Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
XML 63k
Teisipäev, 6. juuli 2021 - Strasbourg Uuendatud versioon

20. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 - Integreeritud piirihalduse fond: piirihalduse ja viisapoliitika rahastu 2021–2027 (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

- kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta 2021–2071 (06486/2/2021 – C9‑0225/2021 – 2018/0248(COD)) (A9-0224/2021) (esittelijä: Tanja Fajon) ja

- kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastosta: rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 2021–2027 (06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD)) (A9-0220/2021) (esittelijä: Tanja Fajon).

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, poročevalka. – Hvala lepa, hvala lepa predsedujoča, cenjena komisarka, spoštovani plenum.

Danes je pomemben dan za Evropo, za Evropo, ki ima humane, a varne meje ter za Evropo, ki solidarnost in pravično delitev bremen ponovno postavlja v središče svoje migracijske in azilne politike. Z novima skladoma bo imela Unija po novem na voljo sredstva, da ambiciozne cilje tudi uresniči in si pred ključnimi izzivi ne zatiska oči.

Pred nami je še zadnji korak na dolgi in težki poti pogajanj, sklepanja kompromisov za skupno dobro, ne samo za Evropo, pač pa za celotno družbo in evropske državljane.

Na začetku bi se rada zahvalila svojim kolegom, poročevalcem, za vztrajno podporo ter pogajalcem, Evropski komisiji in predsedujočima, Nemčiji in Portugalski, za konstruktiven pristop in dosežen dogovor.

Evropska unija bo v naslednjih sedmih letih na ključnih področjih upravljanja z mejami ter migracijami skupaj namenila 16 milijard evrov sredstev, kar je skoraj trikrat toliko kot v obdobju pred tem.

Da bi zavarovali prost pretok gibanja znotraj schengenskega prostora, moramo učinkovito upravljati z migracijami. Da lahko zagotavljamo prostor brez nadzora na notranjih mejah, moramo prav tako učinkovito in varno, a hkrati človeško, ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic, upravljati z našimi mejami.

Evropska unija bo zdaj imela zadostna sredstva, da to tudi udejanji. Ne bo se mogoče več skrivati in pretvarjati. Z novima finančnima instrumentoma, z novima skladoma, določamo tudi veliko bolj jasna pravila za porabo evropskega denarja za eno izmed najbolj občutljivih, tudi najbolj spornih, a hkrati najbolj pomembnih politik v Evropski uniji v zadnjih letih.

Govorimo o politiki do migracij, ki je močno okrepila nezaupanje med evropskimi vladami in nezaupanje med našimi državljani. Ključno je to, da smo krhek, a uravnotežen kompromis na koncu vendarle sklenili.

Evropa po zadnji migracijski krizi leta 2015 še vedno, žal, ni našla učinkovitih rešitev in skupnega odgovora, kako naprej. Še vedno se borimo in prizadevamo za skupno migracijsko in azilno politiko. Čeprav smo prav v tej stavbi že dosegli velik dogovor, je žogica še vedno na strani evropskih vlad. In žrtev teh nesoglasij znotraj Evropske unije so najprej postali nedolžni ljudje, mnogi, ki tudi izgubijo življenja. Države članice v Sredozemlju so večinoma še vedno prepuščene same sebi.

Talec je žal postal tudi schengen, schengensko območje, ki danes ne deluje učinkovito, kot smo ga poznali. Ker danes mnoge države še vedno izvajajo, in dolga leta izvajajo, neupravičeno, nezakonito notranje nadzore na mejah.

Nova finančna instrumenta, o katerih nocoj razpravljamo, nova sklada, naslavljata ravno ta ključna vprašanja na podlagi solidarnosti in pravičnih delitev bremen, zlasti najbolj izpostavljenih držav članic, bo Unija namenila več denarja za preseljevanje in premeščanje beguncev. Več denarja bo namenjenega za azilne postopke ter vključevanje ljudi v družbo, kjer bodo večjo vlogo z neposrednim financiranjem pridobile lokalne skupnosti, ključne za uspeh integracije.

Na drugi strani bo sklad prav tako podpiral vračanje ljudi v države izvora, ki do mednarodne zaščite v Uniji niso upravičeni.

Drugi sklop ukrepov se nanaša na naše meje. Dogovor bistveno krepi sposobnost Evrope, da bo bolj učinkovito upravljala z mejami ter s tem povečuje skupno varnost.

A meje morajo ostati humane, moderne, digitalizirane in pretočne, prav tako prihodnja evropska vizumski politika. Iz pandemije koronavirusne bolezni se moramo zato tudi nekaj naučiti, želimo Evropo spet brez meja.

In navkljub vsem naporom so evropske, zlasti morske meje, še vedno zelo smrtonosne. Ne smemo dopustiti, da bi ljudje umirali pred vrati Evrope. Prav tako moramo zagotoviti, da se človekove pravice vselej spoštujejo, tudi na meji in v mejnih postopkih.

Prav tako moramo zagotoviti, da se človekove pravice vselej spoštujejo tudi na meji in ne smemo dopustiti, da nezakonita in verižna vračanja postanejo prikrit način upravljanja z mejami. S tem ne samo spodkopavajo skupno migracijsko politiko pač pa dovoljujejo, da tihotapci ljudi še vedno mastno služijo na račun človeških tragedij.

Zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, kolegom, ki so me spremljali na tej poti, bo odslej več denarja namenjenega operacijam iskanja in reševanja na morju, a hkrati bomo več denarja namenili tudi za varovanje, modernizacijo in digitalizacijo meja.

Sporočilo Evropskega parlamenta nocoj državam članicam kot tudi našim državljanom je jasno. Unija misli resno, mislimo 16 milijard evrov razlogov resno, da evropski voditelji končno presežejo blokado ključnih reform. Izgovorov več ni. Zdaj imamo na voljo zadostna sredstva, da skupno politiko učinkovito tudi izvajamo.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, this is an achievement, and I warmly thank the rapporteur, Ms Tanja Fajon, and the shadow rapporteurs for their relentless efforts to conclude the negotiations with the Council on the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and on the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa.

There are, of course, still a lot of people in crisis, but Europe is no longer in a migration crisis. Our Asylum, Migration and Integration Fund reflects this change. We are moving away from a permanent state of emergency funding to focus on more structural support for migration management, still always putting people first. That doesn’t change. The fund helps Member States to help people, mainly by funding internal needs, but also acknowledging needs beyond the EU’s external border, subject to appropriate safeguards, and allowing the new Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instrument to play its role in migration management.

This Friday, I will host a high—level forum on resettlement. I want Europe to become a global leader on resettlement, helping people in need of international protection to safety. The fund provides the financial firepower to achieve this ambition, creating incentives for Member States to effectively resettle people and allowing Member States to organise projects to support refugees. The fund supports legal pathways to Europe, helping talent to thrive and our businesses to prosper. The fund supports integration and inclusion by helping people to build new homes and new lives in Europe. We will work closely with other EU funds, such as the European Social Fund Plus (ESF+), to maximise synergies and make a real difference for people on the ground.

The fund also supports dignified returns of those not eligible for asylum that have to return to their country of origin. In short, this agreement on the AMIF is another important step towards a more European way of managing migration. As the examples I just mentioned show, it will play a strategic role in the implementation of the new Pact on Migration and Asylum.

The effective protection of the EU’s external border is crucial if we are to manage the challenges ahead. The instrument for financial support for border management and visa policy will support strong and smart borders. It will facilitate legitimate border crossings, while preventing irregular migration and cross-border crime. It will support the good functioning of the Schengen Area without internal border checks, a topic we will discuss more in the next debate, and support a higher internal security level.

Over the past few years, a number of measures have been introduced to address the immediate challenges and to put in place the important building blocks needed to ensure strong and smart borders. The funds will support the continuation of this work by ensuring that large—scale IT systems used for border management are robust and can function seamlessly with one another and with national systems, and by ensuring that the EU’s common visa policy adapts to evolving security concerns, challenges linked to migration and new opportunities offered by technological developments. The fund will contribute to enhance the Member States’ capacities in these areas, reinforce cooperation and harmonisation between Member States, and create synergies between national authorities and Frontex.

The fund will be providing for a minimum level of expenditure of 10% in the common visa policy to ensure a harmonised approach with regard to the issuance of visas. This will facilitate travel. It will also build trust by helping to ensure a similar level of protection of the borders. It will address the current differences between the Member States due to geographical location and differences in capacities and resources available. The increased budget, amounting to EUR 6.3 billion, will allow us to meet unforeseen needs and new priorities in a better way. Our EU funds will help us to put our policies into practice, help us to manage migration and restore Schengen to free movement. We now have seven years ahead of us to translate into actions the opportunities and support captured in these two funds.

The Commission will update Parliament and the Council on the developments, and counts on your continued support throughout the implementation period.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, on behalf of the PPE Group. – Madam President, dear Commissioner, year after year, survey after survey, we know that migration is one of the topics that is most important to our citizens, a topic that Europeans expect the European Union to take seriously and to address at European level.

This new fund for asylum, migration and integration is a very important first step to show that we have received that message. We tripled the size of the budget to almost 10 billion to also really reflect the magnitude of the challenges that we are facing. These challenges are diverse. Member States need our assistance to fight illegal migration, to make solidarity a reality, to ensure good reception conditions, to effectively integrate refugees and to make sure that those who cannot stay are also returned to their country of origin.

And yes, this is in essence an internal EU fund, but we must not make the mistake of ignoring the external factors of migration. We need to work with countries of origin and transit to fight smuggling networks together, to support reintegration projects and to offer perspectives in the region. I am happy that the majority of this Parliament ultimately agreed with the EPP to allow this fund to have the flexibility to do so, because if there’s anything we’ve learned in the past seven years, it is that the future is not always predictable, so we need this flexibility also to be able to respond swiftly to the challenges of the future.

And all we need is political willingness in the Member States not only to spend the money under this fund, which is fairly easy to do, but to finally take political responsibility to break the deadlock in the Council and to agree on a common European asylum system.

 
  
MPphoto
 

  Cyrus Engerer, f'isem il-grupp S&D. – Sinjura President, ħa nkun ċar mill-bidu. Il-pakkett tal-immigrazzjoni mingħajr solidarjetà bejn l-Istati Membri ma huwiex aċċettabbli. Ma nistgħux inħallu numru żgħir ta' pajjiżi li jiġu jaqgħu u jqumu mill-valuri u l-prinċipji Ewropej tas-solidarjetà, iżommu lilna kollha ostaġġi u mwaħħlin milli nimxu 'l quddiem, bil-konsegwenza li l-pajjiżi tal-periferija, bħal Malta, jitħallew waħedhom fuq l-immigrazzjoni.

Din mhux aċċettabbli!

Wieħed mill-erba' pilastri tal-Fond għall-Ażil, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni huwa propju s-solidarjetà u li l-fond jassigura li l-Istati Membri li huma l-iktar affettwati mill-immigrazzjoni għandhom isibu lill-kumplament tal-Unjoni Ewropea magħhom, solidali u b'politika u sistemi komuni biex naffaċċjaw l-isfidi flimkien.

Hu ċar li dan mhux isir - l-unika ħaġa li ssir hu li ngħattu l-problema bil-flus, però dan ma jsolvi xejn. Filwaqt li l-intenzjoni ta' għajnuna finanzjarja hi waħda tajba ħafna, is-soluzzjoni mhux aktar flus, iżda solidarjetà fil-prattika.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen, im Namen der Renew-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Tanja Fajon, liebe Frau Kommissarin! Wir bringen heute zwei Fonds zur Unterstützung der Mitgliedstaaten in der Migrationspolitik auf den Weg.

Ich sage das bewusst so, dass wir das zur Unterstützung der Mitgliedstaaten tun, weil wir mit diesen Fonds auch die Lehren aus der Migrationskrise von 2015/16 ziehen. Wir haben – das hat die Kommissarin gerade schon gesagt – die Instrumente, die damals ad hoc eingesetzt wurden, jetzt verstetigt, und die Mitgliedstaaten genießen gleichzeitig Flexibilität bei der Nutzung dieser Fonds, was sehr wichtig ist. Wir stärken auch gerade die Staaten, die besonders viele Migranten erreichen, indem wir ihnen im Endeffekt höhere Zuwendungen ermöglichen.

Mit den Fonds unterstützen wir auf der einen Seite Integration derer, die kommen. Wir unterstützen das resettlement, das heißt, dass wir für diejenigen mit der größten Vulnerabilität legale Wege zu uns nach Europa schaffen. Aber gleichzeitig ermöglichen wir natürlich auch, durch den Fonds Rückführungen zu fördern. Insofern glaube ich, dass wir bei den Möglichkeiten, über die die Mitgliedstaaten verfügen, eine gute balance haben.

Der zweite Fonds stärkt den Grenzschutz. Und es ist mir besonders wichtig, noch einmal deutlich zu sagen, dass es jetzt darum geht, dass die Mitgliedstaaten diese Mittel abrufen und auch nutzen. Denn das Ziel ist doch, dass wir in der Europäischen Union natürlich einen guten Außengrenzschutz haben, im Inneren der Europäischen Union aber eben über alle Freiheiten verfügen und keine Grenzen mehr haben. Insofern erwarte ich von den Mitgliedstaaten auch, dass sie die Mittel abrufen und dass sie dann aufhören, vom Schengen-Acquis abzuweichen, und auch alle bisherigen Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union abbauen.

Und am Ende mein Appell an die Mitgliedstaaten: Hören Sie auf, in der Migrations- und Asylpolitik zu blockieren! Begeben Sie sich auf den Weg, dass Sie endlich konstruktiv mit uns daran arbeiten, dass wir ein gemeinsames europäisches funktionierendes Asyl- und Migrationssystem haben, das auf den Werten von Rechtsstaatlichkeit und Humanität basiert und das Solidarität mit allen Mitgliedstaaten beinhaltet, in denen viele Flüchtlinge ankommen.

 
  
MPphoto
 

  Tineke Strik, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, on behalf of my colleague, shadow rapporteur Alice Kuhnke, many thanks to the rapporteur for her great work and achievements. I think due to the pressure of the European Parliament a number of important improvements have been made in this legislation, like more emphasis on non-discrimination of fundamental rights, support for humanitarian visa, and improving the visa policies and search and rescue as an autonomous implementing measure. But we object to some other elements like the unlimited possibilities to fund border cooperation with third countries and to the large-scale IT systems interoperable in the hotspots.

But our main objection actually, for the moment, is in general that we have big problems with agreeing at the moment on a huge amount of financial support for external border management in a time of persistent and consistent allegations of fundamental rights violations at the border without transparent and thorough investigations or enforcement actions from the Commission. We first need to see improvements in respect for fundamental rights and accountability and this funding should be made conditional upon fundamental rights compliance. It should be a tool to demand monitoring and compliance and to link the funding to the condition that a Member State which cooperates with Frontex fully also cooperates with monitoring and investigations by Frontex.

I would like to hear and see from the Commission that this will be part of the gain. But for now, for the reasons I gave, we will abstain.

 
  
MPphoto
 

  Peter Kofod, for ID-Gruppen. – Fru formand! Man bliver jo en lille smule overrasket, når man sidder her og følger debatten, og det, kommissæren siger. Kommissæren siger blandt andet: "Europa er ikke længere i en migrationskrise". Altså lad mig spørge, fru kommissær: "Hvilken planet lever du på?" Du er jo helt væk. Europa befinder sig i en folkevandringstid, og det, man kommer til at lægge frem her i dag, kommer ikke til at løse vores problemer. Vores omfattende problemer med masseindvandring fra Mellemøsten og fra Afrika, der sætter et meget, meget uheldigt præg på det Europa, som vi holder af, men som er under hastig forandring. Det udvikler sig til ghettoer, social kontrol, dominansvold, kriminalitet, områder, der er fuldstændig lovløse og meldt ud af de skandinaviske og europæiske samfund. Og det dur selvfølgelig ikke i fremtiden. Derfor så er jeg også chokeret over, at der ikke engang er en anerkendelse af de eksisterende problemer, som dette kontinent har. Og uden anerkendelse af problemerne er der jo heller ikke mulighed for at løse dem. Det her system kommer aldrig til at løse dette, og det gør mig ærlig talt skuffet.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Fundusz obejmuje wspólną politykę azylową, rozwój legalnej migracji zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich, promowanie skutecznej integracji i włączenie społeczne obywateli państw trzecich oraz zwalczanie nielegalnej migracji. Polska w toku negocjacji poparła propozycje z zakresu zarządzania migracjami, które zmierzają do ograniczenia niekontrolowanego napływu migrantów, zwalczania ruchów wtórnych poprzez uszczelnienie procedur azylowych i wzmocnienie sankcji wobec nielegalnych migrantów, oraz są powiązane z zarządzaniem ochroną granic w tym polityką powrotową.

Nie sprzeciwiamy się stworzeniu jednolitej procedury przesiedleń w Unii Europejskiej, jednakże pod warunkiem dobrowolnego udziału państw członkowskich w zaproponowanych działaniach. Polska podtrzymuje sprzeciw w odniesieniu do propozycji zarządzania migracjami, które opierałyby się na mechanizmie przymusowej relokacji. W ocenie Polski kluczem do stworzenia trwałych rozwiązań zapewniających stabilizację sytuacji migracyjnej i odporność na ewentualne przyszłe sytuacje kryzysowe jest przede wszystkim wzmocnienie i ochrona granic zewnętrznych oraz działania prowadzone poza Unią w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów. Musimy pomagać tym nieszczęśnikom, ale tam, gdzie ten problem jest, czyli w ich krajach.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, este Fondo debería ser una herramienta estructural clave para apoyar el asilo y la integración. Debería permitir que los fondos pudieran ser recepcionados y gestionados, sin ningún tipo de obstáculo, por ayuntamientos y municipios. Debería ser un Fondo que alentara las políticas de regularización. Debería ser muchas cosas más que no es.

Y, a pesar de que incluye cuestiones positivas, como apoyar la solidaridad real entre Estados miembros, el reasentamiento humanitario y la mención explícita a tener en cuenta a las ONG en la implementación de fondos, no podemos apoyar con nuestro voto un Fondo que se dice a sí mismo de asilo e integración, pero que incluye la financiación para la externalización de fronteras a terceros países y las devoluciones.

Porque integrar y deportar son elementos contradictorios y porque una política centrada en la externalización de fronteras y en la deportación ya sabemos muy bien en donde acaba: en la violación sistemática de los derechos humanos. Y para eso no cuenten con nuestro voto.

 
  
MPphoto
 

  Mislav Kolakušić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, poštovane kolege, dragi građani Europske unije, Europa se nalazi pod invazijom nekoliko milijuna ilegalnih imigranata.

Posljedica je to želje za profitom velikih industrijalaca Njemačke, Italije i Francuske koji su zbog želje za enormno jeftinom radnom snagom doveli Europu do ruba sukoba. Milijuni ilegalnih imigranata ulaze u Europu. Sve države Europske unije krše vlastite propise. Ilegalni prelasci granice ne kažnjavaju se. Svi državljani i sve države Europe imaju stroge zakone o tome. Propisane su kazne zatvora, visoke novčane kazne. Poštujmo vlastite propise i nećemo imati ilegalne imigracije.

Vi koji želite jeftinu radnu snagu s Bliskog istoka i Afrike uvedite čartere. I nemojte maltretirati države koje nemaju dovoljno radnih mjesta i za vlastite građane.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, we moeten de Europese buitengrenzen doeltreffend beheren. Dit is de enige manier om te zorgen voor een robuust intern systeem dat stoelt op vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheid, hetgeen van cruciaal belang is in de strijd tegen al dan niet politiek gestuurde illegale migratie, terrorisme en zware criminaliteit. Daarnaast hebben we behoefte aan een geharmoniseerde aanpak voor visa, opdat we het volledige potentieel van de Schengenruimte kunnen benutten zonder de integriteit en de interne veiligheid van de burgers aan te tasten.

Ik ben blij dat we vandaag het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid goedkeuren, dat lidstaten moet helpen die voor uitdagingen aan hun buitengrenzen staan. De fondsen moeten de digitalisering versnellen met het oog op de totstandbrenging van snelle, correcte en kwalitatief hoogstaande procedures.

Laten wij vooral van deze gelegenheid gebruikmaken om de lidstaten nogmaals op te roepen werk te maken van nauwere Europese samenwerking. Het gecontroleerd beheer van migratiestromen kan enkel slagen als wij de handen ineenslaan.

 
  
MPphoto
 

  Domènec Ruiz Devesa (S&D). – Señora presidenta, permítame empezar felicitando a mi colega Tanja Fajon por el buen resultado de las negociaciones de estos informes, que son indispensables para dar apoyo a las personas que necesitan protección internacional.

Pero la situación en el Mediterráneo, señora comisaria, va de mal en peor. Las muertes este año se han triplicado y todavía no tenemos un plan para hacer frente al aumento de llegadas, que sabemos que ocurre todos los años. Entre tanto, el Grupo PPE en esta Cámara parece rehén del discurso de la extrema derecha.

Señores de la ultraderecha, les miro a ustedes. Acaban de publicar una declaración sobre el futuro de Europa en la que afirman que esta se funda en los valores cristianos. Bueno, veamos qué dice el Papa sobre los valores cristianos, ¿no? Alguna autoridad digo yo que tendrá en la materia. Dice que la migración no es una amenaza para el cristianismo, que rechazar a un inmigrante en dificultades, sea de la confesión religiosa que sea, es una grotesca falsificación del cristianismo.

Concluyo con una cita del Evangelio. Dijo Jesús: «Fui forastero y me acogisteis» (Mateo 25, 35).

 
  
MPphoto
 

  Fabienne Keller (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, Madame la rapporteure, chère Tanja Fajon, je tiens à saluer l’accord sur le Fonds «Asile, immigration et intégration» et sur le Fonds pour la gestion intégrée des frontières pour la période 2021-2027. Ces deux instruments financiers sont l’expression d’une solidarité de fait entre les États membres sur les questions d’asile et de migration.

Pour les sept années à venir, voilà 16 milliards d’euros qui permettront de soutenir des projets en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile ou de l’intégration des réfugiés et de mieux lutter contre les réseaux de passeurs et l’immigration irrégulière. Les agences européennes – je pense notamment à l’Agence européenne pour l’asile et à Frontex – ont également un rôle croissant dans ces missions d’appui aux États.

Grâce à ces instruments, l’Union pourra financer des moyens matériels et humains pour améliorer l’efficacité des procédures d’asile dans le plein respect des droits des personnes. L’Union bénéficiera aussi d’une réserve de crise pour aider un État membre en cas de pression migratoire dans un délai court. Enfin, je voudrais saluer le soutien rendu possible aux collectivités locales qui mènent des projets d’intégration et qui agissent au plus près des personnes.

 
  
MPphoto
 

  Diana Riba i Giner (Verts/ALE). – Señora presidenta, señora comisaria, señora ponente, desde el verano de 2015, cuando Europa vivió una crisis humanitaria y política sin precedentes, hemos presenciado una falta sistémica de la solidaridad hacia los migrantes forzosos. Hemos sufrido la ausencia de una narrativa que combata los discursos excluyentes.

En este contexto, fortalecer las políticas de integración es imprescindible. En muchos casos son las autoridades regionales las responsables de aplicar estas políticas y, pese a que nos alegramos del aumento del presupuesto para el FAMI, lamentamos que el Reglamento solo establezca una asignación mínima del 20 % para el objetivo de solidaridad del Fondo y una asignación del 5 % para las autoridades locales y regionales.

Resulta más evidente que nunca que los retos de Europa solo se pueden afrontar desde una perspectiva multinivel, en la que todos los actores, incluidas las autoridades locales y regionales y la sociedad civil, contribuyan a construir una Europa más sólida y más solidaria.

 
  
MPphoto
 

  Jaak Madison (ID). – Lugupeetud istungi juhataja! Ma räägin kõige ilusamas keeles maailmas, milleks on mu emakeel eesti keel. Esiteks suur tänu proua Johanssonile, teiseks ma kiiresti kommenteeriksin rõõmuga head kolleegi sotsialistide seast, kes väitis midagi Kristusest ja tsiteeris paavsti. Mul oleks väga hea meel, kui enamus siin saalis oleksid kristlased nagu minagi, sest sellisel juhul me ei saaks aktsepteerida vabade piiride poliitikat, kus igaüks võib sisse tulla, kust tema vähegi tahab.

Ma pean lisama, et see mida paavst ütles, käib ehk katoliiklaste kohta, kuid mina olen luterlane. Seega mulle õnneks need katoliiklikud sõnavõtud ei loe väga palju ja minu filosoofia on siiski see, et eelkõige tuleb kaitsta oma inimesi.

Ma tahaksin näha siin saalis inimesi, kes jätavad oma koduukse lahti ja kutsuvad kõiki võõraid külla: „Tulge aga siia − ma usun, et te head inimesed olete, ma annan teile süüa, ma annan teile aseme, kus magada. Ma üldse ei karda mitte kedagi.“ Kui lõpuks keegi ära tapetakse, nagu näiteks nädal aega tagasi Somaalia migrant tappis ära kolm inimest, siis ütleme, et juhtus, et ma ise olin selles süüdi. Äkki ma olen liiga ksenofoobne, äkki ma pole küllalt salliv tema suhtes. See on ju hullumeelne, saate sellest väga hästi aru. Ja see on kristlik mõte − kaitseme oma inimesi ja aitame neid, kes päriselt abi vajavad.

 
  
MPphoto
 

  Beata Kempa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Raz na zawsze musimy skończyć z tragicznymi obrazkami tonących migrantów próbujących się przedostać do Europy, tylko dlatego że ktoś im obiecał przyszłość. Aby tak się stało, musimy uszczelnić granice, wzmocnić kooperację między krajami, wprowadzić twarde prawo odsyłania nielegalnych imigrantów i jednocześnie legalne ścieżki migracji do krajów Unii Europejskiej. Realizacji tego celu ma służyć Fundusz Azylu i Migracji. Na lata 2021–27 wyniesie on blisko 10 mld euro. Zwiększa się również tematyczne powiązanie funduszu. Są dodatkowe możliwości dla krajów szczególnie dotkniętych nielegalną migracją.

Rzeczywiście Polska również przeprowadzała projekty w Grecji, pomagając tam poprzez placówki misyjne, aby zredukować ten ogrom cierpienia. I to jest ważne narzędzie, ale też cieszę się, jako była minister do spraw pomocy humanitarnej, że po długich negocjacjach udało się w końcu uzgodnić przyznanie ponad 36% na pomoc humanitarną w przypadkach nagłych, szczególnie klęsk humanitarnych. Ważne, żebyśmy to przyjęli i odnotowali.

 
  
MPphoto
 

  Milan Uhrík (NI). – Vážená pani predsedajúca, súčasná Európa má dve tváre. Na jednej strane tu máme informácie o tom, ako sa napríklad slovenskí občania nevedia bez očkovania alebo bez nutnosti platenia si PCR-testov dostať na územie vlastného štátu, a na druhej strane tu máme informácie o tom, ako lode mimovládnych zahraničných organizácií zachraňujú imigrantov v Stredomorí a prinášajú ich na územie Európskej únie. Len včera priniesla mimovládna loď Ocean Viking do Európskej únie takto 572 migrantov.

Prosím vás, čo je to za Európu? Čo sú to za štáty, do ktorých sa ľahšie dostane nelegálny imigrant z Afriky ako ich vlastný občan. Tých 10 miliárd EUR, ktoré chce Európska únia vyčleniť na Fond pre azyl a migráciu, musí byť na 100 % použitých v prospech Európanov a nie v prospech príslušníkov cudzích štátov.

 
  
MPphoto
 

  Lena Düpont (PPE). – Madam President, at the beginning of this term we made a promise, a Europe that protects, and while we saw new challenges emerging we also prepared ourselves better. An important part of that other funds we’re debating right now is an increased budget supporting not only border protection and migration management, but also measures of solidarity and integration. But where funds are crucial and closer cooperation is well received we also need to be aware of the broader dimension.

Last week, the last year, unfortunately proved that the European Union is, and probably will be again, faced with neighbours like Erdoğan, Lukashenko or others, neighbours that are not only questioning our way of life but that are trying to attack and destabilise the European Union as a whole, instrumentalising both the current stalemate on the pact and people already in a vulnerable situation.

Our answer to that needs to be firm. Protecting our Member States under pressure, solving the stalemate, and backing the European agencies providing their support on our behalf, for a Europe that protects.

 
  
MPphoto
 

  Bettina Vollath (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Am 28. Juli ist der 70. Jahrestag der Genfer Flüchtlingskonvention. Durch sie haben Flüchtlinge aus gutem Grund weltweit klare, auf Grund— und Menschenrechten basierende Rechte erhalten. Ein Blick auf die Situation an unseren Außengrenzen zeigt jedoch, dass wir diesem Anspruch nicht im Geringsten gerecht werden.

Die europäische Asylpolitik hat massivste Menschenrechtsverstöße zur Folge: systematische pushbacks, Massensterben im Mittelmeer und völlig inhumane Zustände in Erstaufnahmezentren, wie ich erst vor zwei Wochen auf Lesbos selbst wieder sehen musste.

Rechtsbrüche wie pushbacks gibt es aber auch innerhalb der Union, wie zuletzt ein Urteil des Landesverwaltungsgerichts Steiermark, meiner Heimat, zeigt. Dieses zeigt auf, dass Menschen in illegalen Ketten—pushbacks von österreichischem Boden über Slowenien und Kroatien nach Bosnien zurückgedrängt wurden.

Asyl und Migration ist eine der großen Zukunftsfragen der Europäischen Union. Der Ruf nach einer gemeinsamen solidarischen Lösung ist deswegen nicht realitätsfern, sondern unverzichtbar für eine gute Zukunft in Europa. Und genau dafür einzutreten, hat nichts mit Blauäugigkeit zu tun, sondern blauäugig und sogar gefährlich ist es, zu glauben, dass man den Frieden in Europa auf Dauer durch Spaltung und Ausgrenzung halten kann.

 
  
MPphoto
 

  Laura Huhtasaari (ID). – Arvoisa puhemies, täällä on puhuttu tänään kristillisistä arvoista. Ihan hyvä, että on puhuttu, mutta on kuitenkin laskettu, että vuonna 2050 Ruotsissa enemmistöuskonto olisi islam, joten islam tulee korvaamaan kristilliset arvot ainakin Ruotsissa.

Ongelmia Euroopassa on aiheuttanut loppumaton humanitaarinen ja sosiaaliperusteinen nuorten miesten maahanmuutto Afrikan sarvesta ja Lähi-idästä. Tanska on tähän kyllästynyt. Tanska haluaa siirtää turvapaikanhaun keskuksiin maansa ulkopuolelle. Tanska haluaa vastaanottaa nolla turvapaikanhakijaa.

Maahanmuuttopolitiikassa kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Tanska ja Britannia keskustelevat parhaillaan yhteisten vastaanottokeskusten siirtämisestä Afrikkaan. Toivon hartaasti, että yhä useampi maa, kuten Suomi, seuraisi Tanskan mallia, ja toivon myös, että komissio tukisi taloudellisesti tällaista mallia, joka oikeasti toimii. Miksi Unkarissa ja Puolassa ei ole terrori-iskuja? Koska nämä maat vartioivat rajojaan.

 
  
MPphoto
 

  Pernille Weiss (PPE). – Fru formand! Det koster at passe godt på EUs ydre grænser. Sådan er det, for kun med den og vores økonomiske muskel, kan vi passe godt på det Europa og den frie og retfærdige verden, som vores børn snart skal overtage. Det koster også, at tilstrømningen af illegale migranter endnu ikke er bremset, og det koster at behandle fremmede ordentligt, som er faldet i menneskehandlernes arme. Derfor er der noget godt at sige om asyl- og migrationsfonden og fonden for grænsekontrol. Men der er ingen tvivl om, at vi ikke kan nøjes med at betale os fra problemerne. Heldigvis skal vi snart se en ny lovpakke vedrørende migration, og jeg håber, den kommer til at indeholde især to ting; mod og metoder til at være aktivt og tydeligt til stede i tredjelande, hvorfra vi kan sikre os, at kun mennesker med et reelt beskyttelsesbehov eller et legalt aftalt ærinde kommer ind i EU. Konkrete, effektive værktøjer til hurtig hjemsendelse af mennesker, der trods forstærket indsatser ved de ydre grænser i tredjelande alligevel er sluppet ind under radaren. Findes de værktøjer ikke, kan vi ikke betale nok så mange penge på den korte bane. På den lange, vil der ikke være noget at betale med eller betale for.

 
  
MPphoto
 

  Łukasz Kohut (S&D). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Prawie 70 lat temu społeczność międzynarodowa dojrzała do tego, aby w uchodźcach – ludziach uciekających przed prześladowaniem i śmiercią – dostrzec ludzi. Takich samych jak wszyscy inni: z prawem do życia, życia wolnego od głodu i strachu. Dziś, jako Unia Europejska, tworzymy Fundusz Azylu Migracji i Integracji, fundusz, który ma pomóc właśnie tym zmuszonych do opuszczenia swoich domów, swoich hajmatów, z różnych przyczyn: wojen, katastrofalnych zmian klimatycznych czy sytuacji gospodarczej. Zdajemy egzamin z humanitaryzmu, bo pamiętajmy: każdy jest z skądś. Historia tego kontynentu to historia migracji, historia wielokulturowości, wieloetniczności. Przykładem jest także mój Śląsk. I to także jest nasza przyszłość. Nie bójmy się takiej przyszłości, bo różnorodność to wartość, to bogactwo, które pozwala nam się rozwijać.

 
  
MPphoto
 

  Jordan Bardella (ID). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, qui êtes en train de tricoter pendant que nous parlons de l’avenir et de l’identité de nos peuples... Sept personnes attaquées au couteau en Suède: l’auteur est un Afghan arrivé en 2016, déjà connu des services de police. Des écoliers menacés au couteau à Ermont, en France: l’auteur est un Haïtien multirécidiviste. En Allemagne, Christiane, 49 ans, Johanna, retraitée, Steffi, 24 ans, qui était venue acheter une robe pour le mariage de son amie: toutes ont été spécifiquement visées en tant que femmes et assassinées au couteau par un Somalien arrivé en 2015 comme demandeur d’asile.

Plus un mois ne passe en Europe sans une attaque impliquant un migrant fraîchement débarqué – qui mettra un genou à terre pour ses victimes? Le texte que vous nous proposez est une pompe aspirante à davantage de violence dans nos sociétés, alors même que votre responsabilité première est de les protéger. Qu’il s’agisse du traitement de l’asile dans les pays de départ comme du durcissement des sanctions contre les passeurs, l’exemple du Danemark comme celui du Royaume-Uni devraient vous inspirer, car ils correspondent à ce qu’attendent aujourd’hui une majorité de peuples européens.

 
  
MPphoto
 

  Karlo Ressler (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, kolegice i kolege, uspješne politike emigracija, azila i integracija kao upravljanje granicama nemogući su bez konkretne financijske podrške.

Europska sredstva osnažuju i usmjeravaju našu zajedničku borbu protiv nezakonitih migracija ali i protiv prekograničnog kriminala i terorizma. Zemlje na vanjskoj granici, poput Hrvatske, osnažuju tako svoju policiju tehnički najmodernijom opremom, povećavaju sigurnost uz puno poštivanje nacionalnih i europskih propisa. Jedino koordinirane, uravnotežene, europske politike mogu dovesti do suzbijanja zlouporaba, povratka onih koji ne ostvaruju pravo na međunarodnu zaštitu, bolje suradnje s trećim državama i kvalitetne integracije koje će spriječiti stvaranje paralelnih društava.

Čestitam izvjestiteljici na ovome uspjehu ali sljedeći korak mora biti sveobuhvatni dogovor o europskoj politici migracija i azila.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ID). – Voorzitter, ik wil het na dit verbijsterende debat kort hebben over aantrekkingskracht.

De zomer is begonnen en de Middellandse Zee wordt weldra opnieuw het toneel van de dodelijke migratiepolitiek van dit Parlement. De meerderheid van het Parlement, die keer op keer voor het Europese opengrenzenbeleid stemt, is daarvoor verantwoordelijk.

Zij is tevens verantwoordelijk voor de dubbele aantrekkingskracht van het asielbeleid en de open grenzen. De sociale bescherming en gezondheidszorg in Europa, enerzijds, en het perverse asielsysteem met open grenzen, anderzijds, vormen samen de reden dat de situatie uit de hand is gelopen en heeft geleid tot een open uitnodiging aan de hele wereld om naar Europa te komen.

De meerderheid van het Parlement is verantwoordelijk voor het veel te grote aantal doden dat ook deze zomer weer zal vallen in de Middellandse Zee. We moeten een einde maken aan het automatisme van de open grenzen om de aantrekkingskracht weg te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank all those present for this debate.

These two very different funds that we have discussed today have one thing in common. They help us put policies into practice, policies that are important for people, policies that have big and broad support in this Parliament, in the European Union, but of course, these policies are not supported by everybody, which is also clear from this debate.

The Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) helps us to manage migration, to support the integration of refugees, to support legal pathways to Europe. The fund will help Europe to become a global leader on resettlement by helping Member States to resettle people and support the dignified return of people who have no right to stay in the European Union. The shifting from emergency funding to structural support reflects our present reality, that Europe is no longer in the migration crisis. In short, this agreement on the AMIF is another important step towards delivering the pact.

The Integrated Border Management Fund (IBMF) supports strong and smart borders, making it easier for legitimate travellers to enter Europe and to keep terrorists and criminals out. This fund supports large-scale IT systems and their interoperability. It is essential to build the most advanced external—border management system in the world. This fund will help adapt and modernise EU visa policy to changing times and address differences between Member States.

In conclusion, these funds help to support policies that are important to Europe and important to our citizens, to manage migration and to support freedom of movement and to keep the Schengen Area safe.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Yhteiskeskustelu on päättynyt.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan Tanja Fajonin suosituksen toiseen käsittelyyn osalta käsiteltäväksi ei ole jätetty ehdotusta neuvoston kannan hylkäämiseksi eikä yhtään tarkistusta työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla. Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi ja täten myös ehdotettu säädös on hyväksytty.

Tanja Fajonin suosituksesta toiseen käsittelyyn yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastosta: rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline vuosille 2021–2027 äänestetään huomenna keskiviikkona 7. heinäkuuta 2021.

Kirjalliset lausumat (171 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (NI), per iscritto. – A livello europeo mancano ancora soluzioni efficaci e una risposta comune in merito alla gestione dei flussi migratori.

L'Unione europea ha stanziato un totale di 16 miliardi di euro da spendere nei prossimi sette anni nei settori chiave della gestione delle frontiere e della migrazione. È apprezzabile che con il Fondo Asilo e migrazione 2021-2027 venga previsto, per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi nazionali, un importo fisso a cui si aggiunge un importo assegnato sulla base di un criterio di ripartizione che rispecchierà le esigenze e le pressioni subite dai vari Stati membri per asilo, migrazione legale, integrazione e lotta contro la migrazione irregolare, compreso il rimpatrio. Inoltre, il Fondo potrà fornire migliori risposte, in termini di flessibilità e rapidità, tramite uno strumento tematico che permetterà di erogare finanziamenti per determinate azioni, tra cui assistenza in caso di emergenza e sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità.

Sono proprio questi ultimi due elementi a essere carenti, quelli di cui l'UE e gli Stati in prima linea sentono di più il bisogno affinché possano essere realizzate concretamente delle politiche europee in materia di asilo e migrazione che siano realmente comuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Balázs Hidvéghi (NI), írásban. – A migráció továbbra is jelentős kihívást jelent Európa számára. Amikor pénzügyi eszközökről van szó, szükséges, hogy ezek az eszközök megfelelő módon járuljanak hozzá egy olyan migrációs politika végrehajtásához, amely a külső határok erős védelmén, a harmadik országokkal való hatékony együttműködésen és hatékony visszaküldési eljárásokon nyugszik. Sajnálatos módon a Menekültügyi és Migrációs Alapról szóló megállapodás aránytalan összegeket tartalmaz olyan célok támogatására, amelyek nem a probléma megoldását, hanem annak súlyosbítását jelentik majd.

Ilyen például a migránsok elosztására fordított hangsúly aránytalansága, illetve a további legális migrációs útvonalak létrehozására, vagy a bevándorlók integrációjára előirányzott túlzó összegek. Ezen célok pénzügyi támogatása nem jelent majd mást, mint további szívóerőt az illegális migrációra, és hozzájárul majd az uniós menekültügyi rendszerrel való, évek óta tartó szisztematikus visszaéléshez. Azt az üzenetet küldi ugyanis, hogy Európa kapui mindenki számára nyitva állnak. A legális migrációs útvonalak létrehozásának erőltetése helyett meggyőződésem, hogy Európa jövője az európai családokban van.

Minden tagállamnak jogában áll eldönteni, hogy kiket enged be a területére, ezt senkire nem lehet rákényszeríteni. Az erre előirányzott, aránytalan összegek téves feltételezésen alapulnak, és nem veszik figyelembe a tagállami akaratok különbözőségét. Ezzel a megállapodással tehát ismét nem a megoldáshoz kerültünk közelebb, hanem csak tetézzük a bajt, így azt nem tudom támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Kruk (ECR), na piśmie. – Celem rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi. Należy się zgodzić, że konieczne jest ograniczenie niekontrolowanego napływu migrantów, zwalczanie ruchów wtórnych przez uszczelnienie procedur azylowych, wzmocnienie sankcji wobec nielegalnych migrantów oraz uszczelnienie polityki powrotowej. Pożądane byłoby stworzenie jednolitej procedury przesiedleń w UE, jednak pod warunkiem dobrowolnego udziału państw członkowskich w zaproponowanych działaniach. Nie można się zgodzić natomiast na systemy zarządzania migracją, które opierałyby się na mechanizmie relokacji migrantów. Kluczem do stworzenia trwałych rozwiązań zapewniających stabilizację sytuacji migracyjnej i odporność na ewentualne przyszłe sytuacje kryzysowe są przede wszystkim wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych i działania prowadzone poza Unią, w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów. Kwestie ochrony granic reguluje Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027. Jednak niejasna jest podstawa alokacji środków zaproponowana w ustanowionym w ramach Funduszu instrumencie wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz. Niski przydział alokacji środków dla takich krajów jak Polska może spowodować ryzyko mniej efektywnego wzmocnienia granicy zewnętrznej UE i niedostateczne wypełnianie wskazanych zadań.

 
Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika