Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 6 juli 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Redogörelse för verksamhetsprogrammet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Fonden för ett sammanlänkat Europa - Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T - Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS (debatt)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (fortsättning på debatten)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Situationen i Nicaragua (debatt)
 11.Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (debatt)
 12.Utländsk inblandning i demokratiska processer (debatt)
 13.EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 15.Situationen i Tigray, Etiopien (debatt)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Situationen i Tigray, Etiopien (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Genèvekonventionens 70-årsjubileum (debatt)
 20.Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 - Fonden för integrerad gränsförvaltning: instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 2021-2027 (debatt)
 21.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)
 22.Informationssystemet för viseringar (VIS): handläggning av viseringsansökningar - Informationssystemet för viseringar (VIS): villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem för VIS (debatt)
 23.Röstförklaringar: se protokollet
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (843 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (843 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4198 kb)
Senaste uppdatering: 1 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy