Indeks 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
XML 843kPDF 4198k
Tirsdag den 6. juli 2021 - Strasbourg Revideret udgave
1. Åbning af mødet
 2. Redegørelse for det slovenske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 3. Modtagne dokumenter: se protokollen
 4. Connecting Europe-faciliteten - Forenkling af foranstaltninger til gennemførelsen af TEN-T - Jernbanesikkerhed og -signaler: Vurdering af status for udbygningen af ERTMS (forhandling)
 5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6. Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget (forhandling)
 7. Første afstemningsrunde
 8. Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget (fortsat forhandling)
 9. Genoptagelse af mødet
 10. Situationen i Nicaragua (forhandling)
 11. Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP (forhandling)
 12. Udenlandsk indblanding i demokratiske processer (forhandling)
 13. Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov) (forhandling)
 14. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 15. Situationen i Tigray, Ethiopien (forhandling)
 16. Anden afstemningsrunde
 17. Situationen i Tigray, Ethiopien (fortsat forhandling)
 18. Genoptagelse af mødet
 19. 70-året for Genèvekonventionen (forhandling)
 20. Asyl-, Migrations- og Integrationsfond 2021-2027 - Fond for Integreret Grænseforvaltning: Instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpoliti 2021-2027k (forhandling)
 21. Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (forhandling)
 22. Visuminformationssystemet (VIS): behandling af visumansøgninger - Visuminformationssystem (VIS): betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på VIS (forhandling)
 23. Stemmeforklaringer: se protokollen
 24. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 25. Dagsorden for næste møde
 26. Hævelse af mødet


  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARIA SASSOLI
Presidente

 
1. Åbning af mødet
Video af indlæg
 

(La seduta è aperta alle 9.01)

 

2. Redegørelse for det slovenske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla presentazione del programma di attività della Presidenza slovena (2021/2728(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Janez Janša, predsedujoči Svetu. – Spoštovani gospod predsednik Parlamenta, spoštovana gospa predsednica Komisije, spoštovani poslanke in poslanci!

Pred skoraj natančno tridesetimi leti smo Slovenci ustvarili svojo lastno državo. Leto prej smo si sami izborili prve večstrankarske volitve. V tistem obdobju je kar 90 odstotkov volivcev na referendumu podprlo sanje o samostojni državi.

Samo še enkrat v zgodovini je tako veliko število naših državljanov podprlo določeno odločitev. In to je bila odločitev o vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

Biti del Evropske unije za nas Slovence nikoli ni pomenilo zgolj gospodarske priložnosti. Pomenilo je vrnitev v družino, ki jo povezujejo vrednote spoštovanje človekovih pravic in temeljnih političnih svoboščin ter demokracija. Vse tisto, kar nam je bilo v komunistični Jugoslaviji odvzeto ali kršeno.

Ta vrnitev v Evropo je sovpadala s temeljnim zgodovinskim poslanstvom Evropske unije, ki ga je narekoval padec totalitarnih komunističnih režimov v Evropi. Oblikovanje celovite in svobodne Evrope, ki bo v miru živela sama s seboj in svojo soseščino.

Evropska unija je danes precej drugačna, kot je bila v času našega vstopa in tudi v času prvega predsedovanja Svetu Evropske unije in tedaj tudi še Evropskemu svetu.

Lahko rečemo, da je bilo tisto predsedovanje v prvi polovici leta 2008 zadnje predsedovanje, ki ga ni tako ali drugače zaznamovala katera izmed hudih kriz. Kar sledile so si druga za drugo: finančna kriza, migrantska kriza, okupacija Krima in kreacija zamrznjenih konfliktov v naši vzhodni soseščini, pa brexit, pa od začetka lanskega leta pandemija koronavirusa. In v obdobju kriz smo bili v Evropski uniji primorani predvsem se odzivati nanje in jih tudi skušati kar najhitreje ublažiti.

Močno upamo, da v tem semestru nastopa čas, ko Evropska unija lahko in tudi mora začeti delovati bolj strateško, bolj dolgoročno, usmerjeno v uresničevanja cilja, ki so si ga zadali ustanovni očetje Evropske unije. Evropa, svobodna, v miru sama s seboj, cela in v miru tudi s svojo soseščino.

Slovenija drugič, odkar je članica Evropske unije, prevzema krmilo predsedujoče države Svetu Evropske unije. Zaokrožila bo delo tria, v katerem smo sodelovali z Nemčijo in Portugalsko, in s pobudami, nekaterimi pobudami in aktivnostmi smo se vključili v delo tria že na samem začetku. Na tej točki se zahvaljujemo Nemčiji in Portugalski za dobro opravljeno delo v zelo težkih razmerah pandemije.

Za drugo polovico tega leta, za naš semester, pa so pred nami nekateri izzive in prednostne naloge, ki izhajajo iz položaja, v katerem Evropska unija danes je, hkrati pa, verjamemo, prispevajo tudi k obstoju in razvoju Unije.

Na prvem mestu je seveda odpornost in okrevanje po pandemiji in vzpostavljanje strateško avtonomne Unije. Tukaj gre za oblikovanje ali dograditev načrtov in instrumentov za odpornost Unije na pandemije ter tudi na močne simetrične ali asimetrične kibernetske napade. Veseli smo, da je okrevanje zastavljeno tako, da je naravnano tudi reformno in da bomo okrevali hkrati, ko bomo izvajali zeleni in digitalni prehod.

Naslednja prioriteta je Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse, za vse države članice in za vse državljanke in državljane v državah članicah Evropske unije. Tukaj gre tudi za Unijo uravnoteženih pravic in odgovornosti, visoke zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico do svobode izražanja.

Potem je prioriteta verodostojna in varna Evropska unija, Unija, ki je sposobna zagotavljati varnost in stabilnost ne samo na svojem ozemlju, ampak tudi v svoji soseščini. Tukaj gre tudi za vprašanje dobrega sodelovanja s severnoatlantskim zavezništvom oziroma znotraj njega, ker je večina držav članic Evropske unije tudi članica, so tudi članica tega zavezništva.

Potem gre tukaj za projekcijo naših vrednot in stabilnosti v našo soseščino in gre za Unijo varovanih zunanjih meja ter jasne razmejitve med zakonitimi in nezakonitimi migracijami.

In potem je pred nami, oziroma smo že dobro začeli to Konferenco o prihodnosti Evrope oziroma, točneje rečeno, najprej konferenca in pogovor o prihodnosti Evropske unije in seveda tudi pogovori o prihodnosti Evrope kot kontinenta.

Tukaj si želimo, da bo v naslednjih šestih mesecih organiziranih čim več razprav, ki bodo odprte za vse, ki želijo prispevati svoje predloge za oblikovanje skupne evropske prihodnosti. Ker gre za vprašanje skupne evropske prihodnosti, smo k tej razpravi poklicani vsi, brez tega, da bi se kdo čutil za izvoljenega in poklicanega, da druge uči o evropski prihodnosti.

Tukaj je potrebno zagotoviti enakopravno razpravo, da lahko vsak ne glede na razlike prispeva svoje poglede, kako si to skupno evropsko prihodnost predstavlja. Imamo temelje za to razpravo v veljavnih pogodbah, znotraj tega pa so dobrodošli vsi pogledi, tudi če si nasprotujejo, ker samo odkrita razprava nas lahko pripelje naprej.

Dovolite mi, da predstavim nekaj ključnih poudarkov, vseh pač ni mogoče v tem času, in začenjamo z izzivom, ki je še vedno pred nami, to je namreč pandemija covida-19. Posledice te krize so vidne vsak dan, jih čutimo tudi danes tukaj, ker pač nosimo maske. Sprašujemo se, kaj bo v prihodnjih tednih in mesecih, ko bo neizogibno povečano število okužb z delta varianto in kakšna jesen nas čaka.

Sedaj ob tem, ko seveda z veliko previdnostjo spremljamo, kljub vsemu bistveno manjši pritisk pandemije in odpiranje javnega življenja, pa seveda delamo vse, da bi bili pripravljeni na ta morebitni četrti val in da ta ne bi predstavljal takšnih ovir in takšnih preizkušenj, kot smo jim bili priča lanske jeseni.

Predvsem smo optimistični zaradi tega, ker vidimo, da evropska strategija cepljenja deluje, da daje rezultate. Seveda so za prihodnost bolj optimistična pričakovanja vezana predvsem na pospešeno cepljenje in dejansko pripravljenost velikanske večine naših sodržavljanov, da se v resnici cepijo, da ne čakajo na druge, da bodo namesto njih to naredili, in da bomo dosegli določeno zadostno stopnjo precepljenosti, tako da jih ne bo zraven. To je zdaj ključno vprašanje, kako naše sodržavljanke in sodržavljane prepričati, da je vsak, ki se cepi, tisti, ki prispeva k temu, da bomo v prihodnje normalno živeli in to kjerkoli v Evropi, ker kot vidimo, virus ne pozna meja in to je naš skupni izziv.

Ena od stvari, zaradi katerih lahko kljub virusu bistveno bolj normalno živimo ali pa pričakujemo normalno življenje preko poletja in jeseni, je evropsko digitalno covid potrdilo. Čestitke, ker ste v tako kratkem času dosegli dogovor med institucijami, tako da se to potrdilo dejansko že lahko uporablja in da to potrdilo omogoča tudi državam članicam pri zadevah, ki so v nacionalni pristojnosti, da z uporabo tega potrdila živimo in organiziramo marsikaj bistveno bolj svobodno kot brez njega.

Skratka, če je naša prva kratkoročna prioriteta narediti vse, da ne bo četrtega vala, ki bi ponovno zapiral javno življenje in ogrožal razvoj v Evropski uniji, potem je naše največje upanje, da se vseeno v teh šestih mesecih previdno vračamo k normalnosti, v čas pred covidom, kljub temu da bodo nekateri previdnostni ukrepi morali očitno ostati še nekaj časa.

Odpornost in okrevanje Evropske unije in strateško avtonomna unija je nekaj, kar je prioriteta v tem času, ne glede na to, kdo vodi Svet Evropske unije. Tukaj poleg budnega, skrbnega in čim bolj usklajenega in koordiniranega nadaljnjega spopadanja s pandemijo je torej pred nami odgovorna naloga okrevanja in tudi zagotavljanja bolj odporne prihodnje večje odpornosti Evropske unije, večje pripravljenosti na spopad s krizo, kakršna je bila epidemija.

Veliko je bilo v Evropi narejenega od začetka covid krize, ko se zaradi nepripravljenosti nismo najbolje znašli. Pravzaprav nobena država na svetu ni bila, mogoče par izjem držav, ki so hitro reagirale, ampak izven evropske celine, saj nobena država na to ni bila pripravljena in na začetku se nismo najbolje znašli ampak danes je slika precej drugačna. Pravočasno je bil dosežen dogovor o načrtu za okrevanje, kar je velikanski uspeh. Tisti, ki smo bili zraven julija na tisti štiridnevni seji Evropskega sveta, to neposredno vemo. Tukaj izrekam zahvalo Komisiji, ki je na samem začetku razrahljala nekatere omejitve pri instrumentih potrebnega finančnega reagiranja na krizo. Zaradi tega nismo doživeli drastičnih padcev standarda in kriz kot v času finančne in gospodarske krize predvsem leta 2009 in zaradi tega je tudi okrevanje lažje.

Evropska unija je tudi med vodilnimi pri raziskavah, proizvodnji in tudi izvozu cepiv. Evropska strategija cepljenja deluje. Tisto, kar je še potrebno narediti v tem trenutku in je pred nami, ni več odvisno od Evropske komisije, od Evropskega parlamenta, od vlad nacionalnih držav, zdaj je to odvisno od vsakega posameznika. Imamo inštrument, imamo cepiva, zdaj je na vas, spoštovane državljanke in državljani, spoštovani Evropejci, da to uporabimo in da to epidemijo dejansko zaustavimo.

Smo tudi na točki, ko lahko pomagamo drugim. Evropska unija je daleč največji solidarnostni darovatelj, tisti, ki daruje cepiva, zaenkrat je tega preko 100 milijonov doz za manj razvite države in to lahko v prihodnosti še bistveno krepimo in to je tudi potrebno.

V času covid krize smo se naučili nekaj zelo pomembnih naukov. V gradivu Evropske komisije Lessons learned so bolj podrobneje našteti, jaz naj omenim samo nekatere. Jasno je, da potrebujemo skupni evropski načrt za spopadanje s krizami, kot je covid, načrt za primere, ko je takšna kriza, ko je takšna nevarnost simetrična, ko prizadene vse, pa tudi načrte za situacije, ko je nevarnost asimetrična, ko prizadene samo nekatere države članice in ko jim lahko drugi pomagamo.

Tukaj je zelo pomembno vedeti, kaj lahko naredimo skupaj in kdaj je potrebno nekaj narediti skupaj. Kot smo videli lani, imajo lahko nacionalni ukrepi, ki so ob pomanjkanju skupnega načrta seveda nujni, velike čezmejne učinke na druge države članice, notranji trg Evropske unije in štiri svoboščine so v krizi zelo ranljive, vse to smo izkusili v lanskem letu. Spomnimo se samo kolon tovornjakov širom po Evropi dobro leto nazaj in nam bo vse jasno, kaj je potrebno narediti.

Zdaj na plan je seveda prišla tudi naša ranljivost in odvisnost do tretjih držav glede določenih, v tej krizi ključnih strateških dobrin, kot je bila osebna zaščitna oprema, kritična medicinska oprema, zdravila oziroma sestavine za zdravila in konec koncev tudi potrebne sestavine za cepiva. Naš cilj mora biti da od teh ad hoc rešitev, ki smo jih uporabljali v času krize in smo se ob tem veliko naučili, da te ad hoc ukrepe nadomestijo trajni strukturni ukrepi, načrti, ki bodo izdelani vnaprej in tukaj želimo dokončati delo na vzpostavitvi evropske zdravstvene Unije. Veliko dela je bilo tukaj že opravljenega. In jaz mislim, da vsaj okrog tega obstaja visoka stopnja soglasja med vsemi državami članicami in evropskimi institucijami, katere korake je treba narediti naprej, da to zdravstveno unijo zgradimo.

Kot so pokazali nedavni dogodki v Združenih državah in na Irskem, lahko zelo hitro pridemo v položaj, ko ima kibernetski napad večjih razsežnosti lahko podobno usodne posledice, kot je širjenje virusa, lahko pa so te posledice tudi mnogo hujše, če je na primer napadeno naše energetsko omrežje. Oblikovanje skupnih načrtov obrambe pred kibernetski napadi ter izgradnja skupnih kapacitet, tukaj se je delo že začelo, so naša primarna naloga. Evropsko unijo imamo tudi zato, da se lahko uspešno soočimo s takšno simetrično ali pa asimetrično grožnjo. Nobena država članica, tudi največje ne, niso dovolj močne v primeru takšne grožnje, glede na to da imamo skupna energetska omrežja in še marsikaj. In tukaj samo skupni načrt in tudi skupne kapacitete omogočajo učinkovito obrambo, ker obstajata vsaj dva vira resne grožnje, ki jim nobena posamična država v Evropski uniji po doslej znanih informacijah sama ne more biti kos.

Vse države smo se v nacionalnih načrtih okrevanja zavezale k pomembnemu deležu investicij za digitalno in zeleno. In tukaj, ko govorimo o področju digitalizacije pa digitalnega prehoda, Evropsko unijo čakajo precejšnji izzivi. Tukaj marsikje lovimo korak za ostalimi pomembnimi igralci v svetu.

Nekaj primerov mogoče: v Evropski uniji imamo podjetja, ki proizvajajo najboljšo opremo za fotolitografijo, to je ključna tehnologija za izdelavo polprevodnikov, vendar jih v Evropi sestavimo in izdelamo manj kot en odstotek svetovne proizvodnje. Še več, čeprav imamo v Evropi prestižne univerze in tehnološko najnaprednejše laboratorije, oblikujemo samo, ali pa na koncu izdelamo, samo en odstotek polprevodnikov na svetovnem trgu, brez polprevodnikov pa ni niti črke do digitalizacije in digitalnega prehoda. Znanje imamo, imamo zmožnosti, vendar jih je potrebno izkoristiti in potrebno se je odločiti, kje je meja med trgovinskim sodelovanjem in kje se začne evropska avtonomija, ko gre za kritično infrastrukturo in ko gre za kritične produkte. In tukaj je pač dejstvo, da mora Evropska unija postati čim bolj avtonomna.

Po drugi strani pa seveda, ko gre za digitalizacijo, želimo delovati v skladu z našimi evropskimi vrednotami. Med njimi sta seveda pravica do zasebnosti, varovanje osebnih podatkov. To so vrednote, ki pri nekaterih naših konkurentih, ko gre za digitalizacijo, seveda niso ravno v ospredju. Regulacija digitalnih storitev, urejanje področja umetne inteligence in s tem povezano področje upravljanja s podatki so zato za nas večji izziv, kot za koga izven Evropske unije, in to so vse teme, kjer bomo tudi v času našega semestra iskali ravnotežje med konkurenčnostjo na eni strani in spoštovanjem evropskih vrednot na drugi.

In če uspemo v naši notranji razpravi najti pravo ravnotežje, potem verjamem, da lahko Evropska unija prevzame vodilno vlogo tudi pri oblikovanju digitalnih standardov na globalni ravni, kar je naslednji zelo velik izziv.

Lani decembra smo si zastavili zelo ambiciozen cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030. S tem ciljem želimo spodbuditi tudi ostale države po svetu, da sledijo našemu zgledu. Ampak pri tem ne gre samo za vprašanje ambicij, tukaj gre tudi za vprašanje, kako v standarde, ki so potrebni za to, da te cilje uresničimo, prepričati tudi druge. Izven Evrope se emitira, mislim, da več kot 90 odstotkov CO2, in tukaj je uspeh možno doseči samo globalno. Evropa je lahko lider, ne more pa tega cilja sama doseči in tukaj, pač pri tem, je potrebno tudi poskrbeti, da posamični deli Evrope pri tem prehodu ne bodo plačali previsoke cene, da ne bomo uničili evropske industrije in seveda, kar najbolj skrbi naše sodržavljane, da se cene elektrike in goriv ne bodo nesorazmerno povečale in bistveno vplivale na padec kvalitete življenja.

Evropska komisija bo naslednji teden predlagala pomemben zakonodajni paket na področju podnebja in energije– Fit for 55. Pričakujemo, da bo predstavljen predlog, ki bo uravnotežen in pravičen do vseh, in na ta način se lahko nadejamo, da bomo dogovor o tem, kako pretopiti naše ambiciozne cilje na področju podnebja v zavezujoče pravo, lahko dosegli v čim krajšem času. To je bila tudi dobra podlaga za delovanje Unije na mednarodnem področju, predvsem na podnebnih pogajanjih letos novembra v Glasgowu.

Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse. Evropejci, roko na srce, ne razmišljamo pogosto o tem, kaj pomeni evropski način življenja, ker ga pač živimo, smo sredi njega. Zdi se nam samoumeven, a seveda ni tako. Socialno-tržno gospodarstvo je evropski izum. Drugje po svetu urejajo ekonomske in socialne odnose nekoliko ali pa precej drugače kot mi. Marsikdo nam tudi zavida naše rešitve. Ko se torej pogovarjamo o evropski zakonodaji na področju minimalne plače ali o čezmejnem prenosu pravic socialne varnosti, imejmo pač to v mislih. Imamo recimo tudi evropski model športa. Ta ne temelji na elitizmu, v principu ne temelji na elitizmu ali izključevanju, ampak na enakih možnostih, izhodiščih, možnostih za vse, na povezovanju lokalnih skupnosti, na pripadnosti.

In seveda v samem srcu evropskega načina življenja so nekatere naše skupne evropske vrednote. To je enako dostojanstvo vsakega človeka, iz tega izhajajoče neodtujljive človekove pravice in temeljne politične svoboščine. Spoštovanje vladavine prava na osnovi enakih merilih je ključno za zaupanje državljanov in državljank v javne ustanove. Je tudi ključen pogoj za medsebojno zaupanje med državami članicami v Evropski uniji in pri vprašanjih vladavine prava nam mora biti jasno, da na koncu, če gre za vladavino prava, o tem, kaj je prav in kaj ni prav, vedno odloči neodvisna sodna instanca ne pa politični organ.

Tukaj je prav tako pomembna kakovost delovanja pravosodnega sistema. Ta mora temeljiti na neodvisnem, nepristranskem in neselektivnem sodstvu, ki v vsaki državi članici stremi k pravičnosti in zagotavlja pravno zaščito brez odlašanja in brez nerazumno dolgih rokov. Kar človeštvo govori o pravu, velja pravilo, da je pravica odložena, pravica odrečena.

Posebno pozornost bomo namenili tudi svobodi in pluralizmu medijev ter tudi boju z lažnimi novicami. Ta je še posebej potreben v okoljih z medijskimi monopoli, ki žal obstajajo tudi v Evropski uniji. Ob tem slovensko predsedstvo opozarja na resolucijo parlamentarne skupščine Sveta Evrope s številko 1096 in resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Usmeritve in opozorila, ki izhajajo iz njih, so za razvoj odpornih, vitalnih demokracij trajnega pomena, še posebej pa za udejanjanje zgodovinskega cilja celovite in svobodne Evrope, ki je v miru sama s seboj. Nekatere usmeritve in opozorila obeh resolucij v nekaterih mlajših evropskih demokracijah še niso realizirana. Prav v tem vidimo del globljih razlogov za medsebojne nesporazume glede vladavine prava v posameznih članicah Evropske unije.

Mnogi niso pripravljeni in sposobni videti primerov, katerih standardi in jamstva vladavine prava v resnici ne ščitijo evropskih vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ampak prav nasprotno, institucijam pravne države, ki so s prehodom v demokracijo le formalno prevzele nove vloge, niso pa jih ponotranjile, služijo predvsem za obrambo neupravičenih privilegijev in za ohranjanje kulture delovanja, zgrajene v desetletjih nedemokratičnih ureditev in praks, ki krčijo prostor svobode in vzdržujejo zakoreninjene neenakopravnosti in tudi krivice.

O teh vprašanjih bomo spregovorili tudi na mednarodni konferenci, ki jo bomo organizirali v Sloveniji ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov 23. avgusta letos.

Naša skupna odgovornost in trajna naloga je tudi ohranjati živ spomin na to, da se je zavest o nujnosti evropskih integracijskih procesov izoblikovala prav v težkih in nedemokratičnih zgodovinskih preizkušnjah dvajsetega stoletja, ki so doletele in zaznamovale narode današnjih članic Evropske unije, čeprav vsakega na svoj način in za različno dolgo časovno obdobje.

Verodostojna in varna Evropska unija, sposobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v soseščini. Mi verjamemo, da je čas, da postane Evropska unija bolj strateška v razmišljanju in dejanjih pri njenem delovanju v svetu. In to še posebej velja za našo neposrednost soseščino.

Slovenija kot predsedujoča Svetu Evropske unije bo zato v tem semestru v ospredje postavila sodelovanje Evropske unije z regijo Zahodnega Balkana pa tudi z vzhodno soseščino. Ko govorimo o Zahodnem Balkanu, gre za regijo, ki je strateškega pomena za Unijo, zato bomo skupaj s predsednikom Evropskega sveta oktobra v Sloveniji soorganizirali vrh Evropska unija – Zahodni Balkan. Po našem mnenju je širitev Evropske unije logičen odgovor na strateške izzive, ki jih imamo, ki so pred nami in so tako v vzhodni soseščini kot na Zahodnem Balkanu.

Slovenija iz lastnih izkušenj dobro ve, kako pomembna je evropska perspektiva za izvajanje reform v procesu pristopnih pogajanj. Ta perspektiva pa mora biti oprijemljiva, in sicer takšna, da je v njeno uresničitev možno verjeti že v času življenja aktualne generacije, sicer to ni več spodbuda. In ta oprijemljivost mora navdihovati in biti vir politične energije, potrebne za izvajanje nujnih reform na politični ravni, mora biti vir energije in fokus politične zavesti državljanov, da lahko nudijo od spodaj navzgor podporo tem reformam.

Naš cilj je, da se ponovno potrdi, obudi in poživi evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, ki je bila dana na vrhu v Solunu že leta 2003. In jaz mislim, da če to storimo, potem bomo dokazali, da smo tukaj strateški igralec, če pa tega nismo sposobni izvesti, če ne naredimo koraka naprej na Zahodnem Balkanu, bo te korake delal nekdo drug in ta ima drugačne interese in drugačne vrednote.

Z regijo Zahodnega Balkana je tesno povezano tudi vprašanje migracij. Tu poteka ena izmed dveh večjih migracijskih poti v Evropsko unijo, mislim na ilegalne migracije in, ko gre za migracije, tudi tu je zahteven dosje na mizi. Mislim, da se večinoma strinjamo glede pomena sodelovanja z državami izvora in tranzita migracij. Teoretično vemo, kaj je potrebno tukaj narediti. Prav tako ni razlik med nami glede pomena krepitve nadzora nad zunanjo mejo, tu je visoka stopnja soglasja. Manj strinjanja pa je seveda glede nekaterih delov pakta za migracije, kot so vprašanje relokacije in solidarnosti ter odgovornosti. In tukaj pač iščemo rešitve, ki bodo sprejemljive za vse države, ker samo na ta način lahko zagotovimo, da bo nov sistem na koncu zaživel tudi v praksi.

Nezakonite migracije so v preteklih letih močno obremenile tudi delovanje schengenskega območja. Schengen je ena najpomembnejših pridobitev našega integracijskega procesa. Tukaj je predvsem potrebno, po našem mnenju, da v tem času, ko se, upajmo, vračamo v normalnost, vprašamo tudi glede širitve tega prostora, da to pride na dnevni red. Ocenjujemo, da bi se vsaki državi članici, ki izpolnjuje pogoje, moralo omogočiti članstvo v schengenskem območju. Po našem mnenju Bolgarijo, Romunijo in Hrvaško po nepotrebnem držimo v čakalnici in to ne koristi ne njim ne Evropski uniji.

In dovolite mi čisto na koncu še nekaj stavkov glede Konference o prihodnosti Evrope. Jaz sem vesel, da je zaključena razprava o organizacijskih vidikih konference, da je zdaj čas za vsebinsko razpravo, čas, da se sliši glas Evropejcev. Na podlagi te razprave je možno spomladi naslednje leto sprejeti zelo konkretne zaključke. Mislim, da smo pred veliko priložnostjo za to odkrito razpravo, da je nekako pač ta čas s Konferenco o prihodnosti Evrope, da sovpada s številnimi vprašanji, ki so odprta ali pa ki so ponovno odprta. V Sloveniji bomo v okviru letošnjega blejskega strateškega foruma organizirali razprave o prihodnosti Evropske unije, na katere bodo vabljeni številni gostje iz institucij Evropske unije, nacionalni voditelji, nekdanji voditelji, ki so sodelovali v razpravah o Ustavi za Evropo, o Lizbonski pogodbi, evropski think tanki, državljanke in državljani in, seveda, vabljeni ste tudi predstavniki vseh političnih skupin v tem Parlamentu.

Tukaj so odprta številna vprašanja, recimo, slabi demografski trendi večine držav članic in različni pogledi na rešitve demografskega vprašanja. Potem se v velikem delu Evropske unije recimo soočamo z nizko volilno udeležbo na volitvah v Evropski parlament. Odprta so druga temeljna vprašanja evropske demokracije, vprašanje razkoraka med povprečnim Evropejcem in evropskimi institucijami, poskusi nevoljnih subjektov, da bi prevzeli vlogo tistih, ki jih izvolijo volivci. Imamo vse več potrošnega časa za medsebojne politične prepire znotraj Evropske unije in zato manj časa za resne razprave o strateških in razvojnih dilemah. Smo na razpotju mnogih poti, potrebujemo pa tudi nekaj odgovorov ali pa vsaj razpravo o tem, v katero smer zastaviti odgovore glede nekaterih strateških zunanjepolitičnih in varnostnih dilem. Recimo, kako okrepiti vlogo Evropske unije, da bo sposobna močneje vplivati na trende globalizacije.

Ko smo sprejemali Lizbonsko pogodbo, sam sem med podpisniki, v Lizboni, smo rekli, s to pogodbo bo Evropska unija sposobna usmerjati globalizacijo. Danes se moramo vprašati, kje smo to dejansko sposobni, in kje je potrebno narediti še zelo veliko, da bomo.

Potem je potrebno doseči soglasje okoli vprašanja, ali je hitra širitev Evropske unije na Zahodnem Balkanu in vzhodni soseščini strateški odgovor na strateške izzive, in kako doseči soglasje o tem.

Potem se je treba vprašati, ali sploh obstaja kaka dobra alternativa močnejšemu varnostnemu in tudi vojaškemu angažmaju Evropske unije v podsaharski Afriki, v Sahel regiji, kjer terorizem preprečuje izvedbo najosnovnejših humanitarnih, izobraževalnih in razvojnih projektov in se ta nevarnost praktično vsak mesec širi.

Potem, kako opredeliti dolgoročni odnos med Evropsko unijo in Rusko federacijo, med Evropsko unijo in Turčijo, ki postaja najvplivnejši dejavnik v Sredozemlju. Potem, že omenjeno, kje je meja med gospodarskimi ter trgovinskimi odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko in potrebno strateško avtonomijo Evropske unije. Potem, kako vsestransko in hitreje krepiti odnose z Indijo, najštevilčnejšo demokratično državo na planetu.

Jaz mislim, da potrebujemo v tej razpravi tudi odkrit pogovor o, recimo, naši odgovornosti za žrtve in trpljenja, ki so bile in še bodo, ker se umikamo iz Afganistana in ljudi tam na milost in nemilost prepuščamo talibanom.

Doseči moramo dogovor o tem, da v bodoče ne sodelujemo pri aktivnostih, ki nekaj zgolj razsujejo, ne omogočijo pa postavitev nečesa novega, boljšega, trajnega.

Potrebujemo tudi streznitev in spoznanje, da velika, dobra in nepogrešljiva, brez primere, v globalnem svetu, mehka moč Evropske unije ne zadošča nikjer, ker ljudem nismo sposobni zagotoviti tudi temeljne varnosti in osnovnih človekovih pravic. Da Evropska unija, če hoče postati najprej prva regionalna, potem pa tudi enakopravna globalna sila, enostavno potrebuje kombinacijo mehke in trde moči.

Spoštovani poslanke in poslanci, za našo kratkoročno prihodnost je trenutno najpomembnejše, da ustavimo pandemijo in čim hitreje okrevamo po njej in da v okrevanje vključimo tudi digitalni in zeleni prehod. Za dobro prihodnost nasploh, za dobro prihodnost naše in prihodnjih generacij Evropejcev pa je najpomembnejše, da se odkrito pogovorimo o odprtih strateških dilemah in najdemo skupne rešitve, ki omogočajo pot naprej.

 
  
MPphoto
 

  Ursula von der Leyen, President of the Commission. – Mr President, in recent days, I’ve been travelling a lot through Member States because of Next Generation EU and I have met Europeans from all walks of life. I met passionate young women in Brussels who are training to become coders within seven months. I met stage designers in Cinecittà in Rome. It was fascinating to see how they weave together the time—tested traditional studio production with the new digital technologies. I was privileged to meet doctors and medical personnel during my visit to Ljubljana last Thursday. They are the tireless and courageous frontline workers to overcome COVID—19, and I was deeply impressed by their energy and their motivation and also by their commitment to our common future.

They all welcomed the investments made available by Next Generation EU. This recovery programme is going to frame our action during the Slovenian Presidency. Europeans want to finally leave this pandemic behind and all of us are there to help them achieve exactly that.

Und zuallererst bleibt unsere Impfkampagne entscheidend. Die gute Nachricht ist: Sie wird endlich zu einer Erfolgsgeschichte. Mit anderen Worten: Es zeigt sich, dass sich das Durchhaltevermögen gelohnt hat. Mitte April lagen wir noch 25 % hinter den Vereinigten Staaten, wenn man die Anzahl der Erwachsenen mit mindestens einer Impfung betrachtet. Heute sind dies nur noch 5 %, und die Lücke schließt sich immer weiter.

Das ist gut, aber wir dürfen uns auf keinen Fall zurücklehnen. Wenn wir uns die Impfquote anschauen, dann gibt es noch immer erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.

Derweil breitet sich die Delta-Variante aus, und viel zu viele Impfdosen bleiben ungenutzt im Kühlschrank liegen. Das heißt, wir müssen unsere Anstrengungen deutlich steigern, um die Menschen in Europa davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Impfungen bedeuten Schutz, Impfungen bedeuten übrigens auch Freiheit. Der beste Beweis dafür sind die 250 Millionen Europäerinnen und Europäer, die sich ihr EU-COVID-Zertifikat heruntergeladen haben und sich damit auch frei bewegen. Das ist ein großer Erfolg. Europa liefert, und wir werden mit dem slowenischen Ratsvorsitz intensiv daran arbeiten, diese Erfolge zu vertiefen.

This is also true when it comes to our economic recovery. In recent weeks, we raised EUR 35 billion on the capital markets. They were massively oversubscribed. This will not only allow the pre—financing to be disbursed quickly, but this also demonstrates the profound trust investors have in Europe.

So now we are fully ready, and I know I can count on the Slovenian Presidency to approve as many national plans as possible before the end of July. The next six months will be crucial to ensure that Next Generation EU delivers on the transformation that Europe needs. We have now assessed 14 plans and there are many more to come. The good news is that Europeans are investing like never before in education and skills, in labour market reforms, and in affordable and energy—efficient housing. Just to give you some numbers, until now EUR 45 billion will be spent on education, upskilling and reskilling alone. We all know this builds the bridge into the labour market of the future for people who have to go through this transition with us. In addition, EUR 15 billion have been earmarked to increase the efficiency of public employment services, also crucial for the labour market. In other words, this time we will get out of the crisis together, we will modernise our economies and we will leave nobody behind.

This is what Europeans expect from us and the Slovenian Presidency: to work together, despite our differences, in order to deliver results for each and every European, and the Commission is ready to do that. But the way in which we leave this crisis behind is also linked to the question of trust – trust investors and businesses can have in good governance, trust that sound measures to fight corruption and fraud are in place, and trust in free media and independent courts. This is also important for European taxpayers because they ultimately finance the recovery.

Therefore I count on the Slovenian Government to continue the important work on the rule of law files. We will present our second edition of our rule of law reports in the coming weeks. In these reports, we scrutinise the situation in each and every Member State according to the same criteria. I look forward to the discussions of these reports, because our last meeting with leaders demonstrated how central values and the rule of law are, and tomorrow, in our debate on the last European Council, we will discuss how to best defend our values and the EU’s financial interests.

Mesdames et Messieurs les députés, la Slovénie est aussi une passerelle vers les Balkans occidentaux. Je me félicite donc que la Slovénie, dans le cadre de sa présidence, souhaite mettre l’accent sur les relations de l’Europe avec cette région.

Je suis sûre que le sommet de l’Union européenne avec les Balkans occidentaux, qui se tiendra en octobre, enverra un message important aux pays concernés: le message qu’ils sont des partenaires stratégiques essentiels pour l’Union européenne. Et j’espère qu’avec la présidence slovène, nous pourrons dynamiser les processus d’adhésion de l’Albanie et de la Macédoine du Nord. C’est dans notre propre intérêt et c’est une question de crédibilité, parce que pour l’Europe, une promesse donnée doit être une promesse tenue.

Slovenia knows how important that is. In 2008, Slovenia was the first of the new Member States to take on the EU Presidency. Back then, 13 years ago, you, Prime Minister Janša, were serving as Prime Minister of your country for the very first time – and some might still remember the remarkable speech you held right here in the Hemicycle.

You reminded the Members of the European Parliament that people who were not born in the European Union have a very special relationship to our Union. You said, ‘For us, the European Union is not something to be taken for granted. We are prepared to do everything to ensure that the European Union is preserved, developed and strengthened’.

To preserve, to develop and to strengthen our Union: this noble task is an obligation for all of us, in the next six months, and of course beyond. To preserve our values, values like diversity, the freedom of the media and the rule of law, to strengthen our resilience and to build a more sustainable Europe and to develop the tools our Union needs to be better equipped for the challenges that lie ahead.

For this task, Prime Minister Janša, you can count on me and on the Commission, and in this spirit I once again welcome Slovenia at the helm of our Union. Long live Europe!

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I also want to start with history. Tomorrow marks the 30th anniversary of the end of the so-called Ten-Day War with the signing of the Brioni Agreement under the political sponsorship of, what was still then, the European Community. Representatives from Slovenia, Croatia and Yugoslavia signed a declaration to end hostilities and to set the scene for the future relationships between the countries. The Slovenian War of Independence was the painful and bloody birth of the Slovenian Republic as we know it today.

In many other Member States the memory of how the European Union became the world’s most successful peace project and global anchor of stability and democracy is not so fresh. In Slovenia it is. Thirty years ago it was Slovenia which benefited from Europe’s political sponsorship. Thirty years later Slovenia is now in the political driver’s seat itself and the Slovenian Presidency now has the chance to continue building the common European house with the experience and knowledge from its rich but often also difficult history in the heart of Europe.

The four priorities chosen by the Slovenian Presidency prove that Slovenia is ever about responsibility. Striving for facilitating the EU’s recovery and reinforcing its resilience must be one of the top priorities. We must draw the consequences from the pandemic and its management as quickly as possible. Health projects, strategic autonomy to socio-economic consequences of the COVID pandemic for us as the EPP the headline is jobs, jobs, jobs. We need economic growth in Europe with digital and sustainable transition. For the Fit for 55 package the Slovenian Presidency can be a first bridge builder to bring the eastern centre, eastern European countries and the western countries together. On the big data biomedicine, on the digital services we have a lot of legislation in front of us where we count on the Slovenian Presidency to make Europe more resilient. The economic impact of the crisis – a EUR 60 billion loss of economic growth and around 300 000 jobs – that is what we are talking about when we talk about jobs.

I also want to thank the Slovenian Presidency for picking up the migration task. It’s not easy at all but Parliament is ready for making compromises. We have a common understanding about how to solve it and the Lithuanian development gives us a clear idea that the urgency is there.

A decisive question is on the Conference for the future of Europe. We had a successful kick-off but now we have to fill the conference with concrete content. Time is short and during the Slovenian Presidency we have 10 business panels, two conference panels and plenaries planned. That’s why we count a lot on the success during the Slovenian Presidency. It’s a presidency of listening to citizens in a way and then with the French Presidency, we have to conclude.

I am also happy that in all the speeches we heard for the moment, the rule of law was a key element. Together we in the European Parliament fought last year for implementing a binding rule of law mechanism. My party, the EPP, was, and will always be, a strong defender of the rule of law principle. Let me be very clear, any problem related to the rule of law is not an internal affair of a Member State, it is not just a problem for the Member State concerned, but a problem for all Europeans. And even more importantly, the rule of law should be a self-evident political principle especially in view of our common European history.

You know we have a lot of discussions going on on this subject. For me, one thing is clear and there, dear Prime Minister, I really ask you to help us, because the most urgent thing at this point is to make the European Prosecutor operational as quickly as possible, so that they can start their work. That’s why this is an urgent demand to immediately nominate the Slovenian representative on this. But there are other discussions about media freedom. Some say we have a problem in Slovenia and other countries, others say we have a very critical press in Slovenia. Then we have the judicial discussion. Some say we have a formally independent judiciary, others say this is highly politicised. You know we had in the last days in Denmark a vote on the asylum law there and that means practically that in Denmark they are abolishing the right of asylum. Just imagine for a second if such a vote were to take place in Slovenia or in Hungary.

So, dear colleagues, what I want to say is that we have, with the rule of law, implemented the separation of powers. We are the legislator. We have the job of implementing the rule of law mechanism. But the assessment where the rule of law is under risk or not is then in the hand of the Commission and of the courts in Europe. And I really ask the Commission Vice-President Jourová to speed things up. I do not want to see any further reports about let me say, we are concerned, we are considering, maybe there is a problem – I want to see now an acting Commission, I want to see now a Commissioner that gives us a proper answer on whether we have a problem in Europe or not.

And finally, the Slovenian Presidency is also looking to the Western Balkans. I like this very much and the EPP is fully supporting this.

Let me close with a quote from the Slovenian author Žarko Petan, who was born in Ljubljana in 1929 and died in 2014. He said ‘The present is the state between the good old days and the more beautiful future.’ That is an extremely positive, optimistic spirit and this spirit is needed in Europe. So Srečno Slovenija! Srečno Evropa!

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, señorías, créanme si les digo que deseo todos los éxitos a la Presidencia eslovena, porque su éxito será el éxito de toda la Unión Europea. No me cabe duda de que Eslovenia tiene la capacidad y la experiencia para hacer un gran trabajo, siempre que usted, señor Janša, opte por la colaboración con este Parlamento, con la Comisión y con los principios fundamentales de la Unión.

Este Parlamento lo eligen directamente los ciudadanos y ciudadanas. Aquí ve usted representantes de muy diversas ideas políticas, y solo podemos servir a la ciudadanía si entre todos hacemos un esfuerzo por respetarnos y escucharnos. Solo llegando a acuerdos, sin renunciar nunca a los valores fundamentales de la Unión, podemos sacar adelante las leyes o políticas necesarias, como el Plan de Recuperación, la reforma de la política agrícola común o la adquisición de vacunas.

El Estado de Derecho es un elemento fundamental en esa cooperación. Y déjeme decirle que no es una buena señal lo ocurrido la pasada semana en una reunión que ustedes mantuvieron con la Comisión Europea para hablar del Estado de Derecho, reunión que se utilizó para atacar a la oposición de su país.

Usted sabe que el respeto es fundamental en nuestra tarea: respeto a la diferencia de opinión, para poder avanzar unidos en la diversidad —solo así se construye Europa—; y respeto por la verdad, protegiendo la libertad de prensa como un pilar indispensable para la democracia.

La presidencia semestral de la Unión coincide con el 30 aniversario de la independencia de Eslovenia, que ha sido un modelo de transición en un país con grandes capacidades y aportaciones al proyecto común. Con más razón este Parlamento tiene la responsabilidad de velar por que no se pierda ese legado.

No solo seremos vigilantes con el Estado de Derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa. También tenemos la obligación de velar por el buen uso de los fondos europeos y, por eso, usted debería salir de aquí hoy con el compromiso de nombrar ya a un delegado o una delegada para la Fiscalía Europea. Usted ha advertido de los problemas en los retrasos de la justicia, pues en sus manos está poder resolver esta cuestión. Así que no espere a mañana para anunciar el nombramiento. Hágalo hoy, aquí mismo, y así dará tranquilidad a los eslovenos y a las eslovenas, y también a este hemiciclo. Porque aquí lo que queremos es que nadie se quede atrás, en ningún lugar de Europa.

Porque estamos en esto juntos, el lema de la Presidencia lo dice: «Juntos. Resiliente. Europa». Eso es lo que queremos. Coincido con el enunciado de sus prioridades: recuperación y resiliencia, fortalecer el Estado de Derecho y los valores europeos. ¿De verdad se compromete con esto? En ese camino coincidirá con nosotros. Los socialistas europeos compartimos la prioridad de avanzar en la ampliación en los Balcanes Occidentales y esperamos que se puedan dar pasos significativos al respecto. Pero no se olvide de la reforma migratoria, que es urgente y debe ser solidaria, equilibrada y justa.

Y otra prioridad es el futuro de Europa: la Conferencia sobre el Futuro de Europa ⸺lo aplaudo⸺. En septiembre por fin se organizarán los primeros paneles de ciudadanos y todas las voces deben ser escuchadas. Por cierto, ha hablado usted de cómo podemos mejorar la voz de Europa en el exterior. Yo se lo digo: acabando con la regla de la unanimidad.

Señor Janša, tiene la oportunidad de ejercer un liderazgo de servicio no solo para los dos millones de eslovenos y eslovenas, sino para 500 millones de europeos y de europeas. Es una gran responsabilidad. No la desaproveche, por el bien de su país y, sobre todo, por el bien de la Unión.

 
  
MPphoto
 

  Malik Azmani, on behalf of the Renew Group. – Mr President, dear Prime Minister Janša, dear Commission President and dear colleagues, let me start by taking the opportunity to thank the Portuguese Presidency for the last six months. We now have a climate law, we can use our EU Digital COVID Certificate when we cross borders and we are working towards a real EU agency for asylum. Let’s hope the next six months will be as productive.

The priorities mentioned by the Slovenian Presidency seem to give some hope. You will strive to facilitate the EU’s recovery and reinforce its resilience. You want to reflect on the future of Europe, strengthen the rule of law and European values, and increase security and stability in the European neighbourhood. I think it is very easy to combine the latter three.

But I’m afraid, Mr Janša, that your track record at home means that we cannot take your words for granted. Why don’t you start reflecting on the future of Europe by abiding by the rule of law, upholding our values yourself? Don’t you think our internal security and stability would increase? Unfortunately, you seem to want to be part of a very sinister club that doesn’t appreciate free media, that can’t stomach the independence of judiciary or respecting LGBTIQ rights at all. A whiff of corruption, nepotism and fraud never seems to be far away from this club, you so desperately want to associate yourself with. You talk the talk, but you don’t walk the walk Mr Janša. Even when you presented your priorities to the Commission last week you could not resist petty politics, talking down on judges and MEP’s, our colleagues in the House, Mr Janša. I wish more Commissioners would have joined Frans Timmermans and would have left you standing there in self-pity.

Dear Prime Minister, you remind me of Vladimir Bartol when he wrote: ‘Nothing is an absolute reality, all is permitted.’ We all admire his work, but you Sir take it too literally.

Upholding the rule of law is an adamant reality for us. So please stop harassing journalists and judges. Stop appointing your political friends in the police force. And start appointing an EPPO prosecutor.

The Commission should have never approved your Next Generation EU money before an independent Slovenian prosecutor is added to the EPPO. We will ask the Council to make the Commission’s wrong right and not approve your funds before this is done.

Dear Prime Minister, we do want to work with you. Renew does want to help you make this presidency a success. But we will do so based on the proof or your own words ‘Strengthen the rule of law and European values’.

So please, show us you mean it, and you will find a helping hand in our Group. We want to work with you on the Fit for 2030 package. We want to finally start tackling the migration crisis. We want to work on the DSA and the DMA, and build a Health Union together. But none of this can ever work in a Europe that’s lost its values, its core beliefs.

So, you need to drag yourself out of the darkness and into the light and you will meet us with open arms once you get there.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, an ever—accelerating climate crisis, the deterioration of the rule of law in Europe, a new turn in the pandemic with a very transmissible variant spreading: these are just some of the issues a new Presidency will have to face, and it will be more than enough for any.

But we are concerned about how willing the Slovenian Presidency is to take on those challenges. While we see unprecedented heatwaves and while the ocean is literally on fire, your Presidency will be in a position to start the negotiations on the climate package. You have a historic chance to help upgrade the EU’s position from the recent insufficient climate targets and focus on a massive rollout of a green and socially just transition.

In your Presidency’s priorities, however – and you mentioned exactly that just now in your speech – not only is such an ambition lacking, but you are even giving credit to false solutions. On the rule of law, Prime Minister Janša, you seem to have been following and taking a look into a course on illiberal democracy, and that is dangerous for the European values your Presidency is claiming to uphold. Smear campaigns and the intimidation of free media and civil society, and looking for scapegoats are not the acts we expect from a European government.

You have said that your Presidency’s number one priority is resilience and recovery, and I think we both agree that the key to achieve this is a good and targeted use of the common European funds dedicated to the recovery that we so dearly need. I am therefore wondering, as are colleagues, why Slovenia is the only country in the entire European Union that has not yet nominated its prosecutors to the European Public Prosecutor’s Office. What is the message that you are sending by interfering with judicial nominations? You’ve just said how important judicial independence is. Interfering with judicial nominations that are supposed to shed light on fraudulent use of public money in our union is rather strange to me with the rule of law being one of the priorities that you have set.

The Presidency is always a time when a country and its government are in the limelight. While a country as beautiful as Slovenia always deserves to be the spot of attention, I do have some doubts about how you and your government will represent the EU in the next six months. But I hope that you will prove me, and us, wrong. We are very much looking forward to cooperating with you because a successful presidency is indeed a success for the whole European Union, but it needs to be based on the common values and targets that we have all agreed and signed up to.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Janša benvenuto, mi permetto, anche se Lei è un politico sicuramente navigato, di darle un piccolo consiglio, vede questo è l'unico Parlamento nell'Europa democratica che nega la rappresentanza istituzionale alle minoranze; è l'unico Parlamento nell'Europa democratica che fa un cordone sanitario verso alcuni partiti solo perché hanno idee diverse. Quindi, sicuramente non dia corda a questi attacchi strumentali perché qui nessuno può dare lezioni di democrazia.

Fatta questa premessa, vorrei passare ai temi che spero verranno sviluppati nel Suo semestre di Presidenza, temi di cui Lei ha parlato. Ha fatto una riflessione sulla pandemia, la pandemia è stato un momento sicuramente devastante. Lei citava un'immagine di questi carri in fila e quest'immagine viene dalla città da dove provengo. Abbiamo sofferto tanto, però se c'è da guardare un lato positivo, abbiamo scoperto attraverso la pandemia che delle cose in Europa non andavano.

Lei ha toccato il tema dell'economia, ha ricordato che è stata l'Europa a inventare l'economia sociale di mercato. Però ci siamo accorti che questo modello forse non funziona in maniera corretta, se è vero, come dimostrano i numeri, che l'Europa è il continente che negli ultimi decenni è cresciuto di meno rispetto ai nostri competitor, sia economie già sviluppate come gli Stati Uniti, sia economie in via di sviluppo. È necessario un cambiamento radicale delle regole che governano il nostro modello di sviluppo socioeconomico.

Ha parlato anche dell'industria che è un tema importantissimo. Anche qui, con la pandemia, ci siamo accorti che il nostro modello non andava, che avevamo esternalizzato troppo, che eravamo troppo dipendenti da tecnologie sviluppate da altri paesi e anche qui apprezziamo e speriamo in una grande cooperazione tra la Sua Presidenza e il Commissario Breton che di idee buone ne ha messe sul campo.

Però esiste un problema e una contraddizione, perché Lei ha citato il settore dei semiconduttori, ma non possiamo sviluppare un'industria o recuperare il gap tecnologico che abbiamo con paesi terzi in alcuni settori, se non cambiamo le nostre regole sugli aiuti di Stato e quindi una necessità di cambiamento che spero sia al centro della Sua Presidenza e di questi sei mesi di politica.

In conclusione ancora vorrei fare un augurio. Sappiamo che su di Lei possiamo contare e nonostante questa fredda accoglienza che qualcuno Le ha dimostrato, io mi auguro che davvero questo sia un semestre di successo e che al di là dei fattori singoli dimostri che esiste un'alternativa che io considero migliore alla cooperazione europea rispetto a quella fallimentare che abbiamo visto negli ultimi anni.

È importante dimostrare che si può fare bene all'Europa, che si può costruire una buona cooperazione europea nel rispetto delle nostre diversità e nel rispetto delle nostre tradizioni e soprattutto nel rispetto delle nostre nazioni che, piaccia o no, rimangono il baluardo, il nucleo fondante e fondamentale delle nostre democrazie. Grazie ancora e in bocca al lupo.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Fitto, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Presidente della Commissione, signor primo ministro Janša, la Sua Presidenza prende il via mentre la pandemia non è ancora terminata, con una situazione che sicuramente sta migliorando, ma il nostro continente nei prossimi mesi comunque dovrà affrontare sfide molto complesse e importanti al fine di uscire definitivamente da questa drammatica crisi.

L'eurorealismo che ho ascoltato oggi in molti dei Suoi passaggi credo possa essere un'ottima sintesi e una concreta occasione per l'Europa del domani affinché sia guidata da uno spirito di solidarietà e cooperazione tra i diversi Stati e popoli. Cooperazione e solidarietà spesso ostacolate da pregiudizi politici, che fanno venire meno rispetto e trattamento equo per tutti i paesi dell'Unione europea. In tal senso, ci rassicurano le Sue parole e il Suo approccio ai valori e ai principi fondamentali dell'Unione, compreso lo Stato di diritto. E a tal proposito mi sembra abbastanza strumentale la polemica sulla Procura europea sia per i tempi sia per le modalità con le quali viene messa in campo e soprattutto per i chiarimenti che Lei ha più volte abbondantemente indicato.

Il meccanismo di monitoraggio dello Stato di diritto deve operare in modo obiettivo e trasparente nel rispetto dell'uguaglianza degli Stati membri, non seguendo l'approccio che spesso è molto politicizzato e che utilizza meccanismi concordati a livello dell'Unione europea solo per punire opinioni diverse rispetto a quelle che vengono portate avanti da alcune parti politiche. Tutto questo, purtroppo, non fa altro che alimentare divisioni, discordie e sfiducia tra gli Stati e i popoli europei. L'obiettivo principale in questo momento che tutti noi dovremmo avere è assicurare un'Europa più forte e resiliente.

Contrasto alla pandemia, ripresa economica forte e duratura, integrità del mercato interno, interessi commerciali e autonomia strategica, ma anche sicurezza e difesa dei nostri confini per contrastare fenomeni come terrorismo, criminalità organizzata e immigrazione clandestina: su questi temi il nostro gruppo è pronto a collaborare guidati da pragmatismo e buon senso.

Diciamo sì alla difesa dell'ambiente, ma con il giusto compromesso tra la sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica e sociale. È anche molto positiva, lo voglio sottolineare, la Sua attenzione sulla gestione dell'immigrazione illegale e sulla costruzione di un sistema di asilo funzionante. Accogliamo con favore la Sua particolare attenzione al tema dei Balcani occidentali, ma per fare ciò non dobbiamo dimenticare l'ulteriore importanza del vicinato orientale per garantire la pace e la stabilità in Europa.

Infine, questa Presidenza si ritrova nel momento clou dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa. La vostra Presidenza porterà avanti su questo tema un passaggio fondamentale e decisivo. Noi ci auguriamo solamente, senza entrare nel merito, che la Conferenza sul futuro dell'Europa non sia un'occasione per escludere, ma sia un'opportunità per includere e prendere in considerazione tutte le legittime diverse opinioni nello sviluppo di punti di vista comuni sulle soluzioni per il futuro dell'Europa.

Concludo, ribadendo che ho apprezzato il riferimento al dialogo, alla cooperazione, alla parità di trattamento come condizioni essenziali per migliorare le condizioni, il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini. Il nostro auspicio, nell'augurare un semestre di risultati importanti, è che questo spirito possa concretamente guidare la vostra azione. Buon lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan, im Namen der The Left-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Ministerpräsident! Nachdem die politische Rechte Sie in der Debatte jetzt doch sehr geschont hat, Sie selbst aber dafür bekannt sind, lieber mit dem Degen als mit dem Florett zu fechten, werde ich Ihnen die Freude einer politischen Auseinandersetzung nicht vorenthalten wollen.

Ihre Regierung übernimmt die Ratspräsidentschaft in einer für die EU schwierigen Zeit. Die EU kämpft noch immer mit der Pandemie und ihren Folgen. Und leider beginnt die Ratspräsidentschaft gleich mit einem Eklat, dem höheren Nachhallen beleidigender Aussagen: Einer der Vizepräsidenten der Kommission verweigert ein Gruppenbild. Am nächsten Tag geht ein anderer Vizepräsident dann mit Ihnen gemütlich wandern. Frau von der Leyen, manchmal frage ich mich: Was ist da eigentlich im Hause Berlaymont los?

Aber, Herr Janša, Sie haben viele Themen angerissen. Lassen Sie mich dennoch vor allem über Demokratie mit Ihnen reden. Ich denke, dass die slowenische Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, aus unabhängiger journalistischer Quelle informiert zu werden. Und dass Sie der unabhängigen Nachrichtenagentur die Förderung verweigern, ist ein politischer Skandal. Und auch wenn man nicht immer mag, was berichtet wird, muss man doch als Politiker Kritik aushalten. Und auch wenn Sie persönlich vielleicht Twitter als Verkündungsorgan bevorzugen – die Unabhängigkeit der Medien und die Pressefreiheit, Herr Ministerpräsident, sind in einer Demokratie unverzichtbar.

Ich denke auch, dass die slowenische Bevölkerung ein Recht auf das Funktionieren einer unabhängigen Justiz hat. Dass Ihre Regierung einige der Richterinnen im Land als politisch befangen darstellt, sagt vor allem etwas über Ihr eigenes Verhältnis zur Unabhängigkeit der Justiz aus. Und dass die Europäische Staatsanwaltschaft noch immer auf die Benennung der europäischen Staatsanwälte aus Slowenien warten muss und ihre Arbeit deshalb nicht aufnehmen kann, ist völlig inakzeptabel. Die Arbeit einer unabhängigen Staatsanwaltschaft z. B. gegen Korruption stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat und in demokratische Politik. Ihre Weigerung untergräbt dieses Vertrauen.

Ich denke, dass Demokratie vom kulturvollen Meinungsstreit lebt. Die Verächtlichmachung der demokratischen Opposition führt zu einer Verrohung der politischen Debatte und Kultur. Die USA unter Donald Trump waren kein Vorbild demokratischer Kultur – ganz im Gegenteil: Sie sind uns Mahnung. Und die EU—Mitgliedstaaten, insbesondere aber eine amtierende Ratspräsidentschaft, sollten diesem Weg nicht folgen.

Ich denke weiterhin, dass Geflüchtete ein Anrecht auf Schutz in der EU und auf die Einhaltung internationalen Rechts haben. Das gilt für Slowenien genauso wie für jeden anderen Mitgliedstaat. Geflüchtete begrüßt man nicht mit Stacheldrahtzäunen und Fußtritten, sondern mit Mitgefühl.

Kurzum, Herr Ministerpräsident, ich freue mich, dass Slowenien Mitglied der EU ist und Sie jetzt die Ratspräsidentschaft innehaben und große Herausforderungen vor Ihnen liegen. Ich bezweifele aber, dass es unter den heutigen innenpolitischen Zuständen Mitglied hätte werden können. Sie können Ihre Ratspräsidentschaft dennoch nutzen, um zu helfen, die aktuellen politischen Herausforderungen zu bewältigen. Sie können die europäische Demokratie stärken, oder aber Sie setzen Ihren politischen Kurs fort. Dann werden Sie in uns Kritiker finden, die auch mit dem Degen zu fechten wissen.

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (NI). – Elnök Úr! Üdvözlöm az Európai Tanács soros elnöki székében Szlovéniát, Jansa miniszterelnök urat és a képviselőket.

We have talked from my heart in many of the areas and we share a lot of things together as I am a Hungarian MEP.

A járvány számos próba elé állította, ahogy Ön is elmondta, Európát. Közös jövőnkről, közös értékeinkről és a kihívásainkról végre őszintén kell beszélni, és nyílt, őszinte párbeszédet kell folytatnunk, nemcsak az életmódunk sokszínűsége miatt, amely erősíti az Unió közösségét, hanem amiatt is, mert a kölcsönös tisztelet és egyenlőség nem engedheti meg, hogy a kettős mérce legyen Európa zsinórmértéke. Köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmet! Üdvözlöm az elnökség célkitűzéseit, számomra nagyon fontos a romaügy, az Európai Parlamentnek az egyik roma képviselője vagyok, és egy diszkriminált közösséget képviselek.

A számok sajnos nagyon tragikusak, főleg a Covid árnyékában, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az Ön soros elnöksége a jogállamisági mechanizmussal, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a hátrányos helyzetűekkel, a szegényekkel, kiemelten Európa roma közösségeivel foglalkozzon, védelmüket, biztonságukat és esélyegyenlőségünket szolgálja a „rule of law” – nagyon fontos. Kérem, hogy a nemzeti romastratégiákat is jobban koordinálják, mert ez a félév nagyon fontos lesz. Önöknek nagy tudásuk van kisebbségi és nemzetiségi csoportok integrálásában, és úgy gondolom, hogy az Ön feladata nagy, az elnökség feladata nagy, grandiózus, és ehhez sok erőt kívánok önöknek!

 
  
MPphoto
 

  Janez Janša, predsedujoči Svetu. – Gospod predsednik!

Najlepša hvala še enkrat za besedo. Predsednik politične skupine Evropske ljudske stranke gospod Weber je na začetku spomnil vse nas, da se je Slovenija pred tridesetimi leti še borila za svobodo in demokracijo in da je natančno pred tridesetimi leti na današnji dan s pomočjo Evropske unije, takratne formacije, prvič bila deležna tretiranja kot mednarodnega subjekta na brionskih pogovorih.

Jaz se gospodu Webru zahvaljujem za to reminiscenco, bi jo pa uporabil zato, da bi dal še neko drugo primerjavo. Ko je Slovenija, kar 90 odstotkov Slovencev, glasovalo za samostojno državo, in ko smo potem šest mesecev kasneje to državo razglasili, za tisti naš korak ni bilo kakega velikega razumevanja.

Takratna Evropska unija, recimo en teden pred razglasitvijo samostojne države, je takratni Jugoslaviji odobrila 800 milijonov ekujev ugodnega kredita, zato da bi Jugoslavija ostala skupaj. Želeli so, da Jugoslavija ostane enotna in demokratična, Slovenci pa smo šli iz Jugoslavije, zato ker smo vedeli, da na demokratičen način Jugoslavija ne more ostati enotna. In je potem trajalo deset dni, da je svet spremenil mnenje in nas podprl. In brionski pogovori so bili prvi tak korak, ki je Slovencem potem vrnil upanje v Evropo, kajti, ko smo se mi osamosvajali, se nismo osamosvajali zato, da bomo otok sredi celine, ampak smo takrat, ko smo glasovali za samostojno Slovenijo, glasovali tudi za evropsko prihodnost. In podpora Evropski uniji je v Sloveniji še vedno med najvišjimi v Evropi.

Tako da, meni je žal, da je tukaj, v tej razpravi, bilo veliko bilateralnih vprašanj odprtih, kar se tiče delegiranih tožilcev, Slovenija je prostovoljno stopila v razširjeni mehanizem evropskega tožilstva, ne umikamo se iz njega. Prišlo je do zapleta zaradi naše notranje zakonodaje glede imenovanja dveh delegiranih tožilcev. Ministrica za pravosodje je odstopila, imamo novega ministra, ponavljamo postopek, kar se vlade tiče, ga bomo dokončali lahko do jeseni, nismo, ni pa vlada edini faktor tukaj, tukaj je svet, tožilski svet, ki ima v rokah del procedure, in je tudi od njih odvisno, kdaj se bo časovno to izteklo, ampak mi bomo opravili svoj del.

Prosim pa vse, da potem, ko bo ta organizem znotraj držav, ki sodelujejo, kompleten, skupaj prosimo potem še naše kolege iz Danske, Irske, Švedske, Poljske in Madžarske, da se tudi pridružijo, ker sicer bo zelo neverodostojno govoriti, da v neki državi so evropska sredstva zaščitena in njihova uporaba pod nadzorom, po državah, kjer pa sploh ne sodelujejo, pa kaj?

Torej, tu je treba uporabljati enake standarde. Mi smo podprli ta instrument, bomo v njem sodelovali. V interesu vseh nas je, da je investiranje evropskih, pa tudi nacionalnih javnih sredstev, čim bolj pregledno, čim bolj učinkovito, in da je okrog tega čim manj dilem, saj sicer razpadajo tudi, razpade tudi zaupanje, o katerem je govorila predsednica Komisije, v naše skupne instrumente.

Vse, kar ste tukaj govorili, je zame del razprave, ki je pač potrebna, tudi če se ne strinjamo. Predstavniki političnih skupin v tem Evropskem parlamentu ste pač izvoljeni od svojih volivcev, tako kot smo v nacionalnih parlamentih izvoljeni od svojih volivcev, zastopamo interese. Evropa je vse to, kar ste predstavili.

Jaz osebno pripadam določeni politični skupini, imam svoja prepričanja in vrednote, ampak v tem svojstvu, ko Slovenija predseduje Svetu Evropske unije, so zame vsa vaša stališča legitimna, enaka, so del demokratičnega procesa, na podlagi katerega ste bili izvoljeni v ta Parlament.

Ko smo se Slovenci borili za to, da prvič sploh svobodno glasujemo, takrat 90 procentov ljudi ni imelo pojma o tem, kakšna je razlika med krščansko, liberalno, socialno demokracijo, med konservativci, liberalci. Poznali smo samo razliko med svobodnimi volitvami in med sistemom, kjer vlada ena stranka. In v naravi človeka je, ljudi je, da imamo različne vrednote in da tekmujemo s tem, in mi želimo, da se v razpravi o prihodnosti Evrope slišijo vsi glasovi, samo na tej podlagi bomo lahko našli skupne poti naprej.

Hvala vam za vse te prispevke v tej smeri.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Spoštovani predsednik Sassoli, spoštovana predsednica von der Leyen, spoštovani premier Janez Janša.

Najprej iskrene čestitke, moja država Slovenija, za 30 let, za vse, kar si na tej poti samostojnosti doživela, preživela in obstala. Slovenija z ambicioznimi cilji in programom predseduje Evropski uniji v času, ko želimo od Evropejcev izvedeti, kakšna naj bo Evropska unija prihodnosti.

Slovenci smo se, kar zadeva prihodnost, vedno znali pravilno odločiti, tudi zato imamo samostojno državo. Želimo svobodo v najširšem pomenu in vladavino prava za vse. Želimo sodelovanje in želimo spoštovanje.

Slovenska vlada je v preteklem letu pokazala, da zna in zmore. Državo je z učinkovitimi ukrepi v času krize pripeljala med države, ki dosegajo zelo dobre napovedi in zelo dobre rezultate.

Enako, kot je vlada predana delu za Slovenijo, je slovensko predsedstvo odločeno, da pomaga Evropski uniji pri uresničevanju gospodarskih, socialnih, zdravstvenih, okoljskih, digitalnih in vseh drugih ciljev, ki so še pred nami. Ob tem pa je seveda nujno zavedanje, da Evropska unija nima prihodnosti, če bi jo vodili s preglasovanjem in izključevanjem, ter da smo v Uniji združeni narodi z različno preteklostjo in tudi različnimi pogledi na prihodnost.

Spoštovani predsednik, želim, da s svojimi izkušnjami in modrostjo pomagaš okrepiti sodelovanje, da s svojo vztrajnostjo spodbujaš k preseganju razlik in s predanostjo iščeš tisto, kar nas povezuje. Srečno pri tem tvojem drugem predsedovanju, za katerega ne dvomim, da ga boste skupaj z vso ekipo opravili z odliko. Srečno, Slovenija. Srečno, Evropska unija.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani plenum, spoštovani predsednik Parlamenta, predsednica Komisije, spoštovani predsednik slovenske vlade.

V Evropski uniji in v tej stavbi je Slovenija zadnjih 17 let pisala uspešne zgodbe. Evropski poslanci iz Slovenije smo promovirali zgledne slovenske projekte in prodorne slovenske ljudi. S ponosom.

Danes bi v tej dvorani želela čutiti ta isti ponos. Pa je kritik na račun moje države vsak dan več. Ugled Slovenije se je v času trenutne vlade žal zamajal in premnogi se sprašujete o naših vrednotah in evropski naravnanosti.

Dragi kolegi, želim vam sporočiti, da dejanja in besede vedno našega predsednika ali posameznih ministrov niso tudi dejanja in stališča vseh naših ljudi. Raziskave javnega mnenja so jasne: velikanska večina Slovencev danes ne podpira smeri, v katero drvi naša država.

Ne podpirajo pogosto nespoštljive retorike, arogance, cinizma. Ne podpirajo posnemanja madžarskega ali poljskega premierja, pritiskov na medije, tožilstvo, neodvisne institucije. Ne podpirajo samoodločnega, samovoljnega odločanja mimo zakonov in ustave ali včasih pajdašenja s skrajno desnico. Ne bodo dopustili, da se na tak način spreminja značaj slovenske družbe.

Zato danes v Sloveniji vre. Odraz tega žalostnega političnega ozračja so bile tudi demonstracije danes pred Parlamentom. Ljudje ne dovolijo, da bi bili utišani, in zahtevajo spremembo. Želijo priložnost, da bi dokazali, da smo Slovenci odgovoren, zrel in samozavesten narod.

Upam, da bo predsedovanje ta priložnost, da bo državi, ljudem, vsem, ki se borimo za spoštovanje evropskih vrednot in norm, v prihodnjih mesecih vrnjen ta ugled in ponos. Da bo Slovenija ob koncu predsedovanja deležna mednarodne pozornosti v slogu naših izjemnih Pogačarja in košarkarjev z Dončičem na čelu, ki te dni razveseljujejo svet z vrhunskimi športnimi podvigi.

Zato pozivam vas, spoštovani predsednik vlade, da Slovenijo zavoljo rasti demokracije, zaradi vsakega posameznika in blagostanja celotne družbe vrnete nazaj na pot dobrih, modernih, odprtih, prijaznih in spodobnih držav. V jedro zdrave Evrope, kamor spadamo. Med kritične, prizadevne in svobodomiselne ljudi, kajti Slovenci to smo.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Séjourné (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, si je devais résumer le début de ce débat dans notre hémicycle par un mot, je dirais «dommage». Dommage, parce que d’un côté, à la lecture des priorités slovènes, je ne peux que soutenir un certain nombre d’éléments. Le travail sur la reprise économique, qui est indispensable pour notre marché intérieur, sur l’autonomie stratégique, qui est maintenant un objectif politique partagé par cet hémicycle et par l’Union européenne, la création de l’Union européenne de la santé: la Commission a énormément travaillé sur ces sujets et la crise du COVID nous a tous mobilisés. Accélérer les transitions numériques et les transitions écologiques, c’est le sens de l’histoire. La conférence sur l’avenir de l’Europe, Monsieur le Premier ministre, il faudra la porter politiquement, parce qu’il faudra nous réformer nous-mêmes pour être crédibles envers nos concitoyens.

Mais je dis dommage, parce que je distingue peut-être les priorités très constructives que vous avez évoquées, Monsieur le Premier ministre – et qui permettront d’ailleurs d’avancer sur tous les éléments –, et la situation politique d’un pays qui se revendique de plus en plus ouvertement illibéral.

Nous sommes inquiets et c’est dommage. C’est dommage pour ce débat, c’est dommage pour les priorités et pour le fait qu’on les parasite un petit peu avec des histoires internes, mais qui sont tout aussi importantes pour nous, puisque ce sont les valeurs européennes. Nous sommes inquiets de la campagne de haine contre les journalistes qui est relayée par le gouvernement, inquiets des tentatives de contrôle des services publics, inquiets aussi du signal envoyé par la Slovénie, qui n’a toujours pas nommé de magistrats pour le parquet européen – cela a été évoqué par l’ensemble des groupes politiques.

Monsieur le Premier ministre, nous soutiendrons peut-être, voire sûrement, vos priorités, mais nous resterons vigilants. Il faut donner des preuves, des preuves d’adhésion à l’Union européenne au moment où vous la présidez. En tout cas, nous vous soutiendrons dans la réussite de cette présidence pour les six prochains mois sur le fond, et nous serons vigilants quant aux valeurs européennes.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Mr President, let me congratulate the Slovenian people for the 30th anniversary of its independence, but let me also recall that there are still other European countries struggling to vote on our independence, struggling to exercise our right to self—determination, as you did 30 years ago.

Let me also hope that during your presidency, you can show that small, performing nations like Slovenia can take the helm in an efficient and constructive way. But in this crucial moment for the recovery of our economies and societies and for building a more resilient and cohesive Union, the last thing the EU needs is more division on fundamental values, entertaining conspiracy theories, or siding with those who put at stake the very values on which our Union is based, and which by no means are imaginary.

We cannot and we will not accept either double standards or relativism when it comes to fundamental rights.

 
  
  

PRESIDENZA: ROBERTA METSOLA
Viċi President

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ID). – Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, la Slovénie vient de prendre pour six mois la présidence du Conseil de l’Union européenne. À mes yeux, le fait qu’elle soit un petit pays n’est pas un problème, car chaque État doit être respecté.

Je salue notamment sa position courageuse contre la politique européenne de relocalisation des migrants. Je suis d’accord avec sa première priorité, qui est de rendre l’Europe plus résiliente face aux crises, notamment aux crises sanitaires. Nous devons relocaliser la production des vaccins et des médicaments les plus essentiels en Europe pour ne plus jamais revivre la dépendance envers la Chine dont nous avons été victimes lors de la pandémie de COVID-19.

Je prends acte de sa seconde priorité, qui consiste à mener à bien les travaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Hélas, je suis sans illusion sur leur issue. Nous aurons droit à une nouvelle offensive fédéraliste que le président Macron sera tout heureux de célébrer au printemps 2022, sauf si Marine Le Pen gagne l’élection présidentielle française et sonne le réveil des nations, ce que j’espère profondément.

 
  
MPphoto
 

  Geert Bourgeois (ECR). – Voorzitter, ik vraag het Sloveense voorzitterschap om verder te gaan op het elan van Portugal inzake handelsbetrekkingen.

De positieve resultaten van de EU-VS-top moeten uitgewerkt worden. Slovenië heeft naam en faam inzake artificiële intelligentie en is dus uitstekend geplaatst om de raad voor technologie op te starten.

Er moet ook een duurzame oplossing komen voor de staal- en aluminiumtarieven.

Verder reken ik erop dat onder dit voorzitterschap aan de Commissie een onderhandelingsmandaat verleend wordt om tot een afzonderlijk handels- en investeringsakkoord te komen met onze strategische partner India, en dit na acht jaar impasse.

Tot slot moet het internationale handelssysteem van de WTO weer op de sporen gezet worden, en dus moeten er concrete resultaten geboekt worden op de twaalfde Ministeriële Conferentie.

Het is tijd voor resultaten!

 
  
MPphoto
 

  Pernando Barrena Arza (The Left). – Señora presidenta, para los que defendemos el papel de los Estados emergentes en la construcción de Europa, Eslovenia ha sido una referencia ineludible de proceso democrático, no violento y exitoso desde aquel diciembre de 1991 en el que consiguió su independencia. Los que aspiramos, como los vascos, a disponer de nuestro propio Estado en Europa, creemos que la independencia es la mejor manera de alcanzar la justicia social para toda nuestra ciudadanía.

Hoy debo decir con frustración que, treinta años después, Eslovenia ha iniciado una senda peligrosa que la lleva a la autocracia por medio de discursos y prácticas xenófobas y antieuropeas, ataques al Estado de Derecho y a la separación de poderes, la eliminación de derechos fundamentales bajo la excusa de la pandemia, el control de los medios de comunicación, un Estado policial y la persecución de partidos políticos legales, como también conocimos en el País Vasco. Su política antimigración contra el derecho de asilo y de devoluciones en caliente avergonzaría a todos los eslovenos que encontraron una nueva vida en los Estados Unidos o Argentina huyendo de la represión política y el hambre.

Solo vamos a pedirle que proteja los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en Eslovenia, y que devuelva a su país el prestigio internacional de un pueblo que consiguió ser libre hace treinta años, señor Janša.

 
  
MPphoto
 

  Márton Gyöngyösi (NI). – Madam President, as far as policy is concerned, the programme of the Slovenian Presidency is solid material. But what I find disconcerting is the gap between what this document contains concerning shared values of the European Union and your recent implications, statements and actions in this regard as Prime Minister, Mr Janša. In this respect, thank you for invoking the historical process in which post-communist countries like yours and mine, Hungary, joined the European Union. Our citizens, first and foremost, opted for values such as democracy, rule of law, pluralism and transparency, values that are beyond ideology, not leftist liberal traits, as you and your best friend Viktor Orbán imply. These values are not subject to interpretation, not up for debate, they are absolute and constant. So please respect them.

 
  
MPphoto
 

  Dolors Montserrat (PPE). – Señora presidenta, presidente Janša, deseo a Eslovenia todos los éxitos. No será una Presidencia sencilla, son muchos los retos que tenemos por delante.

Junto a la Unión Europea, la Presidencia alemana culminó con éxito obtener la vacuna para la pandemia; la Presidencia portuguesa consiguió tener al 70 % de la población europea inmunizada; y ahora tenemos el reto de reconstruir y recuperar todo lo que social y económicamente ha destruido la COVID-19.

La Presidencia eslovena tiene que asegurar que los fondos de recuperación se distribuyan de forma transparente, justa y proporcional entre todas las regiones. Esos fondos son propiedad de los europeos. Evitemos que se utilicen de forma discriminatoria, evitemos amiguismos y corruptelas.

El objetivo de esta Presidencia también debe ser proteger y promover el Estado de Derecho en Europa. El populismo y los nacionalismos siempre aprovechan los momentos de crisis para atacar. La pandemia ha tensionado extraordinariamente las costuras de nuestras democracias liberales. El Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa son principios fundamentales de la Unión Europea.

En algunos casos, como en mi propio país, gobernado por el Partido Socialista, observamos asombrados como se traspasan los límites de la separación de poderes, cuestionando al Poder Judicial y otorgando privilegios extrajudiciales a cambio de apoyos políticos. Debemos tener claro que en España, como en cualquier rincón de Europa, garantizar la igualdad y la unidad pasa inexorablemente por defender y fortalecer el Estado de Derecho. Sin él, sin el imperio de la ley, no se pueden garantizar ni la igualdad ni la libertad. Y la concordia y la convivencia no son posibles sin justicia.

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi veniamo da mesi di Presidenza in cui, grazie all'impegno del primo ministro Antonio Costa e della Cancelliera Merkel, abbiamo portato a casa risultati importanti per l'Europa.

Adesso arriva il turno della Slovenia e allora, nell'augurarle buon lavoro Presidente Janša, non possiamo però non ricordarci di quando, solo meno di un anno fa, insieme a Polonia e Ungheria, si opponeva all'introduzione della condizionalità dello Stato di diritto per il bilancio dell'Unione, un atto che ha rischiato di far saltare l'intero piano Next Generation EU con cui, insieme, l'Europa ha voluto dare una risposta a famiglie e imprese colpite dalla crisi economica. E proprio grazie a quel piano di rilancio storico, oggi possiamo guardare al futuro con speranza.

Abbiamo davanti tante sfide: uscire dalla pandemia con l'Unione della salute, avviare la rivoluzione verde e digitale, l'autonomia strategica dell'Unione. Ma tutto questo, al di là delle priorità della Sua Presidenza che condividiamo, deve avvenire nella consapevolezza che l'Unione europea è una comunità di destino e dentro a un quadro di valori condiviso.

E allora vorremmo sapere da Lei se la Sua Presidenza ha davvero intenzione, come Lei ha detto, di porre lo Stato di diritto in cima all'agenda politica e se Lei oggi ha ancora intenzione di seguire Ungheria e Polonia nella cosiddetta carta dei valori sovranisti o se pensa di costruire, anche per i Suoi cittadini, un'Europa più integrata, più unita, più solida e solidale.

Chiederle da che parte vuole stare significa sapere se la guida dei prossimi mesi sarà adeguata alle sfide epocali che l'Europa ha davanti, come lo sono state le presidenze precedenti e come noi sinceramente ci auguriamo.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (Renew). – Madam President, I would like to thank the Prime Minister for setting out an inspiring vision. Europe is indeed facing formidable challenges and as we are still struggling with the pandemic we’re already facing the climate crisis which will be infinitely bigger than the COVID crisis. So we need a strong and united Europe more than ever. But the European Council is paralysed, unable to find a common response to migration, to Putin or Zuckerberg, and most importantly, it allows the deep rule of law crisis to fester, to eat away the foundations of our community of values.

Mr Janša, this House has expressed grave concerns about your attitude towards these values. There are no misunderstandings, as you call it. Attacks on journalists of free media, pressure on the judiciary and your interference in the nomination of a prosecutor to the EPPO are intolerable, so your claim to leadership on the rule of law agenda is not very credible. And it’s great to hear my colleague Mr Weber champion the rule of law, but I’m a bit tired of the EPP lip service to the rule of law. Both in Parliament and in the Commission your inaction is complicity.

Mr Janša, the European Parliament rule of law monitoring group will gladly take up your invitation to visit beautiful Slovenia for a fact-finding mission in October. And I would also like to use this opportunity to give you a little reminder: in March, when we met online, the rule of law monitoring group of this House addressed a series of questions to you regarding the situation in Slovenia, and unfortunately we have not received an answer. I realise that you’re very busy, so I use this opportunity for a little reminder. For your convenience I have brought a paper copy of the questions which I will leave in your trusted hands; I’m looking forward to a prompt answer.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah (ID). – Frau Präsidentin, Herr Premierminister, meine lieben Kollegen! Ich erinnere mich: 1991 sahen wir als frisch Wiedervereinigte in Ostdeutschland, wie die jugoslawischen Panzer in Slowenien einrückten und auf die Straßensperren schossen, die von Lkw-Fahrern aufgebaut waren. Es freut mich, dass Sie als damaliger Kommandeur und Verteidigungsminister heute hier sitzen.

Herr Premierminister, ich kann Ihnen versichern, Sie kämpfen gegen denselben Geist in Ihrer Politik, damals wie heute. Diejenigen, die Sie kritisieren, sind oft die Nachfahren derjenigen, die die slowenische Unabhängigkeit und Freiheit auch 1991 bekämpft haben. Deshalb freue ich mich, Ihnen zu sagen, dass unsere Gruppe Sie unterstützen wird. Sie haben ein sehr ausgewogenes und moderates Programm Ihrer Präsidentschaft vorgelegt. Das ist das, was Europa braucht: rationale Politik statt moralischer Hybris. Ich glaube, wir tun alle gut daran, Freiheitskämpfer, die ihre Demokratie selbst erkämpft haben, nicht über Freiheit und Demokratie zu belehren.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, един от приоритетите на словенското председателство без всякакво съмнение ще бъде разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Ние, разбира се, подкрепяме с цялото си сърце такава интеграция. Аз лично смятам дори, че и Република Албания, и Черна гора могат да бъдат пълноправни членове на Европейския съюз, както се казва – незабавно.

Това обаче, което ме притеснява, е положението в Република Северна Македония. Вие прекрасно знаете, а ако не знаете, ще ви напомня, че в тази държава все още продължават да бъдат нарушавани човешките права: местни македонски граждани, които се самоопределят като българи, са преследвани от полицията, тормозени, глобявани за своите убеждения. Продължава езикът на омразата срещу българите и всичко българско в Северна Македония, продължава нарушаването на правата.

Когато говорим за натиск и когато виждам тука, че колеги се опитват да оказват натиск върху България, не е ли лицемерно да се премълчава нарушаването на човешките права, злоупотребата с позицията на правителството на Северна Македония, опитът да бъде очернена България по всякакъв начин, включително чрез платени публикации във вашите средства за масово осведомяване?

Да, разбира се, че трябва да има разширяване, но Република Северна Македония трябва да осъди комунистическото си минало, трябва да прекрати насилието над български граждани и нарушаването на човешките права на българите в Македония.

 
  
MPphoto
 

  Βαγγέλης Μεϊμαράκης (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν την κομβική συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης, ο ρόλος της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικός και εύχομαι καλή επιτυχία.

Πρέπει να συντονίσει την εκμετάλλευση και την εκταμίευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τα κράτη μέλη, αλλά και να αντιμετωπίσει τις πολυεπίπεδες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βασικούς τομείς της εξωτερικής πολιτικής, και βέβαια στους τομείς της προστασίας του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, που θα αποτελέσουν βασική προτεραιότητα της σλοβενικής Προεδρίας, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο και την επιρροή της, ώστε να αποτρέψει δυνάμεις που παρεκκλίνουν από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, να αυξήσουν τη σφαίρα επιρροής τους. Τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από αστάθεια και πολιτικές ανακατατάξεις, μπορούν να έχουν προοπτική και οικονομική ευημερία μόνο μέσα από την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και βέβαια θα έχει οφέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως πρέπει πάντα να είναι σεβασμός των κανόνων που διέπουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η αρχή της καλής γειτονίας και η πιστή και αυστηρή τήρηση των διεθνών συμφωνιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σλοβενική Προεδρία συμπίπτει με την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, που είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Ευρώπης με τους Ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Mohammed Chahim (S&D). – Madam President, as a Parliament, it is very important today to send a clear message to this Presidency. We need to continue to work together to make sure that our European strategic plans, like the European Green Deal, do not get delayed. We simply cannot waste time.

Dear Prime Minister, I urge you to make the European Green Deal and the Fit for Climate Package, as they say in German ‘Chefsache’. This package will assure that we significantly decrease our carbon footprint and show the world we have realistic plans that can inspire us all. We need to focus on the long-term successes we can achieve instead of the short-term profits. We need to transform our industry, making it the most sustainable and most competitive in the world. Create future-proof jobs and decrease our dependency on foreign fossil fuels. We need jobs, new jobs in east, south, north and western Europe.

Next to this, another important task, as you mentioned, in your Presidency Programme and also related to this, will be the preparation of the COP 26 in Glasgow, a ‘make or break’ COP. We need a strong European presence. We need high ambition, and we need to make sure that the national contributions meet and match the Paris Agreement.

Dear Prime Minister, everyone can make a promise, but it takes leadership to take action and action is what we need. Thank you and the very best of success.

 
  
MPphoto
 

  Klemen Grošelj (Renew). – Gospa predsedujoča!

To, da Slovenci verjamemo in upamo v Evropsko unijo, kot smo pred desetletjem in več, ni dvoma. Javno mnenje kaže, da več kot dve tretjini še vedno upa in pričakuje, bom rekel, še več od Evropske unije kot tedaj.

Nisem pa prepričan, da je to več enak tistemu, katerega zagovarjate vi in aktualna vlada, gospod predsednik. Zakaj dejanja vaše vlade tega žal ne odsevajo. Milo rečeno so vaša dejanja in pričakovanja javnosti diametralno nasprotna. Tega žal tehnična raba tem predsedovanja ne morejo skriti.

Prihodnost ni pogojena samo s tehničnim napredkom, ampak je ključno vprašanje, na katerih vrednotah in idejah bo ta tehnološki napredek temeljil. In to je in bo bistvo razprav o prihodnosti Evropske unije.

Vprašanje, čeprav zame ni dileme, ali Slovenke in Slovenci delijo z vami vašo vizijo? Javno mnenje zopet tega ne kaže – vizijo glede vladavine prava, odnosa do medijev, do svobode medijev, napade na novinarje ter izčrpavanja javne tiskovne agencije. Dvomim, da deli to vizijo tudi večina Evropejcev.

Zato bo to predsedovanje zaradi naštetega in tudi že povedanega v današnji razpravi žal vsebinsko precej prazno. Žal so med pričakovanji razlike med pričakovanji ljudi in evropskimi vrednotami na eni strani ter izhodišči vaše vlade, prezeva velik prepad, ki na teh netehničnih, a ključnih vprašanjih, kot so vladavina prava, svoboda medijev in še bi lahko našteval, onemogoča napredek.

Kot rečeno, prihodnost EU ne temelji le na tehnično tehnoloških rešitvah, ampak predvsem na vprašanjih vrednot, na katerih bo temeljil napredek. In tu ima vaša vlada velike, dokazane težave. Imenovanje delegiranih tožilcev je le samo ena zgodba med njimi.

Govoriti o dvojnih merilih in različnih razumevanjih vladavine prava je tudi odsev tega. V EU imamo Sodišče Evropske unije, imamo sodišče o človekovih pravicah, imamo Beneško komisijo, ki jasno, neodvisno s sodbami in s svojimi odločitvami postavljajo normativni okvir vladavine prava. Če temu države članice ne sledijo, to ni vprašanje razumevanja vladavine prava, ampak vprašanje spoštovanja vladavine prava.

Zato z dolžnim spoštovanjem gospod predsednik, v dobro Slovenije in EU upam na predsedovanje, ki bo omogočilo napredek. Pri tem pa tudi upam, da bo pustilo čim manjši, še bolj pa upam na vaš nikakršen ideološki pečat na EU in njegovo prihodnost. Za Slovenijo tega pač ne morem pričakovati, lahko le upam na demokratično spremembo.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Wśród celów prezydencji słoweńskiej dwa zwróciły moją uwagę. Jeden bardzo zaniedbywany, to jest kwestia negatywnych trendów demograficznych w Europie, które prawdopodobnie rozstrzygną o jej przyszłości. Drugi cel, głośno poruszany od paru lat, to praworządność.

Prezydencja słoweńska obiecuje nam równość kryteriów dla wszystkich. Można założyć, że ta prezydencja dobrze rozumie dotychczasowy brak takiej równości. Chciałbym jednak zapytać, czy równość ta dotyczyć będzie także Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych. Przedwczoraj 29 niemieckich konstytucjonalistów skrytykowało Komisję Europejską za wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia traktatowego w związku z wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucają Komisji, że podważa zasady integracji europejskiej, działa niezgodnie z zapisami Traktatu o Unii Europejskiej, naruszając prawa państw członkowskich.

Jak widzimy, próby stosowania równości kryteriów mogą prowadzić do niespodziewanych odkryć dokonywanych poniewczasie, również przez konstytucjonalistów niemieckich.

 
  
MPphoto
 

  Tomas Tobé (PPE). – Madam President, it is evident that the current migration policies do not work for anyone, not the people in right of asylum, not for our Member States and not for our citizens. We are now at a crossroads. Either we continue causing further division between Member States with internal borders within our Union, or we move towards a more responsible and harmonised common European approach to migration.

The decision should be easy. The political deadlock cannot continue. We need to move forward. Prime Minister Janša, I urge you to find a pragmatic way forward, try to unite the Member States on a common position that will stop irregular migration, prevent secondary movement, stop the deaths at the Mediterranean Sea and rebuild trust that the European Union can deliver on migration.

 
  
MPphoto
 

  Heléne Fritzon (S&D). – Fru talman! Kommissionen, premiärministern. I mars presenterade kommissionen sin årsrapport för jämställdheten i EU. Rapporten förklarar att pandemin har förvärrat den bristande jämställdheten på nästan alla områden i livet, både i och utanför Europa. Resultaten som rör jämställdhet som uppnåtts genom många års hårt arbete har omintetgjorts. Ja, precis så skriver kommissionen.

När jämställdheten går bakåt påverkar det både kvinnors och flickors grundläggande rättigheter. Det påverkar också EU:s ekonomi och förutsättningarna att bygga ett starkt och hållbart Europa.

Men det är inte bara jämställdheten som påverkats. Runtom i Europa ser vi hur våra grundläggande rättigheter, vår demokrati och våra gemensamma värderingar attackeras. Det senaste, Ungerns nya lag som kränker hbtqi-personers rättigheter, är ett skrämmande exempel. EU:s värderingar, vi känner dem så väl, kännetecknas av inkludering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet.

Ja, Europa befinner sig i en kritisk tid och vi har inte råd att sätta någon av dessa frågor på paus. Så när Slovenien nu tar över ordförandeskapet måste därför arbetet för jämställdhet, rättsstatens principer, demokrati och våra gemensamma värderingar fortsätta. Och det, det vill jag höra att premiärminister Janša står upp för.

 
  
MPphoto
 

  Karlo Ressler (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, poštovani premijeru Janša, kolegice i kolege, u vrijeme strelovitih promjena u Europi, 30 godina od slovenske neovisnosti, vaše predsjedanje ima odgovornost usmjeriti europski kurs prema zajedničkom oporavku.

Drago mi je da, kao izvjestitelj Parlamenta, zajedno s Vijećem, pod slovenskim predsjedanjem, imam priliku sukreirati europski proračun za 2020. Proračun kojim političke deklaracije moramo pretvoriti u konkretne mjere, mjere daljnje digitalizacije Europe, uz razvoj i odgovornu primjenu umjetne inteligencije, jačanje zdravstvene unije, podrške zemljama zapadnog Balkana te gradnji sigurnog okruženja što uključuje i osnaživanje schengenskog područja. Ove prioritete možemo ostvariti jedino zajedno, usmjereni na budućnost, suradnjom na zajedničkim ciljevima, s ciljem da ni jedna regija, nijedan sektor, ni jedna generacija ne ostaju zapostavljeni.

Program predsjedanja pokazuje da Slovenija to razumije. Slovenija ima kapacitete za provesti to i zato vam želim puno uspjeha u sljedećih šest mjeseci na zajedničkom radu na zajedničkim ciljevima.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, les débuts de la présidence slovène de l’Union européenne sont pour le moins houleux. Monsieur le Premier ministre, vos propos calomniant des eurodéputés, mais aussi des juges et des journalistes, ont choqué l’Europe entière, vous le savez. J’entends bien volontiers que, comme vous le dites vous-même, l’Union européenne rassemble des pays aux traditions différentes, aux cultures différentes, qu’il y a des différences qui doivent être prises en compte et respectées.

Mais je voudrais rappeler ici qu’il y a aussi un socle commun que sont les valeurs européennes, celle du respect des normes démocratiques, celle du respect des droits fondamentaux de chaque individu – et ce, quelles que soient ses orientations politiques, religieuses ou sexuelles, quelle que soit sa couleur de peau et qu’il soit homme ou femme. Il ne peut pas y avoir de compromis avec le respect des droits fondamentaux et cette nouvelle présidence ne saurait être une excuse, chers collègues, pour fermer les yeux face à des comportements qui, je le répète, ne sont pas acceptables au moment de cette nouvelle présidence.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). – Madam President, I would like to welcome Prime Minister Janša back to the European Parliament.

The people of Slovenia have achieved so much in the last 30 years. Slovenia joined the European Union, Slovenia was the first member of the new EU Member States to become a member of the euro area, and today Slovenia is a member of the Schengen area. The people of Slovenia enjoy all of the benefits of the European Union. They can choose where they work and where they travel – freely all over the European Union – and the young people of Slovenia can study everywhere in the European Union. More than 25 000 young Slovenians so far, through Erasmus scholarships, have discovered Europe and studied in other Member States of the European Union.

Today, Slovenia is at the heart of all decisions made at European level. Colleagues from Slovenia here in the European Parliament, together with us, are making decisions for the whole European Union and also for the best of Slovenia. In the last months, we have also made decisions together on vaccines which have helped us to overcome the pandemic. Together we have implemented the Recovery and Resilience Facility, which will help modernise electricity and the railways and help tourism in Slovenia. It will help digitise the Slovenian economy, renovate buildings and have many other concrete benefits.

On this note, there is a lot for us to do together in the next months. Good luck to Slovenia for the Presidency in the spirit of EU values.

 
  
MPphoto
 

  Marek Belka (S&D). – Madam President, I perceive the role of the presidency to be to guide us through political and economic challenges we might face in the EU. The voice of the presidency should give a certain shelter from storms, such as huge divisions between countries.

The programme of your presidency on paper gives hope that the most crucial topics are addressed. You want to guide our community through a crucial economic recovery process. You plan to discuss with us the future of Europe, helping us understand what we want and expect. You aim to address our global position with a focus on ensuring security and stability in our neighbourhood. These points, I have to say, gain my full support.

Still, there is one thing that is non—negotiable: our fundamental values of which the rule of law is core. The rule of law is about making all citizens feel safe, maintaining and strengthening the freedom of the press, respecting the rights of minorities, and ensuring a fair process to every citizen. Sure, no country is perfect in this respect, but the recent years have started to create a division between the Central European States and the rest. It is your chance, Prime Minister, to prove that this is not the case. Please address the breach of the rule of law in the EU. Do not ignore any country that might undermine our common values, including your own country.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani predstavnik Komisije, gospod Šefčovič, spoštovani predsednik Janša.

Najprej hvala predsedniku Janši za predstavitev programa predsedovanja. Jaz mislim, da je dokaj uravnotežen. Na eni strani imamo nekaj pomembnih, močnih točk, ki se dotikajo vprašanja varnosti, zlasti kibernetske, na drugi strani pa so politike in naloge, ki nas čakajo zlasti pri digitalnem in pa zelenem prehodu.

Vendar ni veliko časa, da bi govoril o programu, raje bi se dotaknil ali pa odzval na nekatera stališča kolegice Fajonove in kolega Grošlja in še nekaterih drugih, ki postavljajo slovensko vlado, predstavljajo kot nedemokratično, neučinkovito in podobno.

Dejstva vas negirajo. Kadar je bila slovenska desnosredinska vlada, zlasti vlada gospoda Janše, na oblasti, je v Sloveniji bila najvišja gospodarska rast, najmanj brezposelnih, socialna država najmočnejša, celo nataliteta je bila v tistih časih bistveno višja.

Ampak, če vas ta dejstva, ti fakti ne prepričajo, naj povem, da je v Sloveniji tudi indeks medijske svobode bistveno višji v času Janševe vlade in je bil tudi indeks demokracije v Sloveniji bistveno višji v času desnosredinskih vlad.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Madam President, dear Prime Minister Janša, honourable Members of the European Parliament, as we all discussed this morning, I think it’s absolutely clear that the next six months will be decisive. Prime Minister, by the end of your Presidency we will know how successful we were in combating the COVID-19 crisis. We will know how we managed to kick-start our economies. We will also have our first experience in implementation of our Recovery and Resilience (Facility) plans. And we will know how far the Presidency managed to bridge over the differences, which I’m sure we will have to take care of after the proposals of Fit for 55.

We would also know what would be the key messages our fellow Europeans will be signalling to us through the debates under the Conference on the Future of Europe. And I’m sure that one of the key messages we will get from them will be the message of trust. Trust our fellow Europeans want us to consolidate vis-à-vis their future, the future of Europe. They would like us to see how we can consolidate further trust in democracy, in free media, in full respect of the principle of non-discrimination, but also in transparent governing, independent courts and the rule of law.

And I would like to use also these concluding remarks to reassure all the honourable Members that the Commission will present the second edition of our Rule of Law reports in the coming weeks. And I can assure you that the situation in each and every Member State will be scrutinised according to the same criteria.

We in the European Commission look forward to discussing these reports, be it here in this House or in the General Affairs Council, where I can assure you that these debates are very detailed and very, very intense.

To conclude, I really would like to thank you Mr Prime Minister, for highlighting the importance of the Western Balkans for the European Union. We hope that during your Presidency, we will not only send a strong signal to our strategic partners from this region, but that we will be able to start accession processes for Albania and North Macedonia. We all know how important and how fair this step would be.

So, Mr Prime Minister, good luck with the Presidency and let’s have the best possible results in the next six months, because we know that Europe needs it.

 
  
MPphoto
 

  Janez Janša, predsedujoči Svetu. – Gospod predsednik!

Najlepša hvala za podana stališča. Ponovno hvala tudi nemškemu in portugalskemu predsedstvu, ki ste ga mnogi omenjali. Dejansko je bilo opravljeno veliko delo in to v težkih razmerah.

V času, ko je bila epidemija, in v času, ko se preko ekranov ni dalo dogovoriti stvari, ki se običajno dogovorijo na fizičnih sestankih, in je bilo potrebno veliko dodatnih naporov, ki sta jih vlagala tako nemška kanclerka Angela Merkel kot portugalski predsednik vlade António Costa. Zelo dobro smo sodelovali, zaradi tega je lahko slovensko predsedstvo nadaljevanje izvajanja programa tria, ki je logičen, in hvala vsem, ki ste ga v teh nastopih podprli.

Hvala vsem, ki ste, hvala tudi vsem, ki ste v teh nastopih omenjali Slovenijo in reminiscenco za čase pred 30 leti. Zdaj, ko smo Slovenci proslavljali našo ključno odločitev v zgodovini skupaj s predsedniki oz. predstavniki vlad vseh sosednjih držav, s predsednikom Evropskega sveta, ki je bil takrat pri nas, smo se spomnili velikanske razlike med časom pred tridesetimi leti in med časom zdaj, ko živimo v Evropski uniji, ko so vse naše sosede tudi članice Evropske unije, ko imamo pred sabo kot narod prihodnost, kakršne še nikoli nismo imeli, mislim na dobro prihodnost, in smo ob tem tudi izražali hvaležnost.

Slovenija je danes peta najbolj varna država na svetu, smo deveti po trajnostnem razvoju. Trenutno imamo eno najvišjih gospodarskih rasti, kljub pandemiji v Evropi, imamo nižjo brezposelnost kot v času pred epidemijo. Gospodarska rast za letos in za prihodnje leto, ki je napovedana s strani Evropske komisije, je ponovno rekordna in Slovenija, mislim, da ima v Evropski uniji enega najnižjih, če ne sploh najnižji, indeks socialne neenakosti. Torej, ponosni smo na to, kar smo dosegli v teh tridesetih letih.

V Evropsko unijo smo stopili zato, da se združujemo, in ne zato, da se delimo. Slovenci smo živeli v neki državi, ki je bila večnacionalna, ki je bila nekakšna federacija, socialistična federacija, kjer ni bilo demokracije in visokega standarda spoštovanja človekovih pravic, vendar je ta država nekako obstajala, dokler se republike in narodi v tej državi niso začeli deliti na tiste, ki so bolj pridni, in na tiste, ki so manj pridni, na tiste, ki so bolj jugoslovanski, in na tiste, ki niso toliko jugoslovanski. In potem je ta država razpadla. Mi ne želimo, da se podobne delitve ustvarjajo znotraj Evropske unije.

Vrednote, vrednote, ki so zapisane v Lizbonsko pogodbo, so skupne vrednote. Pogajal sem se za te vrednote. Bil sem takrat član Evropskega sveta. V času našega prvega predsedovanja je bila ena od naših prioritet čim hitrejša ratifikacija Lizbonske pogodbe s temi vrednotami in natančno vemo, o čem govorimo, in te vrednote so tudi temelj obstoja Evropske unije, vendar moramo imeti do njih uravnotežen odnos. Ne moremo enkrat iz te košarice vrednot potegniti eno in jo narediti za absolutno in drugič neko drugo, kar pač ustreza neki trenutni politični situaciji.

Vladavina prava je ključna. O tem smo govorili prej, ampak pri tej vladavini prava moramo na koncu imeti neodvisno sodišče, ki odloča. Enako, svoboda medijev. Vse to, kar je bilo rečeno v zvezi s svobodo medijev v Sloveniji, no, oprostite, zadnji novinar, ki je bil v Sloveniji zaprt zaradi svojega pisanja, stoji pred vami. Trenutno ni nobenega, nobene represije v Sloveniji nad mediji ali nad novinarji, gre za pač prenašanje političnih zdrah iz slovenskega parlamenta v Evropski parlament.

Na koncu želim poudariti predvsem naslednje: močno upamo, da prioritete, ki so predstavljene, dejansko predstavljajo prehod prioritet ali koncentracije, strateške koncentracije, Evropske unije na prihodnost, na izzive, ki so pred nami, da bomo v tem času sposobni narediti tudi refleksijo.

Nekaj mesecev nazaj sta dve svetovni velesili poslali svoje drone na Mars. Združene države in Kitajska. Pred petdesetimi leti je imela milijardna Kitajska manjši bruto domači proizvod kot Nizozemska. Letos je Kitajska poslala dron na Mars, ne Evropska unija. Malo se zamislimo nad potenciali, ki jih imamo, in kako jih izkoriščamo, in se usmerimo na prioritete.

Torej, Slovenija bo resno delala na prioritetah, hvala vam za podporo, hvala Komisiji za izjemno konstruktivno sodelovanje pri vseh konkretnih korakih, ki jih delamo v smislu uresničevanja teh prioritet.

Ko smo se Slovenci odločali za samostojno državo, smo se odločali tudi za evropsko pot in se bomo tudi naprej borili za to, da bo Evropa čim bolj cela, čim bolj svobodna, čim bolj prostor spoštovanja temeljnih človekovih pravic in temeljnih političnih svoboščin. Močna, tako da bo lahko prostor svobode in spoštovanja človekovih pravic širila tudi v svojo soseščino, in mislim, da govorim v imenu velikanske večine svojih sodržavljanov: to je eden od ciljev, za katerega smo Slovenci delali doslej in smo pripravljeni delati tudi v prihodnje.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you, Prime Minister Janša.

The debate is closed.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – Polska popiera priorytety rozpoczynającej się prezydencji słoweńskiej dotyczące obecnych wyzwań, w szczególności w kontekście ożywienia po pandemii Covid-19 i złożonej sytuacji międzynarodowej. Prace nad odpornością i przygotowaniem do ewentualnych przyszłych kryzysów są, w naszej ocenie, kluczowe. Z perspektywy Polski szczególnie ważne będą prace nad pakietem dot. klimatu i energii „Fit for 55”. Naszym zdaniem, do kluczowych elementów pakietu należą m.in.: rewizja ETS; cele wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR); rewizja rozporządzenia włączającego emisje i pochłanianie z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz leśnictwa (LULUCF). Polska popiera inicjatywę Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Naszym zdaniem, kluczem do jej sukcesu jest jak najszerszy i bezpośredni udział społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, powinna ona uwzględniać głos kluczowych partnerów UE, dlatego należy zapewnić udział w konferencji przedstawicieli Bałkanów Zachodnich, jako potencjalnych przyszłych członków UE. Polska popiera program prezydencji słoweńskiej w obszarze priorytetu wiarygodna i bezpieczna UE, zdolna zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w swoim sąsiedztwie. Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź koncentracji na procesie rozszerzenia UE wobec państw Bałkanów Zachodnich, co pozwoli odbudować wiarygodność UE w regionie. Zgadzamy się z koniecznością rozwijania współpracy strategicznej z USA oraz NATO, zwłaszcza w kontekście odpowiedzi na wspólne zagrożenia i wyzwania. Oferujemy również pełne poparcie i pomoc w przygotowaniach do szczytu Partnerstwa Wschodniego w grudniu br.

 
  
MPphoto
 
 

  Sara Cerdas (S&D), por escrito. – A Política de Coesão da União Europeia tem um importante peso na redução das disparidades económicas, sociais e territoriais significativas que ainda persistem nas diferentes regiões. A Presidência eslovena do Conselho da UE deve dar continuidade ao bom trabalho da Presidência portuguesa neste campo. É de saudar a sua pretensão de envolver os Estados-Membros na preparação do que deverá ser a programação da Política de Coesão para os próximos anos, mas será igualmente importante envolver as diferentes regiões, as suas experiências anteriores, com especial atenção para as dificuldades específicas das regiões mais afastadas, como as Regiões Ultraperiféricas. Em total sinergia com os outros mecanismos da UE, nomeadamente a implementação do NextGenerationUE, que financiará os planos de recuperação e resiliência nacionais, a Política de Coesão também contribuirá substancialmente para alcançar uma transição verde, digital e um crescimento sustentável. Queremos que todas as regiões da União Europeia sejam mais resilientes, capazes de gerir e responder a futuras situações de crise, ao mesmo tempo que se constrói uma ponte de desenvolvimento que não deixa nenhuma região para trás.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (NI), írásban. – Magyarország az EU-n belül Szerbia és más nyugat-balkáni országok EU-csatlakozásának egyik legnagyobb támogatója. Hosszú ideje csalódottan követhetjük figyelemmel, amint egyes tagállamok – legtöbbször belpolitikai okokból – kerülik a bővítés témáját, és blokkolják a csatlakozási folyamatok gyorsulását, új tárgyalási fejezetek megnyitását, miközben Európa biztonsága megkövetelné a bővítés gyorsítását.

Az elmúlt évek során már több uniós soros elnökség tűzte zászlajára a bővítés témakörét, de úgy tűnik, nem volt meg a bátorság és a politikai akarat ahhoz, hogy a Nyugat-Balkánt határozottan és végérvényesen az EU-hoz kapcsoljuk. Szlovénia kiváló ismerője a Nyugat-Balkán térségének, ezért arra kérem és buzdítom a szlovén soros elnökséget, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy végre sikerüljön közös álláspontot kialakítani a bővítés iránt szkeptikus tagállamokkal. Ez kiemelten fontos lenne Szerbia, mint a térség megahatározó országa vonatkozásában.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Duda (PPE), na piśmie. – Z ogromnym uznaniem przyjąłem deklarację trio prezydencji w kwestii starzenia się i konkluzje Rady przyjęte podczas prezydencji niemieckiej i portugalskiej. W pełni popieram stanowisko trio, że zmiany demograficzne są co najmniej tak samo znaczące, jak wyzwania dotyczące zmian klimatycznych i transformacji cyfrowej, toteż powinny być traktowane przez Unię Europejską z równym zaangażowaniem. Jesteśmy w ważnym momencie. Komisja opublikowała zieloną księgę na temat starzenia się, a także europejską strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. ONZ proklamowało lata 2021-2030 Dekadą Zdrowego Starzenia się. To bardzo dobry moment, aby podnosić świadomość społeczną na temat praw osób starszych, ich wkładu w życie ekonomiczne i społeczne, wartości międzypokoleniowego uczenia się i znaczenia solidarności międzypokoleniowej. To także moment, aby deklaracje przekuć na konkretne programy i inicjatywy, zarówno legislacyjne, jak i nielegislacyjne. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą pandemia, aby Europa stała się bardziej odporna, aby odbudować gospodarkę, potrzebujemy sił, mądrości, talentów wszystkich pokoleń. Dlatego też z uwagą będę śledził działania prezydencji słoweńskiej w obszarze budowania Europy włączającej i solidarnej. Bardzo też liczę na to, że prezydencja słoweńska zainspiruje kolejne trio do uwzględnienia kwestii starzenia się w swoich priorytetach.

 
  
MPphoto
 
 

  Λουκάς Φουρλάς (PPE), γραπτώς. – Με την ανάληψη της σλοβενικής Προεδρίας ευελπιστούμε πως θα αντικρύσουμε μια πιο αλληλέγγυα και ενωμένη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα κάνει τα λόγια πράξεις και δεν θα περιορίζεται μόνο σε φραστικές καταδίκες κατά αυτών που απειλούν τα κράτη μέλη της και αμφισβητούν την κυριαρχία τους. Η αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας αυτής. Γι’ αυτό και η Ευρώπη δεν θα πρέπει να επιτρέψει περαιτέρω κατακερματισμό στη γειτονιά της. Οι ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου αποτελούν τις βάσεις για μια αλληλέγγυα Ευρώπη στους τομείς της υγείας, της οικονομίας, της ενέργειας, του κλίματος και του κυβερνοχώρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. – Το Πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας της ΕΕ προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα βασίστηκε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2004 και τέθηκε σε εφαρμογή με τον κανονισμό 389/2006 με σκοπό τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση ενός λειτουργικού και επανενωμένου κράτους εντός της ΕΕ. Αυτό προϋποθέτει τη δέσμευση και ανάλογη ανταπόκριση του εκάστοτε Τουρκοκύπριου ηγέτη. Ο λεγόμενος «Τουρκοκύπριος ηγέτης» κ. Τατάρ: α) έχει επιβληθεί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα μέσω μιας παράνομης εκλογικής διαδικασίας, κατόπιν πρωτόγνωρων παρεμβάσεων της Τουρκίας και ιδιαίτερα της οργανωμένης στήριξης των Τούρκων εποίκων που μεταφέρθηκαν παράνομα στο κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και β) έχει ανατρέψει τον συμφωνημένο σκοπό των διαπραγματεύσεων για ένα επανενωμένο κράτος εντός της ΕΕ, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά προϋπόθεση για παροχή της οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ. Αυτά καταδεικνύουν ότι ο κ. Τατάρ δεν εκπροσωπεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά αποτελεί εγκάθετο της Τουρκίας, ο οποίος εμμένει στην ανατροπή του συμφωνηθέντος πλαισίου για επανενωμένο κράτος εντός της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να επανεξετάσουν το Πρόγραμμα Βοήθειας με απώτερο στόχο την επαναφορά των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό με σεβασμό των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΟΗΕ, και την ενδυνάμωσή τους προς τον σκοπό συνολικής διευθέτησης για ένα επανενωμένο κράτος εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwia Spurek (Verts/ALE), na piśmie. – Zasłanianie się ogólnikami, deklarowanie niewiele znaczących celów i markowanie działań – taką strategię wydaje się mieć na swoją prezydencję w Radzie UE Słowenia. Zapewnienia o konieczności ochrony praw człowieka wszystkich obywateli i obywatelek, które usłyszałyśmy w czasie prezentacji priorytetów prezydencji na sesji plenarnej, to zdecydowanie za mało w obliczu kryzysu praworządności, z którym mierzy się Unia Europejska. Deklaracje o zamiarze prowadzenia dialogu w duchu szacunku dla tożsamości narodowej, to tak naprawdę zapowiedź kolejnych 6 miesięcy bierności wobec naruszeń prawa i fundamentalnych wartości UE przez Polskę, Węgry i inne państwa członkowskie.

To niedopuszczalne, że nie usłyszałyśmy ani słowa o prawach kobiet, przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć i finalizacji ratyfikacji konwencji stambulskiej. Wśród priorytetów słoweńskich istotną rolę odgrywa jednak rolnictwo, choć wydaje się, że po raz kolejny troszczymy się przede wszystkim o sytuację ferm hodowlanych, w tym tych przemysłowych, pozostawiając na boku środowisko i ochronę zwierząt.

W zakresie tego drugiego tematu można byłoby mieć pewne nadzieje – w programie prezydencji zwrócono uwagę na problem dobrostanu zwierząt. Ale czy zbliżający się koniec przeglądu legislacji w sprawie dobrostanu przez KE będzie szansą na przynajmniej częściowe naprawienie błędów popełnionych w trakcie prac nad WPR i poprawę sytuacji zwierząt hodowlanych, szczególnie tych w hodowlach przemysłowych?

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), in writing. – The presidency of the Council of European Union is held by the Member States that rotate the presidency every six months and determine long-term objectives of the European Union. Slovenia took over the rotating presidency in July and strive to facilitate the EU’s recovery and reinforce its resilience, reflect on the future of Europe, strengthen the rule of law and European values, and increase security and stability in the European neighbourhood. Together, we are still facing the challenges related to the COVID-19 pandemic, but we should be prepared to leave the pandemic behind and achieve our long-term objectives. Next Generation EU will help us achieve digital and environmental transformation and ensure economic recovery. For the transformations to be successful and our systems resilient, we also need to invest into training and education. Apart from the recovery, we should not ignore the challenges related to international stability and see Slovenian presidency as the opportunity to strengthen our relationships in Western Balkans. It is in our interest to strengthen the rule of law and ensure democratic development in the European neighbourhood.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. – Vigyázó szemetek Janšara vessétek! Szlovénia átvette az Európai Unió soros elnökségét, a szlovénok programját a mai napon értékeli az Európai Parlament plenáris ülése. Kétségtelenül pikáns, hogy egy olyan politikai kalandor, Janez Janša miniszterelnök látja el hat hónapon át az európai közösség vezetését, aki nem titkoltan az illiberális, EU-ellenes háborút folytató Orbánt tartja egyik példaképének és háttérországa ezer sötét szálon kötődik a fideszes oligarcha-hálózathoz.

Különösen érdekes, hogy a szlovén elnökség saját programja szerint kiemelt figyelmet fog fordítani az Európai Unió alapértékeire, beleértve a jogállamiságot, de hasonlóképp kiemelten akarják kezeli például a médiapluralizmust is. Mindez akkor lenne hiteles, ha a szlovén kormányfő – egyébként orbáni recept alapján - ne járatná csúcsra a fake-news ipart, ne járatná le politikai ellenfeleit minden lehetséges eszközzel, ne hajtaná érdekei alá a nyilvánosságot és ne támadná vállalhatatlanul a független igazságszolgáltatás tagjait. A szlovén uniós elnökségtől sokat várunk, de keveset remélünk. Janez Janša politikai mentorától tudjuk, hogy nem azt kell figyelni, amit mond, hanem amit tesz.

Személy szerint kiemelt figyelemmel fogom kísérni, hogy miként viszonyul majd a szlovén elnökség például az általam kezdeményezett és részben kidolgozott Európai Egészségügyi Unió megvalósításához, amelyről eddig pozitívan nyilatkoztak: kérdés, hogy amikor a szavakat majd tettekre kell váltani, mi marad a populista szólamokból. Vigyázó szemetek tehát Janšara vessétek!

 
  
MPphoto
 
 

  Bettina Vollath (S&D), schriftlich. – Die slowenische Ratspräsidentschaft verspricht, die Blockade in den Gesprächen zum Neuen Pakt für Asyl und Migration zu lösen. Angesichts dieses Vorhabens stellen sich jedoch einige Fragen: Berichten von NGOs und anderen Institutionen wie der Grundrechteagentur FRA zufolge kam es unter der aktuellen slowenischen Regierung vermehrt zu Ketten-Pushbacks Geflüchteter. In der EU haben alle Mitgliedstaaten die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Diese besagt, dass jede*r Asylsuchende das Recht auf Anhörung und Antragstellung hat. Diesen internationalen Rechten von Flüchtlingen werden wir in der EU seit langem nicht mehr gerecht. Das ist auch nicht ausschließlich an den Außengrenzen der Fall, wo die Belastung der örtlichen Behörden überhandnimmt, sondern ebenso in Ländern wie Österreich oder Slowenien, aus denen Flüchtende vermehrt über Kroatien zurück über die Außengrenze nach Bosnien gedrängt werden. Wenn sich nun also die slowenische Präsidentschaft vornimmt, die Gespräche zum Neuen Pakt voranzutreiben, dann dürfen diese Praktiken dabei nicht unter den Tisch fallen. Sie dürfen weder normalisiert noch legalisiert werden. Es ist unsere Aufgabe als Parlament, auf solche Grundrechtsverstöße hinzuweisen und auf eine Abstellung dieser zu pochen. So werden wir auch die Zeit der slowenischen Ratspräsidentschaft dazu nutzen, den menschenrechtswidrigen Umgang mit Migration seitens nationaler Regierungen immer wieder zu thematisieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – Sob o lema “Juntos, Resilientes, Europa”, cabe à Presidência eslovena do Conselho da União Europeu a tarefa de dar continuidade aos avanços conseguidos pela Presidência portuguesa e prosseguir a aplicação no terreno dos programas de recuperação e do Programa de Financiamento Plurianual, a construção de uma União Europeia da Saúde e a continuação dos trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa.

Contudo, a Presidência eslovena esteve longe de ter um início auspicioso. Num momento em que a União estabelece uma relação clara e umbilical entre a assunção, pelos Estados-Membros, dos valores partilhados do Estado de Direito e a sua capacidade de acesso aos recursos financeiros solidários proporcionados pela União, o propósito da nova Presidência de promover uma cultura do Estado de Direito em toda a UE através do debate inclusivo e permitindo que os Estados-Membros aprendam com a experiência uns dos outros é interessante.

Contudo, a referência ao respeito pelos sistemas e tradições constitucionais nacionais constitui, na atual situação política eslovena, e no quadro das evoluções verificadas noutros países, de que a Hungria ou a Polónia são exemplos, uma ameaça à prevalência desse Estado de Direito. Os valores fundadores partilhados da União Europeia não são negociáveis.

 

3. Modtagne dokumenter: se protokollen

4. Connecting Europe-faciliteten - Forenkling af foranstaltninger til gennemførelsen af TEN-T - Jernbanesikkerhed og -signaler: Vurdering af status for udbygningen af ERTMS (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Il-President. – Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa d-dibattitu konġunt dwar:

- ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD)) (rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu u Dominique Riquet (A9-0219/2021)

- ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-network trans-Ewropew tat-trasport (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD)) (rapporteur: Dominique Riquet (A9-0223/2021), u

- ir-rapport ta' Izaskun Bilbao Barandica, f'isem il- Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar Sikurezza u sinjalar ferrovjarji: Valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-użu tal-ERTMS (2019/2191(INI)) (A9-0181/2021).

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat ja yhteisesittelijät, kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä tämän tärkeän asetuksen voimaansaattamiseksi. Meillä on todella monen vuoden neuvottelut tässä takana, ja olen hyvin iloinen siitä, että nyt voimme tällä viikolla lopullisesti vahvistaa tämän Verkkojen Eurooppa -asetuksen, jolla tullaan seuraavan seitsemän vuoden aikana rahoittamaan yli 30 miljardilla eurolla tärkeitä rajatylittäviä infrastruktuurihankkeita sekä liikenteen ja energian että digitalisaation alalla. Tällä on erittäin tärkeä merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja sisämarkkinoiden toiminnalle, että meillä on moderni, nopea infrastruktuuri, joka yhdistää Euroopan sisämarkkinat ja vahvistaa meidän teollisuuttamme ja yhteiskuntien toimintakykyä.

Euroopan unionille tulevina vuosina kaikkein merkittävimmät sektorit tulevat olemaan nimenomaan vihreän kehityksen ohjelman ja digitalisaation vauhdittaminen eli se, että Eurooppa pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa tietenkin todella isoja uudistuksia ja investointeja sekä teollisuuteen että yhteiskunnille. Tässä moderni, tehokas infrastruktuuri on aivan avainasemassa samoin kuin digitalisaation vauhdittamisessa. Jos haluamme, että teollisuus ja yhteiskuntamme ovat kilpailukykyisiä ja toisaalta kaikilla yrityksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, se tarkoittaa sitä, että kaikkialla Euroopassa tarvitaan investointeja tälle alalle. Komissiohan on arvioinut, että nyt pitäisi investoida peräti 280 miljardia euroa vuodessa, että vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan ja tässä osaltaan Verkkojen Eurooppa -väline ja sen tuoma lisäarvo voi auttaa näiden investointien käyntiin saattamisessa.

Erittäin iso uudistus tietenkin tämän ohjelman osalta on se, että nyt vähintään 60 prosenttia kaikista investoinneista tullaan suuntaamaan sellaiseen infrastruktuuriin, joka nimenomaan tulee vähentämään päästöjä tulevaisuudessa, eli tämä liittyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseen hyvin vahvasti. Energia on keskeisessä osassa tulevallakin kaudella. On tärkeää, että pystymme yhdistämään eurooppalaiset energiaverkot, että meillä energia kulkee jäsenvaltiosta toiseen, eikä mikään maa ole riippuvainen yksinomaisesta energialähteestä. Meillä on määritelty erikseen tärkeimmät Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat projektit, mutta tämän lisäksi nyt uutena elementtinä tästä ohjelmasta rahoitetaan myös rajatylittäviä uusiutuvan energian hankkeita. Se on tässä uusi elementti.

Samoin digitalisaation osalta ohjelmasta tullaan rahoittamaan nopeaa, modernia verkkoa kaikkialla Euroopassa. Erityisenä painopisteenä ovat muun muassa 5G-käytävät samoin kuin erilaisten supertietokoneiden edellyttämät hyvin nopeat yhteydet ja toisaalta myös rajatylittävät kaapeliyhteydet. Investointeja tällä alalla tarvitaan myös satojen miljoonien eurojen edestä tulevina vuosina, jotta Eurooppa pysyisi kilpailukykyisenä digitaalisessa taloudessa.

Liikenteen hankkeista kollegani liikennevaliokunnasta tulevat avaamaan tätä tarkemmin, mutta itse olen erityisen iloinen siitä, että raideinvestoinnit ovat nyt isona painopistealueena, koska se myös tulee edistämään sekä nopeaa ja turvallista liikennettä ympäri Eurooppaa että tietenkin myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. Todella merkittävässä roolissa tässä ovat kestävän liikenteen ratkaisut kaikkialla Euroopassa ja niiden tukeminen.

Erityisenä painopisteenä seuraavina vuosina tulee olemaan synergiahyötyjen saavuttaminen, eli tavoitteemme on, että nyt kun Euroopassa investoidaan uuteen, moderniin ja nopeaan infrastruktuuriin, entistä enemmän pystymme yhdistämään liikenneverkkoja, digitaalisia verkkoja ja energiaverkkoja, muun muassa niin, että meillä on vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa kaikkien tärkeimpien liikennekäytävien varrella ja meillä on hyvin nopeat digitaaliset yhteydet kaikkien merkittävien liikennekäytävien varrella. Tämä tulee nimenomaan edistämään sitä, että meillä on tehokkaat, toimivat ja modernit sisämarkkinat, jotka auttavat meidän yrityksiämme ja teollisuuttamme pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa, mutta toisaalta se auttaa myös siinä, että Eurooppa pystyy tulevaisuudessa saavuttamaan nuo hyvin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka olemme asettaneet.

Se täytyy vielä todeta, että samalla kun nyt voimme iloita siitä, että monen vuoden neuvotteluprosessi on tässä takana ja olemme saavuttaneet yhteisymmärryksen neuvoston kanssa ja parlamentin kantojen kesken, budjetti, joka tässä saavutettiin – yli 30 miljardia euroa –on toki merkittävä budjetti, mutta kyllä parlamentti olisi nähnyt tärkeänä sen, että olisimme investoineet vieläkin enemmän digitaalisiin verkkoihin, vieläkin enemmän liikenneinfraan samoin kuin energiainfrastruktuuriin. Nämä ovat todella keskeisiä asioita Euroopan kilpailukyvyn kannalta, ja on harmillista, että neuvosto ei ollut valmis lisäämään rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineeseen tämän enempää.

Nyt toivottavaa tietenkin on, että kun jäsenvaltiot ovat saaneet erittäin merkittävän potin elpymisrahastosta, jäsenvaltiot myös suuntaisivat nyt varoja sellaisiin infrahankkeisiin, jotka tuottavat aitoa eurooppalaista lisäarvoa ja ovat rajatylittäviä hankkeita, koska on aivan selvää, että Euroopan talouden, menestyksen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta tarvitaan investointeja infrastruktuuriin.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, Raportor. – Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, mă bucur că astăzi am ajuns în situația de a vota acest regulament. Cred că foarte important, în opinia mea, este regulamentul care stabilește, până la urmă, politica de transport a Uniunii pe lângă, bineînțeles, capitolele de digital și de energie.

Este al doilea regulament în acest sens. Vreau să vă reamintesc că în 2011, Comisia a propus 50 de miliarde pentru această facilitate de conectare a Europei. Nici atunci nu s-a reușit să avem 50 de miliarde. Acum avem doar 33 de miliarde, deci dacă în 2011 Comisia a considerat că e nevoie de 50 de miliarde, vă dați seama că acum acești bani, acest buget, nu este cel suficient.

Să sperăm că el va fi cheltuit eficient. Avem un slogan, „Shift2Rail”, pe care dorim să-l îndeplinim până în 2030. Eu cred că dacă vrem să-l îndeplinim trebuie să avem „rail”, trebuie să avem cale ferată, iar în acest moment, în opinia mea, în Uniunea Europeană nu există o cale ferată, un sistem de cale ferată la nivelul cerut pentru transferul dinspre drum și dinspre rutier și dinspre aer spre cale ferată.

Statele membre, după cum vedeți și în buget, au, după părerea mea, un discurs paralel. Se vrea decarbonizare dar, în același timp, nu se vrea să se asigure bugetul necesar pentru acest lucru. Vă reamintesc că fără buget, fără bani, fără investiții din celelalte fonduri europene, nu vom ajunge în 2030 să avem îndeplinită această țintă.

Pe de altă parte, cred că mai este nevoie, pe lângă cheltuirea eficientă a banilor, și de o guvernare europeană în acest sistem, în acest mod de transport. Avem nevoie de standardizare, avem nevoie de interoperabilitate și s-a văzut că în modul în care este gestionată calea ferată în acest moment, nu se poate ajunge la această situație pe cale ferată.

Vrem trenuri de noapte, însă trebuie să schimbi locomotiva, să schimbi conductorii, nu ai regulamente armonizate între statele membre. Deci trebuie făcut foarte mult. Deci eu pledez pentru o guvernare europeană pentru a putea armoniza, în primul rând, toate regulile din acest mod de transport și, în al doilea rând, pentru a îndrepta, direcționa investițiile acolo unde sunt necesare. Și acest lucru aștept de la Comisie.

Am depus un proiect-pilot în acest sens. Nu știu dacă am răspunsul cuvenit de la Comisie. Se pare că nu, însă repet, dacă vrem să punem în aplicare sloganurile pe care le avem, trebuie să avem o gestionare la nivel european. Grupul PPE va vota în favoarea acestui regulament. Mulțumesc colegilor din Parlament, raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat. Mulțumesc, bineînțeles, coraportorilor, pentru că am fost o echipă foarte unită și mulțumesc și Comisiei Europene pentru că a ajutat în unele situații foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, rapporteur. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Adina, chers collègues, notre assemblée va se prononcer au cours de cette plénière sur plusieurs textes, mais deux d’entre eux – le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et le RTE-T – sont de première importance pour les infrastructures, a fortiori dans le contexte nécessaire de notre relance. Je tiens à remercier les corapporteurs, Mme Virkkunen et M. Marinescu, pour l’excellent travail et la collaboration, ainsi que tous les rapporteurs fictifs et les collaborateurs qui ont contribué au texte de ces deux rapports, dont je suis aussi rapporteur.

C’est une évidence qui doit être répétée encore et encore: que ce soit dans le domaine des transports, de l’énergie ou du numérique, des infrastructures performantes sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur, au renforcement de la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union, à l’émergence de notre autonomie stratégique et à la réalisation du pacte vert. Ce d’autant plus que nos concurrents internationaux investissent considérablement dans leurs infrastructures: la Chine à marche forcée depuis 30 ans et les États-Unis récemment, en décidant de consacrer 1 000 milliards de dollars à leurs infrastructures.

Pour répondre à ses ambitions environnementales et garder son rang dans la compétition mondiale, l’Europe fait face à deux grandes difficultés. L’une est financière et budgétaire, si l’on peut dire, dans un contexte contraint où nombre d’États membres ont fait le choix de budgets de fonctionnement, souvent au détriment de l’investissement public. Cette tendance s’est accentuée avec les crises financières de 2008 et de 2012 et sera encore aggravée par la crise sanitaire que nous connaissons. La seconde difficulté est d’ordre réglementaire et non plus budgétaire. Toutes les exigences – légitimes: exigences environnementales, techniques, citoyennes, démocratiques – complexifient les demandes et les autorisations pour les grands projets, les rendant plus incertains et plus vulnérables. Certes, nous édictons – avec un enthousiasme auquel je m’associe – des normes ambitieuses, des transitions nécessaires, des restrictions rigoureuses, mais elles nécessiteront un effort considérable d’adaptation, non seulement de nos comportements, mais aussi des moyens requis pour la transformation de notre monde. En cela, chacun de ces rapports constitue une réponse à ces handicaps financiers et administratifs afin de faire de nos ambitions une réalité.

S’agissant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, dont mes deux corapporteurs ont largement parlé, bien sûr, comme beaucoup, je regrette une enveloppe de seulement 33 milliards qui reste insuffisante au regard de nos besoins. Mais au-delà de la dotation, c’est aussi la gouvernance de ce fonds qu’il s’agissait de préserver, tant le MIE précédent a permis de soutenir de grands projets d’infrastructures et a été décisif à l’échelle européenne. Ces projets n’auraient sans doute pas, pour un certain nombre d’entre eux, pu voir le jour sans notre intervention.

Les critères d’affectation des crédits et la gouvernance centralisée permettent d’opérer une gestion de ces fonds en ligne avec nos ambitions politiques et climatiques. La capacité de réaliser des infrastructures de transport, numériques ou énergétiques est une condition indispensable au succès de notre pacte vert.

Au-delà des contraintes financières, les investissements sont également pénalisés par la complexité et la multiplicité croissante des études et des consultations nécessaires pour la mise en œuvre des projets. Je ne nie pas leur nécessité, mais leur inflation a transformé la conduite des projets en course d’obstacles sans fin pour les opérateurs qui, souvent, se découragent. Il faut désormais plus de dix ans pour mener à bien un grand projet d’infrastructure de transport en Europe, sans mentionner l’augmentation des coûts qui va de pair. À l’heure de la relance économique et devant la nécessité d’accélérer la transition écologique, ces délais et ces difficultés sont tout bonnement inacceptables.

Contre cet état de fait, le rapport «SMART TEN-T» – qui est finalement connexe au rapport sur l’investissement, c’est-à-dire celui sur le MIE –, bien qu’en apparence très technique, contribue significativement à apporter plus de lisibilité aux porteurs de projet dans leurs démarches et à accélérer les procédures. Pour ce faire, il sera mis en place dans chaque État membre un guichet unique qui centralisera l’ensemble des autorisations et des procédures nécessaires et sera un point de contact avec toutes les autres autorités impliquées dans les démarches administratives. Une durée maximale de quatre ans, là où souvent dix ans sont nécessaires, est instaurée pour ces procédures, avec des prolongations limitées. Pour les projets transfrontaliers, enfin, une autorité commune peut être créée ou bien, à défaut, l’instauration d’un calendrier commun entre deux entités d’États membres et un droit applicable unique.

En bref, chers collègues, le but de ces deux textes est d’être plus efficaces, plus verts, plus rapides, de mettre en pratique une véritable transition vertueuse qui apporte une aide financière et technique face aux difficultés de terrain rencontrées par les opérateurs et les porteurs de projet.

Nous ne pouvons pas être simplement un facteur de contrôle, de limitation des activités non désirables et nuisibles, mais nous devons aussi être un accompagnateur et un facilitateur des réponses opérationnelles et vertueuses, sur le plan à la fois économique et environnemental. Nous devons redoubler d’efforts. Le temps presse. L’Europe ne peut plus se permettre de faire du surplace quand ses concurrents avancent à marche forcée.

Trop de grands projets accusent trop de retard en Europe. La relance économique, la transition environnementale, la vitalité de nos territoires nous obligent à augmenter, à accélérer nos investissements. Assurer la compétitivité européenne de demain et engager dès aujourd’hui la transition environnementale ne sont pas deux objectifs irréconciliables. Ils sont au contraire la clé de notre avenir. Camus, qui a été un prix Nobel de littérature, disait: la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. Alors, investissons! Dans le ferroviaire, le maritime, les énergies renouvelables, le numérique, mais investissons! Le présent et l’avenir l’exigent.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, ponente. – Señor presidente, señora comisaria, creo que la mejor manera en la que podemos celebrar el Año Europeo del Ferrocarril es dando curso a debates e iniciativas como las que agrupa este debate conjunto. Es un paso más para acabar con la fragmentación del espacio ferroviario europeo, un problema que impide a este medio de transporte aportar todas sus virtudes a la movilidad europea. Una movilidad que queremos convertir, en una década, en un sistema integrado e inteligente que supere la filosofía de gestión por modos, llamado a reducir costes logísticos y, en consecuencia, aportar competitividad a nuestra economía. Un sistema que reducirá la saturación y que necesita el ferrocarril como pieza clave para cumplir los objetivos climáticos.

Estamos trabajando hace décadas para acabar con la fragmentación del espacio ferroviario eliminando problemas de infraestructuras, el gran objetivo de las RTE-T, estableciendo mecanismos de financiación con el MCE y allanando problemas normativos que ahora convierten en más que una aventura el emprendimiento privado en este sector. A eso hemos dedicado hasta cuatro paquetes de normas sobre el ferrocarril, cuya plena aplicación aprovecho para volver a reivindicar.

Una de las piezas de este proceso es desplegar en plazo el sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario —ERTMS, por sus siglas en inglés— en toda la red prioritaria de ferrocarriles europeos. Este es un paso decisivo para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas ferroviarios nacionales. Va a permitir aumentar la velocidad de los trenes, optimizar el uso de las infraestructuras incrementando su capacidad hasta un 30 % y abaratar los costes de adquisición y mantenimiento de los sistemas de señalización.

Según la metodología de seguimiento climático de la Unión, el despliegue del ERTMS representa una contribución del 40 % a los objetivos climáticos y ambientales y conecta además con el apoyo al proceso general de digitalización de la economía de la Unión. Por ello, las inversiones relacionadas con este proceso deben ser una de las prioridades de los planes estatales de recuperación y resiliencia.

En este informe abogamos por una estrategia europea para acelerar la sustitución de los sistemas nacionales por el europeo. Pedimos que los planes nacionales de ejecución del despliegue se ajusten a objetivos vinculantes a nivel de la Unión. Queremos que no se aprueben excepciones a la instalación del ERTMS en los vehículos nuevos y racionalizar los procedimientos de autorización. Vamos a tratar de limitar duplicidades mediante un registro transparente de prototipos que cuenten con financiación y planteamos un modelo común de licitación pública para mejorar la contratación para trabajos relacionados con este despliegue.

Igualmente, reivindicamos una propuesta legislativa que establezca una estrategia industrial para el ERTMS. Las partes implicadas la consideran imprescindible para incrementar nuestra capacidad, disponer de un presupuesto estable y predecible y apoyar la formación de personal cualificado y la proliferación de talleres de readaptación.

Agradezco su trabajo, sinceridad y contribuciones a todas las personas que se han implicado en la redacción de este informe. Hemos trabajado con todos los operadores implicados y hemos tratado de combinar el rigor técnico a que obliga el tema con la inteligencia emocional que necesita la situación para poder mejorar. El despliegue del ERTMS lleva retraso, sí, pero no nos hemos detenido en los jugosos titulares que pudiera producir la simple fustigación. Para elaborar estas recomendaciones hemos preferido compartir la visión, las expectativas, las propuestas y también los sentimientos de todos los agentes implicados y prevenir el efecto paralizador que los miedos y recelos ocasionan en los empeños colectivos. El despliegue del ERTMS lo es y necesita mucho más que un intercambio de reproches. Integrando acción, conocimiento y emoción espero que en vez de un brindis al sol hayamos conseguido una colección compartida de soluciones prácticas y realistas para poder construir la confianza que se necesita para trabajar todos a una. Ese es el objetivo y el camino para conseguir que el ERTMS esté desplegado en el año 2030 en toda la red básica y en el año 2040 en toda la red global.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, it’s wonderful for me to be back here with you, especially on a discussion on Connecting Europe. As Transport Commissioner, I see strengthening the connection between countries, regions and people as being my main mission. Of course, we need to do this sustainably, safely and intelligently and align with the goals of the European Green Deal. The priority remains connecting Europe in line with these principles.

The trans—European networks represent the physical connections between our countries – the transport, energy and digital connections. Where we have physical links, economic, social and emotional links always follow. This makes the trans—European networks vital for our single market, but also the integration at the heart of the European project. With the Connecting Europe Facility (CEF) we have a tool to future—proof our trans—European networks for transport, energy and digital. CEF II, which you are endorsing today, will support the goals of the European Green Deal and our sustainable and smart mobility strategy with at least 60% of funding allocated to actions supporting the EU’s climate objectives.

For transport, the focus is on completing the TEN—T core network by 2030 and the wider network by 2050, but CEF is also supporting the large—scale deployment of the infrastructure for alternative fuels. We will also be making the network fit for the digital revolution, crisis—proof and resilient to climate change. Safe and secure parking areas, and improvements on road safety in cohesion countries will also be supported. Last but not least, we will back projects that facilitate civilian defence, dual use of our TEN—T infrastructure.

For energy, CEF supports the development of priority cross—border energy infrastructure projects as part of the TEN—E networks, further integration of the internal energy market and interoperability between networks across borders. It also includes a new window for cross—border projects in the field of renewable energy to support renewable projects, and for digital CEF supports the deployment of state—of—the art digital networks and 5G systems. The pandemic and the accompanying demand for secure internet connections and higher capacity has underlined the importance of continued network investment.

I would like to thank the European Parliament, and in particular the rapporteurs Mr Marinescu, Mr Riquet and Ms Virkkunen for their constructive and dedicated work throughout the legislative process and their continued support for the CEF Programme. Once we have agreement on CEF II Regulation we will be able to start work first by approving work programmes for each sector, then by publishing the first call for proposals in September.

About the TEN—T streamlining, today you will also adopt our proposal on streamlining the processes involved in advancing the TEN—T. The smoother the process, the faster we will have the full network in place, the earlier the citizens will benefit from investment, including those coming from the CEF. Investing in TEN—T infrastructure projects involves environmental assessments, land—use approvals, public procurement, state aid procedures and other authorisations and permits. The complexity involved, the different procedures across Member States, often cause delays to TEN—T projects, in particular of transboundary nature. This in turn means cost overruns which is off—putting for private investments. Simply, shortening permit procedures could have an impact, including ultimately on how efficiently public money is spent.

This is the aim of our proposal. As we move steadily out of the COVID—19 pandemic, it is no exaggeration to say that the adoption of this legislation will also aid economic recovery in Europe. With faster and clearer permit procedures we will make better use of the time and money invested in the TEN—T network. It is also essential that the investment of public money benefits all EU citizens’ health, the importance being to ensure accessibility for persons with disabilities and older persons in transport infrastructures, infrastructure projects.

Transport infrastructure projects will always be subject to contingencies. However, the Streamlining Directive, which is the first of its kind in the transport sector, sets the framework for the future, and I thank the rapporteur Mr Riquet for his work on the file.

I would like also to say a few words on ERTMS as I know that you will also be discussing Ms Bilbao Barandica’s report on this today. My thanks to Ms Bilbao Barandica for the initiative. It really must remain a central pillar in Europe’s transport mix. If more people choose rail we will be on track to meet our emissions targets. But to win over passengers and freight, rail must do better. Improving rail performance is what ERTMS, and more broadly the digitalisation of rail, is all about. High—level ERTMS is the fastest and cheapest way to add capacity to the network.

To address some of the points raised in the report, in the short term I would hope that Member States live up to their deployment commitments but it is both deployment of ERTMS at level two or above and the removal of class B systems that will take us beyond this complex expensive transition phase to a simpler, cheaper more uniform system. The Commission has tools to influence this and will use them, but delivery trackside and on board trains is the key to success.

On funding, the responsibility is shared. The EU has funded ERTMS with around 4 billion since 2007, and more will certainly follow, but the deployment for just the core network corridors and vehicles costing around 15 billion between now and 2030, EU funding alone will not be enough. We will also need Member States, the European Investment Bank and other support.

As we move forward I’m confident that having the European Railway Agency, as the ERTMS System Authority, will mean improvements in ERTMS deployment. Next year we will present a revision package for technical specification for interoperability, setting out the regulatory framework for further improvements. In the longer term I look forward to the migration to radio—based L2 or L3 ERTMS for greater technical and operational harmonisation. I hope to see Europe’s rail joint undertaking coordinating this, taking us towards a genuine European rail traffic management system.

To summarise, the Commission shares the goals set out in Ms Bilbao Barandica’s report and broadly the same diagnosis of how to support ERTMS deployment. So ladies and gentlemen, thank you for your time. I’m looking forward to further comments coming from you and to continuous cooperation on this topic.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to join my colleagues, Ms Virkkunen, Mr Marinescu, Mr Riquet and Ms Bilbao Barandica, in special congratulations and appreciation for Commissioner Adina Vălean and her team.

The Connecting Europe Facility (CEF) will be a key EU funding instrument that promotes growth, jobs and competitiveness through targeted investment in infrastructure. Particularly important now while mainstreaming Green Deal ambitions for 2030 and aiming for climate neutrality by 2050, the CEF will seek to better integrate the transport, energy and digital sectors.

CEF for Transport focuses on decarbonisation and making transport connected, multimodal, sustainable, inclusive, safe and secure. We need projects on building missing cross-border links and removing bottlenecks along main trans-European transport corridors, and we need to better connect the Union from west to east and from south to north.

CEF for Energy contributes to the transition towards clean energy and the completion of the energy union. It will aim to make EU energy systems more interconnected, smarter and digitalised. We need CEF for Energy to focus more on cross-border energy projects and, as Commissioner Vălean has just mentioned, it will promote the interoperability of networks and a better integration of the internal energy market.

Finally, CEF for Digital aims to improve digital connectivity by creating very high capacity broadband networks, better digital services and 5G networks along important transport axes.

 
  
MPphoto
 

  Isabel García Muñoz, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, comisaria Vălean, me alegra que por fin podamos aprobar definitivamente el nuevo Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027.

Han sido meses de mucho trabajo, duras negociaciones, y me gustaría felicitar a los ponentes por el buen resultado obtenido. El próximo MCE continuará impulsando la inversión en infraestructuras sostenibles y la descarbonización del transporte, creando valor añadido europeo y reforzando la cohesión socioeconómica y territorial de la Unión.

El Pacto Verde Europeo exige una movilidad más sostenible, inteligente y resiliente, y hemos conseguido que este nuevo MCE responda a estas necesidades y sea marcadamente verde, al destinar el 60 % del presupuesto a proyectos que favorezcan los objetivos climáticos de la Unión y al priorizar modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril, las vías navegables y las autopistas del mar.

La financiación del transporte en los próximos siete años ayudará a mejorar la movilidad de los europeos, haciéndola más segura, innovadora y accesible para todos, incluidos los pasajeros con movilidad reducida. También favorecerá la multimodalidad, reforzando la conexión con los puertos y aeropuertos. Al mismo tiempo, mejorará también la eficiencia del transporte de mercancías por ferrocarril, haciendo especial hincapié en los nodos urbanos, cuellos de botella, enlaces pendientes y proyectos transfronterizos.

Como se pueden imaginar, este acuerdo supone una oportunidad para avanzar en el desarrollo de las redes y los corredores transeuropeos, como el atlántico y el mediterráneo, que recorren España, y un importante impulso socioeconómico para nuestras regiones, como la mía ⸺Aragón⸺, con el paso del corredor cantábrico-mediterráneo.

Por otro lado, el acuerdo sobre las «RTE-T inteligentes», que también aprobamos en este Pleno, ayudará a acelerar la ejecución de la red, gracias a una mayor claridad y simplicidad en los procedimientos de autorización y contratación pública, de especial importancia para los proyectos transfronterizos. Esto proporcionará seguridad jurídica a los promotores y, por tanto, será también un mecanismo de atracción de inversión privada esencial.

Por último, el nuevo MCE hará hincapié en las sinergias entre los sectores del transporte, de la energía y el digital, lo que promoverá un esfuerzo intersectorial más eficiente en ámbitos como la movilidad conectada y automatizada y los combustibles alternativos, y beneficiará a toda la ciudadanía europea.

 
  
MPphoto
 

  Morten Petersen, for Renew-Gruppen. – Hr. formand! Den såkaldte Connection Europe-facilitet er et virkelig vigtigt og konkret redskab i vores grønne omstilling. Lige så vel som de såkaldte transeuropæiske energinet er afgørende for EU's ambitioner om et egentligt fossilfrit samfund. Vi skal have mere grøn strøm, og vi skal have mere grøn strøm til at flyde over landegrænserne. Når det eksempelvis blæser på Nordsøen og vindmøllerne snurrer, så skal den strøm jo kunne fragtes ud over hele Europa, ud over landegrænser, og det gør vi simpelthen ikke godt nok i dag. Vi har ikke et reelt indre marked for energi, og det skal vi have. Det Internationale Energiagentur mindede os for blot kort tid siden om, at der skal mere samarbejde til på tværs af landegrænser, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringer. Jeg synes, vi har grund til at være glade i dag. CEF'en og TEN-E er helt afgørende instrumenter i den grønne omstilling. Det sikrer mere sektor kobling, mere integration, mere konkurrence. Jeg er glad for, at vi har forhandlet det her på plads, så vi kan få endnu mere skub på den grønne omstilling.

 
  
MPphoto
 

  Ciarán Cuffe, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, Commissioner, the problem with this file is that while the planet is burning, we’re building car parks. We must do better. The Connecting Europe facility will connect the EU’s energy, transport and digital networks. In the area of transport, it must be used exclusively for sustainable mobility, allowing people and goods to move freely without harming people or planet.

And in recent days, we’ve seen extreme heat in Pakistan, record temperatures in Canada, with hundreds dying. Is this the beginning of irreversible climate change? We must err on the side of caution.

Political groups claim the European deal, the Green Deal, will save us, yet the Connecting Europe Facility, it predates the European Green Deal and it doesn’t align with it. The legislative safeguards on infrastructure are insufficient. They undermine our climate goals.

Decarbonisation – it’s not even a specified objective. There’s a major carbon lock-in with the risk that these transport and energy projects that last for decades The ‘do no significant harm principle’, it would have helped the worst excesses, but it was rejected by the negotiators. Yet it is enshrined in other funding instruments like the MFF. So why exclude the Connecting Europe facility?

This week, we saw the Gulf of Mexico on fire from a gas leak. We saw a mushroom cloud over an oil refinery in Romania. We can and we must do better. So instead of funding more gas, airports, motorways and the military, let’s prioritise rail, waterways and public transport.

By tabling a rejection amendment within the Greens group, we are asking negotiators to reconvene and update the CEF with key provisions, including the ‘do no significant harm principle’. EU funding needs to align with the ‘not harm’ and ‘not harm our environmental goals’.

 
  
MPphoto
 

  Roman Haider, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, sehr geschätzte Damen und Herren! Gerade die Corona—Krise hat uns ja allen die besondere Bedeutung eines leistungsfähigen, modernen, umweltfreundlichen und auch gesamteuropäischen Verkehrsnetzes vor Augen geführt. Ich bin zwar generell ein Kritiker dieser permanenten Kompetenzanmaßung durch die EU, die auch dem Subsidiaritätsprinzip widerspricht, im Bereich der überregionalen Verkehrspolitik ist aber eine intensive Zusammenarbeit der europäischen Staaten doch von ganz entscheidender Bedeutung.

Aber gerade diese Zusammenarbeit erweist sich leider bisher sehr oft als sehr problematisch. Das hat auch etwa der Bericht des EU—Rechnungshofs aus dem letzten Jahr zum Brennerbasistunnel sehr deutlich gezeigt. Der Brennerbasistunnel ist ein Paradebeispiel dafür, wie Zusammenarbeit nicht funktioniert: völlig mangelhafte Koordinierung, fehlende Zulaufstrecken, ungenügende Bahnhöfe und vor allem enorme bürokratische Hürden verzögern die Inbetriebnahme dieser Strecke immer weiter, und sie stellen auch die Wirtschaftlichkeit in Frage.

Die neue Richtlinie enthält jetzt doch einige positive Ansätze, insbesondere im Bereich zwischenstaatliche Zusammenarbeit und bürokratische Hürden. Ich hoffe deswegen, dass die neue Richtlinie zu einer deutlichen Verbesserung für kommende überregionale Verkehrsprojekte führt. Und aus diesen Gründen werde ich den Berichten auch zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Wielce Szanowna Pani Komisarz! Ukończenie transzy europejskiej sieci transportowej to zadanie o znaczeniu cywilizacyjnym, które będzie miało kluczowy wpływ na rozwój Europy w kolejnych dekadach. Bez nowoczesnego systemu komunikacji drogowej, kolejowej i śródlądowej łączącego wszystkie państwa członkowskie nie można zbudować skutecznego i efektywnego wspólnego rynku. Instrument „Łącząc Europę” odegra w tym procesie kluczową rolę. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda się w pełni wykorzystać możliwości regionów, które nie były do tej pory uwzględnione w sieci bazowej. Jednym z nich jest województwo kujawsko-pomorskie w Polsce. Bydgoszcz już dzisiaj jest gotowa, żeby w ramach rewizji sieci TEN-T stać się ważnym węzłem transportowym w ramach korytarza Bałtyk–Adriatyk. Również Toruń ma wszystkie atuty węzła intermodalnego, takie jak port rzeczny czy bliskość kluczowych linii kolejowych i dróg, aby odgrywać ważną rolę w pracach Komisji. Polecam więc te dwa miasta.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira, em nome do Grupo The Left. – Senhor Presidente, o Mecanismo Interligar a Europa 2.0 é, no fundamental, a versão revista e atualizada de um instrumento que prossegue as estratégias políticas de sempre da União Europeia. A privatização de serviços públicos, transportes, energéticos, e de comunicações, o desinvestimento nos equipamentos e infraestruturas, a degradação e o encarecimento do serviço prestado às populações e a precarização das relações laborais são a marca d'água deste mecanismo.

Além disso, este mecanismo reforça o valor financeiro destinado à dupla mobilização, ou seja, financia e facilita a livre e rápida circulação de tropas e equipamento militar dentro e fora da União Europeia.

Consideramos que as verbas alocadas ao Mecanismo Interligar a Europa deveriam servir a coesão e o desenvolvimento de infraestruturas civis e contribuir para a melhoria de serviços públicos de qualidade para todos, permitindo a países como Portugal a prossecução de políticas públicas que sirvam as necessidades das populações e o desenvolvimento do país.

 
  
MPphoto
 

  Mario Furore (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria, i cittadini europei chiedono trasporti efficienti, veloci e sostenibili. È questa la strada per collegare l'Europa ed è su questi obiettivi che i 30 miliardi che l'Unione europea stanzia devono essere spesi.

Ci sono però molte luci e anche ombre. Sono positivi gli investimenti sulla digitalizzazione e il rafforzamento dei corridoi che dal Nord Europa portano al Sud Italia, ma avremmo voluto una maggiore ambizione sulla decarbonizzazione delle reti energetiche chiudendo la porta al gas e aprendola alle rinnovabili.

Inoltre, mi chiedo come mai il Parlamento europeo continui a ignorare le critiche della Corte dei conti europea al progetto TAV Torino-Lione, sui ritardi vergognosi, sulle previsioni di traffico gonfiate e le conseguenze dannose sull'ambiente. Il finanziamento di quest'opera, incluso nell'accordo che votiamo oggi, è un autogol che non può lasciarci indifferenti.

Concludo dicendo che, piuttosto che concentrarci su opere che abbiano un reale valore aggiunto, servono opere ai cittadini e non cattedrali nel deserto.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Thaler (PPE). – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich die Vorteile des europäischen Zugleitsystems ERTMS ansieht, dann muss man sich unweigerlich die Frage stellen, warum wir uns parallel dazu immer noch Dutzende nationale Systeme leisten. In diesem Bericht haben wir in seltener Eintracht über alle Fraktionen hinweg festgehalten, was es braucht, um die Schiene nach vorne zu bringen. Es ist ein Mehr an Europa, es ist ein Eisenbahnbinnenmarkt, es ist eine europäische koordinierte Vorgangsweise nach einem einheitlichen technischen Rahmen.

Für die Eisenbahn kann es daher nur eine Devise geben, und das ist ein Mehr an Europa – mit gemeinsam erarbeiteten und einheitlich angewandten Standards. Denn nur so kann Wettbewerb zu gleichen und zu fairen Bedingungen für alle und auch noch grenzüberschreitend stattfinden.

Das kommt natürlich mit Umstellungen für manche im Sektor. Aber 175 Jahre, nachdem der erste Zug zwischen zwei europäischen Hauptstädten gefahren ist, ist es endgültig an der Zeit, dass europäische Eisenbahnsystem ins 21. Jahrhundert zu überführen.

Vielen Dank an alle Kolleginnen, die mitgearbeitet haben, insbesondere auch an unsere Hauptverhandlerin.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Mr President, dear colleagues, Connecting Europe Facility (CEF) is indeed an important part of the digital and climate transition. We need fast digital connections, rails that move goods and Europeans across the continent and an energy network that is ready for the uptake of renewables.

As the S&D shadow rapporteur, I’m happy that Parliament was able to strengthen the climate perspective. Now, 60% of the CEF is targeted to contributing to the climate objectives. We have 15% earmarked to be spent for cross-border renewable energy, and also biodiversity and the gender perspective are included.

During the negotiations, we were able to improve the fast mobile connections that should be supporting also the European transport networks, but also important social economic hubs such as schools, universities, hospitals, industrial parks, and so on.

As the CEF has a central role for this twin transition, it’s important that this instrument will be in action as soon as possible. And like the Greens say, the climate doesn’t wait, and rail investments are urgent.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen (Renew). – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir stimmen heute über die Fazilität „Connecting Europe“ ab, und ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Verhandlern hier im Europäischen Parlament bedanken, denn wir haben ein wirklich gutes Ergebnis. Ein gutes Ergebnis nicht nur deswegen, weil 33,7 Milliarden Euro in den nächsten Jahren von 2021 bis 2027 in Europa ausgegeben werden, um grenzüberschreitende Projekte zu stärken, sondern weil wir im grenzüberschreitenden Verkehr heute auch noch unheimlich viel zu tun haben.

Wir haben auch heute noch Bottlenecks zwischen Staaten. Wir haben übergreifende Probleme, die nicht gelöst sind. Und dafür ist es wichtig, dass wir einen europäischen einheitlichen Rahmen setzen und diese Projekte auf den Weg bringen. Aber auch auf den zentralen transeuropäischen Verkehrskorridoren haben wir noch viel zu tun. In meiner Heimatregion ist das beispielsweise die Elektrifizierung der Strecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven.

Europa investiert also Geld, damit die ökologische Transformation unserer Wirtschaft Wirklichkeit werden kann, damit wir grenzüberschreitende Verkehre im Wettbewerb in Europa wahr machen können. Deswegen stimme ich gerne zu. Und deswegen haben wir ein gutes Ergebnis hier für die Europäische Union und für die Bürger.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chers collègues, pour la première fois de l’histoire, une ville, Lytton au Canada, a été complètement rayée de la carte, incendiée du fait d’un dérèglement climatique dont les origines sont les activités humaines, en particulier l’exploitation des énergies fossiles. Le lendemain, c’est l’océan lui-même qui prenait feu au large du golfe du Mexique, à la suite d’une fuite du gaz dont nous devrions pourtant stopper l’exploitation si nous voulons préserver le climat, la biodiversité, en un mot: la vie sur Terre.

En quoi cela concerne-t-il notre discussion du jour sur le mécanisme d’interconnexion européen? Eh bien, tout simplement en ce que le texte qui nous est aujourd’hui soumis au vote nous propose de continuer à dépenser l’argent des Européennes et des Européens dans des gazoducs qui nous condamnent à dépendre des énergies fossiles pendant encore plusieurs décennies. À peine avons-nous voté l’objectif de neutralité carbone à travers la loi Climat que nous nous empressons aujourd’hui d’autoriser le financement de projets d’infrastructures gazières et osons même déclarer cela contributeur à la lutte contre le dérèglement climatique. Le climat appréciera.

Alors, le choix est simple: voter et accepter un programme de financement sur sept ans dans une décennie cruciale pour le climat, se terminant deux ans avant nos objectifs de 2030, rendus intenables par les objectifs et les crédits de financements que nous nous apprêtons à voter. Ou alors voter l’amendement de rejet que Ciarán Cuffe et moi-même vous proposons pour repousser d’un mois l’issue des négociations, de sorte à défendre les positions du Parlement européen, les objectifs du Green Deal et contribuer à sauver le climat. Un mois contre sept ans: nous espérons, chers collègues, votre plein soutien.

 
  
MPphoto
 

  Julie Lechanteux (ID). – Monsieur le Président, Madame le Commissaire, l’UE promettait monts et merveilles pour améliorer nos vies. Mais mal lui en a pris. Car derrière les slogans se cache un bilan désastreux. Et c’est la Cour des comptes européenne qui le dit: 57 milliards de budget prévus pour les corridors du Réseau de transport européen interconnecté, avec 17 milliards de surcoût, soit une augmentation imprévue de 47 % du budget total. C’est onze ans de retard en moyenne pour la livraison de ces mégaprojets.

Tout cela avec l’argent public provenant de nos impôts, avec notre argent. C’est la conséquence directe du fonctionnement complexe et bureaucratique de la Commission européenne, hors-sol et déconnectée. Pour y remédier, il faut que cette dernière coopère davantage avec les élus locaux, les professionnels et les associations d’usagers. Les projets iraient bien plus vite et coûteraient bien moins cher aux contribuables, notamment aux Français. C’est bien la preuve qu’une coopération entre les nations aurait été plus efficace que la Commission européenne technocratique et dépassée.

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Instrument „Łącząc Europę” jest doskonałym przykładem właściwej i pożądanej europejskiej współpracy, zajmuje się rzeczywistymi problemami, nie ideologicznymi, i oferuje bardzo konkretne rozwiązania w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. To jest właśnie ta Unia Europejska, do której powinniśmy dążyć. To są cele polityczne, które warto sobie stawiać i realizować.

Cieszę się, że mimo presji ze strony Zielonych, radykałów udało się nam utrzymać finansowanie infrastruktury gazowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. To były trudne i nieraz emocjonalne rozmowy. W debacie na ten temat słyszeliśmy bardzo dużo słów krytyki, niechęci, a wręcz nienawiści wobec gazu. Nasi adwersarze powinni jednak pamiętać, że bez gazu jako paliwa przejściowego nigdy nie osiągniemy neutralności klimatycznej. Bez gazu nie będzie Zielonego Ładu, ale czarna rozpacz wręcz, kiedy zaczną się rwać dostawy energii, poszybują rachunki za prąd, a sparaliżowany unijny przemysł trafi na margines globalnej gospodarki. Do tego odpowiedzialni politycy europejscy nie mogą dopuścić. I bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkich i pani komisarz Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Leila Chaibi (The Left). – Monsieur le Président, chers collègues, il y a tout juste une semaine, le thermomètre du village de Lytton, au Canada, affichait 49,5 °C. Pas au Sahara ni au Moyen-Orient. Non, non, 49,5 °C au Canada! Le responsable de cette chaleur extrême dans un pays aussi au nord est connu, c’est le dérèglement climatique. D’ailleurs, les scientifiques ont prévenu: ce qui s’est produit au Canada pourrait très bien se reproduire en Europe d’ici peu.

Avec un tel signal d’alarme, on pourrait penser que l’Europe mettrait tout en œuvre pour freiner l’emballement du climat. Et pourtant, avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, l’Union européenne s’apprête à financer des projets gaziers à tour de bras. Or, le gaz fossile peut être tout aussi dangereux pour le climat que le charbon ou le pétrole. Plutôt que de subventionner des gazoducs, l’Europe devrait financer des éoliennes et des panneaux solaires, pour la réussite de la bifurcation écologique, pour notre avenir et pour pouvoir profiter de l’été sans brûler.

 
  
MPphoto
 

  Andor Deli (NI). – Elnök Úr! Bízom abban, hogy az intézményközi megállapodások jóváhagyása, a TEN-T pénzelési és adminisztrációs folyamatainak egyszerűsödése hozzájárulnak majd a még hiányzó kapcsolódási pontok kialakulásához, és az észak-dél irányú konnektivitás megerősítéséhez, különösen az EU közép-keleti tagállamai között. Azonban a teljes európai összekötöttség eléréséhez nem feledkezhetünk meg a nyugat-balkáni régióról sem. Az Európai Bizottság új nyugat-balkáni beruházási terve máris több százmillió eurós nagyságban támogatja a régió infrastrukturális projektjeit, mint például a Belgrádot és Észak-Macedóniát összekötő vasútvonal felújítását.

Ezek az útvonalak szervesen fognak kötődni a TEN-T-folyosókhoz, ezért már most meg kell teremteni a jogi kapcsolatot a TEN-T-rendelet és a különböző nyugat-balkáni projektek között. A TEN-T-rendelet felülvizsgálatának folyamata erre kiváló alkalom, amibe intenzíven be kell vonni a nyugat-balkáni országokat. Csakis ezzel érhetjük el, hogy végre egy olyan jogszabálytervezet jöjjön létre, ami az európai kontinens egészében gondolkodik.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Ja bardzo się cieszę, że instrument „Łącząc Europę” został przedłużony na kolejny okres budżetowy do roku 2027. I przede wszystkim cieszę się, że położono nacisk na synergie między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych. Istotne jest bowiem przyspieszenie zielonej transformacji. Stąd też bardzo ważne jest, aby więcej uwagi poświęcić rozwojowi infrastruktury dla paliw alternatywnych, ale także zachęcić do przechodzenia na transport kombinowany. Musimy pamiętać, że w niektórych częściach Europy infrastruktura taka niemal nie istnieje, za to inwestuje się w agencje, które na przykład faworyzują węgiel.

Proszę Państwa, myślę, że też bardzo istotne jest, abyśmy w krótkim czasie ukończyli te rozpoczęte odcinki sieci bazowej TEN-T, zwłaszcza różne korytarze transportowe, bo przecież gdy popatrzymy na stan realizacji, np. bardzo ważnego korytarza Via Carpatia, to na odcinku Polski, który ma 700 km, zrealizowano zaledwie 10%, czyli 75 km.

 
  
MPphoto
 

  Andris Ameriks (S&D). – Dārgie kolēģi! Mūsdienu izvirzīto izaicinājuma mērķu kontekstā Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas loma kļūst arvien nozīmīgāka, tomēr mēs neredzam ieviešanas progresu, kādu mēs to vēlētos redzēt. Lai sasniegtu 2030. un 40. gada mērķus, mums ir jāpaātrina šīs sistēmas ieviešanas temps par desmit reizēm. Mums ir jāatrod veids, kā to izdarīt. Acīmredzami jānodrošina sinerģija Eiropas finanšu instrumentiem, lai atbalstītu šīs sistēmas ieviešanu, jo īpaši ar Eiropas infrastruktūras savienošanas fondu, kohēzijas, atveseļošanas un noturības mehānismu un dalībvalstu ieguldījumu. Būtu vairāk jāmudina dalībvalstis piedalīties sistēmas ieviešanā. Mums joprojām ir dalībvalstis, kuras vēl nav noteikušas datumus, kad tās plāno pabeigt sistēmas ieviešanu. Kā mēs varam veiksmīgi rīkoties, ja valstu līmenī nav konkrētu plānu? Es vēlreiz vēlos uzsvērt šo nozīmi sistēmai, īpaši brīžos, kad mēs popularizējam vilcienus kā alternatīvu citiem transporta veidiem. Mūsu dzelzceļam jābūt drošākajam, efektīvākajam pasaulē, lai galu galā mēs kļūtu par piemēru citiem. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde (Verts/ALE). – Herr talman! Det känns passande att diskutera den här lagstiftningen om transportfrågor samtidigt som stora delar av Europa går ut för sommarledighet. Sakta men säkert blir det möjligt att resa igen. Men utifrån hur pandemin utvecklar sig och efter den förhoppningsvis är över måste vi förändra vårt sätt att resa. Vi måste flyga mindre och resa mer med tåg, det mest hållbara sättet att resa.

Det vi röstar om i dag hjälper en liten bit på vägen att ställa om mer till tåget. Jag hoppas att kommissionen kommer att ta fasta på våra rekommendationer om hur Europas järnvägar kan användas mer effektivt och att EU-stöd till nya spår med den här lagen kan ges ut smidigare och med mindre byråkrati.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst måste vi göra ett omtag kring vad EU-pengar inom transportsektorn faktiskt kan gå till. Pipelines och att bygga om broar för att kunna hantera stridsvagnar är helt fel väg att gå. Det är inte vad den här fonden ska gå till, inte till militären, utan till att gynna hållbara transporter istället.

Det mervärde som EU kan bidra till finns inom järnvägen, och satsningarna borde gå till att bygga bort flaskhalsar och saknade spår mellan Europas länder så att vi kan bygga ett sammanhängande europeiskt järnvägsnät. Det är vad vi behöver för att främja ett hållbart transportslag.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Donato (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, questi tre provvedimenti affrontano il tema cruciale degli investimenti nelle infrastrutture, con l'obiettivo da tutti noi condiviso di accelerare i cantieri semplificando il carico burocratico per le imprese.

Mi delude però constatare che tra i finanziamenti eleggibili nel Connecting Europe Facility non siano rientrati, se non in minima parte, i costi di manutenzione delle infrastrutture già in essere, che rimarranno dunque a carico degli Stati membri. La dotazione finanziaria inoltre risulta insufficiente rispetto agli ambiziosi obiettivi climatici inseriti nel CEF tramite le condizionalità ambientali, che si affiancano a quello che dovrebbe essere il fine principale di questi strumenti, cioè sostenere il completamento delle reti e la sicurezza dei trasporti.

Nelle regioni in ritardo di sviluppo come Sicilia e Sardegna, le infrastrutture viarie sono decisamente carenti e la spesa per la manutenzione di cui necessitano i nostri ponti e le strade non trova capienza nei bilanci regionali. Prima di destinare ingenti risorse a piste ciclabili e colonnine di ricarica elettrica, non sarebbe stato più corretto permettere a tutti i cittadini europei di avere vie di comunicazione sicure ed efficienti?

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, abbiamo finalmente concluso e felicemente concluso il negoziato sulla Connecting Europe Facility, per cui abbiamo 33 miliardi di euro a disposizione di cui quasi 26 per il trasporto e quel che è più rilevante è che potremo cofinanziare a fondo perduto fino al 55 % gli investimenti dei paesi membri.

Ma non bastano le infrastrutture fisiche, ci vuole anche tecnologia, alta tecnologia per garantire sicurezza, soprattutto nel trasporto ferroviario. Ecco perché la sfida dell'ERTMS è centrale. Oggi applichiamo questa tecnologia di fatto solo all'alta velocità e in modo differenziato tra i vari paesi membri. Il punto di lavoro adesso è armonizzare i sistemi di ERTMS in modo tale che dialoghino tra loro nei vari paesi.

Il mio paese, l'Italia, ha sperimentato sulla tratta Genova-Rotterdam e ha investito fortemente addirittura mettendo circa 3 miliardi nel proprio PNRR. Come avere una governance condivisa? Proponiamo un'agenzia e perché no proprio un'agenzia ERTMS proprio in Italia che sta investendo così tanto in questo.

 
  
MPphoto
 

  Riho Terras (PPE). – Lugupeetud istungi juhataja, austatud volinik, head kolleegid! On äärmiselt positiivne, et Euroopa ühendamise rahastu osas jõuti kokkuleppele, ning ma kutsun kõiki kolleege üles kokkuleppe kinnitamise poolt hääletama.

Tegemist on olulise tööriistaga, mis võimaldab toetada ääremaade ühendamist ülejäänud Euroopaga läbi infrastruktuuri võrkude arendamise. Euroopa Liidu konkurentsivõime globaalselt sõltub just sellest, kui konkurentsivõimelised on kõik liikmesriigid. Seega on konvergents liikmesriikide vahel liidu kui terviku huvides.

Samuti tuleb meeles pidada, et infrastruktuuri arendamine ei ole vastuolus kliimaeesmärkidega. Transpordivahendi keskkonnasõbralikkus sõltub eelkõige kasutatud kütusest, mitte infrastruktuurist, millel ta sõidab, olgu see maantee või raudtee. Investeeringud infrastruktuuri on igal juhul investeeringud tulevikku.

 
  
MPphoto
 

  Jörgen Warborn (PPE). – Herr talman! Fru kommissionär! Transportpolitiken är ett av de områden där EU kan skapa störst mervärden för EU:s medborgare och företag. Med samarbete och samfinansiering av robusta transportkorridorer kan vi underlätta för företagen att skapa nya jobb och för människor att ta sig till jobben som skapas.

Det är mycket bra att vi idag säkrar fortsättningen på Fonden för ett sammanlänkat Europa så att vi kan rulla ut mer dubbelspårig järnväg, bredda fler vägar till motorvägar och öka kapaciteten i EU:s hamnar. Det är så här EU-pengarna ska användas, till sådant som genererar riktig konkurrenskraft. För när vi bygger bort flaskhalsarna på de mest trafikerade sträckorna, då blir det lättare för industrierna att få ut sina varor, och medborgarna slipper slösa timmar i bilkö och på försenade tåg.

Det här är alltså mycket betydelsefullt när vi nu ska återstarta Europas ekonomi efter krisen. Så låt oss använda det här tillfället för att rusta Europa och lägga i en högre växel i transportnätet. Då kan vi bygga ett starkt och sammanlänkat Europa.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you all for your support for the new CEF regulation and the streamlining directive and for further pushing the deployment of the ERTMS on the European network.

As I mentioned earlier, with the adoption of CEF II regulation, we will now finalise all preparatory steps with our Agency CINEA to be able to launch the first call for proposals in September.

As regard TEN-T, you know that we plan to come forward with a package on sustainable mobility in the Autumn and that will also focus on the TEN-T. The overarching goal of the revision of the TEN-T Regulation will be to contribute to the European Green Deal objectives and the realisation of the sustainable mobility strategy.

Indeed, since the adoption of the TEN-T Regulation in 2013, the policy context has changed substantially. The ongoing revision is thus the opportunity to modernise the legal framework and to step up our efforts in aligning the TEN-T with the new priorities.

As a result, the guiding principle of the revision is to complete the infrastructure backbone of the single European transport area and to make transport greener, more efficient and resilient. Since there were some worries about the link between CEF and the Union’s climate objectives, let me say a few words on that.

So again, the CEF will contribute at least 60% of its funding to the climate objectives and thus support sustainable and green transition. In the transport part it is expected that at least 70% of the budget allocated to measures under the CEF will contribute to climate objectives, in particular support of the construction and upgrade of railway infrastructure, including its electrification. Focus on the alternative fuels infrastructure will be the backbone of the investments.

Specifically, we will set up an alternative fuel facility to dedicate more than EUR 1 billion over three years to electricity and hydrogen recharging and refuelling stations. In addition, significant support will be provided to the inland waterways infrastructure, short sea shipping, telematic applications and multimodal transport.

Also to contribute to the climate objectives we will include synergies with the energy sector. For instance, the possibility to support the development of port capacities and facilities in relation with offshore wind farms. The support to grid connections in relation to electro mobility and onshore power supply, or the integration of onsite renewable energy generation in the supported projects. So these are just a few words to convince you that indeed CEF and the Union’s climate objectives are very much aligned.

And just a small word on the gas worries you have. As regards the financing from CEF energy, since 2014, CEF energy has provided almost 65% of its total budget of EUR 4.7 billion to electricity and smart grid projects, mirroring the increased focus on the electrification of our energy system.

The PCI status is a precondition for applying for CEF under the TEN-E window, but no guarantee for financing. And in its proposal for a revision of the TEN-E regulation, the Commission excludes natural gas infrastructure from the scope of TEN-E and makes sustainability assessment of all projects mandatory, thus ensuring the full alignment of the TEN-E policy with the European Green Deal objectives and climate neutrality.

Therefore, based on the Commission proposal and if agreement with the co—legislators will be reached now, gas natural gas infrastructure would receive PCI status under the six PCI list, which is expected to be adopted in 2023.

So these are some of the thoughts we, myself and colleagues, have as regards energy to align our investment with the objectives of our climate pact. In the end, I very much look forward to continuing our discussions on connecting Europe and the TEN-T revision and the interinstitutional debate that we will organise in September as part of our TEN-T days meet European Year of Rail Event. You are of course invited. Thank you very much for the debate today and your support.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass zu der Empfehlung für die zweite Lesung von Herrn Riquet weder ein Vorschlag zur Ablehnung des Standpunkts des Rates noch Änderungsanträge gemäß den Artikeln 67 und 68 GO eingereicht wurden.

Der Standpunkt des Rates gilt somit als gebilligt, und somit gilt der vorgeschlagene Gesetzgebungsakt als angenommen.

Die Abstimmungen über die Empfehlung für die zweite Lesung von Frau Virkkunen, Herrn Marinescu und Herrn Riquet und über den Bericht von Frau Bilbao Barandica finden heute, Dienstag, 6. Juli 2021, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Josianne Cutajar (S&D), in writing. – Europe has ambitious plans for its energy and transport markets. We want to set the pace, achieving our cohesion, digital and environmental objectives. The new Connecting Europe Facility for 2021-2027 will be an enabler, a driver of this revolution. The CEF is one of the strongest tools we have to help us bring Europe together, allowing us to achieve unity by ending transport and energy isolation. I here stress the paramount role CEF funds have in connecting islands, including my country Malta, to the continental platform. No one should ever pay the price of insularity. The EU must continue modernizing its cross-border infrastructure, with a particular focus on the rollout of 5G, which will be of paramount importance for the implementation of AI and new technologies. I am glad the new CEF is accompanied by an agreement that will speed up TEN-T project implementation by harmonising authorisation and public procurement procedures and simplifying the administrative processes. We need less red tape to conclude the TEN-T networks as soon as possible. As we move forward in a sustainable manner, we must avoid at all costs energy and transport poverty. Prices must remain affordable and never impact the everyday lives of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Frankowski (PPE), na piśmie. – Bardzo się cieszę, że po wielu miesiącach pracy legislacyjnej jesteśmy świadkami ponownego wejścia w życie sztandarowego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF), który za sprawą budżetu wynoszącego ponad 30 mld euro będzie miał wpływ na rozwój europejskiej transgranicznej infrastruktury transportowej, energetycznej oraz cyfrowej. Inwestycje finansowane przez CEF w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego, utworzenia miejsc pracy oraz polepszenia konkurencyjności w Unii Europejskiej.

Dodatkowo, nowoczesna ogólnoeuropejska infrastruktura odegra bardzo istotną rolę w dążeniu do ambitnych celów opisanych w Europejskim Zielonym Ładzie i zapewni ukierunkowane inwestycje UE we wszystkich państwach członkowskich. Główne założenia programu wpłyną na rozwój infrastruktury transportowej związanej z bazową siecią TEN-T, dzięki której europejski transport stanie się bardziej bezpieczny, multimodalny i zrównoważony, łącząc ze sobą wszystkie regiony Unii Europejskiej oraz wzmacniając integrację Europejską. Bardzo ważnym aspektem programu będzie również wsparcie finansowe innowacji w dziedzinach transportu energii czy nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, tak aby rozwój Europy szedł w parze ze zmniejszeniem wpływu transportu na środowisko, zwiększeniem efektywności energetycznej oraz poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (NI), írásban. – Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz fontos szerepet tölt be az európai energia-infrastruktúra fejlesztésében. Az új költségvetési ciklus kezdetén időszerű a kezdeményezést három szempont: az elért eredmények, új feladatok és a Közép-Európai régióra gyakorolt hatás mentén megvitatni. Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy az eszköz beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A projektek elősegítették az integrált energiapiac kialakítását. Az európai energiahálózat így felkészültebb a sokkhatások kezelésére, mint korábban.

A folyamatban lévő fejlesztések lezárása mellett a programnak új feladatokat is teljesítenie kell. A beruházásoknak a klímavédelmi ambíciók okán szintén hozzá kell járulniuk a dekarbonizáció és a megújuló energiaforrások előmozdításához. Végül az eszköz az energia-infrastruktúra fejlesztésének motorjának bizonyult Közép-Európában is. A krki LNG-terminál a globális földgázpiacokat nyitotta meg a régió számára. Az új ciklusban pedig a Duna InGrid intelligens villamosenergia-hálózati projekt fogja elősegíteni a megújuló energiaforrások hatékony integrációját Magyarországon és Szlovákiában.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Hajšel (S&D), písomne. – Schválenie dohody o zmenách vo fungovaní tzv. Nástroja na prepájanie Európy musí dať nový impulz k účinnejšiemu čerpaniu prostriedkov z rozpočtu EÚ na infraštruktúrne projekty po celej Európe vrátane Slovenska. Z viac ako 30 miliardovej obálky pôjde najviac na dopravu, menej na energetiku a niečo aj na digitalizáciu, čiže na oblasti, do ktorých treba obrovské investície vynaložiť v celej Európe, ale hlavne v štátoch ako Slovensko. Práve preto musí slovenská vláda a kompetentní aktéri na Slovensku zabezpečiť predkladanie čo najkvalitnejších projektov dopravného a energetického prepojenia so susednými štátmi, či už ide o diaľnice alebo elektrické interkonektory spájajúce Slovensko s Poľskom, Maďarskom alebo Českou republikou. Na rozdiel od klasických eurofondov sa tu totiž uplatňuje aj princíp využi alebo stratíš, a preto posilnenie administratívnych kapacít na čerpanie fondov je absolútne nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Szybkie i sprawne zakończenie budowy połączeń w ramach sieci TEN-T to kwestia zagwarantowania odpowiednich funduszy i uproszczenia przepisów o wydawaniu pozwoleń. Sprawne wdrażanie nowych regulacji może zmniejszyć opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz ułatwić udział inwestorów prywatnych.

Nowe akty nie mogą jednak paraliżować sprawnie funkcjonujących krajowych procedur planowania i wydawania zezwoleń oraz instytucji krajowych, w tym samorządów lokalnych i regionalnych. Nie ma potrzeby ingerencji UE tam, gdzie państwa same kompleksowo regulują etapy postępowania i czynności oraz biorą dodatkowo pod uwagę szczególne warunki i wymogi regionalne. Struktura organów krajowych i ich organizacja należą do kompetencji państw.

Dzięki zmienionej formie prawnej regulacji państwa członkowskie będą dysponowały elastycznością niezbędną do tego, by korzystać z już istniejących procedur. Dotychczasowe podejście UE w zakresie TEN-T nakierowane było na rozwój połączeń na osi wschód-zachód, co powodowało zapóźnienia w rozwoju połączeń i rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Europe Wschodniej.

Musimy pilnie odrobić straty i przekierować fundusze na projekty łączące Europę Północną z Południową, a zwłaszcza inwestycje w państwach flanki wschodniej.

Moje regiony Warmia i Mazury oraz Podlasie wciąż kwalifikują się do obszarów o najmniejszej dostępności, mimo że przebiegają przez nie dwa korytarze bazowe TEN-T. Droga S7 jest częścią korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk a droga S61 korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie.

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Lutgen (PPE), par écrit. – Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, merci pour ce rapport et votre travail de consultation dans ce cadre. L’objectif de sécurité poursuivi par le système de gestion du trafic doit rester une priorité des états membres, dans la mise en oeuvre de l’ERTMS.

Au même titre, l’amélioration du confort et de l’interopérabilité pour les passagers doit animer la suite de son application, pour rendre le train toujours plus attractif. Enfin, l’amélioration de la cadence et des délais de livraison du fret ferroviaire soutiendra aussi la crédibilité du secteur, face au transport routier ou aérien.

Pour soutenir un déploiement digne du 21ème siècle, je pense que les fonctionnalités offertes par les satellites et singulièrement le système Galileo doivent, dans le futur, être privilégiées. Moins couteux qu’une balise physique, le développement du positionnement satellite au service de la mobilité ferroviaire renforcerait encore sa crédibilité sur le plan international.

Des moyens pour la recherche doivent être consacrés à une mise en oeuvre rapide, sur les lignes principales et partout en Europe. En effet, les nouvelles technologies peuvent à la fois servir à répondre aux exigences de fluidité et de sécurité, mais aussi d’information au public. De quoi rencontrer, chers collègues, tous nos objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. – Eiropas transporta tīkls (TEN-T) ietver plašu projektu apjomu, un to mērķis ir savienot un uzlabot transporta tīklus visā Eiropā. Tas ietver gan dzelzceļu, gan iekšējos ūdensceļus un gaisa telpas. TEN-T novērsīs trūkstošos posmus transporta savienojumos starp dalībvalstīm un novērsīs tehniskos šķēršļus, vienlaikus veicinot sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju Eiropā. Tā ir vērienīga, bet reāli izpildāma stratēģija, un tā spēs dot konkrētus ieguvumus katrai dalībvalstij. TEN-T ir milzīgs potenciāls. Tāpēc es ceru, ka mani kolēģi atbalstīs TEN-T, lai nodrošinātu šo projektu pabeigšanu.

 

5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
Video af indlæg
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich darf Ihnen zunächst bekannt geben, dass die Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament – GUE/NGL dem Präsidenten Beschlüsse über die Änderungen von Ernennungen in Ausschüssen und Delegationen übermittelt hat. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der heutigen Sitzung veröffentlicht und treten am Tage dieser Ankündigung in Kraft.

 

6. Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Eider Gardiazabal Rubial im Namens des Haushaltsausschusses und Petri Sarvamaa im Namen des Haushaltskontrollausschusses über die Festlegung von Leitlinien für die Anwendung der allgemeinen Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union (2021/2071(INI)) (A9-0226/2021).

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind etwas spät im Zeitplan, Sie wissen, dass wir für 13.00 Uhr Abstimmungen angekündigt haben. Ich setze Ihr Einverständnis voraus, dass ich zum gegebenen Zeitpunkt die Debatte kurz unterbreche, um dann die Abstimmung zu eröffnen. Ich sehe keinen Widerspruch.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, ponente. – Señor presidente, señor comisario, un Pleno más en el que hablamos sobre el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos con respecto al Estado de Derecho, y la pregunta es cuándo veremos una actuación. Porque el mecanismo entró en vigor el 1 de enero y todavía no hemos visto sus frutos.

Desde el primer momento fuimos muy claros y advertimos que no eran necesarias estas directrices. Acabábamos de cerrar un acuerdo y en ningún momento se nos dijo que no fuera lo suficientemente claro y, por lo tanto, no entendemos qué podemos aportar con estas directrices. Pero, en cualquier caso, y lo he dicho en varias ocasiones, el Parlamento siempre está dispuesto a trabajar con la Comisión para garantizar una aplicación rigurosa del Reglamento. Y, en este sentido, varios mensajes clave por nuestra parte.

El primero de todos, y que define claramente el contexto en el que trabajamos, es que las directrices no son jurídicamente vinculantes y que, además, no pueden ni alterar, ni ampliar, ni limitar el texto del Reglamento. Segundo mensaje: la Comisión no ha cumplido el plazo que le pedimos desde el Parlamento, lo que evidentemente lamentamos, pero es que, además, no es muy comprensible, porque había tiempo de sobra para haber presentado unas orientaciones, un borrador en marzo y haber recogido las aportaciones del Parlamento y del Consejo, y habríamos llegado de sobra al 1 de junio. Tercer mensaje: queremos más información, porque está bien que la Comisión nos diga que están trabajando y que están estudiando los casos, pero necesitamos más información.

Respecto a las directrices propiamente dichas, nuestro informe no hace más que reiterar, evidentemente, el Reglamento que negociamos. De hecho, el propio borrador de la Comisión se limita a retomar lo que acordamos en el Reglamento, lo que refuerza todavía más la no necesidad de hacer estas directrices. Pero, en cualquier caso, aprovechamos para repetir cuál es nuestra posición, y lo hemos estructurado en torno a cuatro apartados.

Uno: vulneración de los principios del Estado de Derecho. Recordamos que se deben considerar tanto las vulneraciones individuales de los principios del Estado de Derecho como las vulneraciones sistémicas o generalizadas. Y también recordamos que, en el artículo 3 del Reglamento, hemos incluido una lista no exhaustiva sobre indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho, y que, por supuesto, la Comisión Europea puede y debe utilizar cualquier información disponible y proveniente de una institución reconocida. Y, además, también creemos que debemos dar la oportunidad a la sociedad civil y a las ONG para que puedan facilitar esa información a la Comisión.

Segundo apartado de nuestro informe: protección del presupuesto de la Unión. Porque como instituciones somos responsables de la buena gestión financiera, es decir, de una gestión eficaz y eficiente, tal y como lo define el Reglamento Financiero. Evidentemente, hay una clara relación entre esa buena gestión financiera y el respeto al Estado de Derecho, un Estado de Derecho que debe entenderse en su relación con otros valores y principios incluidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esto también estaba en el Reglamento. Discriminación a las minorías, ataques contra la libertad de prensa, libertad de asociación o reunión, independencia del poder judicial, correcto funcionamiento de las instituciones para combatir el fraude, la corrupción, etcétera: todo eso puede tener un impacto directo y suficiente en el presupuesto de la Unión.

Una vez aclarado lo que consideramos vulneración del Estado de Derecho y el impacto que puede tener en el presupuesto, hablamos sobre las medidas, y aquí el Reglamento es clarísimo. Artículos 6 y 7: se establecen todas las etapas y un calendario preciso. Se establece que tenemos que respetar principios de objetividad, de no discriminación y de igualdad de trato, y que, además, las medidas adoptadas tienen que ser proporcionadas teniendo en cuenta la naturaleza, la duración, la gravedad. Está todo clarísimo.

Y, por último, terminamos nuestra contribución con la protección de los destinatarios y beneficiarios finales. Probablemente —y aprovecho para felicitar no solo a mi coponente, sino también al resto de los grupos de esta Cámara, y para agradecer su trabajo—, la primera idea que pusimos encima de la mesa fue la protección de los beneficiarios finales. Porque el mecanismo no puede penalizar ni perjudicar a estos beneficiarios, y los Estados miembros tienen la obligación, incluida la obligación de pago, de respetar todos los acuerdos. En el acuerdo que alcanzamos con el Consejo, y evidentemente con la Comisión, a finales del año pasado, la Comisión se comprometió a establecer un sistema en el que los beneficiarios pudieran acceder a toda la información y, sobre todo, un sistema que les permitiera, si fuera necesario, denunciar irregularidades.

Y, además de este sistema, espero que la Comisión también esté trabajando en cómo utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que los fondos van a llegar efectivamente a sus destinatarios.

Así que, señor comisario, este debate es un buen momento para explicarnos cómo están trabajando en ese portal de información y de denuncias, para explicarnos, también, su punto de vista sobre esa necesidad de las directrices y de su contenido, pero yo creo que esta es la mejor ocasión para que nos cuenten exactamente qué es lo que están haciendo y para que puedan contestar a esa primera pregunta que hacía en mi intervención: ¿para cuándo las primeras actuaciones?

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, rapporteur. – Mr President, Commissioner Hahn and the Council, so here we are once again in this Hemicycle, this plenary hall discussing the future of the rule of law in Europe. Once again we, as the Parliament, will reiterate our position, that the Commission has to act and has to act quickly. Once again we will state our worry about the degeneration and regression of the state of rule of law in some Member States, especially Hungary and Poland.

Once again, we deliver the messages we have heard from our voters and the citizens, that people are worried about their liberties, minorities being repressed, free media being shut down or bought by government oligarchs, judicial systems being party-politicised and independent judges being replaced by party loyalists.

All this done with EU money. With the money distributed from the Union’s budget to the Member States. With taxpayers’ money. And it makes me not only sad, but it makes me outraged. This should not be happening in Europe in 2021. Yet, once again, here we are in this plenary hall, stating these same sentences, even though we have heard them multiple times and we all know the reality behind them.

 

So here we are today because someone has to act. But who is that someone? The Parliament? Well, the Parliament has multiple times stated its readiness and has done everything it can within its powers. However, the Parliament lacks implementing powers.

 

Well, why won’t the Council act? Finding unanimity is very difficult when it comes to actions under Article 7 of the Treaty. And even more, the Council and Member States seem to be blackmailed by the same group that posed a threat to the MFF and Next Generation EU negotiations last autumn. Ultimately, it is in the Member States’ hands how to respond to the growing deterioration of rule of law in Europe.

 

This brings us back to the Commission. Once again, we appeal to the Commission to act. The Parliament has triggered the Article 265 TFEU procedure that also legally calls on the Commission to act. I truly hope that we will finally see something concrete when we come back from summer recess.

Despite the holidays of the institutions, the violators of the rule of law will not rest. This is why autumn is the latest opportunity to concretely initiate the process of rule of law conditionality regulation by sending written notifications to Member States concerned. There is no need to wait for the European Court of Justice ruling, and there is nothing that binds us to that.

 

To facilitate the process, we as the Parliament have drafted these guidelines for the application of the regulation for the Commission’s use. This is our contribution. The European Council demanded these guidelines. We did not consider them necessary to begin with, yet here we are, once again, delivering faster than the Council in delivering our part.

 

If the Commission wishes, it can use these guidelines as such and start implementing the regulation right away. Now the final obstacle, and this is the political one of course, we all know Voldemort, can be considered to be out of the way. It’s cleared. We have the guidelines. There can be no more delay, no more excuses.

 

Dear Commissioner, we need to work as allies. Fixing the rule of law in the Union demands a lot of hard work from all of us, and I know it is not always easy. We have our differences sometimes, but I believe that more than that we all value – I know you value, I know the Commission values – we all value the rule of law as our basic principle. The Parliament has been relatively patient, but we also like to think ourselves as pacesetters, helping the Commission and the Council to reach higher goals.

We have met multiple times either in this room, in Brussels or via video conference. We have a common understanding; all we need, all we need is the final will to act. We need action and the time has come, we are ready.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, rapporteur for the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. – Mr President, Parliament has again and again been pretty clear. First of all, the development of these guidelines for the regulation is actually not necessary as it is sufficiently clear as it stands. Secondly, the guidelines presented by the Commission unfortunately have little, or very little, additional value to clarification. Thirdly – and I must say this, Commissioner – suspicion is actually high that the Commission is fully aware of this, but presented these guidelines anyway to buy some time.

Commissioner, I must say that I think we really need to end these theatre plays. We don’t need more delaying tactics, and we don’t need statements or Commissioners being very concerned about the situation of the rule of law in the European Union. We need action, and it is not me saying it. Check the committee votes. Apart from the far right in this Parliament, all groups agree. So, Commissioner, take this as a strong appeal. I can only support my colleagues in saying, come back from the summer break with a strong case on the basis of this regulation.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. – Mr President, I think it’s always good to continue our already traditional exchange on the rule of law conditionality mechanism today on the occasion of the own—initiative report on the guidelines today, so a first discussion in this format since we shared our draft for these guidelines with you and with Member States, as it was done mid-June.

This Regulation is an historic achievement for the Union and it applies since 1 January 2021 and has been followed up from that date, and may I recall that it was the Commission’s proposal in 2018 to have such an instrument. Again, I am grateful for all the support at least we received in this House before the European Parliament elections, but also afterwards.

Having said this, again I can only recall that all relevant breaches that affect or risk affecting the sound financial management of the Union budget and the financial interests of the Union after that date will be covered. As said already in the past, no case will be lost. The Commission has been actively working to assess information from all sources in view of building up a robust case, robust cases, and initiating the procedure under Article 6 of the Regulation. Notification letters will be sent without any delay as soon as we have gathered concrete evidence that the conditions required by the Regulation are fulfilled.

The Regulation requires the Commission to provide guidance for the benefit of final recipients and beneficiaries whose rights have to be ensured, and on this we very much agree. As you know, our draft guidelines include such guidance. The guidelines also explain the procedure and the way the Commission will assess cases under the Regulation. I fully agree with your report that the guidelines cannot and will not change the law as set by the Regulation, but only clarify how the Commission will apply it.

The Regulation requires a sufficiently direct link between any rule of law breach and risks for the sound financial management of the Union budget or the financial interests of the Union. Thus, a sober assessment of the following is therefore needed. The Commission should assess whether a rule of law breach affects or seriously risks affecting the principles of sound financial management or the financial interests of the Union in a sufficiently direct way. It may also need to assess whether the non-compliance with sound financial management principles arises from rule of law breaches in a sufficiently direct manner.

If a sufficiently direct link with the budget cannot be established, the Regulation will not apply. However, other tools of Union law may apply instead, for example infringement procedures or the famous Article 7 procedures. I would like to recall in particular that systematic or serious breaches are covered by the Regulation but that a general indirect or merely theoretical effect on the budget is not enough to trigger the Regulation. The Commission must be able to demonstrate an identified or identifiable effect or risk for the budget.

The Regulation also requires the Commission to apply the Regulation in a complementary way. Thus the procedure under the Regulation will be opened when the substantive conditions described before are met, unless the Commission finds that other procedures provided by the Union’s Financial Sector Regulation allow it to protect the budget more effectively than the General Conditionality Regulation. For instance, existing procedures to protect the Union’s financial interests, including those involving investigations by OLAF and EPPO, as well as measures provided under the sector-specific financial rules, may be more effective and should be used instead.

The Regulation finally requires the Commission to define the most appropriate and proportionate measures to be proposed to the Council by evaluating the impact of the rule of law breach on the budget, taking into account all relevant factors.

Honourable Members, the Commission has received your letter calling for a full and immediate application of the Regulation. You choose to pursue this path and of course the Commission will react appropriately within the timeframe foreseen by the Treaties. I will already state here that the Commission has ensured proper application of the Regulation since the day it entered into force. We have done so along two main strands.

Firstly, through the guidance on which you are consulted and that we are discussing today; secondly and most importantly, through the building up of the cases, which requires a well-formed, thorough, methodical and analytical assessment of the available information. For example, one of our sources in this context, the Commission’s annual rule of law report, will be presented later this month. All this analytical work may soon materialise, demonstrating further the determination of the Commission to apply the Regulation in order to ensure an effective protection of the budget against breaches of the rule of law.

In doing so, the Commission will of course continue to take into account the views of Parliament and this is also the reason why we are waiting for Parliament’s comments on the guidelines under consultation, and be reassured once again, as Mr Sarvamaa said, I think we are strong allies and I think we are also allies in the way that we want this instrument to become a success story in a way that indeed it can help to address successfully and sustainably rule of law breaches and correct different and several developments in some of our Member States in a way which we intend to see, at least here in the Hemicycle, by a huge majority. So be reassured. We will act, but we will act in a way that finally we are successful. I think this is in all our interests.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, em nome do Grupo PPE. – Senhor Presidente, caro Comissário, caras e caros Colegas, os valores da União Europeia são imperativos. Têm de ser respeitados por todas as instituições e, nomeadamente, pelos Estados-Membros. São uma condição de acesso para se estar na União Europeia. São condição de pertença, mas depois são também uma obrigação para quem permanece na União Europeia.

Os valores da União Europeia não são negociáveis. São irrenunciáveis. São valores que são irrevogáveis. Estão nos tratados e, por isso, nem deveríamos precisar de um regulamento para o Estado de direito. Um regulamento que, no fundo, é uma condicionalidade orçamental para quem violar o Estado de direito.

Para além disso, Senhor Comissário, este regulamento está em vigor desde 1 de janeiro de 2021. Há que aplicá-lo, é suficientemente claro. Não precisa de linhas de orientação e aplica-se ao Quadro Financeiro Plurianual também de 2014-2020 e, nomeadamente, às autorizações pendentes e pagamentos também decorrentes dessas autorizações. Aplica-se também ao Next Generation EU, aplica-se ao Quadro Financeiro Plurianual, obviamente 2021-2025 e um Conselho, o Conselho da União Europeia, não pode alterar este regulamento nem as linhas de orientação e o desafio é: aplique-o já.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini, în numele grupului S&D. – Domnule președinte, stimați colegi, protejarea bugetului Uniunii Europene este o obligație esențială a tuturor instituțiilor europene dar și a celor naționale. Până la urmă, bugetul Uniunii Europene înseamnă banii cetățenilor și de aceea trebuie să fie protejat, dar să nu uităm că pârghia o are Comisia Europeană, domnule comisar, și de aceea cred că Comisia trebuie să monitorizeze încălcările principiilor statului de drept în toate statele membre după aceeași indicatori și să facă o evaluare calitativă, obiectivă, imparțială, echitabilă, care să țină cont de informații relevante din statul respectiv.

Și sigur că trebuie să protejăm beneficiarii finali. Dacă oficialii dintr-un stat încalcă principiile statului de drept, nu trebuie să sufere beneficiarii finali și nu trebuie să sufere cetățenii. În cazuri de corupție, nepotism, fraudă sistematică, conflicte de interese, Comisia trebuie să analizeze caz cu caz, în mod transparent, și să vadă dacă plățile pot fi continuate.

Susțin înființarea unui ghișeu unic online eficient unde cetățenii pot să reclame cazurile de fraudă, iar Comisia să vină în fața Parlamentului cel puțin de două ori pe an să ne raporteze.

 
  
 

(Die Aussprache wird unterbrochen.)

 

7. Første afstemningsrunde
Video af indlæg
MPphoto
 

  Der Präsident. – Bevor wir nun mit der Aussprache fortfahren, eröffne ich die erste heutige Abstimmungsrunde. Es wird über die auf der Tagesordnung angegebenen Dossiers abgestimmt. Die Abstimmungsrunde wird von jetzt bis 14.15 Uhr geöffnet sein.

Es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung, wie Sie es von den letzten Tagungen kennen. Alle Abstimmungen erfolgen namentlich. Erklärungen zur Abstimmung können schriftlich eingereicht werden. Ausnahmsweise dürfen die Erklärungen zur Abstimmung bis zu 400 Wörter umfassen.

Ich erkläre die Abstimmungsrunde für eröffnet. Sie können bis 14.15 Uhr abstimmen. Die Ergebnisse der Abstimmungen werden um 19.00 Uhr bekannt gegeben.

 

8. Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget (fortsat forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir setzen nun unsere Aussprache über den Bericht von Eider Gardiazabal Rubial und Petri Sarvamaa (A9-0226/2021) fort.

 
  
MPphoto
 

  Moritz Körner, im Namen der Renew-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben als Parlament konstruktiv an diesem Bericht mitgearbeitet und uns für Transparenz, klare Regeln, den Schutz der finalen Empfänger und auch eine Verbindung und Klarstellung in Bezug auf den Rechtsstaatsbericht eingesetzt. Ich möchte da ausdrücklich auch den beiden Berichterstattern danken.

Aber ich muss ganz ehrlich sagen: Ich kann niemandem mehr erklären, warum ich eigentlich ständig hier im Parlament stehe und irgendetwas erzähle. Und ehrlich gesagt: Der liebe Kommissar Herr Hahn tut mir auch ein bisschen leid, dass er auch immer wieder das Gleiche erzählen muss. Denn es geht ja hier darum: Diese guidelines sind nicht notwendig. Sie sind ein Ablenkungsmanöver, sie sind das größte Ablenkungsmanöver, um zu verdecken, dass der Europäische Rat, der europäische Gipfel, EU—Verträge gebrochen hat.

Es ist nicht Aufgabe des Europäischen Rates, gesetzgeberisch tätig zu werden. Die Gesetzgeber haben eine Verordnung beschlossen. Diese ist in Kraft, und mit diesen guidelines und mit der Erstellung dieser guidelines wird versucht, den Einsatz dieses Instruments, dieser Verordnung zu verschieben und hinauszuschieben. Und das ist ein Riesenablenkungsmanöver, es ist eine Sauerei, und das werden wir hier als Europäisches Parlament nicht akzeptieren.

Und wenn jetzt wieder welche kommen – ich weiß, Herr Kuhs zitiert dann immer gerne diese Schlussfolgerungen. Ich finde, diese Schlussfolgerungen des Gipfels sind ein klarer Verstoß. Das müsste man eigentlich mal vor den Europäischen Gerichtshof bringen. Und deswegen kann ich nur sagen: Handeln wir endlich!

Mir tut die Kommission – oder zumindest Herr Hahn – da ja mittlerweile schon fast leid, er muss hier immer das Gleiche erzählen. Aber die Kommission von der Leyen muss sich endlich entscheiden: Will sie weiterhin diesem schmutzigen Deal, der da auf dem Gipfel mit Ungarn und Polen gemacht worden ist, Folge leisten oder der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit in Europa, für die das Europäische Parlament kämpft?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Freund, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, what do Lukashenko, Assad and Kim Jong—un have in common? Well, all three are autocrats, they hate free media and they hate our democracy, but they have also for many years been members of a club, the annual list of the worst enemies of press freedom published by Reporters Without Borders.

Since yesterday, there is a new member of this club, Viktor Orbán. Let that sink in: a Prime Minister in the European Union is now labelled a press freedom predator. That in itself is scandalous, but it’s even worse when you think that, unlike Lukashenko, unlike Assad, unlike Kim Jong—un, the European Union is actually not sanctioning him for his authoritarian behaviour. The Commission – you, Mr Hahn – has the tools to sanction him, but you refuse to act. You say that we still need those guidelines and we need to work on those cases. We have heard this now for seven months and the facts keep being created on the ground. I’ve said it before: the inaction is having a direct and severe effect on the situation in Hungary.

Now there are a lot Hungarian citizens that are eagerly waiting for those EUR 7.2 billion of recovery money that are scheduled to come in. They want to save their businesses and they want to invest in the future. But you know that the management of EU funds in Hungary is dismal. You know that more than half the tenders only have a single bidder and that far too often it is a friend or a family member of Viktor Orbán that wins those tenders. You know that, when corruption is actually uncovered, the prosecutors don’t pick it up because Orbán controls the prosecution. In those rare cases where a case does make it in front of a judge, courts that have been stacked by Viktor Orbán with his allies throw the cases out. They don’t punish those that steal our taxpayers’ money on an industrial scale.

So, Commissioner Hahn, we have to stop this charade. We have to stop this postponing and the tweaking of internal rules and guidelines. We need to use the rule of law conditionality. Let’s do that now.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Kuhs, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident, werter Herr Kommissar Hahn! Bitte bleiben Sie stark! Geben Sie diesem Druck des EU-Parlaments nicht nach! Ich halte das für eine Missachtung der Vereinbarungen des Europäischen Rates – Herr Körner, Sie haben recht. Ich halte es auch für einen Schlag ins Gesicht der Mitgliedstaaten Polen und Ungarn, denn ihnen wurde versprochen, dass diese Regeln erst finalisiert werden und das EuGH-Verfahren abgewartet wird – und dann erst sollte hier weitergemacht werden. Das tun Sie nicht.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich fürchte, dass der Konditionalitätsmechanismus und auch die neuen guidelines ein seltsamer Cocktail aus einerseits vernünftigen, aber andererseits völlig unsinnigen Regeln sind. Vernünftig ist es, auf nationaler und europäischer Ebene durch zwingende Rechenschaftspflichten zu wirken sowie gegen Betrug, Korruption und Vetternwirtschaft zu kämpfen. Da sind wir uns ja einig. Aber es gibt auch einen unsinnigen Teil, und der hat offensichtlich die immer deutlicher werdende Absicht, hier wirklich Moral zu monopolisieren und die Mittelverwendung durch neue EU-Werte zu reglementieren. Damit sollen offensichtlich wahrhaft konservative europäische Werte wie Ehe und Familie, die gerade in Polen und Ungarn hochgehalten werden, dekonstruiert werden.

Machen Sie nur weiter so! Die Bibel sagt: Was der Mensch sät, das muss er ernten. Sie spalten die EU – nicht Polen und Ungarn. Hören Sie auf damit! Wagen Sie wieder mehr europäischen Geist: mehr Europa, weniger EU.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Ja wiem, że nie otrzymam tutaj prawie żadnych braw, dlatego że chciałbym zapytać, dlaczego dzisiaj tu w Parlamencie nie zajmujemy się dwu i pół tysiącem listów wysłanych przez sędziów hiszpańskich do Komisji Europejskiej, bo tam łamana jest praworządność? Dlatego też pytam, dlaczego nie zajmujemy się dzisiaj bitymi na ulicach francuskich robotnikami w żółtych kamizelkach? Zapytam, dlaczego nie zajmujemy się dzisiaj wzrostem faszyzmu w krajach Europy Zachodniej? Dzisiaj w nocy zamordowany został polski kierowca w Niemczech, bo bronił pasażerów – tak postępują Polacy, a wy nas atakujecie. Zapytam, dlaczego nie zajmujemy się rządem holenderskim, który kłamał i używał prądu bezpodstawnie do połowu ryb?

Dzisiaj atakujecie Polskę i Węgry. Macie Państwo bardzo złe informacje. Przypomnę wam tylko, że Angela Merkel w Bundestagu w grudniu ubiegłego roku powiedziała, że Polska i Węgry miały prawo zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze skargą. Polska zrobiła to świadomie. Także pani Merkel powiedziała, że właśnie Polska ma prawo bronić swojego dobrego imienia. Wobec tego Państwo zapytajcie jej, dlaczego tak mówiła, bo macie Państwo bardzo złe i nieprawdziwe informacje o Polsce.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Modig, The Left-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, komissaari Hahn, valitettavasti teidän puheenvuoronne ei tuonut selkeyttä, ei vastauksia, mutta ennen kaikkea se ei tuonut luottamusta siihen, että komissio haluaa ja aikoo toimia. Tätä tilannetta ei enää voi selittää niille eurooppalaisille, jotka laittavat viestejä, ovat huolissaan ydinarvojen murentumisesta. Miksi me edelleen vain keskustelemme ja keskustelemme, kun asiasta on jo päätetty?

Nämä suuntaviivat eivät olleet tarpeen. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Niillä ei voida muuttaa asetuksen tekstiä. Asetus itsessään on aivan selkeää tekstiä, ja se on toimeenpantavissa saman tien, jos vain halua löytyy. Kiire on kova, koska varsinkin kun monivuotinen rahoituskehys ja elvytyspaketti on sidottu tähän mekanismiin, tällä toimeenpanolla on kova kiire.

Monessa maassa heräsi kriittistä keskustelua elvytyspaketista, ja monelle oli olennaista, että oikeusvaltiomekanismin budjettiehdollisuus on mukana siinä paketissa. Tätä lupausta te ette voi pettää, koska komissio on omissa poliittisissa suuntaviivoissa vuosille 2019–2024 sanotaan, että ydinarvoista emme tee kompromisseja.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (NI). – Elnök Úr! Az Európai Parlament sokadik jogállamisági állásfoglalása újabb merénylet a közösségi jog, az európai értékek, az európai együttműködés ellen. Szégyenteljes, amit a baloldal csinál, ahogy hazudoznak, ahogy az Európai Parlamentet rögtönítélő ideológiai törvényszékké alakítják, és ahogy újabb és újabb támadásokat intéznek a brüsszeli parancsokat elutasító tagállamok ellen. Az EP baloldali többségének az a politikai szándéka, hogy Magyarország és Lengyelország szuverenitását durván korlátozza, vagy pedig a brüsszeli érdekeket mindenben kiszolgáló baloldali bábkormányokat segítsenek a hatalomba ezekben az országokban is.

De egy pillanatig se legyen kétségük, mi harcolni fogunk a szabadságunkért és a függetlenségünkért. Magyarország jól működő demokrácia, tisztességes jogállam, ahol garantálják az alapvető jogok érvényesülését, sőt nagyobb szabadságban élnek az emberek, mint a kontinens nyugati felének jó részén. Nem tudják sem térdre kényszeríteni, sem pedig kiéheztetni a magyarokat. Nekünk ugyanis Magyarország a szenvedélyünk.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, vážený pane komisaři, zdravá a prosperující demokracie jde ruku v ruce se zodpovědným hospodařením s penězi Evropské unie. Všichni víme, že demokracie v členských státech Evropské unie nemá stejnou úroveň. Proto rozpočet Evropské unie musí být pod přísnějším dohledem a my musíme jasně definovat, co se stane, když pravidla, která my vyžadujeme jako Evropská unie po ostatních členských státech, nebudou dodržena. Tak co se stane s těmito penězi? Komu půjdou a za jakých podmínek? Já si myslím, že zapomínáme na to nejdůležitější, a to je ta podmínka právního státu. Dodržování právního státu, to je alfa i omega celého systému. A pak jeho vymáhání. Já si myslím, že dnešní debata je apel na Komisi, aby se začala touto otázkou zabývat. Na co budeme dále čekat?

 
  
MPphoto
 

  Margarida Marques (S&D). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, o regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União Europeia é claro: o não respeito dos valores fundamentais que leva, nomeadamente, à exclusão de certas organizações, designadamente pela sua orientação política, ideológica, societal, ou à fraude mais ou menos visível, é inibidor do acesso aos fundos europeus.

Todos sabemos que foi muito difícil aprovar este Regulamento. Desde logo pela chantagem com o acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual por parte dos que tinham mais receio da sua aplicação.

Conseguimos. É para cumprir, já. E o Parlamento Europeu cá está para fazer cumprir. Sem necessidade de novas interpretações. Sobretudo de novas interpretações que possam alterar o espírito ou a letra do Regulamento aprovado.

 

E por isso pedimos agora à Comissão, e contamos consigo, Senhor Comissário, que não se deixe enredar em expedientes que atrasem a sua aplicação. O regulamento está em vigor. Aplique-se sem mais atrasos.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Karleskind (Renew). – Monsieur le Président, «Bleiben Sie standhaft, Herr Kommissar». Je viens d’entendre ça de la bouche de quelqu’un du groupe ID. Quand c’est quelqu’un du groupe ID qui vous dit ça, c’est qu’il y a peut-être un petit problème.

Il vous aura fallu six mois pour nous donner les 28 pages de lignes directrices. Six mois pour faire en sorte que, pour la quatrième fois, nous débattions de ce sujet ici. Quatrième fois que nous allons vous répéter la même chose. Eh bien, il faut appliquer la loi. Pourtant, ce règlement est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Il devait tout changer, vous venez de nous le redire. Vous nous l’avez présenté comme un pas historique proposé par la Commission – soulignons-le –, un pas historique de l’Union européenne pour la protection de l’état de droit dans l’ensemble des États. Et soudain, la Pologne et la Hongrie décident de faire du chantage. Il devient urgent de prendre son temps, d’écrire des lignes directrices, d’interpréter le texte, de nous lancer dans une exégèse des propos du Conseil. Les États membres sont devenus frileux (voilà où est le Conseil). Les conservateurs, ici, jouent la montre et vous temporisez.

En attendant, des juges sont remplacés; des universités sont fermées; les personnes LGBT sont stigmatisées; les médias sont censurés; les contrepouvoirs sont muselés. L’argent européen est détourné par certains – qui s’en vantent même en se payant des pages de publicité dans toute la presse européenne. Assez de temps perdu! Assez de débats! Assez de résolutions! Maintenant, on applique le droit. Montrez aux citoyens européens que l’Europe est là pour les protéger.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Geese (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! 77 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union haben im Oktober 2020 in einer Umfrage laut und deutlich gesagt: Keine europäischen Gelder für Mitgliedstaaten, in denen die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wird! Und genau dafür haben wir seit sieben Monaten ein Gesetz. Dieses Gesetz muss die EU—Kommission jetzt umsetzen, und zwar ohne Wenn und Aber und vor allem ohne Zaudern.

Wenn Länder die freie Presse finanziell in die Knie zwingen und die unabhängige Justiz an die Leine legen, dann ist eine zuverlässige Kontrolle über die Verwendung der europäischen Mittel strukturell nicht mehr möglich. Und das ist gerade jetzt besonders gravierend, weil die Mittel aus dem Aufbauplan der Europäischen Union dazu verwendet werden müssen, die Wirtschaft dort wiederaufzubauen. Aber die Gefahr ist groß, dass sie benutzt werden, um die Rechte der Menschen weiter mit Füßen zu treten.

Und das können wir verhindern. Wenn ich sage: wir, dann meine ich die Europäische Kommission – und das muss die Europäische Kommission verhindern. Denn davon hängt die Glaubwürdigkeit der gesamten Europäischen Union ab.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Laporte (ID). – Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis stupéfaite par l’absence de prise en compte des recours déposés devant la Cour de justice de l’Union européenne par la Pologne et la Hongrie le 11 décembre 2020, ce qui rend le règlement entré en vigueur le 1er janvier 2021 de facto suspensif. Le Parlement fait preuve de méconnaissance juridique en demandant l’activation immédiate du nouveau mécanisme. La notion de droit est un concept d’une nature juridique tellement incertaine que la Commission souhaite encadrer ce concept par des lignes directrices, ce qui constitue un camouflet pour le Parlement.

Il faut rappeler que depuis trois ans, ce concept est instrumentalisé par les institutions européennes souhaitant punir la Pologne et la Hongrie, qui avaient refusé la répartition des migrants après la crise de 2015. Par ailleurs, ce règlement souffre d’une base légale insuffisante, car l’article 2 du TUE ne confère pas de compétence matérielle à l’Union, mais se limite à énumérer certaines valeurs que les États membres doivent respecter. En conséquence, une violation de ces valeurs, y compris l’état de droit, ne peut être invoquée à l’encontre d’un État membre que lorsque celui-ci agit dans un domaine dans lequel l’Union est compétente, sur la base de l’article 7 du TUE. Tout nouveau règlement serait donc contraire aux traités.

Mais je ne me fais pas d’illusion. Ce règlement trouvera à s’appliquer. Il deviendra un puissant outil de coercition politique qui laisse planer une menace potentielle sur tous les États membres. Le traité de Rome et ses pays cosignataires – nous étions tous béats d’admiration devant le projet européen – nous semblent bien éloignés de l’image actuelle d’une Europe qui souhaite mettre au pas plusieurs nations. Les crises sanitaires et économiques que nous connaissons marquent en réalité le chant du cygne d’une Europe dogmatique que, hélas, Bruxelles souhaite maintenir à tout prix.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Po raz kolejny rozmawiamy o praworządności i mechanizmie warunkowości. Ta praworządność jest odmieniana przez wszystkie przypadki, szczególnie w odniesieniu do Polski i Węgier. Ale jak wygląda praworządność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji europejskich, w tym także Parlamentu Europejskiego? Przecież Państwo regularnie tę praworządność naruszacie, łamiecie. Były ustalenia Rady i Komisji? Dlaczego Państwo ich nie szanujecie? Polska i Węgry miały prawo zaskarżyć ten mechanizm do TSUE. Zrobiły to. Dlaczego Państwo nie chcecie poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Unii Europejskiej? A może Państwo już znacie to rozstrzygnięcie? Przecież to Trybunał niezależny. Wiecie Państwo, że istnieje opinia prawna miażdżąca dla tego rozporządzenia, a mimo to forsujecie swoje rozwiązania bez poczekania, co w tej sprawie powie Trybunał w Luksemburgu. Chcę Państwa poinformować, że Polska wydaje pieniądze europejskie bez defraudacji, bez korupcji. O tym świadczy rozliczenie ok. 60% środków z obecnej perspektywy finansowej.

 
  
MPphoto
 

  Clara Ponsatí Obiols (NI). – Mr President, I would say to the Commissioner that while we procrastinate on budget conditionality, in Spain day by day the rule of law becomes the rule of laughter. Just two examples: Andreu Mas—Colell, 77, distinguished economist, Harvard professor, former administrator of the Catalan Government. His assets are about to be seized by the Spanish Court of Auditors without due process; Marcel Vivet, 26, a schoolteacher, he went to a demonstration to protest police violence. Weeks later, he was arrested and now he has been convicted to five years in jail.

What do Mas—Colell and Vivet have in common? Well, they are Catalans. They are democrats. They are victims of political persecution in Spain. While you draft guidelines, Spain disobeys the Council of Europe. Don’t be fooled – the Spanish Government has granted nine pardons, but the persecution of Catalan dissidents persists and hundreds, hundreds, are in the pipeline to stand trial before judges that ignore the presumption of innocence.

So, Commissioner, make sure the government of Spain complies with the full homework assignment by the Council of Europe. Stop getting dragged into the mire of Spanish repression.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Panie Przewodniczący! Unia Europejska budowała się i rozszerzyła przy założeniu, że kraje członkowskie, które sprostają kryteriom członkostwa, będą później doskonaliły swój warsztat demokracji. Niestety okazało się, że mandat demokratyczny może służyć niszczeniu demokracji. Unia Europejska nie była przygotowana na autorytarny zwrot w państwach członkowskich, uczy się dopiero, jak radzić sobie z tym problemem. Efektem są dwa programy, jeden „Prawa i Wartości” adresowany do społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniający społeczeństwo obywatelskie, a drugi wiążący praworządność i fundusze europejskie.

Doceniam wysiłki naszych sprawozdawców, którzy zrobili wszystko, by nie było to martwą literą. Nie są potrzebne ku temu wytyczne. Potrzebna jest implementacja, która trafia w sprawców zła, ale chroni beneficjentów funduszy i oczywiście obroni się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Eero Heinäluoma (S&D). – Arvoisa puhemies, pitäisi olla itsestään selvää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kansalaisten demokraattisiin oikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseen. Näin ei kuitenkaan nyt ole, ja siksi olemme jälleen keskustelemassa tästä aiheesta täällä.

Demokraattiset vaalit, vapaa lehdistö ja riippumaton oikeuslaitos ovat kaikki välttämättömiä asioita jokaisen jäsenvaltion hyväksyä ja myös jokaisen, joka jäseneksi EU:hun haluaa. Oikeusvaltiorikkomukset samaan aikaan kuitenkin jatkuvat eräissä jäsenvaltioissa. Ne koettelevat koko unionin uskottavuutta ja myös EU:n elvytysvarojen käyttöä. Kun miljardien elvytysrahat ovat jaossa, on oltava varmuus siitä, että rahat menevät tarpeeseen ja auttavat ihmisiä, eikä minkäänlainen korruption märkä käsi pääse niihin käsiksi. Komission on nyt ryhdyttävä toimiin. Ilmiselviin rikkomuksiin on puututtava. Odottelu ei ole hyvästä.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielleicht am Beginn eine Klarstellung: Insbesondere für jene, die uns zuhören und nicht so im Detail mit der Materie vertraut sind, möchte ich schon noch einmal in Erinnerung rufen und betonen, dass wir vonseiten der Kommission hier einen Zeitplan verfolgen, den wir auch ziemlich präzise einhalten. Wir haben immer gesagt: Das Frühjahr wird notwendig sein, um guidelines zu entwickeln, die eben wirklich klarstellen, wann und in welcher Art und Weise dieses neue Instrument angewendet werden kann. Wir haben aber, wie angekündigt, Mitte Juni den Entwurf dieser guidelines, die im Prinzip eine kommissionsinterne Handlungsanleitung sind, aufgrund der Sensitivität des Themas sowohl dem Europäischen Parlament als auch dem Europäischen Rat gegeben mit der Bitte, uns ihre jeweiligen Sichtweisen zu diesem Papier zu übermitteln. Sie haben das sehr schnell getan und beschließen jetzt eben einen entsprechenden Bericht und dann auf Basis dessen vermutlich auch eine entsprechende Stellungnahme zu unseren guidelines bis Ende August. Auf Basis dieser Stellungnahmen werden wir dann schlussendlich unsere interne Handlungsanleitung vervollständigen und abschließen.

Wir werden – was ich immer gesagt habe – im Herbst beginnen zu agieren. Sei es, dass wir dort, wo wir noch kein vollständiges Bild haben, Informationsbriefe ausschicken – aber dort, wo wir schon ein vollständiges Bild haben, werden wir auch unmittelbar mit einer entsprechenden Notifizierung beginnen. Also wir setzen das um, was in den Verordnungen steht. Aber nochmals: Es muss in einer Art und Weise geschehen – und darin sind wir uns ja einig –, dass es schlussendlich zu einem Erfolg führt. Denn ich glaube, Sie wären die Ersten, die uns, die mich dann kritisieren, wenn die erste Anwendung oder die ersten Anwendungen nicht erfolgreich sein sollten.

Und apropos, auch wenn das heute in der Diskussion ist: Es sind nicht nur ein oder zwei Länder die Targets, die potenziellen Anwendungsfälle. Ich schließe nicht aus, dass andere Länder auch von diesem Instrument betroffen sein können.

Und eine zweite Klarstellung, auch weil das heute wieder in der Diskussion oftmals vermischt wurde: Es geht hier um einen Mechanismus, der zur Anwendung kommen kann, wenn europäische Gelder in ihrer Anwendung durch Defizite im Rechtsstaatsbereich gefährdet sind oder ein potenzielles Risiko besteht. Das ist also kein Allheilmittel für alle möglichen Fälle von Rechtsstaatsdefiziten oder —verletzungen, sondern ist klar auf etwas abgestellt. Für andere Fälle von Rechtsstaatsverletzungen gibt es bekanntermaßen andere Instrumente. Auch das wollte ich nochmals in Erinnerung rufen.

Und letzte Bemerkung, eine generelle: Ich glaube, wir sind uns hier im Haus alle einig, dass die europäischen Werte klar sind. Sie sind nicht verhandelbar, sie sind aber auch nicht, wenn sie so wollen, in ihrer Grundsubstanz modifizierbar – das ins Stammbuch all jener geschrieben, die glauben, man kann sozusagen die europäischen Werte umformieren in die Richtung, die einem persönlich passt.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Łukasz Kohut (S&D), na piśmie. – Poszanowanie praworządności jest podstawowym warunkiem właściwego zarządzania budżetem Unii Europejskiej. Jeżeli zasada państwa prawa nie jest przestrzegana, to trudno oczekiwać, by środki finansowe wydawane były zgodnie z przeznaczeniem. Pokusa korupcji, w tym korupcji politycznej, jest zbyt duża. Dlatego pod koniec zeszłego roku przyjęliśmy rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. Żeby takim przypadkom zapobiegać. Ale przypomnijmy raz jeszcze, bo to ma znaczenie kluczowe – zgodnie z rozporządzeniem ochrona interesów odbiorców końcowych i beneficjentów musi być zapewniona. Ewentualne zawieszenie wypłat nie wpływa na zobowiązania państw członkowskich wobec tychże beneficjentów. Firmy nie stracą, organizacje nie stracą, samorządy nie stracą, ludzie nie stracą. Stracą rządy, które łamią zasadę prawa. Rządy i ich dworzanie. I tak powinno być, bo im się te pieniądze nie należą. Unijne środki są dla obywateli Unii Europejskiej, szanujących unijne wartości. I przypomnijmy jeszcze jedną rzecz – mówimy o zawieszeniu wypłat. Jak tylko naruszenia zasady praworządności zostaną usunięte, wypłaty ruszą ponownie. Wszystko, co nie zostało wypłacone, zostanie wypłacone. To również ogromnie ważne, bo autokraci budują swoją narrację na argumencie: albo my i pieniądze, albo ani nas ani pieniędzy. A to wierutna bzdura. Jest dokładnie na odwrót.

 
  
  

(Die Sitzung wird um 13.29 Uhr unterbrochen)

 
  
  

VORSITZ: KATARINA BARLEY
Vizepräsidentin

 

9. Genoptagelse af mødet
Video af indlæg
 

(Die Sitzung wird um 15.03 Uhr wieder aufgenommen.)

 

10. Situationen i Nicaragua (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage in Nicaragua (2021/2777(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señora presidenta, señoras y señores diputados, señorías, hace ya tres años de la violenta represión que ha llevado a Nicaragua a una profunda crisis política, social y económica, que está aún por resolver y que todo indica que puede empeorar. A lo largo de esta crisis, la Unión Europea ha adoptado un enfoque gradual, buscando espacios de diálogo y cooperación con las autoridades nicaragüenses, pero también adoptando medidas de presión. En octubre de 2019, el Consejo de la Unión Europea aprobó un marco de sanciones, reiterando nuestra firme condena a la represión ejercida desde abril de 2018; un marco de sanciones específicas para personas y entidades por violación de derechos humanos y actos de represión contra la oposición democrática. Se aplicó por primera vez en mayo de 2020 y se ha prorrogado hasta octubre de 2021 porque, previsiblemente, tendrá que ser utilizado de nuevo.

Como les decía, Nicaragua ha entrado en una espiral represiva; se dirige hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias en menos de cinco meses. Recientemente hemos sido testigos de la adopción de una reforma electoral sesgada y parcial, además de leyes restrictivas que son completamente incompatibles con un proceso electoral que reúna garantías democráticas.

Las detenciones de líderes de la oposición, de destacados líderes de la oposición, son sistemáticas. Tengo aquí la lista de los encarcelados, que incluye desde potenciales candidatos presidenciales a históricos líderes sandinistas, empresarios y periodistas, que ilustran la magnitud de esta última ola represiva. Una ola que no cesa, porque, para hablar en términos de estricta actualidad, quizás no sepan ustedes todavía que esta noche —la noche del lunes al martes— cinco destacados dirigentes y activistas sociales han sido arrestados: el líder estudiantil Lesther Alemán, que en mayo de 2018 desafió a Ortega públicamente a dimitir en un intercambio televisado, y Max Jerez, presidente del movimiento estudiantil, han sido detenidos en su casa, y tres líderes campesinos, entre ellos un candidato presidencial, Medardo Mairena, y otro, Freddy Navas, que ya habían sido detenidos en 2018, también han sido detenidos esta noche. Y, en este momento, pasada la medianoche, no se sabe todavía cuál es su destino.

Me dicen que en Nicaragua circula una broma, un tanto macabra: se preguntan por qué los detienen a medianoche y dicen que es para que, debido a la diferencia horaria, los miembros del Parlamento Europeo se puedan enterar a la hora del desayuno. Pues bien, yo estoy contribuyendo a que nos enteremos. La hora del desayuno ya ha pasado, pero estas nuevas detenciones forman parte de nuestro debate aquí, en Estrasburgo, e indican claramente que Ortega ha optado por una vía confrontacional.

También hay que considerar que a estas detenciones ⸺les he informado de las últimas⸺ se suman la cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos, investigaciones y continuos ataques contra organizaciones civiles, el acoso a periodistas, la confiscación de medios de comunicación: una clara imagen de represión y autoritarismo, que Ortega acompaña con una retórica agresiva y un rechazo cerrado a todos los esfuerzos de diálogo, también ⸺yo casi diría especialmente⸺ con la Unión Europea.

El pasado 10 de junio emití un comunicado, en nombre de los 27 Estados miembros, en el que de nuevo condenamos firmemente las acciones represivas del Gobierno de Nicaragua, instamos a derogar las leyes restrictivas de derechos fundamentales y pedimos la liberación de todos los presos políticos. No hace falta que vuelva a repetir, porque ya es un mantra, que para nosotros la salida democrática es la única posible a la crisis política, económica y social en la que Nicaragua está inmersa.

Recientemente, nuestro jefe de delegación en Managua y los embajadores de los Estados miembros se reunieron con el ministro de Exteriores nicaragüense, pero les quedó claro de esa reunión que el Gobierno no tiene ninguna intención de abandonar su intransigencia. Y, por eso, junto con los Estados miembros, estamos valorando los distintos instrumentos de los que disponemos, empezando ciertamente por nuevas sanciones. Y, en este sentido, este debate debería servir para que ustedes pudieran hacer sus propuestas.

Lo que está claro es que Ortega se siente suficientemente seguro como para detener a los líderes más populares de la oposición sin que se produzcan nuevas manifestaciones callejeras, probablemente porque ha extendido un clima de miedo y de frustración. Y parece que, desde que empezó su vendetta en 2018, la eliminación de los competidores para las elecciones del 7 de noviembre es uno de sus objetivos.

Es muy importante, por lo tanto, que articulemos una respuesta, basada ⸺como decía⸺ en la voluntad de diálogo, pero también en la presión política a través de todos los instrumentos a nuestro alcance. Y eso es, señorías, lo que hoy tenemos que debatir. Tenemos que debatir qué más podemos hacer después de lo que ya hemos hecho, y que después podré resumir, después de escuchar sus planteamientos. Pero, desde luego, la dinámica represiva y la dinámica absolutamente contraria a cualquier intento de celebrar unas elecciones que merezcan este nombre parecen ser la marca de clase del Gobierno de Ortega-Murillo. No hay manera de concebir estas elecciones como nada que se parezca a una competición política que merezca ser considerada como tal.

Señorías, espero que este debate sirva para que después el Consejo tome las decisiones que se consideren oportunas.

 
  
MPphoto
 

  Leopoldo López Gil, en nombre del Grupo PPE. – Señora presidenta, señor alto representante, la situación de desamparo total en la que se encuentran los nicaragüenses nos preocupa profundamente. La represión, la persecución, el acoso, los ataques y asesinatos se han recrudecido alarmantemente durante los últimos meses al acercarse estas próximas elecciones presidenciales.

Hoy el Gobierno de Ortega mantiene a más de 120 presos políticos, entre los que destacan Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y, por último, apresado ayer junto con otros líderes sociales y dirigentes estudiantiles, Medardo Mairena. Todos ellos, casualmente, candidatos presidenciales. ¿A qué le teme Ortega?

La respuesta es muy sencilla: a la libertad y a la democracia en su país. Por ello, han radicalizado la represión disfrazándola con la legalidad de unas leyes aberrantes. Han transformado las elecciones de noviembre en una farsa para mantenerse en el poder de manera permanente en contra de la voluntad del pueblo nicaragüense. No es injerencia en asuntos internos. Ortega tiene que cumplir sus obligaciones internacionales fundamentales.

Europa debe tomar acciones inmediatas ante la evidente violación de derechos humanos y no permitir esta escalada. La Unión Europea debe sancionar a los perpetradores de estos crímenes, que hasta ahora han quedado impunes, comenzando por el propio Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.

 
  
MPphoto
 

  Javi López, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señor alto representante, la democracia está muriendo en Nicaragua. El Gobierno de Ortega y Murillo continúa dando vueltas de tuerca a la represión que padece el país centroamericano. Durante las últimas semanas se han producido más de 125 detenciones arbitrarias: líderes sociales, empresarios, defensores de derechos humanos y hasta seis precandidatos presidenciales.

La inaceptable deriva autoritaria que padece el país lo sitúa al borde del abismo y a las puertas de unas elecciones que no serán unas elecciones democráticas y carecerán de cualquier tipo de legitimidad.

Hay que recordar que todo ello —lo que padece el país, esta ola autoritaria y represiva— no es síntoma de la fortaleza de Ortega; es justamente síntoma de la debilidad de Ortega. Por todo ello, el Parlamento Europeo reclama que se termine la campaña de terror; que se produzca la liberación y se den pruebas de vida de estos detenidos; que se continúe ampliando el régimen de sanciones, incluyendo a los responsables en la lista de sanciones individuales de la Unión Europea, y poniendo como horizonte una verdadera reforma electoral que permita unas elecciones competitivas y el respeto al pluralismo político del país.

Nosotros continuamos insistiendo: solo a través de la democracia y del diálogo será posible salir de este callejón sin salida que padece el país, y para ello será necesario involucrar también a los actores en la región, utilizar la diplomacia.

Por último, quiero agradecer el trabajo hecho por el SEAE y por su delegación en Managua en defensa de este diálogo y de la democracia en Nicaragua.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta, «¿cuántos tiranos alcanzan en una vida?» se preguntaba en un verso la escritora Gioconda Belli. Desgraciadamente, en la vida de los nicaragüenses alcanzan varios tiranos.

Ortega ha generado el peor escenario imaginable, en el que hoy nos encontramos. No citaré a los detenidos. Todos los candidatos presidenciales, más de trescientos asesinados desde 2018, más de ciento veinte presos políticos antes de junio. Tenemos realmente que lanzar un mensaje claro. Diálogo, sí, pero hay que reforzar las sanciones. Y este es un mensaje también para el Consejo. Seis altos cargos sancionados son demasiado pocos para tanta impunidad y sufrimiento como hay en Nicaragua.

Por eso, Ortega dice que él está acostumbrado a todo, a que le llamen de todo. Pero creo que a lo que no está acostumbrado, como todos los dictadores, es a que desmontemos el tinglado de corrupción económica que sustenta su régimen autoritario. Y, por eso, creo que tenemos un amplio margen.

Sancionemos con fortaleza a Ortega, a Murillo y a ese conglomerado familiar que ha convertido Nicaragua en un negocio familiar donde solo hay sufrimiento, represión e injusticia.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I am deeply concerned about what is happening in Nicaragua. With the arrest of presidential candidates and opposition leaders, continuous persecution of journalists and civil society and an electoral reform that does not live up to democratic parameters, President Daniel Ortega continues to lead the country away from a peaceful and democratic solution to a serious political crisis in Nicaragua. It is evident that all this clearly hampers any possibility for a free and fair election in November.

With the debate today and the resolution we will adopt this week, the European Parliament should send a strong signal to Ortega’s government. We need to call on Ortega to cease the repression against the opposition, human rights defenders, civil society and journalists, to immediately release all political prisoners, to repeal the restrictive laws, to restore citizens’ rights and to adopt electoral reforms that guarantee transparent, free and fair elections according to international standards.

We should also call on the Council to expand the list of targeted sanctions and ask the Commission to trigger the democratic clause of the Association Agreement with regard to the trade part, while ensuring that no sanction or any other measure could harm the Nicaraguan people. The EU should continue to work with the international community to promote dialogue, democracy and human rights in Nicaragua and increase its support to civil society and human rights defenders’ work. We should also call on Member States to facilitate the issuing of emergency visas and provide temporary shelter to those who might seek a peaceful place outside their country.

European companies operating in Nicaragua must ensure strict due diligence throughout their supply chain to ensure human rights are respected. Finally, our full support should be with the Nicaraguan people so they can ensure their right to freely choose their government and live freely without repression and human rights abuses.

 
  
MPphoto
 

  Marco Campomenosi, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Alto Rappresentante, io nelle scorse settimane ho firmato, sono uno dei parlamentari europei che ha firmato l'appello del collega López Gil a cui l'Alto Rappresentante ha risposto con una lettera importante, per cui dimostra un impegno.

Ovviamente è un impegno che deve andare avanti, deve coinvolgere gli Stati membri, deve probabilmente andare verso sanzioni economiche, perché la situazione, lo hanno detto i miei colleghi, è molto grave e si è aggravata molto negli ultimi anni.

Quello che sta facendo il governo sandinista in Nicaragua non è accettabile. In più, c'è un livello di corruzione e di riciclaggio, una violazione continua dei diritti umani che è molto grave. Aggiungo un aspetto, che da italiano non mi può che vedere fiero, nel vedere gli altri gruppi politici aver sostenuto l'inserimento di un riferimento che dà l'idea di che cos'è il regime sandinista.

Alessio Casimirri è un cittadino italiano condannato a sei ergastoli, protetto dal governo di Ortega. Faceva parte del commando di fuoco che rapì e poi uccise il commando delle Brigate Rosse che uccise Aldo Moro, Presidente del Consiglio italiano, già Presidente del Consiglio europeo. Ecco quello fu forse uno degli attentati più duri alla democrazia del mio paese e da italiano ci tengo a ricordare che dobbiamo alla memoria di uomini come Aldo Moro un impegno ancora più forte.

Ovviamente oggi la nostra lotta deve essere anche quella per i diritti degli oppositori del regime nicaraguense. Insomma, noi ci siamo, il mio partito c'è e se l'Europa e i governi europei vogliono fare qualcosa, il nostro supporto ce l'avranno.

 
  
MPphoto
 

  Hermann Tertsch, en nombre del Grupo ECR. – Señora presidenta, algunos se llevan ahora las manos a la cabeza con las atrocidades y las detenciones que se producen en Nicaragua, pero lo cierto es que se veía venir desde hace tiempo, porque el régimen presidido por Daniel Ortega ha seguido el mismo guion que Venezuela.

Se llega con elecciones al poder, jaleado por las fuerzas de izquierda de todo el mundo, incluidas las europeas, y, a partir de ahí, se desmantela sistemáticamente la democracia, con leyes habilitantes que vacían de todo contenido las garantías constitucionales.

Y ahora Ortega detiene, uno tras otro, a los líderes de la oposición, desde Cristiana Chamorro hasta el último, Lesther Alemán, y otros cuatro, para dejar claro que las elecciones de noviembre serán solo una farsa para su continuidad.

Eso pasó en Venezuela y eso está pasando en Nicaragua. Y solo puede pasar porque tienen el apoyo y la intervención del que siempre actúa en este clan siniestro totalitario del Foro de São Paulo, que es Cuba; sí, Cuba, esa dictadura criminal subvencionada por la Unión Europea y protegida por el alto representante, Josep Borrell, también está en Nicaragua.

Ortega no es un marciano llegado a tomar el poder en este país; es un socialista aupado al poder por los socialistas y los comunistas de toda América y de Europa. Y, sobre todo, es un protegido de Cuba y del Foro de São Paulo, con estrechos lazos con el Gobierno español y también con el partido del señor Josep Borrell ⸺el Partido Socialista Obrero Español⸺. Cuba es una dictadura que subvenciona y protege de forma inaudita esta Unión Europea.

Estamos aquí hablando de condenar una dictadura, cuando sabemos que todos los que ayudan a esta dictadura ⸺muchos de ellos⸺ están recibiendo millones de euros por parte de la Unión Europea. Y me estoy refiriendo en este momento a La Habana. Menos hipocresías, más sanciones a Nicaragua, por supuesto, más sanciones a Venezuela, pero sanciones y muy serias a Cuba también, señor Borrell.

 
  
MPphoto
 

  Manu Pineda, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, señor Borrell, me gustaría, sinceramente, creer que este debate obedece a una preocupación por la persecución ilegítima de algunos Gobiernos a la oposición. Pero no lo creo. No lo creo porque hay motivos que me avalan para no creerlo. En Colombia no solo se está persiguiendo a dirigentes de la oposición, se les está asesinando. Y este Parlamento Europeo no ha dicho nada. Lo mismo que no ha dicho nada o ha aplaudido cuando se ha destituido vía impeachment al presidente Lugo en Paraguay, al presidente Zelaya en Honduras o a la presidenta Dilma en Brasil.

Creemos sinceramente que esto obedece a una persecución, una vez más, de uno de los países del ALBA, porque los países del ALBA mantienen un tipo de integración o propulsan o impulsan un tipo de integración regional que no coincide con la que nosotros quisiéramos o con la que este Parlamento quisiera.

Creo que este Parlamento debería sinceramente preocuparse, preocuparse de verdad, por la democracia, preocuparse por la soberanía de los pueblos, apoyar los procesos democráticos y reconocer, incluso aunque no le guste a la mayoría del Parlamento, cuándo hay unas elecciones legítimas en las que se elige a un presidente legítimo, como es el señor Maduro en Venezuela, en vez de estar apoyando a títeres que se autoproclaman.

Entonces ganaríamos mucha credibilidad, y podríamos confiar en que estáis preocupados por esto y nos tendríais a vuestro lado. Nos tendríais a vuestro lado porque nosotros desde luego no vamos a apoyar persecuciones de disidentes, no vamos a apoyar persecuciones de opositores, y vamos a apoyar los procesos democráticos allí donde se den, incluso aun cuando no nos gusten los resultados.

 
  
MPphoto
 

  Antoni Comín i Oliveres (NI). – Señora presidenta, el acoso contra disidentes en Nicaragua es inaceptable, y es muy triste constatar cómo aquellos que se dicen herederos de una revolución que en 1979 generó tantas esperanzas en América Latina, en Europa, en el mundo entero, hoy encarnan exactamente lo contrario de lo que aquella revolución simbolizó.

La Unión Europea tiene que exigir al Gobierno nicaragüense que libere a los candidatos a las elecciones presidenciales, a los numerosos activistas y periodistas que han sido detenidos desde el pasado mes de junio, que posibilite el derecho de manifestación y que garantice unas elecciones verdaderamente libres en noviembre.

En caso de que Daniel Ortega se niegue, efectivamente, el Consejo debe prolongar las sanciones contra él y contra otros altos cargos del Gobierno de Nicaragua. Sin embargo, cuando la Unión exige todo esto a Ortega, él responde ⸺cito⸺: «¿Acaso nosotros les hemos pedido a los europeos que pongan en libertad a los presos políticos que tienen en Europa? No se nos ocurre a nosotros ir a pedir que les pongan en libertad porque son situaciones internas de ellos». Y lo dice en referencia a los líderes independentistas catalanes represaliados por el Estado español.

Rusia, Turquía, Nicaragua: nuevamente, señor Borrell, el silencio de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cataluña es utilizado por regímenes autoritarios para negar la legitimidad de la Unión Europea en su defensa de la democracia y del Estado de Derecho.

Sigan el ejemplo del Consejo de Europa, por favor. El silencio de la Unión ante lo que pasa en Cataluña nos sale muy caro.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señora presidenta, señor alto representante, próximas las elecciones presidenciales de noviembre, la situación en Nicaragua se ha vuelto insostenible. Ya se ha dicho: opositores políticos privados de libertad de manera totalmente arbitraria, acoso a los medios de comunicación independientes, adopción de leyes cada vez más restrictivas y antidemocráticas, tortura en las cárceles. El régimen de Ortega se aferra cruelmente al poder.

Es hora de ser tajantes y claros. Ortega y su vicepresidenta y esposa Murillo tienen que cumplir las exigencias que vienen reclamando la oposición y la práctica totalidad de la comunidad internacional. La solución de la crisis requiere diálogo y negociación abierta con la oposición. Es necesaria la liberación de los presos políticos, así como el fin de la represión a la prensa.

El resultado de las elecciones de noviembre no podrá ser reconocido por la Unión Europea si no se garantizan los derechos de la oposición y la transparencia del proceso con medidas como la independencia del consejo electoral y la presencia de observadores neutrales.

Yo quiero pedir a las instituciones de la Unión, y en especial al Servicio Europeo de Acción Exterior, una permanente atención estos meses a los acontecimientos en Nicaragua. Es necesario, a mi juicio, ampliar la lista de personas a sancionar, incluyendo a los responsables políticos. También creo que, como ya solicitó esta Cámara el pasado octubre, debe estudiarse la aplicación de la llamada cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de forma que no suponga un perjuicio para la población nicaragüense.

Queremos para nuestros hermanos nicaragüenses los derechos y principios básicos de que gozamos los europeos: libertad, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho y prosperidad. Y desde aquí, desde este hemiciclo, tenemos que contribuir también a ello.

 
  
MPphoto
 

  Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D). – Senhora Presidente, na prisão El Chipote, em Manágua, onde se acredita que estão detidos seis candidatos presidenciais e centenas de ativistas nicaraguenses, retiraram da entrada a sinalização para visitantes. Esta foi uma das impressionantes descrições que nos fizeram Berta Valle e Victoria Cárdenas e que simboliza a angústia de quem vive de perto as inaceitáveis detenções e violações de direitos humanos que estão a acontecer na Nicarágua. É um cenário que se arrasta desde 2018, mas que se agravou nos últimos três anos com o regime de Ortega a esconder-se por detrás da atuação de milícias paramilitares para afastar os opositores.

Nesta resolução exigimos que as autoridades nicaraguenses disponibilizem informação sobre o estado de saúde dos cidadãos presos, procedam à sua libertação, alterem a lei eleitoral e permitam o retorno ao processo democrático e à separação de poderes na Nicarágua. Só assim poderemos assistir a eleições justas em novembro próximo.

Hasta que eso suceda, diremos a Berta, a Victoria y a tantos otros familiares de presos políticos que no caminarán solos.

 
  
MPphoto
 

  José Ramón Bauzá Díaz (Renew). – Señora presidenta, señor Borrell, hace nueve meses advertí en esta misma Cámara que ni Ortega ni Murillo tenían la menor intención de negociar; que su único objetivo era simplemente atrincherarse en el poder. Ya ha pasado casi un año y lo que nos temíamos se ha transformado en una nueva realidad, y Ortega lo que ha hecho es directamente lanzar una ofensiva total contra el pueblo de Nicaragua.

Y cada día, además, nos despertamos con nuevas detenciones de nuevos líderes de la oposición, de periodistas, o bien, simplemente, de miembros de la sociedad civil.

Señor Borrell, yo le pregunto: ¿a qué espera la Unión Europea para reaccionar? ¿A qué espera usted mismo para reaccionar? ¿De qué les serviría a los nicaragüenses tener sanciones aplicadas en el mes de noviembre si ya se ha consumado precisamente ese fraude electoral?

Y, por eso mismo, señor Borrell, yo le repito, le reitero, todo aquello que llevo exigiéndole en el último año: sanciones efectivas contra Ortega y contra Murillo y toda su banda criminal, liberación de los presos políticos, el no reconocimiento del fraude electoral y, finalmente, la activación inmediata de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.

Nicaragua se va a transformar en una nueva Venezuela. Y todo eso ya lo hemos advertido. Y simplemente uno de los máximos responsables, en el caso de no actuar, será nuestro máximo representante. Así que le pedimos actuaciones inmediatas para la libertad de Nicaragua.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Señora presidenta, señor Borrell, en Nicaragua ya no queda nada de revolución ni apenas de democracia. Solo quedan ideales traicionados y un régimen cada vez más autoritario que extiende el miedo y la represión para asegurarse la supervivencia en el poder y, claro, los beneficios económicos que ello conlleva. La última estrategia es reventar las elecciones de noviembre deteniendo a candidatos para que nada ni nadie ponga en peligro la tercera reelección de Ortega-Murillo.

Nada que no fuera previsible viendo la deriva dictatorial de los últimos años. La represión del levantamiento estudiantil de 2018 dejó más de trescientos muertos, miles de exiliados, cientos de presos políticos, y, tras el fracaso de los diálogos de paz, vinieron las leyes a medida para reducir el espacio de la sociedad civil, alterar normas electorales, intimidar, perseguir a la oposición, a históricos sandinistas, a periodistas, empresarios y activistas.

Frente a esta escalada represiva, la Unión Europea debe reaccionar con nuevas sanciones y concertar con países afines una estrategia más contundente y comprometida en favor de la democracia, el diálogo y los derechos humanos en Nicaragua.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (The Left). – Señora presidenta, desde el estallido de las protestas en 2018, la movilización popular ha exigido la liberación de presas y presos políticos y garantías para el respeto de los derechos civiles y políticos.

En respuesta, Daniel Ortega solo ha construido una estructura institucional que legitima la represión, la criminalización de la protesta y la detención arbitraria de voces críticas frente a esta escalada autoritaria.

Hace dos semanas se produjo la detención de Dora María Tellez, de Hugo Torres, de Víctor Hugo Tinoco, de Ana Margarita Vijil, de Suyén Barahona y de Tamara Dávila Rivas, estas últimas del Movimiento Autónomo de Mujeres, contra el cual Ortega se ha ensañado de manera especial. A día de hoy nadie ha podido verlas, ni familiares ni abogados.

Exigimos que se puedan ver, que las puedan visitar de inmediato. Asimismo, exigimos el cese de la represión y la liberación de las presas y los presos políticos y que se garantice su integridad física y moral.

La supuesta retórica antiimperialista no engaña a nadie. Del proyecto sandinista no queda nada en el Gobierno de Nicaragua. Desde aquí toda nuestra solidaridad con las demandas populares nicaragüenses.

 
  
MPphoto
 

  David McAllister (PPE). – Madam President, I would like to underline what so many colleagues have already said this afternoon, that we as the European Parliament should condemn in the strongest possible terms the ongoing systematic detention and arrest of opposition leaders, as well as the repression of journalists, students, indigenous people and human rights defenders in the great country of Nicaragua.

The latest developments are yet another step away from achieving a peaceful and democratic solution to the political, economic and social crisis in that country.

I call upon the Nicaraguan Government to make immediate changes to the electoral law in accordance with the international parameters demanded by the Organization of American States. I call upon the Nicaraguan Government to guarantee transparent, free and fair elections in accordance with international standards. And I call on the Nicaraguan Government to release, immediately and unconditionally, all arbitrarily detained political prisoners, among them the pre—presidential candidate and the opposition leaders.

Dear Josep Borrell, the Council should quickly enlarge the list of sanctions against individuals and entities and include President Ortega, Vice—President Murillo and their inner circle.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Marques (S&D). – Senhora Presidente, Senhor Alto Representante, à forte crise económica, social e de saúde pública que o povo da Nicarágua sofre, acrescenta-se uma grave crise de direitos humanos. Nos últimos três anos, sucessivas violações dos direitos básicos dos cidadãos têm deteriorado cada vez mais a situação na Nicarágua com a repressão violenta de manifestações pacíficas, a intimidação de jornalistas, organizações não governamentais, ativistas e opositores políticos. Uma nova lei eleitoral concebida para impedir a livre participação dos cidadãos na vida política do país resultou na ilegalização de partidos políticos, na prisão de cinco candidatos presidenciais e de muitos outros opositores políticos.

O que se pode dizer de um país assim? Certamente não podemos dizer que seja democrático. Não podemos dizer que respeite nenhum dos direitos humanos mais básicos.

A União Europeia tem de agir, Senhor Alto Representante, uma vez mais. Impor sanções aos maiores responsáveis destes ataques à democracia, destas violações dos direitos humanos. O povo da Nicarágua tem de saber, sabe que estamos do seu lado.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (Renew). – Señora presidenta, señor alto representante, los nicaragüenses están sufriendo mucho. Están viendo cómo se les van quitando los pocos derechos que les quedaban mientras su país se convierte en una dictadura pura y dura. Periodistas, políticos opositores, activistas. Sus familias temen por su libertad.

Nicaragua se está convirtiendo en una Venezuela, un país bajo un régimen brutal donde más de cinco millones de personas ya han emigrado. Y esta misma tragedia podría suceder pronto en Nicaragua. Pero hay una diferencia. Al contrario que con Venezuela, la Unión Europea sí tiene un Acuerdo de Asociación con Nicaragua. Debemos utilizar esta herramienta para presionar al régimen.

La Unión Europea tiene que suspender el Acuerdo con Nicaragua ya. Hasta que al presidente Ortega ponga fin a la represión y convoque elecciones democráticas libres. No podemos quedarnos a un lado.

 
  
MPphoto
 

  Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE). – Señora presidenta, señor alto representante, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y, desde anoche, Medardo Mairena; seis son ya los precandidatos a la presidencia de Nicaragua, encarcelados por el sátrapa Ortega; seis personas a las que se les ha negado recibir a sus abogados y a las que se les impide las visitas de sus familias para llevarles comida y alimentos a prisión.

Ellos son los rostros de un drama de enormes dimensiones. Hablamos de 108 000 nicaragüenses condenados a huir de su país y al menos 124 presos políticos. Hablamos de un dictador que ha institucionalizado la represión y que pretende establecer un ministerio de la verdad y eliminar la prensa libre.

Y Ortega ahora aspira a un cuarto mandato fraudulento, tras 25 años de opresión. Europa no puede permanecer impasible. Por eso, me uno hoy a las peticiones de mis compañeros de nuevas sanciones, de una nueva presión reforzada contra el régimen, hasta que los nicaragüenses puedan manifestarse libre y democráticamente.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Haut représentant, avril 2018 fut le début des manifestations civiles au Nicaragua et, depuis, la répression violente ne fait que s’accroître et la situation des droits humains est extrêmement préoccupante: persécution de tous les opposants politiques, des journalistes, des ONG, mais aussi des communautés autochtones. Qui s’oppose au gouvernement aujourd’hui risque la prison, voire pire.

Nous en sommes aujourd’hui, dans ce Parlement, à la cinquième résolution sur le Nicaragua. Et comme l’ont dit tous mes collègues, je pense qu’un grand consensus s’établit, ici, au Parlement. Nous demandons la libération, bien entendu, des prisonniers politiques et des prisonniers d’opinion; des informations sur la vie de ceux qui ont disparu; la réforme, aussi, des élections pour garantir une élection libre et transparente; mais aussi, comme vous l’avez déclaré, Monsieur le Haut représentant, nous demandons aujourd’hui l’élargissement des sanctions à l’égard des représentants du gouvernement.

Nous l’avons dit aussi, il y a un instrument qui est l’accord d’association dans le cadre duquel nous travaillons avec le Nicaragua et par lequel le Nicaragua s’était engagé à défendre la démocratie. Est-il possible aujourd’hui de suspendre cet accord d’association?

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (Renew). – Señora presidenta, señor Borrell, una vez más, hablando de Nicaragua nos toca lamentar que las peores profecías se hayan cumplido y tratar de poner los medios para que la actual crisis política y social que sacude al país no acabe transformándose en un calco de la crisis humanitaria que sacude a otros países como Venezuela.

El sandinismo derrocó a un dictador. Lamentablemente, el país vuelve a las andadas. Hoy presentarse a las elecciones es garantía de terminar en prisión. Hoy han vuelto a Nicaragua las balas perdidas que acaban encontrando casualmente a los que más molestan al dictador. Han vuelto las amenazas, las persecuciones, las palizas, el acoso, la persecución, la mordaza para la prensa que señala y denuncia.

Por eso, espero que esta Resolución y el trabajo del Servicio Europeo de Acción Exterior en favor del diálogo y para prevenir que la crisis política se convierta en humanitaria ayuden a pensar al dictador. Por eso, creo que él y su equipo merecen las sanciones que se les han impuesto. Y, por eso, creo que este régimen, que ha copiado las peores maneras de Somoza, se merece estar bajo el foco del Grupo de Acción Financiera.

Estas son las herramientas que ponemos en juego para que entiendan que sí, que han convertido la flor que Sandino plantó en una triste dictadura.

 
  
MPphoto
 

  Alicia Homs Ginel (S&D). – Señora presidenta, señor alto representante, en las últimas semanas hemos sido testigos de una oleada de represión descarada en Nicaragua. No habíamos visto algo así en América Latina desde los años setenta.

Señor Ortega, señora Murillo, ¿cómo puede ser que hayan acabado instaurando un régimen del terror muy similar al que ustedes mismos combatieron? ¿Cómo puede ser que, ante una oposición que siempre ha sido pacífica, la respuesta del Gobierno haya sido la represión?

Ya son 108 000 los nicaragüenses que han huido de su país. Hay al menos 130 presos políticos, 27 de ellos detenidos arbitrariamente en las últimas semanas y en paradero desconocido. Y hubo más de 300 muertos y 2 000 heridos en la represión de las protestas de 2018.

La Unión Europea va a estar siempre del lado de los nicaragüenses y del respeto de los derechos humanos. Desde aquí exigimos la liberación incondicional de todos los presos y presas políticos. Además, es urgente que el Gobierno dé una prueba de vida de las 27 personas detenidas en este último mes. No sabemos dónde están ni cómo se encuentran, y esto es inaceptable e inhumano.

Basta ya de represión en Nicaragua, señor Ortega.

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señora presidenta, como era de esperar, hemos oído muchas invocaciones de «¡Basta ya, señor Ortega!». Les aseguro que al señor Ortega sus invocaciones se la traen al fresco.

Debemos ser capaces de hacer algo más que repetir una vez tras otra lo mismo y ser capaces de poner en marcha medidas. Algunos han pedido medidas —no voy a nombrar a ninguna persona en particular porque estos debates no son interactivos, y quizá ganarían si lo fueran—. Pero, ¿qué medidas? Ciertamente podemos tomar más medidas de las que se tomaron en mayo de 2020. Hace un año que no hemos tomado ninguna medida más restrictiva. Los Estados Unidos y Canadá sí lo han hecho. Probablemente, los Estados miembros lo quieran considerar.

A ustedes les encanta echar la culpa al alto representante diciéndole que no hace nada. Pero es que, ¿sabe usted? Yo no puedo determinar medidas si no consigo la unanimidad de los Estados miembros. Les parecerá raro, pero es así. Puedo catalizar, impulsar, tratar de conseguir que se tomen, pero no está en mi mano hacerlo. Ya me gustaría.

Sin embargo, creo que la situación ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros sin duda tendrán que estudiar acciones más concretas que el «¡Basta ya, señor Ortega!». Porque ciertamente la situación lo merece.

Pero déjenme también que les diga que me produce una inmensa repugnancia intelectual cuando oigo que se compara la situación de Nicaragua con la situación en España. No es aceptable. Un mínimo de decencia intelectual, por favor. Un mínimo de decencia intelectual. Nadie puede seriamente comparar la situación de Nicaragua con la situación en España.

Algunos de ustedes han pedido que se suspenda el Acuerdo de Asociación y la cooperación. Señorías, pensemos dos veces lo que queremos hacer. Nosotros queremos hacer presión sobre el régimen, pero no castigar más al pueblo de Nicaragua, que bastante lo está ya. Hemos suspendido todas las operaciones en materia de seguridad inmediatamente, pero si suspendemos el Acuerdo de Asociación y suspendemos la cooperación afectaremos más a los nicaragüenses que están peor.

Y desde la crisis de 2018 todas las actividades de cooperación que hemos hecho desde Europa al amparo de nuestro Acuerdo de Asociación están dirigidas a los ciudadanos nicaragüenses en peor situación y, desde luego, no transitan a través del Gobierno. De manera que, en el caso de Nicaragua y en el caso de Cuba —que ha vuelto a salir hoy aquí a colación—, nuestro apoyo no beneficia al Gobierno sino a los ciudadanos.

Estamos estudiando la asignación de recursos en el plan de cooperación para el período 2021—2027, en el contexto de la programación de las nuevas perspectivas financieras. Y seguiremos intentando que nuestra ayuda se dirija al pueblo de Nicaragua. Suspenderla ahora, ¿ustedes creen que va a debilitar la posición del señor Ortega? Francamente, no lo creo. Si lo creyera, sería el primero en proponerlo.

Y, señor Pineda, a mí sí me preocupa seriamente la situación en Nicaragua. Participo en este debate sin otra intención más que intentar que esta Cámara apoye, proponga medidas que puedan conducir a superar una situación que no puede justificarse desde ningún punto de vista. Que haya otras parecidas, o incluso peores, no se lo voy a negar. Pero la peste no justifica el cólera, ¿sabe usted? La peste no justifica el cólera. Y debemos ser capaces de afrontar todos los casos en función de sus propios méritos o deméritos.

Estaré encantado de que esta Cámara lleve aquí un debate sobre la situación en Colombia, que ciertamente me preocupa. ¡Cómo no! Pero yo no soy quien fija el orden del día del Pleno. Estaré encantado de discutirlo, porque ciertamente hemos hablado con las autoridades colombianas al respecto. Pero no digamos que porque en Colombia pasan determinadas cosas no podemos criticar las que pasan en otro sitio. Porque lo que pasa en Nicaragua no tiene justificación ninguna, y mucho menos con el pasado revolucionario y guerrillero del señor Ortega, que bien lejano está.

Tampoco veo muy bien qué diablos tiene que ver esto con el apoyo que el Gobierno socialista español esté prestando a no sé quién. Francamente, no hay ningún apoyo, afortunadamente, de ningún país, desde ningún partido democrático al señor Ortega.

Y, por eso, en los próximos días plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado, procurando que no afecten a los ciudadanos y haciendo toda la presión política que seamos capaces de hacer con los medios a nuestro alcance y en colaboración con los Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos y con todos los países que compartan la misma preocupación.

Pero claramente el régimen de Ortega tiene uno de los mejores aparatos de seguridad de América Latina. Está ejerciendo una represión muy eficaz que ha conseguido, como decía al principio, sembrar un clima de miedo y de desánimo en la población. Y no podemos dejar a los nicaragüenses, ni cortar los puentes con ellos, suspendiendo —porque sería un brindis al sol o a la galería— los acuerdos que nos permiten todavía tener una cierta capacidad de influencia con la sociedad de Nicaragua.

De manera que transmitiré al Consejo sus «¡Basta ya, señor Ortega!» y espero que eso le sirva de acicate para tomar medidas al respecto.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, 8. Juli 2021, statt.

 

11. Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Unterdrückung der Opposition in der Türkei, insbesondere der HDP (2021/2788(RSP)).

Ich möchte die Mitglieder davon in Kenntnis setzen, dass für diese Aussprache eine Rederunde der Fraktionen vorgesehen ist.

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, now we jump from Nicaragua to Turkey. They are not the same thing, but this is also a timely opportunity to discuss the challenges that the opposition is facing in Turkey.

Certainly the situation in Turkey and in Nicaragua cannot be compared. But it’s our concern, the situation of the People’s Democratic Party, the HDP, and the situation that it has been facing since 2016 with their co—leader Demirtaş remaining in prison despite two European Court of Human Rights rulings in favour of his release. Certainly we are concerned by the Turkish Constitutional Court’s decision to accept the revised indictment demanding the closure of the People’s Democratic Party, the political ban of 451 HDP politicians and a freeze on the party’s bank accounts.

Closing down the second largest opposition party in Turkey would have the consequence to ignore the rights of millions of voters that had been supporting these party candidates in the elections. This would reinforce our repeatedly—voiced concerns regarding the backsliding on fundamental rights in Turkey and contradicting the Turkish authorities’ stated commitment to reforms in the European perspective.

Also, I have to mention the recent attack in Izmir Province on the building of the HDP that cost the life of a party employee. The authorities should carry out a full investigation and bring the perpetrators to justice. Disparaging campaigns against critical voices have at the end led to an unacceptable attack of this kind that cost human life.

Turkey is an EU candidate country and a long—standing member of the Council of Europe, but I think that there is a need to fully respect the core democratic values, the rule of law and the freedom of political association, which are at the core of our political system.

This will be important for the future of European Union—Turkey relations, and with the best will of keeping these relations high on our agenda and with the best prospects for Turkey being considered a candidate country, and having with Turkey the best relations, that’s why I raise here my voice in this democratic fora in order to ask for full respect for freedom of political association in Turkey.

I am sure the debate today will contribute to raising this voice of European parliamentarians who feel concerned about the situation in Turkey.

 
  
MPphoto
 

  Gheorghe-Vlad Nistor, în numele grupului PPE. – Domnule președinte, domnule Înalt Reprezentant, stimați colegi, în urmă cu aproximativ o lună, discutam în plenul acestui Parlament situația din Turcia în contextul raportului privind acordul de asociere corespunzător anilor 2019-2020 și atunci foarte multe dintre lucrurile care i se reproșează astăzi guvernului de la Ankara erau prevăzute cu detalii în acel raport.

Concluzia Parlamentului, înțeleaptă cred eu, a fost ca guvernului de la Ankara să i se atragă atenția în acest moment asupra negocierii necesității unor modificări cât se poate de rapide ale atitudinii sale față de multe aspecte neplăcute din societatea turcă, în primul rând, față de raporturile cu societatea civilă și cu partidele politice de opoziție.

Și acum discutăm în mod concret astăzi, și cred că e cazul să discutăm în mod absolut concret, despre relația cu HDP, cu „Peoples’ Democratic Party” din Turcia și despre aberațiile cum ar fi încarcerarea celor doi lideri ai acestui partid, cum ar fi tentativa așa-zis constituțională de scoatere a partidului în afara legii, cum ar fi interzicerea pentru circa 600 de politicieni a oricărui fel de drepturi electorale, cum ar fi ridicarea imunității a 20 de deputați, în primul rând din acest partid și apoi din celelalte partide de opoziție.

Toate acestea n-au nimic de-a face nici cu valorile europene, nici cu un regim democratic. Și mai e ceva. Pentru mine, culmea aberației este faptul că acest regim, care se revendică într-o mare măsură de la Atatürk, cel puțin în mod formal, și asta o vedem oriunde pe stradă, de pildă la Istanbul, este astăzi un agresor evident al partidului succesor al ideilor acestuia, Partidul Republican al Poporului. Cred că acest Parlament trebuie să ia atitudine și așa trebuie să se întâmple astăzi, nu mâine.

 
  
MPphoto
 

  Nacho Sánchez Amor, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señor Borrell, es un placer que venga usted a este debate, porque es usted un político y, por tanto, es capaz de dar respuesta en su segunda intervención a lo que aquí decimos, que es algo que debo lamentar que no siempre sucede.

Yo le voy a hablar del telón de fondo de lo que es la llamada «oferta de una agenda positiva» por el Consejo a Turquía, y quiero agradecer la sintonía enorme existente entre los grupos de esta Cámara, porque todo el mundo ha entendido que no se trata de apoyar o no la agenda política particular del HDP, sino su derecho a defenderla, su derecho a expresarla pacíficamente y su derecho a participar en las elecciones y pedir el apoyo electoral y a defender las instituciones.

Sin embargo, como una parte más de una decidida política de desmantelamiento de todos los checks and balances del sistema político, la idea y el objetivo es acabar con cualquier mínima burbuja crítica en la vida pública turca, tanto en la sociedad civil como en las instituciones; unas instituciones ya reducidas al mínimo por una interpretación autoritaria del sistema presidencial.

La masiva suspensión de inmunidades parlamentarias es una línea de ataque. La utilización de la Fiscalía y de los tribunales es la segunda, por la simple crítica política. El líder del principal partido de la oposición tiene una acusación, con una petición de cuatro años de cárcel, por decir «el supuesto presidente» para referirse al señor Erdoğan.

La estrategia contra el HDP es un poco más elaborada, siempre con la cobertura extensiva de la legislación antiterrorista: prohibir el partido e ilegalizarlo e inhabilitar a casi 500 líderes de ese partido para evitar que pueda ser refundado, como ya pasó en el pasado, y hacerlo cerca de unas elecciones.

Es injusto y es antidemocrático ⸺sí, señor Borrell⸺, y es un grave error político. Como usted y yo, que somos españoles, sabemos por nuestra experiencia histórica, mantener a las personas que decidieron abandonar una vía violenta en las instituciones es clave para resolver el conflicto. Mantener al HDP en el juego institucional es clave para superar el conflicto kurdo de un modo democrático y definitivo. Pero, entretanto, señor Borrell, tenemos que defender su derecho a actuar como tales partidos y eso debe formar parte del marco de la llamada «agenda positiva» ofrecida por el Consejo a Turquía.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de hoge vertegenwoordiger, het achter de tralies zetten van leden van de oppositie op basis van vage en ongefundeerde beschuldigingen, het verbannen van oppositieleden uit de politiek, het vervangen van verkozen burgemeesters door getrouwen van het bewind, het aanvallen van onafhankelijke media: dat is wat momenteel gebeurt in Turkije, met de HDP als grootste slachtoffer. En dit wordt bevestigd door Verslaggevers zonder Grenzen. Zij plaatsten Erdoğan op de nieuwe lijst van “persvrijheidsroofdieren”.

Collega’s, Turkije is nog steeds een kandidaat-lidstaat van de EU, een land, mijnheer de hoge vertegenwoordiger, waarmee we officieel nog steeds aan het onderhandelen zijn over de toetreding tot de EU. En dat al 16  jaar lang. En na het kritische rapport van het Europees Parlement van een paar weken geleden is de situatie alleen maar erger geworden. De constante aanvallen op de oppositie bevestigen nog maar eens dat dit Turkije niet kan toetreden. Want in een ware democratie bestrijd je je politieke opponenten met het woord, en niet door ze uit de politiek te bannen.

En deze resolutie zendt een sterk signaal – zowel aan het Turkse regime als aan de Raad en de Commissie – dat over democratie, de rechtsstaat en de fundamentele rechten niet onderhandeld kan worden. Niet voor toetreding en ook niet voor een positieve agenda. Ik vraag me af, collega’s, hoe dit overkomt bij de oppositie in Turkije, dat wij de leider die hun het zwijgen oplegt, een positieve agenda aanbieden ...

Wordt het niet de hoogste tijd, collega’s, dat we de moed hebben om aan Erdoğan te zeggen: “Genoeg is genoeg!”

 
  
MPphoto
 

  Sergey Lagodinsky, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, nothing can justify the death of democracy, nor fear of terrorism, nor allegations of disloyalty. It is not the HDP that the Turkish authorities are attacking. It is the foundations of pluralism in the country itself. When I met with HDP members in a small Turkish town a couple of weeks ago, I sensed what it means when democracy dies.

Those were simple people, not big political shots. We talked about politics, about their life, about covid. I told them about the work of the Parliament. Together, we mourned the death of Deniz Poyraz, who was cold blooded killed in Izmir. I looked into those people’s eyes, young and old, I looked for something that I couldn’t find. I couldn’t find hope.

No wonder. Mayors like Ahmet Türk - sacked. Leaders like Selahattin Demirtaş - imprisoned. Members of parliament like Ömer Faruk Gergerlioğlu - stripped of their parliamentary duties. We’re expecting his release in the coming hours.

Democracy cannot survive if political pluralism is suffocating and pluralism is no pluralism at all if the only space left is for oppositions to the government’s liking. The banned procedure against HDP is just a final chord in a sad story of suppressing political pluralism in Turkey.

We all want a positive agenda with Turkey. But how positive can an agenda be against the background of this persecution? It’s not about the HDP, it’s about Turkey’s democratic future.

 
  
MPphoto
 

  Thierry Mariani, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, elle s’appelait Ebru Timtik, une avocate spécialisée dans les cas politiquement sensibles. Elle est morte le 27 août 2020, après 238 jours de grève de la faim. Elle avait une quarantaine d’années. Helin Bölek est morte elle aussi pendant sa 28e année, après 288 jours de grève de la faim. Son corps n’a plus tenu. Elle était musicienne, comme İbrahim Gökçek et Mustafa Koçak, morts eux aussi en prison pendant leur grève de la faim.

Je pourrais citer d’autres détenus morts dans le silence des prisons turques à cause de leurs opinions ou de leur engagement politique. Je pourrais aussi vous parler de la famille Diril: Simoni et Hurmuz Diril, un couple chrétien de la région de Sirnak, au sud de la Turquie, tous deux enlevés. L’épouse a été retrouvée morte et nul ne sait où est son mari, Hurmuz. Nous essayons d’alerter à chaque session plénière sur ce couple, mais certains refusent de laisser passer un amendement qui ne fait qu’évoquer cette situation. Ce sectarisme est aussi la preuve d’un double discours de notre institution en matière de droits de l’homme et en matière de politique internationale.

Je rappelle que c’est à la suite de la mort d’un homme, d’un seul homme – bien sûr, un homme de trop – dans une prison russe que les États-Unis ont adopté le Magnitsky Act. L’Union européenne les a vite imités. Les morts nombreuses d’opposants politiques à Erdoğan ne provoquent pas la même réaction. M. Erdoğan continue de recevoir des milliards de l’Union européenne. M. Erdoğan ne trouve toujours pas porte close et définitivement fermée dans les négociations d’adhésion. M. Erdoğan est toujours le pilier de l’OTAN pour le Proche-Orient.

Chers collègues, notre attitude vis-à-vis de la Turquie montre toute l’hypocrisie de notre institution. M. Erdoğan est nécessaire aux intérêts des États-Unis et donc les sanctions, les menaces, les réactions glissent sur lui, car il sait qu’il ne craint rien de la communauté internationale. Pour d’autres pays, les histoires les moins bien fabriquées suffisent à provoquer des réactions hystériques. Les peuples nous regardent. Ils analysent les racines et les conséquences de nos actions. Ils constatent que face à la menace Erdoğan, nous n’agissons pas. Nous restons paralysés.

 
  
MPphoto
 

  Witold Jan Waszczykowski, on behalf of the ECR Group. – Madam President, Turkey is a candidate for European Union membership. It’s a strategic ally which, together with us, defends us from the challenges from east and south. For this reason, we have a right to monitor the domestic situation and how it influences Turkey’s international commitments.

Turkey is a candidate, but still not a member of the European Union so let’s monitor its behaviour as a candidate country. Do not use the domestic problems – who doesn’t have a problem? – as an excuse to freeze our cooperation. This is not a black and white cliché, and let’s remember the extremely hostile geopolitical situation in the neighbourhood of Turkey. So let’s talk with Ankara in a friendly manner and give them advice, not threats.

In this way, we, the ECR Group, have created our own resolution. We point to some domestic issues, inter alia of opposition parties and minorities. However, we limit our suggestion to a friendly piece of advice to solve the problems with the opposition in a cooperative manner and in a spirit of tolerance and pluralism. Turkey is important to our security in many aspects. So let’s keep Ankara as close as possible to us, and treat it in a friendly manner to overcome its domestic problems in a sovereign way.

 
  
MPphoto
 

  Özlem Demirel, im Namen der Fraktion The Left. – Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Am 21. März akzeptierte das Verfassungsgericht der Türkei eine Verbotsklage gegen die zweitgrößte Oppositionspartei HDP. Herr Borrell, Sie sagten eben, Sie machen sich Sorgen um diese Entscheidung. Doch an demselben Tag, also am 21. Juni, twitterte Frau von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin: „Gute Unterhaltung mit Präsident Erdoğan vor dem EUCO Donnerstag. Wir erörterten den Stand der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei, COVID-19, Handel und Zollunion, die Lage im östlichen Mittelmeer, Migration und die Entwicklung in Afghanistan.“ Interessant, oder? Kein Wort, kein einziges Wort zur angespannten Menschenrechtslage. Kein Wort zur HDP. Kein Wort zur CHP. Lediglich der Versuch, eine positive Agenda und positive Entwicklung mit der Türkei zu kreieren – eine Entwicklung, eine positive Agenda, die aber lediglich auf Sand gebaut ist. Das Traurigste ist, dass die EU einem Regime in der Türkei hilft, das den selbst deklarierten Werten der EU fundamental widerspricht. Und so widerspricht sich die EU im Kern selbst.

Kolleginnen, ich habe es schon oft gesagt, und ich werde es auch weiterhin sagen: Die Regierung Erdoğan ist schwächer denn je und die Opposition vielfältiger. Aus verschiedensten politischen Lagern verliert das Regime an Rückhalt. Und was macht die EU? Sie stärkt dem Regime den Rücken und schwächt so die Opposition. Deshalb ist die aktuelle Politik der sogenannten positiven Agenda völlig unverantwortlich und völlig inakzeptabel.

Daran ändern auch Sonntagsreden nichts, denn in der Politik kommt es auf das Konkrete an und konkret hat sich die EU dafür entschieden, mit dem Regime den Flüchtlingspakt fortzuführen, und das, obwohl das Regime nicht nur die Rechte der Geflüchteten missachtet, sondern auch tagtäglich mit einer Repressionspolitik gegenüber Andersdenkenden neue Fluchtursachen schafft und die eigene Bevölkerung unterdrückt.

Liebe Kolleginnen, drei Minuten würden nicht reichen, um nur annähernd zu erläutern, was gerade alles in der Türkei passiert. Lesen Sie sich mal durch, was der Vertreter der organisierten Kriminalität aus der Türkei, Sedat Peker, in den letzten Wochen erklärt hat – über die Lage, über die Korruption, über das, was nicht hinnehmbar in der Türkei funktioniert. Das Volk in der Türkei leidet Hunger, kämpft um die Existenz, kämpft um Demokratie, kämpft um Freiheitsrechte, und die EU paktiert mit einem Regime. Das ist inakzeptabel!

Kolleginnen, ich sage es ganz klar: Der Verzicht der Erdoğan-Administration auf neue außenpolitische Provokationen ist noch längst keine positive Agenda. Diese geopolitische Ausrichtung der EU ist zynisch und brandgefährlich. Die Türkei zählt zu den entwickeltsten Ländern in der gesamten Region dort, und das Regime tut alles dafür, diese positiven Entwicklungen und Errungenschaften der Bevölkerung kaputt zu machen. Was tut die EU? Das ist die entscheidende Frage.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signora Presidente, gentile Alto Rappresentante, onorevoli colleghi, l'aggressività in politica estera, lo schiaffo morale del Sofagate, la condizione delle donne e delle minoranze, le continue repressioni del popolo curdo in Turchia e nei paesi limitrofi: questi sono solo alcuni dei temi sui quali il nostro Parlamento ha recentemente condannato il regime di Ankara e la lista non potrà che allungarsi.

Con la messa al bando dell'HDP, uno dei pochissimi partiti ancora in grado di offrire posizioni alternative a quelle del regime, si compirà il disegno di Erdoğan, disegno atto a trasformare la Turchia in un vero e proprio sultanato con ambizioni revisionistiche che guardano ovviamente all'Impero ottomano. Eppure stiamo discutendo oggi il rifinanziamento della Facility for Refugees, mettendo sul tavolo la proposta di incrementarne le risorse fino ad un livello mai toccato in precedenza.

Se è vero che non possiamo fare a meno di intrattenere relazioni bilaterali con Ankara, è altrettanto doveroso inserire criteri certi di condizionalità stringenti affinché il perseguimento dei nostri interessi non entri totalmente in conflitto con i nostri principi e i nostri valori, altrimenti di quei principi e valori non resterà che polvere e non basterà un tappeto turco a nasconderla.

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señora presidenta, muchas gracias a todos los diputados que han intervenido por sus palabras.

Well look, certainly the fight against terrorism cannot be used to silence dissenting voices. We can agree on that. In Turkey and everywhere else.

But at the same time, we have to recognise that Turkey is a state with a multi-party system, an elected parliament and an elected president, and a candidate country with all the obligations that this entails. So we hope that Turkey will honour its international human rights commitments and stay true to its European perspective and demonstrate, with tangible actions, the respect the rule of law, fundamental rights and the basic tenants of a multi—party democracy.

I think that we can agree on that and to have a balanced approach to the situation in Turkey. To raise our voice when we have concerns. To be demanding, replying but not to make analogies with things that happen in other countries, which unhappily for them they are not compatible.

One specific thing that has been raised by several Members is how can you still continue funding Turkey? How can you be prepared to give more money to Turkey? I think you are referring to the funding for refugees. And certainly I think that we would have to continue supporting the refugees that are being hosted on Turkish territory.

Our support for these refugees is a sign of solidarity and it’s also an investment in our stability. There are millions of refugees in Turkey and there may be more if the border in Idlib is closed. Let’s hope this is not going to happen. And these refugees will need support, will require support for some time to come. And their needs have become more acute in the face of the COVID-19 pandemic and its economic impact.

Remember that we have organised here in Brussels, the fifth Brussels Syria Conference and the international community had been showing solidarity with the Syrian refugees. And we will have to continue showing this solidarity, offering a package with a regional coverage, not only with Turkey but also with Lebanon and Jordan, because there are a lot of basic needs and education, health care, that will remain priorities and European funding will continue being directed towards giving better opportunities to these people.

So I don’t think there is a contradiction between expressing concerns about some issues that have happened in Turkey and that worry us, and at the same time to continue having a dialogue with Turkey about how can we support the burden that millions of refugees represent for the Turkish authorities and for the Turkish society.

And that’s why the President of the Commission, the President of the Council and myself are engaged by a mandate of the European Union Council to try to look, how can we develop this assistance, and how we can talk with Turkey about different issues related with the stability and security in the eastern Mediterranean. The two are perfectly compatible.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, 8. Juli 2021, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Reil (ID), schriftlich. – Der türkische Präsident Erdoğan hat den 1000. Oppositionellen verurteilen lassen. Und was macht die EU? Sie schickt weiterhin Milliarden von Euros an den Bosporus, weil die Türkei ja Beitrittskandidat ist. Ein Land, in dem Menschenrechte auf systematische Weise verletzt werden, wo es keine politische Opposition, keine unabhängigen Medien und keine freien Richter gibt, ist Beitrittskandidat der EU – völlig egal, dass es einen Teil eines Mitgliedslandes besetzt und regelmäßig bedroht. Die Menschenrechtsdebatte der EU ist ein gewaltiges Theater. Alles, was sie dazu äußern: It’s fake news. Die EU behandelt unterschiedliche Länder sehr unterschiedlich – aus Gründen der politischen Opportunität. Ihr Umgang mit der Türkei ist eine Bankrotterklärung dessen, was Sie 2004 am Anfang der Beitrittsverhandlungen verkündet haben. Damals redeten Sie davon, dass die Beitrittsverhandlungen die Menschenrechtslage und die politische Gesamtsituation in der Türkei verbessern würden. Die Türkei würde sich die Werte der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zu eigen machen. Wie naiv kann man sein? So viele Jahre und Milliarden später ist für alle offensichtlich, dass Ihr Vorhaben gescheitert ist. Dennoch halten Sie daran fest. Das ist der eigentliche Skandal.

 

12. Udenlandsk indblanding i demokratiske processer (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Anfrage zur mündlichen Beantwortung O—000035/2021 an den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen— und Sicherheitspolitik – Einflussnahme aus dem Ausland auf demokratische Prozesse (B9-0025/21) (2021/2662(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Raphaël Glucksmann, auteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Haut représentant, qu’y a-t-il de commun entre le financement de la campagne du Brexit, des associations antiavortement, les cyberattaques contre l’autorité bancaire européenne ou contre des structures de santé, les campagnes de désinformation massive sur les réseaux sociaux, l’achat d’infrastructures stratégiques européennes comme le port du Pirée, Gerhard Schröder travaillant pour Gazprom, Yves Leterme travaillant pour le fonds d’investissement ToJoy, ou François Fillon pour Zaroubejneft?

Toutes ces actions et bien d’autres, légales ou illégales, sont menées par des puissances étrangères hostiles à nos principes et à nos intérêts, dans le but de déstabiliser nos démocraties. Elles répondent à une stratégie politico-militaire claire: la guerre hybride. Nous vivons dans un état étrange qui n’est ni une paix véritable, ni une guerre classique. Un entre-deux difficile à définir, où l’ennemi vise à vous corrompre, à vous diviser, à vous affaiblir plus qu’à vous détruire directement.

Bercée par le mythe de la fin de l’Histoire, croyant ne plus avoir d’ennemis, l’Union européenne a longtemps fait preuve de naïveté et de cécité. C’est pour mettre fin à cette naïveté et à cette cécité que nous avons créé cette commission spéciale. Depuis neuf mois, désormais, j’ai l’honneur de présider cette commission et nous avons consacré la première partie de nos travaux à établir un diagnostic précis de la situation. Après 30 réunions et 90 auditions, le constat est clair – et il est aussi alarmant. Vulnérables à ces attaques, perméables à ces ingérences, nos démocraties courent un risque majeur. La prévention de ces menaces comme la réponse à ces attaques revêtent une importance capitale.

Monsieur le Haut représentant, lors de votre audition en mars dernier, vous avez dit partager notre analyse sur la vulnérabilité de l’Union européenne et la nécessité d’intensifier nos actions contre les ingérences. Par sincérité, vous vous êtes aussi livré à un aveu d’impuissance. Le mandat dont vous disposez n’est pas assez étendu. Les budgets de vos services ne sont pas suffisamment dotés. Les ressources disponibles, par exemple, pour faire face à la désinformation en provenance de Chine sont, je vous cite, «très, très, très faibles».

L’échange d’aujourd’hui doit nous permettre d’évaluer les politiques mises en œuvre et de définir une stratégie ambitieuse. Nous nous adressons aujourd’hui à vous avec des demandes précises. Comment entendez-vous remédier aux failles, aux lacunes, au vide juridique qui rendent l’Union si vulnérable aux attaques? Les mentalités en silos permettent à ces attaques de ne pas être détectées. Pour y remédier, des structures horizontales sont-elles nécessaires? Comment coordonnez-vous l’action de tous les commissaires? Prévoyez-vous des structures supplémentaires? Comment comptez-vous élargir le mandat de vos services? Face au manque criant de ressources, pourquoi aucune demande d’augmentation budgétaire n’a-t-elle été formulée?

Pour être dissuasive, notre stratégie doit comporter un mécanisme efficace de sanctions. Les auteurs des attaques doivent payer le prix de leurs actions. Les sanctions ne peuvent se limiter aux hackers eux-mêmes. Elles doivent viser les commanditaires politiques, les États. Quelles mesures prendre pour modifier les procédures d’adoption des sanctions par le Conseil? Quel est l’impact de la règle de l’unanimité sur la capacité de l’Union à agir avec force contre les ingérences étrangères?

Ces questions sont cruciales et elles appellent des réponses. Nous pouvons être de droite ou de gauche, progressistes ou conservateurs. Notre responsabilité commune est de protéger nos démocraties, nos institutions, nos citoyens. Chers collègues, quelle est la principale menace qui pèse aujourd’hui sur nos démocraties? Non, ce ne sont pas les exilés qui meurent en Méditerranée ou les drapeaux arc-en-ciel qui sont chassés en Pologne et en Hongrie. Ces ennemis imaginaires désignés par l’extrême droite ne sont pas la menace. La véritable menace, je vais vous le dire, c’est d’abord ceux qui, au sein même de ces institutions, de nos institutions, se prêtent au jeu de la déstabilisation des démocraties européennes. Ce sont vous, les pseudo-patriotes inféodés à Vladimir Poutine, qui acceptez d’être les instruments d’un projet de déstabilisation de l’Union européenne.

C’est ensuite la corruption qui mine nos cités, à commencer par la corruption de nos dirigeants, qu’ils soient de droite ou de gauche, de dirigeants qui sont prêts à se vendre à des puissances étrangères comme la Russie, la Chine ou le Qatar. C’est l’inféodation, aussi, des grandes marques européennes à l’appareil productif chinois, ces multinationales qui pensent que tout s’achète et tout se vend, y compris la souveraineté des peuples et la dignité des personnes.

Chers collègues, si nous voulons continuer à respirer l’air de la démocratie, il nous faut apprendre à la défendre fermement, résolument. Alors défendons-la ensemble, Monsieur le Haut représentant. Nous vous attendons avec impatience et nous sommes à vos côtés pour rendre l’Europe plus puissante et plus sûre.

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, VPC/HR. – Madame la Présidente, je salue l’attention que ce Parlement accorde à la désinformation, à la manipulation de l’information et à l’ingérence dans nos processus démocratiques. Certainement, aussi, les attaques cybernétiques dans nos États membres, les campagnes pour influencer notre espace informationnel, et même la manipulation de nos élections sont devenues un élément permanent de notre paysage politique – plus encore, pourrait-on dire, après la pandémie, qui a accentué cette bataille des discours, mais surtout la propagation d’informations fausses et truquées.

Il s’agit bien d’une campagne orchestrée qui est une menace pour nos démocraties et notre sécurité. C’est une tentative de manipuler la conscience des citoyens et de faire en sorte que nos politiques changent. C’est aussi une affaire de politique extérieure, parce que cela limite l’espace dans lequel l’Union européenne peut être influente, capable d’influencer le monde. Et pour cela, il faut travailler au niveau européen, mais aussi au niveau de chacun des États membres et avec nos partenaires dans le monde qui partagent les mêmes valeurs que nous.

Depuis 2015, nous avons commencé à y travailler. Nous avons commencé à créer des structures qui puissent, de façon systématique, détecter et dénoncer ces manœuvres de désinformation. C’est pour cela qu’a été créée la East Stratcom Task Force, à la suite d’un mandat confié par le Conseil. À ce moment-là, elle était seulement focalisée, comme son nom le dit bien, sur l’Est, sur les problèmes qui se posent dans la partie orientale de l’Europe. Ce mandat ne répondait pas à de nouvelles sources de désinformation qui sont apparues plus tard, comme c’est le cas de la Chine. Je fais référence à cela parce que le mandat que nous avons, celui de la East Stratcom Task Force, concerne les problèmes qui sont apparus dans la partie est de l’Europe.

Mais nous avons amélioré notre capacité, nous avons agi de façon proactive. Nous avons augmenté nos capacités pour faire face à des situations, à nouveau dans l’Est: l’Ukraine – ce n’est plus les Balkans, c’est l’Ukraine, la Géorgie. Nous avons créé un système d’alerte précoce qui nous permet d’échanger des informations avec les États membres d’une façon – comme son nom l’indique – rapide. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que nos sociétés soient conscientes de cette dynamique de désinformation, en travaillant avec les médias et les chercheurs en sciences sociales. Nous travaillons aussi avec le G7 et l’OTAN. Nous avons établi des partenariats avec la société civile. Nous avons créé un nouveau cadre stratégique, que nous appelons, de façon explicite, le «plan d’action contre la désinformation» et le «plan d’action pour la démocratie européenne», qui nous permet de travailler au niveau international.

Vous avez certainement raison, Monsieur le député. Et vous aurez raison pendant encore très longtemps, lorsque vous dites qu’il faut faire plus. Vous aurez raison pendant très longtemps parce qu’il faudra faire beaucoup plus et que cela va prendre du temps. C’est certainement le moment de mettre en place des cadres, des structures plus élaborées pour faire face à ces problèmes. Et nous travaillons à développer une approche européenne qui nous permette de faire face à cette menace au niveau européen.

Sans aucun doute, nous sommes très focalisés sur la désinformation qui vient de la Russie. Il faudra accorder plus d’attention à d’autres sources de désinformation. Mais pour l’instant, nous croyons que le but fondamental, c’est celui-ci; et pour cela, nous travaillons à développer nos capacités, sans oublier – je ne voudrais pas que vous croyiez que nous l’oublions – les nouveaux acteurs, les nouvelles tactiques, les nouveaux moyens de manipuler l’information. C’est pour cela que nous sommes en train de demander au Conseil de revoir et d’élargir le mandat que nous avons.

Il faudra aussi se pencher sur de nouveaux scénarios de la désinformation, dont certains qui, a priori, n’en seraient pas, comme l’Afrique subsaharienne, la République centrafricaine. C’est un grand scénario de désinformation et nous avons fait appel au gouvernement de la République centrafricaine pour lui montrer que si ça continue comme ça, l’Union européenne ne pourra pas continuer à soutenir ces gouvernements. Parce que c’est incroyable à quel point, dans une société qui n’est pas autant médiatisée que la nôtre, la désinformation est devenue une arme de guerre.

Donc, oui, il faut développer une approche plus coordonnée, avec plus de ressources. Il faut mieux équiper nos délégations, nos missions militaires et civiles. Nous avons envoyé dans chacune de nos délégations un expert de la lutte contre la désinformation, ainsi que dans toutes les missions PSDC qui sont déployées dans le monde. On va avoir des spécialistes dans ces domaines.

Je ne voudrais pas employer des mots vagues, je voudrais vous dire que nous avons obtenu une augmentation de nos ressources, modeste, mais qui nous permettra de mieux équiper nos équipes, ici comme dans les délégations et les missions, de nouer des partenariats plus efficaces, qui s’étendent à l’intérieur de l’Union ou à d’autres pays qui ont la même préoccupation que nous.

Mais pour cela, il faudra avoir l’aide de l’opinion publique, parce que parfois, quand on dit qu’on mène la bataille contre la désinformation, il y a aussi un certain soupçon, une certaine crainte qu’il puisse s’agir de limiter l’information. Ils disent: «Ah oui, mais vous voulez contrôler l’information!» Évidemment, pour lutter contre la désinformation, il faut voir l’information. Il faut savoir ce qu’on dit, pour déterminer si ce qu’on dit est en accord avec les paramètres de la vérité. Et parfois, il y a une ligne rouge fragile en matière de lutte contre la désinformation, qui peut être perçue comme un prétexte pour limiter la capacité à informer. Rien n’est plus éloigné de notre volonté. Au contraire, la démocratie, c’est un système qui fonctionne à l’information: le combustible des moteurs de la démocratie, ce qui fait que les citoyens sont capables de choisir, c’est qu’ils soient bien informés.

C’est pour cela que les ennemis de la démocratie font cet effort, qu’ils cherchent à faire que les combustibles de la démocratie soient incapables de la faire fonctionner parce qu’ils sont truqués, parce que les citoyens ne reçoivent pas l’information nécessaire pour se faire une idée de leurs intérêts, pour savoir qui les défend le mieux et quels sont leurs choix politiques.

Je voudrais, Mesdames et Messieurs les députés, vous encourager, pendant ce débat, comme vous le faites, à demander plus de moyens, mais surtout à utiliser mieux ceux que nous avons, dans une bataille qui sera cruciale pour le futur de la démocratie. Car aujourd’hui l’information est partout. Elle se développe à la vitesse de la lumière. Elle se propage comme n’importe quel virus. Et si cette information est entachée d’inexactitudes – ou plutôt de mensonges, de mensonges fabriqués pour être disséminés, qui touchent la fibre sensible des gens pour leur faire croire, parfois, ce qu’ils voudraient croire, alors le système démocratique ne sera qu’une simple formalité.

La démocratie, ce n’est pas les bulletins de vote, ce n’est pas seulement ça. C’est surtout des citoyens bien informés, qui puissent bien choisir. C’est une bataille à laquelle je tiens. J’ai souffert, personnellement, dans mon pays, de cette bataille de la désinformation. Je suis bien conscient du danger que cela représente pour la démocratie. Je suis sensible à vos propositions et à vos critiques constructives. Je ne pourrai que demander l’appui de tous les parlementaires pour mener à bien cette bataille.

 
  
  

ELNÖKÖL: KLÁRA DOBREV
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete, on behalf of the PPE Group. – Madam President, the EU has been the target of numerous forms of hybrid warfare for several years. However, the EU is still at the beginning of a long path towards mitigating this threat and what is the most worrying is that the EU is still not determined and resourceful enough. The report of the European Court of Auditors states that the coordination and accountability of EU actions against disinformation should be significantly improved.

I would like to highlight the contribution of the EEAS StratCom Task Force in the fight against disinformation and foreign interference in EU democratic processes. I am proud that the first StratCom was launched, following the request of Parliament, back in 2015. Every year thereafter we persistently increased the StratCom budget, which reached four million during last year. We are convinced that StratCom needs a secure and long-term financing model if we are serious about defending our democracies. With great concern I learned that the EEAS has not asked for any extra resources for StratCom for next year. High Representative, why is this so? Do you expect that Parliament again will do the work which should fall to the services under your responsibility?

 
  
MPphoto
 

  Pierfrancesco Majorino, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, Alto Rappresentante, onorevoli colleghi, la nostra democrazia europea è un bene preziosissimo da difendere in tutti i modi, anche dai pericoli che vengono dall'esterno.

In questi anni sappiamo che vi sono stati numerosi tentativi da parte di attori stranieri, statali e non, di condizionare i processi democratici europei con l'obiettivo di indebolire il nostro progetto e i valori su cui si fonda.

Come diceva il presidente Glucksmann, tanti sono gli strumenti che sono messi in campo contro di noi, da forme più o meno dirette di finanziamento a partiti e fondazioni, cyber-attacchi, fino a campagne di disinformazione organizzata, magari attraverso l'uso distorto delle piattaforme. Questi tentativi hanno sempre due cose in comune: tendono a favorire sovranismi e nazionalismi e hanno come bersagli preferiti minoranze e soggetti più vulnerabili, migranti, donne, comunità LGBT.

Da diversi mesi nella commissione speciale INGE stiamo affrontando tutto questo e abbiamo intenzione di andare fino in fondo anche smascherando quei complici, pure presenti tra le forze di estrema destra d'Europa, che sventolano ipocritamente bandiere nazionali ma prendono ordini da Mosca, o penso a quelle forze che – alludo ad esempio alla Lega di Salvini – hanno intrattenuto relazioni ambigue e tutte ancora da chiarire con i vertici russi.

Ovviamente il rischio dell'interferenza esterna almeno potenziale è purtroppo assai vasto, e non riguarda solo Russia o Cina, ci sono regimi o sistemi antidemocratici che intrattengono rapporti con diversi esponenti politici europei – penso ad esempio all'Arabia Saudita – che cercano un continuo e pericoloso scambio politico.

L'Unione europea – è il senso del nostro lavoro – ha bisogno di mettere in campo una forte strategia di difesa della propria democrazia e ha bisogno di farlo da subito.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Loiseau, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Monsieur le Haut représentant, j’ai une question à vous poser. Sommes-nous encore vraiment en paix quand la désinformation déferle chaque jour sur l’Europe, quand les cyberattaques se succèdent, quand, dans ce Parlement même, certains élus faussement patriotes récitent la propagande de Moscou ou de Pékin sans en changer une virgule?

On doit se rendre à l’évidence: nos démocraties sont harcelées par des régimes autoritaires qui ne supportent pas ce que représente l’Europe – un espace unique de liberté, de prospérité et de solidarité.

Alors, si nous sommes d’accord sur le constat, j’ai une autre question à vous poser, Monsieur le Haut représentant: face aux attaques contre nos démocraties, quel est votre plan de bataille pour exposer l’ampleur de la désinformation importée? Et en paraphrasant Staline: l’Europe, combien de divisions? Pour contrer les cyberattaques, comment proposez-vous d’organiser la solidarité entre les États membres, cette solidarité que permettent les traités européens? Comment comptez-vous imposer des représailles à ceux qui harcèlent nos démocraties et se livrent pour le moment à une guerre low cost?

Monsieur le Haut représentant, ne nous dites pas ce que vous faites déjà, car nous le savons, nous l’apprécions, mais nous sommes convaincus qu’il faut faire plus. Si c’est une question de moyens humains et matériels, dites-le-nous; si c’est une question d’outils juridiques, dites-le-nous. Ce Parlement sert à cela, et ce Parlement, en tout cas l’écrasante majorité de ses membres, a pour première mission de protéger nos démocraties.

 
  
MPphoto
 

  Viola Von Cramon-Taubadel, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, for far too long, the EU has watched idly while malicious foreign actors spread disinformation and interfere in our elections. They went on with co—opting our civil servants, buying up our strategic infrastructure and spreading hate, so they gradually erode our democracy. In the digital era, malicious actors have learned fast how to weaponise algorithms and manipulate social media with impunity.

But how did we respond to this growing hybrid threat? Instead of active coordination, the EU is stuck in a silo mentality. We need stronger oversight on the political advertisement. Instead of mapping the threats and facilitating effective countermeasures, we ignore foreign funding that aims to destabilise our society. The time for watching is over. We need to act now. Creating the EU structures where Member States can synchronise their policies is important. We must build our resilience in our societies.

But raising awareness and media literacy is not enough. We need to invest in the countering infrastructure, and expand the skills and mandates. We cannot continue to surrender our strategic infrastructure to malicious actors for short—term gains, while endangering the future of this continent. More coordination on critical infrastructure is vital. We need to look beyond the EU and assist our European neighbours in the Western Balkans, as well as in the Eastern Partnership countries, in countering disinformation and anti—EU propaganda. Often these are the testing grounds for Russian, Chinese and Turkish hybrid operations.

Most importantly, all of our efforts will be in vain if we do not raise the cost for perpetrators of this interference. The targeted sanctions on disinformation outlets and the states behind them are the right way to go. The budget question was already mentioned by Ms Kalniete, and we hope that in the next year we will see that there is a significant increase in the budget for the East StratCom Unit.

 
  
MPphoto
 

  Marco Dreosto, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, Alto Rappresentante, onorevoli colleghi, le azioni di interferenza e disinformazione che provengono da paesi terzi sono state a lungo analizzate dalla commissione INGE.

È innegabile che vi siano alcuni paesi che, usando le nuove tecnologie, cercano di destabilizzare alcuni Stati nazionali o anche le stesse istituzioni europee. Per questo è necessario collaborare – o sarebbe meglio collaborare – tutti assieme in quest'Aula per dare all'Europa gli strumenti necessari per contrastare tali azioni, invece di venire qui a prendere lezioni da chi ha origine nel Partito Comunista Italiano che per oltre cinquant'anni è stato finanziato da Mosca, e questo è documentato.

La posizione della Lega invece è molto chiara: noi stiamo dalla parte delle democrazie occidentali senza se e senza ma. Non abbiamo nessun timore di criticare chi viola questi principi, sia esso a Mosca o a Pechino. Proprio su Pechino Lei, signor Alto Rappresentante, in commissione ci disse che il Servizio europeo per l'azione esterna non ha gli strumenti per contrastare gli attacchi provenienti dalla Cina.

Bene, ora ci dica in quest'Aula di cosa ha bisogno e come noi eurodeputati possiamo venirle incontro. Certamente non possiamo rimanere inermi verso gli attacchi alle nostre democrazie provenienti in particolare da uno Stato gestito dal più grande partito comunista che massacra gli uiguri, perseguita i cristiani e minaccia militarmente Taiwan e calpesta le libertà civili a Hong Kong.

Per contrastare le interferenze esterne però l'Unione europea non può fare da sola. Serve rafforzare sempre di più la sinergia anche con altri attori, mi riferisco alla NATO e all'alleato principale del nostro continente, gli Stati Uniti d'America. Non facciamo l'errore di non coinvolgere i nostri alleati d'oltreoceano in questa battaglia, battaglia che deve rivolgersi anche alle piattaforme online affinché ci sia collaborazione ma mai censura.

Troppo spesso vediamo i social media bloccare o censurare non solo estremisti, ma anche chi, come giornalisti o politici, esprime idee non conformi al politicamente corretto, minando il principio fondamentale della libertà di espressione.

Sì allora alla lotta alla disinformazione, no alla censura, questo deve essere estremamente chiaro.

 
  
MPphoto
 

  Dace Melbārde, ECR grupas vārdā. – Labdien, priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Godātais Borela kungs! Tādu valstu kā Krievijas un Ķīnas dezinformācijas kampaņas, politiskā un ekonomiskā iejaukšanās ir mūsu un mūsu kaimiņvalstu ikdiena. Tāpēc mums ir būtiski jāstiprina Eiropas Arējā dienesta operatīvo grupu un visu Eiropas institūciju kapacitāte.

Kā Baltijas valstu pārstāve vēlos uzsvērt, ka Austrumu stratēģiskās komunikācijas operatīvās grupas resursi joprojām ir nepietiekami, bet arī ar to mums nepietiek. Mums ir jāvairo visas sabiedrības sektoru drošumspēja, īpašu uzmanību veltot demokrātiskajam atbalstam, ko sniedz mums brīvie mediji. Medijus Eiropā ir smagi skārusi Covid-19 krīze, un tiem ir nepieciešams būtisks mūsu atbalsts.

Jāatzīmē, ka mediji Krievijā un Baltkrievijā papildus saskaras arī ar brutālu varas spēku. Putina un Lukašenko īstenotā neatkarīgo mediju iznīcināšana likusi daudziem Krievijas un Baltkrievijas profesionālajiem žurnālistiem, pat veselām mediju redakcijām, meklēt patvērumu Eiropas Savienībā. Šobrīd šo žurnālistu un mediju organizāciju atgriešanās savā dzimtenē nav iespējama, žurnālistiem draud vajāšanas, sodi un aresti. Autoritārie vadoņi turpina apdraudēt šos medijus, viņiem atrodoties pat drošajās Eiropas Savienības valstīs, nogriežot šo mediju finanšu plūsmas un pieeju informācijai.

Tāpēc mums ir jāievieš jauni atbalsta pasākumi, kas palīdz Krievijas un Baltkrievijas žurnālistiem un mediju redakcijām turpināt savu darbu no drošās Eiropas Savienības telpas, lai viņi var turpināt autoritārās varas noziedzīgās darbības atmaskošanu un neļaut savu valstu iedzīvotājiem zaudēt cerības. Tāpēc mums ir arī jāturpina atbalstīt vēl atlikušie neatkarīgie mediji uz vietas Krievijā un Baltkrievijā.

Tā kā neatkarīgā vietējā žurnālistika Krievijā un Baltkrievijā tiek ar spēku apklusināta, mums ir būtiski jāpalielina arī Eiropas Savienības reportieru klātesamība šajās valstīs, nodrošinot viņiem aizsardzību. Mums ir pēdējais brīdis būt proaktīviem, lai nezaudētu pieeju objektīvai informācijai par šajās kaimiņvalstīs notiekošo.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly, on behalf of the The Left Group. – Madam President, I have to say these discussions are becoming increasingly posed as democracy against authoritarianism, the goodies against the baddies, truth versus disinformation – but of course it’s more complicated than that.

In reality what we have is a geopolitical confrontation in Eastern Europe and both sides are trying to advance their own version of the truth. When the EU strategic communication challenges biased Russian narratives in the eastern neighbourhood, it’s not out of disinterest and commitment to the truth, but it too is defending and advancing its own strategic interests. So there’s something quite troubling about the way in which this Parliament is embracing a hawkish attitude to foreign interference.

Increasingly we see the legitimate concern of EU foreign policy being defined as disinformation, and the space for dissent is narrowing inside of our democracies. ‘This is my truth, tell me yours’ said the great Welsh socialist Nye Bevan. He was describing a situation, a fundamental commitment in any democracy where we arrive at the truth through a radical tolerance of – and openness to – opposing views. The moment we close the door on that, we have a step towards authoritarianism.

The EU shouldn’t be in the business of defining an official truth. Speaking about certain opinions using the language of national security should appal us. Stigmatising criticism of our own foreign policy is an anathema to a free and open society. And using any regime of sanctions to combat perceived disinformation is a drastic mistake whether by unanimity or qualified majority.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Bilčík (PPE). – Madam President, I welcome this debate with the High Representative, but, frankly, I find it rather overdue. We are wagging the dog’s tail when it comes to effective and credible European action in fighting foreign interference and manipulative disinformation. Our own institutions are raising red flags. Last month, the European Court of Auditors published a special report on disinformation, which clearly states that our foreign service institutions are not ready to face the growing problem of malicious campaigns from abroad.

Mr Borrell, it is high time to walk your own talk in the fight against targeted influence operations and massive disinformation. The pandemic, with its accompanying infodemic, has merely served as a wake—up call to the longstanding problem of the EU’s weak coordination, accountability and resources in the face of widespread and often very sophisticated foreign propaganda.

Mr High Representative, the fight against disinformation must become a priority for the second part of your mandate, especially in relation to both Russia and China, where most malign campaigns originate. The European Union must focus on preventive measures. This means clear political responsibility and much better coordination of EU action against foreign interference and disinformation in the Commission. It also means proper financial and personal resources in StratCom and more active and decisive engagement in the Western Balkans and Eastern Partnership, including support for independent and professional journalism and public broadcasters.

Mr Borrell, I look forward to watching closely your action in our common struggle against those who want to destroy our European way of life.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schieder (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident! Desinformation ist eine Gefahr für die Demokratie in Europa und auch für die Stabilität. Oft ist das Ziel, einfach Anti—EU—, Anti—Demokratie—Stimmung zu verbreiten – außerhalb und innerhalb der Europäischen Union, außerhalb und innerhalb Europas. Aus Russland und aus China gehen Desinformationskampagnen von außen aus. Es gibt aber auch ernsthafte Bedrohungen aus dem Inneren, z. B. dem Westbalkan und seinen Nachbarländern.

Besonders problematisch sieht das die Studie, aus der wir auch hier zitieren: Serbien und Ungarn. In Ungarn ist zum Beispiel zu sehen, dass es zunehmende Investitionstätigkeit von ungarischen Medien, die dem ungarischen Premierminister Orbán besonders nahestehen, am mazedonischen Medienmarkt gibt. Ungarische Medienhäuser, die gewachsen sind, weil die Regierung ihnen einen Auftrag nach dem anderen zugeschanzt hat, investieren jetzt in Nordmazedonien, um dann dieses zu benutzen, um zahlreiche Desinformationskampagnen gerade dort zu machen – gegen die Regierung z. B., gegen das Prespa—Abkommen z. B., aber auch gegen die euro—atlantischen Bemühungen des Landes.

Daher, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, muss die Kommission Mittel und Wege finden, mit diesen Praktiken Schluss zu machen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass EU—Mitgliedstaaten auf Nachbarländer einwirken und eine Anti—EU—Stimmung erzeugen. Wir müssen hier klar Stellung beziehen.

 
  
MPphoto
 

  Bart Groothuis (Renew). – Madam President, what do hybrid threats, new threats, have in common, such as state driven disinformation campaigns, cybersabotage, election interference, economic coercion or large-scale intellectual property theft? What is it they have in common? Well, they are foreign policy objectives of both the Russian and also often the Chinese state. Their calculus of such operations is still low risk, low cost and high reward.

Countering exactly that calculus, is at the centre of the current thinking in the European Parliament. But, that is only possible through an adequate response mechanism. So after a cyberdiplomacy toolbox – which I fully support – and a 5G toolbox, we believe it is time for a fully-fledged counter hybrid toolbox. Part of that toolbox must be that not only the injured state can respond, but also non-injured Member States. Collective countermeasures, acting in solidarity, will actually influence that Russian and Chinese calculus.

 
  
MPphoto
 

  Markéta Gregorová (Verts/ALE). – Madam President, I would like to welcome Mr Borrell and thank him for joining us. The EEAS has proven to be a very valuable asset when addressing disinformation, Mr Borrell, however, I need to raise several issues.

First and most important, in my view, is the brain-drain which has been going on in the StratCom Task Force over the past year. If we do not have motivated, adequately valued experts, dedicated to the topic and cause, we can pour more money into it, double the amount of reports and screenings, but – we won’t have results. We won’t have a deterrent. How are you addressing this, or are you planning to address it?

Secondly, we talk today about resources a lot. You told us in March in the Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation (INGE Committee), that you have very few resources to fight disinformation coming from China. However, the EEAS is not asking for more resources for its StratCom division. So which is it? Do you want more resources but won’t support steps to get them? Or do you want to avoid the issue of Chinese interference?

Last but not least, developing effective countermeasures to raise the cost for perpetrators is a key part of fighting foreign interference. Which steps will the EEAS take in this regard to demonstrate to adversaries that we are willing to react credibly to their interference? What is the status of the developments of instruments for this purpose as foreseen in the European Democracy Action Plan?

 
  
MPphoto
 

  Thierry Mariani (ID). – Madame la Présidente, chers collègues, il est une influence dont nous ne parlons jamais en ces murs, une influence que chacun connaît, mais dont personne ne parle. Cette influence dans notre vie parlementaire, c’est celle d’une série d’ONG très politiques qui prônent la transparence pour les autres et dissimulent leurs intérêts bien concrets derrière une cosmétique de droits de l’homme.

Les interférences étrangères sont indissociables de la vie internationale. Nos voisins européens le savent bien, qui n’ont eu de cesse, sous Louis XIV ou sous Napoléon, sous de Gaulle ou sous la Troisième République, d’interférer dans le processus politique français. Ce fut justement la force de nos grands dirigeants de leur résister. C’est la faiblesse de nos dirigeants actuels d’avoir renoncé à ce que nous soyons une grande puissance. Qu’il semble loin le temps où Jacques Chirac et la France pouvaient refuser de participer à l’invasion de l’Irak. Si un président de la République agissait à nouveau de la sorte, je me demande s’il ne serait pas condamné par ce Parlement.

Oui, Monsieur Glucksmann, il y a des ingérences étrangères que vous avez dénoncées. Mais je pense que vous avez oublié un pays dont l’ingérence est permanente dans nos institutions. Un pays qui est officiellement à la manœuvre et qui est pourtant à des milliers de kilomètres de nos frontières. Un pays qui n’a aucun intérêt à ce que l’Union européenne devienne, comme le rêvaient ses fondateurs, une véritable puissance économique mondiale. Ce pays, c’est bien sûr les États-Unis d’Amérique. Ils cooptent les élites, financent les bourses et les programmes à destination du personnel politique de nations européennes, ils émettent leur opinion sur le résultat des élections au cœur même de l’Europe, ils s’immiscent même dans l’élection présidentielle en France, où Barack Obama avait indiqué officiellement qu’il appelait à voter pour Emmanuel Macron. Leur action est d’ailleurs redoublée par des groupuscules idéologiques financés par des milliardaires. Et si l’on appelle cela des ONG, ce sont en réalité des groupes de pression politiques qui essayent d’imposer leur agenda à nos institutions.

Alors, ce que je demande, tout simplement, c’est aussi la même exigence de transparence pour ces ONG qui, aujourd’hui, ont pris tant de place dans le Parlement. Si vous le faites, Monsieur le Commissaire, alors je croirai à votre volonté de lutte contre les ingérences.

Enfin, je m’inquiète du climat de ce Parlement, où quand on a le tort d’avoir une opinion différente de la majorité, on est immédiatement taxé d’être un agent de l’étranger. Je me demande si on n’est pas en train de revoir surgir une période d’intolérance que le maccarthysme a symbolisée dans les années 1950.

 
  
MPphoto
 

  Dominik Tarczyński (ECR). – Madam President, what a festival of hypocrisy again in the European Parliament. We have this discussion, Madam President and Mr High Representative, if you have a moment, about foreign interference and we can hear again another accusation against Poland, against Hungary, from liberals and from the left. It’s the same thing which happened in America when Mr Trump was accused of Russian collusion. The whole world knows that this is not true. The whole world knows that was fake news, there was no collusion and now Poland and Hungary are called Putin’s friends.

At the same time, liberals and the left who are accusing us, are inviting those who are financed by post-Soviet states, and recently arrested in Poland, Mr K – his name has to be withheld from the Polish media according to Polish privacy law. He had been arrested because he was the one who is accused of money laundering and he was the one who was the representative of Open Dialogue Foundation invited to the European Parliament by liberals. So if we do not want these kind of accusations and discussions, please do not invite people like Mr K, who is from the Open Dialogue Foundation.

 
  
MPphoto
 

  Javier Zarzalejos (PPE). – Señora presidenta, señor alto representante, en relativamente poco tiempo hemos adquirido conciencia del desafío que supone la desinformación, pero también hemos adquirido conciencia de los medios limitados que tiene la Unión Europea para hacer frente a este problema. Por eso, todos los puntos que ha suscitado el Parlamento son pertinentes y son relevantes, tanto la definición del mandato del StratCom como la suficiencia de sus recursos y la coordinación más eficaz entre las estructuras administrativas.

Pero se nos han olvidado las sanciones. La Comisión tuvo el coraje y el acierto de designar por su nombre a los países que son origen de las principales estrategias más agresivas de desinformación. Pues bien, hay que seguir por ese camino. No se trata solamente de detectar, de denunciar, de neutralizar, de atribuir. Necesitamos también dar el paso y hablar el lenguaje de las sanciones a los actores, estatales o no, que utilizan esas estrategias para desestabilizar la democracia e intoxicar el debate político.

No se trata de definir la verdad, se trata de señalar lo que es mentira. Y, aunque sabemos que puede haber dificultades en la atribución, tampoco debemos caer en la ingenuidad de pensar que en China, en Rusia o en Irán existen actores no estatales que tienen libertad para operar. Por tanto, es preciso que caiga el velo sobre esta realidad y que se pongan al descubierto sus responsabilidades y se actúe con el lenguaje de las sanciones, que debe figurar en el conjunto de medios de que la Unión dispone.

 
  
MPphoto
 

  Włodzimierz Cimoszewicz (S&D). – Pani Przewodnicząca! Ingerencja w sprawy obcych państw była zawsze elementem rywalizacji. Dawniej gdy zwykle chodziło o zdobycie kontroli nad obcym terytorium, intrygi, oszustwa i korupcja były narzędziami pomocniczymi. Dzisiaj gdy chodzi o kontrolowanie świadomości obcych społeczeństw, stały się główną bronią nieustającej konfrontacji. Internet stworzył unikalną okazję do skutecznego działania na wielką skalę.

Państwa demokratyczne są atrakcyjnym celem, ponieważ manipulacja świadomością wyborców przekłada się na ważne decyzje polityczne. Jednocześnie demokracjom trudno jest z tym walczyć bez naruszania własnych zasad i wartości. Demokracje muszą być bardziej odporne i bardziej skuteczne w odstraszaniu sprawców, między innymi przez stosowanie bolesnych sankcji. Dezinformacja, korupcja, pozyskiwanie agentów, wpływów w krajach Unii to jedne ze źródeł wzrostu popularności populizmu, nietolerancji i autorytaryzmu. Parlament Europejski powinien stworzyć trwały mechanizm zajmowania się tą kwestią, ponieważ obca ingerencja nie ustanie.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (Renew). – Fru formand! Det står i dag pinagtigt klart, at når det gælder cyberangreb og hybride trusler, så står vi pinagtigt hjælpeløse i det europæiske fællesskab. Vi har ingen mulighed i dag for at reagere effektivt på det konstante angreb på vores demokrati, blandt andet desinformation eller cyberangreb mod centrale IT-infrastrukturer. Derfor giver det mening, som det er blevet sagt af flere talere – og det synspunkt deler jeg – at udvikle de nødvendige instrumenter, så vi kan straffe lande, så vi kan gribe ind over for lande, der forbryder sig mod os i cyberspace. Og vi bør i den forbindelse nok overveje, om det ikke skulle være muligt at vedtage sanktioner med kvalificeret flertal i Rådet. Enkelte medlemslande må ikke kunne blokere for de nødvendige sanktioner, sådan som det desværre er sket i flere tilfælde. Er det er noget, som den høje repræsentant vil kunne billige, er det noget, der arbejdes med?

 
  
MPphoto
 

  Nicolaus Fest (ID). – Frau Präsidentin! Die Qualität dieser Debatte zeigt sich schon am Eingangsbericht des Berichterstatters Glucksmann. Er nennt drei Beispiele für die illegale Einflussnahme von fremden Mächten. Das seien die Brexit-Kampagne, Nord Stream und Piräus. Herr Glucksmann, die Brexit-Kampagne kann man unterstützen, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wenn Athen Piräus an China verkauft, dann kann man darüber unglücklich sein. Aber sie sagen selber: Ja, das war vielleicht legal oder illegal. Was denn nun? Wenn es legal war, dann ist es legal. Und dann ist es keine illegale Einflussnahme fremder Mächte. Haben Sie an Sciences Po eigentlich nicht gelernt, dass man die Begriffe auseinanderhält und es einen klaren Unterschied zwischen legal und illegal gibt? Darüber sollten Sie vielleicht nachdenken.

Wenn China wirklich die große Bedrohung ist – was ich in Teilen auch so sehe –, dann fragt man sich natürlich, warum die EU gerade ein Handelsabkommen mit China abgeschlossen hat? Das passt alles nicht zusammen.

Vor allem fragt man sich auch, warum eigentlich die Türkei nie erwähnt wird? Die Türkei hat vor der letzten Bundestagswahl bewiesenermaßen in Deutschland spioniert und selbst Deutsche mit türkischen Wurzeln massiv unter Druck gesetzt. Dies findet allerdings überhaupt keine Erwähnung. Wahrscheinlich will man den Flüchtlingsdeal nicht gefährden.

Als Mitglied des zuständigen INGE-Ausschusses habe ich leider noch kein einziges einwandfrei beweisbares Beispiel für eine illegale Einflussnahme ausländischer Mächte auf europäische Wahlen erlebt. Alles war immer nur Vermutung, schwache Indizienketten und angebliche Geldströme, aber nicht ein einziger Beweis. Die foreign interference ist die Paranoia der Europäischen Union, um die Völker in Angst zu halten und damit immer neue Überwachungsmöglichkeiten zu rechtfertigen.

 
  
MPphoto
 

  Michiel Hoogeveen (ECR). – Voorzitter, we spreken vandaag over de buitenlandse beïnvloeding van het democratisch proces. En dat is terecht. Het maakt onze democratieën kwetsbaar. Echter, hoe beïnvloedt de EU het democratisch proces in de lidstaten zelf? Bijvoorbeeld de structurele steun voor pro-EU-denktanks. Neem het Jacques Delorsinstituut. Dat ontvangt 350 000 EUR per jaar. European Movement International: 400 000 EUR per jaar. Het European Policy Centre: 250 000 EUR per jaar.

Die laatste twee hadden bij de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa “burgervertegenwoordigers” aanwezig. Dus, hoe zit het met de beïnvloeding van het eigen democratische proces? In hoeverre stuurt de EU dit zelf?

Samenvattend, laten wij inderdaad waakzaam zijn voor buitenlandse invloeden, maar ook kritisch blijven op het beleid van de EU zelf.

 
  
MPphoto
 

  Lukas Mandl (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission und Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Teile der Welt, die suchen die Konfrontation mit Europa. Denen passt das europäische Lebensmodell nicht in den Kram. Die Motive dafür sind sehr, sehr unterschiedlich. Das können ideologische Motive sein, politische Motive. Es können auch wirtschaftliche Motive sein. Sie sind aber immer sehr, sehr kurzsichtig. Und dennoch wird diese Konfrontation gesucht – von staatlichen Akteuren und von nichtstaatlichen Akteuren.

Wir als Europäische Union verteidigen uns konsequent gegen diese Konfrontation, die sich in Desinformation ausdrückt und die sich in der Beeinflussung unserer liberalen Demokratien in Europa von außerhalb Europas ausdrückt, aber von innerhalb Europas vielfach unterstützt wird. Und das müssen wir heute sehen, dass wir durch Bewusstseinsbildung ein Verständnis dafür schaffen, was es bedeutet, wenn Hass und Zwietracht in Social—Media—Kanälen gesät wird, wenn zwischen Institutionen, die demokratisch legitimiert und rechtsstaatlich sind, Zwietracht gesät wird, und dass das Europa schwächt. Denn die Spaltung ist es, die gesucht wird von denen, die die Konfrontation gegen Europa versuchen. Weil die Einigkeit Europas eine große Stärke ist, ist Spaltung das Mittel, um Europa zu schwächen. Das lassen wir nicht zu!

Und ein letzter Punkt: Wir suchen nicht die Konfrontation. Der europäische Weg ist der Weg der Kooperation. Wir wissen nach innen, dass das für Wohlstand und Frieden sorgt, und wir wissen es geopolitisch. Langfristig ist es die Kooperation.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señor alto representante, este Parlamento Europeo ha puesto en marcha una Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, porque la democracia nos importa. Y porque nos importa, le hemos dirigido esta pregunta oral. Porque es el Servicio Europeo de Acción Exterior, bajo su responsabilidad, el que ha proporcionado hasta ahora la definición operativa de la desinformación, que no es la difusión de opiniones desagradables, sino de hechos falsos con la intención de manipular y de alterar el proceso de formación de la voluntad democrática. Y porque el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea es el único que hasta ahora ha proporcionado una herramienta, que son los grupos de trabajo StratCom, cuyo mandato necesita ser reforzado.

Y queremos saber también qué debemos hacer para reforzar el régimen de imposición de sanciones, no solamente a los Estados, sino también a los actores no estatales que están detrás de la manipulación de la voluntad democrática, y para que esas sanciones puedan ser impuestas de manera más eficaz, superando las limitaciones de la unanimidad, por mayoría cualificada.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa (Renew). – Señora presidenta, señorías, señor Borrell, en todo caso, no puede convertirse en un cisne negro. Desde 2018, las medidas europeas en el ámbito cibernético suponen una respuesta diplomática conjunta frente a las actividades malintencionadas en el ciberespacio. Ahora bien, no hay asignación de responsabilidad a ninguno de los países de la nacionalidad de los ciberatacantes. Incluso en los casos que tenemos demostrados de nacionales chinos, norcoreanos y rusos, las sanciones no afectan a sus Estados ni Gobiernos.

No hay atribución de responsabilidad a un Estado, ni siquiera en el caso del Centro Principal de Tecnologías Especiales del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, también conocido por el código 74455 ⸺es más fácil⸺, a quien se considera responsable de diversos ciberataques. El FBI, en cambio, asocia a Irán y China con actividades de este tipo.

Los europeos jugamos con una mano en la espalda y una venda en los ojos ante el verdadero lenguaje del poder, que es también el de las sanciones. Lavrov, Putin y Xi Jinping sonríen, sin duda, por las sanciones que hemos impuesto en los ciberataques que sí hemos sufrido.

Ahora bien, ¿los Estados miembros van a considerar el riesgo híbrido real? ¿Cómo pretenden mejorar las sanciones para alcanzar a los verdaderos cerebros de estos ciberataques?

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, povjereniče, kolegice i kolege, europski izbori, izbori u državama članicama, središte su demokratskih procesa u Europskoj uniji.

Strano uplitanje i širenje dezinformacija posebna su prijetnja našim demokracijama a integritet izbornog procesa potkopan je brzim rastom dezinformacijskih i remetilačkih internetskih kampanja. Dezinformiranje destabilizira i ugrožava europsku demokraciju i moramo razumjeti da to nije kratkoročna prijetnja. Radne skupine STATCOM-a Europske službe za vanjsko djelovanje pokazale su se vrlo vrijednim alatom. Međutim, provjera i suprotstavljanje da, ali i koordinacija, koja nam je možda izostala, jednako tako moramo pružiti potporu i u ljudskim kapacitetima ali i onu stvarnu financijsku potporu za njihovo djelovanje.

Želim osobito naglasiti važnost usmjeravanja fokusa i na susjedstvo Europske unije kako bismo mogli adekvatno i sveobuhvatno odgovoriti na izazove i prijetnje s kojima se suočavamo. Šest zemalja zapadnog Balkana dijeli perspektivu europske budućnosti i na njih ne smijemo zaboraviti. I završit ću ako znamo da legitimitet Europske unije počiva na demokratskim temeljima onda ih moramo sačuvati suzbijanjem nedemokratskih metoda a to znači učiniti više za one o kojima demokracija ovisi a to su informirani građani.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Madam President, democracy is under attack right now, both by internal forces in our Union as well as by foreign forces, and both offline and online.

Offline we see Erdoğan and Turkish authorities spreading their tentacles into our Union in their aim to pursue dissidents, many times Kurdish dissidents. And Xi Jinping and Chinese authorities send threatening emails to EU journalists like the freelance journalist Jojje Olsson at the Swedish newspaper Expressen.

Online we constantly see how Putin in Russia, but also Chinese authorities, spread fake news about the EU, elections in Member States and parties that are not pro-Putin. Even worse is that some of the foreign dictators link arms with their like-minded in the EU: Orbán in Hungary and Kaczyński in Poland.

I now ask Mr Borrell: how is the Commission ensuring that the policies that aim to combat foreign interference also lead to consequences for those EU government leaders who link arms with foreign leaders that attack our democracies?

 
  
MPphoto
 

  Sandro Gozi (Renew). – Madame la Présidente, en 2016 au Royaume-Uni et en Italie, en 2017 en France, pendant la crise de la COVID-19 dans plusieurs pays, nous avons assisté à de graves ingérences qui fragilisent notre vie démocratique et soutiennent des forces nationalistes et populistes d’extrême gauche et d’extrême droite. Et les interventions de certains collègues dans cet hémicycle aujourd’hui, d’ECR, d’ID, de la Gauche, ne font que confirmer tout cela.

Pourtant, le constat est très clair: la Russie joue depuis trop longtemps un jeu dangereux. Elle a été rejointe par d’autres pays, comme, avant tout, la Chine et le Venezuela. L’Europe doit être au rendez-vous. Nous devons pleinement intégrer la désinformation dans la politique étrangère commune et décider à la majorité les sanctions en cas d’ingérence. Les financements avérés des partis politiques en provenance de l’étranger doivent être constamment repérés et bloqués. Pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur le Haut représentant: même si avoir raison, pendant un certain temps, c’est bien, agir c’est encore mieux.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Tomac (PPE). – Doamnă președintă, eu cred că ne aflăm în plin război, un război cu arme non-militare, pentru că ceea ce se întâmplă în prezent, știm foarte bine, ei creează știri false, ei dezinformează, ei manipulează, Putin suspendă oricând drepturile omului atunci când interesele dictează, subminează democrația și răspunsul nostru trebuie să fie foarte dur, domnule Înalt Comisar, pentru că eu cred că trebuie regândită întreaga arhitectură a Uniunii în ceea ce privește apărarea în fața dezinformării.

Avem nevoie de un comisar pentru combaterea dezinformării și apărarea democrației. Avem nevoie de un fond de un miliard de euro pentru a apăra presa liberă din statele asociate și statele membre.

Trebuie să luptăm, pentru că, mă uit, pe 11 iulie sunt alegeri în Republica Moldova – un stat asociat Uniunii Europene. Putin, personal, a creat partide și 20 de instituții media prin care încearcă să țină acest stat în zona sa de influență. Trebuie să facem mai mult și fac apel pe această cale către cetățenii Republicii Moldova să iasă duminică la vot pentru a scăpa de influența Moscovei.

 
  
MPphoto
 

  Nacho Sánchez Amor (S&D). – Señora presidenta, hablamos, señor Borrell, de injerencias en procesos democráticos, y no hay proceso democrático más trascendente que las elecciones. Por eso, mi propuesta en esta comisión y a usted es que hay que individualizar y tratar específicamente los riesgos de las injerencias en las elecciones, en las elecciones en sentido lato: en el proceso electoral. Por su trascendencia y también por la existencia de una mayor vulnerabilidad.

Muchos ciudadanos conectan con la política en período electoral, desconectan y vuelven a conectar, y en ese momento son mucho más vulnerables, con una mayor avidez por la información política y con una mayor exposición a esa desinformación.

El objetivo de estas injerencias —lo hemos dicho muchas veces— no es cambiar las cifras del voto emitido. Eso es muy difícil. Es deslegitimar el proceso electoral en sí. La única cifra que interesa a quienes interfieren en las elecciones es la cifra de una creciente abstención, porque les servirá para deslegitimar a democracias maduras.

Y por eso, señor Borrell, también hay que cambiar la forma de hacer observación electoral. Antes y después de una votación están los nuevos riesgos para la integridad electoral y por eso tenemos que estudiarlos y plantear nuevas formas de defendernos en las elecciones frente a estas injerencias extranjeras.

 
  
MPphoto
 

  Barry Andrews (Renew). – A Uachtaráin, a Ardionadaí Borrell, tá an díospóireacht seo dírithe ar idirghabháil ón iasacht in oibriú daonlathach an Aontais Eorpaigh. Creidim, áfach, go gcaithfimid iarrachtaí intíre a thabhairt chun cruinnis.

Chun an smaoineamh seo a chur os do chomhair, ba mhaith liom dul ar ais go dtí eachtra a tharla san Fhochoiste um Shlándáil agus Cosaint i bParlaimint na hEorpa, i mí Aibreáin seo caite.

I rith an chruinnithe coiste, tá náire orm a rá gur bhain beirt d’Feisirí Eorpacha na hÉireann, úsáid as a n-ardán chun a dteoiric chomhcheilge a chur chun chinn, ag rá go ndearna na Clogaid Bhána ionsaí ceimiceach ar shibhialtaigh chathair Douma sa tSiria.

A Uasail Borrell, mar fhocal scoir ba mhaith liom a rá go n-oibríonn Feisirí Eorpacha na hÉireann le chéile go minic ar líomháin thábhachtacha ach, ba mhaith liom mo dhéistin maidir leis an eolas contráilte seo a chur os do chomhair.

Go dtí anois, bhí mé ciúin ach seasaim in aghaidh an luchta ionsaithe ar ár ndaonlathas ón taobh istigh. Ba mhaith liom a rá – nach bhfuilim ar a son.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Santos (S&D). – Senhora Presidente, a constante panóplia de novos desafios que a interferência estrangeira e a desinformação colocam à saúde das democracias da União Europeia obriga-nos a repensar a nossa estratégia de defesa relativamente a tais ameaças e a nossa postura face a tais ataques. Estes problemas não se resolvem com declarações inflamadas em direção a Moscovo ou a Pequim. É necessário estabelecer mecanismos cada vez mais robustos de defesa da integridade dos nossos processos eleitorais, reforçar o controlo do financiamento externo dos partidos políticos europeus e, sublinho, responder com sanções aos ataques às nossas democracias e aos nossos valores.

A assertividade com que a União souber lidar com estes fenómenos, num momento em que os poderes iliberais mostram cada vez maior agressividade e desfaçatez nos seus ataques, determinará o nosso futuro comum.

Cabe à União Europeia, aos Estados—Membros, à sociedade civil e às plataformas online, em estreita articulação, travar este combate.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Madam President, for too long, this Parliament has endured unauthorised election observations and dubious friendship groups. Staff members with ties to foreign authorities pose a serious risk of an internal security breach. Accreditation of foreign delegations and their lobbyists to the European Parliament requires more transparency. It’s necessary to take action.

Recently, Parliament’s Democracy Support and Election Coordination Group (DEG) set sanctions on several MEPs who have observed elections on their own, but giving the impression that they were sent by Parliament. Recently, I wrote a letter, together with Raphaël Glucksmann, Chair of the Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation (INGE Committee) to the President. We asked for tougher action. We want to have a dedicated advisory group that would contribute to a more effective response overall. The only way to stem foreign interference is to increase transparency and combine that with effective sanctions.

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. – Señora presidenta, gracias a todos los diputados que han participado en este debate apasionante, que a mí, particularmente, más que interesarme, me apasiona, porque comparto lo que muchos de ustedes han dicho sobre la amenaza existencial que esto representa para la democracia. Pero también habrán observado, tal como les había anticipado, que se han oído aquí voces denunciando un nuevo macartismo o la voluntad de controlar e impedir que la información fluya libremente.

Lo hemos oído. Ha habido diputados aquí que han dicho: «No, no, no, esto es un nuevo macartismo, una nueva caza de brujas, una nueva voluntad de controlar desde el poder». Hemos oído hablar mucho de injerencias extranjeras: «La culpa es de Rusia y de China». Pero también ha habido diputados que han señalado certeramente que el problema también lo tenemos dentro, que la desinformación también la fabricamos en el interior de nuestras sociedades y que muchas decisiones políticas se han tomado sobre la base de una intensa campaña de desinformación, que es una forma educada de decir «mentira»: sobre la base de una intensa campaña de mentiras.

Y alguien ha citado el Brexit. Y es verdad, y es verdad. Uno de los grandes argumentos utilizados por los defensores del Brexit, que hace poco estaban aquí, y sin el cual seguramente ⸺y ellos mismos lo han reconocido⸺ el resultado de la votación hubiera sido distinto, fue la historia de que, fuera de la Unión Europea, los británicos recibirían no sé cuántos miles de millones de libras con los cuales podrían mejorar su sistema de salud y, en vez de que los europeos les quitaran el dinero, podrían mejorar los sistemas públicos en el Reino Unido. Y los mismos que contaron este cuento, al día siguiente de la votación, fueron a la televisión, con todo el descaro del mundo, a decir: «No, eso no era cierto, fue un error de cálculo, me equivoqué. No, no, los números no eran estos».

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les sancionamos? ¿Se dan ustedes cuenta de cómo una decisión trascendental también para Europa puede haberse tomado sobre la base de una intensa campaña de desinformación, que no la hizo ni Putin ni Xi, que la hicimos nosotros en el interior de nuestras propias sociedades? ¿Cuántas veces no se han contado cuentos a la gente, y en mi país ⸺el país que conozco mejor, pero no quiero entrar en ello⸺ hemos vivido recientemente casos como estos, de flautistas de Hamelín que cuentan cuentos de hadas? Eso es desinformación también. O sea, que no miremos solo lo que nos viene de afuera. Hagamos también un poco de autocrítica y preguntémonos cuánto en nuestro propio debate político utilizamos la desinformación sistemáticamente. Y eso, naturalmente, necesita medios de control. Pero, cuidado, sobre el medio de control, alguien ha alertado: «macartismo y voluntad de control...». No, voluntad de contraste, voluntad de contraste, de que el ciudadano pueda saber si cuando le dicen algo es cierto o no lo es, porque puede decidir en función de que se lo crea o no se lo crea.

Y por eso tenemos que tener sistemas que contrasten; que contrasten lo que se dice con la realidad. Y, cuando uno dice eso, le acusan de querer crear ⸺como se ha dicho a veces⸺ una especie de «ministerio de la verdad», un órgano público que decide lo que es cierto o lo que no lo es. No es eso, pero luchar contra la desinformación, sustancialmente, es decidir cómo informar a la gente sobre lo que es cierto y lo que no lo es. Y eso requiere técnicos especializados, un control permanente, continuo, y un contraste delicado.

Y han hablado ustedes de sanciones. Sí, sin duda, es importante no dejar impune al que desinforma. No basta con la sanción política de que «la próxima vez no le voy a votar», porque la próxima vez es demasiado tarde. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sancionamos al que cuenta cuentos chinos, sobre la base de los cuales la gente toma decisiones trascendentales, y que al día siguiente reconoce que mintió o que se equivocó, que viene a ser lo mismo? Hay que imponer sanciones, necesitamos un régimen de sanciones, pero tenemos que tener bien claro de qué manera lo implementamos, cómo definimos «desinformacion», cómo la medimos, dónde están las líneas rojas con respecto a la libertad de información. Y todas estas cuestiones tienen que ser cuidadosamente medidas para asegurarnos de que los instrumentos que pongamos en marcha son instrumentos perfectamente compatibles con la legalidad y con el sistema democrático.

Sí, hoy no lo tenemos. Lo necesitamos, pero sabemos —y no quisiera que ustedes piensen que es tan fácil como establecer un régimen de sanciones contra los violadores de los derechos humanos en Nicaragua— que hay que definir bien conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación. Porque hoy manipular la información no es ilegal. Esto es un aspecto sustantivo sobre de qué manera afrontamos un sistema de sanciones para defender a la vez el derecho a la verdad y la libertad de información, el derecho a la verdad y la libertad de información. Estamos trabajando en ello y no es nada fácil, créanme. Estamos buscando de qué manera podemos concebir instrumentos —que no tenemos— que permitan actuar, junto con los Estados miembros, —repito— junto con los Estados miembros, porque al nivel de la Unión Europea no podremos hacerlo solo, para encontrar definiciones legales que permitan definir sistemas de sanción que —insisto— defiendan a la vez el derecho a conocer la verdad y el derecho a la información. Y las fronteras no son fáciles de definir.

Sobre el informe del Tribunal de Cuentas, pues tampoco es tan malo como algunos de ustedes han dicho. Al contrario, apoya mucho el trabajo que estamos haciendo y tiene alguna carencia como, por ejemplo, que acaba analizando el plan de acción contra la desinformación en 2018 y no ha podido tomar en consideración los acontecimientos posteriores, que son muy ricos, como la Comunicación conjunta sobre la lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19 que hemos lanzado, porque, anda que no hubo desinformación sobre la COVID-19, anda que el ciudadano no fue bombardeado con información falsa, que incluso podía poner en peligro su salud, sobre qué era el virus y cómo se podía y debía luchar contra él. Bien, este plan de acción no ha podido ser evaluado y creo que es una importante contribución a la lucha contra la desinformación.

¿Tenemos más medios? Sí, tenemos más medios. Hemos empezado a desarrollar actividades fuera de nuestro mandato inicial, que ya les he explicado que se limitaba a los aspectos de Europa del Este y de Rusia. Hemos incorporado a nuestros equipos más personal, en particular especialistas en la desinformación proveniente de China. Tenemos más recursos financieros, los hemos distribuido entre nuestras delegaciones. No les quiero abrumar con cifras, pero vamos a alcanzar un número de cuarenta personas y algunas de ellas ⸺como les digo⸺ están especializadas en áreas geográficas en las que teníamos muy poca capacidad. Pero no busquen la solución al problema únicamente a nivel europeo. Si los Estados miembros, cada uno de ellos, no se comprometen con sus propias capacidades, no hay forma de resolver el problema.

Y por eso hemos creado el sistema de alerta rápida y una red que nos comunica a todos. Y por eso necesitamos, sí, una mejor coordinación entre el trabajo del pilar intergubernamental y el pilar comunitario, entre las actividades que desarrolla la Comisión orientadas a la desinformación interna y las que hace el SEAE orientadas a la desinformación externa, sabiendo que la frontera entre lo interno y lo externo en este mundo de la comunicación cibernética es algo a veces imposible de delimitar: «No, esto viene de dentro; no, esto viene de fuera...». Miren, viene de donde viene, y muchas veces no se sabe de dónde viene.

De manera que sí, acepto el desafío y las preguntas que ustedes hacen: «¿Y cómo lo va a hacer?» Pues haciéndolo. Aumentando nuestra capacidad to trace and track, saber de dónde viene y seguirle la pista; crear sistemas más eficientes y más resilientes en nuestras sociedades; equipar mejor nuestras delegaciones y nuestras misiones: aumentar nuestro partenariado internacional. Y, sin duda, trabajar para ofrecer un sistema que imponga costes a los que generan desinformación, a los actores de la desinformación, sabiendo dos cosas: que muchos de estos actores escapan a nuestro control, porque están fuera y nunca podremos alcanzarles y sancionarles eficientemente, y que otros están dentro y forman parte de nuestro juego político. Y ya verán ustedes que el día en que empecemos a decir que impondremos sanciones a los que sesgan el debate político diseminándolo con la mentira nos encontraremos con las reacciones que se han visto aquí también hoy, diciendo: «Cuidado, un momento, usted es un macartista».

De manera que estamos pisando un terreno minado al que habrá que dedicar mucha atención política, no solamente recursos materiales y humanos, que también, no solamente ordenadores que filtran la información, detectan de dónde viene y señalan lo que no es cierto y lo diseminan. Porque, ¿saben ustedes una cosa? La mentira circula a una velocidad mil veces mayor que la verdad ⸺mil veces mayor⸺. Lancen ustedes una mentira y verán qué rápidamente se propaga. Desmientan la mentira al día siguiente y verán las dificultades que tienen para conseguir que se disemine a igual velocidad y alcance al mismo número de personas que han sido contaminadas por la mentira.

Créanme que este es un problema al que hay que dedicar algo más que un debate ocasional. Es algo más que tener tres analistas más. Es un problema esencial al que la Unión Europea sola —sola a escala de la Unión— no va a poder hacer frente, pero cuya acción es imprescindible para coordinar la respuesta de los Estados miembros. Y por eso yo doy la bienvenida a este debate. Los medios de los que disponemos son mayores hoy que el año pasado. Podemos hacer más, haremos más. Trabajaremos en un sistema que imponga costes a los actores de la desinformación y trataremos de conseguir que nuestras sociedades sean tan capaces de luchar contra el virus de la falsedad como contra el virus de la enfermedad biológica. Porque en ello nos va la supervivencia de nuestro sistema político. Y yo les agradezco a la vez su exigencia crítica y su voluntad de apoyo.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

Írásos nyilatkozatok (171. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (NI), írásban. – A tagállamokban zajló választások jelentik demokráciáink legfontosabb alkotóelemét. Az Uniós intézmények állítása szerint e demokratikus folyamatba való külföldi visszatérő és szisztematikus beavatkozás tapasztalható. Az álhírek és a propagandakampányok valóban alááshatják demokráciáink stabilitását, ezért az EP különbizottsága a jelenséget és annak leküzdését vizsgálja.

Ugyanakkor sajnálatos, hogy figyelmen kívül hagyja a szándékosan politikai útra lépett civil szervezetek beavatkozási és befolyásolási akcióit. Sok esetben ezek az NGO-k minden demokratikus elszámoltathatóság nélkül befolyásolnak választásokat vagy szuverén államok döntéshozatalát, álhíreket terjesztve. Például a magyar kormányt évek óta nyíltan vagy burkoltan csúsztatásokkal és félreértelmezésekkel támadó jelentéseket ugyanaz a néhány civil szervezet terjeszti.

 

13. Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov) (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő pont vita a következő kérdésekről:

a David McAllister és Maria Arena által a Külügyi Bizottság nevében a Bizottsághoz intézett, az EU globális emberi jogi szankciórendszeréről (uniós Magnyickij-törvény) szóló szóbeli választ igénylő kérdésről (O-000047/2021 - B9-0028/21) (2021/2563(RSP)).

a David McAllister és Maria Arena által a Külügyi Bizottság nevében a Bizottság alelnökéhez és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU globális emberi jogi szankciórendszeréről (uniós Magnyickij-törvény) szóló szóbeli választ igénylő kérdésről (O-000048/2021 - B9-0029/21) (2021/2563(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  David McAllister, author. – Madam President, the European Parliament has been consistently calling for an EU-wide mechanism which would allow for imposing targeted sanctions against individuals and entities that are involved in grave human rights violations. Therefore, I welcome last year’s adoption of the EU global human rights sanctions regime, which some of us in this House prefer to call simply the EU Magnitsky Act.

This regime should be part of a coherent and clearly defined strategy that considers the foreign policy objectives of the EU. It needs to reflect new challenges and threats to human rights violations such as corruption, abuse of state emergency powers or violence against human rights defenders.

We as the European Parliament would like to see an efficient and consistent use of the sanctions regime, with decisions in the Council taken by the qualified majority vote. With this in mind, I would like to address the High Representative and the European Commission with the following questions.

Number one: what are the experiences in implementing the EU global human rights sanctions regime? What is its place in the EU’s external policy toolbox and how does it relate to other EU sanctions frameworks?

Number two: how are the uniformity of criteria and consistency ensured in the regime’s implementation, especially with regard to the listing and delisting of persons, entities and bodies?

Number three: how does the European External Action Service plan to involve Parliament?

Number four: will the European External Action Service (EEAS) set up an EU-level advisory committee and outline guidelines for the involvement of civil society organisations in proposing and providing evidence? Does the EEAS envisage a mechanism for protecting those organisations or individuals?

Number five: would the Commission consider enlarging the scope of the regime, taking into account the United Kingdom’s new global anti-corruption sanctions regime?

Number six: would the External Action Service and the Commission be ready to reintroduce the proposal to use qualified majority voting to impose sanctions?

And finally, question number seven: what cooperation has been undertaken with like—minded countries? What will be done to ensure close cooperation and consistency with external judicial institutions and international supervisory and monitoring structures in implementing the regime?

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, auteur. – Madame la Présidente, c’est vrai que cela peut sembler un peu particulier, dans la mesure où ce mécanisme général de sanctions en cas de violations graves des droits de l’homme était une demande du Parlement européen. Et déjà, nous sommes en train de vouloir faire des modifications ou de demander plus.

Tout d’abord, je tiens à dire que le Parlement européen a accueilli favorablement ce régime général de sanctions pour violations graves des droits de l’homme que le Haut représentant a présenté au Conseil, et qui a finalement été adopté par ce Conseil. C’est justement parce que nous considérons qu’il s’agit d’un instrument important pour la politique étrangère de l’Union européenne que nous estimons qu’il est nécessaire d’éclaircir certains points, mais aussi de le renforcer à certains égards. C’est la raison pour laquelle, avec mon collègue, M. McAllister, la commission AFET et la sous-commission «Droits de l’homme», nous avons voulu cette résolution et un certain nombre de questions.

Comme l’a fait David McAllister, nous demandons ainsi – et il nous apparaît nécessaire – de donner en effet un rôle accru au Parlement européen dans l’établissement de ce processus. Je pense qu’il est important que nous ayons cette discussion, mais surtout, à terme, que nous puissions suivre ce mécanisme. Nous devons aussi, à terme, revoir la décision à l’unanimité du Conseil qui ne nous semble pas être la décision la plus efficace en matière de prise de décision. Nous devons aussi disposer d’une méthodologie claire qui permette d’établir des listes, mais aussi de délester un certain nombre de personnes, de savoir exactement comment les choses pourraient se passer.

Il s’agit aussi de prévoir le fait que la corruption soit intégrée dans le mécanisme. Alors c’est vrai, nous avons eu des débats sur «faut-il intégrer la corruption dans le mécanisme ou bien avoir un mécanisme spécifique?». Je pense que ce que nous pouvons dire, c’est qu’il faut très vite traiter des caractères de la corruption parce qu’ils sont indissociables de la question de la violation des droits de l’homme.

Il est aussi important d’avoir la coopération avec les pays partenaires parce que nous ne pouvons effectivement être le refuge – pour des personnes qui auraient été sanctionnées par certains et par des mécanismes similaires – d’être le refuge en Europe pour ces personnes qui pourraient trouver abri sur le territoire européen.

Enfin, il faut une cohérence des politiques: comment faire en sorte que ce mécanisme général de sanctions liées aux violations graves soit intégré dans un ensemble d’outils qui sont des outils de politique extérieure, qui doivent bien entendu être cohérents? Toutes ces questions sont dans la question orale, mais aussi dans notre résolution.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, Ms Arena, Mr McAllister, honourable Members, I very much welcome the opportunity to continue the dialogue on the EU Global Human Rights Sanction Regime. I would like to acknowledge the important role that the European Parliament has played and continues to play in this matter.

From the outset, High Representative Vice-President Borrell has said that this regime allows us to stand up for human rights in a determined manner by connecting actions to our words. The High Representative made the first two proposals ensuring the swift operational use of the EU Global Human Rights Sanction Regime, translating political commitment into tangible action.

We have taken decisive actions to address serious human rights violations and abuses ranging from torture, extrajudicial execution and killings to enforced disappearance of persons, arbitrary arrests or detentions or systematic use of forced labour taking place in China, Russia and the Democratic People’s Republic of Korea, Libya, South Sudan and Eritrea. We’re all aware of the retaliatory measures taken by China and Russia, and we have been clear that these are simply unacceptable.

Sanctions are not an end in itself. They form a part of a wider policy approach in order to bring about the change in conduct from those responsible or involved in serious human rights abuses and this does not happen overnight. We have defined a coherent, ambitious and multifaceted approach. The EU Global Human Rights Sanction Regime is an important element in delivering on the EU action plan for human rights and democracy 2020-2024, which sets out the overall strategy in this field for the next five years.

In many ways, we are still very much at the beginning of the journey under this regime. About six months after its establishment, it might be still too early to already make an in-depth assessment. However, it is clear that this sanction regime has already solicited strong reaction, an indication of the impact of sanctions under this regime. The listing criteria are clearly defined under this regime. Any possible change to the scope of the regime, for instance the question whether to include corruption or not is for the Council to decide by unanimity. The initial focus has been to start implementing the current regime. As you know, the High Representative proposed to use qualified-majority voting for the adoption of new listings but not all Member States agreed to this. The High Representative continues to believe that the greater use of qualified-majority voting not only in this regime, but in common foreign and security policy overall could bring considerable benefits and make decisions faster and more efficient. He will continue to discuss this with Member States.

Supporting civil society organisations is a cornerstone of our EU human rights policy. We very much welcome any contribution of civil society to provide possible evidence. The EEAS service has regular contact with them and stands ready to guide them on how best to prepare such evidence.

Like-minded countries such as the United States, the UK or Canada have an ongoing interest to work together with the EU to maximise the impact of our respective human rights sanction regimes. This is an interest that we share and we maintain an open dialogue with them. Thank you for the introductory words.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir seit Dezember letzten Jahres die Möglichkeit haben, mit diesem Sanktionsregime Individuen zu sanktionieren, die sich schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht haben. Es ist ein Vorteil, dass wir nicht ein ganzes Land jeweils mit Sanktionen belegen müssen, sondern es sehr gezielt gegen die individuellen Übeltäter zur Anwendung bringen können.

Aber – es ist auch schon angesprochen worden – der Mechanismus ist aus unserer Sicht unvollständig. Sicherlich wäre zu überlegen, den Aspekt der Korruption in eine Reform einzubeziehen oder, wie es die Briten getan haben, in dem Zusammenhang einen separaten Mechanismus einzuführen. Da bin ich flexibel. Aber in der Sache selber halte ich es für richtig, dass wir hier die Korruption mit einbeziehen.

Ein anderes Defizit ist sicherlich die Einstimmigkeit, und man sollte in dem Zusammenhang mit den betreffenden Mitgliedstaaten reden. Es kann doch eigentlich objektiv nicht sein, dass, wenn man eine Menschenrechtsverletzung feststellt, dann im Extremfall 26 Mitgliedstaaten der Auffassung sind: Ja, diese Person ist da verantwortlich, und gerade mal ein Mitgliedstaat das Gegenteil behauptet. Da können eigentlich nur sachfremde Erwägungen, z. B. finanzielle Interessen, dahinterstehen, und das halten wir für politisch nicht akzeptabel.

Von daher, denke ich, sollten wir bei einer Änderungsverordnung auch den normalen Gesetzgebungsweg gehen. Das heißt, es gibt einen Vorschlag der Kommission, der geht dann zum Rat und zum Parlament, und dann wird es in der Mitentscheidung entschieden. Und dann, denke ich, werden wir zum einen die Korruption miteinbeziehen können, aber auch mit den betreffenden Mitgliedstaaten reden, die bisher gegen die Aufhebung der Einstimmigkeit sind.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Santos, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, permitir o usufruto dos direitos humanos por todas as pessoas é um objetivo estratégico da União Europeia. Esta frase, proferida pelo Alto Representante aquando da adoção do regime global de sanções por violação de direitos humanos, demonstra não só a dimensão e importância deste instrumento de política externa, reivindicado por muitos de nós durante tanto tempo, mas também a nossa responsabilidade em velar pela consistência, transparência e eficácia da sua aplicação.

Foi por isso que o Parlamento, no exercício das suas atribuições democráticas, decidiu avançar com a pergunta oral e a resolução que agora discutimos.

Importa debater a operacionalização deste instrumento, o papel do Parlamento e até o tipo de violações a abranger. A bem da credibilidade deste instrumento, é importante dotá-lo de transparência, tornando claros os critérios de inclusão e retirada da lista de sancionados, e blindar a sua aplicação contra duplos critérios que o enfraqueçam servindo os seus detratores.

Entendemos que o papel do Parlamento deve ser reforçado, incluindo com a possibilidade de propor e escrutinar a aplicação das sanções. Reiteramos que as decisões devem ser tomadas por maioria qualificada, sublinho, por maioria qualificada e não por unanimidade. Senhor Representante do Conselho, sabemos ao que é que conduziria a decisão por unanimidade: à satisfação exatamente daqueles que se opõem à aplicação eficaz deste mecanismo.

Defendemos que a corrupção deve integrar a lista de violações sancionáveis e que se deve sistematizar a cooperação com mecanismos sancionatórios similares existentes em diversos países. Temos defendido e lutado por este regime na lógica de que é fundamental dotar a União Europeia com as ferramentas adequadas à defesa coerente dos seus valores no quadro da sua política externa. Acredito que a adoção do regime global de sanções por violações de direitos humanos representa um passo da maior relevância.

É, agora, necessário continuar a melhorar esta ferramenta. Esta é a missão que continuaremos a cumprir.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta, el Parlamento Europeo ha reclamado un instrumento como la Ley Magnitski, una ley que sanciona la vulneración de los derechos humanos, pero quedan temas importantes pendientes, y por eso estamos hoy aquí en este debate.

Uno de ellos es importantísimo: es contemplar la corrupción dentro de esta ley. Porque tenemos también la experiencia de que los altos funcionarios y responsables políticos identificados como parte del aparato represivo en regímenes dictatoriales sean, a la vez, identificados como autores de entramados corruptos, financieros, empresariales. Es muy difícil separar esto, señorías, porque la corrupción sostiene la represión y la represión alimenta la corrupción.

Por lo tanto, este es un tema en el que vamos a seguir trabajando e insistiendo. Pero paralelamente a esto necesitamos también implementar las sanciones. Y no podemos olvidar que es el Consejo quien las implementa, y el Parlamento debe tener derecho de seguimiento y control.

Pero, además de esto, debemos mejorar los mecanismos para llevar a los responsables de estos actos ante la justicia internacional. Y mejorar la coordinación con otros Estados y con organizaciones e instituciones judiciales, regionales e internacionales es fundamental.

También, desde luego —y se ha dicho—, la mayoría cualificada. Los derechos humanos no pueden ser objeto de veto, señor ministro. Y cuando imponemos sanciones ponemos también por delante la imagen de la Unión Europea. No puede suceder lo que sucedió con Bielorrusia: que, porque haya discrepancias en el Consejo, por razones ajenas a las sanciones, las sanciones que espera la comunidad internacional, que reclama el pueblo de Bielorrusia, fueran retrasadas.

Reclamamos unanimidad para cuestiones de derechos humanos porque los Tratados lo prevén y lo permiten.

 
  
MPphoto
 

  Hannah Neumann, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, dear colleagues, it has been quite a struggle, but now we have the EU global human rights sanctions regime. And you may have realised, especially with regards to China, it has created some effect and some impact. So I think it’s good that we finally debated it here in the European Parliament because it was actually the Parliament that initiated this mechanism.

It is the Parliament that was mainly targeted by Chinese retaliation. And it’s the Parliament that we use to debate issues on human rights and EU foreign policy. So, Mr Logar, it may be the prerogative of the Council to decide on sanctions alone, but this is not how it should be. And this is part of our questions and our resolution as well, because at the moment we have an EU global human rights sanction regime where the European Parliament doesn’t have a say in it.

So I think it’s good that, as a start, we agreed across all political parties that it’s time to establish a dedicated working group looking at the implementation of sanction regimes and making proposals for possible persons or organisations to be sanctioned.

And I also call on the Council and Commission to reach out more strongly to civil society organisations, to journalists, to human rights defenders. They are our allies in the fight against human rights violations and I think they should also have a formal mechanism in which they can include their proposals, their ideas, their discussions into this mechanism, and not just random consultation whenever it pleases the Council and the Commission.

That’s the second call. I think that is very important in our resolution.

So after seven months of this mechanism, I think it’s good that we say congratulations, we have it and it has an impact. But I think now it’s time to join forces to make the best use of it. We here in the Parliament are ready. Civil society is ready and I have high trust in the Commission and the Council that they are equally willing to join forces with us to make the best use of this instrument.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: DITA CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Rivière, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, chers collègues, au prétexte d’incarner seule la dignité des droits de l’homme, l’Union européenne cherche une nouvelle fois à s’accaparer des compétences qui ne sont pas les siennes, usant d’une rhétorique moraliste pour dépouiller les nations de leurs prérogatives. L’instauration d’un régime de sanctions globales, basé sur une interprétation exclusivement dogmatique des droits de l’homme, est inutile, utopique et illégitime.

Inutile, le principe même des sanctions l’est largement dans ses effets, comme on le constate notamment avec la Russie qui se moque bien de nos sanctions – cf. leur loi récente sur l’appellation champagne qui pénalise durement les viticulteurs français. Par ailleurs, certaines sanctions, notamment les embargos, conduisent trop souvent à punir très directement des populations entières, au prétendu principe de défense des droits de l’homme.

Utopique, car baser exclusivement une diplomatie sur les droits de l’homme, c’est manquer de pragmatisme, c’est nuire à ses propres intérêts. Allons-nous rompre toute relation avec l’Arabie saoudite? La diplomatie n’est pas une religion permettant l’excommunication de ceux dont on ne partage pas la vision du monde, mais la capacité à parler avec tout le monde pour surmonter nos divergences. Ce texte fait preuve d’une naïveté puérile dans un monde où les puissances d’antan se réveillent et veulent reprendre toute leur place.

Illégitime enfin, car l’Union européenne cherche une nouvelle fois, en attaquant l’unanimité au Conseil, à prendre aux nations ce qui est de leur seule discrétion, l’essence de leur souveraineté, à savoir la politique étrangère. Nous n’avons pas de mandat des peuples pour conduire leur destinée. Nous n’avons pas d’autorité directe pour dicter aux nations leurs alliances ou leurs inimitiés à l’international. Nous n’avons pas le pouvoir de soumettre les relations internationales des États membres à vos considérations droits-de-l’hommistes dont la définition imprécise et utopique bloque toute action efficace. Vous n’avez pas à décider de la place de la France et des autres États nations dans le monde.

Ce texte est celui de la soumission à des intérêts privés, notamment ceux de l’Open Society de M. Soros et de sa galaxie d’ONG. Ces intérêts privés usent du prétexte des droits de l’homme pour accumuler des profits financiers exorbitants. Laissons aux nations, seul cadre légitime, le soin d’organiser librement leurs relations diplomatiques en fonction de leurs intérêts nationaux et non selon une vision moraliste et irréaliste.

 
  
MPphoto
 

  Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de minister, dat we moeten samenwerken om mensenrechtenschendingen wereldwijd aan de kaak te stellen, staat als een paal boven water. Of het nu gaat om geloofsvervolging, om moderne slavernij of uitholling van de democratie, wij kunnen en mogen niet wegkijken! De Magnitski-wet is wat dat betreft een belangrijke aanvulling in onze gereedschapskist.

De opheffing van de unanimiteitsregel, die velen in dit huis bepleiten, is daarbij echter niet de juiste weg. Het EU-Verdrag geeft daarvoor eenvoudigweg niet de ruimte. Zij is bovendien ook helemaal niet nodig. Ook met consensus lukt het namelijk – de praktijk leert het – om sancties in te stellen tegen bedrijven en personen in landen als Rusland, Belarus en China. Opheffing van de unanimiteitsregel is bovenal zeer ongewenst. Dan gaan de grote lidstaten de dienst uitmaken en staan kleine lidstaten buitenspel. Daarvoor is buitenlands beleid toch net iets te belangrijk!

Consensus zorgt voor draagvlak. En juist dát is cruciaal om dit een krachtig instrument te laten zijn.

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, la lucha contra las violaciones de derechos humanos debe ser una prioridad de la política europea, dentro y fuera de Europa; no un elemento secundario, sino un pilar esencial de nuestra política como proyecto compartido. Cada día estamos viendo el aumento de represiones con personas asesinadas, torturadas, maltratadas, la persecución de defensores de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ, del medio ambiente, de las personas migrantes, pero también de las personas a quienes se priva de un nivel de vida adecuado, de bienestar, de salud, de vivienda. No olvidemos que es un derecho humano también.

Saludamos esta iniciativa sobre herramientas para frenar la vulneración de derechos, pero necesitamos que tal herramienta garantice su fin. Para eso necesitamos de más transparencia, necesitamos coherencia con otros mecanismos y necesitamos que cuente, como protagonistas, con las personas que más la sufren y con la sociedad civil, para poder denunciarla. No debe ser una herramienta más utilizada en favor de otros intereses, como vivimos aquí a diario.

Hoy existen ya mecanismos como la suspensión de acuerdos de comercio, de libre comercio y de asociación, el impulso de instrumentos vinculantes de empresas y derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas o el fin de acuerdos de vergüenza con Turquía y Marruecos o de actuaciones —como estamos viendo— de la Guardia Costera de Libia, pagada con fondos europeos.

Así que aplaudimos y damos la bienvenida a iniciativas de este tipo, pero lo que hoy necesitamos aquí es la firme voluntad política para llevarlas a cabo.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, kad govorimo o vladavini prava, kolegice i kolege, toga kod nas u Hrvatskoj nema. Ono što mi imamo to je vladavina korupcije, a sve se to događa pod budnim okom Europske unije. Hrvatsko pravosuđe postavila je Hrvatska demokratska zajednica i kako ga je onda postavila tako i dan danas stoji. A kakve to plodove, to stablo krivosuđa i krađosuđa, daje vidi se po ljestiviciama međunarodne korupcije gdje je Hrvatska među najgorima. Prije nekoliko godina sigurnosno obavještajna agencija dala je izvješće u kojem stoji kako postoje suci u Hrvatskoj koji su prijetnja nacionalnoj sigurnosti Hrvatske. I što je premijer Plenković učinio po tom pitanju? Apsolutno ništa. Pa kako će protiv svojih. Pred nekoliko pak mjeseci zbog korupcije je uhićeno troje sudaca. Zvonko Vekić, Darko Krušlin i Anto Kvesić primali su mito od bjegunca hrvatskog pravosuđa koji ih na kraju prokazao, a to je samo ono što se zna od korumpiranih sudaca. Koliko su oni primili mita i brojni drugi koliko su primili mita i zbog kojih brojni kriminalci i dandanas šeću. Europska komisija mnogo priča, ali malo radi na vladavini prava i borbi protiv korupcije, a stranke koje ovdje u Europskom parlamentu prijateljuju s HDZ-om podržavaju tu korupciju. Sve je zapravo šminka i laž.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Wiseler-Lima (PPE). – Madame la Présidente, l’une des particularités du régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme, notre loi Magnitski, est le fait que ce régime cible directement les personnes et entités responsables d’atteintes aux droits de l’homme. Contrairement à d’autres sanctions, par exemple économiques, les sanctions individuelles contre les responsables n’ont pas d’impact sur la population et peuvent donc être appliquées sans hésitation.

Maintenant, si l’Union européenne veut vraiment être efficace, elle doit, premièrement, élargir le champ d’application du régime de sanctions en y ajoutant la corruption; deuxièmement, passer au vote à la majorité qualifiée pour l’application du régime; et troisièmement, l’Union européenne doit agir de concert avec les autres démocraties de ce globe quand elle applique ses sanctions.

En effet, en ce qui concerne la corruption, il s’agit d’un fléau qui met à mal l’état de droit et la démocratie, qui permet les atteintes aux droits de l’homme et que celles-ci soient faites dans l’impunité. Il faut combattre la corruption qui met les puissants au-dessus des lois.

Quant au vote à la majorité qualifiée, il doit devenir une évidence pour l’application du régime mondial de sanctions européen. Il est inconcevable qu’un ou deux pays puissent empêcher l’Union européenne de prendre des décisions en cette matière.

Enfin, c’est en agissant de concert avec les autres démocraties que nous serons pleinement efficaces. Ces puissants, coupables d’atteintes aux droits de l’homme, aiment souvent jouir de propriétés et de comptes en banque dans cet espace de liberté que constituent les démocraties dites occidentales. Or, si de concert nous leur fermons nos frontières et gelons leurs avoirs, nos mécanismes globaux de sanctions seront, j’en suis convaincue, des outils non seulement pour combattre l’impunité, mais qui auront également un effet réellement dissuasif.

 
  
MPphoto
 

  Nacho Sánchez Amor (S&D). – Señora presidenta, coincido con las apreciaciones de satisfacción que han hecho los demás diputados. Coincido con algunas de las reivindicaciones de este Parlamento expresadas por David McAllister, por Maria Arena y por otros diputados. Y reconozco la limitación que tiene el alto representante para actuar en este marco, en el que sigue necesitándose esa unanimidad que a veces se convierte en simple veto.

Yo querría hablar de la coherencia del mecanismo. Coherencia con otros mecanismos de sanción, de tal manera que no solo se elija para asuntos de derechos humanos este, evitando otro tipo de sanciones. Coherencia con las políticas nacionales, y esto es muy importante: no puede ser que la cara de las sanciones sea la cara del señor Borrell y por debajo de la mesa los Estados estén haciendo una política contemporizadora con algún Gobierno al que la Unión Europea haya sancionado. Y coherencia en los objetivos: situaciones de derechos humanos similares deben tener un tratamiento sancionatorio similar, salvo que queramos hacer un sistema de sanciones en materia de derechos humanos excepto cuando nuestros intereses comerciales nos obliguen a otra cosa.

Por tanto, coherencia para que el mecanismo, incluso con estas limitaciones actuales, funcione en el sentido que quiere este Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Katalin Cseh (Renew). – Madam President, the EU Magnitsky Act was a major step, but it’s a job half—done ‒ until corruption is included as a punishable offence.

All major democracies sanction corruption ‒ the US, Canada, recently the UK ‒ and only the EU is missing. This is not just a minor policy detail. We risk becoming a safe haven for dirty money. The corrupt autocrats who are fretting over the recent sanctions in the City of London basically see a billboard here saying, ‘Bring your money here, it’s safe here, it’s the only place in the West where you won’t be sanctioned’. This is absurd. The reason behind this is, again, the unanimity rule – because our own kleptocrats, like Mr Orbán, still have a veto over our foreign affairs.

Remember what Alexei Navalny told us last November: until Putin’s oligarchs park their yachts in European ports, no one in the Kremlin will take EU sanctions seriously. This is about our credibility ‒ and our credibility is the key to our safety because authoritarians read the news as well. They know when we are divided, and they will weaponise it. So it’s time to take this weapon away.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Madam President, on EU banks and borders, we need to put an end to kleptocrats and their accomplices which assist them in the stealing of public money and looting assets. The EU needs to be able to target enablers of corruption, whether they are individuals or entities outside its borders through sanctions.

While corruption and human rights may be linked, expanding the scope of the existing human rights sanctions regime is not the solution, in my view, for practical and tactical reasons. Thus, I strongly prefer a stand-alone anti-corruption mechanism, as has been done in the UK, and I would encourage you to look into this model.

Tackling agents of corruption requires distinct tools and involves specific structures. It will also have to send a strong signal on our determination to combat corruption.

Lastly, we cannot use the US model. We have strict legal safeguards in the listing process and can only use open sources, unlike the US.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah (ID). – Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen! Ich erinnere mich an eine Vorlesung im Völkerrecht in den späten 1990ern, wo der Professor erklärte: „Machen Sie sich eins klar: Die Menschenrechte sind das letzte Mittel, das der Westen hat, um seine globale Dominanz durchzusetzen.“

Wenn wir diesen Akt sehen, dann bestätigt sich das. Wir entscheiden nicht nur über die Menschenrechte, die angewendet werden, sondern auch über ihre Interpretation. Wir sanktionieren jeden, der unserer europäischen Vorstellung nicht entspricht. Was ist das anderes als Neokolonialismus?

Das 21. Jahrhundert ist aber das Jahrhundert der Multipolarität, und deshalb ist das, was von uns ausgehen muss, Diplomatie. Wir müssen denjenigen, die anderswo in der Welt andere Traditionen und Verständnisse haben, doch erst einmal die Hand reichen und helfen, uns gegenseitig zu verstehen. Warum also eine solche europäische Arroganz, wo Diplomatie, Austausch und Wandel durch Annäherung notwendig wären?

Aus diesem Grunde werden wir dagegen stimmen. Es beginnt bei dem Namen Magnitsky, wo eben auch unklar ist, was geschehen ist, und es setzt sich dahin gehend fort, dass wir meinen, mit unseren Vorstellungen die ganze Welt regieren zu müssen. Meine Damen und Herren, wir sind im 21. und nicht mehr im 19. Jahrhundert, und ich finde das auch gut so.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Ministrze! Drodzy Państwo! Tylko występując wspólnie i podejmując decyzje razem jako Unia Europejska, możemy działać z odpowiednią siłą. Dlatego tak ważne jest utrzymanie zasady jednomyślności, która gwarantuje spójność podejmowanych decyzji przez Radę. Ta zasada to gwarancja sukcesu wspólnej polityki zagranicznej, a nie przeszkoda, którą trzeba usunąć. Unijna ustawa Magnickiego jest potrzebna, bo tylko dotkliwe sankcje wymierzone w najbogatszych i najbardziej wpływowych przedstawicieli reżimów Putina czy Łukaszenki odniosą skutek. Globalny system sankcji powinien dotykać najpoważniejszych naruszeń lub nadużyć praw człowieka, które mają charakter oczywisty, powszechny i systematyczny. Nadużywanie tego instrumentu osłabiałoby jego znaczenie. Warto także rozważyć w przyszłości rozszerzenie zakresu unijnego reżimu sankcyjnego o rażące przykłady korupcji. Widzimy, jak chętnie byli politycy, którzy odgrywali ważne role w europejskiej chadecji czy socjaldemokracji, przyjmują posady w rosyjskich spółkach energetycznych. Może przy okazji też i z tym uda się zrobić porządek.

 
  
MPphoto
 

  Milan Uhrík (NI). – Vážená pani predsedajúca, tento nový sankčný režim má po vzore Spojených štátov amerických umožniť Európskej únii ukladať sankcie na vytipovaných predstaviteľov cudzích štátov.

Vážení kolegovia, ja sa v tejto súvislosti pýtam, nebude to slúžiť len na vystupňovanie tlaku na Ruskú federáciu? Nie je to len nástroj na pranierovanie Moskvy v súlade s americkými geopolitickými záujmami? A bude mať Európska únia odvahu aplikovať rovnaký meter na všetkých, ktorí porušujú ľudské práva, či už sa jedná o Saudskú Arábiu alebo napríklad o konflikt v Palestíne. Nemyslím si, že je správne pokúšať sa nasilu vyvážať demokraciu západného typu, a to aj prostredníctvom rozpútavania vojenských konfliktov či rozpútavania špirály sankcií. Sústreďme sa, prosím vás, radšej na konštruktívnu a vyváženú zahraničnú politiku s pochopením a rešpektovaním špecifík jednotlivých štátov.

 
  
MPphoto
 

  Radosław Sikorski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Jako jeden z inicjatorów ustawy Magnickiego jestem oczywiście za rezolucją. Jestem także za tym, aby objąć sankcjami poważne przypadki korupcji, abyśmy głosowali w Radzie większością, tak aby żaden kraj nie mógł blokować tych sankcji, i za tym, aby Parlament mógł inicjować sankcje, a także aby mógł je nadzorować.

Natomiast bardzo ciekawe są dzisiejsze głosy z partii postfaszystowskich i partii skrajnej prawicy, tych, które niedawno zawarły sojusz proputinowski przeciwko Unii Europejskiej, że z taką pasją są przeciwne tym sankcjom. Panowie, Władimir Putin jest z was dzisiaj zadowolony, zasłużyliście na extra bonus.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schieder (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Dem Kollegen Krah, der hier vorher gesprochen hat, möchte ich schon eins noch auf seinen Weg mitgeben, nämlich: Die Menschenrechte sind für uns universelle Rechte. Sie gelten für jeden Menschen auf der Welt. Daher ist es auch so wichtig, dass die Europäische Union, gerade die Europäische Union, auch globaler Akteur in Sachen Menschenrechte nicht nur ist, sondern auch in Zukunft noch besser sein kann. Deswegen gibt es dieses Gesetz, und deswegen ist es auch gut, und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer, ihre hier vorgetragene Toleranz so wirklich ernst zu nehmen. Denn sonst, wenn es um Mitbürger in ihrem eigenen Land geht, haben Sie die ja auch nicht so sehr.

Es geht aber auch darum, dass wir außenpolitisch aktiv werden. Deswegen muss auch die Einstimmigkeit weg, und deswegen muss es auch möglich sein, wirtschaftliche Korruption in diesen Katalog aufzunehmen. Gerade deshalb brauchen wir dieses EU global human rights sanctions regime as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (Renew). – Madam President, in defence and protection of human rights worldwide, we must employ the full range of instruments to prevent and eradicate the causes of human rights violations.

It is time to add corruption to the list of crimes sanctioned by the European Union’s Magnitsky Act. It is not right that the sanctions regime called after Sergei Magnitsky cannot be applied to Putin’s cronies who are misappropriating public funds and depriving the Russian people of quality state services and a dignified life.

Corruption crimes constitute a significant part of human rights violations. It can be illustrated by the cases of collapsed school buildings or maternal deaths due to embezzled public funds. It is a far—reaching disease, from the Gupta family’s crimes in South Africa to high—ranking officials’ collaboration with drug cartels in Latin America, which can be contained only by showing that there will be dire consequences. It’s not a choice. It’s a must.

 
  
MPphoto
 

  Ivan David (ID). – Paní předsedající, pokrytectví je jedna z nejodpornějších forem lži. Rozhodování bez jasných pravidel a podle dvojího metru je zavrženíhodná praxe, ale hned první ustanovení návrhu usnesení vysvětluje, že sankce se týkají režimů, proti nimž Evropská unie zavedla omezující opatření. Jinými slovy netýká se těch režimů, proti nimž Evropská unie sankce nezavedla. Evropská unie, jak dobře víme, tedy nezavádí sankční režim proti představitelům všech zemí, v nichž jsou potlačována demokracie a lidská práva, ale jen proti některým. V některých zemích Evropské unii potlačování práv nevadí, v jiných vadí, a je to ukázka bezzásadovosti. Z toho lze snadno odvodit, že o lidská práva vlastně vůbec nejde, nerozhoduje se podle jejich dodržování. Jsou jen záminkou k sankcím. Tvrzení, že se rozhoduje podle dodržování lidských práv, je tedy jasně nepravdivé, a protože to všichni vědí, jde o pokrytectví. Uvedu typický příklad výběrové slepoty. Je to Turecko, kde o dodržování lidských práv nebo demokracii nemůže být ani řeč. A naše frakce opakovaně navrhovala sankce proti Turecku, ale ostatní frakce se místo toho shodly, že jsou vážně znepokojeny. Tedy žádné sankce.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Kruk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Ustanowienie w grudniu 2020 roku globalnego systemu sankcji Unii Europejskiej za naruszenia praw człowieka, którego inspiracją był tak zwany Global Magnitski Act w USA, trzeba ocenić pozytywnie. Znacznie poszerza on instrumenty sankcyjne Unii i pozwala jej reagować na przypadki poważnych naruszeń praw człowieka. Ma polepszyć efektywność ich realizacji. Jest to czwarty horyzontalny system sankcji w dyspozycji Unii po reżimach dotyczących terroryzmu, wykorzystywania broni chemicznej i ataków cybernetycznych.

Omawiany system ma zastosowanie do czynów takich jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i inne poważne naruszenia lub nadużycia praw człowieka, w tym wolności wyrażania opinii i wypowiedzi oraz wolności religii i przekonań. Powinniśmy rozważyć rozszerzenie reżimu również na korupcję, tak jak to jest w USA. Nie można natomiast pozytywnie odpowiedzieć na apel o wprowadzenie głosowania większością kwalifikowaną przy przyjmowaniu sankcji w ramach tego systemu w miejsce przyjętej przez Radę zasady jednomyślności. Będzie to bowiem kolejny krok na drodze do ograniczania praw członkowskich zagwarantowanych Traktatami. Prawa mają również państwa mniejsze, a nie tylko duże i silne.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono molto soddisfatto per l'adozione e la rapida attuazione del nuovo regime globale di sanzioni, uno strumento che ci permette di essere ancora più incisivi nel perseguire le violazioni dei diritti umani ovunque esse accadano.

Tuttavia è ancora possibile migliorare ulteriormente questo sistema, ad esempio riconoscendo la natura interconnessa di corruzione, conflitti e violazioni dei diritti umani e includendo dunque questa fattispecie come criterio per imporre le sanzioni stesse. Questa mancanza crea un divario significativo tra i programmi sanzionatori degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada e quello dell'Unione europea aumentando il rischio che i nostri sistemi finanziari possano essere sfruttati da individui sanzionati dai nostri partner, come già è purtroppo successo in passato.

L'Unione europea ha il dovere di essere un esempio mondiale nella difesa dei diritti umani e nello smantellamento dei sistemi che perpetuano cicli di violenza e impunità. Per questo ritengo importante chiederle anche oggi che nella prossima revisione la portata di questo strumento sia estesa per coprire anche i crimini legati alla corruzione. Combattere la corruzione non è soltanto una questione di buon governo, è un atto di autodifesa necessaria dei nostri valori e delle nostre istituzioni e anche della nostra economia.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señora presidenta, la conocida como «Ley Magnitski europea» es una herramienta fundamental para la adopción ágil de sanciones contra los responsables de violaciones graves de derechos humanos. No obstante, tan importante como la adopción de sanciones es que estas se cumplan y se hagan cumplir una vez que se adoptan.

Por consiguiente, celebro que la excelente Resolución preparada por David McAllister y Maria Arena haga hincapié en la necesidad de que todos los Estados miembros de la Unión cumplan y apliquen las medidas restrictivas de forma rápida y coherente.

El pleno cumplimiento de las sanciones europeas es una cuestión fundamental porque afecta a la credibilidad de la Unión. Quiero recordar los hechos ocurridos en mi país, España. En enero del año 2020, el Gobierno español ignoró la prohibición de entrada y tránsito en territorio europeo que pesa sobre Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. Como se afirma en el auto del Tribunal Supremo español de 26 de noviembre de 2020, el Gobierno español incumplió las sanciones europeas relativas a la situación en Venezuela. Celebro que la Comisión Europea haya anunciado ya que llevará a cabo una revisión de las prácticas que eluden las sanciones, de forma que oscuros incidentes como el ocurrido en el aeropuerto de Barajas ya no puedan quedar impunes.

Como decía, la Ley Magnitski es un instrumento fundamental en la política exterior de la Unión, por lo que es necesario también que esta Cámara desempeñe un papel activo. Creo, por ello, que la Comisión Europea y el Consejo deben rendir cuentas al Parlamento Europeo sobre la adopción de sanciones y también, muy especialmente, sobre su cumplimiento.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Madam President, the EU global human rights mechanism regime was adopted just six months ago, and it is without a doubt one of the most forceful tools in defence of respect for human rights. It is hard on people and companies responsible for human rights violation, but spares innocent citizens that might otherwise have been hit by other kinds of sanctions.

In these six months, the mechanism has already been applied to individuals and companies in several countries. However, the potential of the mechanism is much greater and we should strive to enhance it as well as increase Parliament’s involvement in the process. I also want to join the call for the inclusion of crimes of corruption in the sanctions regimes, as corruption, bad governance and human rights violations often go hand—in—hand.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк (Renew). – Г-жо Председател, заслужава си усилието да бъде направен преглед на приложното поле на европейския акт „Магнитски“, особено в контекста на геополитическото му влияние като важна част от инструментариума на европейската външна политика. Но също толкова си заслужава да бъде казано, че европейският акт „Магнитски“ не бива да се превръща в инструмент за свръхрепресия и нарушаване на човешките права и свободи.

В противовес на обстоятелството, че американският закон „Магнитски“ няма действие на територията на Европейския съюз, някои държави членки използват налагането на санкции от страна на САЩ като претекст за незаконни репресии срещу лица и фирми, което е в грубо противоречие както на вътрешното им законодателство, така и на общностното право. Такъв е случаят с Република България.

Но приключвайки, в контекста на казаното смятам, че предвид съществуващата негативна практика на превратно тълкуване на американския закон „Магнитски“ от държавите членки, не бива да се допуска същото и относно европейския му аналог – т.е. санкциите по него не трябва да се превръщат в търпяно свръхнаказание без вината да е доказана от независим съдебен орган при преценка на всички факти и доказателства.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Tomac (PPE). – Doamnă președintă, stimați colegi, în primul rând, trebuie să-i felicităm pe cei doi colegi care au realizat această inițiativă de a supune dezbaterii o rezoluție cu privire la extinderea măsurilor pe care să le cuprindă această lege inspirată din legea Magnițki.

Cred că drepturile omului trebuie să rămână o piatră de temelie și o prioritate a acțiunii externe a Uniunii Europene. Însă să nu uitam că există state care sunt controlate de oligarhi sau dictatori care stau la masă cu oligarhii și se bucură de libertate, de toate avantajele pe care societățile noastre le oferă.

Tocmai de aceea, cred că corupția trebuie introdusă în regimul de sancțiuni pe care trebuie să îl prevedem, iar legea trebuie aplicată în mod unitar pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Nu pot exista duble standarde și nu poate exista dialog cu cei care încalcă valorile noastre.

Tocmai de aceea, cred cu tărie că trebuie să facem presiunea necesară pentru ca această lege să își producă efectele, iar cei care fură din banul public, cei care țin dictatorii în viață trebuie să răspundă personal și trebuie să-i sancționăm prin instrumentele pe care le avem. Doar atunci va fi o Uniune puternică, o Uniune spre care oamenii din întreaga lume se vor uita tot timpul cu speranță.

 
  
MPphoto
 

  Pierfrancesco Majorino (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di un regime globale di sanzioni dell'Unione europea in materia di diritti umani rappresenta un passo in avanti consistente e uno strumento indispensabile per rendere forti, credibili ed efficaci le battaglie europee in difesa dei diritti umani nel mondo, non limitandolo ad affermazioni di principio, spesso poco considerate.

Per non sprecare una grande opportunità, questo strumento deve essere utilizzato coerentemente, attraverso la definizione di criteri che riducano la discrezionalità e l'arbitrarietà della sua applicazione. Non possiamo essere intransigenti sui diritti umani a giorni alterni.

In questo quadro dobbiamo sapere che è un errore da rivedere quello di consentire l'applicazione dello strumento con un voto all'unanimità in Consiglio anziché, come sarebbe stato razionale, con un voto a maggioranza qualificata. E dobbiamo anche dirci un'altra cosa però, che siamo coerenti sui diritti umani se lo siamo sempre, anche dentro i confini europei.

Le scelte allucinanti contro la comunità LGBT di Polonia e Ungheria sono, ad esempio, la totale negazione dei principi che esaltiamo tutti insieme in questa occasione.

 
  
MPphoto
 

  Barry Andrews (Renew). – Madam President, I wish to make an argument for the extension of our sanctions regime to crimes of corruption and fraud. In April the UK extended its sanctions regime to 14 Russian nationals, the same 14 Russian nationals who were uncovered by Sergei Magnitsky himself. The same 14 Russian nationals were subjected to no sanctions here in the EU. They’re not even on the EU consolidated financial sanctions list. And by creating a differentiated sanctions regime between the US, the UK and the EU, we open ourselves to a form of sanctions arbitrage and we open ourselves to the possibility of a compliance burden on multinationals that work across the jurisdictions of the EU, US and the UK.

I would like to also say that as a representative of a smaller Member State, I support the idea of qualified majority voting in this area. I support it because if not in genocide, if not in torture, if not in crimes against humanity, then when? The space for impunity is shrinking, so let us complete the heroic work of Sergei Magnitsky.

 
  
MPphoto
 

  Александър Александров Йорданов (PPE). – Г-жо Председател, подкрепям аргументите на г-н Макалистър, но е важно как ще се прилага санкционният режим. Един пример: български олигарх, който се укрива от правосъдието в Дубай и срещу когото има повдигнати 18 обвинения, активно подкрепи миналата година граждански протести срещу правителството и главния прокурор.

Медиите цяла година му правеха реклама. След това стана известно, че той и свързани с него фирми са включени в списъка със санкции по закона „Магнитски“, а парадоксът е, че този олигарх регистрира политическа партия и в момента е кандидат за депутат.

Ето защо е важно да има борба с корупцията, да бъдат защитени гражданите, които водят тази борба, но и да има механизъм, който да разкрива свързаността на някои граждански организации, а и на политици, медии и партии, с лица, включени в акта „Магнитски“, защото медалът винаги има две страни.

 
  
MPphoto
 

  Robert Biedroń (S&D). – Pani Przewodnicząca! Panie Ministrze! Wyjedzie Pan dzisiaj z Brukseli do Lublany z jasnym sygnałem większości tego Parlamentu – zasada jednomyślności jest nieskuteczna. Zasada, która miała dawać prawa, jak to powiedziano – mniejszym, sprawia, że stawia nas w niebezpieczeństwie. Sprawia, że niestety jeden kraj jest w stanie zablokować decyzje, które służą bezpieczeństwu większości krajów Unii Europejskiej.

Stoję tu przed Panem jako przedstawiciel narodu doświadczonego już przez taką zasadę jednomyślności. Tak zwane liberum veto obowiązywało w Polsce w XVII wieku. Wtedy tworzyliśmy z Litwą wspólnotę, i także w sprawach bezpieczeństwa wtedy można było blokować decyzje. Potrzebna była jednomyślność. Do czego to doprowadziło? Do chaosu, anarchii, a ostatecznie pomimo obowiązywania przez tylko półtora roku doprowadziło do rozbioru naszego kraju, dominacji innych mocarstw i całkowitego upadku naszej państwowości. Niech to będzie lekcja i przykład, który będzie Pan mógł używać w Radzie na przyszłość, żeby znieść tę zasadę jednomyślności, kompletnie niepotrzebną.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Bilčík (PPE). – Madam President, it is high time that the European Union reinforced its foreign policy toolbox by stating very clearly that those responsible for human rights violations – but also economic and financial enablers of these abuses – have no place in doing business, travelling or using the European Union in any way that benefits them. No bank accounts, no buying of apartments in our cities.

Our allies in the US, the UK and Canada have already done so. It is high time we did so as well. Further to these human rights violations, it is important that corruption, whether by officials, state entities, private individuals or organisations, is equally targeted by this European instrument. We cannot forget those who uncover these violations, and the EU needs to send a clear signal to human rights violators. We stand by those who shed light on these violations, and I reiterate the call for a protection mechanism to put in place for whistle—blowers and for investigative journalists covering these issues.

Finally, let me underline my expectation that countries aspiring to join the EU should adhere to the EU Magnitsky Act. This global human rights sanctions regime is an important step towards reinforcing the European way of life in wider Europe too.

 
  
MPphoto
 

  Mónica Silvana González (S&D). – Señora presidenta, desde la Comisión de Desarrollo trabajamos en un informe sobre la corrupción y los derechos humanos en la cooperación internacional. Por ello quería aportar algunas líneas al debate.

El objetivo debe ser poner en la diana a los individuos, a las empresas, sin castigar al mismo tiempo a los países y a su población. Para cambiar las cosas, señores del Consejo, debemos fijar el objetivo en el dinero que tienen en el extranjero los abusadores. Por lo tanto, hablar el lenguaje del poder a través de las sanciones.

Con la normativa aprobada, la llamada Ley Magnitski o Navalny, se podrían congelar activos y denegar visados a personas, entidades, sin castigar a los países. El alto representante lo prometió en esta Cámara y lo cumplió en diciembre del año pasado.

Pero, para aplicarla, necesitamos que sea incluida como un instrumento en la política exterior; e incluir la corrupción. Curiosamente, este delito no forma parte del régimen de sanciones europeo, pero las similitudes con la legislación estadounidense permitirían una coordinación mucho más eficaz con la Presidencia de Biden en Washington. Necesitamos reforzar con fase de control el rol del Parlamento Europeo y la complementariedad con otras sanciones, como son las geográficas. Cabe reiterar, señores del Consejo, que reclamamos la mayoría cualificada para facilitar la decisión de las sanciones.

Esta y la de la diligencia debida para las empresas son herramientas eficaces para trabajar juntos con vistas a garantizar los derechos humanos, como actores globales que somos.

 
  
MPphoto
 

  Janina Ochojska (PPE). – Szanowni Państwo! Od momentu ustanowienia globalnego systemu sankcji za naruszenie praw człowieka Parlament Europejski i organizacje pozarządowe apelują o uwzględnienie nadużyć i aktów korupcji w globalnym systemie sankcji. Korupcja ma niszczący wpływ na prawa człowieka, na prawidłowe funkcjonowanie państw, społeczeństw, na sprawiedliwość i praworządność.

Zwracam się z prośbą o rozszerzenie zakresu systemu o akty korupcji. Zdecydowanie popieram propozycję głosowania większością kwalifikowaną. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nałożenie sankcji będzie blokowane przez jeden z krajów w związku z jego sympatiami politycznymi czy interesami gospodarczymi. Systemy weryfikacji i kontroli nie powinny pozwalać na przeoczenie jakichkolwiek naruszeń, a monitoring powinien być stałym elementem pozwalającym na jak najlepsze nadzorowanie podmiotów objętych sankcjami. Uważam, że Parlament Europejski nie odgrywa odpowiedniej roli w tym systemie, dlatego wzmocnienie jego roli i zapewnienie nadzoru zwiększy gwarancję funkcjonowania tego systemu.

 
  
MPphoto
 

  Andrius Kubilius (PPE). – Madam President, really it is an opportunity to praise the EU Institutions, the Commission and Council and the EEAS on a successful initiative to introduce the Magnitsky Act in the European Union.

I will try to make some very practical remarks about our steps forward. First of all, the preventive effect of Magnitsky sanctions should be strengthened: the same type of crimes should lead to the automatic initiation of the same type of sanctions against all the similar perpetrators. Second, the preparation of sanction lists should be made in a more centralised way by the EU Institutions and should depend less on national states. Third, decisions on sanctions should not demand unanimity but should be adopted by qualified majority.

Corruption should be also included as a reason for EU sanctions, as is done by Great Britain, US and Canada. Global democracies should synchronise their efforts to defend human rights and rights for democracy, especially in countries where people are still struggling with brutal autocracies – and especially in countries which have European roots but suffered a long denial of human rights during the Soviet period and are now suffering new authoritarian regimes.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Lexmann (PPE). – Madam President, the EU’s Magnitsky Act represents an important foreign policy instrument that allows us to defend the values and principles on which our Union was founded and to punish those who are responsible for human rights abuses.

However, I believe that it is absolutely essential that the sanctions regime also target economic and financial enablers of these human rights abuses. This is why the Member States must urgently expand the scope of the EU Magnitsky Act by drawing on the US Global Magnitsky Act and include acts of corruption within the instrument.

All too often oligarchs or representatives of oppressive regimes launder money through our European cities, use the money stolen from their own people to repress them, as well as to corrupt and interfere in our democratic processes. Using the Magnitsky Act to go after the money will not only help people who wish to live in free societies, but it will also make our own free societies more resilient.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, well, I will not leave Brussels today for Ljubljana, I will stay with you for a couple of days so I will be able to discuss further.

About those that should fall under this type of sanction regime: there are unfortunately many across the world who could be listed under this regime. The first listings were not meant to be exhaustive and the regime will continue to be used in the coming years.

There was an intervention regarding incompleteness of the regime that the EU installed in the process. Well, this sanction regime was designed to address serious human rights violations and abuses, and that is exactly what it is focusing on. It covers genocide, crimes against humanity, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and slavery, among others.

At the same time, and at the time of the establishment of the regime, Member States opted not to include corruption as one of the listing criteria. However, the framework of the regime also allows the economic enablers of human rights violations or persons or entities benefiting from such violations to be listed. With this sanctions regime, we make it clear that there are serious consequences to those violations and abuses. And the EU does not turn a blind eye. And it is for the Council to decide by unanimity if any additional criterion should be added or not.

There were also as well many interventions regarding unanimity. As you know, the modalities and scope of the new sanctions regime have to be agreed between Member States by unanimity, including the provision on voting for the adoption of new listings.

When the High Representative submitted to the Council the draft legal act for the establishment of the new sanctions regime, he systematically proposed to use qualified majority voting for the adoption of new listing. The EU global human rights sanctions regime was no exception. However, the Member States decided that unanimity was required for any listings.

Under most of the EU sanctions regime, new listings are adopted by unanimity and not qualified majority voting. This standard practice is that Member States reach consensus even in the few cases where qualified majority voting is possible. However, the High Representative continues to believe that the greater use of qualified majority voting in the area of foreign and security policy could bring considerable benefit, to make decisions faster and more efficient. And the High Representative will continue to discuss this issue with Member States.

As you know, the High Representative made two proposals regarding the regime and both proposals were adopted in the Council. That proves it works and that we succeeded to translate political commitment into actions.

There was a question on how to cooperate with other third states, so like-minded countries such as the US, UK, Canada have an ongoing interest to work together to combine with the EU to maximise the impact of respective human rights sanction regimes. This is an interest that we share and we maintain an open dialogue with them.

And with other sanction regimes: 14 countries are systematically invited to align with our sanction decisions. This includes EU candidate countries and countries from the European Free Trade Association and the European Economic Area. It is the regime that has been in force for the last six months, while the Magnitsky Act has been in power since 2012.

About the scope: the regime covers serious human rights violations and abuses. More concretely, acts covered by the EU global human rights sanction regime are genocide, crimes against humanity, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, slavery, extrajudicial summary or arbitrary execution and killings, enforced disappearance of persons, arbitrary arrests or detentions.

It also covers other acts including, but not limited to, the following, insofar as these violations or abuses are widespread, systematic or are otherwise of serious concern as regards the objectives of the common foreign and security policy set out in Article 21 of the Treaty on European Union, mainly trafficking in human beings as well as abuses of human rights by migrant smugglers, and referred to in Article 1 of the Council Decision. And sexual and gender-based violence, then violation or abuses of freedom of peaceful assembly and of association, and violation or abuses of freedom of opinion and expression, violations or abuses of freedom of religion or belief.

And how do we see the role of the European Parliament? As I said already in the introductory remarks, we would like to acknowledge the important role that the European Parliament has played in the establishment of the EU global human rights regime. Your longstanding support across political groups significantly contributed to create the necessary momentum. And we are committed to continuing our exchange with the European Parliament on this regime.

In line with the existing treaty provisions, the Council decides on the modalities and scope of any sanctions regime and on any listing proposal put forward by the Member State or / and the High Representative. Of course, the High Representative will surely consider the work of the European Parliament in this field and especially its proposals.

The EU global human rights sanctions regime was a missing link in our EU human rights toolbox. We now have a powerful tool at our disposal which we can use to complement our action at bilateral and multilateral level. We continue monitoring closely serious human rights violations and abuses around the world, and we will not shy away from taking further decisive action in the near future.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you very much, Minister.

The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 7 July 2021.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Botenga (The Left), par écrit. – Vous voulez un mécanisme européen de sanctions, un mécanisme «mondial» de sanctions. Comme les États-Unis, vous voulez sanctionner le monde entier. Enfin, pas le monde entier, juste les pays qui ne vous obéissent pas. Les pays qui ne suivent pas la politique de l’impérialisme européen. Ceux qui ne s'ouvrent pas aux multinationales européennes.

Car ne faisons pas semblant que les droits humains vous importent. Jamais vous n’avez sanctionné Israël ou même menacé Israël de sanctions, malgré les violations du droit international dont le pays se rend coupable. Vous ne voulez pas nommer ce mécanisme Magnitsky Act, comme son homologue américain, parce que vous savez que cet instrument américain est malfamé. Malfamé parce que les sanctions américaines ont tué du Moyen-Orient à l’Amérique latine.

Les premières victimes de vos sanctions sont et seront toujours les travailleurs, les femmes, les familles. Vos mécanismes unilatéraux sapent le droit international en contournant le multilatéralisme au sein des et via les institutions de l’ONU. Ça suffit. La paix et les droits humains indivisibles passent par la diplomatie, le respect du droit international et par une solidarité internationale impliquant travailleurs, syndicats, et mouvements sociaux. Pas par des sanctions imposées par des gouvernements défendant les intérêts de leurs multinationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (Renew), kirjalikult. – Kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi vastuvõtmine on oluline täiendus ELi inimõiguste ja välispoliitika vahenditele ning tugevdab liidu rolli ülemaailmse inimõiguste kaitsjana, võimaldades tal võtta piiravaid meetmeid juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes on osalised rasketes inimõiguste rikkumistes kogu maailmas. Muu hulgas hõlmab konkreetsete raskete inimõigusrikkumiste loetelu ka seksuaalse ja soolise vägivallaga seotud rikkumisi. On oluline, et liikmesriigid sanktsioone ühetaoliselt tõlgendaksid ja kohaldaksid ning järgiksid selles osas kõiki nõukogu sellekohaseid otsuseid.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. –EU:n perussopimusten mukaan unionin tavoitteena on lujittaa ja tukea demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja kansainvälisen oikeuden periaatteita. Tämä on kuitenkin sanahelinää ilman oikeita työkaluja, joilla näitä tavoitteita voidaan edistää. Asettamalla pakotteita ihmisoikeuksia polkevien hallintojen jäsenille EU pystyy edistämään arvojaan ja näyttämään, että EU ei suvaitse ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian polkemista. Työ ei kuitenkaan vielä ole valmis. Pakotejärjestelmä kantaa Sergei Magnitskyn nimeä, joka kuoli epäselvissä olosuhteissa vankilassa tutkittuaan Venäjän hallinnon korruptiota. Tällä hetkellä korruptio ei kuitenkaan ole peruste pakotteiden asettamiselle. Korruptio on merkittävä uhka oikeusvaltiolle, ja olisikin tärkeää, että tulevaisuudessa myös korruptioon syyllistyneitä henkilöitä voitaisiin asettaa pakotelistalle. Myös parlamentin roolia pakotteiden valmistelussa olisi syytä vahvistaa. Lisäksi olisi pakotteiden tehokkuuden kannalta tärkeää varmistaa, että pakotteiden rikkomisesta seuraavat sanktiot toimivat. Komission onkin syytä valvoa aktiivisesti, ettei pakotteita kierretä erilaisten porsaanreikien kautta ja että pakotteilla saavutetaan niille asetetut tavoitteet. Kun pakotteet ovat tehokkaita ja oikeasuhtaisia, jo pelkkä pelotevaikute itsessään voi ehkäistä ihmisoikeusloukkauksia.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: PEDRO SILVA PEREIRA
Vice-Presidente

 

14. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
Video af indlæg

15. Situationen i Tigray, Ethiopien (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Presidente. – Segue-se o debate sobre as declarações do Conselho e da Comissão sobre a situação em Tigré, Etiópia (2021/2778(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, President-in-Office of the Council. – Mr President, for the past eight months, we have been following with concern the situation in Ethiopia. The messages sent by the European Union have been clear from the start. We have clearly condemned the situation and we have made additional efforts together with international partners, namely the United States, to put a halt to the violence in Tigray. The recent offensive of the Tigray Defence Forces and the fall of several towns, including Mekelle, has changed the landscape in the Tigray region with the Ethiopian National Defence Forces moving out of the region.

As far as we know, fighting still continues, albeit at a smaller level. In continuing their offensive, the Tigray Defence Forces are meeting only low resistance. Eritrean forces still seem to be present in the north and the Amhara militia is controlling Western Tigray. We welcome the unilateral humanitarian ceasefire declared by the government as a step in the right direction, but it needs to be consolidated and accompanied by efforts from all parties to protect civilians and get humanitarian assistance in. The parties to the conflict have responsibilities also in these circumstances.

We are assessing the situation on the ground. The four priorities that the EU has identified from the start of the crisis remain: first, to secure humanitarian access; second, to call all parties to protect civilians and to avoid further human rights violations; third, to ensure the withdrawal of Eritrean troops from Tigray; and, fourth, to establish a political dialogue for a sustainable solution.

Humanitarian access and the provision of humanitarian assistance remain the first priority: 91% of the population is in urgent need of assistance and 900 000 people face famine. There are worrying reports indicating a possible blockage of humanitarian deliveries. In order to protect civilians, we urgently need a full cessation of hostilities accepted by all parties. Ethiopian troops have left most of Tigray, but all parties must ensure the protection of civilians and assist the population. Human rights abuses need to cease and also need to be investigated.

We welcome the ongoing joint investigation by the Office of the High Commissioner on Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission. Yesterday, the EU tabled a resolution in the Human Rights Council to be sure that the High Commissioner will be able to brief the Human Rights Council accordingly.

Eritrean leaders and Eritrean defence forces were asked to leave Tigray. Our leaders repeated that appeal in the European Council on 25 June. Asmara tells us that the Eritrean defence forces are now at the Eritrean—Ethiopian border and do not engage in fighting unless provoked by the Tigray People’s Liberation Front (TPLF). What we see is that fighting has reduced in intensity, possibly an indication that the Eritrean Defence Forces (EDF) have indeed withdrawn from most of Tigray.

Finally, we need a political solution through an inclusive dialogue organised by the Ethiopian Government in the whole of the country. The EU is ready to contribute to such a dialogue to preserve Ethiopia’s integrity and unity. The country has just held federal and regional elections, which were overall peaceful and well organised. Organising an inclusive national dialogue should be the next step.

The Foreign Affairs Council has discussed the situation regularly, notably in March, adopting conclusions, and in June. Next week, on 12 July, we will come back to the matter. As I said, at its recent meetings the European Council also addressed the issue. It condemned the ongoing atrocity, ethnic—based and sexual violence and other human rights violations in Tigray, and welcomed the ongoing investigations to bring accountability and justice. It called for an immediate cessation of hostilities and impeded humanitarian access to all areas and, as I recalled before, the immediate withdrawal of Eritrean forces. Finally, it also reiterated the commitment of the EU and Member States to support Ethiopia in the implementation of democratic reform and reconciliation efforts.

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Mr President, eight months into the conflict the European Union remains extremely concerned at the situation in Tigray. Today, over five million children, women and men are in need of emergency assistance, with roughly two million people internally displaced. Famine is now a reality in Tigray. We are estimating that up to 900 000 civilians are facing famine conditions throughout Tigray. Another one million are one step below famine.

This famine is entirely man—made and is a disgrace to those who are responsible for it. To avoid the loss of thousands of lives, urgent humanitarian assistance must be delivered now. However, after the declaration of the recent unilateral ceasefire by the Ethiopian authorities, Tigray once again has been cut from the external world. Its regional borders have been closed. Essential infrastructure for supply delivery has been damaged. There is an embargo on flights to Tigray. Internet and telecommunications have been cut. Telecommunication outlets that were essential to humanitarian operators have been confiscated. Humanitarians are prevented from entering Tigray and from delivering much—needed assistance.

The voices of millions are being silenced. It is not a ceasefire: it is a siege, and starvation is used as a weapon of war.

Unspeakable atrocities continue also to be reported, with credible allegations of serious violations of international humanitarian law, human rights law and international refugee law. These include armed forces subjecting women and girls to sexual violence and rape, extrajudicial killings of civilians, starvation used as a method of war, deportation of Eritrean refugees back to Eritrea, looting and the deliberate destruction of livelihoods like crops and livestock. Deliberate denial of humanitarian actions by armed forces, forced relocation and destruction and looting of health facilities. What has been happening may amount to war crimes and crimes against humanity.

Since the beginning of the crisis, with High Representative Borrell we have issued a number of statements on the situation in Ethiopia. I was myself in Addis in December and then again in April, and we are in contact with all our partners on the ground. We continue to call for additional efforts by all parties to cease hostilities, protect civilians and provide unfettered humanitarian access to avert a major humanitarian catastrophe. And Eritrean troops must withdraw from all of Tigray.

To avoid a humanitarian catastrophe, to preserve core EU values, we must act directly and indirectly, quickly and robustly. I will participate with High Representative Borrell and Commissioner Urpilainen in the next Foreign Affairs Council to this end. I will appeal for a consensus amongst our Member States in line with our consistent efforts to reach a concerted approach over the last months.

Our priorities are very clear. First, we need to engage with the parties to the conflict and agree on the mechanism to facilitate and secure aid operations in areas controlled by the Tigrayan forces. Ethiopian authorities notably shall be reminded that impartial humanitarian activities do not constitute in any way support to the enemy or to terrorism. Tigray’s borders must be opened to humanitarian relief operations. Relief actors need to be able to carry out their work independently, freely and in safety at all times.

Second, the protection of civilians caught in the Tigray conflict is at the heart of our preoccupations. We must not tolerate these serious violations of human rights, international refugee and humanitarian law. I am strongly convinced that this is an existential question for our common foreign policy. The EU continues to support civilians affected by the conflict in Ethiopia and beyond through our humanitarian response efforts. Together with our Member States, we have mobilised almost EUR 118 million in assistance to Ethiopian refugees living in neighbouring Sudan. My colleague, Commissioner Urpilainen, has also acted swiftly by deciding to postpone budget support disbursements last December, and she is exploring further options on the way ahead. It is clear that the conditions that we have spelled out in a clear way need to be fulfilled before we can resume our financing and programming of our cooperation assistance.

The European Union has also called upon neighbouring leaders and like—minded partners to step up their efforts in support of the Tigrayan people and to engage more actively to find a solution to the conflict. We support the joint investigation by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Commission for Human Rights. We are ready to take concrete steps with international partners in order to achieve an end to hostilities in Tigray and the resumption of a national dialogue. This will be necessary if we are to see a permanent ceasefire to the conflict and find a long—lasting solution to the situation in Ethiopia.

In conclusion, I wish to thank you for having facilitated this important debate, and I am looking forward to hearing your views and opinions.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I’m glad to see that apparently there’s broad consensus in the analysis, both from the Council, the Commission, and I assume also from us here in Parliament, when we assess the situation in Ethiopia. I think it is a high need to get our act together and to push towards those who are responsible on the ground allowing, in the first place, the access of humanitarian assistance.

I think what has been described – that is a ceasefire since the 28 June and that the troops have to withdraw and talks have to start – is positive to note. That is right, but the most urgent thing now is to get the EU humanitarian aid to the millions of people who are internally displaced and who are exposed to immediate famine.

Accordingly, I think one thing that is really doable is to ask the responsible people in Addis to allow the airports to be used, because I think that is the access that is possible. If bridges are destroyed and there is no road access, at least the airports must be made available. There should be no such thing as a flying prohibition. That is, I think, what we have to concentrate on.

We also call for a UN—mandated, independent, transparent and impartial international investigation on the alleged war crimes, which is indispensable to start a process of national reconciliation.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Heide, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Außenminister! Bereits zum dritten Mal diskutieren wir seit November des letzten Jahres über die aktuelle Lage in Tigray, und das bedeutet nichts Gutes. Die Situation ist weiterhin katastrophal und kann sich jederzeit verschärfen.

Hunger und sexuelle Gewalt werden als Waffen eingesetzt. 60 000 Flüchtlinge haben die Grenze zum Sudan, der mittlerweile eine Million Flüchtlinge beherbergt, übertreten. Über 1,7 Millionen Menschen bei einer Bevölkerung von 6 Millionen wurden bisher aus ihrer Heimat in Tigray vertrieben. Die Vereinten Nationen warnen, dass 5,5 Millionen Menschen in der Region Nahrungshilfe benötigen und 400 000 Menschen vom Hungertod bedroht sind. Die Unicef berichtet, dass circa 10 % der Kinder unter fünf Jahren an schwerer Unterernährung leiden. Das sind über 70 000 Kinder. Daher ist ein uneingeschränkter Zugang internationaler Organisationen in alle Regionen notwendig, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen, damit die Bevölkerung, vor allem Frauen und Kinder, vor dem Hungertod bewahrt werden kann.

Die Europäische Union muss gezielte Sanktionen gegen jene äthiopischen und eritreischen Personen setzen, die für das Leid und für Massaker verantwortlich zeichnen. Es muss Konsequenzen für dieses angerichtete Leid geben.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Guetta, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, mes chers collègues, il suffit d’ouvrir un atlas, de regarder une carte de l’Afrique pour comprendre l’ampleur de ce drame aux frontières du Soudan – du Soudan déchiré, du Soudan ensanglanté, du Soudan crucifié. Le conflit dans lequel sont aujourd’hui plongés l’Érythrée, l’Éthiopie et le Tigré prolonge d’une manière absolument dramatique les conflits du Sahel jusqu’à l’océan Indien.

D’un océan à l’autre, ou presque, aujourd’hui se dessine, s’est dessinée une zone de guerre totale qui coupe en deux le continent africain. Ces armées, ces conflits violent, détruisent les récoltes, brûlent les silos, renversent, crèvent les réservoirs d’eau et mènent cette partie du continent à la famine. Une immense famine menace ce continent. Et si nous ne sommes pas mobilisés et mus par le devoir de protéger, soyons mobilisés par la crainte, par la peur que ces conflits ne mènent sur nos côtes, demain, des centaines et des centaines de milliers de réfugiés qui n’auront que le choix entre la certitude de la mort sur place ou le risque de la mort.

Alors, il faut intervenir, non pas militairement, mais politiquement, diplomatiquement. Il faut que notre Union contacte rapidement, immédiatement l’Union africaine pour qu’ensemble, les deux unions cherchent à jeter les bases des compromis historiques qui permettraient d’éviter la prolongation et l’amplification de ce conflit. C’est une urgence pour l’Afrique, c’est une urgence pour nous.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci d’être là parmi nous, parce qu’effectivement le problème au niveau du Tigré est quand même dramatique. J’espère que ce débat au Parlement européen apportera une perspective équilibrée allant au-delà de la désinformation, car il y a beaucoup de désinformation au sujet de ce conflit, et au-delà d’une critique simpliste envers le gouvernement actuel, mais prenant en compte une perspective historique plus large de l’Éthiopie, notamment pour ce qui est du Front populaire de libération du Tigré.

Nous devons assurer une position claire et raisonnée de l’Union européenne vis-à-vis de la situation en Éthiopie. La crise humanitaire dans la région du Tigré a atteint un point critique. Les groupes de défense des droits ont fait état de massacres à grande échelle, de violences sexuelles généralisées, de bombardements aveugles, de pillages. Et que sait-on exactement? Qui le fait?

De plus, les Nations unies nous alertent sur une famine touchant au moins 350 000 personnes. Monsieur le Commissaire, je me dis que dans ce conflit, il faut appeler l’Union européenne à mettre en place une investigation internationale approfondie sur les causes profondes du problème en Éthiopie, afin de savoir exactement qui fait quoi.

Et puis, deuxième chose, par rapport à la famine que l’on observe à l’heure actuelle et qui peut toucher, comme je vous l’ai dit, 350 000 personnes, et d’autant plus qu’il y a eu la mort de trois employés de MSF qui s’ajoutent à la liste déjà longue des humanitaires ayant perdu la vie au Tigré depuis le 4 novembre 2020: nous devons peser de tout notre poids pour que toutes les parties du conflit au Tigré respectent le droit international et assurent un accès libre et sécurisé aux acteurs humanitaires. Nous devons donc aider d’un point de vue humanitaire le peuple d’Éthiopie, notamment au Tigré, car la situation est dramatique. De la clarté, une meilleure compréhension de qui fait quoi, et une aide humanitaire pour le peuple qui souffre.

 
  
MPphoto
 

  Beata Kempa, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Ministrze! Polowania na młodych ludzi, przymusowe wysiedlenia, morderstwa, gwałty, porwania osób to tylko część działań wymierzonych w tigrajską grupę etniczną w północnej Etiopii. 90% ludzi w Tigraju to osoby przesiedlone. Wojska rządowe oraz wspierające je siły Erytrei atakują kobiety z dziećmi, jak również wspomagających ich pracowników pomocy humanitarnej, księży i zakonnice. Dochodzi do codziennych masakr i prześladowań. Zawieszenie broni niestety nie przyniosło żadnych rezultatów. Mimo wstrzymania walk dalej dochodzi do ataków i działań skierowanych w jedną grupę etniczną. Co więcej, jak informują pracujący na miejscu misjonarze z Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pomoc humanitarna, zamiast docierać do najbardziej potrzebujących, jest limitowana i stała się narzędziem nacisku na chrześcijańską mniejszość Tigraju. W kraju, w którym prawie dwie trzecie ludności żyje za mniej niż jednego dolara dziennie, szalejąca wojna przynosi gigantyczne cierpienie i braki w żywności i środkach higienicznych.

Jako społeczność międzynarodowa, i tu się zgadzam Panie Komisarzu, musimy jak najszybciej zaangażować się w stabilizację sytuacji oraz dalsze przesyłanie pomocy humanitarnej niezależnej. Fenomenalną rolę na miejscu odgrywają misjonarze, którzy każdego dnia mimo zagrożenia pomagają poszkodowanym. Chciałabym im i wszystkim pracownikom pomocy humanitarnej z całego serca podziękować.

 
  
 

(O debate está suspenso.)

 

16. Anden afstemningsrunde
Video af indlæg
MPphoto
 

  Presidente. – Antes de prosseguirmos com os debates, devo anunciar o início do segundo período de votação de hoje.

Votaremos os dossiês conforme indicado na ordem do dia. O período de votação decorrerá entre as 19h30 e as 20h45. A votação é feita segundo o mesmo procedimento utilizado nos períodos de votação anteriores e todas as votações serão realizadas por votação nominal.

Declaro então aberto o segundo período de votação. Os colegas poderão votar até às 20h45. Os resultados deste segundo período de votação serão comunicados amanhã às 9h00 da manhã.

 

17. Situationen i Tigray, Ethiopien (fortsat forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Presidente. – Retomamos o debate sobre as declarações do Conselho e da Comissão sobre a situação em Tigré, Etiópia (2021/2778(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz, en nombre del Grupo The Left. – Señor presidente, la terrible situación de Tigray hace que la población civil vuelva a ser víctima de la ausencia de reglas internacionales, con violencia sexual, desplazamientos, hambre, muertes; una situación que también ha provocado la muerte de once personas trabajadoras humanitarias, entre ellas la española de Médicos Sin Fronteras María Hernández, junto a sus dos compañeros etíopes, apenas hace unas semanas. Hoy quiero enviar un fuerte abrazo a la familia y a los amigos desde aquí.

Asesinatos que han sido condenados con firmeza. Pero ¿basta eso? Los asesinatos del personal humanitario no dejan de crecer. Y se suma también la muerte silenciosa de personas cuyo único crimen fue estar en medio de una guerra sin reglas. Un agujero negro para el Derecho internacional. No basta con condenas. Necesitamos acciones. Hace falta un seguimiento para la investigación y juzgar a los asesinos de María Hernández y sus compañeros. Hace falta trabajo en el terreno.

La mejor política para el Cuerno de África es trabajar con las entidades locales y regionales para poder garantizar los derechos humanos en Tigray, en Etiopía y en el resto de países de la zona.

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi (PPE). – Elnök Úr! Alig két évvel azután, hogy Abij miniszterelnököt Nobel-békedíjjal tüntették ki, az etióp kormány fegyveres erők hadműveletébe kezdett Tigrében, amely, itt már említettük, 2500 civil áldozatot hozott eddig. Minden nap újabb beszámolók látnak napvilágot az etiópiai és eritreai katonák kegyetlenkedéséről. A lakosság megpróbáltatásaihoz nagyban hozzájárult, hogy a humanitárius szervezetek hónapokig nem tudtak eljutni Tigrébe. Ki kell mondanunk: az addisz-abebai kormány katonai akciója humanitárius katasztrófát idézett elő.

De a legnagyobb veszély most az élelmiszerhiány. Kétmillióan éheznek, itt már említették, 5 millió ember, a lakosság 90%-a, szorul humanitárius segítségnyújtásra. A fegyveres konfliktus, és a „reneszánsz gáttal” kapcsolatos egyoldali, a Szudánnal és Egyiptommal való megegyezést nélkülöző, etiópiai döntések az egész régió stabilitását fenyegetik. Az etióp kormány által bejelentett tűzszünet igen korlátozott, de nagyon fontos lehetőséget, reagálási lehetőséget ad. A segélyek eljuttatásának minden akadályát fel kell számolni. Európa alapvető érdeke a gyors, hatékony fellépés. A konfliktus további eszkalálódását meg kell akadályozni, ezért minden bilaterális kapcsolatot, mind pedig az ENSZ adta lehetőségeket kihasználva el kell érni, hogy a szembenálló felek tárgyalóasztal mellé üljenek.

Tisztelt Biztos Úr, lát arra konkrét lehetőséget, hogy az európai fellépés, közös fellépés, elősegítse a béketárgyalásokat?

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Mr President, with great concern and sadness, we follow the ongoing tragic events in Tigray and elsewhere in Ethiopia. The situation in Tigray has seriously escalated, but the crimes against human rights are happening in other regions and towards different ethnicities.

Our first and foremost priority is to help civilians who have no access to medical assistance, are dying of famine and are often victims of sexual violence. Furthermore, the exclusion of Tigray from general elections and communication disruptions makes this horrible situation even worse.

We need to do everything to support a ceasefire that all would respect. That way, they can ensure that the humanitarian aid is delivered on the ground to the ones in need urgently. We also need concrete EU measures, including an arms embargo and targeted sanctions against all perpetrators.

Tigray is without doubt one of the urgent, if not the most pressing, humanitarian situations we should work on to the full extent of our capabilities and powers.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen (Renew). – Mr President, the situation in Tigray is dramatic, all colleagues said this already and despite the fact that the ceasefire from 28 June is a good step, we need a permanent ceasefire and we need the withdrawal of the foreign troops from the region.

Our solidarity is with the people of Tigray in Ethiopia. We condemn the destruction of infrastructure, this is something very horrible. I mean, people are starving already, people get raped and there are others that destroy infrastructure that is urgently needed in this situation. This has to be stopped immediately. And we urge a cessation of human rights violations in the region and seek secure access for humanitarian aid.

I ask the Commission to step up the pressure on the authorities because this situation can no longer be accepted. We have to help the people in the region. And so I ask you: urge them to move and to change.

 
  
MPphoto
 

  Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce conflit nous interpelle sur la procédure de paix dans cette région. Comment des allégations reprises par notre représentant, indiquant que le gouvernement éthiopien voulait «faire disparaître les Tigréens pendant cent ans», même si c’est une citation, s’accordent-elles avec le désir de promouvoir la paix dans la Corne de l’Afrique? Pourquoi cette affirmation n’a-t-elle pas été discutée avec les autorités compétentes plutôt que d’avoir été publiée? Pourquoi n’avons-nous pas envoyé une mission d’observation électorale tandis que d’autres observateurs internationaux étaient eux présents?

La famine frappe aux portes de cette région. Le viol, les violences sexuelles sont utilisés comme arme de guerre. Saisissons l’opportunité du cessez-le-feu pour renouer la coopération et faciliter l’aide humanitaire. L’Union européenne doit reprendre le flambeau de la paix, soutenir les enquêtes indépendantes sur les allégations de violations des droits humains, respecter le partenariat, et être à l’écoute des populations afin d’accélérer le processus de réconciliation.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Kruk (ECR). – Panie Przewodniczący! Wybory parlamentarne w Etiopii miały być pierwszymi wolnymi w dziejach kraju i przynieść pokój. Tymczasem w Tigraju, prowincji w północnej Etiopii, nadal trwa wojna i ma miejsce gigantyczna katastrofa humanitarna. Wojna domowa trwa od listopada 2020 roku, kiedy to rząd Etiopii wysłał wojska federalne do walki z Ludowym Frontem Wyzwolenia Tigraju. Pojawiają się doniesienia, że rząd etiopski zablokował pomoc humanitarną dla prowincji. Słyszymy o ostrzeliwaniu i egzekucjach cywilów, o czystkach etnicznych, niszczeniu mienia, dóbr kultury i miejsc kultów religijnych. Jak alarmują instytucje ONZ, rząd rozmyślnie wywołał głód w celu dokonania ludobójstwa Tigrajczyków. Głodem lub niedożywieniem zagrożonych jest już 4 mln ludzi. Trzystu pięćdziesięciu tysiącom, a według niektórych doniesień nawet 900 tysiącom z nich grozi śmierć głodowa.

To tragiczne, że premier Etiopii Abiy Ahmed Ali, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, jest winny cierpienia i śmierci własnych obywateli, których powinien chronić. Społeczność międzynarodowa musi działać szybko i zdecydowanie. Nieefektywna polityka zagraniczna Unii przyczynia się do śmierci setek tysięcy ludzi. Wszak wiemy, że Etiopczycy rozpaczliwie potrzebują wsparcia.

 
  
MPphoto
 

  Frances Fitzgerald (PPE). – Mr President, the situation in Ethiopia is dire: conflict leading to fear and terror, people fleeing from their homes and pouring across international borders, famine and hunger, and desperate and brutal sexual violence and rape.

Last week’s ceasefire offered a glimmer of hope. However, any genuine ceasefire must include actions to improve the humanitarian situation. The destruction of important routes for the delivery of humanitarian aid is unacceptable. The brutal murders of three Médecins Sans Frontières (MSF) staff underlines the dangers faced by humanitarian workers. In relation to what will be left in the aftermath, we know that cases of rape and sexual violence are widespread and brutal, and perpetrated by armed actors. They are not weapons, but crimes, crimes against women.

I strongly call on the Commission and the External Action Service to make a strong commitment to support women as they try to rebuild their lives after such devastating attacks. Too often, women and vulnerable communities are left on their own when conflicts end. We need to step forward and to be there for the women of Tigray.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, depuis le début du conflit dans le Tigré en Éthiopie, il y a huit mois, plus de 400 000 personnes ont plongé aujourd’hui dans la famine et plus d’un million et demi de personnes sont en risque de famine. C’est une des pires crises humanitaires de la région dans cette dernière décennie.

Vous l’avez dit tous les deux, tant au Conseil qu’à la Commission: la première priorité est bien entendu le respect du cessez-le-feu, l’accès à l’aide humanitaire pour toutes les personnes à risques et la protection des civils. Mais à moyen terme, l’Union européenne, l’Union africaine et toute la communauté internationale devront soutenir tous les efforts pour un dialogue inclusif entre toutes les communautés de ce pays et garantir aussi que les forces militaires extérieures soient sorties de ce pays.

La solution, on le sait, ne peut être militaire, mais les auteurs de graves violations des droits de l’homme doivent être poursuivis si nous voulons qu’il y ait une réconciliation, parce qu’il n’y a pas de réconciliation dans l’impunité.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (Verts/ALE). – Mr President, I am also very worried about the ongoing situation in Ethiopia. The fresh start we expected with the election has turned into a nightmare. A few days ago, I spoke with the representatives of various Tigrayan communities and I received extremely worrying information concerning human rights. The Ethiopian Government is extensively cracking down on civilians throughout the country. This is the reason why I would not focus only on Tigray, but I would rather highlight the situation regarding the whole of Ethiopia, where several human rights violations have been reported, including arbitrary arrests and detentions, torture, executions and forced displacements.

Ethiopia needs to see an inclusive national dialogue with all communities, political parties and wider civil society. The commitment and the fundamental role of the European Union lies in humanitarian aid and in promoting inter—regional dialogue and the restoration of security. Let’s act right away!

 
  
MPphoto
 

  Željana Zovko (PPE). – Mr President, finally, after eight months of hostilities, the Tigray People’s Liberation Front is willing to accept a ceasefire proposed by the Ethiopian authorities. I encourage this move towards a peaceful future and call on both sides to find an agreement on the conditions of the ceasefire via diplomatic means. The violent actions need to stop as soon as possible for the good of the Ethiopian people.

The atrocities have deteriorated the humanitarian situation in Tigray. More than 400 000 people are estimated to live in famine and another 1.8 million are on the brink of it. That’s a shame. A shame for civilisation. A shame for us today, because we all remember Ethiopia in the eighties and the Great Famine, and history is repeating itself with us helpless and watching it.

Coordinating actions of humanitarian support is of crucial importance at this moment. I welcome the clear commitment of the European Commission to support Ethiopian citizens and to prevent further humanitarian catastrophes. However, aid workers still face difficulties in reaching out to the people in need. The parties in the conflict should facilitate the access of aid to all parts of Tigray and provide assistance according to the principles of international law. And we have instruments: we just voted NDICI. We voted this huge amount of money, that’s the only weapon that we can use nowadays. Stop cooperating with people who don’t want to cooperate with us and save further loss of life.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Ministro, o conflito do Tigré é um momento doloroso e triste da História contemporânea em que a fome está a ser usada como arma de guerra e a pôr em causa a vida de milhares de pessoas. A situação no terreno é muito instável, o acesso a alimentos, energia ou Internet extremamente limitado e o conflito armado tem gerado inúmeros atropelos dos direitos humanos, massacres, violações, milhares de feridos, mortos, deslocados ou refugiados.

A comunidade internacional tem que agir com urgência e deixar de considerar este assunto como uma questão interna do Estado etíope. Trata-se de um grave conflito regional, com a participação de tropas da Eritreia ao lado das tropas governamentais, com duras implicações para a sociedade civil. O processo eleitoral, do passado dia 21 de junho, importante na construção do processo democrático, não assegurou o caminho da pacificação da situação atual, nem abriu caminho à resposta humanitária que urge.

Por isso, é urgente forjar as pontes diplomáticas internacionais capazes de sentar à mesa as duas partes deste conflito e encontrar uma solução pacífica. O Primeiro Ministro Etíope, Nobel da Paz por ter contribuído para a solução do conflito com a Eritreia, tem agora um momento de ouro para voltar a ser considerado, na sua própria casa, o fazedor de paz e não o senhor da guerra.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Konflikt w regionie Tigraju brutalnie odbił się na ludności cywilnej. Według doniesień międzynarodowych organizacji praw człowieka doszło tam do masowych morderstw cywilów, łamania praw człowieka, aktów przemocy wobec ludności cywilnej, w tym gwałtów. Ponadto konflikt doprowadził do masowych przesiedleń nawet miliona siedmiuset tysięcy obywateli regionu Tigraju, całkowicie odciętego regionu od komunikacji, internetu i ogromnego kryzysu humanitarnego.

Według ONZ aż 5,5 miliona osób potrzebuje pożywienia i aż 10% dzieci jest skrajnie niedożywionych. Jednocześnie dostarczenie pomocy do regionu jest utrudnione nie tylko przez brak elektryczności, telekomunikacji i dostępu do paliwa, ale także przez zamykanie dróg i uniemożliwianie transportu.

Musimy stanowczo wezwać władze Etiopii do umożliwienia i ułatwienia świadczenia pomocy humanitarnej dla regionu Tigraju i innych potrzebujących wsparcia obszarów. Ponadto bardzo ważne jest też przeprowadzenie dochodzenia w sprawie wszystkich zabójstw i naruszeń praw człowieka, w tym przypadków nadmiernego użycia siły wobec ludności cywilnej.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Mr President, 2019 – a country going towards the right direction. 2020 and still in 2021 – a country with negative development. It is enough. All the people of Ethiopia deserve democracy and equality now. The spiral of war and conflict must end.

Tigray and other regions are suffering from violence and human rights violations, regional and ethnic tensions. There needs to be an independent investigation into the war crimes taking place in Tigray, and international organisations must access Tigray to provide the people with emergency needs.

The Ethiopian central government needs to facilitate an inclusive national dialogue with minority communities, political parties and wider civil society to try to find a lasting political solution and peace for the country, peace for the people. Genuine and constructive engagement by all actors is the only way to restore peace and stability in Ethiopia. Here the EU can have an important mediating role.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, als de Europese Unie als global actor iets wil betekenen en geloofwaardig wil zijn met betrekking tot haar eigen beleid, dan moet ze dringend doortastender optreden in Tigray, vóór de lokale bevolking en tegen de verantwoordelijken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die daar plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden. De eenzijdig afgekondigde wapenstilstand heeft volgens mij helaas meer van een militaire, tactische berekening dan van een stap naar duurzame vrede of een oplossing van de humanitaire crisis.

De internationale gemeenschap kan niet langer afstandelijk blijven tegenover wat in Tigray gebeurt. In de eerste plaats kijk ik hier naar de Verenigde Naties en naar de Europese Unie, die vanuit haar geloof in de multilaterale aanpak van regionale conflicten en humanitaire crisissen een voortrekkersrol kan spelen binnen de VN. Ik spoor de Raad daarom aan om meer daadkracht te tonen en écht besluiten te nemen.

De humanitaire crisis moet meteen worden aangepakt, maar er moet vanuit de internationale gemeenschap ook worden geïnvesteerd in het beëindigen van het conflict, in een terugkeer naar stabiliteit en de wederopbouw van de vernietigde samenleving, en in een internationaal onderzoek naar en een correcte berechting van de tegen de bevolking begane misdaden.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Santos (S&D). – Senhor Presidente, em março deste ano a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos alertava para os relatos profundamente angustiantes de violência sexual e de género, execuções extrajudiciais, destruição generalizada e pilhagem na região de Tigré na Etiópia. Desde então, a comunidade internacional tem permanecido numa angustiante paralisia. Infelizmente, o desrespeito pelos direitos humanos não se confina a Tigré, estende-se a todo o país.

Importa, pois, que se exija às autoridades etíopes o fim das detenções arbitrárias, da perseguição das pessoas das etnias Tigré, Oromo e Ogaden e a libertação imediata de todos os presos políticos. A União Europeia deve apoiar ativamente a criação de condições para um cessar fogo sustentável, a única via para o urgente acesso seguro das equipas de ajuda humanitária internacional ao território, e mobilizar a ajuda necessária às populações em grave sofrimento e severa insegurança alimentar.

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Mr President, I would like sincerely to thank honourable Members for this debate. I took note with great interest of the comments that were made during the discussion.

As we have heard, the humanitarian situation in Tigray continues to deteriorate at an alarming pace. In spite of the recent unilateral ceasefire by the Ethiopian authorities, access issues and protection risks remain, and they remain widespread throughout the Tigray province. For us, the absolute priority right now is to ensure the protection of civilians and to provide significant humanitarian aid to reach all those who need it. In these famine conditions, the last thing we can afford is the situation of siege that we are witnessing. We are witnessing a situation where humanitarian supplies and humanitarian personnel face parties to the conflict who are blocking roads and destroying bridges, vital bridges.

So we must continue to call on all parties to respect international humanitarian law, to facilitate access for humanitarian aid, and to commit to an immediate, indefinite and negotiated ceasefire arrangement, which will be necessary to end all violence for good and to restore stability in the Tigray region and beyond. And yes, the European Union is ready to contribute even more in both directions, on the humanitarian front as well as to contribute to the efforts to find a political solution. As far as the humanitarian front is concerned, we are ready to activate our European Union Humanitarian Air Bridge service to reach the Tigray region, but for that we will need the agreement of the Ethiopian Government.

On the political front, we have been working all along, since the beginning of this crisis, with like—minded countries such as the United States and the Gulf countries, and in particular with the African Union, and we’re trying to push for political solutions. We have also been working through our EU Special Representative for the Horn of Africa, and the new one is to visit the region in the coming days. Finally, as you know, the High Representative has appointed a special envoy, who has visited Ethiopia and the region several times, and is working incessantly to find a way towards a political solution to this conflict.

Once again, let me thank you for this debate. We have learnt very useful views that will help us chart the way forward.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, predsedujoči Svetu. – Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci!

Evropska unija si bo na vso moč prizadevala, da bi prispevala h končanju konflikta in človeškega trpljenja ter k oblikovanju trajne rešitve.

Razmere so zelo občutljive, nestabilne in negotove. V tem trenutku je težko vzpostaviti zanesljive komunikacijske kanale z glavnimi akterji na terenu z vidika utrditve premerja, z vidika prevzemanja odgovornosti na področju človekovih pravic in vzpostavitve dialoga med stranmi v konfliktu.

Etiopija je naša strateška partnerica, ker se bori za regionalni mir in za razprave na mednarodnem nivoju kot na primer pri podnebnih spremembah. Nedavno, 10. junija, smo se sestali v okviru političnega dialoga na ravni namestnika zunanjega ministra, kar kaže, da lahko sodelujemo kljub razlikam.

Odločeni smo, da bomo ukrepali v zvezi s številnimi zlorabami in kršitvami človekovih pravic ter ugotovili, kdo je zanje odgovoren. Povzročitelj ne sme ostati nekaznovan.

Kot sem že omenil v uvodni razpravi, smo v zvezi s tem v Svetu za človekove pravice predložili resolucijo. V stiku smo z uradom visokega komisarja za človekove pravice ter se zavzemamo za podporo in neoviran dostop za skupno misijo za ugotavljanje dejstev in odkrivanja storilcev, da bi ti odgovarjali za svoja dejanja.

Kot sem že omenil, bomo z ministri in ministricami za zunanje zadeve in visokim predstavnikom naslednji teden na seji sveta razpravljali o teh razmerah, kamor bom prenesel tudi vsebino današnje razprave.

Ponovno se zahvaljujem za današnjo razpravo.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – O debate está encerrado.

De acordo com a ordem do dia, os debates prosseguirão às 20h30 com as declarações do Conselho e da Comissão sobre o 70.º aniversário da Convenção de Genebra (2021/2779(RSP)).

(A sessão é suspensa às 20h00.)

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 

18. Genoptagelse af mødet
Video af indlæg
 

(Istuntoa jatkettiin klo 20.31)

 

19. 70-året for Genèvekonventionen (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Geneven sopimus 70 vuotta” (2021/2779(RSP)).

Ilmoitan, että tässä keskustelussa on yksi kierros poliittisten ryhmien puheenvuoroja.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, President-in-Office of the Council. – Madam President, honourable Members, Commissioner, 2021 marks the 70th anniversary of the Refugee Convention, a global instrument that has assisted millions of displaced persons over many decades. In the context of continuing wars, conflict, human rights violations, persecution and record levels of displacement, the Geneva Convention continues to protect the rights and lives of refugees, and it is as relevant today as it was in 1951.

At the end of 2020, the number of displaced persons worldwide reached a record of 82.3 million, including 26.4 million refugees and 48 million internally displaced persons, in addition to an estimated 4.2 million stateless persons. Multilateral and multi-stakeholder action is thus more essential than ever to ensure protection for the displaced and to realise a sustainable solution.

The standards set forth in the 1951 Convention with all later versions were profoundly tested by the COVID-19 crisis that also affected international protection and solidarity. The pandemic spared no country or region and disproportionately affected populations which were already vulnerable.

Refugees and displaced persons are among those most adversely affected by the crisis. The only way to help them and to effectively address global challenges is through a global response and international solidarity. A renewed commitment to the principles enshrined in the 1951 Convention is crucial.

The EU remains the leading donor in humanitarian and development assistance. Moreover, the EU supports and will continue to support capacity-building in partner countries, strengthening asylum and reception capacities and providing protection to those in need. While doing so, we must not forget that only a truly collaborative approach can make a difference and help us establish clear and workable methods, while ensuring necessary solidarity. Thank you very much for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, we celebrate today the signing 70 years ago – 70 years ago this very month – of the Refugee Convention, a legally binding commitment made by the countries of the world to help millions of European refugees – victims of Nazi and communist tyranny; survivors of persecution, mass murder and genocide; their homes destroyed, their possessions stolen; uprooted and adrift in a continent shattered by six years of brutal war.

The parties to the Convention, members of the United Nations, promised to support European refugees with practical aid and treat refugees like their own citizens, without discrimination. They voted to uphold the right to housing, the right to education, the right to work, to freedom of religion and other fundamental rights. Above all, the principle of non-refoulement, the cornerstone of the Convention, the commandment not to put refugees back in harm’s way, not to turn people fleeing terror, oppression, persecution straight back into the hands of their persecutors as happened so often with such tragic deadly consequence in the years before World War Two.

Ever since 1951, the Convention has been a beacon to guide refugees towards safe haven, from Hungary in 1956, Czechoslovakia in 1968, Vietnam in the 1970s, the Balkan wars in the 1990s, from Syria, Somalia, Afghanistan today. In all those years the Convention’s scope has increased, as has the power to inspire. At the same time, the right to asylum is under pressure. The Convention remains as important as ever.

Today, I would like to think about my friend Kati Piri, who was until recently a Member of this House and now represents her voters in the Dutch Parliament. Her father fled Hungary in 1956. He could raise his daughter in freedom, and I just say: thank goodness for the Convention. Thank goodness that no one pushed him back across the border and that no one at that time said, ‘let’s process his application on another continent’.

There is another Treaty we remember this year. Seventy years ago six European countries signed the Treaty of Paris creating the European pact on coal and steel, laying the foundations for our Union, resolving to replace a bloody conflict on the battlefield by negotiations at the conference table. We now have 76 years of peace in Europe. Because we have peace, refugees are no longer leaving Europe. Because we have peace, democracy and freedom refugees are now coming to Europe. Worldwide, 80 million people have fled their homes and developing countries host more than 86% of all refugees.

The Convention was once a global answer to a European catastrophe. Today, we must give a European answer to a global emergency. We can and must do more.

I want us to commemorate the Convention by taking action through our funds. The EU is the leading humanitarian aid donor. We support people in more than 80 countries. Last year the EU used almost its entire EUR 900 million humanitarian aid budget to help refugees, displaced persons and host communities. The Commission supports Turkey as one of the largest refugee-hosting countries in the world, with nearly 3.7 million refugees.

I want to commemorate the Convention by action, by making progress on the new pact on migration and asylum. That’s the only way to make sure refugees can fully enjoy their rights under the Convention. Step by step, we are advancing on the pact, as we did last month with a political agreement on the blue card and as we did last week with a political agreement on the EU asylum agency. And I call on you all today to commemorate by action and make progress on the Union resettlement framework. We must move from ad hoc support to a stable system of resettlement. This will be another important step to deliver the pact.

I want us to commemorate the Convention by stepping up on resettlement. Since 2015, Member States have granted 2.5 million people protection who came to Europe on their own initiative, often after dangerous journeys. And at the same time, Europe gave more than 80 000 people a new home through resettlement. Last year, just over 10 000 refugees came to Europe in this safe and orderly way, impressive in COVID conditions but a 60% drop all the same.

I want more people to be able to come to Europe safely so fewer people feel the need to risk their lives on dangerous journeys. I want us to get back to pre-pandemic levels and beyond. The global need is high. This Friday I will host a high-level forum on resettlement. I will call on Member States to increase their pledges. I’m very grateful for the support and participation of this House in the forum and the participation of ministers from Italy and Finland, two countries that are very active on resettlement and community sponsorship.

We can only make a difference if we join forces worldwide. That is why, for the very first time, I’ve brought together key international partners on resettlement. At this first unprecedented forum UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, Canadian Minister of Immigration Marco Mendicino, and US Secretary for Homeland Security Alejandro Mayorkas. At the joint EU-US Justice and Home Affairs meeting last month, Secretary Mayorkas told us the US is back.

The time is right to show democratic leadership and to give many more refugees a safe route to a welcome home. The Convention is at the heart of our Union. It’s part of our history. It’s part of the Treaty and the Charter of Fundamental Rights. It’s part of who we are. I call on you in this House: let’s celebrate the Convention in words today, and by action tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Leopoldo López Gil, en nombre del Grupo PPE. – Señora presidenta, el siglo XXI pasará a ser histórico por sus grandes desafíos y amenazas. Por un lado, la pandemia de COVID—19 ha causado grandes estragos, pero por otro, el cambio climático, los totalitarismos, los conflictos, la desigualdad económica y social, la inseguridad, la pobreza y la corrupción de los múltiples Gobiernos son provocadores, todos ellos, de enormes flujos migratorios.

La migración se puede comprender como un desafío, pero también como una oportunidad, tanto para las sociedades receptoras como para aquellos que emigran. Y así lo ha demostrado la historia. Según la OIM, alrededor de 281 millones de personas residen en un país distinto de su país natal. Según ACNUR, existen casi 83 millones de desplazados por la fuerza debido a los conflictos y a las violaciones de los derechos humanos.

Hoy conmemoramos el 70.º aniversario de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un tratado que establece los parámetros de protección internacional para aquellos que se han visto obligados a salir de su país porque su vida corría peligro. Para ellos, ser refugiado no fue una elección, fue un imperativo. Hablo con propiedad cuando digo que he visto la cara más amarga de una migración forzada, la de más de cinco millones de venezolanos que, como muchos otros pueblos, se han visto obligados a emprender caminos desesperados fuera de sus fronteras debido a dictaduras inhumanas.

Los Estados miembros de la Unión tienen una responsabilidad internacional para con los refugiados, pero también la Unión Europea tiene una responsabilidad moral con los países de origen para acercarlos a la democracia y acompañarlos en ese proceso, y también para sancionar a quienes cometen crímenes en contra de sus poblaciones. Crímenes contra nuestra humanidad.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention – sie ist quasi ein Lebensretter, eine internationale Vereinbarung, die Millionen Menschen schützt und das Recht auf Asyl zu einem Grundrecht in unserer Union macht. Die Umstände, die zu diesem Meilenstein der Menschenrechte geführt haben, waren andere als heute.

Doch mit derzeit über 82 Millionen vertriebener Menschen weltweit hat die Konvention nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt. Vor 70 Jahren waren viele Europäerinnen und Europäer auf der Flucht. Heute sind wir in der Lage, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Das ist ein Grund, stolz zu sein. Und dennoch werden die Grundsätze der Konvention immer häufiger infrage gestellt.

Besinnen wir uns auf die universellen Werte, humanitären Prinzipien und Solidarität, die dieser Konvention zugrunde liegen. 70 Jahre Schutz für geflüchtete Menschen – stellen wir jetzt sicher, dass diese Konvention das Fundament bleibt, auch für unsere Asyl— und Migrationspolitik!

 
  
MPphoto
 

  Fabienne Keller, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, je salue ce débat sur les 70 ans de la convention de Genève, car l’histoire est pleine d’enseignements.

À un moment où nous travaillons sur la difficile réforme de la politique européenne de l’asile et de la migration, nous nous rappelons que ce traité international sur le statut des réfugiés est né en Europe, pour les Européens. L’ancêtre du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, auteur et gardien de la convention de Genève, a été créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, vous l’avez rappelé, pour prendre en charge les millions d’Européens déplacés à l’intérieur du Vieux Continent. Aucune coïncidence, donc, si ce texte a été signé dès 1951, principalement par des pays européens, la même année que le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Des horreurs de la guerre ont resurgi deux aspirations fortes: celle de la paix et celle du refuge pour toute personne persécutée.

En 2015, la crise migratoire a fait trembler tout l’édifice européen, car l’accueil humanitaire est ancré dans les valeurs et le projet européen dès son origine. Or, sur les failles du régime d’asile européen commun, les partis d’extrême droite et les régimes illibéraux prospèrent depuis plusieurs années et ont pour projet la destruction de l’Europe.

Je m’associe donc pleinement à mes collègues de notre groupe Renew Europe, pleinement engagés en faveur d’une réforme ambitieuse de la politique européenne d’asile et de migration – l’action que vous appelez, Madame la Commissaire, de vos vœux.

Plusieurs objectifs me semblent prioritaires pour rénover l’esprit de Genève. D’abord, réformer nos procédures d’asile pour distinguer plus rapidement et plus efficacement les personnes qui relèvent de la protection internationale et celles qui n’y ont pas droit. Ensuite, 70 ans après la convention de Genève, il est temps de compléter notre politique d’asile d’un élément indispensable: une solidarité de fait et un partage des responsabilités entre les États membres. Ne laissons plus quelques États membres de première entrée gérer seuls les flux migratoires. Enfin, troisièmement, il est essentiel de placer le respect des droits fondamentaux au cœur de cette réforme et de renforcer le rôle de nos agences européennes sur le terrain.

Depuis plus d’un an, l’Europe a montré une capacité formidable à faire des pas de géant pour surmonter la crise sanitaire avec l’Europe de la santé, le plan de relance ou les ressources propres. La réforme du pacte sur la migration et l’asile est notre nouvelle mission impossible – pour reprendre les mots du président de Renew Europe, Dacian Cioloș – et je suis sûre que nous pouvons la relever, mes chers collègues du Parlement, du Conseil, de la Commission. N’attendons pas une autre crise migratoire pour agir avec courage et humanité.

 
  
MPphoto
 

  Damien Carême, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, 82,3 millions, c’est le nombre de personnes déplacées de force dans le monde, selon le dernier rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés, vous l’avez rappelé. 86 % de ces personnes forcées à l’exil sont accueillies dans des pays en développement. L’Union européenne, espace économique pourtant prospère, n’en accueille elle qu’une infime minorité. Et encore, peut-on réellement parler d’accueil!

À l’heure où je vous parle, avec une terrible sensation de déjà-vu, de déjà trop vu, aucun pays européen ne s’est engagé à accueillir les 572 personnes secourues par les équipes de SOS Méditerranée lors de six sauvetages effectués en quatre jours. Ce sont les actes d’aujourd’hui, Madame la Commissaire.

À l’heure où je vous parle, l’Europe discute d’un pacte «asile et migration» où les États membres pourraient financer le retour de chercheurs de refuge plutôt que d’accueillir et d’être humains et solidaires. Tout cela est une bien étrange manière de célébrer les 70 ans de la convention de Genève, ce texte qui a consacré le statut de réfugié et les obligations qui en découlent pour les États. 70 ans après, le droit d’asile et son principe fondateur, le non-refoulement, sont trop souvent malmenés, piétinés. 70 ans, mes chers collègues, c’est bien jeune pour être morte et enterrée par l’Union européenne et ses États membres.

Oui, Madame la Commissaire, la convention de Genève doit vivre et survivre à nos peurs et à nos égoïsmes nauséabonds. Cet anniversaire doit être l’occasion d’un sursaut d’humanité. L’Union européenne doit se redresser et enfin retrouver sa dignité. Elle doit renouer avec ses valeurs fondatrices. Quitter son pays pour survivre est une tragédie. N’ajoutons pas de drame au drame. Accueillons dignement ces chercheurs de refuge. C’est notre devoir. Humainement et légalement, la convention de Genève nous y oblige.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Beck, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Dokument der Menschlichkeit und der Nächstenhilfe. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg schützte sie Verfolgte und Vertriebene, aber ebenso achtet sie nationale Souveränität, das Recht auf nationale Eigenart und die Unterscheidung zwischen Bürger und Ausländer.

Die Konvention enthält kein allgemeines Recht auf Asyl, noch gewährt sie das Recht auf Einbürgerung oder auf illegalen Grenzübertritt. Artikel 31 ersucht sichere Drittstaaten – und zwar nur nächstgelegene, sichere Drittstaaten –, Verfolgten – und nur denen, deren Leben und Freiheit daheim bedroht sind –, bis zur Rückkehr in ihre Heimat temporär Zuflucht zu gewähren. Flüchtlinge sollen kultur- und heimatnah untergebracht werden, damit sie nicht entwurzelt werden.

Frau Merkels Grenzöffnung seit 2015 autorisiert die Flüchtlingskonvention mitnichten, und transkontinentale Siedlungsprojekte wie den EU-Migrationspakt oder die Enteuropäisierung Europas auch nicht. Deshalb wollen Sie die Konvention ja auch überdenken und deren Asylgründe um Klima und Abtreibungsrecht erweitern. Denn nach der wortgetreuen Auslegung der Konvention hätten jährlich Hunderte oder einige Tausend einen wirklichen Asylgrund, Sie aber wollen Dutzende Millionen Migranten.

 
  
MPphoto
 

  Anna Fotyga, on behalf of the ECR Group. – Madam President, even today, the 1951 Geneva Convention provides the most comprehensive definition of refugee status and the rights of refugees. The Commissioner is also right about providing fundamental principles of non-discrimination, non—penalisation and non-refoulement.

Some years ago, the former Supreme Allied Commander Europe, Philip Breedlove, stated before Congress that Russia and Assad deliberately weaponised refugees to destabilise the West. Today we have the next crisis. The usurper, Alexander Lukashenko, under the instigation of Russia, tries to destabilise Lithuania, the EU and NATO territory. We have to remember this. We have to show solidarity.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, för The Left-gruppen.(början av inlägget utan mikrofon) ...och det är naturligtvis någonting att fira. Det var ju det när vi lovade varandra, att vi ska ge skydd, för den som flyr har inget val.

Men den som antingen stänger sina gränser eller öppnar sin dörr, den har ett val. Och med Genèvekonventionen lovade vi varandra att den som förföljs, den som måste ge sig av för att söka skydd, den ska få en fristad. Ett fantastiskt löfte som vi gav varandra och som EU som institution är bunden till.

Därför tycker jag att det är så fruktansvärt att se att vi har krafter i dag som försöker tävla i att undergräva Genèvekonventionen, att förstöra ett av de viktigaste multilaterala människorättsinstrumenten som vi har. Vi har kedjepushbacks från Slovenien till Kroatien till Bosnien-Hercegovina som måste få ett stopp. Vi har pullbacks i Libyen som måste få ett stopp. Vi har pushbacks utförda till och med av Frontex, vår egen myndighet. Det måste få ett stopp om vi ska hedra Genèvekonventionen.

Åttio miljoner flyktingar har kolleger sagt, och här bråkas det om några tusen. Det blir så när rasister och de som anpassar sig till dem får styra och ställa. Det är dags att stå upp för Genèvekonventionen, reglerna som är bindande, och stå upp också för dess andemening. Det betyder att vi försvarar människor, inte gränser. Det betyder att vi delar på ansvaret att ge skydd åt dem som söker asyl i EU. Det betyder att vi sträcker ut en hand och vi räddar liv, i Medelhavet och där det krävs. Det betyder att vi öppnar våra gränser för den som söker skydd. Det är det Sverige, det är det Europa, det är det vi ska ha.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, μέγιστη υποκρισία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, το Ευρωκοινοβούλιο να γιορτάζουν τα 70χρονα της Συνθήκης της Γενεύης που σχεδιασμένα καταπατούν και ενταφιάζουν. Με βάση το αντιδραστικό Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική κυβέρνηση κάνει νόμο την ένταση της καταστολής, των απελάσεων, την ενίσχυση του ρόλου χωροφύλακα του Frontex, με επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, με αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, με διαδικασίες ασύλου που αφαιρούν και τα στοιχειώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο. Η δε Δανία απελαύνει Σύριους πρόσφυγες και αναθέτει διαδικασίες ασύλου σε τρίτες χώρες, και στην Ιταλία και την Ισπανία εντείνεται η καταστολή.

Το προσφυγικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εργαλείο γεωπολιτικών ανταγωνισμών που οδηγούν σε πολέμους διαιωνίζοντας την προσφυγιά. Κριτήριο της η εξασφάλιση πάμφθηνων εκμεταλλευόμενων εργατών και για διείσδυση των ομίλων της σε αγορές.

Απαιτούμε διαδικασίες ασύλου στις χώρες πραγματικού προορισμού σύμφωνες με τη Συνθήκη της Γενεύης. Καμιά δομή πολύμηνου εγκλωβισμού. Ουσιαστική προστασία όσων αναγνωρισμένων προσφύγων επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Απομόνωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Οι λαοί να συγκρουστούν και να ανατρέψουν το σάπιο σύστημα που γεννά πολέμους, εκμετάλλευση, φτώχεια και προσφυγιά: τον καπιταλισμό.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank all honourable Members for this solemn debate.

The Refugee Convention is part of our history, of our treaty, and at the heart of our values and our union. After 70 years, the Convention remains as relevant as ever before. As politicians, it’s not enough for us to say nice words. We must commemorate by taking action, and we must act and apply the principles of the Convention because the need is still high and because we have the power to make a difference. We commemorate by action, by advancing on the pact, which is the best way to make sure refugees can exercise their right and that we have a European response to refugee situations, and by stepping up on resettlement.

This Friday, I will hold the High—Level Forum on Resettlement. I have brought together a global coalition of partners on resettlement – the EU, Canada, the United States, the UNHCR – for the very first time. Our goal is to show global leadership on resettlement and to increase pledges, providing safe journeys to a welcome home. That is how we best celebrate the Refugee Convention.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, predsedujoči Svetu. – Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana komisarka!

Zahvaljujem se vam za vaše intervencije, ki so izpostavile pomen Ženevske konvencije po vsem svetu, seveda tudi po Evropski uniji.

Lahko vam zagotovim, da se Evropska unija in njene države članice zavedajo, kako pomembno je varovati pravico do azila in načelo nevračanja, ki sta zapisana v tej konvenciji in tudi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ti temeljni načeli se morata še naprej izvajati po vsem svetu ter osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali bežijo pred vojno, konflikti ali preganjanjem, nuditi zatočišče in zaščito ter varovati njihovo fizično integriteto.

V Evropski uniji je, kot ste tudi sami ugotovili, napredek na omenjenem področju težko doseči. Poudariti pa moramo pomemben uspeh, kot je nedavni dogovor o vzpostavitvi agencije za azil. Zadnji sklepi Evropskega sveta so posebno pozornost namenili prav vprašanju migracij. Sklepi pozivajo k okrepljenemu sodelovanju z državami izvora in tranzita na podlagi vzajemno koristnih partnerstev. Države članice so Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje pozvale, naj do jeseni pripravita akcijske načrte za prednostne partnerske države.

Lahko vam zagotovim, da bo slovensko predsedstvo nadaljevalo delo, ki so ga predhodniki začeli pri paktu o migracijah in azilu, tako v zakonodajnem delu kot tudi glede zunanje dimenzije migracij.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (171 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Janina Ochojska (PPE), na piśmie. – Prawo do ubiegania się o azyl jest podstawowym prawem człowieka zagwarantowanym na mocy Konwencji ds. uchodźców z 1951 r. Opiera się ona na fundamentalnych wartościach humanitarnych i stanowi kamień węgielny prawa azylowego UE. Jej zasady takie jak zasada non-refoulement stały się częścią międzynarodowego prawa zwyczajowego, co oznacza, że kraje, które nie są jej stronami, są zobligowane do jej przestrzegania. W kontekście trwających wojen, konfliktów i prześladowań oraz rekordowych przesiedleń, od siedemdziesięciu lat skutecznie chroni prawa i życie uchodźców. Jednakże nie zgadzam się, że dzisiaj jest tak samo aktualna, jak była w 1951 roku. Jednym z czynników skłaniających miliony ludzi do migracji są postępujące zmiany klimatu. W prawie międzynarodowym nie ma jednak kategorii uchodźców klimatycznych. W związku z tym istnieje wyraźna luka prawna uniemożliwiająca ochronę tej grupy uchodźców. Definicja uchodźcy w konwencji z 1951 roku nie ma bowiem zastosowania do osób wysiedlonych z przyczyn związanych ze środowiskiem. Z prawnego punktu widzenia nie jesteśmy gotowi na nadchodzące fale migrantów. W związku z tym nawołuję do tego, aby ta rocznica była bodźcem do stworzenia i uznania na arenie międzynarodowej definicji uchodźcy klimatycznego, co umożliwi przyjęcie przepisów ułatwiających procedurę przyznawania statusu uchodźcy tym, którzy uciekają m.in przed podnoszącym się stanem wód.

 

20. Asyl-, Migrations- og Integrationsfond 2021-2027 - Fond for Integreret Grænseforvaltning: Instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpoliti 2021-2027k (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

- kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta 2021–2071 (06486/2/2021 – C9‑0225/2021 – 2018/0248(COD)) (A9-0224/2021) (esittelijä: Tanja Fajon) ja

- kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastosta: rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 2021–2027 (06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD)) (A9-0220/2021) (esittelijä: Tanja Fajon).

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, poročevalka. – Hvala lepa, hvala lepa predsedujoča, cenjena komisarka, spoštovani plenum.

Danes je pomemben dan za Evropo, za Evropo, ki ima humane, a varne meje ter za Evropo, ki solidarnost in pravično delitev bremen ponovno postavlja v središče svoje migracijske in azilne politike. Z novima skladoma bo imela Unija po novem na voljo sredstva, da ambiciozne cilje tudi uresniči in si pred ključnimi izzivi ne zatiska oči.

Pred nami je še zadnji korak na dolgi in težki poti pogajanj, sklepanja kompromisov za skupno dobro, ne samo za Evropo, pač pa za celotno družbo in evropske državljane.

Na začetku bi se rada zahvalila svojim kolegom, poročevalcem, za vztrajno podporo ter pogajalcem, Evropski komisiji in predsedujočima, Nemčiji in Portugalski, za konstruktiven pristop in dosežen dogovor.

Evropska unija bo v naslednjih sedmih letih na ključnih področjih upravljanja z mejami ter migracijami skupaj namenila 16 milijard evrov sredstev, kar je skoraj trikrat toliko kot v obdobju pred tem.

Da bi zavarovali prost pretok gibanja znotraj schengenskega prostora, moramo učinkovito upravljati z migracijami. Da lahko zagotavljamo prostor brez nadzora na notranjih mejah, moramo prav tako učinkovito in varno, a hkrati človeško, ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic, upravljati z našimi mejami.

Evropska unija bo zdaj imela zadostna sredstva, da to tudi udejanji. Ne bo se mogoče več skrivati in pretvarjati. Z novima finančnima instrumentoma, z novima skladoma, določamo tudi veliko bolj jasna pravila za porabo evropskega denarja za eno izmed najbolj občutljivih, tudi najbolj spornih, a hkrati najbolj pomembnih politik v Evropski uniji v zadnjih letih.

Govorimo o politiki do migracij, ki je močno okrepila nezaupanje med evropskimi vladami in nezaupanje med našimi državljani. Ključno je to, da smo krhek, a uravnotežen kompromis na koncu vendarle sklenili.

Evropa po zadnji migracijski krizi leta 2015 še vedno, žal, ni našla učinkovitih rešitev in skupnega odgovora, kako naprej. Še vedno se borimo in prizadevamo za skupno migracijsko in azilno politiko. Čeprav smo prav v tej stavbi že dosegli velik dogovor, je žogica še vedno na strani evropskih vlad. In žrtev teh nesoglasij znotraj Evropske unije so najprej postali nedolžni ljudje, mnogi, ki tudi izgubijo življenja. Države članice v Sredozemlju so večinoma še vedno prepuščene same sebi.

Talec je žal postal tudi schengen, schengensko območje, ki danes ne deluje učinkovito, kot smo ga poznali. Ker danes mnoge države še vedno izvajajo, in dolga leta izvajajo, neupravičeno, nezakonito notranje nadzore na mejah.

Nova finančna instrumenta, o katerih nocoj razpravljamo, nova sklada, naslavljata ravno ta ključna vprašanja na podlagi solidarnosti in pravičnih delitev bremen, zlasti najbolj izpostavljenih držav članic, bo Unija namenila več denarja za preseljevanje in premeščanje beguncev. Več denarja bo namenjenega za azilne postopke ter vključevanje ljudi v družbo, kjer bodo večjo vlogo z neposrednim financiranjem pridobile lokalne skupnosti, ključne za uspeh integracije.

Na drugi strani bo sklad prav tako podpiral vračanje ljudi v države izvora, ki do mednarodne zaščite v Uniji niso upravičeni.

Drugi sklop ukrepov se nanaša na naše meje. Dogovor bistveno krepi sposobnost Evrope, da bo bolj učinkovito upravljala z mejami ter s tem povečuje skupno varnost.

A meje morajo ostati humane, moderne, digitalizirane in pretočne, prav tako prihodnja evropska vizumski politika. Iz pandemije koronavirusne bolezni se moramo zato tudi nekaj naučiti, želimo Evropo spet brez meja.

In navkljub vsem naporom so evropske, zlasti morske meje, še vedno zelo smrtonosne. Ne smemo dopustiti, da bi ljudje umirali pred vrati Evrope. Prav tako moramo zagotoviti, da se človekove pravice vselej spoštujejo, tudi na meji in v mejnih postopkih.

Prav tako moramo zagotoviti, da se človekove pravice vselej spoštujejo tudi na meji in ne smemo dopustiti, da nezakonita in verižna vračanja postanejo prikrit način upravljanja z mejami. S tem ne samo spodkopavajo skupno migracijsko politiko pač pa dovoljujejo, da tihotapci ljudi še vedno mastno služijo na račun človeških tragedij.

Zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, kolegom, ki so me spremljali na tej poti, bo odslej več denarja namenjenega operacijam iskanja in reševanja na morju, a hkrati bomo več denarja namenili tudi za varovanje, modernizacijo in digitalizacijo meja.

Sporočilo Evropskega parlamenta nocoj državam članicam kot tudi našim državljanom je jasno. Unija misli resno, mislimo 16 milijard evrov razlogov resno, da evropski voditelji končno presežejo blokado ključnih reform. Izgovorov več ni. Zdaj imamo na voljo zadostna sredstva, da skupno politiko učinkovito tudi izvajamo.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, this is an achievement, and I warmly thank the rapporteur, Ms Tanja Fajon, and the shadow rapporteurs for their relentless efforts to conclude the negotiations with the Council on the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and on the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa.

There are, of course, still a lot of people in crisis, but Europe is no longer in a migration crisis. Our Asylum, Migration and Integration Fund reflects this change. We are moving away from a permanent state of emergency funding to focus on more structural support for migration management, still always putting people first. That doesn’t change. The fund helps Member States to help people, mainly by funding internal needs, but also acknowledging needs beyond the EU’s external border, subject to appropriate safeguards, and allowing the new Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instrument to play its role in migration management.

This Friday, I will host a high—level forum on resettlement. I want Europe to become a global leader on resettlement, helping people in need of international protection to safety. The fund provides the financial firepower to achieve this ambition, creating incentives for Member States to effectively resettle people and allowing Member States to organise projects to support refugees. The fund supports legal pathways to Europe, helping talent to thrive and our businesses to prosper. The fund supports integration and inclusion by helping people to build new homes and new lives in Europe. We will work closely with other EU funds, such as the European Social Fund Plus (ESF+), to maximise synergies and make a real difference for people on the ground.

The fund also supports dignified returns of those not eligible for asylum that have to return to their country of origin. In short, this agreement on the AMIF is another important step towards a more European way of managing migration. As the examples I just mentioned show, it will play a strategic role in the implementation of the new Pact on Migration and Asylum.

The effective protection of the EU’s external border is crucial if we are to manage the challenges ahead. The instrument for financial support for border management and visa policy will support strong and smart borders. It will facilitate legitimate border crossings, while preventing irregular migration and cross-border crime. It will support the good functioning of the Schengen Area without internal border checks, a topic we will discuss more in the next debate, and support a higher internal security level.

Over the past few years, a number of measures have been introduced to address the immediate challenges and to put in place the important building blocks needed to ensure strong and smart borders. The funds will support the continuation of this work by ensuring that large—scale IT systems used for border management are robust and can function seamlessly with one another and with national systems, and by ensuring that the EU’s common visa policy adapts to evolving security concerns, challenges linked to migration and new opportunities offered by technological developments. The fund will contribute to enhance the Member States’ capacities in these areas, reinforce cooperation and harmonisation between Member States, and create synergies between national authorities and Frontex.

The fund will be providing for a minimum level of expenditure of 10% in the common visa policy to ensure a harmonised approach with regard to the issuance of visas. This will facilitate travel. It will also build trust by helping to ensure a similar level of protection of the borders. It will address the current differences between the Member States due to geographical location and differences in capacities and resources available. The increased budget, amounting to EUR 6.3 billion, will allow us to meet unforeseen needs and new priorities in a better way. Our EU funds will help us to put our policies into practice, help us to manage migration and restore Schengen to free movement. We now have seven years ahead of us to translate into actions the opportunities and support captured in these two funds.

The Commission will update Parliament and the Council on the developments, and counts on your continued support throughout the implementation period.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, on behalf of the PPE Group. – Madam President, dear Commissioner, year after year, survey after survey, we know that migration is one of the topics that is most important to our citizens, a topic that Europeans expect the European Union to take seriously and to address at European level.

This new fund for asylum, migration and integration is a very important first step to show that we have received that message. We tripled the size of the budget to almost 10 billion to also really reflect the magnitude of the challenges that we are facing. These challenges are diverse. Member States need our assistance to fight illegal migration, to make solidarity a reality, to ensure good reception conditions, to effectively integrate refugees and to make sure that those who cannot stay are also returned to their country of origin.

And yes, this is in essence an internal EU fund, but we must not make the mistake of ignoring the external factors of migration. We need to work with countries of origin and transit to fight smuggling networks together, to support reintegration projects and to offer perspectives in the region. I am happy that the majority of this Parliament ultimately agreed with the EPP to allow this fund to have the flexibility to do so, because if there’s anything we’ve learned in the past seven years, it is that the future is not always predictable, so we need this flexibility also to be able to respond swiftly to the challenges of the future.

And all we need is political willingness in the Member States not only to spend the money under this fund, which is fairly easy to do, but to finally take political responsibility to break the deadlock in the Council and to agree on a common European asylum system.

 
  
MPphoto
 

  Cyrus Engerer, f'isem il-grupp S&D. – Sinjura President, ħa nkun ċar mill-bidu. Il-pakkett tal-immigrazzjoni mingħajr solidarjetà bejn l-Istati Membri ma huwiex aċċettabbli. Ma nistgħux inħallu numru żgħir ta' pajjiżi li jiġu jaqgħu u jqumu mill-valuri u l-prinċipji Ewropej tas-solidarjetà, iżommu lilna kollha ostaġġi u mwaħħlin milli nimxu 'l quddiem, bil-konsegwenza li l-pajjiżi tal-periferija, bħal Malta, jitħallew waħedhom fuq l-immigrazzjoni.

Din mhux aċċettabbli!

Wieħed mill-erba' pilastri tal-Fond għall-Ażil, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni huwa propju s-solidarjetà u li l-fond jassigura li l-Istati Membri li huma l-iktar affettwati mill-immigrazzjoni għandhom isibu lill-kumplament tal-Unjoni Ewropea magħhom, solidali u b'politika u sistemi komuni biex naffaċċjaw l-isfidi flimkien.

Hu ċar li dan mhux isir - l-unika ħaġa li ssir hu li ngħattu l-problema bil-flus, però dan ma jsolvi xejn. Filwaqt li l-intenzjoni ta' għajnuna finanzjarja hi waħda tajba ħafna, is-soluzzjoni mhux aktar flus, iżda solidarjetà fil-prattika.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen, im Namen der Renew-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Tanja Fajon, liebe Frau Kommissarin! Wir bringen heute zwei Fonds zur Unterstützung der Mitgliedstaaten in der Migrationspolitik auf den Weg.

Ich sage das bewusst so, dass wir das zur Unterstützung der Mitgliedstaaten tun, weil wir mit diesen Fonds auch die Lehren aus der Migrationskrise von 2015/16 ziehen. Wir haben – das hat die Kommissarin gerade schon gesagt – die Instrumente, die damals ad hoc eingesetzt wurden, jetzt verstetigt, und die Mitgliedstaaten genießen gleichzeitig Flexibilität bei der Nutzung dieser Fonds, was sehr wichtig ist. Wir stärken auch gerade die Staaten, die besonders viele Migranten erreichen, indem wir ihnen im Endeffekt höhere Zuwendungen ermöglichen.

Mit den Fonds unterstützen wir auf der einen Seite Integration derer, die kommen. Wir unterstützen das resettlement, das heißt, dass wir für diejenigen mit der größten Vulnerabilität legale Wege zu uns nach Europa schaffen. Aber gleichzeitig ermöglichen wir natürlich auch, durch den Fonds Rückführungen zu fördern. Insofern glaube ich, dass wir bei den Möglichkeiten, über die die Mitgliedstaaten verfügen, eine gute balance haben.

Der zweite Fonds stärkt den Grenzschutz. Und es ist mir besonders wichtig, noch einmal deutlich zu sagen, dass es jetzt darum geht, dass die Mitgliedstaaten diese Mittel abrufen und auch nutzen. Denn das Ziel ist doch, dass wir in der Europäischen Union natürlich einen guten Außengrenzschutz haben, im Inneren der Europäischen Union aber eben über alle Freiheiten verfügen und keine Grenzen mehr haben. Insofern erwarte ich von den Mitgliedstaaten auch, dass sie die Mittel abrufen und dass sie dann aufhören, vom Schengen-Acquis abzuweichen, und auch alle bisherigen Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union abbauen.

Und am Ende mein Appell an die Mitgliedstaaten: Hören Sie auf, in der Migrations- und Asylpolitik zu blockieren! Begeben Sie sich auf den Weg, dass Sie endlich konstruktiv mit uns daran arbeiten, dass wir ein gemeinsames europäisches funktionierendes Asyl- und Migrationssystem haben, das auf den Werten von Rechtsstaatlichkeit und Humanität basiert und das Solidarität mit allen Mitgliedstaaten beinhaltet, in denen viele Flüchtlinge ankommen.

 
  
MPphoto
 

  Tineke Strik, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, on behalf of my colleague, shadow rapporteur Alice Kuhnke, many thanks to the rapporteur for her great work and achievements. I think due to the pressure of the European Parliament a number of important improvements have been made in this legislation, like more emphasis on non-discrimination of fundamental rights, support for humanitarian visa, and improving the visa policies and search and rescue as an autonomous implementing measure. But we object to some other elements like the unlimited possibilities to fund border cooperation with third countries and to the large-scale IT systems interoperable in the hotspots.

But our main objection actually, for the moment, is in general that we have big problems with agreeing at the moment on a huge amount of financial support for external border management in a time of persistent and consistent allegations of fundamental rights violations at the border without transparent and thorough investigations or enforcement actions from the Commission. We first need to see improvements in respect for fundamental rights and accountability and this funding should be made conditional upon fundamental rights compliance. It should be a tool to demand monitoring and compliance and to link the funding to the condition that a Member State which cooperates with Frontex fully also cooperates with monitoring and investigations by Frontex.

I would like to hear and see from the Commission that this will be part of the gain. But for now, for the reasons I gave, we will abstain.

 
  
MPphoto
 

  Peter Kofod, for ID-Gruppen. – Fru formand! Man bliver jo en lille smule overrasket, når man sidder her og følger debatten, og det, kommissæren siger. Kommissæren siger blandt andet: "Europa er ikke længere i en migrationskrise". Altså lad mig spørge, fru kommissær: "Hvilken planet lever du på?" Du er jo helt væk. Europa befinder sig i en folkevandringstid, og det, man kommer til at lægge frem her i dag, kommer ikke til at løse vores problemer. Vores omfattende problemer med masseindvandring fra Mellemøsten og fra Afrika, der sætter et meget, meget uheldigt præg på det Europa, som vi holder af, men som er under hastig forandring. Det udvikler sig til ghettoer, social kontrol, dominansvold, kriminalitet, områder, der er fuldstændig lovløse og meldt ud af de skandinaviske og europæiske samfund. Og det dur selvfølgelig ikke i fremtiden. Derfor så er jeg også chokeret over, at der ikke engang er en anerkendelse af de eksisterende problemer, som dette kontinent har. Og uden anerkendelse af problemerne er der jo heller ikke mulighed for at løse dem. Det her system kommer aldrig til at løse dette, og det gør mig ærlig talt skuffet.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Fundusz obejmuje wspólną politykę azylową, rozwój legalnej migracji zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich, promowanie skutecznej integracji i włączenie społeczne obywateli państw trzecich oraz zwalczanie nielegalnej migracji. Polska w toku negocjacji poparła propozycje z zakresu zarządzania migracjami, które zmierzają do ograniczenia niekontrolowanego napływu migrantów, zwalczania ruchów wtórnych poprzez uszczelnienie procedur azylowych i wzmocnienie sankcji wobec nielegalnych migrantów, oraz są powiązane z zarządzaniem ochroną granic w tym polityką powrotową.

Nie sprzeciwiamy się stworzeniu jednolitej procedury przesiedleń w Unii Europejskiej, jednakże pod warunkiem dobrowolnego udziału państw członkowskich w zaproponowanych działaniach. Polska podtrzymuje sprzeciw w odniesieniu do propozycji zarządzania migracjami, które opierałyby się na mechanizmie przymusowej relokacji. W ocenie Polski kluczem do stworzenia trwałych rozwiązań zapewniających stabilizację sytuacji migracyjnej i odporność na ewentualne przyszłe sytuacje kryzysowe jest przede wszystkim wzmocnienie i ochrona granic zewnętrznych oraz działania prowadzone poza Unią w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów. Musimy pomagać tym nieszczęśnikom, ale tam, gdzie ten problem jest, czyli w ich krajach.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, en nombre del Grupo The Left. – Señora presidenta, este Fondo debería ser una herramienta estructural clave para apoyar el asilo y la integración. Debería permitir que los fondos pudieran ser recepcionados y gestionados, sin ningún tipo de obstáculo, por ayuntamientos y municipios. Debería ser un Fondo que alentara las políticas de regularización. Debería ser muchas cosas más que no es.

Y, a pesar de que incluye cuestiones positivas, como apoyar la solidaridad real entre Estados miembros, el reasentamiento humanitario y la mención explícita a tener en cuenta a las ONG en la implementación de fondos, no podemos apoyar con nuestro voto un Fondo que se dice a sí mismo de asilo e integración, pero que incluye la financiación para la externalización de fronteras a terceros países y las devoluciones.

Porque integrar y deportar son elementos contradictorios y porque una política centrada en la externalización de fronteras y en la deportación ya sabemos muy bien en donde acaba: en la violación sistemática de los derechos humanos. Y para eso no cuenten con nuestro voto.

 
  
MPphoto
 

  Mislav Kolakušić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, poštovane kolege, dragi građani Europske unije, Europa se nalazi pod invazijom nekoliko milijuna ilegalnih imigranata.

Posljedica je to želje za profitom velikih industrijalaca Njemačke, Italije i Francuske koji su zbog želje za enormno jeftinom radnom snagom doveli Europu do ruba sukoba. Milijuni ilegalnih imigranata ulaze u Europu. Sve države Europske unije krše vlastite propise. Ilegalni prelasci granice ne kažnjavaju se. Svi državljani i sve države Europe imaju stroge zakone o tome. Propisane su kazne zatvora, visoke novčane kazne. Poštujmo vlastite propise i nećemo imati ilegalne imigracije.

Vi koji želite jeftinu radnu snagu s Bliskog istoka i Afrike uvedite čartere. I nemojte maltretirati države koje nemaju dovoljno radnih mjesta i za vlastite građane.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, we moeten de Europese buitengrenzen doeltreffend beheren. Dit is de enige manier om te zorgen voor een robuust intern systeem dat stoelt op vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheid, hetgeen van cruciaal belang is in de strijd tegen al dan niet politiek gestuurde illegale migratie, terrorisme en zware criminaliteit. Daarnaast hebben we behoefte aan een geharmoniseerde aanpak voor visa, opdat we het volledige potentieel van de Schengenruimte kunnen benutten zonder de integriteit en de interne veiligheid van de burgers aan te tasten.

Ik ben blij dat we vandaag het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid goedkeuren, dat lidstaten moet helpen die voor uitdagingen aan hun buitengrenzen staan. De fondsen moeten de digitalisering versnellen met het oog op de totstandbrenging van snelle, correcte en kwalitatief hoogstaande procedures.

Laten wij vooral van deze gelegenheid gebruikmaken om de lidstaten nogmaals op te roepen werk te maken van nauwere Europese samenwerking. Het gecontroleerd beheer van migratiestromen kan enkel slagen als wij de handen ineenslaan.

 
  
MPphoto
 

  Domènec Ruiz Devesa (S&D). – Señora presidenta, permítame empezar felicitando a mi colega Tanja Fajon por el buen resultado de las negociaciones de estos informes, que son indispensables para dar apoyo a las personas que necesitan protección internacional.

Pero la situación en el Mediterráneo, señora comisaria, va de mal en peor. Las muertes este año se han triplicado y todavía no tenemos un plan para hacer frente al aumento de llegadas, que sabemos que ocurre todos los años. Entre tanto, el Grupo PPE en esta Cámara parece rehén del discurso de la extrema derecha.

Señores de la ultraderecha, les miro a ustedes. Acaban de publicar una declaración sobre el futuro de Europa en la que afirman que esta se funda en los valores cristianos. Bueno, veamos qué dice el Papa sobre los valores cristianos, ¿no? Alguna autoridad digo yo que tendrá en la materia. Dice que la migración no es una amenaza para el cristianismo, que rechazar a un inmigrante en dificultades, sea de la confesión religiosa que sea, es una grotesca falsificación del cristianismo.

Concluyo con una cita del Evangelio. Dijo Jesús: «Fui forastero y me acogisteis» (Mateo 25, 35).

 
  
MPphoto
 

  Fabienne Keller (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, Madame la rapporteure, chère Tanja Fajon, je tiens à saluer l’accord sur le Fonds «Asile, immigration et intégration» et sur le Fonds pour la gestion intégrée des frontières pour la période 2021-2027. Ces deux instruments financiers sont l’expression d’une solidarité de fait entre les États membres sur les questions d’asile et de migration.

Pour les sept années à venir, voilà 16 milliards d’euros qui permettront de soutenir des projets en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile ou de l’intégration des réfugiés et de mieux lutter contre les réseaux de passeurs et l’immigration irrégulière. Les agences européennes – je pense notamment à l’Agence européenne pour l’asile et à Frontex – ont également un rôle croissant dans ces missions d’appui aux États.

Grâce à ces instruments, l’Union pourra financer des moyens matériels et humains pour améliorer l’efficacité des procédures d’asile dans le plein respect des droits des personnes. L’Union bénéficiera aussi d’une réserve de crise pour aider un État membre en cas de pression migratoire dans un délai court. Enfin, je voudrais saluer le soutien rendu possible aux collectivités locales qui mènent des projets d’intégration et qui agissent au plus près des personnes.

 
  
MPphoto
 

  Diana Riba i Giner (Verts/ALE). – Señora presidenta, señora comisaria, señora ponente, desde el verano de 2015, cuando Europa vivió una crisis humanitaria y política sin precedentes, hemos presenciado una falta sistémica de la solidaridad hacia los migrantes forzosos. Hemos sufrido la ausencia de una narrativa que combata los discursos excluyentes.

En este contexto, fortalecer las políticas de integración es imprescindible. En muchos casos son las autoridades regionales las responsables de aplicar estas políticas y, pese a que nos alegramos del aumento del presupuesto para el FAMI, lamentamos que el Reglamento solo establezca una asignación mínima del 20 % para el objetivo de solidaridad del Fondo y una asignación del 5 % para las autoridades locales y regionales.

Resulta más evidente que nunca que los retos de Europa solo se pueden afrontar desde una perspectiva multinivel, en la que todos los actores, incluidas las autoridades locales y regionales y la sociedad civil, contribuyan a construir una Europa más sólida y más solidaria.

 
  
MPphoto
 

  Jaak Madison (ID). – Lugupeetud istungi juhataja! Ma räägin kõige ilusamas keeles maailmas, milleks on mu emakeel eesti keel. Esiteks suur tänu proua Johanssonile, teiseks ma kiiresti kommenteeriksin rõõmuga head kolleegi sotsialistide seast, kes väitis midagi Kristusest ja tsiteeris paavsti. Mul oleks väga hea meel, kui enamus siin saalis oleksid kristlased nagu minagi, sest sellisel juhul me ei saaks aktsepteerida vabade piiride poliitikat, kus igaüks võib sisse tulla, kust tema vähegi tahab.

Ma pean lisama, et see mida paavst ütles, käib ehk katoliiklaste kohta, kuid mina olen luterlane. Seega mulle õnneks need katoliiklikud sõnavõtud ei loe väga palju ja minu filosoofia on siiski see, et eelkõige tuleb kaitsta oma inimesi.

Ma tahaksin näha siin saalis inimesi, kes jätavad oma koduukse lahti ja kutsuvad kõiki võõraid külla: „Tulge aga siia − ma usun, et te head inimesed olete, ma annan teile süüa, ma annan teile aseme, kus magada. Ma üldse ei karda mitte kedagi.“ Kui lõpuks keegi ära tapetakse, nagu näiteks nädal aega tagasi Somaalia migrant tappis ära kolm inimest, siis ütleme, et juhtus, et ma ise olin selles süüdi. Äkki ma olen liiga ksenofoobne, äkki ma pole küllalt salliv tema suhtes. See on ju hullumeelne, saate sellest väga hästi aru. Ja see on kristlik mõte − kaitseme oma inimesi ja aitame neid, kes päriselt abi vajavad.

 
  
MPphoto
 

  Beata Kempa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Raz na zawsze musimy skończyć z tragicznymi obrazkami tonących migrantów próbujących się przedostać do Europy, tylko dlatego że ktoś im obiecał przyszłość. Aby tak się stało, musimy uszczelnić granice, wzmocnić kooperację między krajami, wprowadzić twarde prawo odsyłania nielegalnych imigrantów i jednocześnie legalne ścieżki migracji do krajów Unii Europejskiej. Realizacji tego celu ma służyć Fundusz Azylu i Migracji. Na lata 2021–27 wyniesie on blisko 10 mld euro. Zwiększa się również tematyczne powiązanie funduszu. Są dodatkowe możliwości dla krajów szczególnie dotkniętych nielegalną migracją.

Rzeczywiście Polska również przeprowadzała projekty w Grecji, pomagając tam poprzez placówki misyjne, aby zredukować ten ogrom cierpienia. I to jest ważne narzędzie, ale też cieszę się, jako była minister do spraw pomocy humanitarnej, że po długich negocjacjach udało się w końcu uzgodnić przyznanie ponad 36% na pomoc humanitarną w przypadkach nagłych, szczególnie klęsk humanitarnych. Ważne, żebyśmy to przyjęli i odnotowali.

 
  
MPphoto
 

  Milan Uhrík (NI). – Vážená pani predsedajúca, súčasná Európa má dve tváre. Na jednej strane tu máme informácie o tom, ako sa napríklad slovenskí občania nevedia bez očkovania alebo bez nutnosti platenia si PCR-testov dostať na územie vlastného štátu, a na druhej strane tu máme informácie o tom, ako lode mimovládnych zahraničných organizácií zachraňujú imigrantov v Stredomorí a prinášajú ich na územie Európskej únie. Len včera priniesla mimovládna loď Ocean Viking do Európskej únie takto 572 migrantov.

Prosím vás, čo je to za Európu? Čo sú to za štáty, do ktorých sa ľahšie dostane nelegálny imigrant z Afriky ako ich vlastný občan. Tých 10 miliárd EUR, ktoré chce Európska únia vyčleniť na Fond pre azyl a migráciu, musí byť na 100 % použitých v prospech Európanov a nie v prospech príslušníkov cudzích štátov.

 
  
MPphoto
 

  Lena Düpont (PPE). – Madam President, at the beginning of this term we made a promise, a Europe that protects, and while we saw new challenges emerging we also prepared ourselves better. An important part of that other funds we’re debating right now is an increased budget supporting not only border protection and migration management, but also measures of solidarity and integration. But where funds are crucial and closer cooperation is well received we also need to be aware of the broader dimension.

Last week, the last year, unfortunately proved that the European Union is, and probably will be again, faced with neighbours like Erdoğan, Lukashenko or others, neighbours that are not only questioning our way of life but that are trying to attack and destabilise the European Union as a whole, instrumentalising both the current stalemate on the pact and people already in a vulnerable situation.

Our answer to that needs to be firm. Protecting our Member States under pressure, solving the stalemate, and backing the European agencies providing their support on our behalf, for a Europe that protects.

 
  
MPphoto
 

  Bettina Vollath (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Am 28. Juli ist der 70. Jahrestag der Genfer Flüchtlingskonvention. Durch sie haben Flüchtlinge aus gutem Grund weltweit klare, auf Grund— und Menschenrechten basierende Rechte erhalten. Ein Blick auf die Situation an unseren Außengrenzen zeigt jedoch, dass wir diesem Anspruch nicht im Geringsten gerecht werden.

Die europäische Asylpolitik hat massivste Menschenrechtsverstöße zur Folge: systematische pushbacks, Massensterben im Mittelmeer und völlig inhumane Zustände in Erstaufnahmezentren, wie ich erst vor zwei Wochen auf Lesbos selbst wieder sehen musste.

Rechtsbrüche wie pushbacks gibt es aber auch innerhalb der Union, wie zuletzt ein Urteil des Landesverwaltungsgerichts Steiermark, meiner Heimat, zeigt. Dieses zeigt auf, dass Menschen in illegalen Ketten—pushbacks von österreichischem Boden über Slowenien und Kroatien nach Bosnien zurückgedrängt wurden.

Asyl und Migration ist eine der großen Zukunftsfragen der Europäischen Union. Der Ruf nach einer gemeinsamen solidarischen Lösung ist deswegen nicht realitätsfern, sondern unverzichtbar für eine gute Zukunft in Europa. Und genau dafür einzutreten, hat nichts mit Blauäugigkeit zu tun, sondern blauäugig und sogar gefährlich ist es, zu glauben, dass man den Frieden in Europa auf Dauer durch Spaltung und Ausgrenzung halten kann.