Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 7 юли 2021 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 24 – 25 юни 2021 г. (разискване)
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 6.Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени - Резултатите от изслушванията от 22 юни по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (разискване)
 7.Първо гласуване
 8.Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския парламент законодателни промени - Резултатите от изслушванията от 22 юни по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (продължение на разискването)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Работна програма на Комисията за 2022 г. (разискване)
 12.Актуално състояние на прилагането на регламентите относно цифровия COVID сертификат на ЕС (разискване)
 13.Европейска агенция по лекарствата (разискване)
 14.Промяна в дневния ред
 15.Европейска агенция по лекарствата (продължение на разискването)
 16.Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. (разискване)
 17.Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (разискване)
 18.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 19.Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (продължение на разискването)
 20.Второ гласуване
 21.Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (продължение на разискването)
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и опазване на биологичното разнообразие в Южния океан (разискване)
 24.Преглед на макроикономическата законодателна уредба (разискване)
 25.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 26.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 27.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 28.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 29.Обяснения на вот: вж. протокола
 30.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (833 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (833 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4188 kb)
Последно осъвременяване: 11 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност