Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 7. července 2021 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. června 2021 (rozprava)
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 6.Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu - Výsledky slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska, která se konala 22. června (rozprava)
 7.První hlasování
 8.Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu - Výsledky slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska, která se konala 22. června (pokračování rozpravy)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Pracovní program Komise na rok 2022 (rozprava)
 12.Aktuální stav provádění nařízení o digitálním certifikátu EU COVID (rozprava)
 13.Evropská agentura pro léčivé přípravky (rozprava)
 14.Změna pořadu jednání
 15.Evropská agentura pro léčivé přípravky (pokračování rozpravy)
 16.Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 (rozprava)
 17.Nový EVP pro výzkum a inovace (rozprava)
 18.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 19.Nový EVP pro výzkum a inovace (pokračování rozpravy)
 20.Druhé hlasování
 21.Nový EVP pro výzkum a inovace (pokračování rozpravy)
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu (rozprava)
 24.Revize makroekonomického legislativního rámce (rozprava)
 25.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 26.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 27.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápis
 28.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 29.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 30.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 31.Pořad jednání příštího zasedání
 32.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (833 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (833 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4188 kb)
Poslední aktualizace: 11. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí