Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2021 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Eurooppa-neuvoston 24. ja 25. kesäkuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 6.Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa - SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (keskustelu)
 7.Ensimmäiset äänestykset
 8.Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa - SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 22. kesäkuuta järjestettyjen Puolaa ja Unkaria koskeneiden kuulemisten tulokset (jatkoa keskustelulle)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Komission työohjelma 2022 (keskustelu)
 12.EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annettujen asetusten täytäntöönpanon tilanne (keskustelu)
 13.Euroopan lääkevirasto (keskustelu)
 14.Esityslistan muuttaminen
 15.Euroopan lääkevirasto (jatkoa keskustelulle)
 16.Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma (keskustelu)
 17.Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (keskustelu)
 18.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 19.Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)
 20.Toiset äänestykset
 21.Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Etelämantereen merellisten suojelualueiden perustaminen ja Eteläisen jäämeren biologisen monimuotoisuuden suojelu (keskustelu)
 24.Makrotaloudellisten lainsäädäntöpuitteiden uudelleentarkastelu (keskustelu)
 25.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 26.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 27.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla): ks. pöytäkirja
 28.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 29.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 30.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (833 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (833 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4188 kb)
Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö