Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 7 juli 2021 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 (debat)
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 6.Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (debat)
 7.Eerste stemming
 8.Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (voortzetting van het debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Werkprogramma van de Commissie voor 2022 (debat)
 12.Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (debat)
 13.Europees Geneesmiddelenbureau (debat)
 14.Wijziging van de agenda
 15.Europees Geneesmiddelenbureau (voortzetting van het debat)
 16.Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 (debat)
 17.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (debat)
 18.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 19.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)
 20.Tweede stemming
 21.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (debat)
 24.Herziening van het macro-economische wetgevingskader (debat)
 25.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 26.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 27.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 28.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 29.Stemverklaringen: zie notulen
 30.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (833 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (833 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4188 kb)
Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid