Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 7 lipca 2021 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24–25 czerwca 2021 r. (debata)
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 6.Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament - Wynik 22 wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (debata)
 7.Pierwsza część głosowania
 8.Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament - Wynik 22 wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (ciąg dalszy debat)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Program prac Komisji na 2022 rok (debata)
 12.Aktualna sytuacja w zakresie wdrażania przepisów dotyczących unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (debata)
 13.Europejska Agencja Leków (debata)
 14.Zmiana porządku obrad
 15.Europejska Agencja Leków (ciąg dalszy debat)
 16.Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. (debata)
 17.Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji (debata)
 18.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 19.Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji (ciąg dalszy debat)
 20.Druga część głosowania
 21.Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji (ciąg dalszy debat)
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego (debata)
 24.Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych (debata)
 25.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 26.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 27.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 28.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 29.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 30.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (833 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (833 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4188 kb)
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności