Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
XML 4k
Четвъртък, 8 юли 2021 г. - Страсбург Редактирана версия

2. Съобщение на председателството
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω ορισμένες ανακοινώσεις. Κατόπιν της συστάσεως της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών, αποφάσισα να επιβάλω μια κύρωση, με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2021, εις βάρος του κ. Jan Zahradil, λόγω παραβάσεως των υποχρεώσεων σχετικά με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του Κώδικα Δεοντολογίας, υπό το φως του άρθρου 1 παράγραφος α) του Κώδικα Δεοντολογίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Η κύρωση συνίσταται σε μια επίπληξη.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 7 Ιουλίου.

Βάσει του άρθρου 177 του Κανονισμού, ο κ. Zahradil μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση της κύρωσης.

 
Последно осъвременяване: 11 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност