Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
XML 38k
Torsdagen den 8 juli 2021 - Strasbourg Reviderad upplaga

5. Arbetstagarrättigheter i Bangladesh (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στο Μπανγκλαντές (2021/2756(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, Member of the Commission. – Mr President, the promotion of human rights and labour rights is an essential part of the Union’s external action. And it is with grave concern that the Commission has observed the deteriorating situation of human rights, including labour rights, over the past years in Bangladesh, from repression of trade unionists and restrictions on the freedom of association, to weak labour inspection and hazardous forms of child labour.

Bangladesh benefits from the most favourable Everything But Arms (EBA) agreement under our generalised scheme of preferences, with free access to the European Union for all its products except arms and ammunition. Bangladesh has seen significant economic growth in recent years, leading to its scheduled graduation into a developing country in 2026. EBA has greatly contributed to this success.

The preferential trade arrangements directly contribute to economic growth, social development and job creation, and it has created around four million jobs in Bangladeshi textiles and garment sectors, mostly for women. But this unilateral tariff preferences of the European Union also requires more attention to labour standards and human rights. In exchange for the trade benefits, Bangladesh must uphold the principles laid down in the core international conventions on fundamental human rights and labour rights.

The Commission services and the European External Action Service have intensified dialogue with Bangladeshi authorities to press for concrete actions on the serious shortcomings in respecting fundamental labour rights. The COVID-19 pandemic and its negative impact on the economy have not made this enhanced engagement with Bangladesh any easier, but we continue to demand full compliance with the requirements of the Everything But Arms agreement.

I am glad and I can share with you, honourable Members, the first positive results of our enhanced engagement. On 1 July the Government of Bangladesh submitted its national action plan on the labour sector for the next five years. The national action plan aims to bring the Bangladesh Labour Act and Export Processing Zone Labour Law into compliance with requests of the International Labour Organization’s supervisory mechanism.

It contains commitments on long-standing issues, including on alignment of the Bangladesh Labour Act and implementing legislation with ILO conventions by September of next year and March 2023 respectively. Alignment of the legislation on export processing zone law with ILO conventions by June 2025.

While the Government of Bangladesh presented a detailed timeline, the target date – June 2025 – for the adoption of the amended law, is not as ambitious as the Commission had expected. We will continue engaging with the Bangladesh authorities to discuss and determine which steps could be taken faster to bring the overall timeline forward to ensure, as soon as possible, that all workers in Bangladesh can exercise their fundamental rights to freely associate and form trade unions.

Eliminating child labour by 2025 and hazardous forms of child labour by this year, by 2021. This will be done through updating the list of hazardous jobs: strengthening labour inspection and fines; child labour survey; capacity-building and training, as well as cooperation with social partners and civil society.

The Government of Bangladesh will also continue to implement the actions regarding school participation and quality of education under its education sector plan. Combating violence against workers, harassment, blacklisting and anti-union discrimination through preventive measures, investigation and dissuasive penalties. Increasing the success rate of applications for trade union registration. Setting up an efficient system to follow up on cases of workers’ complaints. Strengthening labour inspection by filling in vacant positions and creating new posts by the end of next year and 2023, respectively. Remediation of faulty factories, including the possibility of closure notices for factories where remediation is not possible as of mid-next year. And ratifying ILO Convention No 138 on minimum age and Protocol of 2014 to ILO Convention No 29 on forced labour by December of this year.

The EU is not alone in its efforts to improve labour rights in Bangladesh. We have not only closely involved the International Labour Organization in the process of developing the national action plan on labour sector, but the ILO itself has set up a similar but separate process of engagement with Bangladesh.

Let me finish by underlining that the EU-Bangladesh process of developing and implementing the national action plan is the most promising step in many years of efforts on Bangladesh aligning its labour law and practice with international labour standards.

I am fully aware that the most important part, the implementation of the reforms in accordance with the national plan, is still ahead of us, and this will require our continued close engagement with both Bangladeshi authorities and the ILO. Thank you, honourable Members, and I look forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Hansen, on behalf of the PPE Group. – Mr President, Commissioner, Bangladesh has benefited greatly from the Everything But Arms scheme. We are now Bangladesh’s largest trading partner, and accounted for 24% of its exports in 2015.

I therefore welcome that Bangladesh has expressed the wish to benefit from the Generalised System of Preferences Plus, after it graduates from its status of least developed country and becomes ineligible for Everything But Arms at the end of the decade. In order to do so, it must now demonstrate clear progress on human and labour rights.

The fact that Bangladesh has delivered a national action plan on the labour sector, which seeks to bring the country’s labour laws into line with the standards of the International Labour Organisation, is a significant step. It is a token of how the EU’s aid for trade policy can make for positive change on the ground in partner countries.

But now Bangladesh should focus on the full implementation of the national action plan while respecting all the deadlines, and there we will be very vigilant as a European Parliament as well.

The Commission and the External Action Service should closely monitor this in cooperation, of course, with all the relevant international and local stakeholders as well as trade unions. A monitoring mission should also be organised, as soon as the COVID crisis will allow for it, to really see on—the—spot what is going on, and to accompany the needed progress.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius, on behalf of the S&D Group. – Mr President, eight years ago, 1 134 people died in the Rana Plaza disaster, and still the labour laws of the country are not in line with ILO standards, nor have they really been improved until now. Research worldwide shows that Bangladesh is one of the worst countries to work in.

Nevertheless, the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh is about to end without having any proper replacement. Brands showed that they had not learned to take their responsibility when, at the peak of the COVID crisis, they refused to pay for the orders that had already been made. Therefore, a legally binding instrument is needed to uphold brands to their responsibilities. Due diligence legislation could potentially be a worthy substitute, but it has not been presented yet. Therefore it would be a poor excuse to end the Accord without having a proper replacement. It would be like taking a big step backwards before taking a new step forward.

As announced, the Bangladesh Government needs to show its commitment to improve labour rights. So I would indeed ask for the roadmap to be published, for the whole world. It’s necessary that it shows tangible progress, not only on child labour, but also on reform of the export processing zones, on the labour inspectorates, on tackling the backlog of labour—related cases, and trade union registration reform.

Lastly, I ask the Commission: do you agree that individual brand accountability with independent oversight mechanisms are crucial elements that made the Bangladesh Accord so successful, and that the same elements should therefore also be at the core of its replacement?

 
  
MPphoto
 

  Svenja Hahn, im Namen der Renew-Fraktion. – Herr Präsident! Danke, Frau Kommissarin, für diesen Austausch heute. Sie haben es schon sehr gut gesagt: Der bevorzugte Zugang zum Binnenmarkt, frei von Zöllen und Abgaben, ist für viele Entwicklungsländer eine tolle Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern Perspektiven auf wirtschaftlichen Fortschritt und Entwicklung zu geben.

Diese Zusammenarbeit basiert aber auf Regeln, und dazu gehören eben auch die Einhaltung von Arbeitsrechten und das Einhalten von Absprachen. Bangladesch wird in den nächsten Jahren den Übergang von einem der am wenigsten entwickelten Länder der Welt zu einem Land mit echten Entwicklungsperspektiven schaffen. Was das für ein enormer gesellschaftlicher Fortschritt ist!

Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute über die Zukunft der Handelsbeziehungen sprechen. Denn bereits heute steht unsere Zusammenarbeit auf dem Prüfstand. Wie soll sie in der Zukunft aussehen? Von daher ist es gut, dass wir diese Diskussion führen. Und es ist gut zu hören, dass die Kommission endlich eine klare Vorstellung hat, wie diese Zusammenarbeit aussehen kann, und dass Sie jetzt diesen Aktionsplan vorliegen haben.

Uns liegt er leider noch nicht vor. Deswegen hoffe ich, dass der Aktionsplan auch öffentlich zugänglich wird. Wir im Parlament werden das sehr genau analysieren. Denn wenn Bangladesch auch in Zukunft von dem bevorzugten Zugang zum europäischen Markt profitieren möchte, müssen wir vor allen Dingen ein absolutes Verbot von Kinderarbeit sehen.

Um Kinderarbeit zu bekämpfen, muss vor allen Dingen auch das Bildungssystem besser werden. Kinder müssen morgens in die Schule gehen, nicht in die Fabrik. Deshalb ist es so wichtig, dass Bangladeschs Regierung sich endlich unmissverständlich zu den Arbeitsrechten bekennt. Und es ist gut, dass wir diesen detaillierten Aktionsplan haben.

Denn Handel ist kein Selbstzweck, liebe Kolleginnen und Kollegen. Handel schafft Chancen auf wirtschaftliche Betätigung und Teilhabe. Das bedeutet für viele Menschen – gerade in Ländern wie Bangladesch – Selbstbestimmung und ganz konkret Wege aus der Armut. Aber wirtschaftliche Entwicklung muss immer Hand in Hand mit Menschenrechten gehen. Und als Handelspartner muss man sich aufeinander verlassen können.

Deswegen ist es so wichtig für unsere zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass wir jetzt genau hingucken und klare Regeln in der Zusammenarbeit setzen, insbesondere bei Arbeitsrechten.

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le Bangladesh est classé parmi les dix pires pays en matière de droits des travailleurs et de droits syndicaux par la confédération syndicale internationale. Les conventions de l’organisation du travail n’y sont pas respectées. Les droits des travailleurs, des syndicats, la liberté d’expression, la liberté syndicale, mais aussi le travail des enfants n’y sont pas respectés. Je sais que l’OIT et l’Union européenne y travaillent avec le gouvernement du pays; néanmoins, en attendant la mise en œuvre de toutes ces conventions qui sont annoncées d’ici quelques années, je voudrais attirer l’attention sur un accord qui a fait la différence depuis la tragédie du Rana Plaza en 2013.

À l’époque, nous avons pris conscience des conditions dans lesquelles sont produits des vêtements de marques bien connues que nous portons quotidiennement, de la responsabilité que nous, politiques, entreprises, consommateurs portons alors que 60 % de la production textile, industrie la plus importante du pays, est destinée au marché européen. Les marques de mode s’étaient alors engagées dans un accord sans précédent pour améliorer la santé et la sécurité dans leurs usines et chez leurs sous-traitants – un accord contraignant qui a porté ses fruits au bénéfice des travailleurs et surtout des travailleuses, mais qui aujourd’hui est en sursis parce que certaines entreprises voudraient en finir avec cet accord et uniquement avancer sur la base d’initiatives volontaires.

Or, depuis cette expérience de 2013, l’accord nous a démontré que la responsabilité des entreprises, pour qu’elle soit effective et au bénéfice des travailleurs, doit voir le rôle des syndicats et des ONG respecté. Des négociations entre les syndicats et les marques sont en cours pour reconduire l’accord sur la protection des travailleurs.

Nous demandons à la Commission européenne d’intervenir auprès des acteurs européens influents du secteur pour encourager la conclusion d’un accord contraignant avec un organisme de contrôle indépendant. Nous demandons aussi que cet accord soit transposé à d’autres pays qui sont concernés par l’insécurité au travail, comme l’Inde, le Pakistan, le Maroc ou l’Égypte. Nous attendons tous avec grande impatience la législation sur la responsabilité sociétale des entreprises. Mais dans l’intervalle, il y a là un accord qui doit être reconduit pour assurer et garantir le respect des droits des travailleurs et des travailleuses.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, la sortie probable du Bangladesh de la catégorie des pays les moins avancés impose une révision de notre généreuse politique commerciale à son égard, a fortiori au regard des maigres progrès accomplis en matière de droit du travail. Dans le secteur textile, la tragédie du Rana Plaza en 2013 aura certes conduit à certaines améliorations en matière de sécurité. Mais dans la branche des vêtements et cuirs destinés au marché local, par exemple, 58 % des travailleurs seraient âgés de moins de 18 ans. Les femmes employées dans le secteur textile y subissent de graves abus, dans un pays d’ailleurs gagné par la fièvre islamiste – l’affaire Charlie Hebdo l’aura démontré.

Par ailleurs, comment l’Union européenne, jamais avare de leçons de morale s’agissant du sort des migrants, peut-elle éluder le bilan du Bangladesh en matière de lutte contre le trafic international d’êtres humains? Ainsi, les autorités intentent-elles parfois des poursuites judiciaires contre leurs propres citoyens rentrés d’une période d’émigration de travail, au motif aberrant qu’ils auraient nui à l’image nationale. C’est notamment le cas de ceux qui ont été, dans certains pays islamistes, victimes de la kafala, une forme de quasi-esclavage moderne.

Les États-Unis ont écarté le Bangladesh aussi bien de leurs préférences commerciales que, semble-t-il, d’un éventuel accord de libre-échange. Cette décision rappelle que l’octroi de tels avantages n’est pas un droit, mais un privilège.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Rafalska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Skarga złożona na rząd Bangladeszu za nieprzestrzeganie konwencji MOP jest szczególnie istotna z punktu widzenia współpracy tego kraju z Unią Europejską. W ramach generalnego systemu preferencji celnych kraj ten objęty jest preferencjami i zobowiązuje się do przestrzegania fundamentalnych i priorytetowych konwencji MOP dotyczących praw związkowych inspekcji pracy. W Bangladeszu, jak wynika ze skargi, tak nie jest, a sytuacja pracowników na rynku pracy pogarsza się. Niezależnie od przedmiotu skargi pojawiły się też doniesienia o przypadkach pracy przymusowej w Bangladeszu. Pozostałe zarzuty to: dyskryminacja antyzwiązkowa, w tym zastraszanie, przemoc wobec związkowców, zwalnianie pracowników z pracy, odmowa rejestracji związków zawodowych, nawet w przypadku związków obejmujących aż 70% załogi. Narusza się prawa wolności zrzeszania i prowadzenia również rokowań zbiorowych. Poprawa sytuacji pracowników w Bangladeszu i współpraca rządu tego państwa z MOP i Unią Europejską jest warunkiem koniecznym, żeby ten kraj mógł nadal korzystać z preferencji bezcłowego eksportu do Unii Europejskiej. I trzeba to konsekwentnie egzekwować. Niezbędny jest uważny, konsekwentny monitoring realizacji działań zawartych w naprawczej mapie drogowej, a w przypadku niewystarczającego postępu rada administracyjna powinna powołać komisję śledczą.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der The Left-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Mehr als vier Millionen Menschen arbeiten in Bangladesch im Textilsektor. In täglich harter Arbeit stellen sie einen großen Teil der Kleidung her, die wir in Europa tragen. Kaum ein Textilunternehmen, das nicht die Produktion verlagert hat zu Bedingungen, die ich nur als Ausbeutung bezeichnen kann. Die Löhne sind so niedrig, dass jede Näherin Überstunden machen muss. Oft sind 100 Überstunden im Monat nötig, um die Miete für einen Raum für eine ganze Familie zahlen zu können und die Kinder mit Essen zu versorgen.

Schon vor der Pandemie waren die Löhne zu gering. Nun hat eine Studie ergeben, dass jene, die ihre Stelle behalten konnten, dafür bis zu 65 % Lohnkürzung akzeptieren sollen. Fabrikbesitzer verweigern einfach die Auszahlung, und bei Protesten und Arbeitskämpfen, wovon Medien in der EU-27 kaum berichten, gab es letzte Woche einen Toten und 35 Verletzte.

Ja, Bangladeschs Arbeitsgesetzgebung muss verändert werden. Die Ursache für diese Situation liegt aber auch bei der EU. Die Einkäufer europäischer Unternehmer drücken die Preise. Beenden wir diese verantwortungslosen Handlungen, indem wir mit dem europäischen Lieferkettengesetz die Verantwortung in der Textilbranche gesetzlich zuweisen! Rechnen wir einmal aus, welche Gewinnspanne entsteht, wenn eine Frau für 70 Euro im Monat 200 Pullover herstellt. Für ein würdiges Leben in Dakar müsste sie 370 Euro verdienen. Und wissen Sie was? Die dafür notwendige Erhöhung im Einkaufspreis würden wir hier kaum spüren.

Erstens brauchen wir also ein wirksames Lieferkettengesetz. Zweitens müssen wir bei der anstehenden Reform des Handelspräferenzsystems dafür sorgen, dass die Ziele der Sorgfaltspflicht unterstützt und nicht unterwandert werden. Und drittens dürfen wir längst nicht nur auf den Textilsektor schauen. Der Mindestlohn für die vielen Teepflückerinnen in Bangladesch beträgt skandalöse ein 1,17 Euro pro Tag. Hier sind die EU-Gesetzgeber und die Kommission unmittelbar gefordert.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, αλήθεια ποιος άραγε μιλάει για τα εργασιακά δικαιώματα στο Μπαγκλαντές; H Ευρωπαϊκή Ένωση της οδηγίας για ως και 13 ώρες δουλειά την ημέρα, 78 ώρες τη βδομάδα; Της διάλυσης των συλλογικών συμβάσεων και της κοινωνικής ασφάλισης; Των εργολαβικών εργαζομένων και των απαγορεύσεων της απεργίας και της διαδήλωσης; Το πόσο φιλεργατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε το έχουν βιώσει στο πετσί τους και οι μετανάστες εργάτες από το Μπαγκλαντές. Η δε εργασιακή γαλέρα στη χώρα, εκτός της κυβέρνησης και του ντόπιου κεφαλαίου, φέρει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης των ευρωπαϊκών ομίλων, με συμφωνίες προτιμήσεων που έχουν υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα η κυβέρνηση της χώρας πήρε μάλιστα και εύσημα από την κυρία Επίτροπο ως επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης. Στις λεγόμενες ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών, όπου χτίζεται το αναπτυξιακό θαύμα σας και θησαυρίζουν ευρωενωσιακές εμπορικές αλυσίδες ένδυσης και όμιλοι, βασιλεύουν η σκληρή απάνθρωπη δουλειά για ψίχουλα, απολύσεις, παιδική εργασία, άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με εκατοντάδες νεκρούς εργάτες και διώξεις συνδικαλιστών. Η πάλη για σύγχρονα εργατικά ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και η ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου που τρέφεται από την εκμετάλλευση των εργατών είναι μονόδρομος για τους λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Voorzitter, mevrouw de commissaris, het zal u niet verbazen dat het respecteren van arbeidsrechten én IAO-verdragen voor mijn fractie van essentieel belang zijn. Het is al door heel velen aangehaald: er is nog ontzettend veel werk in Bangladesh.

Er wordt samengewerkt met de IAO en met de Europese Commissie. Mevrouw de commissaris, u hebt al een aantal dingen gezegd rond het nationale actieplan. Maar ik denk dat het duidelijk moet zijn voor dit Parlement – dat hoor je ook bij alle tussenkomsten – dat wij echte garanties willen voor de uitroeiing van kinderarbeid, dat de vrijheid van vereniging wordt gerespecteerd, dat niet alleen arbeidsrecht maar ook veiligheidsvoorschriften echt worden geïmplementeerd. En wat dat betreft, zitten we nog een beetje op onze honger en wachten we op echte engagementen. Het is heel belangrijk dat het Parlement daar een goede evaluatie van kan maken.

Als we kijken naar het akkoord, hebben we reden tot grote ongerustheid. Het loopt af en we hebben geen zicht op een permanent en bindend alternatief. En laat het duidelijk zijn, terugkeren naar een systeem van zelfmonitoring is uit den boze. Dat heeft ook niet gewerkt. De reden waarom dat drama heeft kunnen plaatsvinden, is omdat men gewerkt heeft met zelfmonitoring.

Tot slot – en dat wil ik heel erg benadrukken – moeten we ook naar onszelf en onze eigen verantwoordelijkheid kijken. We hebben toch gezien dat in volle covidtijd westerse bedrijven heel wat bestellingen geannuleerd hebben van producten die al gemaakt waren door al die mensen. En dat heeft ontzettend negatieve effecten gehad. Echte, bindende zorgvuldigheidswetgeving zal straks dus essentieel zijn om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Pierre Vedrenne (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, plus de huit ans déjà que plus de 1 100 travailleurs, principalement des travailleuses du textile, ont perdu la vie. Huit ans depuis l’effondrement du Rana Plaza. Huit ans, et pas assez de choses ont changé.

Il est vrai que le pacte de durabilité, en coopération avec l’OIT et le gouvernement bangladais, a été un pas pour introduire un degré de responsabilisation dans nos chaînes de valeur. Il est vrai que des premiers cadres existent en matière de diligence raisonnable, mais les approches basées sur le volontariat montrent leurs insuffisances.

Madame la Commissaire, l’Union européenne reste avant tout une puissance normative. Elle doit façonner la mondialisation avec des standards environnementaux et sociaux élevés. Maintenant doit voir le juste échange au bénéfice de tous. Maintenant doit voir le jour une législation ambitieuse pour un devoir de vigilance tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Maintenant doit voir le jour une obligation légalement contraignante qui devra s’appliquer aux entreprises européennes et aux entreprises opérant au sein du marché unique. Une législation qui assurera, pour toutes les victimes de violations de leurs droits, accès à la justice et réparation.

Conditions de travail décentes, droit du travail, droits syndicaux, standards environnementaux, modes de production vertueux: c’est ainsi que nous façonnerons la mondialisation et que nous changerons en profondeur les chaînes de valeur pour les rendre durables et responsables.

 
  
MPphoto
 

  Sara Matthieu (Verts/ALE). – Mr President, while Bangladesh has sent in its action plan, the European Parliament has until now received zero information on the contents of the final roadmap on labour rights. That is unacceptable.

The Bangladesh Accord – the voluntary programme that made factories safer after the Rana Plaza disaster – is expiring. Without clear commitments, we risk ending up with nothing, exposing workers yet again to unacceptable working conditions.

We need guarantees on safe workplaces, on inspections, on free unions, on child labour eradication. These measures cannot wait until 2025. Because let’s not forget: the Rana Plaza collapse, with thousands of people inside, was completely preventable. Factories should be bound by clear rules respecting labour rights, verified by inspections.

But European companies also need to take responsibility. During the COVID crisis, big European clothing brands cancelled and underpaid for their orders, pushing people into poverty.

I think that no single piece of clothing should be allowed in our shops that is made without respect for labour rights and environmental standards. Fair fashion has to become the standard instead of the exception.

 
  
MPphoto
 

  Guido Reil (ID). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kinderarbeit und Frauen, die unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen, sind in Bangladesch leider Normalität. Und was machen wir? Wir halten Sonntagsreden, und wir zwingen unsere Firmen, ihre Subunternehmer, deren Subunternehmer und deren Subunternehmer in Bangladesch zu kontrollieren. Das wird nicht funktionieren.

Wir müssen die Wurzel des Problems benennen. Die Wurzel des Problems ist: Bangladesch ist offiziell eine Demokratie, und es herrscht offiziell Religionsfreiheit. Aber beides ist nicht wahr.

In Bangladesch herrscht ein autoritäres Regime, das mit Hilfe von Islamisten die Bevölkerung tyrannisiert. Nirgendwo gibt es mehr Kinderehen als in Bangladesch. Häusliche Gewalt gegen Frauen ist Normalität. Christen und Hindus werden ermordet, ihre Häuser und Kirchen werden verbrannt – von Islamisten. Gewerkschaftler, oppositionelle Politiker und Journalisten werden auf offener Straße ermordet – von Islamisten. Wir müssen endlich die Wurzel des Problems benennen, und die Wurzel ist die menschenverachtende Ideologie des Islams, genau diese Ideologie, die hier ständig verharmlost und – mehr noch – unterstützt und hofiert wird. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir müssen endlich die wahren Probleme benennen.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). – Panie Przewodniczący! Byłem w Bangladeszu. Może mało sobie z tego zdajemy sprawę, ale to kraj o liczbie ludności o kilkanaście milionów większej niż Rosja. To wielki kraj, który ma sytuację ekonomiczną bardzo trudną. I to jest zapewne przyczyną tego, o czym w tej chwili mówimy. Tragedia sprzed ośmiu lat pokazuje, jak wiele to państwo ma do zrobienia. Dobrze, że Parlament Europejski o tym mówi.

Myślę, że niektóre rodziny polityczne w tym Parlamencie mogą zrobić więcej. Na przykład nasi koledzy socjaliści w ramach swojej rodziny europejskiej mogą skomunikować się z brytyjską Labour Party, której posłanką jest córka premier Bangladeszu. Myślę, że to też jest forma pewnej presji na władze Bangladeszu. Warto z tego skorzystać. Wydaje się, że nasze wspólne zaangażowanie w tej sprawie jest dobrą rzeczą, konieczną. I dobrze się dzieje.

 
  
MPphoto
 

  Leila Chaibi (The Left). – Monsieur le Président, pendant que certains ont la tête dans la lune, d’autres ont les mains dans le cambouis.

Chers collègues, Jeff Bezos quitte son poste de directeur général d’Amazon pour se consacrer à sa passion: le tourisme dans l’espace. Alors quand il mettra ses vêtements dans sa valise, j’espère qu’il aura une pensée pour les travailleurs de ses sous-traitants au Bangladesh qui fabriquent des vêtements pour Amazon. Ces travailleurs qui étaient en grève le 26 mai dernier; qui ont été renvoyés chez eux sans un centime pendant les confinements; qui sont, pour garder leur emploi, obligés d’accepter une paye à moins de 80 euros mensuels pour 12 heures par jour, six jours sur sept, dans des conditions déplorables. Et tout ça alors que Bezos, assis sur un petit nuage, engrange des milliards pour payer sa fusée.

Chers collègues, forçons Amazon et toutes les multinationales à redescendre sur terre, qu’ils payent leurs travailleurs avec un salaire qui permette de vivre dignement et pour lequel ils ne risquent pas leur vie. Vous conviendrez que ça, ce n’est pas demander de décrocher la lune.

 
  
 

(Η συζήτηση διακόπτεται)

 
Senaste uppdatering: 11 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy