Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
XML 40k
Ketvirtadienis, 2021 m. liepos 8 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

8. Nuolatinis žaliavų ir statybos medžiagų kainų augimas Europoje (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη σταθερή αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των δομικών υλικών στην Ευρώπη (2021/2783(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, I really want to thank Parliament for putting this issue on the agenda. We are experiencing sustained price increases of raw materials and construction materials. The COVID-19 pandemic and related containment measures have had a significant impact on the EU industrial sector. Supply chains were disrupted within and outside our single market. The disruption presented our companies with logistical challenges in the planning of production and stock management and this has resulted in shortages of products and raw materials, as well as increased prices for producers. For instance, global shipping costs saw huge increases: almost 400% during the pandemic.

This pressure on prices of some industrial products is a global trend, and it affects the important world markets – Europe, the US and China. In some cases, prices have reached their highest level since 2008. The Commission is monitoring the current disruptions in supply chains. We are seeing shortages in the supply of metals, minerals and wood, which in turn is leading to price pressures.

The situation may well be temporary as it is mainly due to temporary imbalances between supply and demand factors in these specific sectors. On the supply side, the increase in prices of raw materials particularly affects industrial ecosystems that are largely dependent on primary inputs such as the construction sector. And here, the increase in the prices of imported inputs, such as steel and in particular wood products, is significant. The inflationary pressure is less severe for plastic products and is not significant for glass and concrete. The Commission is currently analysing the scope, the magnitude and the potential outlook of this phenomenon in close cooperation with construction industry stakeholders.

On the demand side, there are also global factors that are shaping price dynamics. The strong economic recovery in China and in the US, together with an unprecedented investment boom, adds pressure on aggregate demand for such products. EU policies – successfully driving demand for construction and renovation – also contribute to this phenomenon. Analyses indicate that the prices of raw materials are the main cause of recent price increases of industrial inputs. That has also been affecting the construction sector.

As indicated in the updated EU strategy, the impact of the crisis on the single market showed how restrictions caused major disruptions to the free movement of people, goods, services and capital. These restrictions profoundly affect value chains and economic activity. The capacity of stakeholders in our industrial ecosystem to quickly start and scale-up production was seriously constrained, and this is why the Commission is particularly vigilant and active to ensure a good functioning of the single market. And we are monitoring closely measures taken by third countries that might fuel further price increases.

The updated EU industrial strategy and the underpinning analysis indicate strategic dependencies for certain inputs and products. However, these strategic dependencies do not explain the peaks of prices. This is down to the accumulated and increased demand due to the economic recovery.

Across the EU, the improvement in the public health situation is seeing sectors of the economy reopen for business, and we know that Europe can exploit more efficiently the existing potential for some raw materials and construction materials and in some cases cover domestically a more significant amount of our own demand. We have a strong industrial base, and together with stepping up our efforts towards circularity, we can reduce our strategic dependencies and continue to grow.

Let me now give you an overview of some of the actions the Commission has taken. We adopted the EU COVID-19 recovery plan and the EU action plan on critical raw materials last year and updated the industrial strategy this May. These communications list several EU actions that will improve the EU’s open strategic autonomy and foster the transition towards a green and digital economy.

In order to develop resilient value chains for EU industrial ecosystems we have launched a number of industrial alliances, including for raw materials, batteries and hydrogen. The Commission will soon launch additional industrial alliances.

In order to address specific challenges and to identify actions enabling the twin digital and green transition we are developing, together with industry, social partners and other stakeholders, transition pathways for industrial ecosystems. Around EUR 300 million has been allocated for raw materials topics under our research and innovation programme Horizon Europe in 2021 and 2022, to improve sourcing of primary and secondary raw materials and boost circularity and resource efficiency in the single market.

We will also submit a proposal this year to review the rules on waste shipments. This and other measures from the 2020 circular economy action plan, as well as the forthcoming Construction Product Regulation revision, will also help to improve circularity. We will further explore international partnerships and cooperation to address strategic dependencies and diversify supply with sustainable and responsible sourcing from third countries, enabling undistorted trade and investment. We will also undertake a periodic review of strategic dependencies and monitor the associated risks.

Member States have also developed their national recovery and resilience plans to guide the more than EUR 672 billion of investments from the Recovery and Resilience Fund.

Supporting activities in relation to raw materials can be one of the possibilities for Member States to pursue the objective of strengthening economic and social resilience. The InvestEU programme can also support investment in raw materials, including through its sustainable infrastructure policy window.

Honourable members, I look forward to this debate.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, werte Frau Kommissarin! Sie kennen bestimmt Menschen, die heute ein Haus bauen oder renovieren möchten. Sie kennen bestimmt Schreiner, Maurer, Dachdecker, Elektriker, Pliesterer, die morgens um fünf aufstehen, um eben diese Häuser zu bauen oder zu renovieren, oder Firmenchefs von 5- bis 10-Mann- oder -Frau-Betrieben, die das Herzstück der Baubranche sind. Diese Menschen werden Ihnen wie mir in den letzten Wochen mit Sicherheit gesagt haben, womit sie zurzeit kämpfen. Denn entweder erhalten sie kein Baumaterial oder zu doppelten Preisen.

Hier einige Zahlen: So verteuerte sich etwa Konstruktionsholz um 83 Prozent, Dachlatten und 46 Prozent, Bauholz um 38 Prozent oder Stahl um 150 Prozent. Aber warum ist das so? Die Gründe sind im internationalen Handel, den COVID-bedingten Produktionsengpässen, einem weiteren Bauboom und beim Holz sogar noch dem Borkenkäfer zu suchen. Der Markt bestimmt also, wohin die knappen Rohstoffe gehen, nämlich an den Meistbietenden. Damit planen wir aktuell die Renovierungswelle für Europa. Bauen oder Renovieren ist bei diesen Preisentwicklungen und in diesem knappen Angebot aber schlicht unmöglich.

Daher die dringende Frage: Beruhigt sich der Markt, sprich, sind diese Entwicklungen konjunktureller oder doch struktureller Natur? Die Kommission muss dieser Frage dringend nachgehen. Kommissar Breton hat letzte Woche Infineon besucht und arbeitet an einer Strategie für die Herstellung von Halbleitern in Europa.

Wir wünschen uns auch, dass die Kommission an einer Strategie für die Sicherung oder Herstellung von Baumaterial zu bezahlbaren Preisen arbeitet. So ist z. B. Holz einer der ganz wenigen Rohstoffe, die Europa selbst hat, die in Europa wachsen. Ob genau dieses Holz jetzt containerweise nach China oder in die USA exportiert werden muss, obwohl der Dachdecker hier kein Holz mehr findet, ist zumindest eine Frage, der Sie nachgehen müssen. Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch die bauwilligen Familien erwarten, dass man ihre Probleme wahr- und ernst nimmt.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini, în numele grupului S&D. – Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului, mă bucur foarte mult că astăzi dezbatem un subiect extrem de important și anume materialele de construcție, lipsa unor materiale de construcții și felicit Comisia și vă felicit, doamnă comisar, că ați amintit, în intervenția dumneavoastră, că avem acest plan pentru reindustrializare, pentru industrializarea Uniunii Europene încă din mai și avem și planul pentru materii prime deficitare.

Evident că aici intră și materiile prime și materialele de construcții. Până la urmă este important ca noi să ținem cont și când spun noi mă gândesc la Comisie, evident, Parlament și Consiliu, de faptul că aceste materii prime deficitare, pe care acum le importăm din țări terțe, trebuie să le producem în piața internă, trebuie să ne gândim că avem și un regulament legat de condițiile de armonizare a standardelor de calitate, pentru că nu putem să nu ne gândim și la protecția consumatorului, chiar a consumatorului final, cetățeanul.

Știm că aici avem o restanță, am avut și o rezoluție – eu am fost raportor pe rezoluția din acest an din 10 martie 2021 – unde, cred că o putem integra, doamnă comisar, în programele pe care dumneavoastră le-ați amintit. Eu cred foarte mult că avem nevoie de materii prime și materiale inovatoare și în acest domeniu însă să nu uităm că trebuie și aceste materiale inovatoare să fie supuse standardelor de calitate.

Evident că aici autoritățile naționale au responsabilitatea lor de control a materialelor și reamintesc, cu această ocazie, că din luna martie anul acesta, regulamentul vamal a intrat în funcțiune și aș dori să fie o verificare a materialelor care vin pe lanțul valoric din țări terțe, pentru că avem probleme de nearmonizare și cred că pentru IMM-urile din Uniunea Europeană este într-adevăr o problemă dacă nu supraveghem piața internă.

Eu sper că punerea în aplicare a programului de industrializare a Uniunii Europene împreună cu acel plan pentru materii prime deficitare va reuși să creeze acest lanț valoric și un control al calității materialelor de construcții.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti, a nome del gruppo Renew. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, la carenza di materie prime è un'emergenza vissuta a livello globale ed è conseguenza diretta della pandemia dalla quale stiamo gradualmente uscendo.

Siamo passati da una contrazione degli scambi ed un crollo dei prezzi del 2020 ad un aumento vertiginoso della domanda di materie prime e semilavorati. Il clima di ripresa infatti ha visto un nuovo slancio delle imprese produttrici e trasformatrici, che però è coinciso con un costo maggiore del trasporto globale di merci e con l'accumulo di ritardi, anche in seguito all'incidente avvenuto nel Canale di Suez.

Tutto ciò sta mettendo in seria difficoltà molte aziende europee. A questo va aggiunta inoltre la decisione di alcuni paesi terzi, che sono tradizionalmente fornitori, di adottare dazi alle esportazioni per ridurre l'inflazione interna. Potrebbe trattarsi di una fase temporanea, ma è certo che l'Unione europea deve attrezzarsi per far fronte a questa crisi nel breve periodo e, più in generale, mettere in campo una strategia di azioni necessarie per rafforzare la propria autonomia strategica.

La vera emergenza adesso è ripartire e questo scenario rischia invece di rallentare la crescita nei prossimi mesi e, nonostante io sia uno strenuo sostenitore degli strumenti di difesa commerciale e della competizione equa, in questa fase eccezionale credo che la Commissione dovrebbe con urgenza fare un'analisi approfondita delle ripercussioni che alcune misure in vigore possono avere laddove la produzione europea non riesce a soddisfare la domanda.

In un'ottica di lungo periodo, invece, dobbiamo riuscire ad ovviare alla scarsità delle materie prime, combinando economia circolare, maggiore ricerca e innovazione per la sostituibilità, una politica industriale potenziata.

Oltre a ciò dovremmo continuare ad intensificare le nostre relazioni con i paesi terzi tramite accordi commerciali, diversificando le catene del valore ed evitando le interruzioni dei flussi che abbiamo sperimentato durante il Covid.

 
  
MPphoto
 

  Henrike Hahn, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Corona-Krise hat die Klimakrise nicht verdrängt, und ein klimaneutrales Europa bis allerspätestens 2050 – und der Green Deal im Mittelpunkt – steht jetzt im Zentrum unserer Europapolitik. Das betrifft natürlich unsere Investitionen, unsere Industriestrategie und auch unseren Umgang mit Rohmaterial. Der Bausektor gehört dabei zu den ressourcenintensivsten Sektoren. Wir brauchen deshalb natürlich vor allem zuerst einmal einen ressourceneffizienten und CO2—armen Bau, besonders beim öffentlichen Raum, bei Infrastruktur und bei Straßen.

Außerdem stellen Bau und Abbruchabfälle mit rund einem Drittel aller Abfälle den größten Abfallposten in der EU, und wir wissen: Baustoffe sind als wertvolle Rohstofflager bestens geeignet für Recycling mit großem ungenutzten Potenzial für Kreislaufwirtschaft. Diese Chance müssen wir nutzen, auch für die Schaffung von neuen Produkten und neuem Material.

Der Recyclinganteil von Bau- und Abbruchabfällen in der EU variiert. In manchen Ländern liegt das bei 10 %, in manchen bei über 90 %, und das müssen wir natürlich ändern und angleichen. Wir müssen kostengünstige Lösungen für Recycling finden und im Bausektor Kreislaufwirtschaft und Stoffkreisläufe schaffen.

Und noch etwas: Jetzt beim Mangel und beim Preisanstieg von Baustoffen mit EU-Exportbeschränkungen zu drohen und mal eben gegen den freien Warenverkehr in der EU anzutreten, das ist populistisch. Aber eine Lösung ist das nicht. Denn wir brauchen Ressourcenschonung und Effizienz, Recycling und Kreislaufwirtschaft, nachhaltige, diversifizierte Lieferketten und Innovationen für emissionsfreie Baustoffe. Genau das sollten wir eben nicht anderen Teilen der Welt überlassen, sondern gemeinsam in Europa schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Marco Campomenosi, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi fa piacere avere la Commissaria McGuinness qui perché, essendo stata per lungo tempo parlamentare europeo, credo che più di altri commissari, e magari anche di chi segue principalmente il commercio internazionale, abbia una capacità di ascolto rispetto a richieste dei parlamentari europei.

Finalmente stiamo parlando di un tema che già da qualche mese vede le nostre imprese e le imprese europee molto preoccupate. C'è un problema di prezzi, ma soprattutto di reperimento delle materie prime. Occorre fare una sintesi anche all'interno delle associazioni dei produttori che hanno un problema, un contrasto tra chi vuole la protezione, che io stesso e il mio partito abbiamo sempre sostenuto, ma bisogna trovare un equilibrio tra chi invece vuole risolvere un problema di reperimento delle materie prime che rischia di danneggiare la crescita, una crescita che è necessaria, per fare anche quelle cose che questo Parlamento e la Commissione europea vogliono, pensiamo solo ai progetti infrastrutturali che sono inseriti nei piani nazionali di crescita.

Qui siamo di fronte a uno shock di sistema, che dimostra la fragilità della catena del valore a livello globale. Siamo di fronte a una situazione in cui Cina e Stati Uniti sono cresciuti e stanno crescendo e c'è un tema di crescita dei consumi da cui le nostre imprese rischiano di essere tagliate fuori.

Per questa ragione, accelerare in questo momento su strumenti come il Carbon border Adjustment mechanism, che io stesso in linea di principio sostengo, rischia di essere controproducente. Stiamo assistendo a paesi – la Russia e la Cina – che stanno per tassare l'export di certe materie prime. Ora non dico che dovremmo arrivare a farlo anche noi, però questo è un tema.

Insomma è in gioco la competitività del sistema imprenditoriale e produttivo di tutto un continente e non cogliere la ripresa adesso, a causa di una incapacità di agire rispetto a questi shock, credo che sarebbe molto grave.

 
  
  

IN THE CHAIR: DITA CHARANZOVÁ
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, i prezzi delle materie prime stanno crescendo vertiginosamente in tutta Europa e le imprese fanno sempre più fatica ad approvvigionarsi.

I prezzi dell'acciaio sono saliti del 117-150 %, quelli del polietilene del 113-128 %. Se un'azienda ha bisogno di una fornitura di polistirolo deve aspettare 12 settimane, mentre microchip e componenti sono praticamente introvabili e questo non è soltanto un problema per le imprese, è un problema per tutti noi, perché queste risorse sono fondamentali per i nostri piani di ripresa, che sono finanziati dal Recovery Fund.

Ecco perché mi preme ricordare, ancora una volta, così come ho fatto in tutti i rapporti di cui sono stata relatrice, che l'unica risposta possibile è una vera e forte politica industriale europea strettamente interconnessa con la nostra strategia commerciale. E serve maggior flessibilità sulle clausole di salvaguardia, in modo da attivare e disattivare i dazi velocemente in base alle esigenze del mercato e delle imprese, permettendo quindi alle risorse di entrare quando servono, bloccando invece la concorrenza sleale quando c'è sovracapacità.

 
  
MPphoto
 

  Christian Doleschal (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 83,3 % gestiegene Preise für Vollholz, 44,3 % gestiegene Preise für Betonstahl und knapp 40 % mehr für Bauholz, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Dynamik ist rasant. Wer jetzt baut, muss mit hohen Preisen und geringem Materialangebot rechnen. Viele Handwerksbetriebe können trotz guter Auftragslage ihre Aufträge nicht erfüllen. Bauprojekte verzögern sich, Betriebe müssen Kurzarbeit anmelden. Wir müssen jetzt handeln. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal Herrn Kommissar Breton für seine ausführliche Antwort auf unseren Brief vor einigen Wochen danken.

Erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass Silizium Mangelware ist. Silizium ist wichtiger Bestandteil zur Herstellung von Solarzellen und dazu, dass wir den Green Deal am Ende gemeinsam erreichen können. Rohstoffknappheit und hohe Preise sind nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches, ja gar ein globales Problem. Eine Reihe von Rohstoffen sind für uns in Europa unerlässlich. Unerlässlich, um den Grünen Deal und den digitalen Wandel anzuführen, die Ziele der EU-Renovierungswelle zu erfüllen. Unerlässlich, um weltweit führender Industriekontinent zu bleiben. Wir können es uns nicht leisten, bei vielen Rohstoffen vollständig von Drittländern oder auch nur einem Land abhängig zu sein.

Meine Frage an die Kommission ist daher: Wie werden Sie das Risiko von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage, wie wir es aktuell bei vielen Rohstoffen und Baumaterialien erleben, in den anstehenden Initiativpaketen der EU-Industriestrategie adressieren? Wie können wir unseren Handwerkern und Bauherren auch künftig Planungssicherheit und Preisstabilität garantieren?

 
  
MPphoto
 

  Robert Hajšel (S&D). – Madam President, I say to the House and the Commissioner: the post-pandemic re-opening of the economies is followed by increased demand for raw materials. Current market conditions include huge supply chain disruption and sudden price increase. And so sectorial stakeholders call upon the Member States and, especially, the Commission to proceed with the appropriate action. Some of them, I would say very important, have been already addressed and adopted.

However, challenges of the sector cannot be a reason not to reach our energy and climate targets. Remember that the construction sector accounts for one third of EU waste. We must accelerate the transition of the sector towards a greener, sustainable model, as greater material efficiency could save up to 80% of the emissions produced.

We need to reduce our strategic dependence. Here, the launch of the alliances for batteries and hydrogen are good examples to be followed. We should not forget also about the 18 million jobs in the EU that are linked to the construction sector, and to minimise negative side effects of the transition by creating other sustainable jobs and reskilling for those who will be affected.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş (Renew). – Doamnă președintă, doamnă comisar Neghini, stimați colegi, capacitatea de producție limitată în perioada pandemiei, la care se adaugă o cerere crescută venită de pe piața chineză, dar și capacitățile limitate de transport a materiilor prime și materialelor de construcții au influențat și influențează încă prețurile, iar acestea vor avea efecte negative asupra economiei europene și nu numai.

Strategia economică a Uniunii Europene trebuie să aibă în vedere multiple aspecte incluzând siguranța economică. Este nevoie de un echilibru între transformările ecologice, globalizare și producția locală pe care trebuie să-l găsim pentru a preîntâmpina crizele economice. Un alt aspect important este diversificarea parteneriatelor strategice ale Uniunii Europene.

În condițiile unui boom economic și a creșterii cererii de materii prime și materiale de construcții în China, este nevoie să construim și să consolidăm noi parteneriate pentru a ne asigura că economia europeană nu se va găsi în dificultate chiar în momentele în care proiectele de investiții sunt cruciale.

Provocările pandemiei au arătat pentru prima dată că Uniunea Europeană poate și știe să reacționeze rapid în perioadele de criză. Cred că ar trebui să transformăm această experiență într-un exercițiu permanent, într-un mod de lucru în care reacția la provocări să fie rapidă și eficientă.

Transformările ecologice, digitale și sociale pe care le dorim în Uniunea Europeană, politicile de coeziune și asigurarea unor servicii medicale de calitate, toate acestea se pot realiza doar având la bază o economie sigură, competitivă și prosperă.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Tovaglieri (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria, la scarsità delle materie prime – legno, plastica, metalli – sta colpendo duramente la nostra economia reale, penalizzando la ripartenza.

L'ambiente è certamente importante ma, mentre qui dentro noi discutiamo di transizione, là fuori le fabbriche si fermano perché mancano i microchip e l'edilizia si ferma perché il cemento costa troppo. Le scorte sono finite, la logistica non sostiene la domanda e i prezzi salgono rapidamente impattando sui cittadini. In poche parole la nostra ripresa si allontana mentre la Cina si riprende.

Da mesi chiediamo dove sia l'Europa. Non si vive di sola retorica sulla transizione ecologica, dobbiamo ripartire dalla produzione in Europa perché non possiamo più limitarci ad importare. Come vediamo, la dipendenza costa cara a imprenditori e cittadini, dobbiamo evitare la demonizzazione di settori interi come acciaio e plastica, perché senza di essi non avremmo beni per molte attività quotidiane.

Infine, dobbiamo pensare – e la Lega questo lo ha chiesto spesso – a un Green Deal che in questa crisi dialoghi con il mondo dell'impresa più che accusarlo o colpirlo con tasse superflue. Senza risposte rapide saremo tutti noi consumatori le nuove vittime di questa crisi. Su di noi si scaricheranno tutti questi costi che le imprese non possono sostenere, con il risultato di bloccare la ripresa, il lavoro e impoverire i cittadini che hanno già pagato caro per la pandemia.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria, abbiamo, sulla materia di cui discutiamo stamattina, la possibilità di dividere la trattazione in due grandi capitoli, a mio modo di vedere.

Da un lato le materie prime critiche, necessarie per la transizione digitale e green, come le terre rare, il cobalto, il litio, sulle quali esiste un focus formulato dalla Commissione europea nella sua strategia industriale. Qui la soluzione è di medio-lungo periodo.

Poi vi sono questioni riguardanti l'immediatezza, il brevissimo periodo, le grandi filiere citate dai colleghi: il legno, l'alimentare, le costruzioni, la meccanica con l'acciaio, ecc. In quel caso ci vogliono soluzioni immediate.

I trattati consentono di individuare alcune soluzioni e anche i dossier aperti che abbiamo sul tavolo – uno dei quali Lei giustamente Commissaria ha citato – siamo in procinto di rivedere il regolamento sulle spedizioni dei rifiuti, il regolamento (CE) n. 1013/2006. La sfida è quella di smettere di considerare il rifiuto uno scarto e incominciare a considerarlo materia prima vera. Noi siamo un continente che trasforma e quella è una materia prima per noi.

Allora i nostri industriali, i nostri imprenditori non devono subire trafile burocratiche infinite per poter far circolare da un paese all'altro dell'Unione europea il rifiuto. Bisogna velocizzare la possibilità, de-burocratizzare il trasferimento da un paese all'altro dei rifiuti e investire, come l'Italia sta facendo massicciamente, su impianti di riciclo e di recupero. E a quel punto potremo permetterci anche il lusso di limitare l'esportazione di rifiuti, soprattutto quelli riciclabili.

Il caso del rottame d'acciaio è emblematico. Noi siamo in grado, trasformando, utilizzando la tecnologia del forno elettrico invece del ciclo integrale nell'acciaio, di riutilizzare il nostro rottame in maniera molto efficiente per fare l'acciaio verde. È assurdo esportarlo verso la Turchia per poi importare acciaio dalla Turchia.

La nostra strategia industriale tenga conto di queste priorità.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Ceny materiałów budowlanych już od dłuższego czasu wykazują ciągłe tendencje wzrostowe. W przypadku Polski szczególnie drastycznie wzrosły ceny drewna, zwłaszcza płyt OSB, styropianu, aluminium czy też suchej zabudowy. W odniesieniu do cen drewna mówimy tu o podwyżkach 40-procentowych, a ceny niektórych materiałów nawet się podwoiły. Sytuacja ta jest wynikiem oddziaływania szeregu czynników, takich jak brak równowagi popytu i podaży na rynku i wynikające z tego braki materiałów budowlanych, a także wyższe koszty transportu energii oraz pracy. Sytuacja ta niesie za sobą bardzo negatywne skutki zarówno dla producentów firm budowlanych oraz deweloperów, jak i konsumentów. W odniesieniu do przedsiębiorców powoduje to ogromne utrudnienia w planowanej produkcji, opóźnienia i utratę przewidywalności produkcji oraz kosztów, a także konieczność podwyżek i zagrożenie dla konkurencyjności firm. Konsumenci z kolei muszą borykać się ze znacznie wydłużonym czasem dostawy lub także brakiem dostępności wybranych materiałów oraz znacznie wyższymi kosztami remontów, zakupu domu czy mieszkania. Musimy bowiem pamiętać, że ceny materiałów budowlanych to aż ponad 50% kosztu każdej nieruchomości mieszkaniowej. Ponadto wzrost cen oraz znaczne opóźnienia będą miały bardzo negatywny wpływ na inwestycje realizowane w ramach polityki spójności czy też Funduszu Odbudowy. Uważam zatem, że niezbędne jest podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie tej sytuacji, w tym przeprowadzenie przez Komisję Europejską dogłębnej analizy przyczyn takiego wzrostu cen oraz przedstawienia ewentualnych zaleceń w tej sprawie.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, this is a real and immediate issue for our businesses, particularly SMEs in the European Union, so it’s really important that we have this debate here in the European Parliament today. We are experiencing a peak demand for raw and construction materials, but we have the necessary means to cope with it if it persists.

First, our green and digital transitions may well be adding pressure on these resources. New technologies depend on raw materials, especially on critical raw materials, and we will see a significant increase in demand for these. We are making considerable funding available through the Recovery and Resilience Fund to support transitions.

Second, the pandemic has highlighted the distortive impact of restrictions. It also revealed import dependency for resources and this requires our attention and action.

And third, there are global trends, in particular massive investment booms in other economies that are driving up demand for these materials. We will need joint action by the EU institutions, Member States, industry and the research and innovation communities. We also need strategic cooperation with third countries. In our work, we must involve civil society organisations. Citizens need to be involved, especially on investments affecting local communities.

Finally, I would like to emphasise that restrictions to the free movement of goods in the area of construction will not address the root causes of price increases of raw and construction materials.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

 
Atnaujinta: 2021 m. spalio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika