Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2785(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0382/2021

Συζήτηση :

PV 08/07/2021 - 9.1
CRE 08/07/2021 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0355

Συζητήσεις
XML 42k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.1. Η περίπτωση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on seven motions for a resolution on the case of Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP))*.

______________

* See Minutes.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere, Auteur. – Voorzitter, eerbiediging van de mensenrechten en eerbied voor de rechtsstaat. Onze waarden zoals ze in artikel 2 van het Verdrag staan, zijn fundamenteel voor het beleid van de Europese Unie, zowel voor onszelf binnen die Europese Unie als voor onze relaties met andere landen. En terecht. We hebben bovendien grote ambities op het vlak van mensenrechten en rechtsstatelijkheid. Dat mag blijken uit het lanceren van een effectief systeem van sancties bij ernstige schendingen van mensenrechten wereldwijd. Onze resolutie vandaag over de uiterst precaire situatie van dr. Djalali getuigt van de ernst waarmee we dat doen. De gemotiveerde wijze waarop we zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating eisen én de dreiging van sancties die we uitspreken in niet mis te verstane woorden, zijn voor mij een heel duidelijke illustratie van hoe het Europees Parlement de vermelde ambities van de EU geloofwaardigheid wil geven.

Dr. Djalali was als gewaardeerd academicus werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarom wordt zijn dossier ook in mijn land, net zoals in Zweden en in andere lidstaten, met bijzondere belangstelling gevolgd. Met vrees, maar ook met hoop. Sinds jaren hebben de Vlaamse universiteiten hun samenwerking met academische instellingen in Iran stopgezet en de hervatting ervan afhankelijk gemaakt van een menswaardige behandeling met medische zorgen en rechtsbijstand, en van een eerlijk proces en niet-toepassing van de doodstraf. Met aandrang en overtuiging onderschrijf ik de oproep van onze universiteiten – en vanzelfsprekend ook de oproep van zijn familie en vele anderen – om op álle beleidsniveaus al het mogelijke te doen voor de vrijlating van dr. Djalali.

Wij, als Europese Unie, beschikken als geen ander over de middelen om het verschil hierin te maken, mét inbegrip van sancties. Wij, als Europese Unie, kunnen en moeten hier het verschil maken.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, författare. – Fru talman! Jag kräver att Irans nya president Ebrahim Raisi omedelbart och personligen engagerar sig för att dra tillbaks hotet om en avrättning av den svenska medborgaren och akademikern Ahmadreza Djalali. Han måste omedelbart och villkorslöst friges så att han kan återvända till sin familj i Sverige. Iran måste genast garantera att Djalali får adekvat vård, att han får tillgång till advokat, att han fortlöpande får ha kontakt med sin familj. Hoten som riktas mot Djalalis familj måste omedelbart upphöra.

En medeltida människosyn ligger bakom bruket av en oåterkallelig och horribel sedvänja – dödsstraffet. Dödsstraffet kommer en dag att slängas på historiens sophög där det hör hemma. Det finns inte några ursäkter för Irans fortsatta användning av dödsstraffet. Ett moratorium måste införas nu och därefter måste dödsstraffet avskaffas.

EU har kontinuerligt fört diplomatiska samtal med Iran för att förbättra våra relationer. Förhandlingar om ett förnyat kärnenergiavtal har nyligen pausats, men de behöver återupptas för att förhindra att Iran skaffar kärnvapen. Ett Iran med kärnvapen skulle ytterligare spä på spänningarna i en region som redan plågas av icke-respekt för de mänskliga rättigheterna, oavbrutna konflikter, utbredd fattigdom och svält. Världens värsta humanitära katastrof, den i Jemen, pågår för fullt framför våra ögon och blodet isar sig i våra ådror när vi ser hur barnen är utsatta där. Rivaliteten mellan Saudiarabien och Iran utgör en av grogrunderna för konflikten, och civilbefolkningen står i det främsta ledet för lidandet. Särskilt kvinnor och barn är drabbade.

När Mellanöstern fortsatt domineras av repressiva regimer finns det ingen plats att adressera de globala utmaningarna som vi tillsammans står inför, demokratin och klimatarbetet som måste gå tillsammans.

Men även om Iran nu inte erkänner dubbla medborgarskap så måste jag poängtera att Djalali är en svensk medborgare och han ska omedelbart frisläppas. Se till att frisläppa honom nu, se till att hans familj och han själv undgår det oerhörda lidande som ingen människa kan föreställa sig och som de utsätts för nu.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, Auteur. – Voorzitter, we stemmen vandaag in urgentie. Ik moet u zeggen, het is een echte urgentie. Het gaat over onze Zweeds-Iraanse arts en gastdocent aan de VUB, Ahmadreza Djalali. Hij zit al vijf jaar onterecht opgesloten in een Iraanse gevangenis en is in 2017 ter dood veroordeeld. En sindsdien – als je de foto’s ziet, uitgemergeld, graatmager – gaat zijn medische toestand enorm achteruit. Vandaar dat ik hier vandaag zeg: het is een urgentie.

Eigenlijk heb ik maar één vraag: free Djalali!

En die oproep richt ik aan de president, aan de nieuw verkozen president. Voer die doodstraf niet uit! Laat deze arts, deze dokter, deze vader, deze academicus, deze echtgenoot terugkeren naar zijn familie.

En ik herhaal het. Free Djalali! Free Djalali!

Eigenlijk zouden we hier een heel uur lang maar twee woorden moeten zeggen.

Free Djalali! Free Djalali!

Iran, als u betere relaties met Europa wil, vragen wij u nu één ding.

Free Djalali! Free Djalali! Free Djalali! Free Djalali!

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, author. – Madam President, it has been more than four years since the arrest and imprisonment of Dr Djalali, a dual Swedish national, in violation of numerous human rights conventions.

After having spent over 100 days in solitary confinement, his health has dramatically worsened, as well as his psychological condition, after having been subject to different forms of torture. The case of Dr Djalali is not an isolated one. There are at least a dozen other EU nationals who are arbitrarily detained in Iran.

In this resolution, we urge the Iranian authorities to end the practice of arbitrarily detaining individuals as leverage over foreign countries, to stop his execution and abolish the death penalty. His case reminds us of the need to further strengthen our human rights dialogue with Iran at all levels, while we increase the protection and support for human rights defenders, particularly women. We also need to use all our diplomatic channels to improve relations with Iran and particularly with its civil society.

The ongoing Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) talks in Vienna on the revival of the 2015 nuclear deal presents us with an opportunity to deepen this dialogue and build the foundations of a new multidimensional relationship based on the respect of international law and human rights. These talks should also serve to adopt a wider regional perspective that allow us to play a more strategic role in responding to security crises in the region. The JCPOA is a cornerstone for a durable mutual trust between the EU, Iran and the US, but also the best instrument to ensure stability and security in the Middle East.

This Parliament should irrevocably support a return to the nuclear deal and particularly to have a strong voice in defence of human rights in the country. And that is why I want to join my voice also today to say: ‘free Djalali’.

 
  
MPphoto
 

  Charlie Weimers, author. – Madam President, Commissioner, this is a dark period for the Iranian people, the people that, just like us, deserve to live in freedom, dignity and democracy.

The recent sham elections are reason enough to act. But the fact that Mr Ebrahim Raisi was elected president makes action imperative. Mr Raisi has blood on his hands. He was a member of the death panel that ordered the executions of thousands of political prisoners. He must be investigated for crimes against humanity, including murder and forced disappearance and torture.

As co-author of this resolution, I and the ECR Group support the use of the EU Magnitsky Act against Iranian officials. The ECR calls on the European institutions to join with international human rights organisations to hold those responsible for human rights violations to account.

Finally, the EU must demand the immediate release of our fellow citizen, Dr Djalali. It’s a moral obligation. I’m therefore pleased the resolution calls for targeted sanctions on those involved in the arbitrary detention and sentencing to death of EU nationals. I urge you, Commissioner, to enforce the resolution with the utmost dedication and persistence.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, Autora. – Senhora Presidente, hoje votamos uma resolução sobre o caso do Dr. Ahmad Reza Djalali, do Irão. O Dr. Ahmad Reza Djalali é um cidadão sueco- iraniano especializado em medicina de emergência e um académico que trabalhou em várias universidades, incluindo Bruxelas e Piemonte. Djalali foi preso em 24 de abril de 2016 pelas forças de segurança iranianas. Em outubro de 2017 foi condenado à morte por acusações espúrias de espionagem e seguiu um processo injusto com base numa confissão que foi forçada, extraída sob tortura.

O estado de saúde de Djalali é crítico após meses de confinamento solitário prolongado. Ele sofre privação de sono, de perda dramática de peso e já tem dificuldades em falar. Pedimos, por isso, mais uma vez, a suspensão imediata da execução de Djalali e a sua libertação. Trata-se de uma violação do direito internacional em toda a linha. São aliás vários os presos arbitrários no Irão e, por isso, este caso mostra-nos a necessidade de reforçar o nosso diálogo com o Irão para a proteção dos direitos humanos e lembra-nos também da necessidade permanente e intransigente de proteger os defensores dos direitos humanos, em particular, as mulheres. Junto-me, por isso, aos meus colegas e às minhas colegas neste apelo “Free Djalali”.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, auteur. – Madame la Présidente, nous sommes tous d’accord ici pour dire que l’affaire qui nous occupe aujourd’hui rappelle la propension de l’Iran à faire feu de tout bois pour soutirer quelques concessions à l’Occident, comme la libération de ses propres ressortissants. On serait en effet tenté d’y voir un lien avec le procès en Belgique d’Assadollah Assadi, pour un projet d’attentat en France. Au-delà du cas d’espèce tragique de cet universitaire condamné à mort en Iran sur le fondement d’allégations spécieuses, cette résolution dénonce à juste titre un système judiciaire et carcéral d’un autre âge qui applique notamment les pires châtiments corporels, de l’amputation à la flagellation, ou encore la peine capitale sous sa forme la plus avilissante, celle de l’exécution publique.

Je regrette toutefois que le sort de la minorité chrétienne ait été totalement occulté, en particulier celui des convertis, à l’instar de cet homme condamné à 80 coups de fouet pour avoir bu du vin de communion. Cette cause devrait être au cœur du dialogue des Européens avec l’Iran, qui doit impérativement se poursuivre.

 
  
MPphoto
 

  Javier Zarzalejos, on behalf of the PPE Group. – Madam President, in December 2020, the second session of the Antwerp trial was about to start. An Iranian diplomat and his accomplices were being tried and later sentenced for the attempted bombing of the annual gathering of the Iranian democratic opposition in Paris.

That day of the trial, the Iranian authorities announced that Ahmadreza Djalali was going to be executed. And today we are coming together in this Parliament in a call to halt his execution again.

Terrorism against democratic opposition on European soil; number one executioner of women in the world; unrestrained use of the death penalty; relentless persecution of ethnic, religious and sexual minorities; destabilising strategies in the region; host of al-Qaeda leadership; and now Ebrahim Raisi elected as president – someone under shocking and well-grounded allegations of human rights violations so serious that the UN investigator on human rights in Iran has called for a thorough investigation on the massacre of 1988 and Raisi’s involvement in it. Raisi’s election should end the delusion about the existence of so-called moderates having any role within the Iranian regime.

By supporting Djalali, we support the people of Iran, because there is a new Iran that is struggling to emerge, and committed to embrace the democratic principles of governance. So let’s make every diplomatic effort within our reach, as we are supposed to do. But let’s not forget the struggle for democracy, separation of state and religion, gender equality, respect and protection of the rights of minorities.

While we urge the Iranian authorities to free Djalali, we should ask how many Djalalis, whether they are European citizens or not, remain locked up in Iranian prisons. And how many of them will be killed unless we strengthen our response to Iran’s autocracy and its determination to prevail over the suffering of its people.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, mevrouw de commissaris, de harde waarheid is dat als we niets doen, dr. Djalali zal sterven, hetzij door onophoudelijke martelingen, honger, ontbering, hetzij door executie door het Iraanse regime. En dat is onaanvaardbaar!

De heer Djalali is een burger van de Europese Unie. Hij is verbonden met de Belgische, de Zweedse en de Italiaanse samenleving, hij is professor aan de Vrije Universiteit Brussel, en zijn veiligheid is onze verantwoordelijkheid. En dat moeten we heel duidelijk laten voelen aan het Iraanse regime. Niet enkel met een telefoontje hier of daar. Als de heer Djalali niet wordt overgebracht naar zijn familie in Europa, dan moeten er repercussies komen. Doen we dat niet, dan zeggen we eigenlijk dat het oké is om Europese burgers ter dood te veroordelen. Het Europees Parlement verwacht daarom kordate actie van de Commissie en de Raad.

En zoals mijn fijne collega Hilde zei: “Free Djalali!”

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, rarement nos résolutions d’urgence auront aussi bien porté leur nom: dans le cas d’Ahmadreza Djalali, il y a vraiment urgence. Les informations qui nous parviennent des Nations unies ou d’Amnesty International sont inquiétantes. Le docteur Djalali est dans un état critique, depuis cinq ans en prison. Il est privé de tout. Il est privé de soins. Il est privé de visites. Sa famille en Suède est désespérée et nous sommes sans illusion sur les intentions de Téhéran. Notre Sakharov 2012, Nasrin Sotoudeh, est toujours derrière les barreaux.

Malgré nos appels répétés, les exécutions d’opposants politiques se multiplient, cela a été dit. Et l’élection, il y a trois semaines, de l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi, qui a du sang sur les mains, fait craindre le pire. S’il existe aujourd’hui une fenêtre d’opportunité pour faire sortir de prison le docteur Djalali, l’Union européenne doit la saisir, et vite, quitte à faire appel effectivement à des pays médiateurs: l’Égypte, le Qatar ou la Turquie, pourquoi pas? Nous le devons à son épouse, Vida Mehrannia, que nous sommes quelques-uns à avoir rencontrée au Parlement européen il y a trois ans. Nous le devons à ses enfants, qui sont privés de leur papa depuis beaucoup trop longtemps. Free Djalali!

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Fängslandet av Ahmadreza Djalali är en skymf mot rättvisan. Vi kräver att han omedelbart får tillgång till den vård han behöver, att han benådas, släpps fri och får återvända till Sverige. Vi uppmanar Irans nya president att ta chansen att visa välvilja, att ta ett första steg mot bättre relationer mellan Sverige, EU och Iran. Släpp Djalali fri.

EU:s företrädare måste också vara tydliga med att nya förhandlingar om kärnenergiavtalet bara kan komma till stånd om Iran visar en sådan välvilja. Det är dags att skicka en skarp signal om vad som krävs för att komma någonvart i den processen. Förtroendet är förverkat. Så länge europeiska medborgare sitter olagligt fängslade i Iran kan våra relationer inte förbättras. Så länge Iran fortsätter att utdöma dödsstraff och fängsla politiska aktivister så kan vi aldrig normalisera våra relationer med Iran. Frige Ahmadreza Djalali.

 
  
MPphoto
 

  Marco Campomenosi, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria, io sono membro della delegazione per i rapporti UE-Iran e, come molti dei miei colleghi, conosco bene questo caso, lo stiamo seguendo da molto tempo, però abbiamo difficoltà a portare dei risultati.

Infatti il tema è che è in gioco anche la nostra credibilità. Occorre certo votare delle risoluzioni dure come quella che voteremo oggi, che condivido. Condivido nel suo passaggio essenziale, che è quello in cui si chiede un rilascio senza alcuna condizione, perché la vicenda è assurda.

Ahmadreza Djalali non merita il trattamento, non lo merita nessun uomo, anche gli uomini che fossero colpevoli di nefandezze, e lui non lo merita perché dev'essere un uomo libero, arrestato, torturato, condannato a morte da quattro anni prosegue questo stillicidio.

In una situazione in cui però io vedo un'esitazione da parte delle istituzioni europee e dei governi, perché c'è anche una loro responsabilità, in un'escalation che vede secondo me un passaggio a un regime ancora più duro, perché il nuovo presidente Raisi è stato protagonista in prima linea di condanne a morte per oppositori nel cosiddetto death panel negli anni Ottanta.

Insomma credo che, per le minoranze e per gli oppositori, la situazione sarà ancora più complicata. Chiedo che la Commissione europea si rapporti un po' di più con gli Stati Uniti su questa vicenda perché credo che sarà insieme a loro che dovremo trovare una soluzione, a partire da quell'accordo sul nucleare in cui io non credo e che credo sia difficilmente sostenibile ulteriormente.

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, kan je je dit voorstellen? Opgesloten zitten in een kleine cel, volledig in eenzame opsluiting. Dag in, dag uit, wachtend. Elke keer dat die celdeur opengaat, stopt je hartslag en denk je dat je laatste dag is aangebroken. Dat is de huidige verschrikkelijke situatie van dr. Djalali, Europees burger nota bene. Dit is marteling.

Ik ben echt geschokt door de wrede mishandeling van dr. Djalali door de Iraanse autoriteiten. De EU zou meer moeten doen dan alleen maar verklaringen afleggen waarin ze haar zorgen uit of diep verontrust is. De tijd van diplomatieke taal lijkt me voorbij. Hij zit al vijf jaar opgesloten, ver van zijn familie. En gedurende deze vijf jaar heeft de EU niets bereikt. De klok tikt en elke dag kan zijn laatste zijn.

De EU moet nu handelen, anders zal ze heel snel een van haar burgers verliezen. Maar hiermee zou zij ook de boodschap verspreiden: “Wij zijn de EU en wij kunnen u niet beschermen.” Zoiets zeggen tegen onze burgers, dat kan niet!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, gearrtar pionós an bháis ar níos mó daoine per capita san Iaráin ná in aon tír eile ar domhan. Is fíric agus is fírinne an-dáiríre ar fad é seo.

Faoi láthair, tá an Dochtúir Djalali, gurb as an tSualainn agus an Iaráin dó, i bpríosún ag fanacht go dtí go gcuirtear chun báis é — cé nach raibh triail chothrom aige agus go bhfuil fianaise ann gur dheineadh é a chéasadh chun admháil a bhaint as. Impím ar údaráis na hIaráine deireadh a chur le pionós an bháis, an Doctúir Djalali a ligean saor, agus na bagairtí báis atá á ndéanamh acu i dtreo a chlann a stopadh.

I mí na Nollag seo caite, d’impíomar anseo sa Pharlaimint, ar údaráis na hIaráine buaiteoir an Duais Sakharov, Nasrin Sotoudeh, a ligean saor ón bpríosún. Ar mhí-ámharaí an tsaoil, níor tháinig feabhas ar an scéal go dtí seo ach oiread.

Tá sé in am don Iaráin teacht ar réiteach dearfach féaráilte trí chás an dochtúra — agus é agus Nasrin a ligean saor. Lig Djalali soar. Lig Djalali saor.

 
  
MPphoto
 

  Domènec Ruiz Devesa (S&D). – Madam President, Ahmadreza Djalali is a dual Swedish—Iranian citizen, therefore a European citizen, who is planned to be executed after an unfair trial after fake accusations of espionage. Arbitrary detentions of foreign nationals by Iran and other regimes is becoming common and we need also, I think, international action against arbitrary detention of foreign nationals.

In this particular case, Europe cannot allow the execution of Professor Djalali, a scholar who has devoted his life to advanced emergency medicine for the benefit of all. So I would like to join in everyone’s demand for the immediate release of Professor Djalali.

Europe is the world beacon of human rights. We have a duty to mobilise all our political capital to save Professor Djalali. Europe has the tools, with the Navalny Act. The assets of all Iranian officials and entities involved in this arbitrary detention should be frozen. I want to tell the Iranian authorities and the newly—elected president that political executions are never a sign of strength, but the opposite.

Professor Djalali, we are doing everything it takes to bring justice to you and to bring you home. Free Djalali!

 
  
MPphoto
 

  Silvia Sardone (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, fino a quando sopporteremo le reiterate violazioni di diritti umani da parte della Repubblica Islamica dell'Iran?

L'Iran reprime duramente i diritti di libertà di espressione, di libertà di associazione e riunione. Le forze di sicurezza hanno fatto un uso illegale della forza per reprimere le proteste. Le autorità continuano a detenere centinaia di manifestanti dissidenti e semplicemente difensori dei diritti umani e ne hanno condannati molti alla reclusione, alla fustigazione e ad altre torture, finanche alle amputazioni.

Le donne subiscono una discriminazione radicata e violenta, sparizioni forzate, torture e altri maltrattamenti sono sistemici. Il diritto al giusto processo non esiste. La pena di morte è usata come arma di repressione politica. Sono state effettuate esecuzioni a ragazzi che non avevano nemmeno diciotto anni al momento del reato.

La vicenda di Djalali è drammatica. Il ricercatore iraniano-svedese è stato condannato a morte per un'accusa assurda di spionaggio. Detenuto ingiustamente, torturato, messo in isolamento e costretto a non avere cure mediche, sottoposto a un processo definito da osservatori internazionali gravemente ingiusto. La condanna a morte e la sua imminente esecuzione sono atti inconcepibili che dovrebbero essere condannati con la massima fermezza dalla comunità internazionale. Eppure qua non si fa nulla.

Il regime islamico dell'Iran continua a commettere crimini contro l'umanità spesso giustificandoli con motivazioni religiose. Fino a quando l'Europa starà in silenzio? Fino a quando continueremo a stare in silenzio? Ammesso che qualcuno davvero pensi che con una risoluzione si possa risolvere qualcosa.

 
  
MPphoto
 

  Anna Fotyga (ECR). – Madam President, I participated in the gathering of the Iranian opposition in Paris that was endangered by bombing and yes, for many years I appealed in vain to the Islamic Republic of Iran to free all prisoners of conscience, and in particular to stop the death penalty. Dr Ahmadreza Djalali is most probably, along with Nasrin Sotoudeh, the Sakharov Prize laureate, the most prominent of prisoners – in very bad shape, tortured and accused on the basis of false accusations.

Yes, free Dr Ahmadreza Djalali, but free all people imprisoned in Iran and stop the war against Iranian society!

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Madame la Présidente, on l’a dit, l’Iran est le pays qui exécute le plus par habitant, et ce n’est pas l’élection de monsieur Raïssi qui nous donnera des gages d’assouplissement de la situation. Il est donc important de donner des messages forts de la part de l’Union européenne. Déjà en 2019, nous avions voté une résolution demandant la libération des prisonniers d’opinion. En décembre 2020, dans une autre résolution appelant à la libération de Nasrin Sotoudeh, nous demandions déjà de renoncer à l’exécution de M. Djalali et demandions sa libération.

Aujourd’hui, M. Djalali et Nasrin Sotoudeh sont toujours en prison, comme des milliers d’autres opposants politiques en Iran. Je lirai quelques mots que Nasrin Sotoudeh a écrits de la prison. Elle dit: «Je demande au gouvernement de mettre fin à l’animosité de l’Iran envers le monde, de regarder le monde à travers les yeux de la paix et de faire confiance à la vie et aux êtres humains. Je demande aux militants des droits de l’homme de nous aider dans nos efforts de paix en Iran.» C’est ce que nous devons faire en tant qu’Européens, en tant que militants des droits de l’homme. C’est à cet appel urgent que nous répondrons, que nous devons répondre, avec fermeté à l’égard du gouvernement iranien, avec tous les outils qui sont à notre disposition. Free Djalali et free tous les autres opposants politiques aujourd’hui en Iran!

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Niespełna trzy tygodnie temu został wybrany nowy prezydent państwa, które, przypomnę, nazywa się Islamska Republika Iranu. Ebrahim Raisi był współodpowiedzialny za to, co stało się przed 33 laty – masakra 3 tysięcy więźniów politycznych. No i dzisiaj jest głową państwa. Myślę, że także o tym trzeba głośno mówić, bo to pokazuje szerszy kontekst.

Cieszę się, że tutaj jesteśmy zjednoczeni od prawa do lewa w słusznej sprawie. Domaganie się uwolnienia pana doktora jest czymś naturalnym i oczywistym, czymś ważnym, ale też musimy pamiętać, że tu nie chodzi tylko o jedną osobę. Tu chodzi o prawa kobiet, tu chodzi o skazywanie ludzi w kraju, w którym liczba wyroków śmierci jest jedną z najwyższych, jeżeli nie najwyższą na świecie. Dobrze, że w tej sprawie mówimy jednym głosem.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Fru talman! Kollegor. När fundamentalism och extremism får styra blir demokratin, yttrandefriheten, pressfriheten, jämställdheten och oliktänkande fienden. Regimen i Iran visar gång på gång på just detta. Iran har flest avrättningar i världen per invånare.

Svensk-iranske Ahmadreza Djalali och andra samvetsfångar måste omedelbart frisläppas.

Det är bra att EU har, bland annat, förlängt tidigare åtgärder som förbud av export av teknik som skulle kunna användas i syfte att avlyssna och på andra sätt förtrycka oppositionella oliktänkande. Det är också bra att EU:s nya globala sanktionsmekanism nu har använts mot åtta personer och tre enheter. Det innebär att 89 personer och fyra enheter nu är sanktionerade på grund av brott mot mänskliga rättigheter de senaste åren.

Men det är inte acceptabelt att ingen medlemsstat i EU har, sedan vår senaste diskussion förra året om läget i Iran, fått träffa sina medborgare som på helt godtyckliga grunder har berövats sin frihet. Många av dem riskerar till och med att berövas sitt liv.

Om inte Ahmadreza Djalali och alla andra samvetsfångar omedelbart frisläpps ska inte en enda representant från den iranska regimen kunna sätta sin fot i vår union.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, EU policy towards Iran is based on a comprehensive approach, critical in all areas of concern and cooperative when there is mutual interest.

The European Union has a long—standing and clear position on Iran’s distressing practice of arbitrarily detaining EU—Iranian dual nationals. No individual should be used as a pawn. The EU is following the case of Swedish—Iranian national Dr Ahmadreza Djalali very closely since his detention in Iran in April of 2016, where he subsequently received a death sentence.

Iran executes more than 200 individuals every year, including juvenile offenders, dissidents and protestors. Our position is well known. The EU strongly opposes the death penalty at all times and in all circumstances and aims at its universal abolition. As part of its commitment to address all issues of concern with Iran, the EU continues to urge the Iranian authorities to pursue a consistent policy towards the abolition of capital punishment, which represents an unacceptable denial of human dignity and integrity. Moreover, it is imperative for the Iranian authorities to uphold the due process rights of accused individuals and to stop the practice of televised confessions.

As part of the bilateral engagement with Iran, the EU also calls on the Iranian authorities to ensure that no individual is detained arbitrarily and that those who are under any form of detention or imprisonment are not subject to any form of mistreatment. The HR / VP and the External Action Service continue to use every opportunity to advocate for Dr Ahmadreza Djalali’s release in the dialogue at all levels with the Iranian authorities.

We also maintain close coordination with the Swedish Government and other EU Member States as part of a coordinated EU action. We welcomed the decision of the Iranian authorities to move Dr Djalali out of solitary confinement in April this year, after more than 20 weeks. However, as the death sentence still stands, we have strengthened the coordination with the Swedish authorities and the EU Member States with embassies on the ground in Iran.

Dr Djalali’s permanent release remains a driver of EU action and we will continue to work towards achieving his release by taking all available EU tools, including sanctions, into account. In this spirit, and in full consistency with the EU’s comprehensive policy towards Iran, we will continue to call for the release of all EU—Iranian dual nationals arbitrarily detained in Iran so they can be reunited with their families.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will be held at the end of the debates.

 
Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου