Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 8. juli 2021 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.De politiske gruppers sammensætning
 4.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 5.Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (forhandling)
 6.Første afstemningsrunde
 7.Arbejdstagerrettigheder i Bangladesh (fortsat forhandling)
 8.Vedvarende prisstigning på råvarer og byggematerialer i Europa (forhandling)
 9.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  9.1.Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
  9.2.Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily
  9.3.Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Anden afstemningsrunde
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (forhandling)
 16.Anstændige arbejds- og ansættelsesvilkår i luftfartssektoren - Covid-19-krisens indvirkning på luftfarten (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 20.Stemmeforklaringer: se protokollen
 21.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 23.Andragender (jf. protokollen)
 24.Modtagne dokumenter: se protokollen
 25.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger: se protokollen
 26.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56): se protokollen
 27.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 28.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
 30.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (445 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (445 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2575 kb)
Seneste opdatering: 11. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik