Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 8 juli 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 5.Arbetstagarrättigheter i Bangladesh (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Arbetstagarrättigheter i Bangladesh (fortsättning på debatten)
 8.Varaktig prisökning på råvaror och byggnadsmaterial i Europa (debatt)
 9.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Fallet Ahmadreza Djalali i Iran
  9.2.Hongkong, särskilt fallet Apple Daily
  9.3.Dödsstraffet i Saudiarabien, särskilt fallen Mustafa Hashem al-Darwish och Abdullah al-Howaiti
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Andra omröstningsomgången
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning (debatt)
 16.Anständiga arbets- och anställningsvillkor i luftfartssektorn - Covid-19-krisens inverkan på luftfartssektorn (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 20.Röstförklaringar: se protokollet
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Framställningar: se protokollet
 24.Inkomna dokument: se protokollet
 25.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 26.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 27.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 28.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
 30.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (445 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (445 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2575 kb)
Senaste uppdatering: 11 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy