Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 13. september 2021 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Anmodning om ophævelse af immunitet
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 9.Kalender over mødeperioder
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme - Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (forhandling)
 16.Afstemningsrunde
 17.Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme - Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (fortsat forhandling)
 18.Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling (forhandling)
 19.Fiskere for fremtiden (kortfattet forelæggelse)
 20.På vej mod en fremtidssikret transport ad indre vandveje i Europa (kortfattet forelæggelse)
 21.Et stærkere partnerskab med regionerne i den yderste periferi (kortfattet forelæggelse)
 22.En ny tilgang til havstrategien for Atlanterhavsområdet (kortfattet forelæggelse)
 23.Stemmeforklaringer: se protokollen
 24.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (366 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (366 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2182 kb)
Seneste opdatering: 19. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik