Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 7.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 10.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας (συζήτηση)
 16.Ψηφοφορία
 17.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων - Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (συζήτηση)
 19.Αλιείς για το μέλλον (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (366 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (366 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2182 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου