Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 13 september 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Begäran om upphävande av immunitet
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Datum för sammanträdesperioderna
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar - Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (debatt)
 16.Omröstning
 17.Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar - Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (fortsättning på debatten)
 18.Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen (debatt)
 19.Fiskare för framtiden (kortfattad redogörelse)
 20.Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa (kortfattad redogörelse)
 21.Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden (kortfattad redogörelse)
 22.En ny modell för den maritima strategin för Atlanten (kortfattad redogörelse)
 23.Röstförklaringar: se protokollet
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (366 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (366 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2182 kb)
Senaste uppdatering: 16 maj 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy