Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 14 септември 2021 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Представяне на пакета „Адаптиране към цел 55“ след публикуването на доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) (разискване)
 4.Природните бедствия през лятото на 2021 г. - Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (разискване)
 5.Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година (разискване)
 6.Сесия на гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Положението в Афганистан (разискване)
 9.Положението в Ливан (разискване)
 10.Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (продължение на разискването)
 13.Нова стратегия ЕС – Китай (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Директива за синята карта на ЕС (разискване)
 16.Внасяне на документи: вж. протокола
 17.Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г. (разискване)
 18.Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит - Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (разискване)
 19.Обяснения на вот: вж. протокола
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (847 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (847 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4169 kb)
Последно осъвременяване: 15 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност