Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2035(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0249/2021

Ingivna texter :

A9-0249/2021

Debatter :

PV 15/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 13
CRE 15/09/2021 - 11
CRE 15/09/2021 - 13

Omröstningar :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0388

Fullständigt förhandlingsreferat
XML 41k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg Reviderad upplaga

11. Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Malin Björk und Diana Riba i Giner im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter zum Thema „Festlegung von geschlechtsspezifischer Gewalt als neuer Kriminalitätsbereich gemäß Artikel 83 Absatz 1 AEUV“ (2021/2035(INL)) (A9-0249/2021).

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, föredragande. – Herr talman! Kolleger på plats och ni som följer på distans! Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, och varje vecka dör i snitt 50 kvinnor till följd av könsbaserat våld. Det könsbaserade våldet begränsar våra livsutrymmen, förminskar våra liv – och tar liv. Våldet och hot om våld begränsar livet i hemmen, i det offentliga, i skolor, på gator, på torg, i sociala medier.

Det är ett strukturellt problem, och det är ett av de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter som vi har framför oss. Det här huset, Europaparlamentet, har varit pådrivande i varje steg som EU har tagit för att bekämpa det könsbaserade våldet. Så också nu. Den här gången har jag tillsammans med min medföredragande, Diana Riba i  Giner, som kommer att tala här efter mig, haft möjlighet att hålla i pennan och förhandla fram ytterligare ett starkt ställningstagande och konkreta krav på hur vi ska bekämpa det könsbaserade våldet.

Vi kräver EU-lagstiftning. Det är inte första gången det här parlamentet gör det, men vi upprepar det. Något annat är inte hållbart. Men vi säger också att en kriminallagstiftning och rättsväsendet bara är en del av ekvationen.

Vi slår fast att kampen mot det könsbaserade våldet inte kan ses separat från kampen för jämställdhet och arbetet för kvinnors rättigheter, i alla delar av samhället. Det könsbaserade våldet är intimt förknippat med patriarkala strukturer, med ojämlikheten mellan kvinnor och män, med bristen på ekonomiskt oberoende för kvinnor och med bristen på rättvisa.

I vårt betänkande slår vi fast att för att bekämpa det könsbaserade våldet måste vi ha rätt att bestämma över våra kroppar och vår sexualitet. Vi måste ha tillgång till fri abort och preventivmedel.

I vårt betänkande slår vi också fast att vi måste se till att alla åtgärder gör att vi syftar till att stärka kvinnors rättigheter och kontrollen över våra liv. Vi måste få rätt stöd och service. Vi slår fast att kvinnojourerna, som är en pelare i arbetet mot våldet mot kvinnor och flickor, ska ha permanent stöd.

Vi slår fast att rättsväsendet måste bli så mycket bättre – att rättsväsendet ser till att leverera fällande domar så att vi sakta men säkert, men överallt och i alla delar, faktiskt lägger skulden där den hör hemma: hos förövarna. Vi måste därför ha en lagstiftning som tar sin utgångspunkt i samtycke.

I vårt betänkande slår vi även fast att det könsbaserade våldet drabbar hbtqi-personer, och att detta måste inkluderas när vi bekämpar det könsbaserade våldet. Vi säger tydligt att hot och hat och våld mot hbtqi-personer också härstammar från patriarkala och sexistiska föreställningar – förtryckande föreställningar om hur vi måste vara som människor och där de som bryter mot heteronormativa krav hotas och utsätts för våld. Vi säger att det här våldet både kan och måste vi bekämpa som en ram inom ramen för det könsbaserade våldet.

En skulle ju tro att alla är med på tåget, att det inte är någon som är emot detta, att alla vill ta tag och bekämpa detta våld. Men det finns de som inte är med på tåget, som fortfarande vill kontrollera kvinnors liv och kroppar, som tycker att det är okej att på detta sätt begränsa våra liv. Ibland anger de andra skäl, men i grund och botten är det att de inte anser att detta är tillräckligt viktigt. Men de kommer inte att besegra oss.

Vartenda framsteg har varit en kamp. Feminister, aktivister, organisationer, överlevare själva är de som har varit pådrivande, tillsammans med parlamentariker, allierade i parlamentet, för att skärpa lagar. Så också i dag.

Jag vill tacka alla outtröttliga feminister som jobbat med oss, som stöttat oss och ser till att det blir action också i de parlamentariska rummen. Nu antar vi detta betänkande, skickar en signal till kommissionen, och tillsammans ser vi till att EU gör mer och bättre, att medlemsstaterna gör mer och bättre, för vi säger stopp till det könsbaserade våldet.

 
  
MPphoto
 

  Diana Riba i Giner, ponente. – Señor presidente, me gustaría empezar esta intervención dando las gracias a las eurodiputadas y a los equipos de los diferentes grupos que han contribuido al hecho de que en esta sesión plenaria podamos votar un informe ambicioso, inclusivo y, sobre todo, muy necesario.

Creo que es de justicia poner de relieve la colaboración y la actitud constructiva que ha imperado durante toda la negociación de un informe que contribuirá a dibujar el camino hacia la erradicación de la violencia machista, una lacra que las Naciones Unidas han llegado a definir como una pandemia en la sombra, que nos mata por el simple y mero hecho de haber nacido mujeres.

Hablamos de la violencia que sufren nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres y nuestras abuelas. Una violencia que sufrimos nosotras mismas en nuestras calles, hogares y lugares de trabajo.

Las cifras son trágicas. Una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual. La mitad de nosotras ha sufrido acoso y una de cada veinte ha sido violada. Detrás de estas escalofriantes cifras ya hay millones de nombres. Millones de vidas truncadas con las cuales, como servidoras públicas, tenemos un deber ineludible.

Pediría a esta Cámara que seamos conscientes del momento. Estamos ante una votación que puede ser histórica. Podemos y debemos convertir el día de hoy en el día en que el Parlamento Europeo reclamó de forma mayoritaria la inclusión de la violencia de género en la lista de los ámbitos delictivos de dimensión europea.

Este hecho, como todas sabéis, permitiría a la Unión Europea contar con unas definiciones jurídicas, unas normas, unas sanciones penales mínimas y comunes en todo el territorio europeo, y para todas las formas de violencia de género, no solo los delitos de odio sobre la base del género, como a veces propone la Comisión en su programa de trabajo. La propuesta de la Comisión no es suficiente si no incluye las formas de violencia de género en el artículo 83, y difiere del compromiso que la presidenta Von der Leyen, en su discurso, adquirió cuando era candidata y defendió lo que hoy vamos a votar en esta Cámara.

No somos ingenuas, sabemos que varios países van a mostrar sus reticencias en el Consejo. Pero esto no puede ser una excusa para que nosotras hoy aquí no hagamos nuestro trabajo; para que no cumplamos con nuestro compromiso con el bienestar, la seguridad, la libertad e incluso con la felicidad de este 50 % de la población que representamos las mujeres.

Además, la modificación del artículo 83 podría servir también como base legal para la Directiva sobre violencia de género que la Comisión se ha comprometido a aprobar y que presionaremos para que se haga este mismo año sin demora.

Con la modificación de este artículo, la Directiva podría no solo actuar en los campos de la prevención, el acompañamiento o la formación en la línea de lo que marca el Convenio de Estambul, sino que esta Directiva tendría la capacidad de ir más allá, ser mucho más holística y ambiciosa, y podría abordar también la vertiente penal de la violencia de género.

En definitiva, la Unión dispondría de más y mejores herramientas para luchar contra las formas de violencia de género, que son unas de las violaciones de derechos humanos más graves y persistentes que han existido en la historia de la humanidad.

Quién podría estar en contra de este objetivo, más allá de la extrema derecha, que sabemos que hoy no apoyará este informe. Sinceramente, no les esperábamos. No esperábamos ningún voto de aquellos que día a día demuestran que solo trabajan para recortar los derechos y las libertades que nuestras antepasadas se ganaron a pulso.

Hoy también es un día para decir a la extrema derecha que, ante su intolerancia y su menosprecio por los derechos fundamentales, se van a encontrar una mayoría de esta Cámara representando a la Europa del bien común, la prosperidad, la libertad y la sororidad.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members of the European Parliament, thank you for your work on this report. In line with the President’s political guidelines, we committed ourselves to launching a strategy for gender equality in the EU that would include the fight against gender-based violence, as it is a widespread violation of fundamental rights and must be addressed on a common basis at EU level.

The Commission stands by its commitments. In the past two years, together with my fellow Commissioners and under the lead of President von der Leyen, we adopted several Union of Equality strategies, including the EU Gender Equality Strategy. In 2016, the Commission proposed the EU’s accession to the Istanbul Convention and signed the Convention in June 2017. Since then, however, the accession remains blocked in Council. This is why, as the President stated this morning, we are presenting legislative measures to achieve the objectives of the Istanbul Convention within the limits of the EU competences.

We will propose concrete measures by the end of this year. They will be composed of two initiatives. The first initiative is a broad directive on gender-based violence and domestic violence, with a focus on prevention, protection, support and access to justice. It will include the criminalisation of specific forms of gender-based violence and domestic violence on the basis of the existing Euro-crimes. The second initiative aims to trigger a Council decision to extend the list of Euro-crimes to include hate crime and hate speech. Of course, the Council will then need to decide by unanimity. If this is achieved, the Commission would be able to propose an EU-level criminalisation of hate crime on grounds of sexual orientation, amongst other grounds.

With these two initiatives, that will be adopted as a package by the end of this year, and we will achieve to a large extent the objectives pursued by Parliament. Concretely, the Directive on Gender-Based Violence will cover targeted criminalisation of specific conduct such as, for instance, serious forms of online violence. It will therefore fill the most important gaps in Member States’ legislation and ensure that the most serious forms of gender-based violence are criminalised in the EU.

The proposal will include specific measures on prevention of violence, protection and support of victims, including, of course, the most vulnerable victims. It will address the intersection of sex with other grounds of anti-discrimination included in the Treaties. In addition to that, the extension of the list of Euro-crimes will provide a new legal basis for proposing additional criminalisation. Once this new legal basis is established, we will be able to continue filling the gaps in the future in relation to criminalisation of misogynistic hate crime and hate speech.

This package will deliver on your requests. It will allow for swift action that should be adopted within the current mandate period. Let us not keep the victims waiting.

 
  
MPphoto
 

  Cindy Franssen, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, collega's, één op drie vrouwen in de EU krijgt te maken met een of andere vorm van geweld. Eén op drie. Enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. De jaarlijkse kosten van gendergerelateerd geweld worden geschat op 290 miljard euro. Achter al die cijfers schuilen steeds verhalen en gebroken of ontnomen levens van vrouwen, moeders, dochters en vriendinnen.

Collega's, ik wil kristalhelder zijn. Gendergerelateerd geweld moet worden toegevoegd aan de lijst van criminele feiten in artikel 83 van het VWEU. Wij steunen dan ook de hoofddoelstelling van dit verslag en beschouwen de strijd tegen gendergerelateerd geweld als een van onze topprioriteiten. En ja, wij steunen de richtlijn die de internationale normen van het Verdrag van Istanbul omzet. Vandaag nog heeft Commissievoorzitter Von der Leyen heel duidelijk gezegd dat de Commissie tegen het eind van het jaar een wet zal voorstellen om geweld op vrouwen te bestrijden. We zullen op het voorstel van de Commissie volmondig ja zeggen.

Dit parlementair verslag overschrijdt echter nationale bevoegdheden en ondermijnt volgens mij ons gezamenlijk doel. Mevrouw de commissaris, u hebt zelf aangehaald dat we in dit dossier rekening moeten houden met de bevoegdheden. Voor de toevoeging van gendergerelateerd geweld aan artikel 83 hebben we immers unanimiteit nodig in de Raad. Die komt er niet als we tegelijk eisen dat het weigeren van abortus bestempeld wordt als gendergerelateerd geweld. Daarom hebben we de tekst geamendeerd, ondanks onze grote steun voor de politieke doelstelling op zich. Dus ja, wij zullen positief reageren op het Commissievoorstel en op de toevoeging van gendergerelateerd geweld aan artikel 83 van het Verdrag. Maar dit is onze standpunt.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir, för S&D-gruppen. – Herr talman! Kolleger! Det pågår just nu en pandemi som existerat längre än någon annan: mäns våld mot kvinnor. Samhällets ovilja att bekämpa den har lett till att kvinnor och flickor har fått betala med det yttersta priset: sitt liv. Lyssnar vi tillräckligt noga kan vi höra alla de kvinnor och flickor som skriker efter vår hjälp. Samhället har alltför länge vänt dem ryggen. I stället för att besvara ropen på nödhjälp har man låtit en del tystas i händerna på gärningsmännen. Andra har fått sin frihet begränsad genom att leva gömda, och många lever med rädsla för sitt liv.

I vårt moderna Europa tillåts diktaturer frodas, men vi kvinnor och flickor får lida. Det finns inget fullt ut demokratiskt i Europa så länge människor mördas på grund av sitt kön eller sin könsidentitet. Ett demokratiskt EU förutsätter ett feministiskt EU. Arbetet måste börja från tidig ålder. Mäns våld mot kvinnor börjar nämligen med pojkars våld mot flickor.

Det är glädjande att kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om könsbaserat våld. Det är viktigt. Kolleger, politik är att vilja förändring och riktning. I dag är det skarpt läge. I dag har vi att ta ställning till att säkerställa att kommissionens lagförslag blir starkt och att det inkluderar inte bara alla kvinnor och flickor utan också hbtq-personer, som varje dag utsätts för mord, hat, hot och våld.

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom, on behalf of the Renew Group. – Mr President, President von der Leyen has made a big promise today to women and girls in Europe. She will propose a law to combat gender—based violence: from prevention to protection and effective prosecution, both online and offline.

That is a big promise, considering that already in October 2015, the Commission had promised a framework for combating violence against women. The EU’s accession to the Istanbul Convention is still on hold to this day, which is absolutely shameful. And of course, we would hope that the Commission would not repeat the mistakes of the past; we do not want promises, we want action.

This report asks for the inclusion of gender—based violence in the list of crimes under Article 83(1) TFEU. This would only be one small step in the right direction.

What women and girls need is a comprehensive legal framework which focuses on prevention through an education programme directed at both boys and girls, protection measures, psychological support, shelters and access to social housing, specialist support for children, and legal clarification of custody and visitation rights for children, severe consequences for forced marriages, stalking, including cyber—stalking, and denial of reproductive rights and denial of access to reproductive health care.

The Commission should also bring pressure to bear on Member States to properly implement already existing legislation. And here we Members of the Parliament have a role to play. It is not enough to vote for the report; we can and we have also to put pressure on our own governments to educate our people, to make it clear that we are caring not just here in the Hemicycle, but also in real everyday life.

 
  
MPphoto
 

  Gwendoline Delbos-Corfield, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, quand une femme meurt sous les coups de son compagnon, quand n’importe quelle femme subit au quotidien du harcèlement dans l’espace public ou au travail, quand un garçon homosexuel est massacré lors d’un lynchage, ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas le fait d’actes de colère isolés, de comportements individuels déviants. Les violences liées au genre ont une cause structurelle. Nos sociétés européennes sont historiquement et globalement construites par la domination masculine, et si nous ne prenons pas ça en compte, nous n’arriverons jamais à les combattre réellement.

C’est pourquoi il faut inscrire les violences liées au genre dans le cadre de la criminalité européenne pour que ce soit une évidence partout que ces crimes ont la même cause et que nous avons des leviers communs pour les combattre, pour qu’il y ait un changement effectif et fonctionnel de nos schémas, de nos cultures, de nos structures, de nos mentalités et qu’il y ait une appropriation collective de l’égalité.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Na początku chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: jestem przeciwko przemocy, przemocy jakiejkolwiek i w każdej formie, zarówno psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, przeciwko molestowaniu, nagabywaniu zarówno online, jak i offline. Jestem szczególnie wyczulona na krzywdy wyrządzane kobietom i dziewczynkom w Unii Europejskiej. Myślę tu o przymusowych małżeństwach oraz obrzezaniu dziewczynek. Niestety ten proceder ciągle w Unii Europejskiej trwa.

Ale chcę też powiedzieć wyraźnie, że jestem przeciwko instrumentalnemu podejściu do tak poważnego problemu. Walka z przemocą względem kobiet nie może stać się narzędziem ideologicznej walki, a to jest niestety ideologiczny projekt. Proszę zwrócić uwagę, że pojęcie gender nie jest pojęciem traktatowym, podobnie jak pojęcia takie jak patriarchat czy LGBT. Z tego względu może wystąpić wiele nieścisłości w stosowaniu prawa, a brak jasności w przypadku prawa karnego powoduje brak pewności wobec niego i potencjalne nadużycia. Potrzeba ochrony przed przemocą. To bardzo ważne wyzwanie. Zbyt poważne, by pod jego pretekstem narzucać ideologię. Realizacja takich koncepcji nie tylko nie sprzyja profilaktyce przemocy, ale wręcz może stanowić przeszkodę we wdrażaniu skutecznych rozwiązań. Tym samym przyniesie skutek przeciwny do deklarowanego.

 
  
MPphoto
 

  Eugenia Rodríguez Palop, en nombre del Grupo The Left. – Señor presidente, la violencia de género está reconocida y perseguida de forma insuficiente y desigual en la Unión Europea. Muchos países no han ratificado el Convenio de Estambul o amenazan con salirse; la mayoría no diferencia entre violencia doméstica y violencia de género, o ni siquiera considera la violencia doméstica como un delito; y los pocos que contemplan la violencia de género no la definen del mismo modo.

Actualmente, España es el país más avanzado en este sentido, pero si miramos a nuestro alrededor, la disparidad legislativa es tal que: carecemos de datos suficientes y comparables; no tenemos herramientas jurídicas para proteger, apoyar y reparar a las víctimas de manera adecuada; no contamos con recursos, financiación ni profesionales suficientes; y, como no hay cooperación entre Estados, los agresores pueden campar a sus anchas por un país de la Unión, mientras la justicia les persigue en otro.

Es incomprensible que los crímenes contra las mujeres se consideren menos graves que delitos como la corrupción o la delincuencia informática, que sí se persiguen de forma más homogénea, coordinada y con más recursos.

Por todo esto, la violencia de género tiene que ser un «eurodelito», por su extrema gravedad, por su dimensión transfronteriza y porque solo se puede acabar con ella si tenemos criterios comunes.

Sabemos que el camino es largo y que algunos partidos, gobiernos y lobbies negacionistas intentarán evitarlo a toda costa, pero la votación de este jueves es el primer paso para lograrlo.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la violenza contro le donne e ogni altra forma di violenza di genere, che sia online o offline, rappresenta una delle più diffuse e impunite violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali.

Spesso causa mortalità, causa invalidità, ed è di pochi giorni fa la notizia, l'ennesima, di femminicidio, l'ennesima donna, moglie e madre uccisa dal marito nella mia regione, in Calabria.

Il riconoscimento della violenza di genere come nuova sfera di criminalità consentirà di contrastarla più efficacemente, su basi giuridiche comuni, in merito alla definizione dei reati e alle sanzioni. Ma oltre a un quadro legislativo armonizzato sugli aspetti relativi al perseguimento dei colpevoli, alla prevenzione, all'omissione di denuncia e alla protezione delle vittime, occorrono azioni mirate sul piano sociale ed economico, per non aggravare, come è avvenuto nel corso della pandemia, le disuguaglianze.

Porre fine ai danni e alle sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, così come alle discriminazioni e alle disparità di trattamento basate sul genere deve essere una battaglia di civiltà a cui nessuno deve sottrarsi.

 
  
MPphoto
 

  Maria Walsh (PPE). – Mr President, Commissioner, the covid pandemic has emphasised an epidemic that has existed for many years. The escalating numbers of women and girls who have and continue to experience gender-based violence is rampant. This is why this body of work is essential to ensure the Commission fulfils their promise to every woman and girl in making gender-based violence a Euro-crime.

We also need to address perceptions and beliefs within our own communities, workplaces, schools, political institutions and systems that we sit in today, and our homes, about gender-based violence, in order to eliminate the horrific abuse women and girls experience each and every day.

In 2014, it was reported one third of women in the EU have experienced physical and/or sexual violence, and close to 50 women lost their lives every week to domestic violence. That was in 2014. In 2021 this pandemic has only exacerbated the violence and abuse those women and girls experience every day.

Education plays a vital role to outline the importance of consent and respectful communication, both offline and online. It is vital that we introduce a culture of respect and equality for our women and girls throughout the world.

Combating gender-based violence is not just a woman’s rights campaign or an LGBITQ+ campaign. This is a campaign for human rights. It is time for use to take strong, decisive action and ensure a safer future for our women and girls.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, otto donne sono state uccise in Italia nel corso dell'ultima settimana. L'ultima oggi, qualche ora fa, nel Vicentino.

In Europa, lo sappiamo, contiamo una vittima ogni sei ore e allora io voglio essere molto chiara, colleghi, questo non è e non può essere un problema delle donne, solo perché sono le donne a essere le vittime. Questo immenso crimine contro l'umanità riguarda la definizione stessa della nostra civiltà.

Pensateci, non ci accomunano i diritti, perché esistono differenze rilevanti tra i diversi paesi; non ci accomunano le libertà. L'unica cosa che ci accomuna, per il fatto di essere donne, e mi verrebbe da dire per la colpa di essere nate donne, è il fatto di essere oggetto di violenza.

Questa è una vera e propria emergenza sociale e politica che dobbiamo mettere in cima alle nostre priorità e alla nostra azione. Inserire la violenza tra gli eurocrimini, cioè tra quei reati gravissimi sui quali abbiamo e avremo una competenza diretta e vincolante, ci aiuterebbe a dotarci di una serie di strumenti efficaci per fare sì, finalmente, un passo importante verso l'uguaglianza e verso la lotta alla violenza.

Allora, colleghe e colleghi, io mi aspetto da quest'Aula –attenzione, non alibi – mi aspetto da quest'Aula comprensione e non scuse, come quelle che sentiamo sempre, troppo spesso, non scuse, le solite, per non stare dalla parte delle donne. Mi aspetto, colleghe e colleghi, un voto favorevole, forte e chiaro per dire che sì, questo...

(Il Presidente ritira la parola all'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Zacharopoulou (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, il y a deux ans, comme vous l’avez dit, la candidate à la présidence de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, s’est engagée à faire de la violence de genre un crime européen. Ce matin, elle a annoncé qu’une loi sera proposée pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une initiative fortement saluée par le Parlement. Maintenant, nous attendons que la Commission fasse preuve d’ambition et tienne ses engagements.

Car, mes chers collègues, comment peut-on prétendre lutter pour l’égalité en Europe lorsque nous n’arrivons pas à éradiquer la violence de genre? Comment peut-on accepter, je me le demande, que chaque jour, dans notre continent, des femmes soient assassinées parce qu’elles sont des femmes?

Nous devons combattre tous les types de violence, ensemble, à 27 et une fois pour toutes. Faire de la violence de genre un crime européen, c’est tout d’abord reconnaître que c’est un crime grave et qui n’a pas de frontières. Faire de la violence de genre un crime européen, c’est se donner les moyens de proposer une législation complète pour mettre fin à l’impunité des agresseurs. Mais surtout, faire de cette violence un crime européen, c’est protéger toutes les femmes de notre continent.

Mes chers collègues, le temps des excuses est terminé. La lutte contre les violences de genre commence par votre vote ce soir. Que chacun, alors, assume ses responsabilités.

 
  
MPphoto
 

  Sylwia Spurek (Verts/ALE). – Panie Przewodniczący! Parlament Europejski może dzisiaj stanąć po stronie kobiet. Parlament może dzisiaj zagłosować za równością, za wolnością, zapewnić bezpieczeństwo, sprzeciwić się jednej z największych patologii XXI wieku, jaką jest przemoc ze względu na płeć. Głosowanie nad wnioskiem o uznanie tej przemocy za europrzestępstwo to historyczny moment dla wszystkich kobiet w Unii. Każdy, kto go nie poprze, stanie de facto po stronie sprawców. Pokażmy tym głosowaniem, że mamy dość pustych słów Komisji Europejskiej, która tylko obiecuje i planuje, zamiast działać przeciwko przemocy ze względu na płeć. Sięgniemy po dostępne nam jako Parlamentowi narzędzie i wezwijmy do nowelizacji art. 83 Traktatu. To nasz obowiązek, to obowiązek wobec wszystkich kobiet, które doświadczały i które doświadczają przemocy.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Joron (ID). – Monsieur le Président, nous sommes réunis aujourd’hui pour réfléchir à une définition de la violence fondée sur le genre, qui serait un nouveau domaine de criminalité. Mais pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle définition et pourquoi ce silence sur l’origine de ces criminels?

Toutes les sociétés connaissent malheureusement depuis toujours ces crimes odieux contre les femmes. C’est une réalité. En revanche, les femmes brûlées, les attaques à l’acide, les viols en groupe dans les caves, je ne l’ai jamais lu dans les romans de Flaubert ou le théâtre de Molière. Désormais, en Suède, en Autriche, en France, nos filles ont peur de sortir seules en jupe le soir. Pourquoi deux agressions sexuelles sur trois dans les transports en Île-de-France sont le fait d’étrangers? Pourquoi en Allemagne, la moitié des suspects de viols collectifs sont étrangers, afghans notamment? Pourquoi ces crimes sont plus rares en Europe de l’Est, alors que ces pays sont plus pauvres?

Est-ce qu’on a le droit de parler de ce rapport explosif du ministère de la justice suédois qui révèle que les étrangers nés en Afrique ou au Maghreb sont trois à cinq fois plus impliqués dans des viols? Est-ce qu’on a le droit de dire que cela suffit? Lisez le récit abominable du calvaire subi par Shaina. Cette jeune fille de 15 ans a été victime pendant des années de multiples viols et violences commis par des jeunes d’une cité parisienne. Celui qui lui a porté le coup de grâce s’appelait Driss. Après avoir mis enceinte cette adolescente, il l’a poignardée et brûlée vive. Car pour lui, il ne voulait pas que sa mère apprenne qu’il avait mis une «pute» enceinte, car il était musulman. Pensons d’abord à ces crimes, à ces femmes bien loin de toute idéologie.

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
  
 

(Keskustelu keskeytettiin)

 
Senaste uppdatering: 10 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy