Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
XML 6k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg Reviderad upplaga

15. Andra omröstningsomgången
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Puhemies. – Ennen tämänpäiväisiä toisia äänestyksiä haluaisin antaa työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron LIBE-valiokunnan puheenjohtajalle Juan Fernando López Aguilarille seuraavien mietintöjen palauttamiseksi valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten: ensinnäkin Jeroen Lenaersin mietintö neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin (A9-0236/2021) ja toiseksi Marina Kaljurandin mietintö rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin (A9-0237/2021).

Annan nyt puheenvuoron LIBE-valiokunnan puheenjohtajalle Juan Fernando López Aguilarille yhdeksi minuutiksi. Näistä pyynnöistä äänestetään komission ehdotuksista toimitettavien äänestysten jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. – Madam President, thank you for the kindness of giving me the floor at this late hour of this plenary session in Strasbourg. But with all respect, I would simply state that as Chair of the LIBE Committee, I’m requesting that the two following files are referred back to the LIBE Committee (the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) for interinstitutional negotiations under Rule 59(4).

First is the Lenaers report amending the Council framework decision regarding its alignment with EU rules on the protection of data, and the second one is the Kaljurand report on the European investigation order in criminal matters, aligning also this piece of legislation with the rules on the protection of personal data.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Toistan vielä, että näistä pyynnöistä äänestetään komission ehdotuksista toimitettavien äänestysten jälkeen.

Avaan tämän päivän toiset äänestykset. Äänestämme tämän päivän esityslistalla ilmoitetuista menettelyistä. Äänestykset ovat avoinna klo 20.00–21.15. Äänestysmenetelmä on sama kuin edellisissä äänestyksissä. Kaikki äänestykset toimitetaan nimenhuutoäänestyksinä.

Julistan nyt toiset äänestykset avatuiksi. Voitte siis äänestää klo 21.15 saakka. Toisten äänestysten tulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 16. syyskuuta 2021 klo 9.00.

(Istunto keskeytettiin klo 20.30)

 
Senaste uppdatering: 10 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy