Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 3.Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 6.Κατάσταση της Ένωσης (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών (συζήτηση)
 9.Το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus (συζήτηση)
 10.Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία (συζήτηση)
 11.Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (συζήτηση)
 12.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Δεύτερη ψηφοφορία
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (συζήτηση)
 18.Αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (συζήτηση)
 19.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (844 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (844 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4289 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου