Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 september 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillståndet i unionen (debatt)
 3.Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Första omröstningsomgången
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 6.Tillståndet i unionen (fortsättning på debatten)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation (debatt)
 9.Skandalen med spionprogrammet Pegasus (debatt)
 10.Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen (debatt)
 11.Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget (debatt)
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 13.Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget (fortsättning på debatten)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Andra omröstningsomgången
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.EU:s bidrag till omvandlingen av de globala livsmedelssystemen för att uppnå målen för hållbar utveckling (debatt)
 18.Motverkande av de negativa sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin (debatt)
 19.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Inkomna dokument: se protokollet
 23.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 24.Röstförklaringar: se protokollet
 25.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (844 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (844 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4289 kb)
Senaste uppdatering: 10 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy