Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 4 oktober 2021 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 5.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering: zie notulen: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030 (debat)
 13.Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken (debat)
 14.De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen (debat)
 15.Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen (debat)
 16.EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero” (debat)
 17.Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen (korte presentatie)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (409 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (409 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2292 kb)
Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid