Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2020/2045(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A9-0255/2021

Texts tabled :

A9-0255/2021

Debates :

PV 05/10/2021 - 8
PV 05/10/2021 - 10
CRE 05/10/2021 - 8
CRE 05/10/2021 - 10

Votes :

PV 06/10/2021 - 12
PV 07/10/2021 - 2

Texts adopted :

P9_TA(2021)0411

Verbatim report of proceedings
XML 14k
Tuesday, 5 October 2021 - Strasbourg Revised edition

8. Implementation report on the EU Trust Funds and the Facility for Refugees in Turkey (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Il-President. – Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa d-dibattitu dwar ir-rapport ta' Milan Zver, György Hölvényi u Janusz Lewandowski, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits, dwar ir-Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Fondi Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija (2020/2045(INI)) (A9-0255/2021).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie, o którym dzisiaj mówimy, to jest joint venture trzech komisji parlamentarnych: AFET, DEVE i budżet. Każda z nich jest uprawniona do własnego spojrzenia na tak ważne instrumenty polityki zagranicznej, jakimi są cztery fundusze powiernicze oraz Facility for Refugees in Turkey. Dzięki wspaniałej współpracy ze współsprawozdawcami György’m Hölvényi’em, Milanem Zverem, którym dziękuję. Dziękuję również shadows. Dziękuję naszym doradcom. Udało się znaleźć wspólny język i dlatego to sprawozdanie zostało przegłosowane ogromną większością głosów w połączonych komisjach.

To sprawozdanie to jest coś więcej niż spojrzenie w przeszłość. Ono zawiera bardzo istotne wskazówki dla przyszłości. My doceniamy rolę funduszy powierniczych jako narzędzia szybkiej reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach katastrofy humanitarnej. Umożliwiają blending – umożliwiają łączenie środków z budżetu europejskiego z środkami państw członkowskich oraz innych donatorów, także spełniły swoją misję. Dlatego między innymi przedłużono ich żywot do końca tego roku, by umożliwić płynne przejście do nowego instrumentu Neighbourhood Development International Cooperation Instrument. Zgoda była warunkowa, mianowicie że nie pociąga to dodatkowych kontrybucji z budżetu Unii Europejskiej w tym roku.

Doceniając rolę funduszy powierniczych, Parlament Europejski wielokrotnie krytykował sposób ich powoływania, prolongacji, a przede wszystkim zaciąganie zobowiązań często bez konsultacji z Parlamentem Europejskim, często last minute, chociaż rodziły one poważne skutki dla budżetu Unii Europejskiej. Doskonałą ilustracją może być nowy pakiet pomocowy dla Syrii. O tym, że Syria, uchodźcy z Syrii wymagają dalej pomocy, Komisja Europejska wiedziała doskonale w grudniu zeszłego roku, w czasie tzw. konceliacji budżetowej, ale nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia w budżecie rocznym 2021 ani w wieloletnich ramach finansowych 2021–27, ani nawet w tym nowym instrumencie NDICI, czyli najważniejszy wniosek z naszego sprawozdania brzmi następująco: nowa generacja programów, nowe instrumenty muszą być uruchamiane z włączeniem Parlamentu Europejskiego od samego początku.

Dzisiaj zamykamy, już niedługo zamykamy rozdział funduszy powierniczych w Unii Europejskiej, ale przecież wszyscy wiemy, że mogą się zdarzyć nadzwyczajne okoliczności, które będą wymagały nadzwyczajnych środków zaradczych, być może również w formie nowych funduszy powierniczych .Tylko że ich uruchomienie to jest ostateczność, musi być należycie usprawiedliwiona, a przede wszystkim musi respektować w pełni prerogatywy Parlamentu Europejskiego jako władzy budżetowej.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver, poročevalec. – Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar.

Najprej bi se rad zahvalil soporočevalcema Januszu Lewandowskemu in pa Györgyju Hölvényju in vsem poročevalcem v senci za dobro in konstruktivno sodelovanje pri pripravi poročila o izvajanju oskrbniških skladov Evropske unije in instrumenta za begunce v Turčiji.

Politično in operativno so skrbniški skladi prinesli novo kakovost sodelovanja na področju zunanjega delovanja Evropske unije. To je nedvomno. Evropski uniji, ki ji na tem področju velikokrat manjka prepoznavnost in učinkovitost. EU administracija je veliko krat deležna kritik, da je počasna in nezadostna pri zagotavljanju pomoči.

No, skrbniški skladi EU so bili ustanovljeni ravno s tem namenom, da zagotovijo možnost za hitro in učinkovito ukrepanje.

Po pregledu izvajanja skrbniških skladov bi kot eno najpomembnejših prednosti skrbniških skladov v EU izpostavil predvsem prožno, proaktivno in hitro odzivanje na dejanske potrebe na terenu in možnost sodelovanja tretjih držav članic kot donatorjev ter okrepljen politični dialog s partnerskimi državami.

Ker bodo obstoječi skrbniški skladi konec letošnjega leta prenehali obstajati, se moramo osredotočiti na številne izkušnje, pridobljene pri izvajanju skrbniških skladov, in jih uporabiti za izboljšanje izvajanja nove generacije, o tem je že govoril moj predhodnik, zunanjih finančnih instrumentov Evropske unije, zlasti NDICI – Evropa v svetu.

Naj poudarim, da je potrebno v primeru ustanovitve morebitnega novega skrbniškega sklada okrepiti nadzorne pristojnosti Evropskega parlamenta. To filozofijo smo že slišali prej pri prejšnji točki. Gre za pomemben instrument javne diplomacije, govorim o NDICI-ju, zato je pri tem ključna vloga Evropskega parlamenta v prihodnje.

Če se osredotočimo na kratek pregled skrbniških skladov Kolumbija in Madad ter instrument za begunce v Turčiji, za katere je odgovoren odbor AFET, ugotovimo, da so upravičili svojo dodano vrednost, izpolnili postavljene cilje in v veliki meri dosegli pričakovane rezultate.

Vojna v Siriji, ki je ustvarila največjo begunsko krizo v sodobni zgodovini, ima uničujoč vpliv na Sirijo in širšo soseščino. Skrbniški sklad Madad in instrument za begunce v Turčiji sta bila pomembno orodje pri zagotavljanju humanitarne in razvojne pomoči sirskim beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim.

Izjemno pomembno se mi zdi, da programi v okviru skladov podpirajo predvsem najbolj ranljive skupine: otroke, ženske, mladino, ter v čim večji meri ščitijo pred nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem. Po zaslugi skrbniškega sklada EU tako lahko otroci v Jordaniji, Libanonu in Turčiji hodijo v šole in imajo dostop do varnih prostorov za neformalno izobraževanje ter do zaščite in psihosocialne oskrbe.

Sredstva iz skrbniških skladov zagotavljajo tudi boljši dostop do zdravstvenih storitev ter podporo za povečanje ekonomskih priložnosti in socialne vključenosti. Posebna pozornost je namenjena tudi poklicnemu usposabljanju, kar sirskim beguncem izboljšuje možnosti za dostop na trg dela in boljši dohodek.

Če pogledamo razmere v Kolumbiji, ugotovimo, da ostajajo še vedno zapletene. Država se sooča s številnimi krizami hkrati, ki krhajo prizadevanja mirovnega sporazuma. Nasilje je še vedno prisotno skupaj z visoko stopnjo organiziranega kriminala in resnimi kršitvami človekovih pravic.

Skrbniški sklad za Kolumbijo je sicer uspel doseči oprijemljive rezultate pri zagotavljanju razvojne podpore malim kmetom ter malim in srednjim podjetjem, s čimer je pomembno prispeval k lokalnemu razvoju v regijah, ki so bile najbolj prizadete v konfliktu.

Spoštovani! Žal so potrebe in izzivi, ki so bili razlog za ustanovitev teh skrbniških skladov v Evropski uniji, še vedno prisotni. Pandemija COVID-19 je poslabšala, mednarodno, je povzročila tudi poslabšanje mednarodnega varnostnega okolja.

Zato moramo učinkovito uporabiti celoten nabor instrumentov finančne pomoči, predvidenih v sedanjem večletnem finančnem okviru. Evropska unija mora okrepiti svoj vodilni položaj na mednarodnem parketu ter zagotoviti močnejšo, bolj avtonomno, enotnejšo in odločnejšo zunanjo in varnostno politiko za zagotavljanje hitrega reševanja kriz ter ohranjanja globalnega miru in stabilnosti.

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
  
  

(Keskustelu keskeytettiin.)

 
Last updated: 7 December 2021Legal notice - Privacy policy