Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.ELi ja USA suhete tulevik (arutelu)
 3.Olukord Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist (arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Olukord Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist (arutelu jätkamine)
 6.Istungi jätkamine
 7.ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus: kooskõlastatud ELi lähenemisviis tulevasele tervisekriisile ja Euroopa Parlamendi roll selles (arutelu)
 8.Rakendamisraport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta (arutelu)
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 10.Rakendamisraport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta (arutelu jätkamine)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 12.ELi küberkaitsevõime olukord (arutelu)
 13.Humanitaarolukord Tigrays (arutelu)
 14.Arktikaga seotud võimalused, probleemid ja julgeolekuohud (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Teine hääletusvoor
 17.Istungi jätkamine
 18.Liidu poolt ELi turismisektori jaoks võetud meetmete hindamine suvehooaja lõpul (arutelu)
 19.Desinformatsioon ja sotsiaalplatvormide roll (arutelu)
 20.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (845 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (845 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4152 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika