Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 298k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

4. Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Il-President. – Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa d-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar Soluzzjonijiet Ewropej għaż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għan-negozji u l-konsumaturi: ir-rwol tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtieġa li jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku (2021/2904(RSP)).

Nixtieq infakkar lill-onorevoli Membri li, għad-dibattiti kollha ta' din is-sessjoni parzjali, mhux se jkun hemm proċedura "catch-the-eye" u mhux se jiġu aċċettati karti blu.

Barra minn hekk, bħal fis-sessjonijiet parzjali preċedenti, huma previsti interventi mill-bogħod mill-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament fl-Istati Membri.

 
  
MPphoto
 

  Kadri Simson, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, after steadily declining for more than a decade, enterprises are once again making headlines in Europe. Gas prices reached record-breaking highs in October. Electricity wholesale prices surged by more than 200% in the first nine months of this year, driving up retail prices.

This sharp rise is the result of a combination of factors. The world economy has started to rebound after the pandemic and is hungry for energy, most notably in Asia.

At the same time, Europe’s gas supply has tightened. An unusually cold winter and spring last year depleted the gas storage in Europe. Then there was a summer of maintenance work on gas pipelines delayed by the pandemic, reduced deliveries. LNG supply was hampered by technical problems and lower investment. Europe’s domestic gas production has also decreased.

While long-term contracts from Russia were respected, no extra capacity was booked despite the rising prices exacerbated by tight balance.

To make things worse, less wind than usual in Western Europe and less hydropower reduced the available amount of renewable energy. The carbon price has also increased steadily due to economic recovery and greater use of carbon-intensive fuels, but this explains only a limited part of the electricity price increase.

All of this has driven up gas prices across the globe and created the ingredients for an abrupt price surge in Europe.

Market expectations indicate that this is a temporary situation, but gas prices will remain high throughout the winter and should gradually decrease from spring next year based on current demand for gas. Gas underground storage is above 75% across Europe. This level is lower than the 10-year average. It is tight but adequate to cover the winter season needs. The evolution of the winter season is a key variable to watch closely.

This price shock cannot be underestimated. It is hurting our citizens and in particular the most vulnerable households, weakening competitiveness and adding to inflationary pressure. If left unchecked, it risks compromising Europe’s recovery as it takes hold. There is no question that we need to take policy measures. Europe has gone through high energy prices many times in the past and responded to them through diversification of supply sources and market integration.

Today, the price rise happens while a profound transformation of the energy system is underway. We need to design a fair and forward-looking response. We have to be clear: the current price hike has little to do with our climate policies and much to do with our dependence on imported fossil fuels and their relative prices. The Green Deal provides the only lasting solution to Europe’s energy challenge: more renewables and improved energy efficiency. Wind and solar have continued to generate the cheapest electricity in Europe in recent months. They are not exposed to price volatility.

Some are pointing at the European electricity market design as a part of the problem. Yet, when demand and price are high everywhere in the world, it is impossible for the EU to be immune. The best response to the price challenge is to progress faster towards our target goal of 65% of renewable electricity by 2030.

The electricity market design is tailor-made to deliver more renewables and cheaper energy to all consumers and to enhance cross-border integration. Last year, Member States with the highest share of renewables in their mix had the lowest wholesale electricity prices with several cases of negative price on the day-ahead market.

We believe this framework is sound, but we see the challenges and we are ready to launch a study with ACER based on the current electricity market design and its ability to deliver a lower-cost and secure transition to a net-zero energy system.

So what can be done now? In the Commission’s view, Europe must respond by delivering swift, coordinated action at Member State level, by leveraging the strength of its single market and by increasing its preparedness for future crises. The Commission will present next week a toolbox of measures Member States can take in line with EU law, both short and medium term. Providing targeted support to consumers, direct payments to those most at risk of energy poverty, cutting energy taxes, shifting charges to general taxation are all measures that can be taken very swiftly, under EU rules. The immediate priority should be to mitigate social impacts and protect vulnerable households, ensuring that energy poverty is not aggravated. Higher than expected ETS revenues provide space for doing so. Business, and in particular SMEs, can be given relief through state aid, or by facilitating longer-term power purchase agreements.

Second, we need to ensure that markets work in a fair and transparent way. Competition authorities and national regulators with ACER have a role to play in market surveillance and prevention of uncompetitive practices. Protecting consumers, including by preventing disconnection and supporting self-consumption and energy communities is also key.

Finally, it’s essential to strengthen Europe’s preparedness and resilience to price hikes. We need to invest in flexibility and storage to integrate more variable renewable energy in the electricity market. We need well-functioning and liquid gas markets in the transition, ready to integrate growing shares of renewable gases. By the end of the year, I will propose a reform of the gas market and will review in that context issues around storage and security of supply.

More ideas have been put forward by the Member States and Members of the Parliament such as forms of joint purchase of emergency gas reserves, and we are analysing all of them. We need also to remain mindful of the importance of the geopolitics of energy and develop a more strategic approach to external energy policy.

This price shock is an unexpected crisis, at a critical juncture. We must respond together and stay on course to a cleaner, more secure and more affordable energy future. Thank you for your attention and now I’m looking forward to hearing your views on this important topic.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, President-in-Office of the Council. – Madam President, the issue of increasing energy prices affects all European citizens, and therefore it is a highly relevant topic to discuss today.

The Council is vigilant and active on this important subject following the sharp rebound in recent months. This is a multifaceted phenomenon. Some of it was expected in the light of economic recovery and the relaxation of travel restrictions. However, such a rebound stemmed mainly from a surge in gas prices of more than 170% since the beginning of the year. While higher EU emission-trading-system prices had an impact, this was only secondary.

On this basis, we need to discuss how the EU can help to mitigate the impact of soaring energy prices. As you know, the rise in energy prices was discussed at the informal meeting of energy and transport ministers in September. The Competitiveness Council of 28 September followed up on those discussions by insisting on the importance of affordable, decarbonised energy. The Environment Council will also be seized on the matter at its meeting today. In this way, the Presidency encourages exchange of best practices on how to mitigate the negative consequences of increasing energy prices at the national level, but also a reflection on potential collective action at the EU level.

We are looking forward to the communication on rising energy prices that the Commission has promised to unveil on 13 October. We understand that this new toolbox will consider available options both at national and at EU level. We also welcome the fact that the topic will be on the agenda of the October European Council. This will give Heads of State and Government the opportunity to address this complex issue in depth.

The Fit for 55 package is neither the source of the current surge of energy prices, nor a short—term solution. In the long term, the decarbonisation of the European economy can contribute to mitigating fluctuation in energy prices and to fighting energy poverty. A reinforcement of EU energy efficiency policies can help moderate our energy demand and support Member States in addressing energy poverty. In parallel, the reinforcement of the Renewable Energy Directive can reduce EU import dependency on gas, reducing our exposure to its price fluctuations. The newly proposed Social Climate Fund aims to mitigate the price impact of the new carbon pricing by providing temporary direct income support for vulnerable households.

I am convinced that the negotiation for the Fit for 55 package will help us define the best and the most cost—effective tools to reach our common goal of climate neutrality and, at the same time, a long—term solution for the sustainable energy mix of Member States.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan, on behalf of the PPE Group. – Madam President, I should like to welcome the minister to the European Parliament. One thing is certain and sure, the current crisis is preoccupying. It is affecting citizens. It is affecting European enterprises, particularly small and medium-sized enterprises, which were already affected by the pandemic and by the economic consequences of the pandemic. It is our duty to help citizens and enterprises overcome this crisis of increased energy prices. What do we have to do?

Firstly, we have to identify if there was any market manipulation in Europe in recent weeks and months by state or non-state actors. We have to make sure that no state or non-state actor – be it the Russian Federation, Gazprom or anyone else – manipulates and influences European energy prices. If this occurs, then we have to take measures. Then sanctions are obviously unavoidable against such entities, be private companies or not. Secondly, we have to understand what is the cause of the increased ETS price, which doubled in September in comparison to the beginning of the year. What is the cause of the volatility? What is the cause of the increased price of ETS? We have to understand the market. We have to react. This is the first set of measures that we have to take.

Secondly, we have to take direct action at European level in the following direction. We have to make sure that different Member States do not take measures which affect other Member States. When any Member State of the Union decides to support people or enterprises in one country this should not be done at the expense of the consumers in any other country. We have to present, Commissioner, a toolbox from European level of measures which Member States should take, such that no actions in one Member State affect actions in another Member State.

Thirdly, we need concrete actions from European level. There is one idea on the table which I support, and this is common gas storage facilities and joint procurement schemes for gas. These should be deployed quickly, and I believe that if such a proposal would be on the table from the Commission we here in the European Parliament can support it, and then of course improve our energy security, reduce our energy dependence.

And the third set of measures is the financial measures from the European level. Yes to the transition to the green economy, but we have to make sure that we help and support those affected. People and enterprises, particularly those in a vulnerable situation, should not be left alone to shoulder this burden. What do I mean in concrete terms here? The Social Climate Fund, as it was designed, is not sufficient. We have to increase the Social Climate Fund because what we have now, the GTS, the Social Climate Fund will not be enough.

One last idea, Commissioner: the Commission is late with the own resources proposal. When you put it forward, please take into account the risks for vulnerable consumers and allow from own resources a buffer with which we should help vulnerable consumers and enterprises through the budget of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señorías, este debate sobre la crisis en el precio de la energía es fundamental. Fundamental y urgente, porque la situación ya es insostenible para muchas familias.

Y, por eso, no entiendo sinceramente que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en esta Cámara para, además del debate, poder sacar adelante una resolución. En cualquier caso, mi grupo, el Grupo de los Socialistas y Demócratas, tiene una propuesta clara al respecto y vamos a proponer cuestiones concretas y a trabajar codo con codo con la Comisión y con el Consejo para sacarlas adelante. Porque el precio de la energía no es solo un tema nacional, tiene una dimensión claramente europea.

Damos la bienvenida, señora comisaria, al paquete de medidas que ha anunciado, que esperamos con mucha curiosidad para poder conocer si realmente son tan exigentes como el momento lo exige. Ha hecho referencia a unas ayudas directas y quizás luego, en su siguiente intervención, podría insistir un poco más en el contenido, porque realmente hay cuestiones que merece la pena poder conocer en profundidad, pero tendremos tiempo para verlo y para ver si la Comisión actúa a la altura de las circunstancias.

Necesitamos soluciones a corto plazo porque se acerca el invierno y un cúmulo de circunstancias hace previsible que los precios no bajen por sí solos. Tal y como está el mercado, se producen abusos y un desajuste entre la oferta y la demanda. Pero también necesitamos soluciones a medio plazo que permitan un funcionamiento más eficiente de los mercados energéticos.

La experiencia nos dice que cada Estado, por su cuenta, es más débil y que, individualmente, los Gobiernos están a merced de la especulación de los precios, llegando incluso a competir entre nosotros mismos. Precisamente la primera de las comunidades europeas nació para gestionar de manera conjunta el carbón y el acero, dos materias primas fundamentales para el desarrollo económico de la posguerra.

Es hora de actuar y para eso proponemos tres medidas.

La Comisión Europea debe presentar un plan concreto para que los Estados puedan coordinar y reaccionar en períodos de gran estrés para el mercado energético como primer paso para una verdadera Unión de la Energía. Debemos negociar juntos, como hemos hecho para la compra de vacunas y establecer una plataforma para la distribución de los recursos según las necesidades. Lo que es inaceptable es que sean los más vulnerables quienes paguen el abuso del recibo mientras las grandes compañías energéticas hacen beneficios millonarios.

El paquete «Objetivo 55» tiene que ser un instrumento que acelere la descarbonización, pero al mismo tiempo asegure el suministro y la autonomía y nos libere de inaceptables chantajes políticos de algunos países de nuestra vecindad. Es una oportunidad de invertir en tecnologías de eficiencia energética y renovables, de invertir en el futuro, superando un modelo basado en combustibles fósiles caduco, insostenible y responsable de la actual crisis de precios. Si las normas del juego se fijan a nivel europeo, también los remedios deben ser europeos.

En segundo lugar, se deben tomar medidas para frenar la especulación en el mercado del carbono. El mercado del carbono de la Unión Europea lleva meses batiendo récords por los movimientos de especulación. Se debe frenar esta especulación y garantizar una transición a un modelo sostenible, porque es un camino sin retorno. No tenemos otra opción, porque no tenemos otro planeta. La estrategia europea para el clima, junto con el plan de recuperación, hacen compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad. El problema es la especulación y quienes quieren sacar ventaja a costa de los más vulnerables.

Y, en tercer lugar, es preciso revisar las normas de funcionamiento de los mercados eléctricos para facilitar que se incorporen en el mix energías más baratas como las renovables, al tiempo que se frena la volatilidad de precios.

Hace años que los Socialistas y Demócratas venimos trabajando para erradicar la pobreza energética en Europa. Cada año vemos a familias que tienen que elegir entre comer o calentarse y eso es totalmente inaceptable. Ya está bien.

Es responsabilidad de las instituciones asegurar un bienestar mínimo a todos los europeos y europeas. Desgraciadamente, hoy nos vemos obligados a hablar de ello porque la crisis en el precio de la energía y la pobreza energética ocupa una gran preocupación en gran parte de la ciudadanía europea. Todos los ojos están puestos en Bruselas porque la ciudadanía espera una respuesta europea. Es nuestra obligación actuar.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Christophe Grudler, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente, chers collègues, notre groupe Renew Europe n’accepte pas que l’explosion des prix de l’énergie, et notamment du gaz, touche si durement nos concitoyens et fragilise nos industries.

Pour résoudre la crise de l’énergie, il faut des mesures énergiques sur le court, le moyen et le long terme. Il y a trois pistes à explorer ensemble.

Tout d’abord, renforcer nos stockages de gaz, qui sont très insuffisants dans de nombreux pays de l’Union. C’est à cette condition que nous pourrons passer l’hiver sans coupure de courant. Les stocks actuels ne suffisent pas, car plusieurs pays ont déjà prélevé sur leurs faibles stocks depuis plusieurs semaines, pour compenser l’augmentation des prix. Une initiative européenne est possible en associant les fournisseurs, les transporteurs et les régulateurs. Il est aussi possible de lancer un achat groupé de gaz, à l’image de ce que nous avons fait ensemble pour acheter des vaccins contre la COVID-19.

Ensuite, il faut promouvoir une énergie «made in Europe» en réduisant au maximum notre dépendance aux énergies fossiles venues d’autres pays. Cela veut dire développer ici, rapidement, nos énergies renouvelables et bas carbone, dont le nucléaire, qui sont aujourd’hui les énergies les moins coûteuses. L’hydrogène doit aussi être produit en Europe et pas sur d’autres continents. C’est notre autonomie stratégique énergétique qu’il faut promouvoir.

Enfin, il faut réformer rapidement le marché européen de l’énergie et en finir avec l’indexation du prix de l’électricité sur le prix du gaz naturel. Si j’étais un citoyen suédois, je ne comprendrais pas pourquoi je devrais payer une facture d’électricité qui dépend du prix du gaz naturel alors que mon électricité vient de sources décarbonées que j’ai déjà payées par ailleurs. Pourquoi devrais-je payer deux fois?

Il faut donc réformer notre marché européen de l’énergie dans le sens du pacte vert.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, chers collègues, s’il est une leçon à tirer de l’actuelle flambée des prix des énergies fossiles, c’est bien qu’il faut accélérer notre transition vers les énergies renouvelables, qui sont devenues les plus compétitives du marché, et vers la sobriété énergétique.

Notre addiction aux fossiles était déjà intenable sur le plan climatique et sur le plan géopolitique, elle est aussi devenue un handicap économique. N’en déplaise à Emmanuel Macron et à M. Grudler, ce n’est pas un recours accru au nucléaire, dont les coûts sont devenus prohibitifs et les délais complètement imprévisibles, qui réglera le problème.

À court terme, cette flambée des prix et, à moyen terme, le coût des investissements de la transition énergétique posent cependant la question centrale de la solidarité, car nous ne pouvons accepter qu’une fois de plus, ce soient nos concitoyennes et nos concitoyens aux épaules les plus fragiles qui se retrouvent à payer la plus grosse part de l’effort. En Belgique, la hausse de la facture énergétique devrait atteindre au minimum 100 euros par mois pour un ménage avec deux enfants. Ajoutez à cela l’impact indirect sur le prix d’autres biens et services, comme l’alimentation et le transport, et vous l’aurez compris, la situation peut vite devenir intenable pour une famille à revenus modestes.

Face à cette précarité énergétique, c’est d’abord aux États membres de répondre à l’urgence, en particulier en utilisant les recettes fiscales additionnelles pour garantir et élargir le tarif social préférentiel et mettre en place des aides directes ciblées sur les foyers les plus impactés. Cependant, de telles mesures à court terme ne nous éviteront pas des choix plus fondamentaux.

L’ambition du pacte vert pour l’Europe doit être de faire de l’Union européenne la championne du monde de la transition écologique. Mais comme vous le savez, produire durable et juste coûte plus cher que sale et injuste. Si c’était l’inverse, nous ne serions pas aujourd’hui face aux défis environnementaux et sociaux de ce siècle. Si nous voulons donc que chacune et chacun puisse se payer de quoi vivre dans la dignité, il est absolument crucial de renverser la machine à creuser les inégalités.

En effet, l’Europe est riche, mais cette richesse est de plus en plus inégalement partagée. L’Union européenne et les États membres doivent donc combiner leurs efforts pour que celles et ceux qui vivent de leur travail obtiennent une plus juste part de cette richesse, que ce soit via les salaires ou les prestations sociales. De même, et le scandale des Pandora Papers nous le rappelle, notre fiscalité doit redevenir un instrument de redistribution des plus riches, qui d’ailleurs consomment et polluent bien plus que leur juste part, vers les moins fortunés, et pas l’inverse.

Chers collègues, sans justice sociale, la transition écologique n’aura pas lieu; sans transition écologique, ce sont nos sociétés qui s’effondreront.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, décidément, dès que l’Union européenne se mêle de créer une communauté d’intérêts ou un marché unique sectoriel, c’est l’échec qui est au rendez-vous. Comme la CECA en son temps, le marché unique de l’électricité, révisé il y a à peine trois ans, prévu pour diminuer le risque de coupure de courant par interconnexion des réseaux, est précisément en train d’en provoquer une, même dans des pays comme la France, qui s’est munie d’une autosuffisance durable grâce au nucléaire efficace et peu carboné.

De même, l’Union européenne, qui n’a que le mot de valeur à la bouche, provoque une spéculation sans précédent sur le prix du gaz – plus 170 % en un an –, en partie un gaz russo-allemand, tout en mettant la Russie au ban des nations, et donne tout son sens de cryptomonnaie au carbone, passé de 10 à 60 euros la tonne en un an, alors même que le CO2 est un gaz rare, évalué à 0,04 % de l’air frais. Il faudra se poser la question d’une mystification de haut vol. Tout cela est totalement déconnecté des réalités, à savoir les étés chauds et les hivers froids.

Que dire des 750 milliards du pacte vert, même payés en partie par les contribuables européens, qui attisent toutes les convoitises et qui privilégient des énergies renouvelables dont on connait déjà les limites? Pour le contribuable, c’est déjà la précarité énergétique. Alors, laissons les États membres gérer leur mix énergétique comme ils l’entendent et non partager les impasses. Partageons les compétences des solutions, les solutions des causes et pas les solutions des conséquences.

 
  
MPphoto
 

  Beata Szydło, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Szanowna Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Podam przykład wzrostu cen z jednego tylko kraju członkowskiego Unii Europejskiej z ostatnich dni. Od początku roku cena za metr sześcienny gazu wzrosła w tym kraju o 200 %. Cena energii elektrycznej o 152 %. We wtorek cena gazu przekroczyła 1160 dolarów za metr sześcienny i była o 8 % wyższa niż tydzień temu, co oznacza, że jest siedmiokrotnie wyższa niż w roku poprzednim. Farmy wiatrowe produkują mniej energii, zmniejszono wydobycie gazu, a magazyny są średnio wypełnione w 58 procentach.

Co to za kraj? To Holandia, rodzinny kraj pana komisarza Timmermansa, który jest autorem projektu planu „Fit for 55”, który ma być uzdrowieniem przyszłej sytuacji na rynku energii w Europie.

Czy tak się stanie? Moim zdaniem nie. I powinniśmy bardzo rozważnie podchodzić do tych rozwiązań. Dlaczego? Mówiliście tu państwo wszyscy o tym, co spowodowało wzrosty cen energii – handel uprawnieniami ETS-u. Gdzie zapadały te decyzje? W tej izbie, to Unia Europejska dała przyzwolenie na takie rozwiązania. To Parlament Europejski, Komisja Europejska nie przeciwstawiła się realizacji przez Gazprom Nord Stream 2.

Dzisiaj mamy tego efekty. Dlatego, jeżeli chcemy uchronić Europejczyków przed bardzo bardzo poważnym kryzysem energetycznym dotyczącym zarówno kwestii społecznych, jak i bezpieczeństwa energetycznego, musimy naprawdę przemyśleć politykę energetyczną Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Manon Aubry, au nom du groupe The Left. – Madame la Présidente, alors que les milliardaires n’ont jamais été aussi riches, des millions d’Européens n’auront même pas les moyens de se chauffer ou de s’éclairer cet hiver. Plus 57 % d’augmentation pour le prix du gaz en France, plus 37 % pour l’électricité en Espagne, plus 40 % pour l’Italie cette année: aucun pays européen n’est épargné.

Vous qui n’avez aucun souci à payer vos factures, imaginez seulement ce que c’est d’avoir la trouille au ventre de voir votre électricité coupée parce que vous ne pouvez plus la payer. Et contrairement à ce que vous avez dit, Madame Simson, vous en êtes directement responsable. Oui, vous, la Commission européenne et tous ceux qui, comme vous, veulent tout marchandiser.

J’ai une petite devinette pour vous. Qui a dit et garanti, je cite, «que le marché de l’énergie la rendrait abordable»? Vous, la Commission européenne en 2019. Et ça fait des années que vous nous racontez les mêmes bobards. Barroso vantait sa valeur ajoutée en 2007 et Juncker sa modernité en 2017. 15 ans que ça dure et voilà le résultat.

Depuis que vous avez privatisé le marché de l’énergie, les prix ont quasiment été multipliés par deux. Et une fois de plus, ce sont les plus pauvres qui vont payer la note, pendant que les actionnaires d’EDF, Total ou Engie se gavent de près de 10 milliards de dividendes.

Vous parlez encore, Madame Simson, du respect des sacro-saintes règles européennes dans ce contexte, mais comment osez-vous? Pardon, mais ce sont celles-là mêmes qui nous ont menés droit dans le mur. Vous n’avez décidément rien appris. L’énergie devrait être un bien commun, accessible à tous, mais vous en avez fait un produit comme un autre, sur lequel on spécule et on réalise des profits. Se chauffer ou se nourrir ne devrait pas être un luxe: c’est un droit fondamental.

Notre groupe de la gauche au Parlement européen propose un blocage des prix immédiat sur l’énergie et les produits de première nécessité. Il faut tout faire pour alléger les factures, en commençant par diminuer les taxes et établir des tarifs progressifs.

Tirez les enseignements de vos échecs, sortez du tout marché qui nous emmène droit dans le mur, autorisez les États à renationaliser le secteur énergétique et à garder la main durablement sur le contrôle des prix, mettez le paquet sur la rénovation des millions de passoires thermiques qui font grimper la consommation d’énergie des ménages les plus précaires, agissez enfin. La hausse des prix de l’énergie est votre choix politique, mais vous pouvez l’enrayer: soit vous continuez à servir les intérêts d’une poignée d’actionnaires, soit vous vous réveillez enfin pour venir en aide à des millions de gens dans la galère.

 
  
MPphoto
 

  Edina Tóth (NI). – Elnök Asszony! Az elmúlt időszakban az energiaárak történelmi csúcsot értek el, melynek eredményeképp az Unió lakossága rendkívüli energiaár-növekedéssel néz szembe. Míg a Bizottság csak szemlélt, a tagállamok a cselekvés útjára léptek. Több országban adócsökkentést hajtottak végre, s van egy tagállam ahol a fogyasztói energiaár-növekedés egyáltalán nem tudott érvényesülni. Ez a tagállam a hazám, Magyarország ahol a következetes rezsicsökkentési politika továbbra is a legjobb eszköz a fogyasztói árak alacsony szinten tartására. Tisztelt Biztos Asszony, az elhibázott uniós politikák miatt kialakult egy szűkös kínálat az energiapiacon. Mindemellett az Európai Bizottság helyenként túlzottan ambiciózus klímavédelmi csomagja is fokozta a helyzet súlyosságát. Itt az idő tehát a cselekvésre! Biztosítsák uniós szinten, hogy az emberek és a vállalkozások hozzáférhessenek a megfizethető energiához! Enélkül ugyanis az uniós energiapolitika teljes kudarcra van ítélve.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! An den Energiepreisen hängt die Akzeptanz des Green Deals. Hier nur auf Brüssel zu zeigen, ist aber zunächst zu einfach. Wenn in einigen Staaten die Strompreise zu 60 % staatlich verursacht sind, dann haben die Mitgliedstaaten bis jetzt an jeder Energiepreiserhöhung kräftig mitverdient.

Die erste Konsequenz muss doch sein: Senkt in den Ländern die Stromsteuer, schafft Sonderumlagen wie die Erneuerbare-Energien-Umlagen ab. Die zweite Konsequenz muss sein, dass wir den Emissionshandel nutzen. Liebe Kollegen, gerade von dieser Seite: Helft mit, dieses erfolgreiche System zu erweitern, nicht es zu zerstören. Denn nur dann stehen auch Einnahmen zur Verfügung, die wir für den Sozialausgleich nutzen können. Die dritte Botschaft an dieselbe Adresse: Macht die Energiewende bezahlbar. Das geht nur, wenn wir selber massiv Grünstrom- und Wasserstoffproduktion in Europa ausbauen und von Importen unabhängiger machen. Aber dazu müssen wir auch unseren eigenen Binnenmarkt besser nutzen, Genehmigungsverfahren erleichtern, nicht verkomplizieren – gerade an die lieben grünen Kollegen.

Und – last but not least – bezahlbar ist die Energiewende im Übergang nur mit buntem Wasserstoff. Weg mit den ideologischen Scheuklappen gegen CCS und Co. und Ende mit dem Märchen, das ginge alles in Europa selbst. Wir brauchen eine europäische Wasserstoffimportstrategie, die den Import grüner Energie mit Technologietransfer und Entwicklungshilfe verbindet.

Meine Damen und Herren, nur auf grünen Wasserstoff aus Europa zu setzen ist der direkte Weg in den Energienotstand. Helfen Sie deshalb mit, diese Übergänge zu gestalten. Unser EVP—Maßstab sind die Pariser Vorgaben und Bezahlbarkeit. Beides geht, wenn man die Ideologie beiseitelässt.

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, țin să vă mulțumesc pentru prezența la această dezbatere. Astăzi suntem prezenți aici pentru că modul în care viața a milioane de cetățeni români - cetățeni europeni - se va desfășura în perioada următoare depinde de ce decizii și ce măsuri vom lua în aceste zile și săptămâna viitoare.

În acest moment, pentru milioanele de cetățeni români a devenit o chestiune de a alege, de a alege între a mânca și a-și plăti factura la gaze, a alege între a-și cumpăra medicamente și a plăti factura la electricitate. Toate aceste lucruri, din păcate, se întâmplă pentru că cu toții am constatat că ne aflăm în fața unui eșec, un eșec al unei politici de piață care nu a fost reglementată, în care avem un monopol în Europa Centrală și de Est. Doar Gazpromul vinde gaze, doamnă comisar Simson, și nu există nicio posibilitate de a negocia acest preț. Cine să negocieze? Milioanele de români care au salariul minim pe economie sau milioanele de pensionari nu au această posibilitate.

Și ne mai deranjează ceva, doamnă comisar: faptul că nu sunt luate măsuri împotriva celor care speculează în mod grosolan și evident toată această situație; pentru că atunci când milioane de români, milioane de europeni plătesc facturi uriașe, iar unii, puțini, câștigă profituri imense, ceva este, evident, în neregulă. Este evident în neregulă să ai un profit de cinci ori mai mare decât prețul de producție, fie că vorbim de gaze, fie că vorbim de energie electrică; iar toate aceste lucruri se întâmplă pentru că nu sunt luate măsurile care trebuie luate, și imediat.

Azi noapte, doamna comisar, știți că au fost temperaturi sub zero grade în România. Facturile au crescut și se anunță o dublare a acestora. Acești oameni nu vor putea să-și plătească aceste facturi și au nevoie de măsuri imediate, urgente. Săptămâna viitoare ați anunțat un pachet de măsuri. Dacă acest pachet de măsuri nu va cuprinde și înghețarea prețurilor și măsuri efective, concrete, prin care să se oprească specula pe care o avem în acest moment pe piața de gaze, pe piața de energie electrică, situația nu va fi decât una foarte complicată pentru noi toți și oamenii riscă să își piardă încrederea în noi, în instituțiile europene și în instituțiile democratice.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Gamon (Renew). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! In ganz Europa wird das Gas im Moment immer teurer, die Erneuerbaren hingegen bleiben günstig. Der Auftrag der Europäerinnen an das Parlament hier ist ganz eindeutig klar: Machen wir die Energiewende endlich komplett. Machen wir Europa endlich unabhängig von diesen abstrusen Preisschwankungen, die die fossile Energie nun mal mit sich bringt.

Denn erneuerbare Energie heißt vor allem energiepolitische Selbstbestimmtheit. Es heißt auch: Keine Abhängigkeit mehr – keine Abhängigkeit mehr von Diktatoren und Autokraten in der nahen und fernen Nachbarschaft, die uns mit Gaslieferungen erpressen können. Das Ganze ist elend. Es macht uns als Europa auch außenpolitisch verwundbar. Das ist die Konsequenz der Energiepolitik der letzten Jahrzehnte. Und wenn wir Energieversorgung garantieren wollen, dann müssen wir auch in erneuerbare Energiespeicherung investieren. Und wir müssen bei der Energieeffizienz besser werden.

Alle, die jetzt behaupten, wir würden mehr Gas brauchen, um die Energiesicherheit in Europa garantieren zu können, die irren einfach, weil sie das Thema der Abhängigkeit einfach ignorieren. Sie ignorieren, dass wir Jahr um Jahr immer weiter verwundbar sein werden. Diese Energiesicherheit, die sie sich wünschen, werden wir mit Gas nie garantieren können. Wir werden es nie erreichen. Der einzige Weg, der uns wirklich in eine europäische Energieunabhängigkeit bringt, ist die Energiewende hin zu Erneuerbaren.

Und wenn es auch um die Preise gegangen ist, und was wir tun können, um die Energiewende auch sozialverträglich zu machen – ich bin fest davon überzeugt, dass die sozialverträglichste ökologische Wende jene ist, die diesen Menschen, die am wenigsten haben, nicht von vornherein schon so viel aus der Tasche nimmt. Und das heißt, dass eine sozialverträgliche ökologische Energiewende auch immer mit einer steuerlichen Entlastung für die Menschen einhergehen muss. Also Erneuerbare rauf und Steuern runter.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Señora presidenta, el gran incremento del precio de la electricidad es preocupante. En el Estado español, por ejemplo, el megavatio hora se ha multiplicado por cinco en un año. Las causas son múltiples, pero el principal factor es el alza en el precio del gas y no, como algunos pretenden, el sistema de comercio de emisiones. Señalar el Pacto Verde como el principal responsable del aumento del precio de la energía es sencillamente una falacia.

La mejor manera de rebajar los precios es acelerando el despliegue de las renovables, que producen electricidad a un coste más competitivo, estable y sin estar sujetas a veleidades geopolíticas. Mejorar la eficiencia energética también rebajará las facturas porque consumiremos menos. Promover comunidades energéticas locales sin duda también ayudará.

A su vez, los gobiernos deben poner en marcha más medidas y recursos sociales para proteger a los hogares más vulnerables ante los precios disparados. Ahora bien, estas intervenciones deben estar bien focalizadas: ayudar a quien realmente lo necesite sin dar lugar a un subsidio encubierto al sector de los combustibles fósiles.

Y, finalmente, nos preocupa también que la escalada de precios aumente la posición de mercado predominante de las grandes energéticas, puesto que puede llevar a la desaparición de las pequeñas empresas del sector, disminuyendo la competencia y reforzando aún más los oligopolios. La solución a esta crisis de precios tiene que venir de la mano de medidas verdes, sociales y de refuerzo de la competencia.

 
  
MPphoto
 

  Markus Buchheit (ID). – Frau Präsidentin! Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, man könnte fast etwas verwundert sein, diesen Tagesordnungspunkt hier heute vorzufinden. Schließlich sitzen doch die Verursacher genau dieser hohen Strompreise unter anderem auch hier. Wir versuchen also, eine Krankheit zu kurieren, die wir selbst verursacht haben.

Schauen Sie, der eine oder andere Kollege hat jetzt darüber spekuliert, wir haben Gründe im Ausland gefunden. Wir haben den bösen Putin, natürlich mal wieder in Russland im Verdacht und viele andere Geschichten. Wir haben sogar den ökonomischen Wiederaufschwung jetzt gerade nach Corona im Verdacht, hier verantwortlich zu sein. Doch in den vergangenen zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 sind alleine in Deutschland die Steuern, Abgaben und Umlagen auf Elektrizität um gut 70 Prozent gestiegen. Sie machen mittlerweile fast 50 Prozent des Strompreises aus. Vor diesem Hintergrund ist es doch geradezu lächerlich, alle möglichen exogenen Ursachen hierfür verantwortlich machen zu wollen.

Als sich das Szenario steigender Energiekosten und Blackout-Gefahr tatsächlich schon greifbar machte, als wir es sehen konnten, da wurden all diejenigen, die darauf aufmerksam gemacht haben, als Schwarzmaler bezeichnet. Nun, wenn es so weitergeht, dann werden wir bald alle im Schwarzen malen dürfen. Das wird das Resultat diverser Träumereien hier im Raume sein.

Insofern wird jetzt das Herz gewogen, meine Damen und Herren. Es geht jetzt darum – das wurde heute auch schon angesprochen –, die Steuern zu senken. Ja, selbstverständlich, aber auch dem guten Beispiel des einen oder anderen Landes zu folgen und einen Strompreisdeckel einzuführen und die Steuersenkungen, die hier heute auch schon von vielen Kollegen versprochen worden sind, endlich in die Tat umzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Robert Roos (ECR). – Voorzitter, vandaag bespreken we de torenhoge gasprijs met grote kans op energiearmoede. Volgens de heer Timmermans is “de ironie juist dat als we eerder waren overgestapt op hernieuwbare energiebronnen, we nu niet in deze situatie zouden zitten”.

De échte ironie is dat juist het klimaatbeleid ervoor heeft gezorgd dat kolen- en kerncentrales zijn gesloten en de gaswinning is geminimaliseerd. Er is minder aanbod en daardoor stijgt de prijs. De Commissie begrijpt kennelijk niets van marktwerking – en dat geldt ook voor een aantal collega’s hier, heb ik al gemerkt.

De energievraag moet nu worden geleverd door gesubsidieerde “renewables”. Ik noem ze liever “unreliables”, want afgelopen zomer hebben de windturbines niet geproduceerd waarop gerekend was, en daardoor schoot de gasprijs omhoog.

Frankrijk is met kernenergie zelfvoorzienend en kent deze problemen niet. Minister Bruno le Maire heeft gelijk. Kernenergie moet zo snel mogelijk in de taxonomie als schone energie worden opgenomen. En voor nu moet de snel gestegen prijs van CO2-emissierechten worden geschrapt om burgers en bedrijven financieel te ontlasten.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego (The Left). – Señora presidenta, señora comisaria, yo creo que, a estas alturas, con esta escalada obscena del precio de la luz, no podemos seguir haciéndonos trampas. Aquí hay dos motivos: la crisis energética por el agotamiento de combustibles fósiles y una legislación hecha a la medida de los oligopolios y los lobbies energéticos que facilita el saqueo mensual a los bolsillos de la gente trabajadora.

Es obvio que, para resolverlo, también hay dos opciones: no hacer nada y que la factura de la fiesta de las eléctricas la paguen las familias, o impulsar medidas drásticas para que por una vez las multinacionales de la energía ganen un poquito menos.

Por eso, señora Simson, creo que usted y yo sabemos por dónde puede empezar a trabajar la Comisión, que es cambiando la legislación europea para acabar con el mercado marginalista. Un modelo que —me va a permitir el símil— nos cobra el kilo de azúcar a precio de kilo de caviar. Le aseguro que en mi país es muy complicado para las familias asumir estos precios. Hoy tenemos otro récord de la luz.

Señora Simson, llega el invierno y nos quedamos sin tiempo. Mucho me temo que su responsabilidad para frenar esa escalada es modificar la Directiva.

 
  
MPphoto
 

  Clara Ponsatí Obiols (NI). – Madam President, this rampant escalation of energy prices is a direct threat to EU stability. Winter is coming and energy poverty will soon be widespread. The problem is especially acute in Spain, where the dependency on gas is now combined with the huge political power of the energy monopoly. With Aznar, González and their buddies sitting on the boards of energy companies, the Spanish energy market is a textbook example of regulatory capture. Spain’s vivid lessons of what not to do in energy policy include grotesque initiatives like the taxation of self-production of families and SMEs.

Populists are surely taking this emergency as their opportunity to undermine progress towards the green transition, but the Green Deal is the only pathway to cheaper energy access and to evade climate change. But the Commission must do much more. You need to be much more active on transparency. Consumers must easily understand their energy bill so that society does not associate rising prices with the green transition. More action is needed on energy efficiency, and tolerance of revolving doors must end.

 
  
MPphoto
 

  Pernille Weiss (PPE). – Fru formand! Energipriserne stiger. Gas og olie bliver uge for uge dyrere. At EU skal op i gear med at realisere energiunion, som skal os selvforsynende med grøn og ren energi, understreges med alarmerende brutalitet. Hos potentielt hundredetusindvis af familier og virksomheder stiger bekymringerne, og her skal Europa-Parlamentet fokusere på løsninger, der virker hurtigst muligt. En af de allermest effektive løsninger er energieffektiviseringer, for den bedste energi er den, vi ikke bruger og derfor heller ikke skal betale for. Det tvinger priserne på energi ned. Derudover er energieffektivisering også det mest omkostningseffektive værktøj til at nå EU's klimamål. Hermed to fluer i ét smæk. Men der er en tredje flue, der skal med. Energifattigdom handler nemlig også om angsten for at miste sit arbejde og dermed evnen til at betale faste basale udgifter. Også her er energieffektivisering værktøjet, som dokumenteret skaber flere jobs og styrker EU's konkurrencekraft. Der er derfor mulighederne for et stort fluesmækker hattrick i kraft af mere energieffektivisering i EU, og det bør vi naturligvis udnytte.

 
  
MPphoto
 

  Mohammed Chahim (S&D). – Voorzitter, laat ik beginnen met een statement.

Politici die enkel de link leggen tussen de excessieve prijsstijgingen waar we vandaag mee te maken hebben en onze klimaatplannen, houden hun kiezers voor de gek. Daarnaast lijken zij geen interesse te hebben in een goede analyse om te komen tot oplossingen die helpen op de korte en lange termijn. Maar het is onze taak om huishoudens en onze ondernemers te beschermen. Het is onacceptabel dat straks deze mensen in de kou staan.

Nu al zie ik meerdere bedrijven die hun productie noodgedwongen moeten stoppen vanwege de te hoge energieprijzen. Maar wat wij vandaag zien is de prijs van niet ingrijpen. Onze klimaatplannen leiden ons naar een onafhankelijke en betaalbare energievoorziening in heel Europa, voor heel Europa. We zijn nu nog te afhankelijk van het buitenland. We moeten ons niet laten gijzelen door landen als Rusland die bewust onze gasaanvoer kunstmatig laag houden. Dit moet veranderen.

En toch zijn er op korte termijn ook andere maatregelen nodig. Namens mijn fractie hebben we een brandbrief geschreven aan voorzitter Von der Leyen en commissaris Kadri Simson. Daarin doen wij onder andere een oproep om te komen tot compensatiemaatregelen en het collectief inkopen van gas om onze gasvoorraden op orde te hebben.

Voorzitter, het is niet de eerste keer dat ik hier sta en pleit voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten van de energietransitie. Dat is een kernpunt voor ons als sociaaldemocraten. Maar durven we een discussie te hebben over het onevenredig doorbelasten van hoge energieprijzen en -belastingen aan ons mkb en huishoudens? Dat is nu niet eerlijk verdeeld. De vervuiler betaalt nog altijd niet. En dat is een politieke keuze. Het is een politieke keuze dat de kosten bij deze groepen terechtkomen. En die keuze moeten we veranderen.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (Renew). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, la forte ripresa economica post-COVID è un'ottima notizia; non lo è però l'impennata dei prezzi dell'energia che ha portato con sé e che rischia di ricadere su imprese e famiglie.

Ancora una volta l'Europa si trova a fare i conti con la tenuta dei propri sistemi di approvvigionamento e, in maniera più generale, con la propria autonomia strategica: di fronte a questo ennesimo shock abbiamo bisogno di adottare da subito misure efficaci, che annullino o mitighino eventuali impatti negativi su aziende e consumatori.

Bene quindi che le istituzioni abbiano posto questo tema tra le priorità dell'agenda politica europea e che molti Stati membri abbiano già reagito tempestivamente con misure di detassazione e aiuti diretti.

Ma voglio dirlo chiaramente: non possiamo consentire a nessuno di utilizzare l'attuale crisi in maniera strumentale per mettere in discussione gli impegni di decarbonizzazione che ci siamo prefissati. Al contrario, in un'ottica strategica di lungo periodo, dobbiamo riconoscere che adesso più che mai è necessario investire nell'efficienza energetica, stimolare la crescita e le energie rinnovabili in tutta Europa, creare delle alternative solide all'utilizzo dei combustibili fossili. Insomma, rendere l'Europa meno vulnerabile e più indipendente anche su questo fronte.

Da questo punto di vista appaiono paradossali i provvedimenti di alcuni paesi, che penalizzano proprio le rinnovabili; un segnale politico decisamente sbagliato a cui speriamo venga posto presto rimedio.

Adesso sta a noi accompagnare la transizione con decisioni che garantiscano la resilienza dell'approvvigionamento energetico. Per questo ci aspettiamo che le discussioni in Consiglio, da un lato, e le proposte della Commissione, dall'altro, siano all'altezza della grande sfida che abbiamo davanti: mettere in campo soluzioni come lo stoccaggio comune europeo per essere in grado di reagire alle crisi energetiche future.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, notre promesse, c’était la transition sans laisser personne de côté, c’était le pacte vert dans la justice sociale. Mais face à la hausse des prix du gaz, qu’allons-nous faire?

Le gaz, derrière l’électricité, le prix des livres, le prix du pain et même le prix du papier toilette, est en train d’exploser en Europe et chacune de ces hausses résulte de facto d’un modèle économique qui détruit le vivant. Alors, il est rassurant, il est vrai, de voir que les États se saisissent des lois qui permettent de soutenir les ménages en difficulté lors de ces crises énergétiques. Encore faudrait-il que l’aide soit à la hauteur: en France, l’aide prévue pour les ménages les plus précaires est de 100 euros, là où l’Observatoire de la précarité énergétique en recommande 710.

Mais la réponse à cette crise doit être structurelle et non pas ponctuelle. Le prix des énergies fossiles ne cessera d’augmenter et ne cesse d’ailleurs déjà d’augmenter. Les énergies fossiles ne seront plus jamais bon marché. Pour le climat, nous devons par ailleurs nous en débarrasser. Alors cessons vraiment d’investir et de soutenir ces énergies si chères, si instables et si volatiles que sont les énergies fossiles. Faisons le choix de l’indépendance énergétique, faisons le choix des économies d’énergie, faisons le choix des renouvelables et faisons-le vraiment. Et ne venez pas nous raconter que le nucléaire est la solution, lui dont nous importons l’uranium, lui dont nous ne savons pas traiter les déchets, lui qui reste bien plus cher, gros ou petits réacteurs, que les énergies renouvelables.

Dans le cadre de la révision du règlement RTE-E, dans la taxonomie, dans les fonds régionaux, certains persévèrent dans leur soutien au gaz et au nucléaire. Cette énième crise doit sonner comme un signal: il est encore temps de changer de direction. Pas de marché carbone pour le transport et le bâtiment, pas d’investissements dans le gaz et le nucléaire, mais l’écologie et la justice sociale.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ID). – Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen! Der Preis für Erdgas ist von Jänner dieses Jahres bis September dieses Jahres um über 400 Prozent gestiegen, das in nicht einmal einem Jahr. Die Energiepreise erinnern mittlerweile schon an die Energiekrise in den Siebzigerjahren, die uns, denke ich, allen noch gut in Erinnerung ist.

Und was ist denn der Grund für diese enorme Belastung, die auf die Menschen in Europa vor allem im Winter zukommen wird? Was ist der Grund? Ist es wieder mal der russische Bär, dieser böse russische Bär, der ja inzwischen für alles herhalten muss, weil er Europa erpresst, weil seine Pipeline angeschaltet werden soll? Oder ist es zu wenig erneuerbare Energie, wie manche hier herinnen behaupten – erneuerbare Energie wohlgemerkt, die höchst subventioniert ist, was auch über den Strompreis taxiert wird?

Aber vermutlich hat das alles mit etwas anderem zu tun. Zumindest für einen erheblichen Teil der Preise, die wir jetzt haben, ist der CO2-Handel verantwortlich. Denn die CO2-Zertifikate werden seit Anfang dieses Jahres verknappt und damit natürlich auch verteuert. Seit März 2020 wurde der Preis hier vervierfacht, geschätzte Kollegen. Und diese Kosten werden natürlich an die Konsumenten in Europa weitergegeben. Die Republik Österreich etwa hat heuer, in diesem Jahr, schon über 300 Millionen Euro mit dem Zertifikatehandel eingesammelt. Und ich halte es für wenig sinnvoll, Einnahmen zu maximieren, während im eigenen Land die Bürger erfrieren. Ich denke, es ist dringend notwendig, eine Preisstopp‑Notbremse einzuführen, um diesen Markt zu regulieren.

 
  
MPphoto
 

  Grzegorz Tobiszowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Ceny uprawnień do emisji przekraczają dziś 60 euro, choć na początku roku oscylowały w okolicach 30 euro. Handlu uprawnieniami do emisji nie można zaliczyć do mechanizmów rynkowych. Aktualnie jest to rynek wielce spekulacyjny, a tymczasem Rosja celowo ogranicza przepływ gazu do Europy i robi to, by zmusić Unię do szybszego uruchomienia Nord Stream 2. To jest element olbrzymiego nacisku energetycznego, ponieważ nowy gazociąg zwiększy pozycję Gazpromu na unijnym rynku i zapewni dodatkowe narzędzia ograniczające swobodę polityczną, gospodarczą i regulacyjną Unii Europejskiej. Ofiarami tej sytuacji padają europejskie przedsiębiorstwa, które tracą konkurencyjność, i obywatele, którzy odczuwają podwyżki energii.

Unia Europejska powinna tak zaprojektować długofalową europejską politykę energetyczno-klimatyczną, aby troska o klimat szła ręka w rękę z troską o bezpieczeństwo energetyczne naszych obywateli i przedsiębiorstw. Jedno, co jest istotne: gospodarka potrzebuje racjonalizmu, pragmatyzmu a nie ideologizacji.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Modig (The Left). – Arvoisa puhemies, energiaköyhyys on todellinen ongelma, ja näen sen tällä hetkellä olevan monen eri asian summa ja niiden samaan aikaan toteutuminen. Tärkeää olisi nyt analysoida ne syyt eli mistä tekijöistä hinnan nousu koostuu, jotta voisimme valita oikeat keinot.

Yksi aivan selvä syy on maakaasun hinnan nousu, mutta sen takana vaikuttaa monta tekijää, jotka pitäisi myös analysoida. Siellä vaikuttaa niin tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotanto kuin geopolitiikka – toki myös päästökauppa – mutta tämä tilanne toimii esimerkkinä siitä, että Euroopan tulee pyrkiä energiaomavaraisuuteen, ja se onnistuu siirtymällä uusiutuvaan energiaan. Tätä siirtymää meidän tulee vauhdittaa samalla kun vähennämme riippuvuutta fossiilisesta energiasta mutta myös Venäjän maakaasusta.

Akuuttiin hätään lyhyen aikavälin ratkaisut ovat pitkälti jäsenvaltioiden käsissä monesti sosiaalipolitiikan puolelta, mutta EU:n osalta me voimme edistää energiatehokkuutta ja lämmitysjärjestelmien muutoksia ja ennen kaikkea nopeuttaa siirtymää kohti kestävän energian tuotantoa.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, contro la pandemia abbiamo messo in campo misure eccezionali, abbiamo dimostrato a tutto il mondo che l'Europa c'è ed è in grado di gestire in maniera unitaria e autorevole le emergenze.

Ora dobbiamo rispondere con la stessa forza ad un'altra emergenza, quella dell'aumento del gas del 250 % da gennaio a oggi: una mazzata per le nostre imprese, ma anche per milioni di cittadini europei che rischieranno di non poter riscaldare le loro case questo inverno.

Come risposta immediata i governi devono subito mettere a disposizione finanziamenti e voucher per i più deboli, ridurre le tasse per le imprese, congelare i prezzi per i consumatori, ma non basta: serve la forza dell'Unione europea.

Primo: la Commissione deve autorizzare lo spazio di manovra fiscale per ridurre il peso delle bollette. Secondo: dobbiamo rimandare l'entrata in vigore di tutte quelle misure che potrebbero aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia. Terzo: dobbiamo accelerare la transizione ambientale puntando sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, come sta facendo l'Italia con il super bonus del 110 %.

Colleghi, solo l'energia rinnovabile ci renderà indipendenti dal prezzo delle materie fossili. Guardiamo al futuro e scommettiamo sull'energia pulita!

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Madam President, I will speak in Romanian.

– Doamnă președintă, doamnă comisar, creșterea prețurilor la energie afectează toate statele membre ale Uniunii Europene, iar țara mea, România, riscă să fie, în mod substanțial, afectată. Știm care sunt problemele, de unde provin aceste creșteri, s-au amintit și astăzi, fie că vorbim de fluctuațiile prețurilor la gaz, scăderea producției interne, infrastructura învechită, nevoia crescută de importuri și, de aici, jocul pe care Gazprom îl joacă pentru a crește profiturile și pentru a crește dependența unor țări din Uniunea Europeană de resursele sale, speculațiile pe schema de certificate verzi, pe schema de comercializare a emisiilor care a făcut să urce prețul la începutul lunii septembrie.

Pe termen mediu, avem soluții pentru că măsurile din „Fit for 55”, eficiența energetică și producția tot mai mare din surse regenerabile vor duce la o stabilitate a pieței, la prețuri mai mici la energie și la independența energetică. Trebuie însă să acționăm imediat pentru această iarnă și salut pachetul de măsuri pe care Comisia îl va prezenta săptămâna viitoare. Sunt sigur că vom avea o discuție foarte interesantă cu doamna comisar Simson în Comisia ITRE.

Sper ca acest pachet să aducă soluții concrete, rapid implementabile, o definiție europeană a consumatorului vulnerabil, susținerea din fonduri europene a efortului statelor membre, achiziția centralizată de gaze într-o platformă europeană; în mod evident, putem vorbi de reducerea TVA, taxele și accizele la energie. Cel mai important mesaj este că cetățenii europeni nu sunt singuri în fața acestui tsunami: cu angajament ferm și nu șovăielnic, cu implicarea fiecăruia dintre noi, cu decizii echilibrate la nivel european și național, vom reuși.

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento dei prezzi dell'energia ci preoccupa.

Intanto per l'impatto sulle fasce più vulnerabili della popolazione, ma ci preoccupa anche perché gli aumenti delle bollette possono minare la competitività delle aziende europee e mettere in crisi la ripresa economica in Europa.

Cominciamo però a dire in maniera chiara e inequivocabile che l'aumento dei costi energetici non dipende dalla transizione verso la neutralità climatica, ma è legato a una serie di concause a partire dall'aumento della domanda globale di energia, non seguita da un parallelo aumento delle forniture, che ha fatto salire in maniera drastica i prezzi del gas.

È già stato ricordato che l'Unione europea subisce totalmente le dinamiche di mercato e i loro effetti, perché è dipendente dalle importazioni per il 90 % dei propri consumi di gas, che è ancora una delle fonti primarie del nostro mix energetico.

Per questo dobbiamo procedere, senza perdere altro tempo, spediti verso un Green deal e la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, perché ci permettono di gestire la nostra produzione energetica in maniera indipendente e di avere quindi un prezzo più stabile, accessibile a tutti e contrastare la povertà energetica.

Nel frattempo non bastano le misure nazionali per contenere il caro bollette, ma serve un sostegno mirato dell'Europa per chi non ce la fa a pagare le fatture e serve urgentemente un piano concreto e comune europeo sul fronte del gas: dalla creazione di una piattaforma europea di acquisto del gas, alla prospettiva di uno stoccaggio comune per avere una riserva strategica europea.

Si tratta di iniziative che devono essere messe in campo il prima possibile – aspettiamo il pacchetto di misure della Commissione – e che non possono, e non devono, farci perdere di vista gli obiettivi del Green deal: aumento delle rinnovabili, dell'idrogeno verde, investimenti veri in efficienza energetica sono e restano la strada per giungere a un sistema energetico sostenibile economicamente e soprattutto socialmente.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, je retiens trois leçons de ce débat et de cette crise.

La première, c’est qu’il y a une très grande majorité dans ce Parlement pour dire que cette crise doit contribuer à accélérer le pacte vert, à accélérer le déploiement des renouvelables et à diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. C’est très important qu’il y ait ce très vaste consensus politique – vous l’avez dit également, Madame la Commissaire, c’est la position de la Commission – car il n’existait pas auparavant. Donc, il faut se saisir de cette crise pour accélérer la transition vers davantage de renouvelables et d’efficacité énergétique et moins de dépendance aux énergies fossiles.

La deuxième leçon, c’est que je suis surpris que personne ne se pose la question de savoir qui a gagné à l’augmentation des prix de l’énergie. On sait tous, en tant que responsables politiques, qui a perdu, mais qui a gagné? Qui a fait des surprofits, qui a vendu sur le marché spot à des prix astronomiques, sans aucune comparaison avec ses coûts de production? J’attends de la Commission européenne qu’elle éclaire ce débat. Quelles sont les recettes fiscales totales supplémentaires pour les États membres? Quelles sont les recettes liées à l’augmentation du prix du carbone, bien au-delà de ce que nous anticipions nous-mêmes? Ces débats doivent avoir lieu autour d’une table pour pouvoir ensuite répartir de manière juste les rentes et les surprofits qui se sont créés, les éventuels comportements spéculatifs qui ont eu lieu et pour aider ceux qui sont les victimes de cette augmentation du prix du gaz.

Et la troisième leçon, c’est que je ne vois pas comment, dans ce contexte, vous pouvez continuer à soutenir, Madame la Commissaire, l’augmentation du prix du CO2 sur le chauffage, alors que vous êtes vous-même en train de dire qu’il faut limiter l’augmentation du prix du gaz sur le chauffage.

 
  
MPphoto
 

  Ville Niinistö (Verts/ALE). – Madam President, over 80% of the price hike of electricity in Europe has been caused by the increase in the price of fossil gas. Some 93% of fossil gas used in the European Union is imported. A lot of it is imported from countries like Russia. We know that there is serious doubt about market manipulation, also here in the price hike, in addition to what has happened globally with an increase in demand in countries like China as well. So that is something that the Commission needs to look into very thoroughly, and we could – and should – increase the role of the Commission in international energy contracts done by EU countries.

But, if we think about this in the long term, and also about European households and businesses, the signal is very clear. This has to be the last energy price shock created by fossil fuels in the European Union, and we can do that. Renewables are cheap and renewable build up should be scaled up fast. With this transition and making sure that renewables are increased in Europe, we get rid of this gas dependency that is creating this shock in the short term.

We should not go into changing the market logic in, for example, creating a price ceiling for fossil fuels because that would only increase our dependency on fossil fuels, and that is the cause of this price hike. That is something we can’t do. What we must do is to support the individual households with social tariffs and social contracts, energy loans, that are already there to get rid of gas boilers, to go into renewable heating and cooling, and to go into energy efficiency, and we can also do that during this winter with our Member States. So the energy transition has to be hastened.

 
  
MPphoto
 

  Elena Lizzi (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, lo scenario che dovremo affrontare nei prossimi anni si prospetta difficile, soprattutto per le famiglie europee.

Nel periodo 2020-2021 il prezzo del petrolio ha subito un'impennata del 200 %, mentre il gas è aumentato del 30 % solo nel secondo trimestre del 2021. In Italia l'aumento di energia a gas causerebbe effetti indiretti sui listini al dettaglio e porterebbe a una maggiore spesa per 768 euro annui a famiglia, di cui 140 solo per i generi alimentari. In aggiunta, sono previsti rincari sui rifornimenti di carburante per oltre 320 euro annui. Il conto finale per le famiglie è già spaventosamente alto così ed è stimato in 1 300 euro per nucleo familiare, uno stipendio medio solo per gli aumenti.

La Commissione europea ha presentato lo scorso luglio il pacchetto climatico Fit for 55 che ha come obiettivo il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2050, ma in cui non si tiene conto degli ulteriori rialzi di prezzo legati ai permessi di emissione dell'anidride carbonica.

Questi sono gli effetti devastanti delle vostre politiche green radicali, che come gruppo chiediamo vengano riviste, o a pagare le vostre scelte arbitrarie saranno le famiglie. Chiediamo di rivedere la traiettoria, Commissario, per tutelare cittadini e famiglie dalla schizofrenia di un mercato in preda al caos da transizione.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Stegrud (ECR). – Fru talman! Ni ville minska beroendet av fossil energi och undvika ett beroendeförhållande till Ryssland. Så hur tänkte ni egentligen när ni beslutade om att stänga ner fungerande kärnkraft? Nu har ju behovet av både fossilt och Ryssland i stället ökat.

Ni vill också bygga vindkraft och solkraft till vilket pris som helst, ett pris som nu drabbat medborgarna. Energifattigdomen skenar. Jag vet att många här vill göra mer av det som visat sig inte fungera, det vill säga satsa ännu mer på väderberoende elproduktion innan problemen med kraftöverföring, lagring, råvarutillgång och avfall är lösta.

Det är för sent att göra allt rätt, men inte för sent att göra resten rätt. Upphäv kraven på att, oavsett konsekvenser, bygga väderberoende elproduktion. Upphäv planerna på att stänga ned och försämra förutsättningarna för kärnkraft, som ju är det bästa för klimatet, konkurrenskraften och våra plånböcker. ”Never let a good crisis go to waste.” Lär av denna kris innan det är för sent på riktigt.

 
  
MPphoto
 

  Πέτρος Κόκκαλης (The Left). – Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2018 οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων μάς κόστισαν 331 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις σημερινές τιμές αυτό το ετήσιο κόστος θα πλησιάσει το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, αρκετά υψηλότερο από τις κοινές μας επενδύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας και λίγο χαμηλότερο από ολόκληρο τον επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Η εξάρτησή μας λοιπόν από τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο καταστρέφει το μέλλον των παιδιών μας, όχι μόνο μάς κρατά σε γεωπολιτική ομηρία, αλλά αποτελεί οικονομική τροχοπέδη. Χρειάζεται να αυξήσουμε ραγδαία τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση στην παραγωγή φθηνής και καθαρής ενέργειας και τη βαθιά εξοικονόμηση. Και βλέπουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά παγκόσμιες κρίσεις και προκλήσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών μελών. Πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις των τιμών με καθοριστικές επεμβάσεις στην αγορά ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει άμεσα γενναία πανευρωπαϊκά μέτρα για την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου, τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και τη διατίμηση των τιμών οικιακής ενέργειας. Ας μην επιτρέψουμε ένα νέο 1974.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Radačovský (NI). – Vážená pani predsedajúca, ekologicky čistá zelená Európa je nevyhnutnou podmienkou života budúcich generácií. Energetická potreba slnka, vetra, vody, pretože to predstavuje život pre Európu, život človeka. Je však potrebné sa zaoberať aj súčasnou generáciou, ktorá často v dôsledku zvyšovania cien energií žije v energetickej chudobe, žije ako zraniteľný spotrebiteľ, a týmto sa treba zaoberať. Ja vítam rozhodnutie Komisie alebo plán Komisie, že 13. októbra sa nájde súbor nástrojov, ako prinútiť národné štáty prijať opatrenia na boj proti rastúcim cenám energie. Rastúce ceny energie skutočne spôsobujú chudobu, spôsobujú ohrozenie spotrebiteľa. Pokiaľ sa tým Európska komisia nebude zaoberať, tak to nebude dobré. Je poľutovaniahodné, že niektoré národné štáty vrátane Slovenska ešte doposiaľ nemajú v zákonodarstve ukotvené, čo je zraniteľný spotrebiteľ.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen vor einer ernsthaften Herausforderung durch hohe Energiepreise in der Europäischen Union. Wir müssen jetzt sehr klug reagieren. Es ist ein beliebter Vorwurf an Politikerinnen und Politiker, dass sie immer nur an die nächste Wahl und nie an die nächste Generation denken. Und, Frau Kommissarin, da gibt es aus den Mitgliedstaaten Druck auf Sie, jetzt zum Beispiel, den Emissionshandel zu schwächen und neue Schritte zum Emissionshandel, die im Paket „Fit for 55“ stehen, wegen der aktuell hohen Energiepreise jetzt nicht umzusetzen.

Die Maßnahmen von „Fit for 55“ wirken 2025, 2026, 2027 erst wirklich. Wer jetzt sagt, wir müssen das ETS schwächen, der bestätigt jedes Vorurteil. Und ich bin dazu nicht bereit. Wir müssen in Energieeffizienz und in erneuerbare Energien investieren. Das hilft direkt. Und das müssen wir ganz besonders bei sozial Schwachen machen, indem wir sie in die Lage versetzen, energieeffiziente Produkte zu kaufen. Denn – das hat Pernille Weiß richtig gesagt – Energie, die ich nicht verbrauche, die erfordert auch keine Kosten.

Das gilt auch volkswirtschaftlich: Je weniger wir verbrauchen, desto weniger sind wir abhängig, und desto weniger sind wir solchen Preisschocks ausgesetzt. Und Investoren in diese Technologie brauchen Klarheit. Jeder, der sich klimafreundlich verhält, soll Geld verdienen. Deswegen brauchen wir jetzt eine kluge, langfristige Strategie mit gezielten Hilfen, dürfen aber nicht die europäische Klimapolitik an irgendeiner Stelle infrage stellen.

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares (S&D). – Señora presidenta, me alegro de que tengamos este debate aquí; era muy necesario y mi grupo no ha dudado en traerlo porque es de máximo interés para la ciudadanía. Estamos ante una crisis de precios de la energía de origen fósil. El precio del gas natural se ha disparado mucho más allá de lo previsible. Vamos lentos en nuestra apuesta por la descarbonización y lo estamos pagando. Pero tenemos un problema aquí y ahora y la política debe trabajar para arreglarlo.

La subida de los precios del gas ha roto el mercado. Nos encontramos con dos niveles de precios —fósiles y no fósiles— que están totalmente alejados. Los primeros están disparados y los segundos son asequibles y estables, y eso está provocando beneficios que no son justificables. La situación es excepcional y debemos estudiar con flexibilidad las propuestas de los Estados miembros y esperar las de la Comisión. Una de estas propuestas es una plataforma estratégica para la compra de gas, apuntada por mi país y que era recogida ayer mismo por la presidenta de la Comisión.

Urge, por tanto, una respuesta coordinada europea a corto y a medio plazo, porque prevemos que esta subida se mantenga hasta primavera. ¿Y si no es así? ¿Y si algunos fósiles no vuelven al nivel previo? La primera respuesta es clara: seguir apostando por fuentes renovables, que además nos aportan autonomía estratégica. Pero también hay que ajustar las reglas. Ayer mismo la ACER mencionaba que vienen años de volatilidad de precios; por tanto, debemos revisar las normas de funcionamiento de los mercados energéticos.

Ya no solo hablamos de garantizar que la gente más humilde pueda calentar la casa o hacer frente a la factura de la luz. Hablamos de impedir un impacto general en nuestras economías que ponga en riesgo la recuperación económica y la transición energética.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano (Renew). – Señora presidenta, hace ya más de una década, señor diputado, que la factura de la luz en España es de las más altas de Europa. ¿Por qué? Los españoles conocen bien problema: el Partido Popular y el Partido Socialista permiten que unas pocas compañías eléctricas se repartan el mercado y abusen de los consumidores. Luego, las eléctricas devuelven el favor con puestos en los consejos de administración. Esta misma semana, el exdirigente socialista Antonio Miguel Carmona, sin experiencia alguna en el sector, ha fichado por Iberdrola como vicepresidente para mejorar sus relaciones institucionales.

Un ejemplo de esta manipulación: Iberdrola paró sus centrales hidráulicas en 2013, incrementando artificialmente la factura de la luz de todos los españoles en 100 millones. Sí, señor eurodiputado, 100 millones. Y les pillaron, pero el castigo impuesto fueron unos míseros 25 millones de multa. ¿Por qué no defienden los reguladores a los españoles? Porque al PP y al PSOE no les interesa perder sus sillones en los consejos de administración.

Así que, señora comisaria, me ha alegrado mucho escucharla cuando ha dicho que va a exigir cumplir la normativa europea, y le pido que la Comisión insista en el correcto funcionamiento del mercado interior y en el respeto de las reglas de competencia por parte de los reguladores españoles.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). – Madam President, this is a very important issue on the energy prices, and more than 80% of our citizens are concerned by the energy price, and I think that is really a concern for all of us. But then let’s stick to the facts.

First of all, there are some colleagues, of course, every time trying to link it with climate change policies. But the analysis clearly show that it’s around 80 to 85% because of the gas price and only 10 to 15% because of the carbon price. So are we going to talk about the 10% or the more than 80%?

I think we should discuss the latter.

And there is a question when we are talking about gas, this is a question to the Commission. Also here if you look at the Gazprom numbers, for example, the delivery to the EU through Belarus went down 70% last week. So are we being played by Gazprom and Russia?

And this is an analysis that the Commission should do, and should make very clear to all of us because if there is this political, geopolitical play, we need to act on it and maybe the dependence to Nord Stream 2 to Germany was not a very wise idea.

But what does this mean in the short-term – compensation for the vulnerable households? There are possibilities in the current EU framework. Dear Commission make that known to the Member States.

But also in the medium and the long-term, do more on an energy union where we have joint contracts, gas contracts, with also long-term price deals and, of course, make ourselves less dependent on gas – meaning Green Deal, more energy efficiency, more renewables. That’s the logical approach. Let’s stick to the facts but also let’s work.

 
  
MPphoto
 

  Filip De Man (ID). – Voorzitter, collega's, energie wordt pijnlijk duur en toch volhardt de Europese Unie in de boosheid met haar onbetaalbare Green Deal, terwijl de betere optie voor de hand ligt: kernenergie, die is goedkoop, betrouwbaar, stoot alleen waterdamp uit en het afval kan veilig weggeborgen worden in geologisch stabiele lagen. Maar ook de paars-groene regering in België zet koppig door. Zij lijdt werkelijk aan een nucleaire fobie.

Ondertussen zetten bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Zweden wél in op kernenergie. Er wordt geïnvesteerd in reactoren van de derde en vierde generatie in Japan, Zuid-Korea, China, de VS, Rusland, Frankrijk en Finland. In Vlaanderen beschikken wij met het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol over een wereldspeler inzake wetenschappelijk onderzoek, maar de paars-groene regering stimuleert dat uitdrukkelijk niet.

En het kan nog gekker. De Europese Commissie keurt goed dat de Belgische regering drie miljard aan subsidies zal geven aan vervuilende gascentrales die de bestaande – en schone – kerncentrales moeten vervangen.

Conclusie. Wij hebben in België dus een groene minister die kernenergie haat en nog liever massaal gas verbrandt. Dat Tinne Van der Straeten tot voor kort de helft van de aandelen bezat van advocatenkantoor Blixt speelt wellicht een rol. Het kantoor heeft namelijk in het verleden de belangen van de gaslobby verdedigd. I rest my case.

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Jakiś czas temu opublikowałam artykuł pod tytułem „Prąd staje się w Europie towarem luksusowym”. Tytuł miał być prowokujący, ale okazał się proroczy. W Hiszpanii i Portugalii megawatogodzina sięgnęła poziomu 190 euro. W podobnej skali prąd drożeje również we Włoszech, podobnie generalnie w całej Unii Europejskiej.

Nie widać końca tej paniki. Kraje przodujące w ekologicznej propagandzie, takie jak Holandia, wracają do technologii węglowych, aby ustabilizować ceny i zapewnić ciągłość dostaw energii. Po raz pierwszy od wielu dekad bogate społeczeństwa Europy Zachodniej zaczęły bać się biedy i mrozu.

Taka jest niestety cena Zielonego Ładu. To nie kryzys, to rezultat, jakby powiedział polski pisarz Stefan Kisielewski. Takie są bowiem koszty zbyt pospiesznej dekarbonizacji i wiary w energetykę odnawialną, która okazuje się po prostu zawodna.

Oczywiście Bruksela może opanować ten chaos. Wystarczy tylko zracjonalizować i dostosować politykę klimatyczną do społecznych oczekiwań i gospodarczych możliwości. Zróbmy to, póki jest jeszcze czas, póki nie będzie za późno, póki ludzie nie będą na ulicy. Inaczej europejska energetyka na zawsze stanie się zależna od kaprysów pogody i rosyjskiej ruletki.

Wniosek jest jeden: Zachód, który uwolnił się z pułapki arabskiej ropy, wpadł w pułapkę rosyjskiej dyktatury. Co za wstyd!

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (The Left). – Senhora Presidente, o sistema está manipulado, a Comissão é responsável, e nós não podemos pagar pela ganância das grandes corporações. São absurdas e escandalosas as taxas de rentabilidade das grandes produtoras, e a Comissão e os governos protegem-nas. São absurdas e escandalosas as privatizações que foram feitas no setor da energia, como no meu país no caso da EDP e da REN, e a Comissão e os governos protegem—nas. É absurda e escandalosa a especulação no mercado de emissões de carbono, e a Comissão e os governos protegem-na. É escandalosa a pobreza energética onde, no inverno passado, 36 milhões de famílias não puderam aquecer a sua casa, e a Comissão e os governos nada fazem.

Nós precisamos tratar da energia como um bem comum. É urgente acelerar a transição para a energia renovável e acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Mas o mais absurdo e escandaloso nisto tudo é que a Comissão e os governos continuam ao lado das grandes corporações e não das populações.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, οι αλματώδεις ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, δεν είναι παροδικές. Το πανάκριβο ρεύμα λόγω της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις γίνεται απλησίαστο. Είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής πράσινης μετάβασης με τετραπλασιασμό της τιμής ενέργειας εξαιτίας της απολιγνιτοποίησης, του πανάκριβου φυσικού αερίου και της προώθησης της μονοκαλλιέργειας των ανανεώσιμων, με εργαλείο το εμπόριο ρύπων. Τα πράσινα ευρωενωσιακά πρόστιμα και φόρους, τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τους ομίλους, όλα τα πληρώνει ο λαός, όπως και τις εργαλειοθήκες μέτρων στο όνομα της ανάσχεσης της ακρίβειας. Η επεκτατική πολιτική, όπως και η περιοριστική, έχουν κοινό παρονομαστή το κυνήγι κέρδους και την εκμετάλλευση. Χρεοκοπημένος είναι ο μύθος ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός θα έφερνε φθήνια, καλές δουλειές και ανάπτυξη για όλους. Τρανή απόδειξη το ορατό ενδεχόμενο οι λαοί της Ευρώπης, περισσότερο από ποτέ, να ξεπαγιάσουν αυτόν τον χειμώνα. Είναι στο χέρι τους να δυναμώσει η πάλη για κατάργηση όλων των ληστρικών έμμεσων φόρων, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς - συντάξεις, για ενέργεια που θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, για να διεκδικήσουν εξουσία και οικονομία με βάση τα δικά τους συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). – Señora presidenta, señora comisaria, los precios de la energía están experimentando unas subidas extraordinarias —como sabemos— que están perjudicando gravemente a consumidores, empresas e industrias y que, además, están causando perjuicio porque el aumento de la inflación también se está produciendo en gran medida debido a ello.

El invierno llega y la situación se va a prolongar. Las subidas se explican por factores como el aumento brusco de la demanda, los problemas de las cadenas de suministro mundiales, la dependencia del exterior, los altos precios del CO2, que se han disparado, y el bajo nivel de reservas de gas natural. En el corto plazo las dependencias energéticas que tenemos limitan, y mucho, nuestro margen de actuación, pero no lo imposibilitan.

Podemos paliar los impactos mediante medidas compensatorias como rebajas fiscales o exenciones para algunos tipos de consumidores, vigilar la libre competencia entre operadores y eliminar cánones y conceptos de las facturas de la luz que no están vinculados a la energía. Este último aspecto es muy relevante y en España constituye una parte importante de la factura que eleva mucho el precio y perjudica gravemente a particulares, industrias y empresas, por lo que es importante resolverlo.

A largo plazo es necesario crear un clima favorable a las inversiones, hacer un buen uso del mecanismo de recuperación, aumentar las interconexiones, promover una mayor digitalización del sector y, lo que es fundamental, hacer una transición energética de manera flexible que permita que nuestra capacidad industrial se refuerce y la competitividad de la economía también.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, tante analisi sono state fatte sull'aumento dei prezzi dell'energia. Io penso che ora è il momento delle proposte.

Per quanto mi riguarda voglio fare quattro proposte molto concrete alla Commissione e al Consiglio, da avviare subito. Primo: occorre un coordinamento europeo nello stoccaggio e nella successiva distribuzione. Quindi, creiamo una riserva strategica europea.

Secondo, lo stesso coordinamento deve realizzarsi per gli acquisti di gas; sappiamo che non sono i vaccini, ma sappiamo anche che il principio è lo stesso, cioè rendere l'Europa più forte, più dura se vogliamo, nella negoziazione, nella fase di acquisto, rispetto ai paesi fornitori e anche ai loro giochi "geopolitici".

Terzo: se vogliamo differenziare le fonti di approvvigionamento e aumentare la quantità di rinnovabili, signora Commissaria, è cruciale il rapporto con l'Africa: la cooperazione su progetti comuni, una maggiore interconnessione con quel continente e sosteniamo noi, dall'Europa, la transizione energetica dell'Africa del Nord e dell'Africa subsahariana.

Quarta proposta: non è rivoluzionaria ma è una proposta di trasparenza e di chiarezza. Liberiamo il campo dell'energia dalla speculazione puramente finanziaria. Mi riferisco all'ETS, di cui faremo la riforma: i prezzi delle quote di emissione di CO2 dovrebbero essere determinati dai meccanismi di mercato tra operatori energetici e industrie che utilizzano quelle quote, e non da chi utilizza l'ETS come un gioco azionario al rialzo per profitti facili, impedendo di dare quel segnale di prezzi stabili, e a volte crescenti, che serva ad accompagnare le imprese verso la transizione energetica ambientale.

Per questo io propongo che l'accesso all'ETS sia escluso a operatori e a soggetti puramente finanziari.

 
  
MPphoto
 

  Morten Petersen (Renew). – Fru formand! Timingen kunne ikke være værre. Vi står foran det måske mest afgørende klimatopmøde nogensinde. Vi står med den ambitiøse pakke af lovgivning, som vi kender som den grønne pagt, og vi er allerede bagud med tidsplanen. Der er mange forklaringer på de stigende energipriser, som vi diskuterer her i dag, og jeg forstår udmærket bekymringerne. Men tilbage står, at vi simpelthen mangler grøn elektricitet. Vi har nemlig ikke udbygget med vedvarende energi i tide, lige så vel som vi ikke har været gode nok til at spare på energien, herunder i alle bygningerne. Vedvarende energi er den billigste energiform, som vi kender i dag. Det er langt billigere at producere grøn strøm fra vindmøller og solceller, end det er fra kul og gas. Derfor er det langsigtede svar på de kortsigtede udfordringer, vi står overfor, at få bygget ud - og det i en fart. Men det kræver så igen, at vi får givet de tilladelser, der skal til, for at vi kan producere mere vedvarende energi. Hvis ikke vi gør det, jamen så lykkes vi ikke, hverken med vores klimamål eller med at gøre europæerne sikre og trygge og varme på vej ind i de kolde vintre.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Ich habe heute schon mehrfach das Wort „historisch“ gehört im Zusammenhang mit den Gaspreisen. Und wer einen Blick ins Internet wirft: Nein, es ist nicht historisch. Wir hatten 2013 schon einmal so hohe Gaspreise. Glücklicherweise sind wir heute bereits besser gerüstet, denn wir haben mehr Erneuerbare im Mix, und wir haben Effizienzmaßnahmen umgesetzt. Das heißt, das ist auch langfristig unsere beste Absicherung gegen den Preisanstieg bei fossilen Energien: raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren, runter mit der Energieverschwendung.

Das wird aber nicht in den nächsten zwei Tagen passieren, auch nicht in den nächsten zwei Wochen, Monaten oder Jahren. Deshalb: Ja, wir brauchen auch direkt Maßnahmen, um diejenigen zu unterstützen, die von diesem Preisanstieg am stärksten betroffen sind, aber bitte keine Gießkanne, bitte nicht Subventionen für fossile Brennstoffe einfach durch Steuererleichterungen für alle umsetzen. Denn ein Teil des Anstiegs ist auch auf Spekulation zurückzuführen, und es ist doch bitter, wenn wir wieder Steuergeld direkt in die Taschen von Spekulanten richten.

Deswegen brauchen wir dafür Maßnahmen in der kommenden Gasmarktregulierung. Da verlasse ich mich auf Sie, Frau Simson.

 
  
MPphoto
 

  Jaak Madison (ID). – Aitäh, austatud juhataja! Mul oli ette valmistatud siuke korralik inglisekeelne kõne, aga kui ma nägin, et isiklikult komisjon on esindatud Kadri Simsoniga, kes on Eestist, siis loomulikult naudime pigem eesti keeles rääkimist.

Ma kuulasin kõnet. Neljandal minutil proua Simsoni kõnes ta ütles: „Ainukene lahendus energiakriisile ja hinnatõusule on rohepööre.“ „Green deal“ on ainuke lahendus. Ja paljud kõnelejad siin, kuna, noh, see maja ei ole väga loogiline maja, siin üldiselt järgitakse ideoloogiat ja fanatismi, mitte argumente ja majandusloogikat, siis nõutakse, et on vaja suurendada sõltumatust, vähendada gaasitarneid, vähendada fossiilsete kütuste kasutamist, suurendada rohelist energiat. Ja see justkui viib hinnad alla ja teeb elu paremaks. No see kõik on selline pudru ja kapsad, mis ei ole loogiline lihtsalt. Esiteks, päikesest ja tuulest ei piisa lihtsalt. Ei piisa selleks, et BMW autotehas püsiks Saksamaal, mitte ei koliks Ungarisse ühe tehasega, mida nad praegu teevad. Sellest ei piisa, et hoida hinda all, sest see on tunduvalt kallim tootmine.

Aga hea on kritiseerida, aga tuleb pakkuda ka lahendusi. Lahendus on ilmselge. Nagu ütles ka minu hea kolleeg Belgiast, tuumaenergeetika on justkui pandud kuskile ma ei tea -põlu alla. See on halb. Saksamaa sulges oma tuumajaamad lihtsalt selle pärast, et toimus väikene rike Fukushimas. Selle pärast hävitati energeetika sõltumatus ja nüüd palutakse käsi pikal sütt ja gaasi Venemaalt, kes manipuleerib eurooplastega. See ei ole ju normaalne.

Igatahes minu aeg on üle saanud. Aitäh Kadri Simsonile! Te olete mõistlik inimene, te saate asjadest aru, seega kasutage mõistust, mitte ideoloogiat.

 
  
MPphoto
 

  Beata Mazurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś: „by prowadzić wojnę, potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze”. Parafrazując, można powiedzieć, że dziś Putinowi do dominacji nad Unią Europejską potrzebny jest gaz, gaz i jeszcze raz gaz. Tak, rosyjski Gazprom i jego główny projekt Nord Stream 2 poprzez swoje działania wpływają na cenę gazu ziemnego, powodując ich wzrost, co przełoży się na wyższe rachunki w całej Unii Europejskiej.

Dziś nie potrzeba czołgów, by Europa padła na kolana. Dziś wystarczą działania Kremla i przychylnych mu europejskich polityków. Zielona energia jest ważna, ale obecnie nie ma możliwości, by choć w połowie zaspokoiła nasze potrzeby. Panie Timmermans, gdziekolwiek Pan jest, czas na refleksję i rewizję nadambitnych planów. Dziś mieszkańcy Europy słono za nie płacą i będą nadal płacić. Już niedługo okaże się, że Europa będzie musiała przeprosić się z węglem. W przeciwnym razie może czekać nas fala upadłości przedsiębiorstw i drożyzna, która dotknie każdego z nas, a w szczególności tych najbiedniejszych. Bądźmy pragmatyczni. Przestańmy bujać w zielonych obłokach!

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γεωργίου (The Left). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι αριθμοί τρομάζουν. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν θα μπορέσουν να ζεστάνουν τα σπίτια τους τον χειμώνα που έρχεται. Ήδη το 60% του πληθυσμού υποφέρει από ενεργειακή φτώχεια. Στην Κύπρο, τη χώρα μου, η ενεργειακή φτώχεια μαστίζει έναν στους πέντε συνανθρώπους μας. Απαιτείται μεταρρύθμιση της ενεργειακής αγοράς για δραστική μόνιμη μείωση των τιμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να απαγορεύσει τη διακοπή παροχής ενέργειας στους καταναλωτές. Να στηρίξει τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και τις μικρές επιχειρήσεις, να στηρίξει οικονομικά σημαντικά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης και να βοηθήσει κράτη όπως η Κύπρος για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για ηλεκτρική διασύνδεση 15% ως το 2030 και, τέλος, μέσα από κρατικό έλεγχο και δημόσιες επενδύσεις, να διασφαλίζει το ανθρώπινο δικαίωμα στην ενέργεια με ισότιμη πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό.

 
  
MPphoto
 

  Sara Skyttedal (PPE). – Fru talman! Den pågående krisen med skenande elpriser kommer tyvärr inte att vara den sista. Många liknande kommer att följa med den politik som nu pådrivs av gröna partier runtom i Europa och som tyvärr i stor utsträckning riskerar att anammas av oss här i huset.

Vår klimatpolitik låter sig styras av en närmast religiös rörelse som blir allt renlärigare och där allt utom det allra heligaste och renaste ska fasas ut, förbjudas eller straffbeskattas. När inte ens kärnkraften, biobränslen från skogen eller vattenkraften bedöms vara tillräckligt goda alternativ till kolkraft och fossila bränslen, då är det inte så konstigt att vi hamnat där vi gjort, med otillräckliga resurser. Inte ens under de mest gynnsamma väderförhållandena kan sol- och vindkraft i dag generera tillräckligt med energi för att stå för hundra procent av efterfrågan året om.

Den som kan de mest grundläggande ekonomiska reglerna vet att när utbudet är mindre än efterfrågan då stiger priserna. Företagen och hushållen kommer att fortsätta stå inför skenande priser om kärnkraftverken fortsätter att stängas ner, och det bara utifrån vår nuvarande energikonsumtion. Alla vet att den verkliga omställningen kommer att kräva en omfattande elektrifiering och öka vårt elbehov, i Sverige med minst 60 procent.

De grönas politik är skadlig för klimatet, ty bristen på realism i kärnkraftsfrågan har tvingat oss att använda fossila bränslen, och den straffar nu också familjer och företag runtom i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Niels Fuglsang (S&D). – Fru formand! De stigende energipriser og særligt gaspriserne rammer forbrugere i hele Europa. Spanieren, der har købt en elbil og sætter den i opladeren. Rumæneren, der skal have varmet sit hus op. Danskeren, der tænder for kødgryden. Vi står i en situation, som kan blive fatal, og i nogle tilfælde betyder det, at man må vælge mellem at varme sit hus op eller få varm aftensmad. Det er selvfølgelig fuldstændigt uholdbart. Vi har et marked, men det er ikke selvindlysende, at alle spiller fair på markedet. Jeg mener, at Europa-Kommissionen må tage en seriøs snak med Rusland, for hvorfor falder importen af russisk gas, når vi har allermest brug for det, og når vi er villige til at betale for det? EU må stille større krav, styrke markedsreglerne og sikre, at dem, der producerer gassen, ikke bruger den politisk.

Jeg mener først og fremmest, at denne krise viser, at vi har brug for en stærk grøn omstilling. Denne krise skyldes ikke for meget grøn omstilling, den skyldes for lidt. Derfor er det helt skørt, synes jeg, at høre på de kolleger, der anklager den grønne pagt for at være skyld i denne situation. Tværtimod. Vi skal øge den vedvarende energi, for den er billigst, og vi skal øge energieffektiviteten. Hver gang vi øger energieffektivitet med én procent, falder gasimporten med 2,6 procent. Så lad os tage dette som et tegn på, at vi har brug for at lave en stærk aftale om Fit for 55-pakken under den grønne pagt.

 
  
MPphoto
 

  Ondřej Knotek (Renew). – Madam President, high energy costs are a risk to citizens and businesses and the key factor is the price of the allowances. It is unpredictable and it has grown too high. Therefore, it is time to introduce a maximal predictable price and also to limit the trading with the allowances only to businesses among the Emissions Trading Scheme (ETS), with no more speculations and no more investment funds etc.

Another factor in how to stabilise the cost of energy is also to respect technology neutrality. It is not possible to reach the EU climate goals only through renewables. Other planet—friendly solutions, such as nuclear or low—carbon gases, simply must be put on an equal footing in a delegated framework of the sustainable finance or within the state aid rules. Failing to do so would not only further increase the cost of energy, but would also question the meaningfulness of the European climate measures.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). – Gerbiama Pirmininke, gerbiamieji, ši krizė yra testas mūsų vyriausybių išminčiai. Galima visiems dirbtinai sumažinti energijos kainą, bet tai reiškia, kad mokesčių mokėtojų pinigais remsime ne tik skurstantįjį, bet ir turtingą. Ir visiškai nesvarbu, ar energija pagaminta iš taršaus iškastinio kuro ar švaraus žaliojo kuro. Gyventojai ir verslas dabar yra paversti įkaitais tuose miestuose, kurie pasidavė dujų lobistams ir nevykdė perėjimo prie atsinaujinančiųjų vietos išteklių. Toks miestas, deja, yra ir Lietuvos sostinė Vilnius, kur sąskaitos už šildymą didėja net 20 proc. Ši krizė parodė, kad vien dujų terminalai neišspręs mažesnių kainų klausimo. Išmintingos vyriausybės vietoj skambių kalbų ir priešų ieškojimo turėtų imtis skubių darbų ir dėl vietinių išteklių plėtros skubiai masiškai investuoti į energijos taupymą, pastatų renovavimą, žaliąją energetiką.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Lin Lacapelle (ID). – Madame la Présidente, chers collègues, nous entrons dans une crise de l’énergie très grave: le prix du gaz naturel a été multiplié par sept depuis le début de l’année, l’électricité en France a augmenté de 57 % et ce n’est que le début. Il y a à cela deux causes.

La première est que l’Union européenne, par idéologie verte, sabote le nucléaire, pourtant énergie propre, totalement décarbonée, mais exclue de la liste des énergies vertueuses pouvant faire l’objet des financements européens. Elle veut le remplacer par des énergies renouvelables et intermittentes.

Et seconde cause, en 2021, la production d’énergies alternatives, par les éoliennes et les barrages, a été catastrophique en raison des circonstances climatiques. Ajoutez à cela une pénurie de pétrole, une multiplication du prix du charbon par quatre et une crise des matières premières, et nous n’avons aucune réserve.

Les conséquences seront incalculables. Nous risquons, comme en 2016, des coupures d’électricité massives si l’hiver est rigoureux. Mais c’est aussi la production industrielle qui, faute de matières premières et de courant, risque d’être à l’arrêt. Les conséquences seront aussi fiscales. C’est le consommateur qui, après avoir subi toutes les hausses d’énergie depuis le début de l’année, subira la répercussion du gel décidé d’octobre à avril en France, soit juste après la présidentielle, comme par hasard.

Une solution miracle existe: l’indépendance énergétique européenne par le nucléaire, notamment français, et, parce que nous avons aussi le souci de l’écologie, par l’investissement dans la recherche et les technologies propres d’avenir, comme la fusion nucléaire ou le thorium.

Pour notre souveraineté, pour notre indépendance, pour notre pouvoir d’achat, soutenons nos technologies d’exception, notre production efficace et nos chercheurs.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, колеги, поисках този дебат, защото европейските граждани и данъкоплатци заслужават да знаят кой е виновен за тези цени в момента, които плащат. А виновниците са в тази зала, не всички, частично и в тази зала.

Виновно е дългогодишното лобиране в полза на китайските производители на слънчеви батерии и на вятърни мелници. Виновно е отричането на ядрената енергия. Виновно е твърдението, че можем да правим икономика само и единствено с вятърни перки и слънчеви батерии. Виновно е и облагането с огромни данъци на единствения суверенен наш източник, а именно въглищата, в полза на износителите отвънка на газ, които го внасят и продават на високи цени.

И сега слушам оправдания, би било много забавно да слушаме тези оправдания, ако не плащаха европейските граждани. Слушаме оправдания как вятърът не духал непрекъснато. Един колега откри, че слънцето не греело през нощта. Браво, колега, изключителна наблюдателност! Изобщо за това си безобразно поведение тази зала заслужи наградата „Дарвин“, колективно, всички категории, без конкуренция. Но цената я плащат европейските граждани. Какво трябва да се направи? Мораториум върху търговията с емисиите, които обогатяват разни търгаши, развитие на ядрената енергия и безумието Зелена сделка трябва да бъде прекратено.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (The Left). – Frau Präsidentin! Wenn wir über Energiepreise reden, darüber, dass 34 Millionen Menschen in der EU kaum oder gar nicht heizen können, kein Warmwasser haben, krank werden, dann reden wir über eine zentrale soziale Frage, die wir zu lösen haben. Was wir endlich brauchen, ist das Recht eines jeden Menschen auf Energie. Wir brauchen den Zugang zu Energie als ein öffentliches Gut. Das richtet eben nicht der Markt.

Notwendig ist ein europaweites Verbot von Stromsperren. Wir brauchen Strompreisdeckel. Wir brauchen eine wirkliche Reform des europäischen Strommarkts und sozial- und klimagerechte Energiebesteuerung. Sozialgerechte Klimapolitik bedeutet gerechte Umverteilung, zum Beispiel durch einen Ökobonus, durch den arme Haushalte begünstigt werden können.

Und noch was: Erdgas verhindert den Anstieg der Energiepreise nicht, sondern nur der massive Ausbau der Erneuerbaren. Und darum muss es gehen.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhora Presidente, os preços da energia não param de aumentar, no gás natural, nos combustíveis em geral, na eletricidade em especial. O aumento colossal dos preços da energia elétrica tem efeitos nas famílias e nas empresas, tem efeitos nos objetivos ambientais e tem efeitos na inflação. Se nada se fizer urgentemente, a nível europeu, mas também a nível de cada governo nacional, este não será o inverno do nosso descontentamento. Este será o inverno do nosso congelamento!

No mercado ibérico nunca a eletricidade esteve com um preço tão elevado. Os combustíveis em Portugal não param de aumentar: gasóleo, gasolina. A fatura da eletricidade, que já era em Portugal das mais elevadas da Europa face ao nível de vida, é agora praticamente insuportável.

E o que fez o Governo português para aliviar, mitigar, reduzir a fatura energética dos portugueses? Mantém o imposto sobre os produtos petrolíferos e outros sobre os combustíveis, que foram apresentados temporariamente, mas afinal continuam para sempre. Está o Governo, está o Primeiro-Ministro Costa disposto a reduzir estes impostos para aliviar a fatura da energia? E nas políticas de médio prazo, está decidido a acabar com as rendas do setor elétrico, que levam, em muitos casos, a que a fatura dos consumidores, empresas e famílias seja cada vez maior? E para as famílias vulneráveis, há algum plano especial para aliviar a sua fatura?

São estas respostas que o Governo português tem de dar e que também as instituições europeias hão-de dar aos consumidores e às empresas em toda a Europa.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, eri puolilla Eurooppaa energian hinnan nousu on ollut dramaattisen nopeaa, eikä vielä ole edes talvi. Näemme, että maat, joissa on jo nyt alhaiset päästöt energiasektorilla ja monipuolinen päästötön sähköntuotanto, ovat nytkin selvinneet vähäisimmillä hintaheittelyillä. Hinta heittelee, koska maakaasun hinta on jopa kymmenkertaistunut ja kivihiilen hinta on kaksinkertaistunut. Myös vesivarastot ovat keskimääräistä alhaisemmalla tasolla, ja ainakin Suomessa sähkön siirtohinnoittelu on kallistunut.

Tässä tilanteessa, jossa myös päästöoikeuksien hinta on kohonnut korkeammalle kuin aiemmin, emme voi kuitenkaan muuttaa suuntaa, koska juuri tämä sähkön päästökaupan hinta ohjaa meitä irti riippuvuuksista.

Olen pahoillani niiden eurooppalaisten puolesta, joiden koteihin lämmitys tai sähkö tulee edelleen fossiilisista polttoaineista ja jotka ovat riippuvaisia hintapiikeistä. Meidän tulee tälle talvelle hakea välittömästi toimia, jotka auttavat kuluttajia ja pienyrittäjiä. Odotamme komission ensi viikon toimintaohjelmia.

Meidän täytyy pitää määrätietoinen suunta, että pääsemme parempaan tilanteeseen, jos ei ensi talvena, niin sitä seuraavana talvena ja tulevina talvina. Voimme edistää myös teknologian avulla energiatehokkuutta. Älykkäät ohjausjärjestelmät leikkaavat helpostikin kaksikymmentä prosenttia energiantarpeesta. Nyt on osoitettu myös elpymis- ja palautumissuunnitelmaan RRF-rahaa. Se tulee käyttää viisaasti myös energiaköyhyyttä poistamaan.

 
  
  

IN THE CHAIR: KATARINA BARLEY
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Mauri Pekkarinen (Renew). – Arvoisa puhemies, fossiilista sähköä ajetaan alas ja hyvä niin. Sähkön hinnan nopea nousu kuitenkin todisti, että ellei uusiutuvaa ja päästötöntä kapasiteettia rakenneta riittävästi, huonosti käy. Ja kun Euroopan sähkömarkkinoiden integraatio etenee, hinnannoususta kärsivät nekin maat, jotka itse rakentavat päästötöntä ja puhdasta energiaa enemmän kaiken aikaa. Sähkön tarjonnan volatiliteetti kasvaa erityisesti tuulivoiman seurauksena.

Olemme Euroopassa unohtaneet reagoida sähköntuotannon rakenteen radikaaliin muutokseen. Meillä on joskus liikaa sähköä, mutta monesti myös liian vähän. Me tarvitsemme enemmän säätövoimaa. Tarvitsemme järjestelmän, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan ylläpitämään riittävää säätövoimakapasiteettia. Tässä asiassa eteneminen on mielestäni ehto sille, että sähkömarkkinoiden integraatiota voidaan jatkuvasti lisätä.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (Verts/ALE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, il devastante aumento della bolletta dell'energia è causato dall'aumento del prezzo del gas, dalla nostra ritardata transizione ecologica, da mancati investimenti su rinnovabili ed efficientamento energetico.

Mentre i prezzi del gas sono saliti alle stelle, il costo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili è rimasto stabile e basso. Investire su nuove infrastrutture per il gas e pensare di dipendere da attori esterni all'Unione europea, come la Russia, non è altro che un suicidio economico, ambientale, sociale e geopolitico.

Maggiori investimenti in efficientamento energetico per ridurre i consumi e le energie rinnovabili, coinvolgendo i cittadini nella produzione, sono l'unica via per abbassare i prezzi e prevenire future situazioni del genere.

Da parte della Commissione mi aspetto le necessarie misure di breve periodo per tamponare l'emergenza, misure che devono concentrarsi soprattutto su consumatori, famiglie, artigiani e piccole e medie imprese, vulnerabili e sempre più esposte al concetto di povertà energetica, a scegliere tra riscaldarsi o mangiare.

Se non si interviene velocemente il raggiungimento degli obiettivi del Green deal e di coesione sociale sarà messo a rischio e la capacità di reazione dell'Unione europea sarà percepita dai cittadini europei come evanescente.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen (ID). – Frau Präsidentin, werte Kollegen! Bekommen Sie das in unseren wohlklimatisierten Brüsseler Glastempeln überhaupt noch mit? Millionen Menschen in der EU haben Angst vor dem kommenden Winter. Und diese Angst hat konkrete Gründe. Bereits im vergangenen kalten und schneereichen Winter konnten Millionen Bürger es sich nicht mehr leisten, normal zu heizen. Nicht wenige saßen frierend in unbeheizten Behausungen, weil sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen konnten.

Diese nicht hinnehmbare Situation droht sich nun nochmals weiter zu verschärfen. In Deutschland sind die Heizkosten im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33 Prozent gestiegen. Die Strompreise steigen weiter astronomisch, und die gegenwärtige Energiekrise ist, um es klar zu sagen, vorwiegend politisch verschuldet. Diese Krise ist das Ergebnis der desaströsen Energiepolitik der EU und der nationalen Regierungen. Rund drei Viertel des Strompreises werden in Deutschland allein durch Steuern, Umlagen und Netzentgelte bestimmt.

Im Zuge der sogenannten Energiewende werden die Preise dabei mit voller Absicht künstlich verteuert – zu Klimaschutzzwecken! Da seien solche Opfer eben unvermeidbar – Opfer, die die Entscheidungsträger selbst freilich kaum betreffen. Und so steuern wir auf einen dunklen und kalten Winter für Millionen Europäer zu.

Liebe Kollegen unseres wohltemperierten Plenums, ich unterbreite Ihnen einen Vorschlag: Seien wir diesen Winter doch einmal klimaschützend vorbildlich und solidarisch. Stellen wir das Heizen aller Parlamentsräumlichkeiten von November bis März doch einfach einmal ein, um selbst einen Eindruck zu bekommen, wie sich die vom Volk erwarteten Opfer konkret anfühlen. Na, verehrte Grün-innen und versammelte Klimaretter-Bürokraten, wie wäre das wohl?

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko (ECR). – Madam President, imagine a child with her siblings laying down in a remote area of one of the poorest countries in the world around a petrol lamp studying until the light dies.

That child was me. Many kids do not have access to education because of energy issues. As a business employee, I saw African businesses struggle, struggling to share crucial documents because of unreliable energy sources.

Today in Europe, soaring energy prices are exposing families to a situation where they will not be sure they can afford to keep the light on in their homes, keep their kids warm at night or run their businesses properly. How is this going to help for education and a life in dignity?

As a mother and as a citizen, I am worried. As a Member of this House, I feel ashamed because we do have the power to change this situation – so what are we waiting for?

Yes, we must worry about the future of the planet. Yes, we must reduce carbon emissions. But does anyone here believe that shutting down nuclear plants and building gas plants will help, thus driving our own economies out of business instead of innovating help?

If we continue like this, we will pay not only with money but also with the souls of our nations. We must act or turn the light off, go home, die of shame.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Bompard (The Left). – Madame la Présidente, chers collègues, le prix de l’énergie explose partout en Europe.

En Espagne, les factures d’électricité ont augmenté de 35 % en un an. En France, le prix du gaz a bondi de 70 % depuis le début de l’année. Les classes populaires sont durement frappées alors qu’elles galèrent déjà à boucler les fins de mois. Un tiers des personnes interrogées en France par le Secours populaire ont du mal à payer les factures d’énergie: 550 000 foyers s’y sont fait couper l’électricité ou le gaz en 2020.

Vous nous aviez vendu la libéralisation du secteur comme le miracle qui ferait baisser les prix. Mensonge! Depuis la libéralisation, les prix en France ont augmenté de 80 % pour le gaz et de 60 % pour l’électricité, car une partie de la facture sert désormais à verser des dividendes aux actionnaires. Les actionnaires, qu’attendez-vous pour les mettre à contribution? En réquisitionnant seulement 10 % des bénéfices des fournisseurs, on peut baisser immédiatement les factures de 500 euros et passer l’hiver. Pour les fournisseurs, ce n’est rien, mais pour certains de nos concitoyens, c’est une question de vie ou de mort.

Enfin, à plus long terme, c’est la sortie de l’énergie du marché qui est à l’ordre du jour. Il faut en finir pour de bon avec l’enrichissement privé sur les biens communs indispensables à la vie, parce que nos vies valent plus que leurs profits.

 
  
MPphoto
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, caros Colegas, o aumento dos preços da energia afeta grande parte da população, incluindo a classe média. Prejudica as nossas empresas e indústrias. Ameaça a retoma económica.

Para fazer face a este problema, com causas bem identificadas, desde logo a galopante subida dos preços do gás natural, a União Europeia precisa de tomar medidas rápidas e decididas. No entanto, estas não podem traduzir-se em retrocessos na luta contra as alterações climáticas.

O Green Deal não é uma causa deste problema, mas o caminho para uma solução. Exigem—se medidas de fundo: aos Estados-Membros, mudanças na fiscalidade, nos custos de interesse geral. À União Europeia: um programa ambicioso de melhoria da eficiência energética da utilização de novas tecnologias e novos modelos de financiamento do setor.

Portugal tem uma das eletricidades mais caras da Europa face ao poder de compra. O custo da energia no meu país é um fator de bloqueio do desenvolvimento e da competitividade das empresas e indústrias, é um fardo para as famílias com níveis de pobreza energética muito elevados.

Temos um longo caminho a percorrer, mas é urgente e imperioso fazê-lo desde já.

 
  
MPphoto
 

  Robert Hajšel (S&D). – Madam President, after the unprecedented hike in energy prices, at least in some Member States, people will have to choose between heating and eating. Unbelievable!

We have to do our utmost in order to avoid the deepening of energy poverty, which could soon affect up to 80 million people in Europe. The suffering people expect us to deliver very concrete measures and not to blame others for our failure. Excuse me, but it is not Putin’s fault that we are facing this hike in energy prices. The Commissioner has said that the long-term contracts from Russia are being respected. After what happened around Nord Stream 2, we can only hope that the Russians, defending their business and playing their geopolitical games, would now be willing to increase their supplies, in order to help us and to correct our own faults.

So what can we do and what kind of lessons should we learn? First, we should defend people from energy poverty and keep our industry competitive. All Member States received a massive income from the emissions trading system to their budgets, so allow them to send a part of these financial resources back to consumers. This could help millions of people to pay financial bills – not only for energy consumption, but for all other goods as well.

Second, Europe should rapidly decrease its dependence on imports of fossil fuels – it doesn’t matter from which source. Therefore, we need to use more renewables, including also the greening of the gas industry via hydrogen and biomethane, which should also serve as a backup for unstable wind and solar plants. Having said that, it’s impossible that we still rely on the production of coal plants, which is the most dirty energy resource of electricity.

Third, we need to strengthen our energy security. Each Member State must create their strategic gas reserves and impose it from all gas supplies in the market as well.

To conclude my speech, this gas and electricity price shock is just another crisis, and the EU has to act together if we want to solve it.

 
  
MPphoto
 

  Martin Hojsík (Renew). – Vážená pani predsedajúca, Slovensko patrí medzi krajiny s vážnym problémom energetickej chudoby. Príliš veľa luďí je nútených kúriť v jednej miestnosti a kúriť prakticky čímkoľvek, pretože plyn je pre nich príliš drahý. A súčasné zvýšenie cien plynu a elektriny situáciu ešte zhorší. Stačilo, aby Putin pritiahol kohútik, a máme v Európe problém. Najviac tí najzraniteľnejší. Problémom je aj prepojenie cien plynu a elektriny. Musíme zmeniť nastavenie trhu s elektrinou a okamžite pomôcť najzraniteľnejším. Ale rýchla záplata problém dlhodobo nevyrieši. Skutočným riešením je energetická efektivita a zelená energia. Efektívnejšie budovy znamenajú nielen menšie účty za energiu, ale aj zamestnanosť, čistejšie ovzdušie a ochranu klímy. Zelená energia znamená navyše energetickú nezávislosť od režimov, ako je ten Putinov. Slnko, vietor či geotermálna energia už patria medzi najlacnejšie. Aj preto ma šokujú nezmyselné dotácie do fosílneho plynu, ako je tá na plynové kotlíky pre domácnosti na Slovensku. Skutočným riešením je aj klimatická dividenda. Peniaze za emisné povolenky majú ísť ľuďom, nie znečisťovateľom. Podporiť zelené riešenia a inovácie.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, en este aumento desmedido del precio de la energía pierden unos, los hogares, y ganan otros, unos oligopolios que, además, llevan años capturando las decisiones políticas. Y ahora no vale decir que la culpa es de la transición ecológica, porque, como muy bien es sabido, tan solo el 20 % del aumento de la factura tiene que ver con el aumento de los precios del carbono. El 80 % tiene que ver con el aumento del precio del gas. Y ahí radica el problema, en nuestra dependencia endémica de los combustibles fósiles.

Ahora hay que hacer algunas cosas a largo plazo. Dos muy claras: en primer lugar, desplegar más rápido las renovables y, en segundo lugar, cambiar el sistema de asignación de precios marginalista. No podemos pretender electrificar, como necesitamos con el Pacto Verde, haciendo pagar a todas las fuentes de energía el precio más alto.

Y en segundo lugar, a corto plazo necesitamos también hacer pagar a aquellos beneficios llamados «caídos del cielo» los impuestos que tocan. Y yo quiero celebrar algunas de las medidas que se están tomando en este sentido, por ejemplo, en España.

Y, finalmente, señora comisaria, necesitamos ideas claras y propuestas claras sobre qué hacer con los hogares más vulnerables a corto plazo. En el toolbox que van a presentar espero que esa vertiente sea tratada de forma específica y ambiciosa.

 
  
MPphoto
 

  Rosanna Conte (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Europa il 10 % delle famiglie vive in condizioni di povertà energetica; ben 2,7 milioni di lavoratori non possono permettersi riscaldamenti a casa.

Si tratta di una situazione di emergenza sociale e sanitaria allarmante, che rischia di peggiorare per l'aumento delle bollette e per la crisi del COVID ancora presente.

Ecco perché bisogna agire subito, con misure d'urgenza a livello europeo, magari investimenti e agevolazioni nel campo dell'edilizia residenziale.

Siamo ben lontani dalla transizione ecologica che l'Unione europea ha in mente, che fissa obiettivi irrealistici e dimentica del tutto il tema della povertà energetica.

Non possiamo chiedere agli Stati dell'Unione europea di rinunciare al gas naturale e poi legarci alla tecnologia e alle materie prime di paesi terzi come la Cina, che di certo contribuisce all'inquinamento globale molto più dell'Europa.

Noi non ci stiamo e decidiamo di restare al fianco di tutte quelle famiglie e imprese che rischiano di essere lasciate indietro, sacrificate nel nome di un bla bla bla lontano anni luce da quella dimensione sociale di cui l'Europa si riempie tanto la bocca.

 
  
MPphoto
 

  Anna Zalewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Koleżanki i koledzy! Przecież to katastrofa: na naszych oczach upada polityka energetyczna Unii Europejskiej, polityka klimatyczna Unii Europejskiej! Co mamy do powiedzenia Europejczykom, którzy martwią się tym, że wielokrotnie wzrosła cena energii, gazu, wody, śmieci, wielokrotnie wzrosły ceny życia? Mamy im do powiedzenia tylko tyle, że dobrze, że jest ETS, dobrze, że jest na rynku spekulacyjnym, i mało tego, że wpływa to na koszty życia obywateli, to jeszcze chcemy dołożyć do tego rynek lotniczy, rynek morski, samochody osobowe, budynki.

Tak, niech Komisja rzeczywiście podkreśla, jak to jest istotne, i niech się cieszy po to, żeby stracić do końca wiarygodność. Jednocześnie cieszy się i nic nie robi z Gazpromem i z Nord Stream 2. Wielokrotnie dwie grupy polityczne, S&D i EPL, odrzuciły możliwość podjęcia decyzji o rezolucji, która zmusiłaby Komisję do zatrzymania Nord Stream 2.

 
  
MPphoto
 

  Marc Botenga (The Left). – Voorzitter, mevrouw de commissaris, beste Europarlementsleden hier van de Vivaldicoalitie uit België, heeft u het gehoord? De Europese Commissie zet u aan om de btw op energie te verlagen. De Europese Commissie zegt dat dat niet alleen oké is met de Europese regels, maar ook nog eens een goed idee.

Het gebeurt niet alle dagen – beste CD&V, beste MR, beste VLD, de groenen, de socialisten – dat de Europese Commissie een voorstel van de PVDA overneemt. Dus ik stel voor dat u daarnaar luistert en dat u zo de factuur voor de mensen in België verlaagt.

Maar weet u, mevrouw de commissaris, dat de btw op energie in België 21 % bedraagt? Evenveel als op champagne of op kaviaar. Dat is absurd. Die btw moet nu naar beneden. We moeten mensen helpen.

Parce que vous permettez aux riches de planquer leurs milliards dans des paradis fiscaux, Panama et autres, mais les gens, eux, doivent douiller. Il n’en est plus question, ça doit se terminer ici et aujourd’hui. On va lutter pour ça, on ne vous laissera pas faire.

 
  
MPphoto
 

  Ева Майдел (PPE). – Г-жо Комисар, докато водим този дебат, всеки бизнес в България плаща 170 евро за мегават час електроенергия. За разлика от други правителства в Европа, българското правителство не прави почти нищо, за да смекчи удара върху бизнеса и гражданите.

Фактът, че цената за мегават час е три пъти по-висока от обичайната и че много правителства, като това в България, не реагират, не е само национален проблем обаче. Вече се чуват първите гласове срещу зеления преход и срещу идеята за европейски енергиен пазар. Фактът, че правителства, като това в България, не правят нищо, ще се отрази и на мнението на много европейци за Европейския съюз. Не прави достатъчно обаче и Европейската комисия, която задържа рекордно високи цени на емисиите в Европа. Имаме нужда, точно в момента, от безпогрешна реакция от страна на Европейския съюз.

Освен че трябва да реагираме сега, трябва да направим така, че това да не се повтаря. Нужна ни е система за стрес тестове за енергетиката в Европа, която да измерва как ще реагира икономиката за различни определени цени за газ, нефт и електроенергия. На тази база трябва да създадем ясен инструментариум за действие, както и изисквания към националните планове за енергетика и климат. Трябва да стартираме и годишна оценка за енергийната сигурност на Европейския съюз по подобие на кредитния рейтинг по банковата система. Надявам се всички осъзнаваме колко голям е рискът за Европа в момента.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Minister! Frau Simson, Sie haben gesagt, dass die Preise in diesem Winter hoch bleiben werden. Aber „heating or eating“ – Heizen oder Essen –, das darf nicht die Alternative für die Menschen in Europa in diesem Winter sein.

Ja, im letzten Jahr waren die Gaspreise sehr niedrig, aber das ist kein Trost heute, wenn wir seit Mai 2020 einen zum Teil rasanten Anstieg sehen. Frau Kommissarin, die Maßnahmen Ihrer Behörde sind dringend benötigt, eigentlich sind sie überfällig. Aber der kurzfristige Schutz für Menschen vor hohen, ja unbezahlbaren Energiepreisen, diese Maßnahmen liegen doch ausschließlich in den Händen der Mitgliedstaaten. Was in den Händen der europäischen Institutionen liegt, sind vor allem mittel- und langfristige Maßnahmen. Rednerinnen und Redner meiner Fraktion haben bereits dazu Vorschläge gemacht.

Was ich noch einmal unterstreichen will, ist: Europa wird nie energieautark sein. Wir können eine Menge nachhaltiger Energie produzieren, aber die Bedarfe für die Haushalte, für die Mobilität, für die Dekarbonisierung der Industrie sind gewaltig. Wenn also Importe weiter unvermeidlich bleiben, dann ist es notwendig, dass wir in der Versorgung diversifizieren, um Abhängigkeiten in der Versorgung und in den Preisen zu vermeiden. Also lassen Sie uns jetzt anfangen mit einer Klimadiplomatie in Richtung Nordafrika für den Aufbau von erneuerbaren Energien dort und die Produktion von grünem Wasserstoff.

 
  
MPphoto
 

  Linea Søgaard-Lidell (Renew). – Fru formand! Det blevet dyrere at have lyset tændt herinde i salen og at have mikrofonen her slået til. Og når det kan mærkes på folks regninger, så skaber det uro i europæisk politik. For hvad skal vi gøre for at forhindre, at en mangel på energi sender priserne på himmelflugt? Jeg kan forstå, at Kommissionen overvejer en løsning, hvor vi skal opkøbe mere naturgas og opbevare det. Men de stigende energipriser må ikke blive et argument for, at vi skal have mere fossil energi. Det må heller ikke få vores politiske kolleger til at ryste på hånden i omlægningen til vedvarende energi. De voksende regninger burde tværtimod være en vigtig påmindelse om, at vi skal investere endnu mere i flere vindmøller, solceller og meget mere infrastruktur til el. En af vores største klimaopgaver frem til 2030 er at få alt, hvad vi kan, over på el. Derfor er det i dag og ikke i morgen, at vi skal udbygge produktionen af den vedvarende energi, så vi ikke løber tør og er nødt til at gå tilbage til dyrt naturgas. Det er også den eneste måde, vi sørger for, at prisen på grøn energi bliver mere og mere konkurrencedygtig, og europæerne undgår de store ekstraregninger.

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde (Verts/ALE). – Fru talman! Låt oss börja med det grundläggande. En ekonomi byggd på ändliga resurser kommer alltid att leda till kraftigt ökade priser när dessa ändliga resurser börjar ta slut. Så enkelt är det.

De ökande energipriserna i dag beror till 80 procent på att tillgången på fossil gas är lägre än efterfrågan. Den efterfrågan ökar just nu kraftigt i Asien, och i exempelvis Ryssland minskar nu tillgången på fossil gas till Europa. Det är därför energipriserna stiger, inte den europeiska klimatpolitiken.

Med detta sagt så kan vi inte blunda för de utmaningar som delar av Europa nu möter, särskilt de med låga inkomster och med dålig tillgång till den billiga förnybara energin. Därför måste EU:s investeringar i den gröna omställningen riktas särskilt till de delarna av Europa. Därför måste den gröna omställningen gå hand i hand med en rättvis fördelningspolitik och sociala reformer.

Vi behöver kraftigt ökade investeringar i förnybar energi, energieffektivisering, ökad överföringskapacitet mellan delar av olika länder, men också mellan länderna i Europa. Och vi behöver satsningar på energilager, som vätgas och batterier. Det är lösningen på de ökade energipriserna, inte ökat beroende av fossil energi.

 
  
MPphoto
 

  Guido Reil (ID). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute über ein völlig neues Phänomen: über Energiearmut. Vollkommen zu Recht: Wir erleben gerade, dass die Kraftstoff- und Heizkosten explodieren. Im letzten Winter waren 30 Millionen Europäer in kalten Wohnungen, und für diesen Winter steht uns noch Schlimmeres bevor. Und was will die EU tun? Sie will wieder einmal über einen Fonds Hunderte von Milliarden an die Bedürftigen verteilen – Geld, das natürlich wieder erzeugt wird, um die Probleme zu lösen, die sie selbst geschaffen hat.

Denn es ist der Green Deal. Der Green Deal ist verantwortlich für die Probleme. Und was wir jetzt erleben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Tonne CO2 wird jetzt gerade mal mit 25 Euro bepreist. Wenn wir die Ziele umsetzen wollen, müssen es mindestens 150 Euro sein. Das wird zu einer Explosion der Preise führen. Deswegen in aller Deutlichkeit: Der Green Deal ist das Ende des sozialen Friedens und des Wohlstands in Europa. Frau von der Leyen sagte dazu, es wäre eine noble Aufgabe. Diese noble Aufgabe, dieses warme Gefühl im Herzen, die Welt vor dem Klimawandel zu retten – Frau von der Leyen kann es sich leisten, nur die allermeisten Europäer leider nicht.

Frau von der Leyen sprach auch davon, dass der Green Deal so etwas wie die Mondlandung ist. Also ich möchte daran erinnern: Auf dem Mond leben keine Menschen. Und auf dem Mond ist es eiskalt. Also ich wünsche Frau von der Leyen viel Glück bei ihrer Mondlandung. Und, Frau von der Leyen, nehmen Sie bitte die Kommission und das Europäische Parlament mit auf Ihre Reise zum Mond. Denn genau da gehören Sie hin, um kein Unheil mehr anzurichten für die Menschen hier.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Procaccini (ECR). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento del costo dell'energia sta massacrando imprese e famiglie in Europa, ma è solo l'inizio se la questione ambientale non verrà depurata dalla violenza ideologica delle sinistre.

La corsa al buio verso la transizione energetica rischia di danneggiare sia lo sviluppo economico che l'ambiente. E c'è di peggio: la strategia Timmermans rischia di danneggiare l'indipendenza politica dei popoli europei. Mentre noi discutiamo, la Russia gioca la sua partita e la Cina comunista, che è la nazione con le più alte emissioni di CO2 nel mondo, costruisce nuove centrali a carbone per rivendere all'Europa energia a prezzi sempre maggiori. Ed è sempre la Cina ad avere il monopolio delle materie prime per la produzione di batterie elettriche per lo stoccaggio delle rinnovabili.

Colleghi, la storia ci insegna che l'energia è un fattore geopolitico troppo importante e delicato per ridurlo a piccolo argomento da campagna elettorale permanente.

 
  
MPphoto
 

  Gheorghe Falcă (PPE). – Doamnă președintă, doamnă comisar, în primul rând aș vrea să salut discuțiile privind criza energiei în marja reuniunii extraordinare a Consiliului European de ieri seară din Slovenia. Scumpirile la energie sunt un fenomen global de necontestat astăzi, de aceea, pentru mine și mulți cetățeni, unele ideologii au pierdut.

Acum știm că piața europeană a energiei este influențată de creșterea prețurilor certificatelor verzi și de creșterea prețului gazului natural care este influențat la rândul lui de politicile Federației Ruse. În contextul dezbaterilor europene privind taxonomia, susțin investiția în tehnologii care produc energie nucleară și gaze naturale. Iar astăzi Comisia Europeană ar trebui să faciliteze investițiile în gaze naturale și să evite crearea unor bariere suplimentare. Ca soluție pentru viitorul apropiat, este imperativ necesară exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, de unde se poate extrage un miliard de metri cubi pe an.

Cunoscând impactul negativ al creșterii prețului la energie, este obligatoriu și urgent ca Comisia Europeană și statele membre să identifice soluții pentru a proteja populația afectată de această creștere și susținerea mediului economic. De aceea, aștept o reacție serioasă săptămâna viitoare de la dumneavoastră, doamnă comisar.

 
  
MPphoto
 

  Josianne Cutajar (S&D). – 78% taċ-ċittadini Ewropej u 86% taċ-ċittadini Maltin iqisu t-tibdil fil-klima bħala problema serja ħafna. Dawn huma ċ-ċifri tal-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometer. Madanakollu, ma nistgħux nieħdu l-kunsens qawwi tal-pubbliku biex niksbu newtralità klimatika bħala mandat biex inserrħu rasna.

Il-pakkett “Fit for 55”, għalkemm ambizzjuż, mhux se jkun biżżejjed jekk it-tranżizzjoni ma tinkorporax dimensjoni verament soċjali. Ma nistgħux ninjoraw il-fatt li t-triq għall-Ewropa aktar nadifa se tiswa ħafna flus iżda ma nistgħux naċċettaw li dawk l-aktar vulnerabbli jħallsu l-kont u l-prezz huma. Le! Dawk f’akkomodazzjoni soċjali, il-komunitajiet rurali u dawk ġejjin minn gżejjer, in-negozji żgħar tagħna, biex insemmu biss ftit eżempji, għandna bżonnhom magħna biex nagħmlu l-kontinent tagħna newtrali f’terminu tal-emissjonijiet tal-karbonju. Huma wkoll kruċjali biex l-affarijiet jinbidlu verament fil-prattika.

Huwa veru, żieda qawwija fil-prezzijiet tal-enerġija hija kkawżata minn diversi fatturi, inkluż id-dipendenza tagħna minn fornituri li ġejjin barra l-Unjoni Ewropea. Madanakollu, din hija sejħa għalina biex nuru aktar unità, aktar pragmatiżmu u fl-aħħar minn l-aħħar, aktar solidarjetà li hija daqstant ieħor importanti.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Glück (Renew). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gestiegenen Energiepreise in Europa bedeuten den Verlust von Arbeitsplätzen. Und gewiss, die Bepreisung von CO2 ist wichtig für den Klimaschutz, der Emissionshandel (EHS) ist wichtig. Und trotzdem gibt es Dinge, die wir tun können. Hier fünf Vorschläge:

Erstens mehr Netzausbau, mehr Smart-Grids, mehr intelligente Steuerung, Power on Demand, sodass man den Verbrauch an das Angebot anpassen kann.

Zweitens: In Zeiten niedriger Strompreise muss diese Ersparnis an die Verbraucher weitergegeben werden.

Drittens: Immer höhere Standards sind teuer. Es sind Technologieoffenheit und der Zertifikatehandel EHS, die die besten und günstigsten Lösungen bringen. Und diese neuen Technologien können dann auch weltweit verkauft werden und Arbeitsplätze hier sichern.

Viertens: Die Einnahmen durch das EHS müssen im Rahmen einer Bürgerdividende an die Menschen zurückgegeben werden.

Fünftens: Höhere Preise bedeuten zwangsläufig auch ein höheres Steueraufkommen auf Energie. Deswegen sind die Gewinner die Mitgliedstaaten, Verlierer sind die Menschen. Deshalb müssen die Energiesteuern gesenkt werden.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Steigende Energiekosten bedeuten den Verlust von Arbeitsplätzen und Wohlstand. Stabile Preise stehen für ein erfolgreiches Europa.

 
  
MPphoto
 

  Ciarán Cuffe (Verts/ALE). – Madam President, don’t confuse the super profits of oil and gas companies and the political manoeuvring of Vladimir Putin and Gazprom with the rise in energy prices. If we continue to rely on gas, we will continue to be held hostage by Putin’s Russia.

Some blame the rise in gas prices on the emissions trading scheme. The reality is, yes, ETS prices have gone up, but this only accounts for a small fraction of the price increase. Meanwhile, the cost of renewables continues to fall. That’s good news for the EU energy security, and it’s good news for the consumer as well. The quicker we wean ourselves off insecure global supply chains, the better.

High fossil fuel prices are a wake—up call, a call for action as we prepare to revise the Energy Performance of Buildings Directive. So let’s tackle energy poverty by insulating homes, creating jobs and reducing emissions. The longer we delay, the higher the cost.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia Limmer (ID). – Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Empfinden Sie nicht auch die schräge Komik, dass ausgerechnet hier über steigende Preise und Energiearmut gesprochen wird? Ist es doch ausgerechnet die Kommission mit ihrer völlig verqueren Politik, mit einer unwirtschaftlichen Erneuerbare-Energien—Ideologie, einer Null-Schadstoff-Träumerei und einer aus allen Fugen geratenen CO2—Bepreisung und —Reduktion – der eine überwältigende Mehrheit der EU-Abgeordneten, Sie, meine lieben Kollegen, übrigens nicht nur zustimmt, sondern sie bei jeder nur möglichen Gelegenheit ausgiebig verschlimmbessert. Ist es also genau jene pseudoöko-planwirtschaftliche Doktrin, die Auslöser und Ursache jener nun zu besprechenden Krise ist?

Energiearmut im doppelten Sinn. Also die Energiearmut im wirtschaftlichen Sinn, die durch explodierende Preise entsteht, und die Energiearmut, weil Strom nicht zur Verfügung steht, ist Ihrer aller Verdienst. Ihre Lösung: Mehr Markteingriffe in einen bereits völlig deregulierten Markt. Und wenn der Wind nicht weht, dann baut man einfach mehr Windräder.

Nach dem Ende der Kohle basteln sie nun am Ende des bösen Erdgases. Unbezahlbare Preise, leere Speicher. Willkommen in Ihrer Zukunft – frei nach Einstein: „Es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ Damit Ihre angekündigte Klimarettung funktioniert, bräuchten Sie marktfähigen Strom für 24 Stunden, sieben Tage die Woche. China investiert in neue, zukunftsträchtige Technologien wie den Thorium-Flüssigsalz-Reaktor. In der EU, allen voran Deutschland, setzt man statt auf Hirn auf Steinzeit und Muskelkraft – gern auch in Form von Lastenfahrrädern.

 
  
MPphoto
 

  Veronika Vrecionová (ECR). – Paní předsedající, řada poslanců se zde musí cítit tak trochu jako hasič hasící požár, který sám svým chováním založil. Důvodů růstu cen energií je jistě více, ale za mnoho z nich můžou chybná rozhodnutí právě tohoto parlamentu.

Mluvíme o špatném systému emisních povolenek, které navyšují ceny výroby elektrické energie. Mluvíme o klimatickém zákonu a zbrklém ústupu od využívání fosilních paliv. Mluvíme o iracionálním odklonu od jaderné energetiky. Všechny tyto kroky zdražují a omezují produkci energie a nyní zde debatujeme o tom, jak občanům tento růst kompenzovat.

Připomíná mi to známý výrok Margaret Thatcherové: „Když se to hýbe, tak to zdaníme. Pokud se to pořád hýbe, tak to zregulujeme. A když se to hýbat přestane, budeme to dotovat.“ Prosím, zamyslete se při předkládání dalších návrhů, které budou mít na naše občany stejně devastující dopad.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, understanding the future of energy systems is extremely challenging, and as policy makers, we must not sell simpler narratives to win public support. We have a responsibility to every citizen to work in their best interests, and that means switching to clean energy – but it also means keeping the lights on in the meantime with transitional fuels.

The solution is the accelerated deployment of renewables and improved energy efficiency to reduce reliance on volatile markets.

How Europe handles the energy transition will not just determine our economic future, but it will determine the very social cohesion of the entire Union. We cannot allow a situation where the most vulnerable are left with rising energy costs, nor can we strangle our economy as we equip ourselves with green energy. Member States must pay particular attention to those in danger of energy poverty.

Permitting requirements and incentive schemes for renewable energy are dealt with at national level and Member States must do more to fast track positive energy projects.

In Ireland, this is a major problem, and I call on the government to ensure that renewable projects procedures are streamlined, particularly offshore wind, and sufficient attention paid to grid development so that this energy can be utilised.

By their very nature, wind and solar are intermittent. Yes, the future is green, but this future will only be reached if we allow for a sensible transition.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, ao agendar este debate o Parlamento Europeu deu um sinal importante de que percebeu o que preocupa os cidadãos e quer estar do lado da solução.

Lamento que a proposta dos socialistas e democratas de fazer juntar a este debate uma resolução não tenha sido viabilizada. Mas isso não é desculpa para que não passemos à ação, porque ela é necessária. Muitos dizem que o pico nos preços da energia é uma natural consequência do mercado e, como tal, tem de ser aceite. É verdade que houve um pico de procura, sinal de recuperação da economia europeia, mas também é verdade que essa circunstância foi cavalgada por múltiplos movimentos de aproveitamento das falhas de mercado, para gerarem lucros de curto prazo ou condicionarem a transição energética a médio e longo prazo.

É preciso travar estas dinâmicas com respostas concretas: continuando a apostar nas renováveis, que já trazem hoje ao mercado da energia limpa preços mais baixos que os combustíveis fósseis. Usando o mercado do carbono e os fundos por eles gerados como um recurso de emergência para fazer face à pobreza energética e apoiar as empresas em maiores dificuldades. Investindo no desenvolvimento da capacidade de armazenagem das energias renováveis, designadamente do hidrogénio verde e das baterias. Multiplicando as interconexões para tornar o mercado mais fluido e resistente a manobras como aquelas que hoje aqui denunciamos. E promovendo sistemas energéticos distribuídos mais transparentes e com maior envolvimento das comunidades.

Este pico de preços é um alerta. Este não é um tempo para hesitar na aposta europeia para a transição energética, é antes uma oportunidade de responder aos seus inimigos com medidas para favorecer a dignidade das pessoas, a inovação económica e a sustentabilidade ambiental.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (Renew). – Fru talman! Kommissionär, minister! Egentligen eftersträvade vi ju det här. Med utsläppshandeln ville vi åstadkomma högre energipriser och nu har vi lyckats.

Det enda felet i det här sammanhanget är att vi har några systemfel i det sätt på vilket hela programmet är uppbyggt. Om ni tittar på de gamla uppgifterna med ”effort sharing” så ser ni att en del länder kom svinaktigt lindrigt undan i ett tidigare skede. Och nu är de illa ute.

När vi samtidigt försöker lägga det förnybara på is, av ideologiska orsaker, så bäddar vi för nya problem framför oss. Samtidigt ser det ut som om någon i kommissionen hoppades på att vätelösningarna ska komma snabbare än de kommer att göra. Vi ser inga investeringar ännu på den punkten. Så egentligen har vi bäddat för det här problemet, och nu blir vi tvungna att försöka lösa det under de framtida förhandlingarna.

Och sen har vi ännu ett systemfel. Det systemfelet heter Ryssland. Rysslands budget är fruktansvärt beroende av höga energipriser. Så, gratulerar och välkomna till verkligheten!

 
  
MPphoto
 

  Sara Matthieu (Verts/ALE). – Voorzitter, collega's, op lange termijn is het helder: de beste bescherming tegen de stijgingen van de energieprijzen is meer – want goedkopere – hernieuwbare energie. Maar dat is niet voldoende. Vier op de vijf Europeanen maakt zich vandaag zorgen over de stijgende energiefactuur, en zij willen nú oplossingen zien. Mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, moeten we daarom ondersteunen met een goedkoper sociaal tarief voor energie. En we moeten ook helpen om energie te besparen. Het Europees sociaal klimaatfonds kan daar een fantastisch instrument voor zijn. Maar dan moeten vervuilende bedrijven eindelijk ook écht gaan betalen voor hun uitstoot. Laat ons die miljarden volop inzetten om iedereen mee aan boord te hijsen van de klimaattransitie.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Sardone (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ambientalismo ideologico dell'Unione europea produce solo disastri. L'aumento dei prezzi dell'energia, di fatto, è figlio delle politiche insensate dell'Europa. È sempre più evidente che i supporters di Greta fanno i bravi ecologisti, però con i portafogli degli altri. Sono i cittadini e i consumatori a pagare gli aumenti delle bollette e anche gli aumenti in generale dei prezzi dei prodotti, così come pagano i centinaia di migliaia di lavoratori, che sono evidentemente ritenuti sacrificabili sull'altare della transizione ecologica.

Sia chiaroche è un bene che i giovani siano più responsabili sul futuro del pianeta, ma l'Unione europea dovrebbe essere, come dire, più concentrata sulla realtà. Le imprese europee pagano l'energia molto di più dei competitor internazionali e invece non fate assolutamente nulla con i paesi che inquinano di più, come Cina e India, con i quali invece continuate a sottoscrivere accordi commerciali. Allo stesso tempo, ovviamente, consentire alla Cina di mettere le mani sull'energia solare gli consente di avere un monopolio su quel tipo di produzione. Insomma, in pratica il futuro è grigio. Vi chiediamo più coerenza e di non discriminare le aziende e i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz rozpoczęła swoje wystąpienie od stwierdzenia, że jest mniej energii, bo mniej było wiatru. Aż strach pomyśleć, czy czasem nie ma zamiaru w przyszłości dotować produkcję wiatru. Proszę Państwa, nie chcę trywalizować tego problemu, ale pamiętajmy, że wszystkie inwestycje w odnawialne źródła energii też kosztują. Są bardzo drogie. Są zerorentowne. Proszę o polemiczny głos w tej materii, jeśli ktoś się ze mną nie zgadza. Przedstawię dowody.

Proszę Państwa, potrzebujemy pewnej energii, stabilnych źródeł energii. A to może dać nam niskoemisyjny gaz. To może nam dać energia nuklearna. I wczoraj, drodzy Państwo, mieliście szansę poprzeć dobre rozwiązanie, żeby z Unii Europejskiej popłynęły pieniądze dla firm, które chcą inwestować w gaz, które chcą np. budować zbiorniki na przechowywanie gazu. Ale 428 posłów z EPP, S&D i Renew głosowało przeciwko takiemu stanowisku. A dzisiaj płaczecie, że Putin szantażuje. Gdzie jest prawda, dobrze wiemy: to jest wielki biznes. To jest biznes niemiecki. Odnawialne źródła energii po prostu też są bardzo drogie i nie okłamujmy się: Europa przegra, jeśli będzie chciała opierać się tylko na tych źródłach energii.

 
  
MPphoto
 

  Adam Jarubas (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Od pewnego czasu mamy do czynienia z gwałtownie rosnącymi cenami energii na terytorium całej Unii Europejskiej. Dotyka to bezpośrednio zarówno naszych obywateli, jak i przedsiębiorstwa, szczególnie tych energochłonnych, które również stanowią o naszym bezpieczeństwie i dobrobycie.

Przyczyn jest kilka, jednak wśród głównych możemy wymienić rosnące ceny surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Tym wyzwaniom możemy zaradzić jedynie wspólnie. W Europie konieczny jest powrót do idei Unii Energetycznej, w której celem byłaby dywersyfikacja, wspólne zakupy gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w transformacji oraz utrzymywanie zapasów gazu na odpowiednim poziomie. To między innymi niski stan zapasów, w szczególności w magazynach kontrolowanych przez jedną ze spółek, jest przyczyną wzrostu cen tego surowca. Kryzys na rynku gazu to również rosnące wysokie ceny nawozów, co przekłada się na ceny i dostępność żywności.

Powinniśmy również przyjrzeć się rynkowi ETS – czy wzrost cen uprawnień jest podyktowany działalnością na tym rynku jedynie firm zobligowanych do zakupu uprawnień, czy przypadkiem nie jest powodowany działalnością instytucji finansowych i spekulacjami?

Wśród działań długofalowych chciałbym zaapelować do Komisji o jak najszybsze włączenie do taksonomii gazu jako paliwa przejściowego oraz atomu. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie ułatwimy pozyskiwania środków na stabilne nisko i zeroemisyjne źródła energii elektrycznej przedsiębiorstwom, to z podobnymi kryzysami możemy borykać się co roku. Może to też przekreślić realizację naszych celów klimatycznych i spowodować ubóstwo energetyczne i bankructwa firm.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bergkvist (S&D). – Fru talman! Bästa ledamöter! Jag har bott i Arktis i hela mitt liv och jag har nästan aldrig frusit. De gånger jag har frusit har ofta varit när jag rest söderut. Kalla hus. Höga energipriser. Dåligt med uppvärmning. Ingen i Europa ska behöva frysa i dag.

Men det är ett komplext problem och därför finns det ingen enda enkel lösning. Det är ett antal saker vi måste göra för att undvika det som nu sker. Vi måste först och främst bli bättre på att spara energi. En sparad kilowatt är mycket mer värd än en nyproducerad. Vi måste få energieffektivare hus och byggnader, bland annat. Vi måste bli bättre på att lagra energi. Den energi som vi i dag överproducerar när det blåser, till ingen nytta, måste kunna lagras och användas när vi bäst behöver den. Vi måste bli bättre på att överföra energi. Energi måste kunna flöda fritt från där det finns överskott till där det finns underskott, som kommer att variera med tiden. Vi måste också snabba upp processerna, snabbare investeringar till en grön övergång och snabbare innovationer, mer resurser där. Ingen i Europa ska behöva frysa.

 
  
MPphoto
 

  Emma Wiesner (Renew). – Fru talman! 0,07 euro per megawattimme. Minus 0,03 euro per megawattimme. Minus 0,08 euro per megawattimme. Det här är systempriset för el i norra Europa från den senaste helgen. Varför? För att vindkraften pressar ner priserna på el. Och menar man allvar med att oroa sig för höga energipriser i Europa är det oärligt att låsa fast hushållen i fossil energi och stoppa omställningen. Den förnybara energin har oslagbart de lägsta priserna, och det är därför vi måste fasa ut det fossila. Det är dyrt, det är smutsigt och det skadar vår planet.

Den senaste tidens diskussioner, att omställningen beror på klimatomställningen, är fake news. Det är rysk gas och det är Putin som håller energipriserna uppe i Europa. Det här visar oss att vi måste sluta subventionera fossil energi. Vi måste stärka utsläppshandeln och vi måste öka takten i omställningen, för vi behöver ny energi i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Dass Russland keine Freude damit hat, dass Europa auf erneuerbare Energien umsteigt, dass Russland keine Freude mit unserem Green Deal hat, mag hier weniger überraschen. Dass durch Versorgungsengpässe die Gaspreise in die Höhe getrieben werden und damit die Energiepreise, ist eine direkte Attacke auf den Green Deal der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments. Dass unsere Kollegen hier rechts außen die Propaganda Russlands übernehmen, überrascht mich wenig. Dass manche Kolleginnen und Kollegen der Konservativen das tun, das überrascht mich schon eher.

Wer nicht spätestens jetzt verstanden hat, dass wir unsere Energieabhängigkeit reduzieren müssen, der hat die Lektion nicht gelernt. Wir brauchen einen schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien, wir brauchen einen schnellen Einstieg in die Isolierungs- und Renovierungsoffensive in Europa. Bürgerinnen und Bürger können unterstützt werden durch die zusätzlichen Steuereinnahmen, die unsere Staaten durch die gestiegenen Energiepreise haben. Diese gestiegenen Steuereinnahmen sollen für jene Menschen zur Verfügung gestellt werden, die tatsächlich ein Problem mit diesen geopolitischen Auseinandersetzungen haben. Und wir können das so abfedern.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Obserwowany w ostatnich miesiącach gwałtowny wzrost cen nośników energii jest spowodowany kilkoma przyczynami. Po pierwsze, naruszanie, a wręcz przerwanie łańcuchów dostaw, przyspieszony wzrost gospodarek, które nadrabiają czas przestoju spowodowany pandemią, zapowiedź drastycznego zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wreszcie, co tu ukrywać, szantaż gazowy Władimira Putina, dokonywany właśnie przede wszystkim na krajach Europy Zachodniej.

Niemcy forsowały budowę Nord Stream 2, chcąc za wszelką cenę stać się hubem gazowym dla krajów Europy Zachodniej, ale teraz, aby oddać go do użytku z pominięciem przepisów trzeciego pakietu energetycznego, Putin stosuje szantaż gazowy, który winduje niebotycznie ceny gazu w Europie. Mój kraj takiego szantażu ze strony Rosji doświadczał wielokrotnie. Przestrzegaliśmy przed tym kraje Europy Zachodniej i instytucje unijne. Nie słuchano nas, posłuchano Niemców. Teraz ponosimy tego konsekwencje, ale ciągle na niektóre czynniki mamy przecież wpływ. I wyciągnijmy z tego właściwe wnioski, ale nie takie, jakie padały tutaj na tej sali. To prawda, że energia odnawialna jest względnie tania, ale jeżeli dołączymy do tego konieczność budowy zasobów rezerwowych, a przecież musimy je mieć, bo nie zawsze świeci słońce i nie zawsze wieje wiatr, to wtedy okaże się ona najdroższa.

 
  
MPphoto
 

  Tomas Tobé (PPE). – Fru talman! Kollegor, det är dags att börja tala klarspråk med varandra. Det är uppenbart att vi behöver leda klimatomställningen. Det är uppenbart att vi behöver ta steg för att göra oss mer konkurrenskraftiga.

Det här handlar så klart om att vi när det gäller energipolitiken måste göra oss mindre beroende av kolet. Vi måste se till att göra oss mindre beroende av rysk gas. Och ja, då behöver vi satsa mycket på det förnybara, se till att ställa om mycket av Europas ekonomier.

Men ska vi kunna säkerställa att vi har rimliga kostnader, att vi bibehåller Europas konkurrenskraft? Då måste detta hus släppa sitt ideologiska motstånd till kärnkraft. För kärnkraft kommer att vara helt avgörande för att vi ska klara av att både minska våra utsläpp och hålla Europa konkurrenskraftigt. Vi har inte råd med egna uppfattningar om vilket energislag vi må gilla bäst. Den tiden är förbi. Vi behöver se till att ha både förnybart och kärnkraft för att vi ska kunna minska våra utsläpp, se till att behålla jobben i Europa och klara den gemensamma utmaningen. Kärnkraft är klimatsmart.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jerković (S&D). – Poštovana predsjedavajuća, rasprava o porastu cijena energenata je hitna jer je to pitanje koje direktno pogađa brojne obitelji.

Cijene energenata ove su godine porasle za više od 100 %, a građani cjenovni šok osjete na dnevnoj bazi prilikom odlaska na benzinske crpke, prilikom obavljanja građevinskih zahvata u kući ili odlaskom u nabavku gdje su osnovne namirnice poskupjele i do 30 %.

Moramo donijeti hitne ciljane mjere kako bismo zaštitili socijalno ranjive skupine i gospodarstvo, bez da dovedemo u pitanje ambicije Europske unije da postane klimatski neutralan kontinent do 2050.

Kako bi građanima osigurali cjenovno prihvatljivo korištenje energenata i kako bi osigurali konkurentnost naših tvrtki, moramo smanjiti ovisnost o uvozu i povećati energetsku učinkovitost te iskoristiti nacionalne planove oporavka za veća ulaganja u obnovljive izvore energije.

I na kraju, energetska tranzicija da bi bila uspješna, mora biti i socijalno osjetljiva i pravedna. Vodimo o tome računa.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş (Renew). – Doamnă vicepreședintă Barley, doamnă comisar Simson, domnule ministru Logar, creșterea prețurilor la energie la început de sezon rece este alarmantă și cei mai mulți dintre dumneavoastră, stimați colegi, ați spus asta în discuțiile voastre astăzi. Este alarmantă cu atât mai mult cu cât eficiența energetică și utilizarea energiei regenerabile sunt departe de a avea nivelul pe care ni-l dorim.

Pe termen scurt, putem rezolva prin subvenții problema celor câteva milioane de locuitori care nu își vor putea achita facturile la energie în iarna aceasta, dar pe termen mediu și lung, trebuie să venim cu strategii și planuri de acțiune ferme care să acorde importanța cuvenită producției domestice de energie, astfel încât să se ajungă la o cât mai mare independență energetică a gospodăriilor din întreaga Uniune Europeană.

Avem resursele financiare în planul financiar multianual? Avem dorința de a transforma sectorul energetic într-unul ecologic și am demonstrat-o în 2019 în această sală? Nu ne rămâne decât voința politică de-a finanța efortul tuturor cetățenilor Uniunii Europene pentru producerea, utilizarea și chiar furnizarea de energie din resurse regenerabile.

 
  
MPphoto
 

  Michael Bloss (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Die Preise für Erdgas haben sich in den letzten zwei Jahren verzehnfacht, und viele blicken mit Angst auf den Winter. Die Europäische Union muss das Versprechen abgeben, dass kein Kind in einem kalten Zimmer aufwachen muss, weil sich die Eltern den Strom und die Wärme nicht mehr leisten können. Um den Menschen in der Not zu helfen, braucht es jetzt Sofortmaßnahmen. Zum Beispiel darf niemandem in diesem Winter der Strom oder das Gas abgedreht werden.

Gleichzeitig ist auch klar: Dafür, dass unsere Kinder in Freiheit und in einer lebenswerten Welt aufwachsen können, braucht es mehr Klimaschutz. Begehen Sie nicht den Fehler, Kolleginnen und Kollegen, den Klimaschutz für die soziale Gerechtigkeit zu opfern. Beides geht nur zusammen. Wir müssen jetzt schnell die Erneuerbaren ausbauen. Denn Energie aus Wind und Sonnenkraft ist heute schon billiger als aus Fossilen. Die Energiewende ist gut fürs Klima und für den Geldbeutel.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Co jest najbardziej zaskakujące w tej debacie, to zaskoczenie, że ceny energii gwałtownie rosną. Bo jak mogą nie rosnąć? Byłoby cudem, gdyby nie rosły. Przecież do tego oczywiście przyczynia się, jak zawsze, zmienna pogoda, spekulacje uprawnieniami do emisji w ramach ETS-u, uzależnienie w dostawach gazu od Rosji, która używa gazu jako środka politycznego. Ale powód najważniejszy to nasza polityka. Od dawna było jasne, że polityka klimatyczna i energetyczna będzie prowadzić do wzrostu cen. Celem tej polityki jest wzrost cen energii z paliw kopalnych, więc rosną. Możemy sobie pogratulować, że zaczyna przynosić skutki.

 
  
MPphoto
 

  François-Xavier Bellamy (PPE). – Madame la Présidente, mes chers collègues, le débat de ce matin est suscité par la hausse des prix du gaz, mais la vérité, c’est que la crise énergétique n’a pas encore commencé: elle est très largement devant nous. Nous pouvons déjà en avoir la certitude pour une raison très simple, c’est qu’elle est préparée dès maintenant par les décisions qui sont prises ici, dans cet hémicycle et dans les institutions européennes.

Nous le savons très bien, ces décisions conduisent à nous rendre de plus en plus dépendants de ce gaz dont nous voyons que la volatilité est grande et qui va encore augmenter avec le poids des renouvelables, dont l’intermittence rendra notre dépendance plus importante encore. Nous voulons électrifier tous les usages, nous avons besoin de plus en plus d’électricité, mais nous sommes en train de faire baisser dans tous les pays européens les capacités de production d’électricité pilotables. Le résultat est absolument inévitable.

Certains, comme le ministre de l’économie français, veulent changer les règles du marché de l’énergie, mais la vérité, c’est que vous ne changerez pas les premiers principes de l’économie. Cours d’initiation à l’économie, premier chapitre: l’économie c’est la science de la rareté et tout ce qui est rare est cher. Si nous préparons aujourd’hui la rareté de l’économie pour demain, si nous préparons aujourd’hui un système dans lequel les pénuries seront structurelles à partir de 2030, alors nous allons détruire la compétitivité de notre industrie, nous allons augmenter l’insécurité du continent européen et sa dépendance aux puissances qui nous vendent du gaz, alors nous allons aggraver le malaise social qui grandit. Nous avons connu les gilets jaunes en France, nous verrons le même phénomène au plan européen et à la fin, pour avoir voulu vendre des énergies renouvelables qui, en réalité, nous rendent dépendants du gaz, nous aurons augmenté notre contribution au dérèglement climatique.

Je crois que si nous ne changeons pas maintenant, alors on se souviendra de ce moment comme d’une étape particulièrement marquante dans l’autodestruction de l’Europe.

 
  
MPphoto
 

  Иво Христов (S&D). – Г-жо Председател, България затвори четири ядрени реактора под натиска на Брюксел — това бе условието за присъединяването към Съюза. Днес Комисията иска от нас да затворим своите въглищни централи, да го направим в разгара на ценовата криза на енергийния пазар, която едва започва: искане, което няма как да изпълним, без да обречем хората на бедност и бизнеса — на фалити.

Днешната криза с цените на електроенергията е резултат от идеологическия подход в икономиката. Той закрива ядрената енергетика като опасна, зачерква въглищата като замърсители, не харесва газа, защото ни прави зависими, но не предлага устойчива алтернатива. Зелената сделка търси да компенсира дългите години нехайство към природата с нереалистични срокове за трансформация на обществата и икономиките.

Твърдо подкрепям идеята за европейски набор от инструменти за овладяване на ръста на цените, без да се нарушават правилата на единния пазар. Като убеден привърженик на зеления преход ще кажа, че той ще се случи само ако е реалистичен, гъвкав и социален, иначе рискува да се окаже врата към безпътицата и допинг за враговете на демокрацията.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos (Renew). – Señora presidenta, consumidores, pequeñas y medianas empresas y autónomos están viendo cómo la factura de la luz descontrolada pone en riesgo la viabilidad de sus economías y de sus empresas. No es el momento del tacticismo político. El Pacto Verde no es la causa de esta situación dramática. Más bien al contrario, estamos hoy pagando el precio de no haber actuado antes para descarbonizar nuestra economía y para incrementar las renovables, las tecnologías limpias, el hidrógeno verde, única manera de acabar con nuestra dependencia gasística.

La Comisión tiene un gran reto, pero los Estados miembros también deben incrementar sus interconexiones. Deben reformar el sistema de la fiscalidad energética para que los consumidores no paguen doblemente y deben actuar con rigor para evitar especulaciones y los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas, así como adoptar medidas sociales como el bono social eléctrico para ayudar a los más vulnerables.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Szanowna Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Wzrost cen energii, który dotyka dzisiaj bardzo wielu obywateli Unii Europejskiej, to dowód na to, że prowadzenie polityki gospodarczej nie może odbywać się w oparciu o założenia ideologiczne i naiwną wiarę w to, że Rosja to rzetelny partner. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że nagły wzrost cen gazu to efekt manipulacji dostawami tego surowca. Sam Władimir Putin mówi o tym przecież otwarcie.

Materializują się wszystkie obawy prezentowane od lat przez Polskę i państwa bałtyckie, że takie uzależnienie daje Moskwie doskonałe narzędzie wywierania wpływu na decyzje polityczne i nastroje społeczne w Europie. Nie bez winy jest tutaj także nierealistyczna i oderwana od kosztów społecznych polityka klimatyczna forsowana przez Komisję Europejską. Dzisiejsza sytuacja na rynku energii to tylko wstęp do problemów, jakie wywoła transformacja energetyczna prowadzona zbyt szybko i w oderwaniu od realiów ekonomicznych.

 
  
MPphoto
 

  Dolors Montserrat (PPE). – Señora presidenta, la subida de la luz oscurece la recuperación europea. Estamos sufriendo subidas históricas del precio de la electricidad, del gas y de los combustibles.

La inflación se vuelve en contra de los más vulnerables y, de toda la Unión Europea, los que más sufrimos la subida de la luz somos los españoles. El Gobierno de España ha reaccionado tarde y mal, con una regulación confiscatoria e intervencionista que provoca una subida imparable del precio de la luz, que arruina a las familias, quiebra a las comercializadoras, frena las inversiones de transición energética de toda la industria y paraliza la producción de renovables. Esto muestra, una vez más, la incompetencia del Gobierno de izquierdas de Sánchez.

Esta crisis eléctrica pone en riesgo la aceptación social del Pacto Verde. El Pacto Verde es ambicioso y necesario, sí, pero no puede suponer un muro para la recuperación y un lastre para las familias y las empresas. Las familias solo deben pagar por la energía que consumen, así que se deben suprimir los impuestos en la factura de la luz y se debe invertir el dinero del CO2 para aliviar la presión sobre el consumidor.

Y Europa debe tomar las riendas de su futuro. Somos vulnerables al suministro de gas procedente de Rusia y Argelia y a los altos precios de los derechos de emisión de CO2. Por tanto, necesitamos proteger la competitividad de la industria, garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, evitar la especulación con los derechos de emisión de CO2 y, por supuesto, proteger el empleo y a las familias. La UE debe reaccionar ya para que la recuperación económica no se quede atrapada en un callejón sin luz.

 
  
MPphoto
 

  Łukasz Kohut (S&D). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Przyjechałem tutaj do Europarlamentu ze Śląska. Śląsk był przez lata eksploatowany, żeby nie powiedzieć kolonializowany przez różne państwa. Odebrano nam całkowicie bezprawnie autonomię – jednym komunistycznym dekretem. Mimo, że mamiono nas przed plebiscytem szklanymi domami i niezależnością gospodarczą.

Górny Śląsk to ciągle energetyczne serce Polski. W odpowiednim czasie nie przeprowadzono jednak restrukturyzacji górnictwa i całego przemysłu ciężkiego. I ja zdaję sobie sprawę, jakie czeka nas wyzwanie. Ba! Mówiłem w mojej kampanii wyborczej o zielonym Śląsku i nareszcie czystym powietrzu, bez smogu.

I zdania nie zmieniam, ale musimy mieć na uwadze, że populistyczny rząd PiS od 7 lat zwodził górników, w języku śląskim powiedziałbym „wyciulał grubiorzy”, i potrzebna jest odpowiednia strategia komunikacyjna, ale przede wszystkim nowe miejsca pracy na Śląsku i w podobnych regionach Europy.

Bo już teraz populiści zrzucają całą winę za podwyżki cen prądu na Unię Europejską. Dodatkowo powinniśmy wykorzystać śląski węgiel zamiast sprowadzać rosyjski. Na tym polega solidarność europejska!

 
  
MPphoto
 

  Valter Flego (Renew). – Poštovana predsjedavajuća, poštovana povjerenice Simson, drage kolegice i kolege, Europa je na prekretnici - energetskoj prekretnici jer ovako više ne ide. Kažem Europa, a ne države članice jer je jasno da energija i divljanje cijene energije je europsko pitanje, a ne pitanje samo neke države članice. Zato nam trebaju europske mjere da građani ne dođu u energetsko siromaštvo pa da nemaju ni za uključiti grijanje, odnosno, da gospodarstvo zbog divljanja cijena energije ne postane nekonkurentno na velikom globalnom tržištu.

I nemojte očekivati da će gospodarstvo i građani sami ići u investicije kako bi investirali u alternativne izvore energije ili u uštedu električne energije. Neće jer nemaju slobodnih sredstava. Zato trebaju europsku pomoć, zato trebaju pomoć država članica iz nacionalnih planova oporavka i zato trebamo hitno donijeti akcijski plan. Poštovana povjerenice, učinite to odmah kako čista, zelena i jeftina energija ne bi ostale samo mrtvo slovo na papiru već vrlo konkretno sprovedene aktivnosti.

 
  
MPphoto
 

  Tom Berendsen (PPE). – Voorzitter, beste commissaris, “Kan ik de rekening nog wel betalen?”, dat is de vraag die met de winter op komst als een donkere wolk over hele normale huishoudens hangt. We hebben de volgende generaties beloofd over te schakelen op schone energie, en die belofte moeten we nakomen. Maar de belofte van leveringszekerheid en een betaalbare prijs – een publiek belang – hebben overheden in de energietransitie de afgelopen jaren te makkelijk alleen aan de markt overgelaten.

Door de snelle sluiting van kolencentrales en kerncentrales hebben we nu volop gas nodig. 40 % van ons gas komt uit Rusland, en dat land houdt maar wat graag de hand op de gaskraan als het hen uitkomt. Daarnaast is de vraag op de markt groot omdat landen tegelijk uit de crisis komen, en dat betekent een hoge prijs.

De situatie is complex. Er zijn geen snelle en makkelijke oplossingen. Op korte termijn kunnen alleen nationale overheden de energierekening voor mensen behapbaar houden. Ook zullen landen grotere gasvoorraden aan moeten leggen, zodat we volgend jaar hier niet weer hetzelfde debat aan het voeren zijn. En op langere termijn kan en moet Europese samenwerking voor een verstandige energietransitie en een verstandige afbouw van het huidige systeem zorgen. We moeten de vraag naar energie verminderen door bijvoorbeeld huizen beter te isoleren. De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet gebruiken. We moeten de productie van met name zon-, wind- en kernenergie flink opschroeven, want de huidige situatie bewijst weer dat we de luxe niet hebben om technologie van tafel te vegen. En we moeten de energiesystemen van landen beter op elkaar aansluiten.

Kortom, een robuust energiesysteem en een verstandige transitie, want een warm huis voor je gezin zou niet afhankelijk moeten zijn van je portemonnee.

 
  
MPphoto
 

  Cyrus Engerer (S&D). – Sinjura President, kull meta kellna sfida quddiemna u ħdima għal rasna, kull pajjiż għalih innifsu, weħilna. Però kull meta kellna sfida komuni u affaċċjajniha flimkien, bħala Unjoni Ewropea waħda, irnexxielna niksbu l-aqwa riżultati għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Dan bħala eżempju kellna l-joint procurement (l-akkwist konġunt) tal-vaċċini COVID-19.

L-isfida quddiemna bħalissa hi l-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwils u b’mod konkret l-isfida li naraw li ċ-ċittadini Ewropej ma jkollhomx għalfejn jagħżlu bejn il-mediċina jew li jsaħħnu darhom, jew inkella li jagħżlu bejn l-ikel għall-familja tagħhom jew li jkessħu d-djar tagħhom. U allura rridu b’mod konkret naraw li l-Kummissjoni Ewropea toħroġ immedjatament bil-proposti li jħallu impatt pożittiv fil-bwiet taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea, u mhux illi dawn il-benefiċċji jispiċċaw jinħatfu minn dawk illi, fl-aħħar mill-aħħar, qegħdin jipprovdu u jispekulaw dwar dawn il-prezzijiet tal-enerġija. Unjoni tal-Enerġija ma tista’ tħalli lil ħadd barra u rridu naraw illi kull pajjiż, anke dawk il-gżejjer, dawk li qegħdin fil-periferija tal-Unjoni Ewropea, ikollhom ukoll sehem ewlieni f’din l-Unjoni Ewropea tal-Enerġija.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (Renew). – Voorzitter, mevrouw de commissaris, iedereen is bezorgd. “Kunnen we onze energiefactuur voor de winter nog betalen?” En de hoge energieprijzen zetten de zaken op scherp. Het gaat hier over de kern van onze European way of life, over onze gezinnen. Dát is wat we nu moeten beschermen. Hoe gaan we er op korte termijn voor zorgen dat energie geen luxeproduct wordt?

Alleen als we zorgen voor een échte Europese energie-unie komen we tot een duurzame oplossing. Ten eerste betekent dat dat we gezamenlijk gas gaan moeten inkopen en daarmee veel meer druk op Rusland en andere leveranciers moeten zetten om betaalbare prijzen te bedingen. Ten tweede moeten we werk maken van een echte Europese energiemarkt. Nog steeds is het heel erg moeilijk om hernieuwbare energie van noord naar zuid te krijgen. En tot slot moeten we alles op alles zetten – alles op alles, collega's – om van Europa de koploper te maken in hernieuwbare energie.

Mevrouw de Commissaris, ik vraag u, kom met een ambitieus plan om van Europa een echte energie-unie te maken.

 
  
MPphoto
 

  Traian Băsescu (PPE). – Doamnă președintă, doamnă comisar, asistăm la o creștere a prețului energiei cauzată de instabilitatea pieței. De ce am ajuns aici? Răspunsul trebuie căutat în propriile noastre decizii, obiective și propuneri transmise pieței, industriei și populației, fără o analiză asupra efectelor, ca de exemplu: certificatele de emisii se tranzacționează pe o piață liberă, dar speculativă, pe care Comisia refuză să o reglementeze.

De asemenea, refuzul Comisiei de a accepta energia nucleară ca energie curată este ceea ce este și greu de înțeles și greu de acceptat. Ne grăbim să anunțăm posibile certificate de emisii pentru transporturi, fără a ști dacă avem cu ce înlocui propulsia cu combustibil greu a navelor maritime și cu combustibil diesel a camioanelor de mare tonaj. Avem, deci, nevoie de obiective realiste și trebuie să menținem gazul și energia nucleară până când vom avea energie verde cu care să le înlocuim.

Energia din surse regenerabile reprezintă un obiectiv necesar, dar dacă doar o declarăm fără să o avem, va rezulta o instabilitate a pieței, o accentuare a sărăciei energetice și implicit o respingere a programului „Green Deal” de către populație și poate o măsură extrem de eficientă ar fi ca domnul Timmermans să se ocupe de alt domeniu decât de „Green Deal”.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Avram (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, țara mea trăiește acum „furtuna perfectă”. Criza sanitară și cea energetică au declanșat o criză politică și, mai grav, o criză socială fără precedent. Peste noapte, milioane de români au primit facturi la energie de 10-20 și în unele cazuri halucinante de 100 de ori mai mari. Mulți vor ajunge în situația inumană de a alege între hrană și plata facturii. Asta e inacceptabil, pentru că, spre deosebire de pandemie, tranziția energetică pentru respectarea țintelor „Green Deal” era anunțată, iar Comisia promisese solemn cetățenilor că nu ei vor plăti prețul schimbării, ci companiile și, totuși, oamenii plătesc din greu.

Cum această explozie a prețului poate fi numai parțial explicată de scumpirea certificatului de carbon - restul e mai mult speculă făcută de entități din și din afara Uniunii Europene -îi cer, deci, Comisiei Europene să găsească urgent soluția pentru redresarea situației, dar nu o soluție care să recompenseze tot speculanții, ci una reală, care să salveze milioane de europeni de la sărăcie și înfometare, iar Uniunea - de un val de turbulențe sociale și de euroscepticism.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, les chiffres donnent le tournis: le prix du gaz multiplié par quatre en Europe en à peine six mois, par deux ces six dernières semaines, des augmentations insoutenables en Europe. Ce sont des familles qui trinquent. Dans mon pays, la Belgique, 20 % des ménages sont en précarité énergétique dès avant l’entrée de l’hiver.

J’attends donc, Madame la Commissaire, une communication de rupture en ce qui concerne notre politique de l’énergie. Et cela passe par une réduction drastique de nos importations de gaz naturel russe. Aujourd’hui, quand Vladimir Poutine tousse, c’est toute l’Europe qui a froid. Il faudra sans doute aussi constituer une réserve stratégique européenne. Les achats groupés ont bien fonctionné pour les vaccins, pourquoi pas pour le gaz?

J’écoute mes collègues depuis plus de trois heures maintenant et une chose me paraît évidente: une majorité d’entre nous considèrent que l’inaction n’est pas une option, que la transition doit être accélérée avec – là, c’est mon opinion – une fermeté absolue sur les objectifs, mais un pragmatisme nécessaire sur les moyens. Gaz naturel européen ou nucléaire: une transition dont le défi majeur reste le stockage de ces renouvelables, pour garantir notre indépendance et clore cet éternel débat sur leur péché originel d’intermittence.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Hansen (PPE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wenn wir die Energiepreise nicht schleunigst wieder in den Griff bekommen, werden vor allem sozial schwächere und ältere Mitbürger diesen Winter an den Rand ihrer Existenz gebracht werden. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern.

Ich verurteile jedoch diejenigen, die diese Debatte um die hohen Energiepreise nutzen wollen, um unsere Klimaziele infrage zu stellen. Zu diesen Klimapopulisten gehört auch Boris Johnson, der erwägt, Klimaziele fallen zu lassen, um die Gaspreise zu drücken. Trübe Aussichten, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Klimakonferenz in Glasgow.

Problematisch ist in meinen Augen vor allem das Verhalten Russlands. Unter dem Deckmantel von Wartungsarbeiten werden die Preise hochgetrieben, um so die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 schneller in Betrieb nehmen zu können. Dabei ist genau diese Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen eine unserer größten geopolitischen Schwächen, die wir haben.

Die Alarmglocke, die wir heute hier ertönen lassen, sollten wir als Weckruf sehen – einen Weckruf, um die milliardenschweren EU-Programme für eine regelrechte Offensive bei den erneuerbaren Energien und deren Speicherung, inklusive Wasserstoff, noch schneller zu nutzen. Auch für den Industriesektor brauchen wir endlich eine Flexibilisierung der staatlichen Umweltschutz- und Energiebeihilfen, wenn wir wollen, dass auch sie ohne Kohle und ohne Gas produzieren können. Denn weniger Verbrauch von fossilen Brennstoffen bedeutet, dass wir auch kurzfristig den Druck aus dem Preiskessel nehmen können, unter dem die Schwächsten unserer Gesellschaft am meisten leiden.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, la energía y la electricidad son bienes básicos y necesarios; de hecho, son imprescindibles para el bienestar de nuestros ciudadanos y para la competitividad de nuestras empresas. Y la escalada desorbitada de precios que estamos viviendo en toda Europa es simplemente inadmisible. Pone en riesgo la recuperación económica e incluso pone en riesgo el proceso necesario de descarbonización de nuestra economía.

Y la razón principal de esta escalada desorbitada de precios es el aumento del precio del gas, que se ha incrementado en un 350 % en lo que llevamos de año. Y, además, este precio acaba determinando el precio que pagamos por toda la electricidad, por toda. Y eso no es admisible.

Necesitamos reformar el mercado eléctrico mayorista para poder trasladar a los consumidores precios de otras energías, también las renovables, que hoy ya son más baratas. Y no solo eso. Debemos crear una plataforma centralizada de compra de gas natural. Nos ha funcionado con las vacunas. También nos podría funcionar con la energía. Y debemos introducir medidas para evitar la especulación financiera en el mercado de emisiones.

Los ciudadanos no somos meros consumidores de energía y las instituciones públicas deberían asegurarse de que las eléctricas no nos traten como tales.

 
  
MPphoto
 

  Ondřej Kovařík (Renew). – Paní předsedající, paní komisařko, pane ministře, situace na trhu s energiemi je velice vážná. Ceny strmě stoupají a dostávají tak spotřebitele pod veliký tlak, ať už domácnosti, tak také firmy, malé a střední především. A je tak na nás, na institucích EU, abychom přijali opatření, která negativní dopady na občany a podniky výrazně zmírní. Energie musí být cenově dostupná a musí jí být dostatek. Musíme proto využít všechny nástroje, které přispějí rychle a viditelně k řešení. Zaměřit se na snížení daňového zatížení, na kompenzace zvýšených nákladů či na to, jestli trh s povolenkami nevyžaduje krizový zásah.

Kolegové, jsme na začátku diskuze o revizi klimatické a energetické legislativy. Dnešní stav jasně ukazuje, že energetickou politiku je potřeba nastavit tak, aby byla odolná proti obdobným případům možných budoucích krizí. Ať už se bavíme o mechanismu emisních povolenek, o zdanění nebo o bezpečnosti dodávek. Musíme proto využít potenciál veškerých zdrojů energie, tradičních i obnovitelných, musíme posílit evropskou soběstačnost a musíme reagovat na ekonomické a sociální dopady zelené tranzice.

 
  
MPphoto
 

  Jörgen Warborn (PPE). – Fru talman! Elpriserna i Europa har nått nivåer vi aldrig tidigare skådat. Chockade elkunder har tagit emot räkningar som mer än fördubblats mot normalt. Men det här är ingen slump. Under den rödgröna regeringen i Sverige har sex av tio kärnkraftsreaktorer stängts. Andra länder är också i full gång med att förtidspensionera kärnkraften, trots att den är stabil, säker, billig och utsläppsfri. Det är obegripligt hur man kan agera så, samtidigt som elbristen blir alltmer påtaglig och priserna skenar. De enda alternativen på kort sikt blir att bryta smutsig kol och att återstarta oljekraftverken. Lycka till med klimatomställningen då!

Den här energipolitiken är rent ut sagt skadlig, och den präglas av skygglappar och 80-talets kärnkraftsmotstånd snarare än genuin omsorg om klimatet. Den som verkligen tänker på klimatet skulle aldrig stänga utsläppsfria kärnkraftsreaktorer före kolkraftverken, och det är elkunder och tillverkningsindustrin som får ta notan.

Lösningen på det här är inte nya utjämningsfonder eller bidragskaruseller. Sådana har aldrig byggt genuint välstånd. EU:s länder måste nu ta fram en plan för att avvärja elkrisen. Annars går vi en mörk, kall och väldigt dyr framtid till mötes. Situationen gör mig bara ännu säkrare på det jag redan visste: det behövs mer kärnkraft i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Петър Витанов (S&D). – Г-жо Председател, г-жо Комисар, колеги, летящите цени на енергията шокираха бизнеса и накараха много семейства да се запитат дали ще могат да си платят сметките тази зима. Това е на път да ги превърне в енергийни роби, а Европейският съюз не може да гарантира на своите граждани една от най-основните и важни обществени услуги на достъпна цена. И това се отнася най-силно за моята държава, България, където хората и до момента изпитваха сериозни затруднения да си платят сметките, а енергийната бедност е пет пъти по-висока от средната в Европа.

Очевидно е, че пазарът сам по себе си не е в състояние да се регулира. В рамките на прехода от изкопаеми горива към възобновяема енергия подобни сътресения ще бъдат повече от очакваните. За да бъде успешен енергийният преход, то трябва институционална и обща енергийна политика на Съюза, която да гарантира равни условия при сключване на договори с трети страни. Но най-вече Европейският съюз трябва да промени отношението си към ядрената енергетика и да я разглежда като зелена базова мощност, която допринася за неговата енергийна независимост.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Simson, όταν το 2015 συζητούσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα το φιλόδοξο σχέδιο της ενεργειακής ένωσης, διακηρύξαμε ότι ποτέ ξανά δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα προμηθευτή να ποδηγετήσει τον εφοδιασμό μας σε ενέργεια και να απειλήσει την ενεργειακή μας ασφάλεια. Σήμερα, έξι χρόνια μετά, οι τιμές στην ενέργεια δείχνουν πως δεν προβλέψαμε επαρκή διαφοροποιημένο εφοδιασμό για το καύσιμο μετάβασης στο φυσικό αέριο. Και κυρίως δεν κατασκευάσαμε ως τώρα τις απαραίτητες υποδομές αποθήκευσης πράσινης ενέργειας, ώστε να αυξήσουμε την ενεργειακή μας αυτονομία. Οφείλουμε να προχωρήσουμε άμεσα σε συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για διαφοροποιημένες προμήθειες φυσικού αερίου, ενεργοποιώντας τη δυνατότητα που έχουμε ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Να επιταχύνουμε την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών και υποδομών αποθήκευσης, αλλά και την αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πόλη όπου μεγάλωσα και ζω, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2018 έξι στα δέκα νοικοκυριά εξαρτώνται από το φυσικό αέριο. Ένα στα δέκα περιμένει να πέσει η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου για να θέσει σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με εξειδικευμένα προγράμματα ολιστικής αναβάθμισης στις ευάλωτες γειτονιές, η προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων και η κινητροδότηση παραγωγής πράσινης ενέργειας σε μικρή κλίμακα από τα νοικοκυριά επείγουν. Κυρίως τώρα επείγει μια ευρωπαϊκή απάντηση στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, Επίτροπε. Η ανάκαμψη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι θέσεις εργασίας, η ποιότητα ζωής όλων μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αύριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, suntem într-o veritabilă criză energetică în pragul iernii. Nu poți să iei măsuri de închidere, așa cum s-a întâmplat în țara mea, a Complexului Energetic Hunedoara fără să ai măsuri alternative.

Utilitățile nu sunt un lux pentru cetățeni, sunt necesități firești, am învățat asta de la Maslow. Nu se poate să avem milioane de cetățeni care, acum, în țara mea și în alte state nu își pot plăti facturile, nu pot să își plătească energia și încălzirea și familii întregi vor sta în această iarnă în frig.

De aceea, doamnă comisar, trebuie să recunoașteți că trebuie luate măsuri urgente pentru că a eșuat strategia energetică și trebuie să avem măsuri acum, nu peste o lună, nu peste două. Trebuie să înțelegem că tranziția spre energie verde trebuie făcută în ritmul în care se poate veni cu energia alternativă. Altfel, ne batem joc de cetățeni și nu se poate ca să nu ne gândim la sănătatea și viața cetățenilor, dar și la economie, pentru că, sigur, IMM-urile sunt în suferință și nu își vor putea plăti facturile. Aștept răspunsul dumneavoastră să ne dați măsurile concrete pe care vreți să le luați.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi assistiamo a uno slancio nuovo dell'economia europea dopo il blocco determinato dal COVID. Questo slancio ha prodotto un aumento imponente della domanda di energia.

A fianco di questo aumento imponente della domanda abbiamo, purtroppo, una reazione rigida da parte dell'Unione europea. La domanda aumenta e l'offerta si irrigidisce, perché le soluzioni energetiche vengono limitate ad alcune tecnologie.

Il principio della neutralità tecnologica, cioè la possibilità di un mix autentico tra diverse fonti energetiche, ha sempre consentito al nostro sistema di reagire con flessibilità a queste emergenze. Mancando quindi energia per rispondere a questo aumento di domanda, aumentano i prezzi.

Noi che siamo il continente più performante dal punto di vista della sostenibilità – ben il 35 % della nostra energia elettrica oggi è prodotta da fonti rinnovabili – non possiamo creare un sistema che sfavorisce completamente le altre forme, ad esempio sottraendo finanziamenti ad un'altra fonte utile per la transizione, come il gas.

Il risultato è un aumento dei prezzi che viene pagato da imprese e famiglie. Allora dobbiamo ritornare a quel mix autentico per dare attuazione all'articolo 194 del trattato dell'Unione, ad esempio, che non solo ci impone la transizione ma anche la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

L'Europa ha un'economia forte, ha bisogno di sostenerla in questo modo.

 
  
MPphoto
 

  Estrella Durá Ferrandis (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, esta Cámara ya ha reconocido en varias resoluciones que la vivienda es un derecho fundamental: vivienda asequible y decente, con acceso a servicios básicos energéticos, en línea con el pilar social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, millones de personas en la Unión Europea sufren pobreza energética y, mientras, el mercado del gas y la energía es de los sectores más rentables del mundo, con beneficios groseros y precios desorbitados. Es necesario regular el oligopolio de las eléctricas e intervenir si fuera necesario, pues es un servicio público esencial.

Y necesitamos, para ello, soluciones comunitarias que revisen el diseño de los mercados energéticos y que obliguen a los Estados miembros a aplicar medidas de protección para los grupos vulnerables: más tarifas sociales, más viviendas eficientes energéticamente y no más desconexiones.

Necesitamos ya una estrategia global para erradicar la pobreza energética. Mientras estamos aquí debatiendo propuestas, muchas personas están pasando frío en sus casas y muchos niños están intentando hacer deberes escolares sin luz.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on itse asiassa onnistunut aika hyvin monessa tavoitteessa, joita energiaunionille aikoinaan asetettiin. Päästöjä on saatu vähennettyä, uusiutuvaa energiaa lisättyä, energiatehokkuutta parannettua, mutta sen sijaan emme ole onnistuneet energiariippuvuuden vähentämisessä. Päinvastoin Euroopan riippuvuus tuontienergiasta on jopa kasvanut. Erityisesti tämä pätee maakaasuun, jossa Venäjän osuus on huomattavan suuri, ja tehty päätös ja rakentaminen Nord Stream 2:n osalta tulee vain pahentamaan tätä tilannetta. Nord Stream 2 on vastoin kaikkia tavoitteita, joita energiaunionille asetettiin.

Nyt nähty energian hinnannousu vaatii tietenkin nopeita toimia monissa jäsenvaltioissa. Siellä on kyettävä auttamaan kansalaisia ja yrityksiä vaikeassa tilanteessa, mutta pitkäjänteisesti ainoa tapa parantaa tilannetta on se, että lisäämme investointeja uusiutuvaan energiaan, monipuolistamme energialähteitä ja investoimme myös ydinvoimaan, jolla tälläkin hetkellä tuotetaan puolet Euroopan päästöttömästä sähköstä. Euroopan sisällä tarvitaan investointeja omavaraisuuteen ja energialähteiden monipuolistamiseen samoin kuin investointeja säätövoiman ja varastoinnin kasvattamiseen ja siihen, että meillä energia kulkee paremmin jäsenvaltiosta toiseen, niin että kukaan jäsenvaltio ei ole riippuvainen yksittäisestä energiantoimittajasta tai energianlähteestä. Näitä investointeja moderniin infrastruktuuriin meidän on edelleen tehtävä.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες. Οι αιτίες είναι αρκετές, με βασικότερη όμως το ράλι των ορυκτών καυσίμων και του φυσικού αερίου. Στην Ελλάδα η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει πάνω από το 20% των Ελλήνων με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι μόλις 7%. Η παρούσα κρίση ενέχει τον κίνδυνο να αφήσει ακόμη περισσότερα νοικοκυριά χωρίς θέρμανση. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν πάρει κάποια προσωρινά μέτρα, με βασικότερο την επιδότηση στους λογαριασμούς. Ωστόσο, αν οι αυξήσεις συνεχιστούν, αμφιβάλλω ότι τα μέτρα αυτά θα είναι αρκετά. Η επιδότηση είναι απαραίτητη βραχυπρόθεσμα, δεν μειώνει όμως την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να παραμένει ευάλωτη στις μεταβολές των τιμών και η οικονομία τρωτή σε γεωπολιτικά παιχνίδια τρίτων χωρών. Χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές πριν τον χειμώνα που έρχεται. Απαιτούνται κοινές πολιτικές για την ενίσχυση των πολιτών που έχουν ανάγκη, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επίσης κοινή στρατηγική στην προμήθεια φυσικού αερίου πανευρωπαϊκά, ώστε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερες τιμές, όπως έγινε άλλωστε και με τα εμβόλια.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Bernhuber (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Die Versorgungssicherheit von Energie muss zukünftig für alle Bürgerinnen und Bürger leistbar und auch sichergestellt werden. Denn die derzeitigen enormen Anstiege der Energiepreise können wir langfristig nicht tragen. Um dieses Problem zu lösen, braucht es meiner Meinung nach zwei Ansätze:

Erstens einen raschen Stopp der derzeitigen Preiserhöhungen. Es kann nicht sein, dass durch künstliche Verknappung von wenigen Ländern, die das vorantreiben, hier die Preise in ganz Europa in die Höhe steigen. Hier braucht es Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission, die hier auf diplomatischem Wege einen Erfolg erzielen.

Zweitens ist für mich ein noch viel wesentlicherer Punk, dass wir es in den kommenden Jahren in Europa schaffen müssen, in der Energieversorgung unabhängiger zu werden. In diesem Haus sind wir uns bei einer Sache einig: Unser System gehört weg von einem fossilen System hin zu einem Erneuerbare-Energie-System gelenkt. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Dazu braucht es wirklich eine Energiepolitik mit Hausverstand.

Hier brauchen wir nicht nur leere Ideen, sondern vielfältige Ansätze: sei es die Förderung von grünem Biogas, Treibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen oder Energieerzeugung, Stromerzeugung aus Wasser- oder Windenergie. Eine weitere Möglichkeit für mich ist es auch, Energie im eigenen Haushalt, am eigenen Dach zu erzeugen und diese zu speichern, um wirklich unabhängig zu werden.

Liebe Frau Kommissarin, ich sehe, Ihnen ist schon kalt. Wir sind bald am Ende dieser Debatte. Nehmen Sie wirklich diese Punkte mit, hier nachhaltig Klimapolitik zu betreiben für Europa, für unsere Welt, um diese Probleme, auch die zukünftigen Probleme, zu lösen.

 
  
MPphoto
 

  Hildegard Bentele (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Diskussionen heute im Parlament und unter den EU-Finanzministern zeigen: Energiepreise sind sowohl für die Bevölkerung als auch für die Industrie extrem sensibel. Bezahlbare Energie gehört zum Grundversprechen der sozialen Marktwirtschaft, und international wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie entscheiden darüber, ob weiter in der EU produziert wird oder ob es zur Verlagerung von Arbeitsplätzen und Know-how ins Ausland kommt.

Wir müssen also alles daransetzen, Energie verlässlich und zu verlässlichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Zur Bekämpfung des aktuellen Anstiegs haben es die EU-Mitgliedstaaten in der Hand, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Verantwortungsvolle Mitgliedstaaten haben ja auch reagiert – mit Steuersenkungen, Abgabensenkungen und eben auch durch die Ausgabe von Energiegutscheinen.

Die EU setzt auf den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, auf Speicherkapazitäten, auf Netzausbau, auf grünen Wasserstoff und auf Energieeffizienz. Das ist mittel- und langfristig der richtige Weg, weil es uns zu mehr Unabhängigkeit und zu stabilen Preisen führt. Auf dem Weg dahin müssen wir mit unseren Instrumenten aber gut aufpassen. Investoren, Unternehmen und Staaten brauchen eindeutige Signale, dass sich Investitionen in die Dekarbonisierung weiterhin lohnen, und unsere Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit, dass wir diese Übergangsphase sozial abfedern. Daran müssen wir uns messen lassen.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Thaler (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte heute Vormittag zeigt ganz deutlich, dass Energie in Zukunft nicht nur sauber, sondern auch leistbar sein muss. Es ist unzumutbar, dass Menschen in Europa darüber nachdenken müssen, wie sie im Winter ihre Wohnungen warm bekommen. Leistbare und saubere Energie ist kein Entweder-oder, es ist ein Sowohl-als-auch.

Um das zu erreichen – sowohl sauber als auch leistbar –, müssen wir beim Klimaschutz-Gesetzespaket „Fit for 55“ auf echte Technologieneutralität setzen. Damit meine ich faire, wirklich faire Ausgangsbedingungen, auch in den Fußnoten und in den Anhängen unserer zukünftigen Gesetze. Ob die Energie in Wasserstoff, in biologischen oder synthetischen Kraftstoffen gespeichert ist, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass Bürger und Unternehmen und Wirtschaft verschiedene Optionen haben. Nur so werden wir es schaffen, dass alle Regionen Europas ihre eigenen Stärken ausspielen können und damit Ressourcen so effizient wie möglich eingesetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, at the end let me make my few remarks. First of all, I guess we should not forget that the energy market is a market. It is heavily regulated but still it is a market, and as a result of that we can see that the demand for electricity has increased unexpectedly but the supply is not reacting appropriately and winter is approaching. That is why the prices are very, very high. According to market data, they should drop down later on, but it does not mean that the situation is not very, very serious.

What can we do in the short run, before we increase our supply capacities? First of all, I guess we should fully use our capacities on the gas market, especially in the terms of storage. If they are not sufficient, we should increase them. Second, we should improve the capacity assessment on the electricity market and especially pay attention to the situation when we are decommissioning the resources, to be ready to replace them. Last but not least, we can consider if the ETS market should be added to with some kind of price stabilising mechanism to avoid excessive fluctuation.

 
  
MPphoto
 

  Kadri Simson, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, thank you for your views. I have listened to your interventions very carefully. This is valuable input for our work.

Let me assure you that the Commission fully agrees with your assessment that we must take the rising energy prices and energy poverty seriously and we must act. As I said earlier, next week the Commission will present a toolbox as requested by the Member States, and we are looking at all options and ideas on the table. Allow me to address some of the specific points that were made during this debate.

Most of you have called for priority attention to be given to energy-poor and low-income households, and I do agree. But there were already millions of Europeans living in energy poverty before the price hike, and more, including middle income households, will be impacted if this situation continues.

EU rules give Member States several options to shield vulnerable people. They can offer direct income support and make sure that no one is disconnected from the grid and extra fiscal revenues from energy taxation, or EU ETS revenues can be used to address the social impact. We assess that Member States received in the first nine months of 2021 an additional 10.8 billion in ETS revenues compared to the same period in 2020.

For the medium term, we have proposed a Climate Social Fund for a more structured response to address the social and the distribution impact on the most vulnerable of the energy transition. We will present by the end of the year a recommendation to provide policy guidance that is needed to ensure that Member States adequately address the social and employment consequences of the Clean Energy Transition.

Some of you raised the issue of the electricity market design and suggested the need for adjustments. There are no taboos, but we should not forget that the EU energy system is the most reliable in the world, and the design of our electricity market there is not the cause of the surge in electricity prices. Since we have integrated the market, we have had less blackouts and supply interruptions, and consumer prices have been very stable. There is no alternative market model that would provide lower prices in the current situation. What we see now is prices going up and energy supply being a challenge all over the world. As I said, it could be useful to launch a study on price formation and investment incentives in the electricity market and overall a well-integrated, well-functioning EU electricity market with more competition, more renewables and more energy efficiency, is our best tool to deliver affordable energy to European consumers.

Coming to the specific EU-level measures. One area we are looking at very closely is gas storage and procurement. While gas storage levels in the EU are increasing, they are still lower than usual at this time of year. Joint procurement of gas has been proposed recently by Spain, and also suggested by others, but it’s not a new idea and has been discussed before, but complexity and practical obstacles have always outweighed the benefits. Similarly, the idea of a joint procurement of emergency gas reserves on a voluntary basis has been proposed, and we assess all of these options to increase preparedness while gas as a transitional fuel is progressively phased out.

I know that some of you are concerned about possible manipulation of the EU energy market and these are serious concerns. We are looking into this claim through our competition angles. Our initial assessment indicates that Russia has been fulfilling its long-term contracts but not providing any additional supply, but the response to any type of speculation and market manipulations is another area where I believe we should assess our options for action. But ultimately the solution is the same. Whether it is about prices, security of supply or climate, scaling up local affordable renewable energy is the way forward and I would prefer to be in a position where we are not dependent on foreign fossil fuels.

I will share your concerns and suggestions for action with President von der Leyen and the College and we will reflect them in our toolbox communication next week. I will present it and discuss it with the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) the following day, so continuing the dialogue we have had just today.

 
  
MPphoto
 

  Anže Logar, President-in-Office of the Council. – Madam President, I would like to thank the honourable Members for today’s debate. It’s high time we discuss the surge in energy prices.

Since the end of 2020, the demand for energy has been boosted by higher demand for residential heating and cooling. A combination of the continued industrial output rebound and rallying EU carbon prices is fostering a switch from coal to gas. As a result, gas demand has increased in 22 EU Member States, including the highest consuming countries: for example, in Germany by 11%, in the Netherlands by 10%, in France by 6% and in Italy by 5%, since the beginning of this year.

With respect to electricity prices, they have been boosted by such factors as high electricity demand (due to the COVID recovery), lower renewable production (partly due to the less favourable weather conditions), surging coal prices, rallying EU carbon prices, and overall low gas storage. This led to much higher spot gas prices at the end of 2020 and the beginning of 2021.

While natural gas accounts for only a fifth of EU electricity production, higher gas prices are putting a disproportionate upward pressure on electricity prices, due to the pricing model based on the marginal cost of the most expensive fuel used during times of peak demand. As a result, gas—fired power plants have become price—setting units.

Another concern mentioned today is that it will be more expensive to build up the gas reserve for the coming winter. According to the European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), current EU gas reserves are too low, at only 70% compared to almost 100% of their storage capacity a year ago. They’re definitely raising some worries about the security and adequacy of the gas supply for this winter.

– Spoštovane poslanke in predsedujoča, spoštovana komisarka. Svet se zaveda pomena te tematike, se tudi zahvaljuje za današnjo razpravo. Naj pa hkrati tudi povem, da je vprašanje dvigovanja cen energentov eno od pomembnejših vprašanj v času slovenskega predsedstva.

Kot veste, je bila to tematika na neformalnem svetu za energijo in transport 22. septembra. O tem so razpravljali na svetu za konkurenčnost 28. septembra. Včeraj je beseda tekla o tem tudi na neformalnem vrhu EU–Zahodni Balkan v Sloveniji v času slovenskega predsedstva. Danes poteka razprava na svetu za okolje. Kot smo bili že večkrat opozorjeni, bo Evropska komisija 13. oktobra pripravila tako imenovano Orodjarno ukrepov, ki jih bodo države članice imele na razpolago za upravljanje s tem tveganjem, hkrati pa bo tudi 21. oziroma 22. oktobra predvidoma potekal vrh na temo dviga cen energentov.

Kar želim v imenu Sveta posebej poudariti, je, da bo pri obravnavi tega vprašanja pomembno, da ne bo zaradi akutnosti problematike prišlo do zmanjšanja naših podnebnih ambicij in da bomo ohranili integriteto našega notranjega trga z energijo. Ta tematika bo zelo verjetno dodatno ogrela ali obogatila razpravo na COP 26, kjer slovensko predsedstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo tudi usklajuje skupno EU-stališče.

Svet je pripravljen pri razpravi o dvigu cen energentov aktivno sodelovati s Parlamentom, da bi poiskali najboljše rešitve, zlasti v okviru prihodnjih pogajanj o svežnju „Pripravljeni na 55“.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (PPE), γραπτώς. – Η αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, που οφείλεται στη ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, όπως και των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το φαινόμενο αυτό δεν πλήττει μόνο τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Είναι, επομένως, ένα ζήτημα που απαιτεί πανευρωπαϊκή προσέγγιση και άμεση επίλυση.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση ενός Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Έλληνα υπουργό, Κώστα Σκρέκα, το ταμείο αυτό, θα αντλεί έσοδα από τις δημοπρασίες, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, τα οποία, στη συνέχεια, θα κατανέμονται στα κράτη μέλη, αναλογικά και με συγκεκριμένα κριτήρια. Η ΕΕ –και πολύ σωστά– αποδέχθηκε και υλοποίησε, τελικά, την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για το Πράσινο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό. Είναι πεποίθησή μου πως το ίδιο θα πρέπει να επαναλάβει και τώρα με την πρότασή του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Gerbiamas pirmininke, kolegos, Europos žmonės su nerimu laukia ateinančios žiemos. Dujų ir elektros kainos nesustabdomai didėja. Dar iki pandemijos energetinis skurdas buvo viena iš aktualiausių problemų, o dabar, vis dar tebesitęsiant pandemijai ir Europai bandant kovoti su pandemijos ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis, energetinis skurdas taps dar didesnis. Ir čia jau reikia skubių Europinio lygmens sprendimų, nes situacija valstybėse yra labai nevienoda. Deja, tačiau ne visos ES vyriausybės rimtai reaguoją į šią problemą, kas reiškia, jog daug žmonių bus įstumti į dar didesnį skurdą ir neišgalės susimokėti už šildymo ir elektros energijos tiekimo paslaugas. Siekiant suvaldyti šią situaciją yra būtini politiniai sprendimai. Europos Komisija iki šiol siūlo valstybėms energijos kainas valdyti savarankiškai pasitelkiant mokesčių sistemą ir skiriant subsidijas neturtingiausiems gyventojams. Tačiau, kaip matome, vienos valstybės imasi skubių priemonių, o kitos ne, ir tai didina atskirtį tarp ES žmonių. Labai noriu matyti daugiau aktyvumo iš Europos Komisijos pateikiant skubius sprendimus valstybėms narėms dėl PVM tarifų sumažinimo elektrai ir dujoms ir atidžiai stebėti, ar valstybės narės juos įgyvendina. Gerbiami kolegos, mūsų žmonės, o ypač mažiausiai uždirbantys, skaudžiai nukentėjo nuo pandemijos, todėl mes negalime jų dar labiau skurdinti. Privalome visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti, kad mūsų žmonės nebūtų dar giliau įstumti į energetinį skurdą.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Brglez (S&D), pisno. – V zadnjem času smo v Evropi priča bistvenemu porastu cen energentov. Vzroki so različni, vključujejo pa tudi obstoječe in napovedane ukrepe EU na področju zelenega prehoda ter uresničevanja podnebnih ciljev.

Komisija je v julijskem zakonodajnem svežnju, tako imenovanem „Fit for 55“, na primer predvidela tudi določitev cene za ogljik, ki nastane z izpusti v cestnem prometu in pri ogrevanju stavb. Rast cen energentov v teh dveh sektorjih bo v prvi vrsti prizadela najbolj ranljive sloje prebivalstva in povečala tveganje energetske revščine. To pa lahko pomeni očitno grožnjo človekovim pravicam, še zlasti pravici do ustreznega življenjskega standarda.

Poleg cen najemnin, ki so v nekaterih državah EU – tudi v Sloveniji – že tako visoke, si težko predstavljam, da bodo ob porastu cen ogrevanja najbolj ranljive skupine zmogle še to finančno breme. Zato od odločevalcev v EU in predvsem od držav članic pričakujem, da v okviru zakonodajnih predlogov, kot je socialni podnebni sklad, in drugih ukrepov zagotovijo vsem najbolj prizadetim ustrezna, predvsem pa pravočasna nadomestila.

EU nujno potrebuje učinkovit in čimprejšnji odgovor na aktualne in prihodnje izzive, ki vplivajo na porast tveganja energetske revščine.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – W dniu dzisiejszym ma miejsce debata, podczas której niestety nie mówimy o tym, jak zapobiec ewentualnemu wzrostowi cen energii, bo ten wzrost już nastąpił. Mamy sytuację, przed którą ostrzegaliśmy wielokrotnie w ostatnich miesiącach i latach. Ten kryzys jest faktem, z którym muszą się zmierzyć mieszkańcy i przedsiębiorcy UE. A jest to rzeczywistość coraz bardziej trudna i dramatyczna. Dla przykładu ceny za m3 gazu tylko od stycznia 2021 r. wzrosły o 200 procent, a ceny energii elektrycznej o ponad 150 procent, w kraju, który aspirował do tego, by być przykładem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ten kraj to Niderlandy, ojczyzna autora pakietu „Fit for 55”.

Niestety oderwana od rzeczywistości polityka klimatyczna, którą bez uwzględnienia kosztów społecznych forsuje KE, przynosi niewyobrażalny jeszcze niedawno wzrost cen energii. Kiedy przyjdzie refleksja i wola przeciwdziałania takiej sytuacji? Kiedy ta Izba zaakceptuje fakt, że nie można bazować jedynie na źródłach energii odnawialnej, jeżeli pominiemy konieczność budowy zasobów rezerwowych? Kiedy zaczniemy w sposób rozsądny i zrównoważony korzystać z bogactw i surowców naturalnych, które realnie posiadamy, by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo energetyczne, by walczyć z ubóstwem energetycznym, którego widmo grozi nam realniej niż kiedykolwiek. To najwyższy czas na zmianę kursu polityki energetycznej KE i wielu polityków w tej instytucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Sara Cerdas (S&D), por escrito. – O incremento dos preços da energia no território europeu que se verificou nos passados meses surge como um desafio sem precedentes à vida dos cidadãos europeus. Este aumento está relacionado com fatores externos, como a dependência de países terceiros para o fornecimento de energia, e não com a transição climática, apesar desta ter despoletado especulação no mercado de compra e venda de licenças de emissão.

A solução passará por lançar uma resposta coordenada europeia que garanta a coesão económica e social. Em adição, será necessário lançar um pacote de medidas sociais que compensem os nossos cidadãos pelos encargos acrescidos que terão de suportar, com o objetivo de diminuir a pobreza energética, uma realidade que afeta milhões de europeus. Em paralelo, o pacote legislativo “Fit for 55” visa assegurar mais ação climática.

Nesta crise dos preços da energia, a melhoria da eficiência energética por toda a UE irá assumir um papel crucial, assim como se deverá acelerar a transição para as energias renováveis, em detrimento da utilização de combustíveis fósseis, nomeadamente através de investimentos adicionais. Assim, assegurar-se-á a proteção dos grupos mais vulneráveis e, em simultâneo, a competitividade europeia e a transição climática, e especificamente a necessária redução de emissões.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Júlia Donáth (Renew), írásban. – Európában többszörösére emelkedett a gáz és az elektromosság ára az elmúlt hónapokban. Ez ugyan egy átmeneti helyzet, de rávilágít arra, hogy Európa fosszilis energiahordozókban energiaszegény kontinens, energiafüggőségünk pedig óriási. Ezt a válsághelyzetet a tagországok külön-külön nem tudják jól kezelni, de szerencsére nem is kell. Az Unió annakidején pont azért jött létre, hogy az olyan szűkös erőforrásokkal kapcsolatos problémákat, mint az energiahordozók közösen kezelje.

Ösztönöznünk kell a megújuló energiaforrásokra való átállás felgyorsítását. Közösen kell javítani energiatárolás lehetőségein és az epületek energiahatékonyságán. Oroszország energiadiplomáciai zsarolásával szemben legjobban közös közbeszerzésekkel lehet fellépni. Ugyanakkor a növekvő energiaszegénység problémáját azonnal kezelnünk kell: sem az EU sem a kormányok nem engedhetik, hogy Európa szegényeinek ezen a télen választaniuk kelljen, hogy vajon melegen tartják családjaikat vagy ételt tegyenek az asztalra. Egy négyszemélyes családnak ugyanis ez a terhelés akár 20 ezer forinttal is megnövelheti az energia számláját. Emiatt sürgősen szükség van az energiahordozókat terhelő adók ideiglenes csökkentésére egész Európában.

A következő évi uniós és nemzeti költségvetésekben is forrásokat kellene elkülöníteni arra, hogy közvetlen anyagi segélyt tudjunk nyújtani a legrászorulóbbak, illetve azon kisvállalkozók számára is, akiknek a terhelése tovább nem fokozható. Növelni kellene a Szociális Klíma Alapból kiosztható források mértékét is. Azt is meg kell akadályozni, hogy uzsorások anyagi hasznonra tegyenek szert mások kiszolgáltatott helyzetéből.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (NI), írásban. – A kereskedelmi földgáz- és villamosenergia árak ugrásszerű emelkedése okán Európai Unió az utóbbi évek legnagyobb energiaválságába került. A jelenség a tagállamok többségében emelkedő rezsiárak és a közelgő fűtési szezon okán szinte minden polgárt érint. Felelős cselekvésre van szükség, amihez három elemre – helyzetelemzés, a felelősök azonosítása és jó megoldási javaslatok kidolgozása – kell kiemelt figyelmet fordítani. A jelenlegi helyzet elkeserítő. A földgáz határidős jegyzéseinek ára a mértékadó gáztőzsdéken csak az Európai Parlamenti vita ideje alatt több mint 10 százalékkal emelkedett. A fűtési szezon kezdetét az Európai Unió alacsony töltöttségi szinten lévő gáztározókkal és rekordmagas energiaárakkal várja.

A mostani válság feltételeinek megteremtésében a balliberális pártoknak és az Európai Bizottságnak óriási felelőssége van. Az utóbbi években a baloldal az energiapolitikát a józan ész háttérbe szorításával hitvitává alakította. Ideológiája az unióban jelenleg a rezsiköltségek robbanásszerű emelkedését eredményezi, ami a közeljövőben gazdasági stagnáláshoz fog vezetni. A Bizottság pedig elhibázott szakpolitikák sorozatával és egy túlzottan ambiciózus klímavédelmi csomaggal fokozta a helyzet súlyosságát. A helyzet megoldásához a nemzeti kormányok fellépése vezethet el.

A válságban Brüsszel tétlen szemlélődésével szemben egyes tagállamok a cselekvés útjára léptek. Mindenki számára követendő jógyakorlat lehet a Magyarország által folytatott következetes rezsicsökkentési politika, ami a legjobb eszköze a fogyasztói árak alacsony szinten tartásának.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Ce se întâmplă zilele acestea arată că piața energetică nu poate fi liberalizată ca orice altă piață. Companiile din energie au dorit să aibă profit acum, nu după ce va fi implementat pachetul de legi „Pregătiți pentru 55”. Piața energetică trebuie reglementată.

Energia nu este un produs de lux, încălzirea locuințelor nu este un moft. Este un drept fundamental. Este obligația fiecărui guvern european în parte și a UE să se asigure că orice cetățean își poate încălzi locuința la prețuri rezonabile.

Dincolo de asta, trebuie să punem în „religia” Green Deal mai multă rațiune. În condițiile în care nu putem asigura nici măcar jumătate din necesarul de consum din surse regenerabile sau verzi, Comisia Europeană trebuie să fie deschisă la folosirea gazului și a energiei atomice. Altfel, crize ca cea de acum se vor repeta. Numai din Marea Neagră se pot extrage anual 1 miliard de metri cubi de gaz. Până când vom avea la dispoziție alte surse de energie verzi, gazul trebuie exploatat.

Da, ar trebui să avem depozite europene comune de gaz și să achiziționăm la comun pentru a putea negocia prețuri mai bune. Dar înainte de a nu fi prea târziu, cer încă o dată Comisiei Europene să răspundă la întrebările pe care i le-am adresat și în scris, respectiv:

- ce consecințe are tranziția verde asupra locurilor de muncă;

- ce consecințe are tranziția verde asupra dreptului la mobilitate individuală;

- ce consecințe are tranziția verde asupra competitivității companiilor europene;

- care va fi necesarul de energie in 2050, din ce surse îl vom acoperi și care vor fi costurile.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan-Ştefan Motreanu (PPE), în scris. – Salut propunerile de astăzi ale Comisiei Europene pentru sprijinirea celor afectați de creșterea prețurilor la energie, în special sprijinul de urgență pentru venituri acordat consumatorilor afectați de sărăcia energetică, reducerea temporară a taxelor și impozitelor pentru consumatorii vulnerabili, precum și sprijinul pentru întreprinderi și industrii, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Țin însă să subliniez faptul că statele membre ar trebui să poată folosi pentru plafonarea și subvenționarea prețurilor la energie, pe lângă fondurile din certificatele de emisii EU ETS, fondurile europene rămase neutilizate din exercițiul 2014-2020, conform regulii N+3. Acest lucru este vital pentru depășirea cu succes a crizei energetice în statele europene mai puțin dezvoltate. În plus, susțin crearea unei platforme comune UE de achiziție și de stocare a gazului. Acest instrument ne-ar permite să cumpărăm gaz la prețuri avantajoase și să creăm rezerve, inclusiv rezerve pentru situații de urgență, precum cea în care ne aflăm.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – The European Union must react to the energy price crisis with a set of measures at EU level that Member States can implement to face the increases. Although the overall gas consumption in Europe has decreased from the peak of over 500 million cubic meters in 2010 to less than 380 million cubic meters in 2020, household owners, that account for almost 30% of EU’s energy consumption, are still finding it difficult to switch to new renewable energy sources and over 35% of them still rely on natural gas. Ambitious measures must be undertaken swiftly to tackle energy poverty and protect the most vulnerable citizens and businesses. A plan must be set up to better coordinate Member States when negotiating gas imports and to provide adequate fast implementable measures such as the ones of the Spanish social democratic government. This energy crisis is not a national issue, and should be a reminder that renewable energy is part of our future, thus the solutions must be at EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Pereira (The Left), por escrito. – Portugal é dos países da UE onde a energia é mais cara. As causas apontadas pela Comissão Europeia, como o aumento da procura do gás após a retoma das atividades económicas, os baixos níveis de armazenamento ou o encarecimento das licenças de emissão de carbono no mercado europeu, não convencem.

É evidente que a carestia dos preços da energia não está desligada do processo de liberalizações, privatizações e desregulações no setor ocorrido nas últimas décadas, levado a cabo por sucessivos governos do PS, PSD/CDS, com a anuência da UE. Os resultados são visíveis: para além do aumento dos preços, diminuiu o emprego com direitos, desrespeitaram-se os interesses nacionais e a soberania energética, ignorando problemas económicos, sociais e ambientais, desprezando a defesa de um serviço público de qualidade. E à medida que o défice energético e o preço da energia aumentam, crescem também os lucros dos grupos monopolistas que dominam o setor.

A energia é um bem público e o fornecimento e a acessibilidade energética são um serviço público essencial. O setor energético, como setor estratégico, é vital para a independência e a soberania nacionais e não pode estar subordinado a interesses privados. Tem de estar, sim, ao serviço das populações e do desenvolvimento do país, o que implica o controlo público.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. – Faced with the rising energy costs, several EU governments have already announced measures to support low-income households in order to pay their energy bills. I ask to the Commission to produce a set of measures for the EU countries in order to tackle the rising energy price without breaching the bloc’s energy market rules. These measures would help governments to respond quickly to the increase price within EU rules. EU countries can introduce safeguards to ensure that no one is disconnected from the energy grid, in order to assure economic and social sustainability. Providing targeted support to consumers, direct payments to those most at risk of energy poverty, cutting energy taxes, providing support to energy efficiency for buildings, and a plan to prevent speculation on the European carbon market, for not jeopardizing the energy transition are important measures, which could be taken very swiftly, under EU rules, in a transparent manner.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – Gas and electricity prices in Europe are surging to extremely high levels. The first direct effect will be, already is, on the pockets of citizens and small businesses. The second expected impact will be an increase in the selling price of European products and services. Eventually, this situation will lead to further inflation and a higher price for European exports. As a first reaction, the only way out is government intervention through direct subsidies and other forms of state aid. They would be intended to protect consumers, as well as to maintain the competitiveness of the European economy. In the long-term, we need to aim at a two-step solution. First, governments can take note of the EU’s success with the COVID vaccine purchase and adopt a similar pooled approach to negotiate energy procurement. Secondly, Europe needs a real alternative to fossil fuels. Some might argue that European climate efforts are partly to blame for the current crisis. Indeed, this is not the first time energy suppliers left Europe high and dry. The only way forward in the long term is energy autonomy. For this, we need to press harder to create our own sources through renewable energy and to enhance conservation by improving energy efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Schneider (PPE), schriftlich. – Der sprunghafte Anstieg der Energiepreise in vielen europäischen Ländern lässt erahnen, was uns bevorsteht, wenn wir bei der Umsetzung der Ziele des Green Deal nicht klug handeln. Die aktuelle Energiepreiskrise zeigt auch, dass die EU ein strategisches Interesse am Ausbau der erneuerbaren und CO2-armen Energien hat und seine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren muss. Daher unterstütze ich die Forderung nach pragmatischen, technologieneutralen Ansätzen, um so viel kostengünstige und klimafreundliche Energie wie möglich zur Verfügung zu haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Susana Solís Pérez (Renew), por escrito. – La escalada de los precios de la luz continúa imparable. El problema viene del encarecimiento de los precios de las emisiones de CO2 y, sobre todo, del enorme aumento del coste del gas. El debate ha llegado a Europa porque, desgraciadamente, las medidas a nivel nacional no han tenido apenas impacto. Salvo que actuemos de forma conjunta la situación no hará más que empeorar conforme se acerca el invierno. Por eso, recojo con satisfacción la propuesta de la comisaria Simson de compra conjunta de gas para toda la UE.

Como ocurrió con el plan de recuperación y la compra de vacunas, hemos aprendido que la UE es más fuerte cuando está unida. Sin embargo, el «manual de actuación» no establece medidas innovadoras. Se presenta como un mero recordatorio de herramientas como «la reducción de algunos tipos impositivos».

Debemos ir un paso más allá. La solución a largo plazo debe pasar por repensar nuestro mix energético para avanzar hacia las renovables. Debemos mejorar las interconexiones, que en España están muy por debajo del objetivo del 10 %, y crear un mercado energético competitivo y con menos barreras de entrada. Por último, debemos apoyar a los ciudadanos con pagos directos a todas las familias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. – Riešenie zvyšovania cien energie pre podniky a spotrebiteľov je mimoriadne dôležité v čase ekonomickej obnovy po COVID-19 kríze. Návrhy zelenej dohody sú kľúčové hlavne z dlhodobého hľadiska. Je potrebné zamerať sa na obnoviteľné zdroje a zvyšovaním energetickej efektívnosti posilniť jednotný trh EÚ. Dočasné riešenie z Európskej komisie bude ponúkať priame platby spotrebiteľom a presúvať poplatky na všeobecné dane a poskytovať úľavy pre MSP na zníženie sociálneho dopadu energetickej chudoby. Prioritou Komisie je zabezpečiť transparentný a spravodlivý trh s plynom, no zároveň investovať do skladovania energie na predchádzanie energetickým krízam a závislosti od plynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Riho Terras (PPE), kirjalikult. – Energiahindade järsk tõus on väga murettekitav. Juba praegu on Euroopa gaasivarud ning -tarned ebapiisavad, aga talv on kohe tulemas ning meid on ähvardamas karm energiakriis. Esiteks peab olema tagatud energia varustuskindlus ning teiseks peab tarbijale olema tagatud taskukohane hind, kuna astronoomilistel energiahindadel on laastav mõju nii eraisikust tarbijale kui ka tööstusele. Kui pakkumine jääb nõudlusele märgatavalt alla, siis energiahinnad tõusevad järsult. Siinkohal tuletan meelde, et rohepöörde käigus ei tohi me häbimärgistada ega liialt kiiresti maha kanda olemasolevaid juhitavaid energiaallikaid. Vastasel juhul jääb pakkumine taas suurelt alla nõudlusele ning oleme uuesti energia- ja hinnakriisis.

Praegust olukorda on mõjutanud mitmed faktorid, nagu taastuvenergia puudulik kättesaadavus ning oodatust väiksem gaasitarne Venemaalt. Kindlasti tuleb vähendada Euroopa sõltuvust vene gaasist, kuna praeguses olukorras on Venemaa mõju kogu Euroopa energiatarbimisele kuritegelikult suur. Venemaa on varemgi energiat poliitilise relvana kasutanud, näiteks Ukraina vastu, ning miski ei välista, et sama saatus võib ka Euroopat tabada. Juba praegu kahtlustatakse, et Venemaa tarnis Euroopasse oodatust vähem gaasi just selle pärast, et suruda läbi Nord Stream 2 torujuhtme kiirem kasutuselevõtt. Olukord energiavaldkonnas tuleb kiiremas korras kontrolli alla saada, kuna energiahindade tõus veab üles ka üleüldist inflatsiooni, mis omakorda ohustab kogu Euroopa majandust. Ma tänan.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Pone Pirmininke, pastaraisiais mėnesiais pastebėjome nerimą keliantį elektros kainų didėjimą Europos Sąjungoje, ypač individualiems vartotojams. Taip pat didėja butų šildymo kaina, kuri šių metų rugsėjį visoje ES išaugo 33%, taip pat didėjo didmeninės gamtinių dujų kainos. Tai galioja ir mano šaliai Lietuvai. Be abejo, šios neigiamos tendencijos yra pavojingos ekonomikai ir padidins prekių bei paslaugų kainas, nes energijos kainos joms daro tiesioginį poveikį. Ir tai, deja, padidins ir taip didelį Sąjungos gyventojų energetinį skurdą. Prisiminkime, kad jis jau yra labai didelis ir veikia 11% ES gyventojų. Šio reiškinio rimtumą rodo pati apibrėžtis, kuri apibrėžia energijos skurdą kaip situaciją, kai namų ūkis ar asmuo negali gauti pagrindinių energijos paslaugų, užtikrinančių deramą gyvenimo lygį. Todėl, atsižvelgdama į kylančias energijos kainas, Sąjunga turi įgyvendinti pagalbos planą, skirtą žmonėms kompensuoti skirtumą tarp senosios ir naujosios energijos kainų. Panašiai kaip paramos mechanizmas, įgyvendintas dėl COVID krizės. Geresnė problemos stebėsena valstybių narių lygmeniu taip pat turėtų būti pradėta rengiant integruotus nacionalinius energetikos planus, pagrįstus nuodugnia rinkos analize ir energijos bei žaliavų suvartojimo bei kainų prognozėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Tudose (S&D), în scris. – Regret faptul că a fost nevoie să ajungem în criză energetică pentru a discuta problema aprovizionării cu gaze a UE, în condițiile în care de peste jumătate de an nivelul de stocare este la un nivel alarmant față de media ultimilor ani. Mă tem că va trebui să vedem și folosirea furnizării de energie ca instrument de presiune pentru a realiza pericolul dependenței energetice și pentru a înțelege că avem nevoie, cu prioritate, de exploatarea tuturor resurselor disponibile în UE și de diversificarea surselor de aprovizionare.

Din păcate, creșterea explozivă a prețurilor la energie și perspectiva penuriei în plină iarnă ne arată cât de puțin realiste sunt proiectul Uniunii energetice și Strategia europeană pentru securitate energetică. Sărăcia energetică de care suferă tot mai mulți cetățeni europeni este replica de o ironie tristă a prezentului la visele hrănite cu hidrogen... Solicit, în acest context grav, Comisiei și Consiliului să acționeze mult mai coordonat, ferm și rapid decât le stă în obișnuință pentru a veni în sprijinul concret al cetățenilor și pentru a identifica soluții la criza energetică aflată, din păcate, abia în stadiu incipient. Să valorificăm toate resursele naturale de care dispunem și să ieșim din captivitatea sursei unice de importuri!

 
  
MPphoto
 
 

  Loránt Vincze (PPE), írásban. – Az energiaárak az elmúlt hetekben jelentős mértékben emelkedtek és kevés olyan európai háztartás van, ahol ezt nem érezték meg. Kiszolgáltatott helyzetbe került temérdek fogyasztó. A rászoruló családok kerültek a legkritikusabb helyzetbe, ugyanakkor nincs olyan ágazat, amelyre ne volna hatással az áremelkedés. Az energiaár növekedése maga után vonja a fogyasztói árak, köztük az élelmiszerárak emelkedését. A tagállamok nem várják meg az uniós megoldást, több tagállamban rendelkeztek úgy a kormányok, hogy megsegítik a háztartásokat.

Hasonlóképpen döntött Románia is, amikor szeptemberben elfogadta a veszélyeztetett fogyasztókról szóló törvényt, amely révén 500.000 háztartás részesülhet támogatásban a villamos energia, a földgáz és hőenergia költségek fedezésére. Szervezetem, az RMDSZ javasolta az erre rászoruló cégek ilyenfajta támogatását is. A jövőben ésszerű megoldásokra van szükség, hogy a mostani és hasonló összeurópai krízishelyzeteket elkerüljük. A Bizottságon a sor, hogy megoldást javasoljon, olyan európai eljárást, amely többek között szem előtt tartja az energiaforrások diverzifikálását, illetve hangsúlyt fektet az európai tiszta energiákra, hatékonyan járul hozzá a klímavédelemhez és egyben kivédi a piaci nyomást.

A működőképes uniós energiapolitika feltétele figyelemmel lenni a tagállamok sajátosságaira, a regionális különbségekre, valamint a harmadik országbeli partnerekkel való megegyezésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandr Vondra (ECR), písemně. – Zcela rozumím tomu, proč mé kolegy z levice rostoucí ceny energií tak děsí. Přiznejte si ale, že tento cenový energetický armagedon máte na svědomí sami. Vaše snění o bezuhlíkové budoucnosti – bez ohledu na lidi – se vám vymyká z rukou. Bohužel, toto je jen zahřívací kolo. Pokud tímto parlamentem projde balík Fit for 55, klidně jen ve verzi představené Komisí (protože jsem si jist, že mí zelení kolegové se zasadí o to, aby se už tak ambiciózní návrhy ještě zpřísnily), teprve pak nás čeká skutečné peklo a bída pro všechny. Chcete hasit domnělý požár planety a zažehnete skutečný požár sociálních nepokojů, který diskredituje zelenou agendu a rozvrátí EU. Zastavme to, dokud je čas. Nebo chcete žluté vesty v celé Evropě?

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Întrebarea fundamentală este dacă avem de-a face cu o situație temporară, cu o volatilitate a prețurilor conjuncturală și speculativă, iar la primăvară situația pieței va reveni la normal, sau ne confruntăm cu debutul unei crize cu o durată greu de precizat, care are cauze structurale.

M-a îngrijorat discursul comisarului pentru energie din care reiese că în CE, opinia este că avem de-a face cu o situație temporară. Înclin să cred că ne aflăm la începutul unei crize de durată sub influența unor factori de o mare complexitate, inclusiv geopolitici. Setul de instrumente al CE trebuie să conțină măsuri imediate, în primul rând, plăți directe pentru consumatorii vulnerabili din România, din întreaga UE, care nu vor putea să achite facturile la energie. IMM-urile au nevoie de ajutor de stat din bugetele naționale completat cu resurse de la bugetul european.

Pe termen mediu vor apărea efectele pachetului de măsuri „Fit for 55”. Eficiența energetică trebuie îmbunătățită, iar producția de energie regenerabilă crescută, dar România și o serie întreagă de state membre ale UE sunt perfect îndreptățite să insiste pe menținerea gazului natural ca și combustibil de tranziție. Gazul natural este indispensabil în următoarele trei decenii pentru orice strategie europeană ancorată în realitate.

 
Τελευταία ενημέρωση: 14 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου