Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 6 oktober 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Europeiska lösningar på de stigande energipriserna för företag och konsumenter: betydelsen av energieffektivitet och förnybar energi och vikten av att ta itu med energifattigdomen (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 9.De politiska gruppernas sammansättning
 10.Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen) (debatt)
 11.Läget för de återhämtningsplaner som lämnats in inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och som väntar på godkännande (debatt)
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 13.Bankunionen - årsrapport 2020 (debatt)
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Rådets ovillighet att gå vidare med den europeiska mekanismen för gränsöverskridande samarbete (debatt)
 17.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Inkomna dokument: se protokollet
 22.Röstförklaringar: se protokollet
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (776 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (776 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3905 kb)
Senaste uppdatering: 14 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy