Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2167(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0270/2021

Texte depuse :

A9-0270/2021

Dezbateri :

PV 21/10/2021 - 7
CRE 21/10/2021 - 7

Voturi :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0442

Stenograma dezbaterilor
XML 58k
Joi, 21 octombrie 2021 - Strasbourg Ediţie revizuită

7. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the report by Ryszard Czarnecki, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency for the financial year 2019 (COM(2020)0288 – C9—0247/2020 – 2020/2167(DEC)) (A9—0270/2021).

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, zastępca sprawozdawcy. – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Z pełnym przekonaniem chciałbym powiedzieć, że powinniśmy przyjąć drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019, które zawiera udzielenie absolutorium agencji.

Należy wskazać, że Trybunał wydał w całości pozytywną opinię, zaś Agencja do tej pory przyjęła lub częściowo przyjęła wszystkie zalecenia Trybunału. Ponadto Frontex przewodzi inicjatywie tworzenia wspólnych biur łącznikowych w Brukseli dla agencji działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w celu efektywnego wykorzystania zasobów, wspólnego korzystania z obiektów i usług oraz wspierania tworzenia sieci kontaktów.

Agencja uczestniczy również w sieci urzędników ds. zamówień publicznych agencji Unii Europejskiej, oceniając międzyinstytucjonalne przetargi pod kątem potrzeb i zasobów finansowych. Frontex już zakończył i obecnie realizuje działania mające na celu zapewnienie przejrzystości, zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości.

W lutym 2021 r. Agencja przyjęła zaktualizowaną strategię w zakresie praw podstawowych, a w dniu 5 maja 2021 r. została podjęta decyzja o wdrożeniu przejrzystości Agencji. Agencja przygotowała już wstępny plan działania, a w momencie udzielenia odpowiedzi przez Agencję polityka ta była ostatecznie dopracowana w celu jej przyjęcia do końca drugiego kwartału 2021 r.

Z zadowoleniem przyjąć należy bieżące wysiłki Agencji zmierzające do utworzenia rejestru wszystkich dokumentów sporządzonych przez Agencję, równolegle do jej transformacji i cyfryzacji. Agencja aktywnie publikowała kluczowe dokumenty na swojej stronie internetowej i udostępniała je za pośrednictwem rejestru publicznego dostępu do dokumentów. Nadal wzywamy Agencję, aby kontynuowała swoje starania mające na celu doskonalenie dostępu do dokumentów.

Należy podkreślić, że na posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej 1 września 2021 r. zastępca dyrektora generalnego dyrektoriatu ds. migracji i spraw wewnętrznych stwierdził, że wszystkie dochodzenia, przedmiotem których była Agencja, dobiegły końca i w żadnym z nich nie stwierdzono śladów niewłaściwego zarządzania budżetem lub finansami czy naruszenia praw podstawowych lub że Agencja odmówiła wypełniania obowiązków wynikających z dotyczącego jej rozporządzenia.

Ponadto w dniu 14 lipca 2021 r. grupa robocza ds. kontroli Fronteksu w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu opublikowała sprawozdanie z dochodzenia wyjaśniającego w sprawie Fronteksu dotyczące domniemanych naruszeń praw podstawowych, którego celem było zgromadzenie wszystkich istotnych informacji i dowodów na temat domniemanych naruszeń praw podstawowych, w których Agencja rzekomo uczestniczyła lub o których podobno wiedziała i nie podjęła działań, a także na temat zarządzania wewnętrznego oraz procedur zgłaszania i rozpatrywania skarg.

Niniejsza grupa robocza nie znalazła rozstrzygających dowodów na bezpośrednie przeprowadzenie przez Frontex zawracania lub wydaleń zbiorowych w przypadku poważnych incydentów, które mogłyby zostać przeanalizowane przez tę grupę. Należy dodać, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, po otrzymaniu wniosków z dochodzenia strategicznego prowadzonego w sprawie mechanizmu wnoszenia skarg do Agencji w celu zgłaszania domniemanych naruszeń praw podstawowych, uznał, że nie ma żadnych podstaw do dalszego badania tej kwestii i podjął decyzję o jej dalszym nierozpatrywaniu.

Na koniec chciałbym podkreślić, że zaledwie dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia 2016/1624 Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie Agencji, przy czym nie ma oceny skutków takiego nowego prawodawstwa.

Apeluję zatem do Komisji i Agencji o szybkie znalezienie odpowiedniego rozwiązania, aby zapewnić właściwe i terminowe wdrożenie mandatu Agencji na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej 2018/1986.

Niech mi wolno będzie również, jako byłemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, na co dzień współpracującemu z szefostwem Fronteksu w Warszawie, wyrazić uznanie dla funkcjonariuszy i pracowników Fronteksu oraz podziękować im za codzienną pracę. We współpracy z funkcjonariuszami policji, straży granicznej czy wojska tych państw członkowskich Unii, które dzisiaj są państwami zewnętrznymi, wspólnie dbają oni o bezpieczeństwo naszych granic, a co za tym idzie – o bezpieczeństwo naszych obywateli.

Często w tej Izbie padają bardzo niesprawiedliwe słowa pod adresem tych, którzy niejednokrotnie z narażeniem życia dbają o to, aby nasz wspólny europejski dom był bezpieczny. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność panu Fabrice'owi Leggeriemu, dyrektorowi wykonawczemu Fronteksu, za jego ostatnią wizytę na granicy polsko-białoruskiej i słowa uznania skierowane pod adresem polskiej Straży Granicznej, która dzisiaj wspólnie ze służbami Litwy i Łotwy zabezpiecza wschodnią granicę Unii przed hybrydową wojną prowadzoną przez reżim Łukaszenki. Reżim ten, wykorzystując niejednokrotnie naiwnych ludzi, sprowadza ich za ich ciężkie pieniądze i legalnie – podkreślam: legalnie – na Białoruś liniami rejsowymi. Ludzie ci opłacają tę podróż, posiadają wizy, a następnie są oszukiwani i wypychani przez funkcjonariuszy białoruskich służb przez granicę polsko-białoruską.

Chcę podkreślić, że mówimy tutaj o nielegalnych migrantach, nie uchodźcach. Jeżeli chodzi o uchodźców, polskie prawodawstwo stanowi jasno – w zgodzie z konwencjami, z konwencją genewską – że każda osoba ma prawo złożyć wniosek o ochronę międzynarodową.

Warto z tego miejsca powiedzieć, Szanowni Państwo, że ci ludzie nielegalnie przekraczający granicę nie występują o tę ochronę międzynarodową, ponieważ chcą się dostać do Francji, Danii, Holandii, Szwecji i Niemiec. Zapytajcie swoich sąsiadów, zapytajcie swoich wyborców, czy chcą, aby nielegalni migranci znaleźli się w waszych ojczyznach.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, Mr Brudziński, honourable Members, this is a very important debate. Today you will vote on the Frontex 2019 discharge. Frontex fulfils a critical important task. Its mission is to help Member States protect the common European Union external borders and to uphold fundamental rights in doing so.

Unfortunately, we have seen increased threats over the past months at parts of the European external borders. I welcome the swift response by Frontex following Lukashenko’s aggression, the deployment at the EU external border with Belarus in Lithuania, but also partly in Latvia. This is Frontex’s task: to offer technical and operational assistance, taking the unfolding communitarian emergency into account.

But integrated external-border management is much more than managing irregular migration. It’s also about fighting human trafficking, trafficking of drugs, firearms and cross-border organised crime. To achieve this, Frontex must be a robust and well-functioning agency with the right governance and control systems in place, and it must have the right processes and staff at its disposal to uphold fundamental rights.

So I welcome the work of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Frontex scrutiny group. Its report gives important recommendations. As I told the executive director, these need to be implemented, monitored and followed up. Reports from the Court of Auditors, the EU Ombudsman and the Frontex management board’s own working group on fundamental rights also identify significant shortcomings in the agency’s governance. And the European Anti-Fraud Office, OLAF, is conducting an investigation, and we are awaiting its report.

Frontex must take action. This has been the position of the Commission from day one. You, from Parliament, also asked the Commission to step up, and this is what we have done. We closely follow up and monitor the implementation of your recommendations, also by using our two seats on the Frontex management board alongside all the Member States.

The Commission initiated several extraordinary management board meetings dedicated to governance issues and allegations of fundamental rights violations, and we had regular high-level meetings between the Commission and Frontex on strategic matters.

We provide continuous support and guidance to the agency, and now we can see the agency is taking action. The agency is implementing your recommendations on transparency, fundamental rights, budget and recruitment.

In May, Frontex established a transparency register concerning procurements and tenders. All meetings and contacts of the executive director and senior management must be registered.

In your first report, you demanded an action plan to implement Frontex’s new fundamental rights strategy. The action plan will be adopted in the coming days. The action plan is a fundamental rights framework for all the border guards. It will help border guards to respect and defend fundamental rights in their daily work, ensuring European integrated border management.

It’s good news that today, Frontex will appoint three deputy executive directors, as both Commission and Parliament have insisted. They have clear areas of responsibilities: returns, standing course and information management. They must be able to fully perform their tasks and duties based on clear internal reporting lines.

The new fundamental rights officer took up his duties in June this year. The first 20 fundamental rights monitors have been trained and are ready for duty. The management board adopted rules guaranteeing their independence. Important parts of the fundamental rights monitoring systems are now set up, but we need all parts in place for the machine to function.

Frontex must also appoint the remaining 20 fundamental rights monitors quickly. Frontex published a vacancy notice last week for recruitment at AD level, as Parliament requested. We will support the agency to complete hiring by the beginning of next year.

It has also to be clear in detail how and when Frontex suspends or terminates its operations. No EU body should ever find itself in a situation where it is involved in operations in violation of fundamental rights or international obligations. That’s why this House demanded clear procedures for Article 46 of the EBCG regulation. This is still a work in progress. Important discussions are still taking place in the management board.

The agency still has enormous tasks and challenges ahead. Belarus, Afghanistan, unexpected geopolitical developments we are witnessing. To meet these challenges, the agency must function smoothly as a whole. All the pieces of the puzzle need to fit closely together. That’s why Frontex needs a strong and robust governance framework, based on transparency and accountability.

So Frontex can do best what all of us want: to have a strong and operational European presence at Europe’s border; to support and advise; to be our eyes and ears; to help Member States to protect the European Union borders and the European Union’s fundamental rights. Your reports have made clear what needs to be done, and they have had a strong impact. They have been followed up by action.

It’s clear Frontex has made progress on implementing your recommendations. It’s also clear more needs to be done. The Commission will continue to support the agencies to carry out your recommendations. You can count on that.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, rapporteur for the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. – Madam President, yes, I am stating here the case of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE). As you are well aware, LIBE recommended in its first opinion for the 2019 discharge, to postpone the discharge for the agency.

But then, in September 2021, the LIBE Committee called on the Budgetary Control Committee (CONT) not to grant discharge for 2019 to Frontex due to allegations of mismanagement, non—compliance with its commitments, non—adherence to the Frontex Regulation.

Above all, all of the investigation on Frontex is still pending – not yet available. But it is a fact and an assumption that the increased competent staff and budget for the agency needs to be accompanied by a corresponding increase in accountability and transparency.

That is why, the LIBE Frontex Scrutiny Group, in its report endorsed on 15 July 2021, found issues related to reporting on fundamental rights, most concerning incidents, lack of recruitment of fundamental rights officers, and I quote: ‘lack of cooperation of the executive director to ensure full compliance with some of the provisions of the European Border and Coast Guard Regulation, notably on fundamental rights.’

Therefore, I conclude, I am sorry to announce that we cannot grant discharge to the agency for 2019. Also, if we want, we can insist on our own approach to the 2022 budget with a reserve agreed for the agency due to the issues thereby.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Lassen Sie mich mit einer kurzen Geschichte beginnen, die exemplarisch steht für die Arbeitsweise und für das Verhältnis zur Öffentlichkeit, das Frontex unter seiner derzeitigen Führung an den Tag legt.

2019 hatte die Transparenzorganisation FragDenStaat Frontex auf die Herausgabe von Dokumenten im Zusammenhang mit der Mittelmeeroperation Triton verklagt. Diese Klage wurde vom Gericht abgelehnt, und das ist zu akzeptieren. Frontex hatte daraufhin der Nichtregierungsorganisation Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 23 000 Euro in Rechnung gestellt, darunter auch Kosten für einen externen Anwalt, obwohl Frontex natürlich eine eigene Rechtsabteilung hat.

Diese Kostenerstattung wollte Frontex vor Gericht einklagen. Das Gericht hat die Kosten dann aber für unangemessen hoch erklärt und den Betrag um mehr als die Hälfte auf 10 000 Euro reduziert. Gestrichen wurden unter anderem Reisekosten, für die es laut Urteil überhaupt keine Notwendigkeit gab.

Im April 2021, bei der ersten Abstimmung zu eben dem Bericht, über den wir heute diskutieren und abstimmen, hat dieses Haus Frontex aufgefordert, diesen Antrag auf Kostenerstattung zurückzuziehen. Diese Forderung wurde im Juli von unserer Frontex-Arbeitsgruppe noch einmal wiederholt. Doch was dieses Haus, die Vertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger fordert, ist Frontex unter Exekutivdirektor Fabrice Leggeri offenbar völlig egal. Bis zum 4. Oktober hätte FragDenStaat bezahlen sollen; ansonsten wurde mit Zwangsvollstreckung gedroht. Die Pointe: Als FragDenStaat das Geld in Brüssel an Frontex übergeben wollte, konnte man niemanden antreffen.

Dennoch ist dieser Vorgang nicht zum Lachen, denn er zeigt beispielhaft, wie Frontex versucht, sich der öffentlichen Kontrolle zu entziehen, Kritiker einzuschüchtern und ganz nebenbei Entscheidungen dieses Hauses zu ignorieren.

Erst kürzlich hat der Europäische Rechnungshof festgestellt, dass Frontex das Mandat von 2016 nicht ausreichend umgesetzt hat und auch Schwierigkeiten haben wird, das Mandat von 2019 zu erfüllen.

Auch hier nur ein Beispiel: Bis zum 5. Dezember 2020 war Frontex per Verordnung verpflichtet, 40 Grundrechtebeauftragte einzustellen. Bis heute ist nur knapp die Hälfte eingestellt und davon gleich 15 auf der falschen administrativen Ebene.

Unsere Frontex-Arbeitsgruppe hat außerdem festgestellt, dass Frontex auf ihr durchaus bekannte Menschenrechtsverletzungen an der Außengrenze nicht wirksam reagiert hat. Verstöße wurden nicht abgestellt, Beweise ignoriert. Von einem Abendessen für fast 100 000 Euro aus Steuergeldern, verschwiegenen Treffen mit der Waffenlobby oder andauernden OLAF-Untersuchungen habe ich dabei noch gar nicht gesprochen.

Frontex soll für sichere und funktionierende Grenzkontrollen sorgen, im Einklang mit hohen ethischen Standards und stets im Streben nach Exzellenz. So steht es auf der Webseite der Agentur. Die Realität stellt sich jedoch ganz anders dar.

Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, frage ich Sie: Was muss eigentlich noch passieren, damit wir Frontex endlich klare Grenzen aufzeigen? Ich denke, wir haben mehr als genug. Schließen Sie sich mir deshalb heute an und lehnen Sie diese Entlastung ab! Das wäre ein guter Schritt hin zu einer europäischen Grenzschutzagentur, die diesen Namen verdient und die auch unsere volle Unterstützung verdient.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Strugariu, on behalf of the Renew Group. – Madam President, Frontex is by far the largest decentralised agency of the Union and has an extremely sensitive mandate: keeping our borders safe. It is therefore vital that the agency implements its mandate with the utmost responsibility.

Since April, when we decided to postpone the discharge decision for the agency, Frontex has started to implement the recommendations issued by the discharge authority and the dedicated LIBE (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) Frontex Scrutiny Working Group.

I believe we should grant the discharge now, and this should be seen as an encouragement for the executive management to continue the steps set out in the different action plans and roadmaps. Nevertheless, the agency’s leadership needs to fully implement this roadmap and fully comply with the Frontex regulation. By the next discharge cycle, we want to see, among others, all 40 Fundamental Rights Monitors, an updated Serious Incident Report (SIR) mechanism, and a fully-functional Fundamental Rights monitoring mechanism.

Part of the agency’s budget will be placed in a reserve and released only once these conditions are fully met. We are committed to keeping a very close eye on the progress achieved by the agency, and we shall do that through dedicated missions and visits on the ground. We would also like to see the results of the OLAF investigation.

Finally, I would like to draw attention to the fact that cooperation with national authorities is extremely important for the functioning of the agency and its operations. Frontex cannot do this by itself only. The role of the Member States is crucial there. Member States’ authorities must also abide by the highest standards of respect for fundamental rights and sound financial management, especially when conducting joint operations. Mr Leggeri, responsibility, respect for fundamental rights and transparency are at the core of a strong and trusted agency. This is what we expect of your management.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, thank you Commissioner. It’s a pity that the rapporteur already left, after his speech, because sometimes I’m not quite sure he has read his own report entirely, to be very honest. And the point here is, here we stand again discussing Frontex, and this is not a political issue. This is about the proper functioning of an important European agency. And there are reports indeed by the Frontex scrutiny group, but also the Ombudsman, the Court of Auditors, and we’re still waiting on an OLAF investigation on an ongoing investigation into the functioning of Frontex. And every time the conclusion is that there are significant shortcomings in the governance, there are problems with the implementation of the new mandate. And these are serious conclusions that have not been resolved yet.

We can go into all the reports, but sometimes it’s also good just to go to Frontex’s website. And sometimes it’s very telling. Because if you read the mandate, the official mandate in the regulation of Frontex, it states that Frontex should be managing borders efficiently, in full compliance with fundamental rights. If you then go to the website of Frontex itself, where it states our mission, it states that we will take care to ensure safe and well-functioning external borders. Full stop.

They forget to mention full compliance with fundamental rights, even on their own website. And that is telling, and that is something that should be a concern for everyone. Maybe not on the fringes, but for everyone that should be a concern and certainly also for Renew, which is unfortunately changing its position on granting discharge now. I, like my colleague Sippel, also want to make a very clear point on what is another telling example of the problems with Frontex, namely access to documents in cases where Frontex continues to claim recovery of legal costs from associations that are striving for access to public documents.

In addition, it’s the only European agency that is frustrating the fight for transparency in this way. And again, there is a telling example which has also been condemned by several committees, like the Meijers committee.

So therefore, we cannot grant discharge. We do support the resolution, but we are putting a couple of issues in reserve with conditions. However, looking at all these reports, all these conclusions, for the Greens it’s still a very clear conclusion. We cannot grant discharge this time because of these serious concerns of non-compliance with fundamental rights, especially since this is an essential part of Frontex’s mandate. And therefore we will stick to what the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) has also advised us. We will not grant discharge to Frontex, and I want to thank our colleagues from the LIBE Committee for pushing that line. And I just want to express my regret that the Renew colleagues did that in LIBE, but unfortunately not in the Budgetary Control Committee (CONT) anymore.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Kuhs, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kollegen! Ich habe den Eindruck, das Entlastungserfahren, das einen haushalterischen Schwerpunkt hat, wird missbraucht für die Durchsetzung von politischen Zielen, und damit ist die Sache nicht korrekt behandelt.

Wenn wir uns hier mit der Agentur Frontex beschäftigen, da geht es erstens mal um das Jahr 2019, und wir bringen hier aktuelle Dinge auf den Tisch. Und das Zweite ist: Es geht letztendlich darum, dass wir Frontex ertüchtigen müssen, seine Arbeit zu machen. Die müssen ertüchtigt werden, dort wirklich ihr Mandat durchzusetzen.

Wenn wir das nicht wollen, dass sie eben die Grenzen, die Außengrenzen schützen – ja klar, dann haben wir ein Problem. Dann wollen wir eben Frontex nicht ertüchtigen. Wir wollen es nicht stärken. Dann werden wir sie im Regen stehen lassen und wir schmeißen ihnen noch Prügel zwischen die Beine. Und das kann doch wohl nicht sein.

Wir im Haushaltskontrollausschuss sind der Auffassung – und ich danke der Vorsitzenden, Frau Hohlmeier, ausdrücklich dafür –, dass wir uns in den Entlastungsverfahren immer auf die retrospektive Betrachtung der haushalterischen Fragen, auf die Haushaltskontrolle im eigentlichen Sinne, beschränken und die politischen Fragen außen vor lassen.

Das nützt nichts, wenn wir hier politisch aufgeladene Diskussionen mit hineinbringen. Das muss an anderer Stelle erfolgen, da gebe ich Ihnen ja recht. Aber letztendlich müssen wir hier einfach aufhören, ständig auf Frontex einzuschlagen. Und wir müssen Frontex wieder zu ihrer ureigenen Aufgabe zurückführen.

Dann möchte ich noch auf etwas hinweisen, was aus meiner Sicht wirklich ein Riesenproblem ist, das mit Frontex nichts direkt zu tun hat: Wir müssen auch die Dublin-Regeln wieder in Kraft setzen. Es kann doch wohl nicht sein, dass jetzt im Augenblick in Deutschland von 4 000 Rückführungsanträgen lediglich 128 Personen zurückgeführt werden. In Griechenland ist es noch schlimmer: Da wird nur einer von 7 000 Anträgen zurückgeführt. Wie kann das sein? Da sind Dinge im Argen, und wir schlagen lieber auf Polen oder Ungarn oder andere ein, als dass wir uns um die eigentlichen Erledigungen der Einhaltung der Regeln kümmern.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Rafalska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Grupa EKR z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w roku budżetowym 2019 mające na celu poprawę efektywności realizacji zadań wynikających z mandatu Agencji ze wskazaniem, że potrzebna jest dalsza poprawa działań Agencji na rzecz wspierania państw członkowskich, szczególnie poprzez monitorowanie sytuacji czy analizę ryzyka. Nie widzimy przeciwwskazań do udzielenia dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2019.

Pragnę podkreślić, że pewne niedociągnięcia, które wskazano w pierwszym sprawozdaniu, dotyczące absolutorium dla Frontexu zostały w sposób wyraźny poprawione. Z zadowoleniem przyjmujemy na przykład rekrutację urzędnika do spraw podstawowych, który objął urząd 1 czerwca 2021 r. oraz mianowanie dwudziestu obserwatorów praw podstawowych. Wiemy, że do dalszego zatrudnienia pozostało jeszcze dwudziestu.

Należy również dodać, że postanowiono nie kontynuować dochodzenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie funkcjonowania mechanizmu rozpatrywania skarg przez agencję w odniesieniu do domniemanych naruszeń praw podstawowych oraz roli urzędnika do spraw podstawowych. Dochodzenie zostało zamknięte. W związku z powyższym EKR będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly, on behalf of The Left Group. – Madam President, there might be some people in here who choose to bury their heads in the sand, but the truth is that the evidence of human rights violations linked to Frontex activities is profound and extensive.

So this isn’t a discussion about Lukashenko’s appalling actions in Belarus. It isn’t a discussion about a fake division between migrants and asylum seekers. For us, this is about the fact that there are consistent and constant reports of Frontex’s collusion in violent pushbacks on the EU’s external borders – collusion with the Libyan Coast Guard returning thousands to be held arbitrarily in deadly camps, to be raped and tortured, collusion and pushbacks in the Aegean Sea with people being left to drown, and complicity with the denial of access to asylum in Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary and Malta.

We are here discussing signing off on its budget. Let us be clear about this. Frontex is now the Commission’s militarisation of the EU’s borders made flesh and given an obscene budget of a half a billion. Rather than carrying out its mandate to guarantee a safe, secure and well—functioning border, it has become a weapon in Fortress Europe. The EU Ombudsman and our own scrutiny group have both acknowledged that there are insufficient safeguards in fundamental rights, and this will not change unless they’re held to account.

It would be ludicrous for us to approve the budget in these circumstances. This is actually our moment to support the hundreds of journalists and activists who have painstakingly investigated and documented the extreme abuses of this EU agency. It will be a slap in the face to them if we were to turn a blind eye to what’s going on, a slap in the face to the men and women and children who’ve been abused by Frontex and a slap in the face for international law. Look, we have very little power, but when we do have it, let’s use it for good. That obviously means refusing this discharge – but I think you got that bit!

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Geoffroy Didier (PPE). – Monsieur le Président, j’entends les cris d’orfraie de ceux qui parlent au nom de l’Europe, comme si elle leur appartenait, pour mieux fustiger les comportements des uns et des autres. Alors, soyons clairs: oui, tous les États membres de l’Union européenne, y compris la Pologne, doivent respecter les engagements et ne pas s’écarter des principes fondamentaux de l’état de droit. Quand on signe un contrat, on le respecte. Quand on a la chance d’appartenir à l’Europe, on a le devoir d’en préserver les valeurs.

Mais je le dis avec la même force: être membre de l’Union européenne, cela ne signifie pas abandonner son libre arbitre. Il existe dans nos pays une identité constitutionnelle qui nous autorise juridiquement, certes, mais aussi politiquement, à agir selon l’intérêt de nos peuples. Surtout lorsqu’il s’agit, par exemple, de pallier les carences de l’Union européenne, qui s’avère manifestement incapable de protéger efficacement nos frontières.

Tenter de faire croire que la défense des intérêts nationaux serait contradictoire avec le projet européen, franchement, c’est se moquer du monde, c’est se moquer des peuples et c’est instrumentaliser l’Europe à des fins politiciennes. N’oublions jamais cette vérité: la souveraineté, avant d’appartenir aux nations, avant d’appartenir peut-être uniquement à l’Europe pour les fédéralistes, elle appartient au peuple. Que ceux qui aiment tant donner des leçons de morale ne l’oublient jamais. Sinon, demain, leur réveil, et peut-être même le nôtre, risque d’être brutal.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Herr talman! Kollegor! Fru kommissionär! I april i år beslutade detta parlament att Frontex inte gjorde vad som kan förväntas av vad som är EU:s största och bäst finansierade myndighet, men också en av de viktigaste myndigheterna vi har.

Ett stort antal och mycket oroande brister som påtalades och därför sköts beslutet om ansvarsfrihet upp. Myndigheten med direktören Fabrice Leggeri i spetsen, fick ytterligare sex månader på sig att rätta till dessa brister, men tyvärr med för dåliga resultat. Sedan dess har Revisionsrätten bekräftat den bild vi har haft här i parlamentet. Sedan dess har alltför lite hänt i positiv riktning. Därför kom utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor fram till att det inte heller nu borde ges ansvarsfrihet till varken Frontex eller Leggeri.

Frontex är en viktig myndighet. Utan fungerande yttre gränskontroll kan vi inte ha fri inre rörlighet så som det fungerar idag. Just därför är det så viktigt att Frontex lever upp till de stora förväntningar vi faktiskt har. Det handlar om att man ska behandla skattebetalares pengar med respekt. Det handlar om att respektera människor och deras rättigheter och om att man ska orka och våga ta tag i de problem som de facto finns.

Direktör Leggeri har fått lång tid, stora resurser och otaliga chanser på sig att göra om och att göra rätt. Under ett par år har Frontex tyngts av anklagelser om att man deltagit i operationer där mänskliga rättigheter kränkts, med pushbacks och våld mot migranter. I stället för att fokusera på att fullt ut ta fram fungerande klagomålsmekanismer, har man lagt ner tid och framför allt mycket pengar på att jaga medborgare för att betala rättegångskostnader rörande mål om begäran att få ut handlingar från myndigheten. Vi saknar dessutom fortfarande 20 övervakare för mänskliga rättigheter. De skulle vara 40 och 20 är färdiga, men ytterligare 20 saknas alltså.

Var är ansvarstagandet från direktör Leggeri? För att få ansvarsfrihet krävs att man faktiskt tagit ansvar. Jag har högre krav än så här på EU, våra myndigheter och deras högsta tjänstemän.

Kollegor! Jag önskar, precis som många av er här inne, att Frontex borde kunna få ansvarsfrihet, men inte heller denna gång och vid detta tillfälle är det ett rimligt svar.

 
  
MPphoto
 

  Abir Al-Sahlani (Renew). – Herr talman! Fru kommissionär! Ärade kollegor! I dag handlar inte debatten om EU:s yttre gränsmyndighet Frontex vara eller icke vara. Vi alla inser vikten av att denna myndighet, denna EU-myndighet som finansieras av EU-skattebetalarnas pengar, ska finnas. Detta är inte en attack mot myndigheten. Detta är ett förnuftigt sätt att utkräva ansvar från dess ledning.

I dag handlar debatten om hur EU:s ansikte utåt mot vårt närmaste grannskap fungerar, eller snarare inte fungerar. När jag blev invald i detta hus 2019 så frågade jag om det här med ansvarsfrihet. Vad är det, hur funkar det? Jag fick då svaret att det här är någonting som vi bara gör vid sidan av det vi gör annars. Jag accepterade det svaret då, men inte idag. Jag tänker inte acceptera det svaret i dag.

Idag känns detta som ett tungt ansvar: att vi som är direkt folkvalda ska visa att vi använder ett av våra demokratiska verktyg för att kräva ansvar, såsom medborgarna utkräver ansvar från oss varje dag. Frontex är en myndighet som har haft många interna problem. Jag vet inte var jag ska börja. Först hade vi de mycket allvarliga anklagelserna riktade mot myndigheten om att man varit involverad i pushbacks av asylsökanden. De utredningar som gjordes om vad som hänt landar i en ord-mot-ord-situation. Man kunde inte bevisa att pushbacks hade hänt, men inte heller att de inte hade hänt. Efter det här har man bara släppt frågan.

Sedan har vi hela situationen med att de skulle anställa tjänstemän för att bevaka att man respekterar EU:s grundläggande rättigheter i sitt myndighetsutövande. Man skulle anställa 40 stycken till i våras, men misslyckades även där. För ett par månader sedan hade man knappt anställt hälften och man skyllde på diverse orsaker såsom man alltid gör.

Nu nämner jag bara en handfull bekymmer och en handfull av de saker som myndigheten har haft problem med under Leggeris tid. Av den anledningen kan jag inte stå bakom att ge Frontex ansvarsfrihet denna gång, och avsaknaden av ambition och vilja att faktiskt visa att man är genuint bekymrad över det man är anklagad för, gör det väldigt svårt ... (Talmannen tog ifrån talaren ordet)

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chers collègues, Frontex est l’agence européenne la plus financée – de 6 millions d’euros en 2005, son budget est passé à 543 millions d’euros en 2021, soit nonante fois plus de moyens. Et le budget de Frontex a gonflé en même temps que les critiques à son égard. Ces critiques se sont transformées en enquête du Parlement européen, en rapport de la Cour des comptes, en rapports que l’on ne compte même plus des organisations de la société civile, qui font tous état de dysfonctionnements internes, de manquements manifestes dans les missions de l’Agence, mais aussi de duplicité de la direction dans des faits graves de violations des droits fondamentaux aux frontières européennes. Une enquête de l’Office européen de lutte antifraude est toujours ouverte.

Notre rôle à nous est d’assurer le contrôle budgétaire et, manifestement, la direction de Frontex n’en a cure, puisque cela fait des années que nos recommandations restent lettre morte. Malgré cette situation qu’on peut a minima qualifier de mauvaise gouvernance, la proposition, celle de la droite particulièrement, est de voter pour la décharge budgétaire de l’Agence Frontex et donc de lui envoyer le message qu’elle peut continuer en toute impunité.

En janvier 2022, nous reprendrons nos travaux sur la décharge 2020. Et que ferons-nous alors? Nous lui adresserons les mêmes recommandations, peut-être amendées de celles de l’OLAF. Mais quelle blague pour tout observateur et quel irrespect profond pour notre propre institution et notre rôle de contrôle budgétaire! Quel irrespect aussi pour les citoyens européens qui ont le droit à la transparence et quel irrespect pour les personnes migrantes dont les droits fondamentaux sont systématiquement violés à nos frontières.

Aujourd’hui, nous devons voter contre la décharge budgétaire à l’Agence Frontex et nous verrons bien dans trois mois, à la reprise de nos travaux, si l’Agence Frontex considère encore nos recommandations comme optionnelles.

 
  
MPphoto
 

  Susanna Ceccardi (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'offensiva politica e mediatica contro la difesa delle frontiere europee è sempre più forte.

Nella crisi migratoria in corso, potenti lobby sono al lavoro per influenzare i governi e far accettare alle popolazioni europee la massiccia immigrazione illegale che sta arrivando in Europa. Le numerose iniziative sovvenzionate dalla Open Society di George Soros dimostrano che queste lobby hanno un preciso piano d'azione per raggiungere i loro scopi.

Dagli anni duemila diversi milioni di non europei, a stragrande maggioranza musulmani, sono emigrati in Europa, in aereo o prendendo il Mar Mediterraneo o la cosiddetta rotta balcanica. Dopo una pausa durante la crisi sanitaria, l'immigrazione clandestina è aumentata bruscamente dall'inizio del 2021, come recentemente evidenziato dai dati dell'agenzia Frontex, mentre in Italia, da quando Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno, gli ingressi illegali sono aumentati del 673 per cento. È evidente, quindi, che un controllo delle frontiere sempre più incisivo è quanto mai necessario.

La discussione sull'agenzia Frontex è senz'altro condizionata dalla campagna aggressiva della politica e dei media nell'ultimo anno. L'altro fronte della polemica viene naturalmente dalle ONG, che accusano l'agenzia Frontex di non rispettare i diritti umani. Con zelo quantomeno sospetto, realtà come la Sea-Watch, Mediterranea e altre hanno lanciato una campagna per lo smantellamento di Frontex, ovviamente senza proporre nessuna alternativa. In altri termini, queste organizzazioni immaginano un'Europa priva di qualunque realtà transnazionale che si ponga l'obiettivo di combattere l'immigrazione clandestina di massa.

Fermo restando che ribadiamo la necessità che ci sia piena trasparenza nei bilanci delle agenzie finanziate dall'Unione e che, se alcune risorse destinate al controllo delle nostre frontiere sono state distratte per operazioni che non rientravano nelle finalità dell'agenzia, i responsabili devono pagare, ma questo non significa che i compiti e le finalità dell'agenzia stessa debbano essere messi in discussione.

Il monitoraggio del territorio e del mare e il respingimento delle persone che illegalmente tentano di raggiungere l'Unione europea rimane una priorità assoluta che non potremmo perseguire senza un'agenzia come Frontex. Anzi, dobbiamo puntare sul rafforzamento che passa all'entrata in vigore del corpo permanente europeo, da schierare lungo i confini e dotato di armi.

L'Europa non può lasciare da soli gli Stati membri nelle attività di controllo e respingimento, ma è giusto che impieghi tutte le risorse necessarie per assistere i cittadini europei e garantire loro sicurezza e difesa.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego (The Left). – Señor presidente, señora comisaria, solo en 2021, 55 denuncias y 7 casos abiertos ante el Defensor del Pueblo.

Y ayer supimos por los medios de comunicación que Frontex vuelve a ser denunciada. En este caso, ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se trata de una familia de refugiados sirios víctima de expulsión ilegal por cortesía del señor Leggeri. El problema de esta noticia, que es muy grave, es que ya no sorprende a nadie, porque a Frontex se le acumulan las vulneraciones de derechos humanos.

Luego está el asunto de sus fiestas millonarias, los casos de acoso, los whatsapps con los guardacostas libios, que primero no existían, pero luego parece que sí, las devoluciones en caliente, el «no tenemos dinero para contratar monitores de derechos humanos», lo que es obligatorio, pero sí para aumentar el gabinete personal del Leggeri, lo que es accesorio, y, por supuesto, está la investigación que aún sigue abierta en la Oficina de Lucha contra el Fraude.

En todo este tiempo hemos podido concluir que Frontex está fuera de control, que Frontex no es transparente, que Frontex vulnera los derechos humanos, que el señor Leggeri ha mentido en sede parlamentaria y que la Comisión Europea no ha hecho los deberes. Un historial completo que indica que igual las cosas no están yendo bien. Es más, que todo esto es un auténtico escándalo y que quizá el debate no sea el de aprobar las cuentas sino qué debemos hacer para desmantelar esta Agencia.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, c’est vrai, Frontex est une des agences les plus importantes de l’Union européenne. Son budget l’indique, et Mme Bricmont l’a dit, un passage de 6 millions en 2006 à 343 millions en 2021, cela montre effectivement l’importance que l’Union européenne met dans une agence telle que celle-là, mais témoigne aussi d’une extension de ses missions, aujourd’hui, en matière de politique migratoire.

Alors, tout simplement, nous exerçons ici notre rôle parlementaire de contrôle budgétaire, en lien avec les obligations juridiques d’une agence aussi importante. Pourquoi serions-nous cléments à l’égard de cette Agence? N’importe quelle agence serait touchée d’une telle malgouvernance et tous, ici, au sein de cette assemblée, nous voterions contre la décharge. Non... parce qu’il s’agit de Frontex et parce qu’il s’agit ici de politiser le débat budgétaire que nous avons. Et ce n’est pas la gauche qui politise ce débat, c’est la droite et l’extrême droite qui politisent ce débat. Frontex est une agence aujourd’hui, comme on l’a dit, qui est hors de contrôle et, en tant que parlementaires, nous ne pouvons l’accepter.

Ces dysfonctionnements ont été démontrés par la commission LIBE dans son rapport publié en juillet. Ces dysfonctionnements ont été confirmés par la Cour des comptes. Ces dysfonctionnements font l’objet d’une enquête de l’OLAF. Que faut-il de plus à la droite pour remettre en question ce qui se passe aujourd’hui à Frontex?

Développer un catalogue de bonnes intentions, Madame la Commissaire, ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui, nous voulons de véritables garanties en matière de droits humains et des mécanismes de contrôle efficaces et transparents dans cette Agence. Nous n’en sommes pas là. Ces garanties n’existent pas et nous voterons donc contre cette décharge.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Lin Lacapelle (ID). – Monsieur le Président, depuis 2014, 3 250 000 clandestins ont traversé illégalement les frontières extérieures de l’Union européenne, sans compter les migrants légaux. Rien qu’en 2019 et 2020, 887 000 étrangers ont reçu des injonctions à quitter le territoire européen, mais 675 000 d’entre elles n’ont jamais été exécutées et de nouvelles routes migratoires s’ouvrent, notamment aux îles Canaries ou depuis la Biélorussie. Alors que, face à ce déferlement migratoire, le seul rempart qui existe au niveau européen devrait être l’agence Frontex, tous vos efforts consistent à la dénigrer.

Pour justifier votre idéologie immigrationniste, vous évoquez un prétendu manque de transparence ou des atteintes aux droits fondamentaux. Mais le plus hypocrite, c’est que vous ayez le culot de dire que l’action de Frontex est inefficace alors que vous ne cessez de lui poser des contraintes. C’est vous qui refusez de financer les clôtures anti-migrants que 12 pays européens vous réclament. C’est vous qui soutenez, financez, invitez, honorez les ONG de passeurs qui vont chercher les clandestins jusqu’aux côtes libyennes. C’est vous qui diffusez, à la moindre occasion, une idéologie sans-frontièriste et c’est vous qui poursuivez en justice tous ceux qui s’opposent à votre pensée, en les qualifiant de racistes.

Face à votre obstruction hypocrite, nos propositions sont simples et pragmatiques. Les expulsions des étrangers doivent être exécutées systématiquement. Les demandes d’asile ou de séjour doivent être traitées en dehors de l’Union européenne, dans les consulats ou ambassades des pays d’origine. Enfin, il faut apporter un soutien financier, juridique et moral à Frontex en développant massivement la surveillance maritime semi autonome et en acceptant le financement de la construction des barrières et donc des frontières que vous réclament les États. Les États dont je rappelle qu’ils doivent avoir la liberté de choisir qui rentre ou qui ne rentre pas sur leur propre territoire.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank you all for this debate and thank you for your interventions. I think this debate shows how important the debate about Frontex is, but also shows the very important role of the European Parliament.

This debate has also shown that we have the same goal of a fully functioning and robust agency with a strong governance and fundamental rights framework. I’m very grateful for the extremely active role which the European Parliament has played and is playing.

There has been progress on the transparency register, on the fundamental right strategy, on the process for the appointment of the deputy directors – the Management Board is meeting today – and on the Fundamental Rights Officers. But there are also clear gaps.

The discharge decision is the responsibility of this House, and I look forward to your vote. We need a robust agency with strong governance that can help Member States to protect the European Union’s external borders and the European Union’s fundamental rights.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

 
Ultima actualizare: 19 aprilie 2024Aviz juridic - Politica de confidențialitate