Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (внесени предложения за резолюция)
 4.Резултат от срещата на високо равнище за Западните Балкани (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Резултат от срещата на високо равнище за Западните Балкани (продължение на разискването)
 7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (разискване)
 8.Застраховка на моторни превозни средства (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Предложение за създаване на „единен пазар за филантропия“ (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 17.Обяснения на вот: вж. протокола
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Петиции: вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протокола
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 23.График на следващите заседания: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (371 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (371 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2247 kb)
Последно осъвременяване: 19 април 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност