Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
XML 10k
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

7.2. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (A8-0392/2016 - Elena Yoncheva)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Declarações de voto orais

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-н Председател, гласувах против доклада на колегата Йончева, защото в текста фигурират спорни въпроси. Например частта за прилагане на механизма за наблюдение, член 14, параграфи 4 до 6, и частта за намеса, свързана с него, член 22, предвиждат, че в ситуации на непропорционален натиск или неефективност на системите за убежище и приемане, и ако държавата членка не изпълни препоръките на механизма за наблюдение, Съветът може да изиска държавата членка да приеме разполагането на екипи на агенцията за европейския съюз в областта на убежището.

Смятам, че това е непропорционална намеса във вътрешните работи на държавите членки и противоречи на договорите за Европейския съюз. Подкрепям засилени действия по контрола на границите и подкрепа за държавите, които се явяват външна граница на Съюза, и това трябва да бъде съобразено с нуждите на националните агенции и министерства. Освен това съм против задължението националните органи и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да си сътрудничат с неправителствени организации по управление на кризата с нелегалната имиграция. Всички ние знаем, че част от тези неправителствени организации всъщност се занимават с трафик и незаконни действия, за да вкарат нелегални имигранти на територията на Съюза. Това не трябва да се подкрепя, нито легализира.

 
  
MPphoto
 

  Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE). – Herr Präsident! Ich habe heute für die Schaffung einer europäischen Asylagentur gestimmt. Migrations- und Flüchtlingsfragen sind aktueller denn je, wie die Entwicklungen an der polnisch-weißrussischen Grenze zeigen. Daher ist es wichtig, dass die EU aus dem Asyl-Unterstützungsbüro eine vollumfängliche Agentur mit mehr Durchgriffsrechten schafft. Besonders wichtig ist für mich, dass die Agentur die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei Asylfragen koordiniert und so den Zusammenhalt unter den Mitgliedstaaten unterstützt.

 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου