Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 11 november 2021 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.et feit dat in Polen een jaar geleden de facto een abortusverbod werd ingevoerd (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.De resultaten van de Raad voor handel en technologie EU-VS (debat)
 4.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Fulvio Martusciello (A9-0302/2021 - Manon Aubry) (stemming)
  6.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Harald Vilimsky (A9-0303/2021 - Andrzej Halicki) (stemming)
  6.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Nils Ušakovs (A9-0304/2021 - Andrzej Halicki) (stemming)
  6.4.De openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A9-0305/2021 - Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco) (stemming)
  6.5.Europees partnerschap inzake metrologie (A9-0242/2021 - Maria da Graça Carvalho) (stemming)
  6.6.Asielagentschap van de Europese Unie (A8-0392/2016 - Elena Yoncheva) (stemming)
  6.7.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) (stemming)
  6.8.Overeenkomst tussen de EU en Australië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten (A9-0306/2021 - Daniel Caspary) (stemming)
  6.9.Versterking van de democratie en de vrijheid en pluriformiteit van de media in de EU (A9-0292/2021 - Tiemo Wölken, Roberta Metsola) (stemming)
  6.10.De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering (A9-0291/2021 - Michaela Šojdrová) (stemming)
  6.11.Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen (A9-0284/2021 - Marion Walsmann) (stemming)
  6.12.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (A9-0294/2021 - Charles Goerens, Rainer Wieland) (stemming)
  6.13.Eerste herdenkingsdag van het feitelijke verbod op abortus in Polen (B9-0543/2021, B9-0544/2021) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.De openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A9-0305/2021 - Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco)
  7.2.Asielagentschap van de Europese Unie (A8-0392/2016 - Elena Yoncheva)
  7.3.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)
  7.4.Versterking van de democratie en de vrijheid en pluriformiteit van de media in de EU (A9-0292/2021 - Tiemo Wölken, Roberta Metsola)
  7.5.De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering (A9-0291/2021 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen (A9-0284/2021 - Marion Walsmann)
  7.7.Eerste herdenkingsdag van het feitelijke verbod op abortus in Polen (B9-0543/2021, B9-0544/2021)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement): zie notulen
 10.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement): zie notulen
 11.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement): zie notulen
 12.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (358 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (358 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2154 kb)
Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid