Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2021/2058(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A9-0318/2021

Texts tabled :

A9-0318/2021

Debates :

PV 22/11/2021 - 21
CRE 22/11/2021 - 21

Votes :

PV 23/11/2021 - 6

Texts adopted :

P9_TA(2021)0463

Verbatim report of proceedings
XML 49k
Monday, 22 November 2021 - Strasbourg Revised edition

21. EU sports policy: assessment and possible ways forward (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont a Tomasz Frankowski által a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében készített, az uniós sportpolitika: értékelés és lehetséges további lépésekre irányuló javaslatról szóló jelentésről folytatott vita (2021/2058(INI)A9-0318/2021).

Emlékeztetem a képviselőket, hogy az ülés egyik vitája esetében sem kerül sor jelentkezés alapján történő felszólalásra, és nem fogadunk el kékkártyát sem.

Ezen túlmenően – csakúgy, mint a korábbi ülések során – felszólalások várhatóak távoli kapcsolaton keresztül a Parlament tagállamokban működő kapcsolattartó irodáiból.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Frankowski, sprawozdawca. – Szanowna Pani Przewodnicząca! Sport nie tylko zmienia świat, ale wielu ludziom pozwala zmienić życie. Sport ma ogromną moc jednoczenia ludzi bez względu na rasę, religię, płeć, kulturę czy status społeczno-ekonomiczny. Pomaga nam zachować zdrowie i szczęście oraz uczy nas cennych umiejętności w każdym wieku. Sport jest coraz ważniejszą dziedziną gospodarki, która generuje prawie 3 proc. PKB Unii i zapewnia miejsce pracy dla prawie sześciu milionów osób.

Jednak sport w Europie znajduje się również na ważnym rozdrożu. Minęło ponad 10 lat od czasu, gdy Traktat Lizboński dał Unii Europejskiej mandat do działania w dziedzinie sportu. Pandemia była niezwykle trudna dla sektora sportu, zwłaszcza na poziomie amatorskim. Dlatego sport i jego wartości potrzebują większej widoczności i działań w Unii.

Uważam, że kluczowa jest współpraca wszystkich organizacji zaangażowanych w sport i instytucji państwowych. Powinny one wypracować wspólne założenia i spójny plan działań na przyszłość. Sport powinien być ponownie w portfolio odpowiedzialnego komisarza Unii Europejskiej, a Komisja Europejska powinna wyznaczyć osobnego koordynatora do spraw sportu.

Chciałbym, by w przyszłości ponownie została utworzona intergrupa sportowa w Parlamencie. Ważne jest, aby sport mógł korzystać z innych polityk unijnych w zakresie zdrowia, zatrudnienia, młodzieży, edukacji, rynku wewnętrznego czy środowiska. W tym celu polityka sportowa wymaga dalszego włączania w główny nurt polityki i koordynacji. Jest to recepta na sukces na kolejną dekadę.

Jednym z naszych podstawowych zadań jest rozwijanie w Europie modelu sportu opartego na wartościach, zasadzie solidarności, sprawiedliwości i integracji w ramach otwartych zawodów. Głównym wyzwaniem stojącym przed nami jest promowanie europejskiego modelu sportu i chronienie go przed zagrożeniami takimi jak ostatnio głośna Superliga.

Dziś wysyłamy bardzo jasny komunikat: sport jest dla wszystkich. Musimy osiągnąć właściwą równowagę między realizacją komercyjnych interesów a funkcjami społecznymi sportu. Musimy zadbać o to, by był bezpieczny, dostępny, integracyjny i równy dla wszystkich. Powinien służyć i przynosić korzyści wszystkim, ale nie tylko zawodowcom. Dlatego w sprawozdaniu proponujemy zwiększenie finansowania sportu na poziomie lokalnym oraz zwiększoną redystrybucję środków między sportem zawodowym i amatorskim. Ma to zasadnicze znaczenie dla wspierania mniej dochodowych zawodów, takich jak turnieje kobiece, młodzieżowe, które są ważne dla długoterminowego rozwoju sportu. Sport powinien korzystać ze zwiększonej części finansowania nie tylko w ramach polityki spójności, ale także nowego instrumentu na rzecz odbudowy i odporności.

Zapewnienie dodatkowych środków finansowych dla sportu jest sprawą najwyższej wagi. W przyszłych programach, takich jak Erasmus Plus, sport powinien otrzymać jeszcze więcej środków, powinien wspierać przejście na zrównoważoną i innowacyjną przyszłość. W związku z tym organizacje sportowe są odpowiedzialne za rozwijanie zielonego programu działań w sporcie poprzez dostosowanie swojej polityki do celów unijnych działań na rzecz klimatu i środowiska.

Istnieje również potrzeba nowego, bardziej kolektywnego podejścia do zarządzania sportem. Wszyscy przedstawiciele powinni być zaangażowani w to zarządzanie, włączając ligi, kluby, sportowców, kibiców czy wolontariuszy. Należy wprowadzić konkretne środki na rzecz różnorodności pod względem organizacyjnym i włączenia społecznego. Potrzeba nam również więcej kobiet na stanowiskach menedżerskich. Te zwiększone wysiłki są konieczne, by zapewnić demokrację, przejrzystość i odpowiedzialność.

Co więcej, sport nie może służyć dyktatorom, dlatego wzywamy do zaprzestania organizowania dużych imprez w krajach, w których stale naruszane są podstawowe prawa i wartości. Organizacje sportowe muszą przestrzegać ustalonej częstotliwości ważnych międzynarodowych imprez sportowych, stawiając zdrowie sportowców na pierwszym miejscu.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim posłom z Komisji Kultury i Edukacji, szczególnie kontrsprawozdawcom oraz wszystkim doradcom, którzy pracowali nad tym sprawozdaniem. Chciałbym również podziękować przedstawicielom Komisji Europejskiej, prezydencji słoweńskiej Rady Europy oraz licznym organizacjom sportowym, federacjom, reprezentacjom sportowców i kibiców, którzy wzięli udział w zorganizowanych przeze mnie konsultacjach.

Mogę śmiało powiedzieć, że ostateczny kształt tego sprawozdania jest wynikiem bardzo dobrych i negocjacji oraz świetnej pracy zespołowej. Mam nadzieję, że ten rezultat zostanie odzwierciedlony w jutrzejszym głosowaniu, gdyż to ważny sygnał polityczny dla całego sektora sportu.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas, Vice-President of the Commission. – Madam President, on behalf of the Commission I welcome this very important report on the role of sport and the evolution of sports policy. First of all, I would like to pay tribute to the rapporteur, Tomasz Frankowski. Tomasz scored many goals as a professional football player but this report may be the most spectacular of all goals he has scored. Today he is coming back to Strasbourg where he played as a football player 25 years ago. He is coming to Strasbourg for a major political play, because his report will certainly seal the future of EU sports policies.

Honourable Members, as we speak, young and old Europeans run after a ball. They play, they train, they exercise all over Europe in villages, small towns, urban centres. The role of sport is inextricably linked to our way of life, to our model of society, and today I would like to highlight three broad issues that should be at the heart of EU policies when it comes to sport.

First, sport equals health. Physical activity equals somatic and mental health. Healthy lifestyles equal healthier ageing and mean a happy life. We are determined to continue building up EU-wide initiatives across the policy spectrum of our competences to make this a reality. A European Week of Sport, the HealthyLifestyle4All campaign, from the farm to fork strategy, the EU Beating Cancer Action Plan, are all sports-related, tools and initiatives that we shall pursue with vigour at European level.

Secondly, sport in Europe is not only about healthier lives. It has the great power to simultaneously build strong, cohesive communities, transcending social barriers, bridging inequalities, leaving nobody behind. Sport matters a lot to the Union of equality that we are bringing about without any kind of discrimination, stereotypes – racial, ethnic, religious, disability or sexual orientation.

Sport means integration and inclusion, and we shall mobilise all available tools and resources to maintain and reinforce this link, both with our new reinforced Erasmus+ programme, the BeInclusive EU Sport Awards and the RRF Funds, we will continue to commit to preserve our values through sport. Similarly, we are determined as Europeans to continue fighting the scourges of doping, corruption and match-fixing that threaten sport and discredit it in the eyes of society.

Thirdly, and probably most importantly of all, it is essential to work together – institutions, Member States, sport movements and associations – to protect and promote the European model of sport, a model which is open, which rewards sporting merit, which prioritises solidarity and sustainability, not profit and power, a model that serves social cohesion and societal objectives, a model for everyone, not for closed élites.

European football is one of the leading success stories of this model, and now we know from the unanimous European defiant reaction to the breakaway attempt for a closed European Super League that we enjoy total support for this model, not only for fans and citizens, but also politicians, governments, institutions across the European Union, and like the millions of citizens and fans that rose up to protect the game this year, we and the Commission are committed to protecting the European sports model as we know it and as we like it.

Let me conclude with a personal memory. When I was 14 years old, I had the chance to watch my humble team Aris Thessaloniki play Saint-Étienne with their mighty stars, and a few years later we also had the chance to play Manchester City, and even win against Atlético de Madrid in Madrid.

This is because we grew up in a model where everyone has a chance on a meritocratic, open and competitive system that links the national championships and provides opportunity for all. This is the model that we can use so that our children and grandchildren aspire to the same values and to the same experiences.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, za skupinu PPE. – Paní předsedající, vážený pane místopředsedo Komise, děkuji vám jednak za vaši podporu, ale také za vaše osobní přesvědčení a zaujetí pro sport. Na úvod chci také poděkovat našemu zpravodaji Tomaszi Frankowskému, protože tato zpráva o sportu je psána jeho zkušeností, kterou má, a je to na té zprávě znát. Samozřejmě díky všem jeho spolupracovníkům a kolegům.

Evropský parlament se touto zprávou hlásí k podpoře sportu a činíme tak v době, kdy sport utrpěl také dopadem pandemie COVID-19. Počítáme nyní dopady a myslíme na to, jak podpořit sport v rámci Erasmus+, v rámci fondu obnovy a dalších aktivit. Sport má v životě člověka důležité místo, nejen člověka, ale také společnosti. Sportovní odvětví je významnou ekonomickou silou, Tomasz Frankowski o tom hovořil. Ale sport člověka především formuje, učí ho vytrvalosti, odolnosti, učí nás hrát fair play. Sport podporuje hodnoty, na kterých stojí Evropská unie – respekt, solidaritu, rovnost, rozmanitost a férovost. Sportovní aktivity spojují, ve sportu skutečně platí rozdíl jen ve výkonu, je jedno, odkud jste, jaký je váš politický názor nebo náboženské přesvědčení nebo barva pleti. I to je velký přínos sportu, nejde jen o rovnosti mluvit, ale dát prostor, dát šanci pro každý talent. Politika Evropské unie v oblasti sportu by měla podporovat naše hodnoty a prosazovat lidská práva, právní stát a demokratické hodnoty, zejména při udělování hostitelských statutů velkých sportovních událostí a výběru sponzorů – i toto bych chtěla zdůraznit.

Na závěr mi dovolte vyslovit přesvědčení, že tato zpráva je pouze začátkem pro další práci, a já věřím, že Tomasz Frankowski i všichni další spolupracovníci budou mít „tah na branku“ a sport budeme podporovat.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Heide, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Gerade in der COVID-Krise wird die Bedeutung von Sport einmal mehr deutlich. Sport ist körperliche Betätigung, Beitrag zur Gesundheit und ein gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Faktor in Europa.

Fast die Hälfte der Europäerinnen und Europäer betätigt sich mindestens einmal pro Woche sportlich, Kinder und Jugendliche vor allem in Vereinen, die durch ehrenamtliche Arbeit und Nachwuchsförderung einen unbezahlbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Allerdings wurden auch sie von der Pandemie besonders schwer getroffen.

Während der Sport im täglichen Leben eine zentrale Rolle einnimmt, auch in Form immensen Interesses an Übertragungen sportlicher Ereignisse in den Medien und in der Fankultur, ist er in der Europapolitik leider nur ein Nebenschauplatz. Im einzigen Sportbericht dieser Legislaturperiode geben wir der Sportpolitik ein starkes Profil. Das historisch gewachsene europäische Sportmodell beruht auf Solidarität, offenem Wettbewerb und finanziellem Ausgleich zwischen Profi- und Amateurebene.

Gerade weil es von der Super League angegriffen wird, muss das europäische Sportmodell vor Privatisierung und einer weiteren Kommerzialisierung geschützt werden. Aber auch öffentlich-rechtliche Verbände haben Reformbedarf, und mehr Transparenz ist notwendig. Wenn es um die Vergabe von sportlichen Großereignissen geht, müssen Menschenrechte und demokratische Standards Entscheidungsgrundlage sein.

Es braucht mehr Frauen in Führungspositionen der Verbände, Prämien und Gehälter für Sportlerinnen und Sportler müssen angeglichen werden. Ausreichende finanzielle Ressourcen für den Behindertensport und eine aktive Förderung für Angehörige von Minderheiten müssen geschaffen werden. Der Kampf gegen Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Rassismus muss intensiv geführt werden. Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen dürfen nicht von kostenintensiven Sportarten – wie dem Skisport – ausgeschlossen werden.

Mehr Sportunterricht in der Schule und höhere Investitionen in die Sportinfrastruktur sind zudem Grundlagen für einen leichteren Zugang zu einem breiten Sportangebot. Dabei müssen freilich auch die Ziele des europäischen Grünen Deals, insbesondere im Wintersport, berücksichtigt werden. Investitionen in den Sport sind Investitionen in unsere Gesellschaft.

 
  
MPphoto
 

  Viola von Cramon-Taubadel, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, lieber Berichterstatter! Sport kommt nicht so oft auf die Tagesordnung hier im Europäischen Parlament. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute unseren gemeinsamen Bericht hier diskutieren können.

280 Milliarden macht der Sport in der EU aus, sechs Millionen Jobs. Diese wirtschaftliche Bedeutung und die vielen zentralen Rollen in der Gesellschaft verpflichten uns aber auch, genau hinzusehen, was im Sport passiert. Und die Verpflichtung besteht insbesondere zu besonderer Sorgfaltspflicht und zu ernsthaften Kontrollen von good governance und ethischen Standards in allen Verbänden und Vereinen.

Das ist in der Vergangenheit nicht immer so gut gelaufen, wenn wir an die Dopingfälle, systematischen Betrug, aber auch an die Missbrauchsfälle denken, die wir jeden Tag wieder in den Medien sehen. Und was passiert eigentlich mit den hohen, extrem hohen Investitionen, vor allem im Profifußball, oft durch externe Dritte, durch osteuropäische Oligarchen, reiche Ölstaaten oder andere Autokratien? Das birgt eine große Gefahr, dass hier auch politischer Einfluss eingekauft wird und sich gerade der Fußball immer stärker von der Idee des Sports entfernt.

Damit sich das ändert, müssen die EU-Institutionen strukturierter zusammenarbeiten, und wir hier im Europäischen Parlament brauchen verbindliche Kontrollinstrumente, damit der Sport durch die kommerziellen Interessen nicht ausgehöhlt wird.

Richtig ist: Breitensport und Bewegungsförderung sind wichtig für die Gesunderhaltung. Leider: 59 % der EU-Bürgerinnen und Bürger bewegen sich selten oder nie. Das heißt, da gibt es noch viel zu tun. Ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, aus dem Corona-Wiederaufbaufonds auch Gelder für den Sport zu deklarieren.

Ich möchte aber nicht schließen, ohne auf den aktuellen Fall der Tennisspielerin aus China zurückzukommen, an dem man wieder sieht, dass wir auch die internationalen, die Spitzenathletinnen und —Athleten vor den eigenen Verbänden schützen müssen. Das unsägliche Videostatement von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, hat gezeigt, dass er nicht verstanden hat, worum es geht. Es kann nicht sein, dass sich die internationale Sportvereinigung, die für den Schutz der Athleten da ist, an die Seite der Autokratien stellt, wie sie es auch schon bei Belarus getan hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns dazu klar Stellung beziehen! Das darf so nicht weitergehen.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Frankowski, Sie trugen den schönen Spitznamen Kotek, das Kätzchen, für Ihr filigranes Fußballspiel. Ich bin nicht der Meinung, dass das, was Sie hier heute abgeliefert haben, dem gerecht wird, denn Ihr Bericht läuft auf eine unglaubliche Politisierung des Sports hinaus. Und genau das soll der Sport nicht sein. Ich bin, ähnlich wie Sie, aufgewachsen unter dem Kommunismus. Der Sport war dort der Raum, der eben nicht politisiert war. Er war ein Refugium dafür, dass man ohne die ständigen Belehrungen und die Unterordnung unter irgendwelche politischen Vorgaben seine Freizeit verbringen konnte.

Und wenn ich dann Ihren Bericht lese, dann wollen Sie hineinschreiben, dass man sich für LGBTQ einsetzt, dass man Berichterstattung über den Sport kontrollieren soll. Sie wollen den Sport – es geht ja durch den ganzen Text – politischen Zielen unterordnen. Aber genau das hat der Sport nicht verdient. Der Sport soll unpolitisch sein, weil das Wesen einer freien Gesellschaft und auch das Wesen eines freien Teils der Gesellschaft darin besteht, dass sie eben nicht der Politik unterworfen sind.

Es muss Bereiche des Lebens geben, die nicht politisiert sind. Und der Sport ist es zuallererst. Genau deshalb ist es gut, dass der Sport nicht zu den EU-Kompetenzen gehört, auch wenn Sie ihn durch die Hintertür über den Binnenmarkt und andere Themen dazu machen wollen. Die EU sollte sich nicht nur aus dem Sport, aber auch aus dem Sport heraushalten. Der Sport kann selbst für sich sorgen. Die Verbände, die Trainingsgruppen vor Ort sind schlau genug.

Wir brauchen sicher keinen politisierten Sport, bei dem Politiker entscheiden, wo Turniere stattfinden, sondern wir brauchen Freiheit, wir brauchen Sportler, wir brauchen Leidenschaft. Und wir brauchen einen Bereich, der nicht von der EU und ihren ausgreifenden Politikern kontrolliert wird.

Vielen Dank, und deshalb: Rote Karte für den Bericht. Ich wünsche mir, dass wir mehr Mut haben, Dinge nicht zu regulieren und den Menschen Freiheit zu lassen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I love sport for sport’s sake. But sport is an important economic sector in the EU also – over 2% of the Union’s GDP in fact. While this should not be forgotten, sport has a more significant role to play in society beyond GDP. I think this has been made even more apparent since the start of the pandemic.

As a former president of the Gaelic Athletic Association, an Irish international amateur sporting organisation, I’ve seen first—hand the true value of sport. It has a unique ability to embed itself in a local community, providing a social and physical outlet with economic and physiological benefits. It acts as a glue that galvanises a common bond and helps build stronger, healthier, happier and safer communities. The memories and friendships created by sport are lifelong, but so are the lessons in equality, discipline, inclusion, perseverance and respect that it instils.

I would like to thank the rapporteur, Tomasz Frankowski, for this report, which brings important ideas to the forefront of the EU’s sports policy. In fact, as a successful international soccer player for Poland, Parliament is lucky to have Thomas’ perspective on this topic.

I agree that there is a need to adopt a more holistic approach to sport, and involving more stakeholders in the process is the most effective way to do this. I also believe that an EU sports coordinator will help enhance a value—based sports model. The EU should have a greater coordinating presence in sport and be willing to fund many projects and, above all, to promote equality in sport so that – as the Commissioner said – everyone has a chance in a meritocratic system, both male and female.

 
  
MPphoto
 

  Petra Kammerevert (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Sportbericht untermauert die Notwendigkeit und die Prioritäten einer EU-Sportpolitik.

Die Pandemie verstärkt auch im Sport bestehende Probleme, sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport. Der Bericht ruft daher die Mitgliedstaaten auf, den Breitensport und die Sportinfrastruktur, gerade im ländlichen Raum, finanziell und personell zu stärken, denn hier geht es für die Vereine und die Strukturen um die schiere Existenz. Der Breitensport ist nicht nur Talentschmiede des Spitzensports: Wir müssen seine unverzichtbare Bedeutung für die persönliche Entwicklung, Gesundheit und soziale Teilhabe aller, insbesondere bei Kindern, anerkennen und ihn auch dementsprechend ausstatten.

Auch bei der Bildungskomponente des Sports müssen alle Mitgliedstaaten und auch die Sportverbände mehr liefern und vorhandene EU-Leitlinien zur Vereinbarkeit von Sport und dualer Ausbildung endlich umsetzen. Die Vereine haben eine Verantwortung für junge Sportlerinnen und Sportler und müssen diese endlich allumfassend wahrnehmen.

Im Profisport zeigt dagegen das Beispiel der sogenannten Super League, wohin die Reise gehen könnte. Stattdessen braucht es Reformen, keine Super League. Die Super League zerstört den Sport und schützt den Sport nicht. Wir fordern außerdem Bewegung auch bei den Sportverbänden, Mitgliedstaaten und der Kommission, um eine bessere Sichtbarkeit des Frauensports in den Medien und eine Null-Toleranz-Politik bei Gewalt und Rassismus im Sport zu schaffen.

Der Bericht zeigt, dass es an Ideen überhaupt nicht mangelt. Was es aber braucht, ist eine konsequente Umsetzung unserer Forderungen durch die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Sportverbände und die Beachtung der europäischen Werte in allen Belangen des Sports. Fair Play ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Sportpolitik insgesamt.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (Verts/ALE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, innanzitutto mi complimento con il relatore e il relatore ombra.

Da insegnante di educazione fisica quale sono e quale ritornerò ad essere, io ritengo che l'Unione europea debba e può far pressione sugli Stati membri per la riforma dei sistemi scolastici, che prevedono l'aumento delle ore e della qualità dell'insegnamento dell'educazione fisica fin dalla scuola elementare.

L'educazione fisica deve essere prevista da tutti i curricula nazionali ed avere un peso all'interno dei programmi. Ciò si ottiene solo con insegnanti laureati in scienze motorie, impiegati fin dalle scuole elementari.

I nostri bambini necessitano di insegnanti e programmi di qualità, che mirino a un armonico sviluppo psicomotorio. Solo così avremo con certezza bambini più coscienti del proprio corpo e dello spazio che occupa, più coordinati, più sani.

Inoltre, solo così cresceremo i cittadini del futuro, portatori sani di valori come il rispetto dell'altro, la parità di genere e la solidarietà.

 
  
MPphoto
 

  Асим Адемов (PPE). – Госпожо Председател, мястото на спорта в обществото е от изключително значение за всяка държава, тъй като допринася за изграждането на различни качества от физическо, психологическо, социално и морално естество.

Затова и спортът е неизменна част от ежедневието ни. Особено във времето на продължаваща пандемия от Ковид-19, която не само доведе до загуба на професионално ниво, но и отне възможността на хората да бъдат физически активни. Сега е по-важно от всякога да положим усилия достъпът до спортните дейности да е свободен, приобщаващ и равен за всички и да насърчим общественото здраве чрез физическа активност.

Изграждането на спортна инфраструктура е важен елемент за подобряването на качеството на живот и възможностите за икономическа реализация, особено в необлагодетелстваните региони и в по-малките населени места. Предоставянето на работни места в дългосрочен план допринася за задържането на младото население в отдалечените райони и намалява риска от обезлюдяването им. А организирането на спортни мероприятия би ги направило по-атрактивни за зрителите и за потенциалните туристи.

В тази връзка е необходимо държавите членки да се обединят около един по-цялостен подход към спортната политика на Съюза, чрез която да се осигурят равни възможности за всички заети в този сектор, както и да се подпомогне неговото икономическо възстановяване.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Doamna Președintă, sportul îndeplinește un dublu rol, unul social, de integrare și sănătate publică și unul de promovare a performanței și reușitei comunității. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică în materie, care să se asigure că toate statele membre și toți cetățenii au acces într-o manieră egală, la o infrastructură sportivă de calitate, noi tehnologii în materie și metode educaționale adaptate. Pentru acest lucru trebuie să ne asigurăm că în Europa sportul nu devine o activitate exclusivistă. În acest sens, trebuie să echilibrăm competițiile, să stimulăm investițiile în domeniu, dar și să sprijinim sportul de masă, inclusiv în zonele rurale.

Sportul este ignorat în multe țări europene, cum este, din păcate, cazul și în România, unde performanțele unor sportivi de excepție sunt tratate cu indiferență de autorități. De aceea, am solicitat să i se asigure sportului un plus de vizibilitate în programele europene, inclusiv în planurile de redresare și reziliență, în contextul impactului generat de pandemie. Uniunea Europeană are datoria să îi sprijine pe sportivii care au adus performanță și să protejeze sporturile tradiționale și patrimoniul sportiv din fiecare stat membru, cum este cazul, de exemplu, al gimnasticii, oinei, scrimei sau canotajului pentru România.

Dragi colegi, a fi sportiv nu este un lucru simplu, necesită multă muncă și multe sacrificii. Am avut plăcerea să cunosc sportivi de excepție, care au reușit, dar și tineri care au eșuat pe parcurs, din diferite motive. Pentru asta trebuie să creionăm, împreună cu toți cei implicați în domeniu, politici menite să facă din sport o oportunitate, dar și un factor mobilizator pentru o societate dezvoltată și sănătoasă.

 
  
MPphoto
 

  Maria Walsh (PPE). – Madam President, sport has the beautiful ability and unique power to promote positive change, to inspire and unite, regardless of age, sex, ethnic origin, religion, background or socio—economic status.

A majority of us had sports built into our development from a young age, and despite us having different national sports team or home—team favourites, the educational, culture and social dimensions of sport connect us all.

I welcome the strong focus within the text presenting the need to foster better equality and diversity when it comes to sport within our EU. Accessibility is essential. Not only must we actively attempt to increase the visibility given to competitions involving female athletes and those with disabilities, we must create a space where we’re encouraging everyone to participate – one that is both inclusive and supportive.

We consistently hear of the foundation of problems that exist in women’s teams, especially within our sporting culture: harassment, discrimination, gender stereotypes, a consistent lack of media coverage for their achievements, wage disparity and a disgraceful lack in funding.

I’m proud that one example referenced in this text is an Irish one – the Football Association of Ireland, who committed to equal pay for all their professional athletes.

We need to shape our EU sports policies with our values: democracy, human rights, equality, diversity and solidarity. We need to stand up even more boldly, both on and off the pitch.

 
  
MPphoto
 

  Peter Pollák (PPE). – Vážená pani predsedajúca, vážení priatelia, dovoľte mi na úvod poďakovať Tomaszowi Frankowskému za dobrodružnú prácu pre túto správu. Dámy a páni, dnes sme svedkami ako kvôli nedostatočnej podpore chudobných detí v športe sa prehlbuje elitárstvo bohatých rodín, bohatých, bohatých detí. Šport sa stáva stále drahšou a pre chudobné deti, žiaľ, aj nedostupnou záležitosťou. Musím, bohužiaľ, skonštatovať, že mnohé športy nie sú dostupné pre najchudobnejšie deti v Európe.

Absolvoval som desiatky stretnutí s chudobnými rodičmi, ktorí mi vlastne dali za pravdu. Dostupnosť športu je podmienená dobrou finančnou rodinnou kondíciou. Inak povedané, státisíce európskych rodín nemôžu svojim deťom platiť trénera, kúpiť športovú výstroj. Mnohí rodičia sú radi, keď dokážu svojim deťom zabezpečiť aspoň základné potreby. Z času na čas sa však objaví aj výnimka. Ako to bolo pred časom napríklad v mojej krajine na Slovensku. V prípade chudobného dievčatka z rómskej osady, jej meno je Anna Mária, ktorej sa podarilo vyhrať súťaž v behu, prejsť bez akejkoľvek športovej prípravy či výbavy. Bola obutá dokonca v obyčajných balerínkach, v ktorý chodila aj do školy. Jej víťazstvo v balerínkach mnohých doslova šokovalo. Jej víťazstvo je zároveň upozornením pre nás všetkých na nedostatočný záujem inštitúcií o chudobné deti, ktoré majú talent, no ich rodičia ho nedokážu kvôli chudobe podporiť. Nie je to len o jednej výnimočnej Anne Márii. Takýchto Anna Márií v balerínkach, ktoré si zaslúžia našu podporu, je množstvo. Považujem preto za dôležité, aby sme pri nastavovaní a budovaní európskych politík v oblasti športu mysleli aj na dôležitý prvok inklúzovnosti resp. musíme vytvárať podmienky pre šport aj pre najchudobnejšie deti v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas, Vice—President of the Commission. – Madam President, let me finish very much as I started by congratulating Tomasz Frankowski again on this report, which will be a landmark in developing EU sports policies in the future. As the debate has clearly shown, there is a remarkable degree of convergence on the need for a new, fresh, holistic approach to sports policy in Europe.

Despite the limits of EU competence on sport, as set out in the Treaty, the explosion of both amateur sport and professional sport in the last decades has increased the demand for suitable forms of coordination and setting political priorities at the EU level. This asymmetry between a weak legal basis and a strong set of expectations by the people is comparable to the one we witnessed in health policy recently, and we managed to correct it. We bridged this gap of legal basis and expectations, and we will do the same for sport.

The EU cannot, and will not, ignore this request coming from society. We shall defend, promote and protect a European sports model that works for the many, not for the few – for normal people, for professional and amateur players alike, for fans across the continent who want to see their teams compete fairly and aspire to the top, instead of closed leagues where elite teams play amongst each other with no regard for national championships and amateur sport, sharing the profits amongst themselves.

Sport is a vector for open, cohesive societies and Europe is aware of that and will live up to the challenge of protecting it.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor.

Írásos nyilatkozatok (171. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Λουκάς Φουρλάς (PPE), γραπτώς. – Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά στην έκθεση. Είναι υψίστης σημασίας η παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός έχει μια μοναδική δύναμη να προωθεί και να μεταδίδει αξίες πέρα από τα σύνορα και να ενώνει ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής, θρησκείας ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Παράλληλα, αποτελεί έναν φορέα ένταξης για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και βοηθά στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Kruk (ECR), na piśmie. – Obrona tradycyjnego modelu sportu jest kluczowa w obliczu nadmiernej komercjalizacji organizacji sportowych. Sport służyć ma dobru ogółu, a nie interesom nielicznych. Walka z zagrożeniami dla uczciwości w sporcie powinna pozostać priorytetem, a wszelkie działania publiczne w obszarze sportu muszą opierać się na zasadzie równego dostępu i niedyskryminacji.

Zauważyć tu jednak należy nowe zagrożenia wynikające ze zniesienia przez MKOI kategorii płci w zawodach sportowych i zastąpienia jej kategorią gender. Na igrzyskach w Tokio po raz pierwszy dopuszczono do startu zawodników transpłciowych. Kiedyś kobiety nie miały prawa do udziału w profesjonalnych zawodach sportowych, dziś, choć to prawo uzyskały, ich udział w sporcie jest mniejszy niż mężczyzn, a w przyszłości być może atleci transwestyci doprowadzą do upadku żeńskiego sportu w ogóle.

Jedno jest pewne: w konsekwencji wyeliminowania płci biologicznej jako obiektywnego kryterium w zawodach sportowych kobiety w sporcie są zagrożone. Kolejne przypadki dowodzą, iż taka polityka doprowadzi do całkowitego upadku kobiecej rywalizacji sportowej. Tak uważają nawet radykalne feministki. Charakterystyczny jest tu przypadek felietonu jednej z najwybitniejszych tenisistek świata Martiny Navratilovej, mocno skrytykowanego przez środowiska LGBT. Jeśli ma być zachowana równość szans, mężczyźni podający się za kobiety nie powinni być dopuszczani do konkurencji sportowych dla kobiet. Opowiedzmy się za „fair play dla kobiet”.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. – Ο τομέας του αθλητισμού αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας προωθώντας αξίες και ιδανικά πέρα από σύνορα. Γι’ αυτό και μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό είναι επιβεβλημένη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αθλητές προστατεύονται επαρκώς σε όλα τα επίπεδα. Η προώθηση ευκαιριών διπλής σταδιοδρομίας και η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων για πρώην αθλητές οφείλουν να γίνουν πραγματικότητα. Δυστυχώς, ο τομέας του αθλητισμού επλήγη δυσανάλογα από την πανδημία. Οφείλουμε να κινητοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάκαμψη του κλάδου. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ως πρώην επαγγελματίας αθλητής ο ίδιος, θέλω να τονίσω τη σημασία διατήρησης ενός ανοικτού ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητισμού, το οποίο θα επιτρέπει σε όλες τις ομάδες να διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στις ανώτερες διοργανώσεις. Γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία του αθλητισμού. Να αγωνίζεσαι και να κρίνεσαι βάσει των δικών σου ικανοτήτων. Τέλος, οι όποιες θεσμικές αλλαγές προτείνονται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σωματική και ψυχική υγεία των επαγγελματιών παικτών. Για αυτόν τον λόγο, κάθε προσπάθεια αλλαγής των χρονοδιαγραμμάτων των διεθνών και ευρωπαϊκών αθλητικών διοργανώσεων δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των παικτών. Τα όποια εμπορικά οφέλη θα εξανεμιστούν, εάν θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των αληθινών πρωταγωνιστών του κάθε αθλήματος.

 
Last updated: 23 February 2022Legal notice - Privacy policy