Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 22 listopada 2021 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład grup politycznych
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 9.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (składanie dokumentów): Patrz protokól
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Wprowadzenie europejskiego dowodu zabezpieczenia społecznego w celu poprawy cyfrowego egzekwowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwej mobilności (debata)
 17.Koordynacja działań państw członkowskich wobec rosnącej liczby przypadków COVID-19 w UE (debata)
 18.Europejska strategia na rzecz surowców krytycznych (debata)
 19.Przegląd rozporządzenia finansowego w związku z wejściem w życie wieloletnich ram finansowych 2021–2027 (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ocena i przyszłość unijnej polityki w dziedzinie sportu (debata)
 22.Strategia farmaceutyczna dla Europy (debata)
 23.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 24.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (440 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (440 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2489 kb)
Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności