Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 23 ноември 2021 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти (разискване)
 3.Сесия на гласуване
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 21 – 22 октомври 2021 г. (разискване)
 6.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 7.Положението в Беларус и по границата й с ЕС и последици за сигурността и хуманитарната ситуация (разискване)
 8.Поправкa (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 9.Осъждане на полицейското насилие срещу ромското население в ЕС (разискване)
 10.Политика и право в областта на законната миграция (разискване)
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Бюджетна процедура за 2022 г.: общ проект (разискване)
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г. (разискване)
 15.Положението в Босна и Херцеговина (разискване)
 16.Обяснения на вот: вж. протокола
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (696 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (696 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3581 kb)
Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност