Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 23. listopadu 2021 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV - Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování - Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení (rozprava)
 3.Hlasování
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021 (rozprava)
 6.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 7.Situace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky (rozprava)
 8.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 9.Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava)
 10.Legální migrace a právo (rozprava)
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Rozpočtový proces na rok 2021: společný návrh (rozprava)
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě, 30. listopadu – 3. prosince 2021 (rozprava)
 15.Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (696 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (696 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3581 kb)
Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí