Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 23. listopadu 2021 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV - Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování - Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení (rozprava)
 3.Hlasování
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021 (rozprava)
 6.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 7.Situace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky (rozprava)
 8.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 9.Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava)
 10.Legální migrace a právo (rozprava)
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Rozpočtový proces na rok 2021: společný návrh (rozprava)
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě, 30. listopadu – 3. prosince 2021 (rozprava)
 15.Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (696 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (696 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3581 kb)
Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí