Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 24. november 2021 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 3.Glasgow's toimunud COP26 tulemused (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Pidulik istung - Svjatlana Tsihhanovskaja kõne
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletus
 8.Istungi jätkamine
 9.ELi roll COVID-19 pandeemia vastases võitluses: kuidas maailma vaktsineerida? (temaatiline arutelu)
 10.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 11.ELi roll COVID-19 pandeemia vastases võitluses: kuidas maailma vaktsineerida? (arutelu jätkamine)
 12.Puutumatuse äravõtmise taotlus (menetlemise jätkamine)
 13.Energialiidu olukord (arutelu)
 14.Põhiõigused ja õigusriik Sloveenias, eelkõige Euroopa Prokuratuuri prokuröride ametissenimetamisega viivitamine (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.ELi harvikhaiguste tõrje tegevuskava (arutelu)
 17.Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 18.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 20.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 21.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 23.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (734 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (734 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3809 kb)
Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika