Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 24 listopada 2021 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 3.Wyniki COP26 w Glasgow (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Swiatłany Cichanouskiej
 6.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 7.Głosowanie
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Rola UE w walce z pandemią Covid-19: jak zaszczepić świat (debata na aktualny temat)
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Rola UE w walce z pandemią Covid-19: jak zaszczepić świat (ciąg dalszy debat)
 12.Wniosek o uchylenie immunitetu posła (wznowienie procedury)
 13.Stan unii energetycznej (debata)
 14.Prawa podstawowe i praworządność w Słowenii, zwłaszcza opóźnienie w wyznaczeniu prokuratorów europejskich (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Europejski plan zwalczania chorób rzadkich (debata)
 17.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2020 (debata)
 18.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 19.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 20.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokól
 21.Składanie dokumentów: patrz protokół
 22.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 23.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 24.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (734 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (734 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3809 kb)
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności