Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 24 november 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 3.Resultatet av COP26 i Glasgow (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - Anförande av Sviatlana Tsikhanouskaya
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.EU:s roll i kampen mot covid-19-pandemin: hur kan hela världen vaccineras? (debatt om en aktuell fråga)
 10.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 11.EU:s roll i kampen mot covid-19-pandemin: hur kan hela världen vaccineras? (fortsättning på debatten)
 12.Begäran om upphävande av en ledamots immunitet (återupptagande av förfarandet)
 13.Tillståndet i energiunionen (debatt)
 14.Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen i Slovenien, särskilt den försenade utnämningen av Eppo-åklagare (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.En europeisk handlingsplan mot sällsynta sjukdomar (debatt)
 17.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2020 (debatt)
 18.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 19.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Inkomna dokument: se protokollet
 22.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 23.Röstförklaringar: se protokollet
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (734 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (734 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3809 kb)
Senaste uppdatering: 10 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy