Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 25. november 2021 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Rådets førstebehandlingsholdning (forretningsordenens artikel 63)
 3.Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og status for ratificeringen af Istanbulkonventionen (forhandling)
 4.Første afstemningsrunde
 5.Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og status for ratificeringen af Istanbulkonventionen (fortsat forhandling)
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Situationen i Somalia
  6.2.Krænkelser af menneskerettighederne begået af private militær- og sikkerhedsvirksomheder, navnlig Wagnergruppen
  6.3.Menneskerettighedssituationen i Cameroun
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Anden afstemningsrunde
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Større forespørgsler (forhandling)
 13.Konsekvenserne for EU af ophobning af skibe i internationale havne og øgede transportomkostinger (forhandling)
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 16.Stemmeforklaringer: se protokollen
 17.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 18.Modtagne dokumenter: se protokollen
 19.Andragender (jf. protokollen)
 20.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger: se protokollen
 21.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57): se protokollen
 22.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 23.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
 25.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (332 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (332 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2088 kb)
Seneste opdatering: 23. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik