Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)
 3.Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Η κατάσταση στη Σομαλία
  6.2.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
  6.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Δεύτερη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 13.Συμφόρηση στους διεθνείς λιμένες και αυξημένο κόστος μεταφορών που επηρεάζουν την ΕΕ (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 23.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (332 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (332 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2088 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου