Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 november 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen (artikel 63 i arbetsordningen)
 3.Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller ratificeringen av Istanbulkonventionen (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller ratificeringen av Istanbulkonventionen (fortsättning på debatten)
 6.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Situationen i Somalia
  6.2.Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen
  6.3.Människorättssituationen i Kamerun
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Andra omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Större interpellationer (debatt)
 13.Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får konsekvenser för EU (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 16.Röstförklaringar: se protokollet
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Framställningar: se protokollet
 20.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 21.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (332 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (332 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2088 kb)
Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy