Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 13. december 2021 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 10.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.30-året for Sovjetunionens opløsning og dens betydning for de fremtidige forbindelser mellem Rusland og Europa (forhandling)
 15.Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold (forhandling)
 16.Afstemningsrunde
 17.Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold (fortsat forhandling)
 18.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020 (forhandling)
 19.Medicinsk teknologivurdering (forhandling)
 20.Konsekvenserne af organiseret kriminalitet for EU's egne indtægter og misbrug af EU-midler (kortfattet forelæggelse)
 21.Undgåelse af korruption, regelstridige udgifter og misbrug af EU-midler og nationale midler i forbindelse med nødfonde og kriserelaterede udgiftsområder (kortfattet forelæggelse)
 22.Gennemførelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (kortfattet forelæggelse)
 23.Udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning for så vidt angår masseødelæggelsesvåben (kortfattet forelæggelse)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Stemmeforklaringer: se protokollen
 26.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (400 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (400 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2340 kb)
Seneste opdatering: 23. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik