Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Η 30ή επέτειος της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης και η σημασία της για το μέλλον της Ρωσίας και της Ευρώπης (συζήτηση)
 15.Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο (συζήτηση)
 16.Ψηφοφορία
 17.Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2018-2020 (συζήτηση)
 19.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (συζήτηση)
 20.Ο αντίκτυπος του οργανωμένου εγκλήματος στους ιδίους πόρους της ΕΕ και στην κατάχρηση των ενωσιακών κονδυλίων (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Αποφυγή της διαφθοράς, των παράτυπων δαπανών και της κατάχρησης των ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων όσον αφορά τα ταμεία έκτακτης ανάγκης και τους τομείς δαπανών που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Προκλήσεις και προοπτικές για τα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου των όπλων μαζικής καταστροφής και αφοπλισμού (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (400 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (400 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2340 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου