Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.30. rocznica rozpadu ZSRR i jego znaczenie dla przyszłości Rosji i Europy (debata)
 15.Zwalczanie przemocy ze względu na płeć: cyberprzemoc (debata)
 16.Głosowanie
 17.Zwalczanie przemocy ze względu na płeć: cyberprzemoc (ciąg dalszy debat)
 18.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020 (debata)
 19.Ocena technologii medycznych (debata)
 20.Wpływ przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych (krótka prezentacja)
 21.Zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych (krótka prezentacja)
 22.Wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (krótka prezentacja)
 23.Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 26.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (400 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (400 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2340 kb)
Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności