Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 13 decembrie 2021 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președinției
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența grupurilor politice
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Cea de a 30-a aniversare a destrămării Uniunii Sovietice și importanța sa pentru viitorul Rusiei și al Europei (dezbatere)
 15.Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică (dezbatere)
 16.Sesiune de votare
 17.Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică (continuarea dezbaterii)
 18.Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020 (dezbatere)
 19.Evaluarea tehnologiilor medicale (dezbatere)
 20.Impactul criminalității organizate asupra resurselor proprii ale UE și asupra deturnării fondurilor UE, cu accent deosebit pe gestiunea partajată din perspectiva auditării și controlului (prezentare succintă)
 21.Preîntâmpinarea corupției, a cheltuielilor neconforme și a deturnării fondurilor UE și a celor naționale în cazul fondurilor de urgență și în domeniile de cheltuieli legate de crize (prezentare succintă)
 22.Punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (prezentare succintă)
 23.Provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare (prezentare succintă)
 24.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Explicații privind votul: consultați procesul-verbal
 26.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (400 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (400 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2340 kb)
Ultima actualizare: 23 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate