Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 13 december 2021 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar före parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.30-årsdagen av Sovjetunionens upplösning och dess betydelse för Rysslands och Europas framtid (debatt)
 15.Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld (debatt)
 16.Omröstning
 17.Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld (fortsättning på debatten)
 18.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020 (debatt)
 19.Utvärdering av medicinsk teknik (debatt)
 20.Den organiserade brottslighetens inverkan på EU:s egna medel och på missbruk av EU-medel (kortfattad redogörelse)
 21.Förebyggande åtgärder mot korruption, oriktiga utgifter och missbruk av EU-medel och nationella medel i samband med medel för nödåtgärder och krisrelaterade utgiftsområden (kortfattad redogörelse)
 22.Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda (kortfattad redogörelse)
 23.Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen (kortfattad redogörelse)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Röstförklaringar: se protokollet
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (400 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (400 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2340 kb)
Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy