Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2020/0361(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0356/2021

Textes déposés :

A9-0356/2021

Débats :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Votes :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Compte rendu in extenso des débats
XML 64k
Mercredi 19 janvier 2022 - Strasbourg Edition révisée

18. Législation sur les services numériques (suite du débat)
Vidéo des interventions
Procès-verbal
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir setzen nun unsere Aussprache über den Bericht von Christel Schaldemose (A9-0356/2021) fort.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Gamon (Renew). – Herr Präsident! Wir schreiben das Jahr 2000. Wenn man damals Monate nach der Veröffentlichung schon Office 2000 installiert hatte, war man quasi ein Early Adopter. Google war ein beeindruckend erfolgreiches Start-up, Amazon expandierte nach Europa, und Facebook gab es noch gar nicht. Jetzt haben wir das Jahr 2022. Es gibt keinen Alltag mehr ohne diese drei Konzerne. Und wir arbeiten endlich an einem Update für die digitale Gesetzgebung mit dem Digital Services Act.

Der DSA bekämpft illegale Inhalte auf Online-Plattformen. Es gibt klare Regeln, wie illegale Postings oder Produkte gemeldet werden können und wie Plattformen auch darauf reagieren können. Der DSA schützt Konsumentinnen und Konsumenten. Plattformen müssen jetzt mehr über ihre Verkäuferinnen und Verkäufer wissen, damit im Betrugsfall auch schnell geholfen werden kann.

Und der DSA sorgt für Datenschutz und für Transparenz. Jeder und jede soll auch die Möglichkeit haben, dieses Datensammeln für personalisierte Werbung abzulehnen. Die Europäische Union schafft mit dem DSA einen Vorschlag für echte, europäisch geprägte Digitalpolitik – nämlich eine, die die Bürgerinnen und Bürger ins Zentrum der Digitalisierung stellt. Und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt angehen, und wünsche auch den Verhandlern sehr viel Erfolg, dass zum Schluss ein tolles Gesetz herauskommt.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR). – Panie Przewodniczący! Wszystko, co jest legalne offline, musi być legalne online. „Nie” dla cenzury w internecie. Dlatego potrzeba zapewnienia równowagi między ochroną wolności wypowiedzi a potrzebą szybkiego usuwania nielegalnych treści z internetu. Konieczne jest odpowiednie zaangażowanie regulatorów z państw członkowskich, w których znajduje się odbiorca usługi oferowanej przez dostawcę usług pośrednich mającego siedzibę w innym państwie członkowskim. Konieczne jest również zagwarantowanie kanałów dwustronnej komunikacji pomiędzy platformami internetowymi a organami wszystkich państw członkowskich.

Należy zachować w tekście rozporządzenia przepisy, że DSA pozostaje bez uszczerbku dla prawa odbiorców usługi do odwołania się od decyzji do sądu lub organu administracyjnego w kraju, w którym mają siedzibę, zgodnie z obowiązującym prawem tego kraju. Polska postuluje także dodanie zapisów, które wprost zapobiegałyby usuwaniu i blokowaniu kont legalnych – podkreślam legalnych – partii politycznych i chroniły pluralizm polityczny w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Karlo Ressler (PPE). – Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, široka digitalizacija poslovanja ali i društvenog života svakako otvara nove mogućnosti ali ujedno otvara i cijeli niz društvenih i pravnih pitanja koja su se do sada uglavnom ignorirala.

Kako urediti pravila o digitalnim uslugama, zloupotrebe platformi, nezakoniti sadržaj, algoritme koji preporučuju sadržaj ili pak targetirano oglašavanje? Prioritet digitalne transformacije mora biti zaštita prava europskih građana i potrošača a isto tako i pravna sigurnost. U tom kontekstu akt o digitalnim uslugama jedan je od ključnih instrumenata. Pred nama je pokušaj najveće modernizacije europske politike u području digitalnog svijeta. Mrežni prostor bi tako trebao biti sigurniji a platforme koje posluju na zajedničkom tržištu trebale bi imati veću pravnu sigurnost.

Uredba donosi učinkovitije uklanjanje nezakonitog sadržaja na mrežama kao i sprečavanje širenja štetnog sadržaja ali bez cenzure što će osigurati bolje korisničko iskustvo te zaštitu najranjivijih. Personalizirano oglašavanje koje je važno za tisuće malih i srednjih poduzetnika, za njihovo svakodnevno poslovanje neće biti zabranjeno već ojačano dodatnim zahtjevima transparentnosti. Jednako tako važno je da imamo izuzeća za mikro i mala poduzeća jer se na taj način želi olakšati regulatorni i administrativni teret onima koji ne predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost digitalnog svijeta. Jasno je da ovim pravilima nećemo uspjeti riješiti sve izazove koje pred nas stavlja novo digitalno doba ali isto tako je jasno da ovime šaljemo jasnu poruku da je sve što je nezakonito u analognim svijetu jednako tako nezakonito (prekinut govor).

... ne za film Tanka kolegije rekla je srčani minutni nekoliko milja. Stanje u srednjim školama i žkk uređenju a Marijane Dujić paket usluga s kojih je sniman je jednim od najvažnijih i raspon žanra filmova Nikše parlament Europa isto regulacije taksista Duje Ship korozija. Savršen Gospodar kad si probao i stranog i nekog on bude ovdje bez miješanja iz roda i interneta svega. Nadam se opisima Amerika Europa ispija Ltd globalni Eros žaja i pretenzijama katalog bogatstvo u našim interneta već tu ne zbogom nego miris svijeće Afar u jamu svugdje na jedno lice. Europa iskri s tom kontekstu će naša obaveza ustanoviti rješenje za avionsku bar zaduži platforme internetom. ISS tamo nije zaleđen nego na zoru o se raspoznavanja sporu.

 
  
MPphoto
 

  Leszek Miller (S&D). – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Omawiany dziś akt o usługach cyfrowych jest niewątpliwie jednym z najważniejszych rozporządzeń przyjmowanych przez Parlament Europejski. Regulacja ta kształtuje szybko rozwijającą się gospodarkę cyfrową i stanowi istotny krok w budowie bezpieczeństwa środowiska internetowego. Nowe przepisy mają wymiar nie tylko europejski, ale też globalny, rozszerzają bowiem i precyzują katalog obowiązków dla firm internetowych, które z dowolnego miejsca w świecie oferują usługi na jednolitym rynku Unii Europejskiej. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje ustanowienie silniejszych obowiązków dla bardzo dużych platform internetowych i systemu niezależnego nadzoru oraz rozpoznawania sporów o publikowane treści.

Podzielam uwagi zgłaszane przez liczne środowiska twórcze i wydawców prasy w Polsce, że nowe przepisy powinny ograniczyć możliwość ingerowania przez wielkie platformy internetowe w legalne treści redakcyjne, a także prawo do decydowania o tym, które z nich są dopuszczalne, a które nie. Wolność słowa i pluralizm mediów mają bowiem dla demokracji kluczowe znaczenie.

Chciałbym podziękować sprawozdawczyni Christel Schaldemose za świetną pracę i przygotowanie tekstu, który popiera większość grup politycznych. Kompromisowy charakter tego przedłożenia powoduje jednak, że siłą rzeczy nie wszystkie zgłaszane do niego poprawki mogły być uwzględnione. Jestem jednak przekonany, że głosując za przyjęciem niektórych dodatkowych zmian do sprawozdania, Parlament zdoła udoskonalić tekst, który będzie stanowił silny mandat do dalszych negocjacji z Radą.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş (Renew). – Domnule vicepreședinte Wieland, doamna vicepreședintă a Comisiei, stimați colegi, mediul online a fost creat și dezvoltat de tineri orientați spre inovație, care și-au folosit imaginația și cunoștințele într-un domeniu cu totul nou. Evoluția fulminantă a acestui domeniu, de la simple comunicări scrise la servicii digitale complexe, la o adevărată lume care interconectează oameni, operatori economici, instituții, viața socială și politică din întreaga lume a fost posibilă doar datorită libertății de mișcare și de inovare pe care au avut-o tinerii, pentru că este, cu adevărat, un domeniu tânăr.

Este necesar să impunem anumite reguli. Este nevoie să protejăm consumatorii și pe toți cei care se manifestă în mediul online însă trebuie să ținem cont de specificul acestui domeniu și să menținem un echilibru între regulile necesare și libertatea de inovare.

Așa cum avem o abordare inovativă în mediul online, avem nevoie de o abordare flexibilă în legiferarea acestui domeniu. Trebuie să încurajăm dezvoltarea în continuare a serviciilor digitale și să ne asigurăm că persoanele care încep acum munca în acest domeniu vor avea suficientă libertate pentru a veni cu idei noi, inovative, care să împingă lumea și continentul nostru înainte.

Deși nu este o legislație perfectă, DSA păstrează echilibrul de care avem nevoie și ne va da instrumentele necesare pentru a impune respectarea drepturilor utilizatorilor fără a înfrâna dezvoltarea de care avem atâta nevoie.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore De Meo (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io innanzitutto vorrei ringraziare la relatrice per il lavoro svolto insieme ai gruppi politici.

Un lavoro impegnativo, certamente non semplice, un lavoro complesso dove sicuramente non tutti gli aspetti hanno trovato una definizione largamente condivisa. E purtroppo credo che, in alcuni passaggi del testo, soprattutto anche alla luce di alcuni emendamenti, si sia andati anche oltre lo scopo iniziale di questo testo che – vorrei ricordarlo – è di garantire che tutto ciò che è illegale online lo sia anche offline e garantire innanzitutto che i nostri cittadini vengano difesi nell'utilizzo dei servizi digitali. È questo che dobbiamo tenere a mente quando ci approcceremo al voto. Ed è per questo che dobbiamo fare attenzione a non ledere la libertà di espressione e di informazione, soprattutto da parte dei media e dei giornali.

Dobbiamo altresì essere cauti quando valutiamo questo testo e capire quale possa essere il suo impatto sul regolamento importante del GDPR, anch'esso frutto di un ottimo lavoro, che ha garantito che in questi anni si formassero e consolidassero una dottrina e una giurisprudenza importanti che non possono essere ignorate.

L'obiettivo del testo deve essere quello di evitare un sistema che schiacci le piccole e medie imprese e che dia requisiti troppo stringenti che impediscono il loro sviluppo nel nostro continente. Al riguardo, devo sottolineare che il testo si presenta non perfetto, ma mi auguro che possa essere così migliorato in sede di trilogo.

La nostra Unione deve essere la prima a stabilire norme in ambiti a cui oggi tutto il mondo guarda, in particolare la regolamentazione dei nuovi settori dell'economia, che attualmente sono giungle legislative. Lo abbiamo fatto per la protezione dei dati personali e ora il mondo sta seguendo il nostro esempio. Lo faremo ed è giunto il momento per i mercati digitali, per evitare che i giganti del web vadano a legiferare al posto dei cittadini. Queste non sono mie parole, ma del compianto Presidente Sassoli all'ultimo Consiglio europeo.

Oggi discipliniamo i nostri mercati e servizi digitali, creando un modello per gli altri e ponendo le basi per un'Europa più democratica e sicura per le future generazioni.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa è la prima potenza al mondo a creare un sistema compiuto di norme per l'universo digitale, sfida essenziale per una democrazia come quella europea, che vuole essere campione di innovazione digitale e nello stesso tempo preservare i diritti umani dei suoi cittadini.

Ci sono punti da migliorare e su cui dobbiamo essere più ambiziosi. Primo: la tracciabilità degli utenti commerciali. Se limitiamo gli obblighi ai soli marketplace si perde l'opportunità di rendere il DSA veramente efficace e significativo, di dargli tutti gli strumenti per combattere l'ampia gamma di attività illegali online di oggi e del futuro. Le regole devono applicarsi a tutti i fornitori di servizi di intermediazione se vogliamo un ambiente online trasparente e responsabile per l'azienda e per i consumatori, cioè per noi cittadini.

Occorre disabilitare subito l'accesso ai contenuti illegali, occorre adottare tutte le misure necessarie per prevenire la ricomparsa di contenuti già identificati come illegali e i tempi della rimozione devono essere specificati e quantificati nel provvedimento, veloci e tutto deve essere affidabile.

Poi, la pubblicità targetizzata. È già stato detto, gli utenti non possono essere fornitori inconsapevoli di dati.

Infine, questa è un'occasione unica per l'UE per affermare il nostro modello di società, il nostro punto di equilibrio virtuoso tra l'innovazione, la centralità delle persone e gli interessi economici nei quali crediamo. Le nostre norme potranno così essere punto di riferimento e standard a livello mondiale.

 
  
MPphoto
 

  Anna Júlia Donáth (Renew). – Tisztelt Elnök úr, képviselőtársaim! Orbán Viktor nemrég még cenzúrázni akarta a Facebookon megjelenő tartalmakat. Miután cenzúrázni nem tudta, ezért úgy döntött, hogy inkább saját propagandájával árasztja ezt el. Mindezt nem meglepő módon szokásához híven közpénz milliárdokból, a hatályos kampányköltési szabályokat megkerülve teszi. A magyar Facebook és Youtube felhasználók ma már napi szinten elképesztő mennyiségben szembesülnek a kormányoldal hazugságaival. Ma már egy mesét nem tud egy gyermek végignézni a Youtube-on anélkül, hogy azt ne szakítanák meg legalább háromszor Viktor Orbán gyűlölet propagandájával. És ez nemcsak, hogy felháborító, de elfogadhatatlan és tarthatatlan is.

Képviselőtársaim! Helyes lépés, hogy uniós szinten készülünk szabályozni a digitális platformokat. Végre az európai döntéshozók is felismerték, hogy csak így vagyunk képesek megvédeni az európai állampolgárokat, mind a profitéhes, szabályokat megkerülő technológiai óriás platformoktól, mind az autokrata kormányoktól, de azt is szigorúbban kellene ellenőriznünk, hogy választások idején hogyan működnek ezek a platformok. Itt az ideje, hogy kimondjuk a Facebook, a Google és az összes óriásplatform felelőssége is az, hogy választási kampányok alatt mi történik a felületeiken. Különben ezekből a platformokból választási csalásokra használható nyerőgép lesz. Az nyer, aki a legtöbbet fizet, a demokrácia pedig veszít.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, Europe has been a leader in many areas, but in the global digital race we are lagging behind.

The world economy is changing, and the digital sector will be pivotal in Europe’s geopolitical standing and will be a key driver of economic growth, and also in helping us to achieve our climate change goals in a manner that ensures prosperity.

How businesses, consumers and governments access, utilise, and share data is at the core of digitalisation and will ultimately determine how the EU adapts to a new global economic complexion.

The DSA is a landmark proposal to regulate the digital space, to protect fundamental rights of users and provide clarity to businesses as to their rights and obligations. In this regard, it will allow European digital companies to reach new customers and compete internationally. It is a not a new problem, but the pandemic has exacerbated the spread of disinformation, especially in relation to vaccines. This is something that every democracy should pay particular attention to. Disinformation spreaders now have a well-oiled machine to spread their harmful lies, the consequences of which will continue to create an augmented reality for many citizens.

The DSA will help to tackle harmful content, which might not necessarily be illegal, and the spread of disinformation. It will also increase transparency for consumers and strengthen the rights of users on big platforms.

At the same time, it will lead to more effective removal of illegal content, increase transparency for consumers, and strengthen the rights of users who have been mistreated by big platforms.

Finally, the message has to be that, when it comes to new generation technologies, Europe must be a fast mover, not a laggard.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula—Natri (S&D). – Mr President, we must be allowed to build our digital future on the basis of human rights and not let human rights disappear when online. There are many laws to protect people in real life; online life lacks rules and laws. What is illegal offline must be also illegal online. It’s urgent to tackle fake news and hate speech.

The internet is global. It is no longer open and democratic, but built on a few private platforms, so these big platforms need rules to guarantee safe, open and fair cyberspace. This legislation prevents the creating of a profile of children on the basis of their online life. It also protects all of us, and prohibits the use of our most sensitive data to fuel targeted advertising.

Would you accept everything your children have done online being used to create a profile of them for advertising? Me neither. We need much stronger protection than what we have now.

Targeted advertising is not only a question of the consumer and markets; it is about human rights. The EU is not alone in our efforts to govern digital platforms. Yesterday, Democrats in the US Congress proposed the Banning Surveillance Advertising Act.

For societies, a fairer economical model is also crucial. Interoperability requirements allow more actors and companies to bring more economic activity; then we can set a level playing field.

 
  
MPphoto
 

  Laurence Farreng (Renew). – Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Commissaires, chers collègues, souvenons-nous d’Internet il y a vingt ans: pas de Facebook, pas de YouTube, pas de Spotify, pas de Wish, pas de Dropbox... Vous connaissez bien tous ces noms et bien d’autres, car ils ont changé notre quotidien et ont pris en même temps une place centrale dans nos vies. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Avec le DSA, notre Parlement fixe les règles du jeu pour les grandes entreprises d’Internet. L’Europe reprend la main.

Ces règles permettront de lutter contre les discours de haine, la désinformation, la contrefaçon et protégeront nos contenus culturels. Elles permettront aux internautes de choisir librement leur navigation sans être pris au piège d’algorithmes obscurs et d’interfaces perverses. Aujourd’hui, avec ce texte, l’Europe est pionnière et je sais que la présidence française de l’Union européenne en fera une priorité pour mettre fin au Far West numérique.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Thaler (PPE). – Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Österreich haben die Umsätze im Onlinehandel im vergangenen Jahr eine Rekordhöhe von über 10 Milliarden Euro ausgemacht. Die Zuwachsraten in den vergangenen 20 Jahren sind enorm. Ebenfalls 20 Jahre alt ist die E-Commerce-Richtlinie, die immer noch die Grundlagen dafür regelt, wie wir online einkaufen.

Und wir wissen, dass 20 Jahre online sich ein bisschen anfühlen wie 200 Jahre im Offline-Leben. Das heißt, es ist an der Zeit, hier zukunftssichere und neue Regeln zu schaffen – und das tun wir mit dem Digital Services Act.

Wir wollen dieses Wachstum im Onlinehandel fördern und gleichzeitig mehr Sicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Wir wollen fairen Wettbewerb für die Unternehmen und vor allem gute und notwendige Rahmenbedingungen, wie Plattformen mit illegalen Inhalten umgehen müssen. Das tun wir mit dem Digital Services Act.

Frau Kommissarin, als Digitalunternehmerin kann ich auch aus Sicht der Praxis sagen: Der DSA wird den digitalen Binnenmarkt enorm prägen, denn mit ihm werden wir so etwas wie einen digitalen Frühjahrsputz im Internet machen.

Und ich möchte mich bei unserer Berichterstatterin, aber vor allem bei meiner EVP-Kollegin Arba Kokalari für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken. Wir haben zusammen mit Argusaugen darüber gewacht, dass die Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments ausgeglichen, fair und verhältnismäßig bleibt.

Große Plattformen müssen verantwortungsvoller mit den Inhalten umgehen, und gleichzeitig müssen wir schauen, dass den europäischen Klein- und Mittelbetrieben durch neue Bürokratie nicht die Luft abgeschnitten wird. Wenn zum Beispiel Online-Werbung verhältnismäßig und rechtmäßig gemacht wird, ist es gut für Konsumentinnen und Konsumenten und die Wirtschaft. Als Voraussetzung dafür braucht es aber auch gute Kontrollmechanismen. Das tun wir mit dem Digital Services Act.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, mes chers collègues, je veux commencer en remerciant Christel Schaldemose, ma collègue du groupe, rapporteure, pour son travail sur un dossier à la fois si volumineux et si important pour réguler et sécuriser l’espace numérique pour les utilisateurs de maintenant et, on espère, des années à venir. Faute de temps, je vais me centrer sur un seul aspect de la question, avec la proposition de plusieurs amendements visant à instaurer une éventuelle exemption pour les médias.

Bien entendu, comme beaucoup ici – tout le monde, je pense –, je désapprouve tout à fait la suppression arbitraire de contenus journalistiques en ligne et l’image d’un journal en kiosque dont on aurait découpé des morceaux ou des articles est tout à fait parlante à cet égard.

Néanmoins, une exemption pour les médias représente, selon moi, un risque bien trop grand dans le contexte plus large de la désinformation. En effet, elle empêcherait les fact checkers – des vérificateurs de faits qui, eux, réalisent un travail minutieux pour traquer et mettre à jour la désinformation – de mener à bien leur mission, ce qui serait nuisible, je pense, à nos démocraties. Par ailleurs, le DSA contient désormais des outils nécessaires et utiles pour que les médias puissent contester, si nécessaire, ces suppressions de contenus. Je remercie donc par avance mes collègues pour leur attention et leur vigilance sur ce point.

 
  
MPphoto
 

  Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν μεταμορφώσει τις ζωές μας, αλλά και τον τρόπο που επικοινωνούμε, διαβάζουμε ειδήσεις και καταναλώνουμε. Έχουν όμως δημιουργήσει και μια σειρά από προκλήσεις, όπως το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και η παραπληροφόρηση. Και αυτή η έκθεση για τις ψηφιακές υπηρεσίες πρωτίστως καταδεικνύει την ετοιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των ψηφιακών προκλήσεων.

Αφενός, επικαιροποιεί την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ένα κείμενο που έχει συμβάλει καθοριστικά προς τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς, με όλα τα εξαιρετικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους πολίτες της Ένωσης. Αφετέρου, επιβάλλει υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, ώστε να δρουν έγκαιρα κατά του παράνομου περιεχομένου, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών. Λαμβάνει όμως υπόψη και το δυσανάλογο βάρος που επωμίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρώντας τις από αρκετές υποχρεώσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που, μετά από επιμονή της πολιτικής μου ομάδας, καταφέραμε να διασφαλίσουμε ένα πλαίσιο που να μην τις πνίγει με δυσβάστακτη γραφειοκρατία.

Και τέλος, η έκθεση συμπεριλαμβάνει μια θεμελιώδη έννοια, αυτή της αλγοριθμικής διαφάνειας. Ως κοινωνία, οφείλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και οι πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα στους ερευνητές, προκειμένου να εξετάσουν πιθανούς κινδύνους και την κοινωνικοοικονομική βλάβη που μπορεί να προκαλέσουν.

Ξέρουμε ότι όλα θα κριθούν από τη σωστή εποπτεία και εφαρμογή αυτού του κανονισμού, αλλά σήμερα κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα προστατεύει καλύτερα τους πολίτες, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Clara Aguilera (S&D). – Señor presidente, vicepresidenta, comisario, estamos ante un debate muy importante —todos ustedes lo han destacado— cuya base es un acuerdo, un acuerdo de gran relevancia, con la Ley de Servicios Digitales. Cuando se produce un gran acuerdo, aunque haya matizaciones, eso es fruto de un gran trabajo. Creo que el trabajo que han hecho los ponentes es inmejorable, pero permítanme destacar el grandísimo trabajo que ha hecho mi colega Christel Schaldemose, porque no era fácil y, en un tiempo récord, ha conseguido un gran acuerdo. Eso creo que es un acierto y un éxito para todos. Partimos de ahí.

Regular el universo digital es algo muy complejo, sin duda, señorías, por la colisión de intereses y porque es un mercado que ofrece oportunidades y desafíos que debemos corregir. Estamos en nuestra obligación. Las empresas quieren regulación y normas claras. Los usuarios o consumidores necesitan protección.

Las plataformas digitales se han convertido —algunas de ellas— en un elemento de uso esencial de nuestras vidas; esto es innegable. Pero la dimensión no tiene que ser el problema para tener una seguridad digital y poner en el centro del debate a los ciudadanos, que es lo que hemos hecho. Esto es un éxito de todos muy importante, aunque haya déficits que habrá que corregir. Y tenemos una gran oportunidad, también, con las enmiendas, de mejorar algunos aspectos.

Termino. Creo que nos estamos ocupando de verdad de la regulación de los servicios digitales poniendo en el centro a las personas.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Tomac (PPE). – Domnule președinte, doamna vicepreședintă, stimați colegi, după mai bine de 20 de ani de la intrarea în vigoare a Directivei privind comerțul electronic, este timpul pentru un nou pachet legislativ care să reglementeze piața online.

Domeniul digital a evoluat și continuă să evolueze cu o viteză uluitoare și deși beneficiile acestei evoluții alerte sunt incontestabile, trebuie să fim conștienți de provocările și riscurile pe care aceasta le poate aduce.

Tocmai de aceea cred cu tărie că este nevoie de o legislație europeană adaptată zilelor noastre și care să protejeze drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor Uniunii Europene.

În primul rând trebuie să luptăm pentru combaterea conținutului ilegal din mediul online și pentru apărarea cetățenilor care ajung victime ale infracționalității realizate prin mijloace digitale, punând un mare accent pe protejarea categoriilor vulnerabile, în mod special a copiilor. În acest sens, trebuie întotdeauna să ne ghidăm după principiul conform căruia ceea ce este ilegal în offline trebuie să fie ilegal și online.

În al doilea rând, printre multele aspecte ale acestui regulament de mare importanță sunt aspecte ce țin de transparența și răspunderea de care trebuie să dea dovadă marii furnizori de servicii digitale. Avem în lume companii furnizoare de servicii digitale care au capitalizări pe piață mai mari decât PIB-ul multor țări din Europa și din întreaga lume, care au dobândit puteri de autoreglementare prea mari pentru entități private. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate de către cei mai puternici.

De asemenea, foarte important este să garantăm protecția cetățenilor europeni împotriva dezinformării de pe platformele online. Dezinformarea este unul dintre cele mai mari pericole cu care se confruntă societatea europeană în prezent. Tocmai de aceea, cred că este momentul ca Uniunea Europeană să dea un răspuns pe măsură, iar actul privind serviciile digitale este esențial în acest sens.

Criza provocată de pandemia COVID ne-a demonstrat tuturor că Uniunea Europeană trebuie să se adapteze și are obligația să răspundă astfel încât să devină un lider mondial pregătit pentru era digitală.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Mr President, congratulations on your re-election.

Vážená paní komisařko, mohu opravdu s radostí přivítat tento návrh, který Komise předložila. Návrh tohoto nařízení je nepochybně posunem, plným posunem v 21. století. Realizuje zásadu, podle které můžete nejen poskytovat služby kdekoli na území Evropské unie, ale také je můžete samozřejmě konzumovat, a to v digitálním věku. Také přináší žádoucí ochranu spotřebitele. Právě ochrana spotřebitele je jedním z těch dominantních návrhů, které v tomto návrhu jsou. I z tohoto důvodu tento návrh plně podporuji i ve směru předložených pozměňovacích návrhů.

Zaprvé, problém nezákonných výrobků, o tom zde již řada kolegů hovořila. To, co je skutečně nezákonné off-line, musí být nezákonné i on-line. Nejde pouze o otázku nezákonnosti nebo odstraňování také tohoto nezákonného obsahu, což je rovněž provedeno v tomto návrhu, ale také i o označování. Každý jednotlivý uživatel bude moci identifikovat prodejce, který prodává nezákonné výrobky, nezákonný obsah, poskytuje nezákonné služby. Myslím si, že to je velkým posunem.

Zároveň je třeba trvat také na tom, že ten, kdo dlouhodobě porušuje přístup a pravidla, pravidla té dané platformy, tak mu bude pozastaven přístup na tuto platformu. To si myslím, že je rovněž pozitivním posunem. Rovněž i pravidla vyřizování stížností. Pak jednoznačně zlepšení práv spotřebitelů, reklama na internetu, možnost nebýt vystaven dlouhodobé, cílené reklamě a umožnit ji jedním kliknutím vypnout. To si myslím, že jsou opravdu velice pozitivní návrhy.

Jak jsem řekl, podpořím některé návrhy, které jdou ze strany výborů JURI a CULT, ten pro lepší ochranu autorského práva. Ale jinak ten návrh považuji za zdařilý.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Caroppo (PPE). – Signor Presidente, signora Vicepresidente, signori Commissari, onorevoli colleghi, è particolare ed è strano avere una tale comunione d'intenti su un testo così importante e così difficile, quindi assolutamente vanno fatti i complimenti a chi è riuscito a trovare un accordo, a trovare un compromesso ampio e largo.

È un atto importante quello del DSA, aggiorna una normativa come quella dell'e-commerce dopo vent'anni. Devo dire però che un po' la narrazione che spesso sentiamo anche in quest'Aula, che per vent'anni non sia stato fatto nulla, non è esattamente così. Negli anni nell'ultima legislatura ci sono stati interventi importanti su normative di settore, la normativa sul copyright è una di quelle.

Quindi io credo che un passo avanti è stato un passo avanti importante che facciamo, però mi permetterete, dopo un anno dalla proposta e dopo tre ore di discussione, di fare una battuta. Quando ero piccolo giocavo a un gioco che si chiamava "il ballo del cucù", si faceva un passo avanti ma se ne faceva uno anche indietro. Allora il mio timore, e il timore anche dei colleghi della delegazione italiana del PPE di Forza Italia, il timore che abbiamo è che soprattutto su questa normativa sul copyright stiamo facendo un importante passo indietro.

Quindi bisogna prestare una particolare attenzione a quello che accade e, in particolare, per tornare a essere seri, ci sono alcuni punti, quattro in particolare, che suscitano una seria perplessità. Innanzitutto l'esonero di responsabilità, che, a differenza della direttiva e-commerce, viene fatta non solo per i soggetti tecnici automatici e passivi, ma anche a coloro che svolgono ruoli intermediari attivi e che controllano e che soprattutto monetizzano i contenuti.

Poi ci sono gli obblighi di diligenza, il cosiddetto "Know your business customer", che viene consentito solo per le piattaforme di marketplace.

Poi lo stay down, il controllo secondario, la possibilità appunto per le piattaforme magari di rimuovere alcuni contenuti.

Per questo abbiamo ritenuto di sostenere gli emendamenti dei colleghi Verheyen e Didier e ci auguriamo che con la loro approvazione si avrà un testo più bilanciato e più incisivo.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Lexmann (PPE). – Vážený pán predsedajúci. Som veľmi rada, že dnes diskutujeme o tomto legislatívnom míľniku smerom k bezpečnejšiemu a etickejšiemu digitálnemu prostrediu s jasnými pravidlami, ktoré chránia užívateľa. Pretože Akt o digitálnych službách takýmto krokom jednoznačne je.

Z mnohých zdrojov a dôkazov vidíme, že online svet, pokiaľ nemá jasné pravidlá, môže byť veľmi toxickým pre nás všetkých, ale najmä pre našu mladú generáciu. Nelegálny obsah, ktorý sa čoraz častejšie objavuje, a to či už ide o obsah zobrazujúci napríklad násilie, zneužívanie detí online, alebo obsah týkajúci sa nelegálnych výrobkov, nás môže všetkých poškodiť v  oblastiach od tej finančnej až po ohrozenie nášho duševného zdravia.

Algoritmy, ktorým často nerozumieme a ani nevieme, že sú na nás zo strany platforiem na účely vyššieho zisku používané, tieto hrozby ešte znásobujú. Platformy nám totiž takto podsúvajú ten obsah, ktorý je pre nich výhodnejší, mnohokrát navyše zámerne polarizujúci či dezinformačný, často bez ohľadu na konkrétne dopady ich neetického konania na jednotlivca a celú spoločnosť, demokratické inštitúcie či, dokonca, samotnú slobodu.

Som preto veľmi rada, že dnes máme pred sebou horizontálnu úpravu, ktorá bude pri správnej aplikácii znamenať koniec takýmto praktikám. Oceňujem nielen jasné pravidlá pre čo najrýchlejšie stiahnutie nezákonného obsahu, ale napríklad aj pravidlá, ktoré budú ochraňovať užívateľov pred nadmerným nátlakom zo strany platforiem na udelenie súhlasu so spracovaním ich osobných údajov. A hoci máme pred sebou ešte hlasovanie o mnohých pozmeňujúcich návrhoch, verím, že sa na spoločnej pozícii dokážeme dohodnúť, a otvoriť tak tejto významnej legislatíve cestu k promptnej implementácii. Dajme zelenú bezpečnému a etickému online svetu tak, aby bolo dobro človeka a jeho dôstojnosť vždy v centre.

 
  
MPphoto
 

  Antonius Manders (PPE). – Voorzitter, geachte commissarissen en collega Schaldemose, dank voor jullie werk, het is heel belangrijk.

De onlinemarkt wordt steeds groter en de economie heeft belang bij vertrouwen. Om die reden is het heel erg dapper van de Europese Commissie dat wij nu de leiding gaan nemen en de hefboomwerking van de interne markt gebruiken om onze waarden in Europa te gaan exporteren in een globale wereld. We zijn voldoende groot om dat te kunnen bepalen voor de grote platforms die zelfs niet gevestigd zijn in Europa, omdat we namelijk die interne markt daarvoor kunnen gebruiken. En ik ben blij dat het natuurlijk in een verordening gegoten zit, waardoor het in alle Europese landen plaatsvindt. Ik vind het ook fantastisch dat de Commissie de controles op zich neemt en daar waar nodig ook de boetes kan uitdelen, want anders zouden grote bedrijven zich kunnen verstoppen in bepaalde lidstaten die het wat makkelijker nemen met die controles.

Economie is gebaseerd op vertrouwen. En wat hadden we te veel op platforms? Op de onlinemarkt werd te veel gefraudeerd, te veel fake news, en van heel veel consumenten werd het vertrouwen beschaamd. Nu worden illegale situaties online én offline op een gelijke manier behandeld, en dat kan ook met deze wetgeving.

Soms kunnen platforms zelfs helpen om illegale situaties offline op te lossen en om die reden steunen wij als CDA het amendement waarin platforms data moeten overleggen als er verhuur plaatsvindt in binnensteden waardoor de eigenlijke bewoners niet meer de kans krijgen om er te kunnen wonen. Wij steunen als CDA dat amendement, zodat het oneigenlijk gebruik van behuizing door de Airbnb’s van deze wereld in ieder geval wordt stopgezet.

 
  
MPphoto
 

  Thierry Breton, membre de la Commission. – Monsieur le Président, d’abord merci à vous toutes et vous tous, Mesdames et Messieurs, pour un débat important, un débat d’une grande qualité qui nous confirme, je crois, que l’approche qui a été proposée par la Commission est la bonne voie à suivre: une réglementation horizontale du marché intérieur numérique, basée sur les risques et accompagnée d’un système de gouvernance solide et structuré.

Alors, bien sûr, il y a des problèmes pour certains services ou secteurs plus spécifiques. On va bien entendu les aborder quand ce sera nécessaire, avec des réglementations spécifiques. Certaines ont déjà été proposées par la Commission et d’autres sont en discussion ou ont été annoncées et seront finalisées rapidement.

Vous avez évoqué, en plus de la lutte contre tout ce qui est illégal en ligne, la nécessité de rappeler l’importance de la liberté d’expression. Et je voudrais vraiment dire que nous partageons cette importance, notamment de la protection des consommateurs et, évidemment, du pluralisme des médias.

Je voudrais vous redire ici que le DSA a été conçu vraiment avec cette arrière-pensée, c’est extrêmement important, et avec évidemment la volonté de proposer une solution qui sera proportionnée à la taille des entreprises. Le rapport qui a été discuté aujourd’hui renforce cet élément qui nous semblait aller dans le bon sens.

Dernier élément que je voudrais rappeler ici, mais non des moindres: le DSA et le DMA sont les deux faces d’une même pièce. La régulation de l’espace informationnel et les enjeux sociétaux ne pourraient se résoudre sans faire face aux défis, d’un côté, d’une concurrence saine, bien entendu, mais aussi, de l’autre côté, de la protection des valeurs qui nous sont tellement importantes et auxquelles nous sommes tant attachés, nous, en Europe.

Le monde entier, je crois qu’on peut le dire, nous regarde et nos concitoyens nous attendent avec le débat d’aujourd’hui. Je pense que nous pouvons le dire haut et fort, il est temps d’agir, certes, mais nous sommes prêts.

 
  
MPphoto
 

  Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the Commission. – Mr President, I think the debate today, in all its detail, in all its richness, has shown that this is a real democracy, because we have discussed freedom of expression, the rights of consumers, the ability to assess yourself. This sentence that keeps circling about, ‘what is illegal offline is also illegal online’, is a way for democracy to show its power, because what has been decided to be illegal offline has been decided in our democracies after discussions, after deliberations, after proposals, after back and forth. Today’s debate shows that there’s no such thing as a digital space where democracy does not reign, and, also as a citizen, I feel very comforted by this debate. So thank you very much.

I think we align ourselves. I think there’s a lot of alignment with the Commission’s proposal for robust laws to further the single market and to ensure effective enforcement in respect of the legislators, tailored, of course, to the challenges of cross-border services. As my colleague has just said, this is a way to assess our rules. This is a way to make our values everyday reality for every citizen here. The Commission looks forward to working closely with Parliament and the Council to bring this file to a swift and successful conclusion so that we can begin to change the reality on the ground in digital space for the benefit of citizens.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, rapporteur. – Mr President, I would like to thank my colleagues so much for a very good and very interesting debate. I really appreciated to listen to all your comments, and what I see and hear is that we are rather united. Of course, we have small differences, but there is big and broad support behind the proposal from the Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) with all the associated committees. I think that is really important, and I’m so happy to hear that.

Of course, we have the vote. I have already just voted, and I hope that this debate also will be reflected in the vote, and hopefully we will see that people will vote to support the IMCO report with a couple of extra things. But I am really happy, and I do believe that what we have here is, as Ms Vestager just told us, an example of a good, well—functioning democracy.

Now we need to start negotiating with the Council. That’s not going to be easy. I’m sure that we will have differences, but there is no doubt that, by the end of the day, we will adopt a very good and very important and very needed legislation. We need it, and we need to do it speedily, because we have kind of a sense of urgency here – we have so many problems we need to tackle.

But today is the first major step in taking back control from the platforms and creating a democratic rulebook for the platforms. I’m really happy to participate in that, and I’m looking so much forward to the discussion and negotiations with the Council. Thanks colleagues, I’m sure that we are standing rather united behind this.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 20. Januar 2022, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrus Ansip (Renew), kirjalikult. – Euroopa digitaalmajanduse aluseks on e-kaubanduse direktiiv. See on töötanud hästi. Paraku on e-kaubanduse direktiiv juba 20 aastat vana ning ajal, kui e-kaubanduse direktiivis kokku lepiti, polnud olemas ei sotsiaalmeedia platvorme ega jagamismajanduse platvorme. Seetõttu on ilmselge vajadus digiteenuste definitsiooni uuendamise järele. Digiteenuste õigusakt peab asendama e-kaubanduse direktiivi. On ülimalt oluline, et digiteenuste õigusakt toetuks peamistele e-kaubanduse direktiivi printsiipidele: asukohamaa põhimõttele, üldisele jälgimiskeelule ja piiratud vastutuse printsiibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Josianne Cutajar (S&D), in writing. – The EU and its Parliament are leading when it comes to regulating digital markets. Our Single European Market is rooted in key principles that allow all enterprises to legally operate, while consumers feel safe in benefiting from goods and services offered. This reality must be mirrored online. The DSA aims to safeguard the rights of consumers and users, while allowing all businesses, no matter their size, to reap the benefits of the digital market. This House will be supporting measures intended to protect citizens from illegal products, services and content present online, having outlined a clear notice and take—down procedure to remove such content. We are empowering consumers, who will now also be able to directly request platform compensation. We are calling for more transparency for algorithms, to avoid disinformation, a plague of our modern society. We are actively accepting our responsibility as legislators in ensuring a fair and just digital market. There are many things we may disagree on, but when it comes to children, there is no place for political games. The DSA will ban data collection, especially for commercial purposes, from minors. This is a noble action which must be upheld at all costs!

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Maydell (PPE), in writing. – The adoption of the Digital Services Act (DSA) is a landmark moment for Europe on our path to build a digital future based on European values. The DSA aims to take another step towards our target – not to kill the platforms, but to make them more responsible, more equipped to support democracy and address concerns about illegal content.

The DSA gives intermediary services the tools to ensure a safer digital space in which users’ rights are protected, illegal content is taken down, and advertisements and recommender systems face an increased level of transparency.

As the EPP Group rapporteur in the ECON Committee, my priorities included ensuring a level playing field and adequate support for SMEs, providing legal clarity to business, and ensuring a balanced and cohesive final text that maintains the intended horizontal approach. I am pleased to see these priorities reflected in the final version of the text adopted in the lead committee – IMCO – and by the European Parliament this week.

As European citizens have largely shifted their activities online during the pandemic – and are faced with an increasing amount of illegal content and disinformation – this legislation is more relevant than ever.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (Renew), kirjalikult. – Digiteenuste õigusakti eesmärk on platvorme paremini reguleerida ja muuta veeb kasutajatele turvalisemaks. Tuleb võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu ning käesoleva seadusega pannakse platvormidele kohustus vastutada algoritmide eest ja tõhustada sisu modereerimist. Seatakse selge kord ebaseaduslike toodete, teenuste ja sisu käsitlemiseks ja eemaldamiseks, sh alaealistele suunatud reklaamide reguleerimine ja kaitse. Kahju tekkimisel saavad kasutajad tulevikus nõuda neile tekitatud kahju hüvitamist. Kahjuliku sisu ja väärinfo vastu võitlemiseks kehtestatakse veel lisaks riskihindamise kohustus ja algoritmide suurema läbipaistvuse nõue. Väga suurtele platvormidele hakkavad lisaks kehtima ka erinõuded, kuna nende ebaseadusliku ja kahjuliku sisu levitamise riskifaktor on palju suurem. Kõige selle juures on oluline, et ei satuks ohtu sõnavabadus ja põhiõigused.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Sen, mikä on laitonta oikeassa elämässä, tulee olla laitonta myös verkossa. Nyt käsittelyssä olevassa digipalvelusäädöksessä on kaikkein tärkeintä ehkäistä verkkoympäristössä tapahtuvia rikoksia ja varmistaa, että laiton ja rikollinen toiminta on kiellettyä myös verkossa. Tämä koskee esimerkiksi vihapuhetta ja muun laittoman materiaalin tunnistamista sosiaalisessa mediassa. DSA:n pitää erityisesti pystyä kitkemään sukupuolittunutta vihapuhetta ja naisten ja tyttöjen kohtaamaa häirintää verkossa sekä velvoittamaan verkkoalustoja poistamaan häiritsevä materiaali viipymättä. Tämä on äärimmäisen tärkeää eurooppalaisten kyberturvallisuuden kannalta. Digipalvelusäädös sääntelee verkossa toimivia välitys- ja säilytyspalveluja, verkkoalustoja ja sosiaalisen median alustoja. Miljoonat eurooppalaiset käyttävät näitä palveluita päivittäin. Ne ovat osa eurooppalaisten arkielämää. Internetpalvelut ja sosiaalisen median alustat ovat niin iso osa ihmisten arkea - ja niiden asema on vain vahvistunut koronaviruspandemian myötä - että ne ovat käytännössä kuin verkkoon sijoittuneita julkisia tiloja. Siksi emme voi antaa verkkopalvelujen enää toimia pelkästään omien sääntöjensä varassa ja olla yhteiskunnan säännöistä erillisiä todellisuuksia, joissa laiton ja rikollinen toiminta ei ole kiellettyä. Meidän on varmistettava, että nämä periaatteet säilyvät myös siinä versiossa digipalvelusäädöksestä, joka muotoutuu trilogineuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Kalbame šiandien apie skaitmenines paslaugas, kurios yra 21 amžiaus iššūkis. Didžioji dalis socialinės, ekonominės ir ypač komercinės veiklos persikėlė į skaitmeninį pasaulį. Valstybės narės vis dažniau priima skirtingus nacionalinius įstatymus, kurie yra skirtingi atskirose valstybėse narėse, kas neigiamai veikia vidaus rinką. Juk internetas nežino ribų. Pagal Sutartis ES privalo užtikrinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą bei verslumo laisvę. Atsižvelgiant į tai, kad internetas, kuris plačiai naudojamas šioms paslaugoms teikti, yra tarpvalstybinis, būtina suderinti netiesioginių paslaugų teikimo sąlygas visoje vidaus rinkoje, siekiant užtikrinti, kad įmonės galėtų patekti į naujas rinkas ir pasinaudoti vidaus rinka. Bet tuo pačiu mes, kaip įstatymų leidėjai, turime suteikti vartotojams ir kitiems paslaugų naudotojams daugiau pasirinkimo galimybių, nepasikliaujant vienu tiekėju, ir sumažinti administracinę naštą netiesioginėms paslaugoms, ypač labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei individualiems vartotojams. Kurdami iš naujo Skaitmeninių paslaugų aktą, atsiminkime, kad būtina saugi, prieinama, nuspėjama ir patikima internetinė aplinka, kad Sąjungos piliečiai galėtų naudotis savo pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, kurias garantuoja Pagrindinių teisių chartija. Visų pirma atkreipiamas dėmesys į privatumą, asmens duomenų apsaugą, pagarbą žmogaus orumui bei privačiam ir šeimos gyvenimui, saviraiškos ir informacijos laisvei, žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui bei laisvei užsiimti verslu.

 
Dernière mise à jour: 13 mai 2022Avis juridique - Politique de confidentialité