Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 20 januari 2022 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Standpunt van de Raad in eerste lezing (artikel 63 van het Reglement)
 3.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 4.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Europese Unie (actualiteitendebat)
 5.Eerste stemming
 6.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Europese Unie (voortzetting van het debat)
 7.Onderzoek naar vermeende inbreuken op of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie - Bescherming van dieren tijdens het vervoer (aanbeveling) (debat)
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)
 9.Nominale samenstelling van de commissies
 10.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Tweede stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Empowerment van Europese jongeren: werkgelegenheid en sociaal herstel na de pandemie (debat)
 15.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 16.Stemverklaringen: zie notulen
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 18.Verzoekschriften: zie notulen
 19.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement): zie notulen
 20.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement): zie notulen
 21.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement): zie notulen
 22.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen: zie notulen
 23.Ingekomen stukken: zie notulen
 24.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 25.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
 27.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (423 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (423 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2509 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 juli 2022Juridische mededeling - Privacybeleid