Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 14. februar 2022 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Erklæring fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 10.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 12.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 13.Større forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Højtideligt møde - 20-året for euroen
 17.Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2021 (forhandling)
 18.Afstemningsrunde
 19.Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2021 (fortsat forhandling)
 20.Gennemførelsesrapport om dyrevelfærd på bedriften (forhandling)
 21.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2020 (forhandling)
 22.En europæisk strategi for vedvarende offshoreenergi (forhandling)
 23.Vurdering af gennemførelsen af artikel 50 i TEU (kortfattet forelæggelse)
 24.Gennemførelsen af det sjette momsdirektiv (kortfattet forelæggelse)
 25.Vurdering af gennemførelsen af artikel 50 i TEU (fortsættelse af den kortfattede forelæggelse)
 26.De nationale skattereformers indvirkning på EU's økonomi (kortfattet forelæggelse)
 27.Udfordringer for byområder i tiden efter covid-19 (kortfattet forelæggelse)
 28.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 29.Stemmeforklaringer: se protokollen
 30.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (496 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (496 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2756 kb)
Seneste opdatering: 20. juli 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik