Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 14. helmikuuta 2022 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 12.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 13.Ensisijaiset tiedustelut (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Juhlaistunto - Euro 20 vuotta
 17.Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2021 (keskustelu)
 18.Äänestykset
 19.Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2021 (jatkoa keskustelulle)
 20.Tuotantoeläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön täytäntöönpano (keskustelu)
 21.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta – vuosikertomus 2020 (keskustelu)
 22.Merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 23.SEU-sopimuksen 50 artiklan täytäntöönpanon arviointi (lyhyt esittely)
 24.Kuudennen alv-direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 25.SEU-sopimuksen 50 artiklan täytäntöönpanon arviointi (lyhyen esittelyn jatko)
 26.Kansallisten verouudistusten vaikutus EU:n talouteen (lyhyt esittely)
 27.Kaupunkialueisiin kohdistuvat haasteet covid-19-pandemian jälkeisenä aikana (lyhyt esittely)
 28.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 29.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 30.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (496 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (496 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2756 kb)
Päivitetty viimeksi: 20. heinäkuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö